Krok 5 - Přehled účtu a objednávek
Nyní, když víme, jak vstoupit do dlouhé a krátké pozice, je na čase seznámit se s obchodním účtem.
V obchodní platformě se setkáte s některými důležitými označeními:
Zůstatek (balance) = Stav dostupných prostředků na účtu investora před uzavřením transakce
Vlastní kapitál (equity) = Součet polí "Balance" a "zisk"
Marže (Margin): Jedná se o vratnou zálohu, která slouží k zajištění otevřených pozic. Tato záloha je
po ukončení obchodů zpět uvolněna
Dostupná marže (Free Margin): Dostupná marže je volný kapitál, který je k dispozici pro otevření
dalších obchodů. Konkrétně je to rozdíl položky Majetek a Marže
Margin level: Procentuální vyjádření velikosti marže k celkovému vlastnímu kapitálu.
www.forexcupyoung.cz
www.forexcupyoung.sk
Download

Krok 5 - Přehled účtu a objednávek