KROK 3 – ZÁKLADY OBCHODOVÁNÍ
Abyste mohli začít obchodovat na forexovém trhu, komoditním trhu či na trhu akciových indexů, je
nutné se seznámit se základními pojmy:
Lot
Pip
Základní měna
Měna kótovaná
Marže
Spread
LOT
Objem jednotlivých obchodů se vyjadřuje v lotech. Nominální hodnotu 1 lotu pro všechny
obchodované instrumenty najdete ve Specifikační tabulce finančních nástrojů na
www.xtb.cz/obchodni-podminky/specifikacni-tabulka-financnich-nastroju.
PIP
Nejmenší možná změna v ceně daného finančního instrumentu (tj. změna o jednotku), zpravidla na 4
desetinném místě. Nominální velikost 1 pipu se odlišuje podle instrumentu. Je možné ji snadno
vypočítat v kalkulačce v platformě xStation.
Základní měna a měna kótovaná
Na forexovém trhu se měny obchodují v párech, např. USD/EUR. První měna, v tomto případě USD je
měna základní. Druhá v pořadí, v tomto případě EUR, je měna kótovaná.
Marže
Jedná se o vratnou zálohu, která slouží k zajištění otevřených pozic. Tato záloha je po ukončení
obchodů zpět uvolněna.
Spread
Rozdíl mezi nákupní (Ask) a prodejní (Bid) cenou. Při obchodování na účtu s variabilními spready se
spready mění podle volatility na trhu. Spready se mohou výrazně měnit v době vyhlašování
důležitých fundamentálních zpráv.
www.forexcupyoung.cz
www.forexcupyoung.sk
Download

KROK 3 – ZÁKLADY OBCHODOVÁNÍ