DuPont diagram
ROE
ROE....rentabilita
rentabilitavlastního
vlastníhokpt.
kpt.
ROA
ROA....rentabilita
rentabilitaaktiv
aktiv
ROS = EAT/T .. zisková marže
ROS = EAT/T .. zisková marže
EAT .. zisk po zdanění
EAT .. zisk po zdanění
Tržby
Tržby
Ostatní náklady
Ostatní náklady
:
-
Odpisy
Odpisy
T .. tržby
T .. tržby
X
Náklady
Náklady
Daně
Daně
A .. aktiva
A .. aktiva
T/A .. obrat aktiv
T/A .. obrat aktiv
T .. tržby
T .. tržby
A/VK
A/VK....finanční
finančnípáka
páka
X
:
.. vlastní kapitál
: VK
VK .. vlastní kapitál
A .. aktiva
A .. aktiva
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek
+
Oběžný majetek
Oběžný majetek
Úroky
Úroky
Zdroj: vlastní zpracování
www.testyzucetnictvi.cz
Download

DuPont diagram