Krok 6 – Fundamentální analýza
K vyhodnocení situace na trhu a daném instrumentu používáme dva základní nástroje. Technickou a
fundamentální analýzu.
Technická analýza se zabývá samotným grafem a na základě cenových formací se snaží určit budoucí
vývoj ceny. Fundamentální analýza se naopak zabývá analýzou podmínek na trhu a faktory, které
ovlivňují nabídku a poptávku po daném instrumentu.
Jedním ze základních nástrojů fundamentální analýzy je makroekonomický kalendář, který naleznete
pod na www.xtb.cz/analytika/makroekonomicky-kalendar.
Příklad kalendáře:
Kalendář nabízí nejdůležitější makroekonomická data, která budou v nejbližších dnech zveřejněna
statistickými úřady. Sloupec Dopad naznačuje význam daného fundamentu. Červený čtverec
znamená, že se jedná o výsledky s vysokým dopadem na trh, zelený pak že jde o data s nízkým
dopadem. Klíčovým je u každých výsledků sloupec odhad, který je výsledkem konsenzu dotazovaných
analytiků. Pokud se zveřejněný výsledek od tohoto odhadu odchýlí, lze očekávat, že bude mít
výsledek v čase zveřejnění značný dopad na instrument, kterého se tyto výsledky týkají. V případě
průmyslové produkce Spojených států lze proto očekávat, že tato čísla výrazně ovlivní situaci na
americkém dolaru, ale i na akciích, nebo komoditách.
Mezi data, na která reagují téměř všechny trhy, patří výsledky ze Spojených států, a to především
údaje z pracovního trhu. Na makrodata z jednotlivých zemí (Británie, Austrálie, Kanada, Japonsko
apod.) pak většinou reagují pouze měny zemí, kterých se tyto výsledky bezprostředně týkají.
www.forexcupyoung.cz
www.forexcupyoung.sk
Download

Krok 6 – Fundamentální analýza