PŘEDSTAVENÍ KABELŮ PRAFLA…
10. září 2014, MOST
OBSAH
Obsah prezentace:
Představení společnosti
Zkoušky chování kabelů při požáru
Funkčnost kabelové trasy
Klasifikace elektrických kabelů podle reakce na oheň
Nové normotvorné a legislativní požadavky
Představení kabelů PRAFla
10.09.2014
| Strana 2
PROFIL SPOLEČNOSTI 2014
Struktura společnosti
Společnost PRAKAB působí na evropském trhu jako
výrobní centrum skupiny firem pod vedením SKB se
sídlem ve Schwechatu (Rakousko)
10.09.2014
| Strana 3
PROFIL SPOLEČNOSTI 2014
Geografická poloha
Společnost
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
je součástí uskupení firem pod vedením
SKB se sídlem v Rakousku
10.09.2014
| Strana 4
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PRAKAB
Historie společnosti
1891 založení firmy SKW
pradědečkem dnešních
majitelů
1908 pobočky v Praze a Budapešti zajišťují odbyt do
celého světa
1992 návrat do Čech získáním
podniku PRAKAB a.s.
1997 přemístění výroby z SKW
do firmy PRAKAB
2003 nové zkušební a testovací
centrum FRNC kabelů
1921 založení firmy Pražská
kabelovna s.r.o. společně
s Dr. Emilem Kolbenem
2005 výroba kabelů s izolací
resp. pláštěm se silikonu
1939 oddělení firmy PRAKAB
od skupiny SKW
2007 kategorizace kabelů dle
reakce na oheň (CPD)
1940 rozšíření pražského
podniku
2012 vývoj nových typů izolací
a kabelů
10.09.2014
| Strana 5
VÝROBNÍ PORTFOLIO
Produktové portfolio

Cu lana, pletiva

Instalační vodiče (H05V, H07V-U/K)

Instalační kabely (CYKY)

Silové kabely 0,6/1 kV (1-CYKY, 1-AYKY, 1-YY)

Izolovaná vrchní vedení (1-AES)

Kabely pro ovládání a elektroniku (CMSM, CMFM, JYTY)

Železniční a zabezpečovací kabely (TCEKPFLE)

Sdělovací kabely a vodiče (SYKFY, J-Y(St)Y)

Gumové kabely (H05RR-F, H07RN-F, NSGAFÖU)

Silikonové kabely (SiF, SiHF)

Bezhalogenové silové kabely 0,6/1 kV

Bezhalogenové kabely sdělovací, pro signalizaci a pro
elektroniku

Fotovoltaické kabely
VIDEO_TS\VTS_10_1.VOB
10.09.2014
| Strana 6
ZNAČENÍ KABELŮ
Značení žil
10.09.2014
| Seite 7
ZNAČENÍ KABELŮ
Značení kabelů
CYKY-J 3x1,5
H03VV-F 3G1,5
C = měděné jádro
H = Harmonizovaný typ
Y = PVC izolace
03 = provozní napětí 300V
K = kabel
V = PVC izolace (R / S / X / Z )
Y = PVC plášť
V = PVC plášť
F = z jemných drátů – pro pohyblivé uložení
J = zelenožlutá žíla, modrá, hnědá
(O = hnědá, černá, šedá žíla)
3G1,5 = 3 žíly vč. žlutozelené o průřezu 1,5mm
3x1,5 = 3 žíly o průřezu 1,5mm
(3X1,5 = bez žlutozelené, tzn. Hnědá, černá,
šedá)
10.09.2014
| Seite 8
VÝROBNÍ PORTFOLIO
Rozdělení skupin kabelů
VODIČE
KABELY
Jednožilové s jednou izolací:
PVC plášť:
CYKY, AYKY, CYKYLO, YY, AYY, SYKFY
H05V-U / H07V-U (CY)
H05V-K / H07V-K (CYA)
H05VV-F (CYSY)
H03VV-F (CYLY)
H05RR-F / H07RN-F (CGSG/CGTG)
H03VH-H (CYH)
Bezhalogenový plášť:
1-CXKH-R, 1-CSKH-V180, PRAFlaDUr, J-H(St)H
Pryžové kabely:
3-CHBU
Telefonní kabely:
TCEPKPFLE, J-Y(St)Y
Datové kabely, ovládací kabely:
LiYY, CMSM, YSLY
10.09.2014
| Seite 9
VÝROBNÍ PORTFOLIO
Srovnávací tabulka kabelů
Označení VDE
Označení ČSN
Příklady ostatního značení
bezhalogenové kabely
N2XH
CXKH-R, CHKE-R, CHKH-R
N2XCH
CXFE-R
NHXH FE180/E30
CSKH-V180, CHKE-V180, CHKH-V180
NHXCH FE180/E30
CXFE-V180
(N)HXH FE180/E30
J-H(St)H
PRAFlaCom, JCXFE-R, JXFE-R
JB-H(St)H
JE-H(St)H FE180/E30
PRAFlaGuard, JCXFE-V180, JXFE-V180
JB-H(St)H FE180/E30
PVC ovládací kabely
YSLY-JZ (OZ, JB, OB)
CMSM
JZ 500, ÖLFLEX 110, YY-JZ
YSLCY-JZ (OZ, OB)
CMFM
JZ 500-CY. ÖLFLEX 115-CY, LIYCY-JZ
Gumové kabely
HO7RN-F
CGTG, CGTU
H05RR-F, H05RN-F
CGSG
NSGAFÖU 1,8/3kV
3-CHBU
10.09.2014
| Seite 10
VÝROBNÍ PORTFOLIO
Srovnávací tabulka kabelů
PVC
H05VV-F
NYY-J (O, JZ)
NYCY, NYCWY
NAYY-J (O)
NYM
J-Y(St)Y
JB-YY
CYSY
1-CYKY-J (O)
CYKFY, CYKCY
AYKY
CYKY
SYKFY
SYKY
E-YY
E-AYY
(N)YM
JB-Y(St)Y
silikonové vodiče
SIHF
SIF
SID
CSSS
CSA
CS
SILFLEX, SILIFLEX
vysokonapěťové kabely
NYFGY
N2XSY
NA2XSY
N2XS2Y
NA2XS2Y
N2XS(F)2Y
NA2XS(F)2Y
6-CYKCY
CXEKCY
AXEKCY
CXEKCE
AXEKCE
CXEKVCE
AXEKVCE
22-CXEKVCEY
22-AXEKVCEY
10.09.2014
| Seite 11
ZKOUŠKY V PŘÍPADĚ POŽÁRU
Zkoušky chování kabelů
v případě požáru
10.09.2014
| Strana 12
ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI FRNC KABELŮ
PVC
PE
+ Oheň retardující
- Černý hustý kouř
- PVC kabely obsahují až 30% Chlóru
- Tvorba korozivních a toxických plynů
+ Bezhalogenový
+ vzniklé plyny nekorozivní, netoxické
- rychle šíří oheň
Řešení = FRNC = HFFR = LSOH = LFHC
Flame Retardant Non Corosive
Halogen Free Flame Retardant
Low Smoke Zero Halogen
Low Fire Hazard Cables
10.09.2014
| Strana 13
ZKOUŠKY V PŘÍPADĚ POŽÁRU
Zkušební zařízení
ČSN EN 50399
10.09.2014
| Strana 14
ČSN EN 60332
ZKOUŠKY V PŘÍPADĚ POŽÁRU
Šíření požáru po povrchu
Šíření plamene ve svazcích
Šíření plamene při klasifikaci
reakce na oheň
Samozhášivost
ČSN EN 60332-3
Této zkoušce vyhoví i všechny
kabely s PVC pláštěm
-R
třída reakce
-( R/A , R/B , R/C )
B1ca, B2ca, C1, D1
VIDEO_TS\VTS_02_1.VOB
10.09.2014
| Strana 15
ZKOUŠKY V PŘÍPADĚ POŽÁRU
Vlastnosti dýmu při požáru
Hustota dýmu
Korozivita plynů
Dynamická
hustota dýmu
EN 50399
pH  4,3
vodivost  10 S/mm
propustnost světla
doplňková klasifikace
 60 %
s1a, s1b, s2, s3
VIDEO_TS\VTS_04_1.VOB
VIDEO_TS\VTS_03_1.VOB
10.09.2014
| Strana 16
ZKOUŠKY V PŘÍPADĚ POŽÁRU
Zkoušky funkčnosti kabelů
Funkčnost izolace
Funkčnost izolace
pro bezpečnostní
obvody
V180, FE180
VIDEO_TS\VTS_05_1.VOB
Funkčnost kabelové
trasy
P90-R, PH120-R, E90
VIDEO_TS\VTS_06_1.VOB
10.09.2014
| Strana 17
ZKOUŠKY V PŘÍPADĚ POŽÁRU
ZP27/2008
Stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných systémů
v případě požáru
2 požární scénáře:
1) Normová teplotní křivka
P15-R, P30-R, P60-R, P90-R
2) Působení konstantní teploty
PH15-R, PH30-R, PH60-R, PH90-R, PH120-R
čas
P90-R
čas
Normová
teplotní
křivka
PH120
kabely s Al jádry
Konstantní
teplota
VIDEO_TS\VTS_08_1.VOB
10.09.2014
| Strana 18
ZKOUŠKY V PŘÍPADĚ POŽÁRU
ZP27/2008
Stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných systémů
v případě požáru
10.09.2014
| Strana 19
ZKOUŠKY V PŘÍPADĚ POŽÁRU
ZP27/2008
Stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných systémů
v případě požáru
před zkouškou
10.09.2014
| Strana 20
ZKOUŠKY V PŘÍPADĚ POŽÁRU
ZP27/2008
Stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných systémů
v případě požáru
po zkoušce
10.09.2014
| Strana 21
HLAVNÍ POŽADAVKY ČESKÉ LEGISLATIVY
Hlavní požadavky vyhlášky 23/2008Sb. resp. 268/2011Sb.
a ČSN 73 0848 na kabely:
- splňující požadavky na (ne)šíření plamene
(podle ČSN EN 60332-3-22, je-li objem kabelů > 0,1 kg/m3)
- funkčnost kabelové trasy Px-R nebo PHx-R
(podle ZP-27/2008 pro napájení PBZ nebo ve vyjmenovaných prostorách)
- klasifikace reakce na oheň B2ca nebo B2cas1d1
(u volně vedených kabelů a vodičů ve vyjmenovaných prostorách)
10.09.2014
| Strana 22
ČSN 73 0895
ČSN 73 0895
Požární bezpečnost staveb – zachování funkční schopnosti kabelových
rozvodů v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky a klasifikace
- Náhrada ZP 27/2008
- Vydání normy v průběhu roku 2014
- Ve shodě s STN 92 0205 (účinná od 1.2.2014)
- Nově bude přidáno zkoušení, klasifikace a aplikace pro rozvaděče
- Nové přímé aplikace výsledků zkoušek (kabelové kanály, stavební
konstrukce, kabelové systémy, rozvaděče)
- Nové rozšířené aplikace výsledků zkoušek (pro normové i
nenormové konstrukce, montáž v blízkosti ukončování kabelových tras
a v blízkosti spotřebičů)
10.09.2014
| Strana 23
MATRIX
Kabelové trasy pro zajištění funkčnosti
požárně bezpečnostních zařízení
- Přehled klasifikací funkčnosti kabelů PRAFla na nosných konstrukcích
podle ZP 27/2008 a DIN 4102-12
- Rozdělení podle požárních scénářů (P, PH, P750, P660, E)
- PRAKAB provedl již 80 zkoušek funkčnosti kabelových tras
- K dispozici též na stránkách www.prakab.cz
10.09.2014
| Strana 24
MATRIX
Kabelové trasy pro zajištění funkčnosti
požárně bezpečnostních zařízení
10.09.2014
| Strana 25
MATRIX
Kabelové systémy pro zajištění funkčnosti
požárně bezpečnostních zařízení
10.09.2014
| Strana 26
MATRIX
Kabelové systémy pro zajištění funkčnosti
požárně bezpečnostních zařízení
10.09.2014
| Strana 27
MATRIX
Kabelové systémy pro zajištění funkčnosti
požárně bezpečnostních zařízení
10.09.2014
| Strana 28
MATRIX
Kabelové systémy pro zajištění funkčnosti
požárně bezpečnostních zařízení
10.09.2014
| Strana 29
CENELEC
CENELEC
Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice
- PRAKAB se podílí na vývoji nových evropských norem v rámci CENELECu
- Aktivní členové v rámci komise CLC/TC20 (Electric cables)
 Pracovní skupina WG09 (Cables for use by electricity supply companies) –
normy týkající se konstrukce kabelů (HD 603, HD 620, HD 632)
 Pracovní skupina WG10 (Fire performance tests for cables) – normy týkající
se zkoušek kabelů v případě požáru (CPR, funkční schopnost kabelu)
- Náplň práce: zasedání WG 1-2x ročně, spolupráce při tvorbě norem,
schvalování a připomínkování norem, překlad norem do češtiny (povinnost
přebírat všechny normy EN a HD)
10.09.2014
| Strana 30
CPR
Construction Products Regulation
( Klasifikace stavebních výrobků )
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (CPR)
- harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
- posuzování shody stavebních výrobků dle reakce na oheň
- ruší směrnici Rady 89/106/EEC (CPD)
rozhodnutí evropské komise 2000/147/EC
- klasifikace stavebních výrobků obecně dle reakce na oheň
doplňující rozhodnutí evropské komise 2006/751/EC
- rozšíření rozhodnutí 2000/147/EC o posuzování elektrických kabelů dle reakce na oheň
vyhláška 23/2008 Sb. ve znění 268/2011 Sb.
- požadavky na třídy reakce na oheň podle použití
ČSN EN 50399, FprEN 50575, FprTS 50576, FprEN 13501-6
- Zkušební metoda, výrobková norma, rozšířená aplikace výsledků, klasifikace
10.09.2014
COMMITTED TO CABLE SOLUTIONS
10.09.2014
| Strana 31
| Strana 31
CPR
2006/751/EC
Systém klasifikace kabelů podle reakce na oheň do
Eurotříd (A – F)
SMOKE (hustota uvolněného dýmu)
s1, s2, s3
s1 < s2
S3 – žádné požadavky
B2 třída
B2CA s1 d1
CAble
označuje kabely
DROPLETS (hořící částice)
d0 – žádné padající hořící částice
d1 – padající částice zhasnou do 10 sekund
d2 – žádné požadavky
10.09.2014
| Strana 32
CPR
Měřící zařízení na CPR dle ČSN EN 50399, Aparatura
FS (flame spread) šíření ohně – [m]
HRR (heat released rate) míra
uvolněného tepla – [kW]
THR (total heat release) celkové
uvolněné teplo – [MJ]
SPR (smoke production rate) míra tvorby
kouře [m2/s]
TSP (total smoke production) celková
tvorba kouře - [m2]
ČSN EN 50399
FIGRA (fire index growh rate) – index
rychlosti rozvoje ohně; [W/s]
VIDEO_TS\VTS_09_1.VOB
10.09.2014
| Strana 33
CPR
Rozšířená aplikace výsledků v ČR a SR
Národní příloha ČSN EN 50399
- posuzování reakce na oheň celé řady dimenzí na základě několika zkoušek
- pro silové kabely (závislým parametrem je průřez vodičů)
3 x 1,5 mm2 nebo 2 x 1,5 mm2
4 x 10 mm2
4 x 95 mm2
- pro sdělovací kabely: (závislým parametrem je počet vodičů)
nejmenší počet žil
největší počet žil
s počtem žil uprostřed řady dimenzí
COMMITTED TO CABLE SOLUTIONS
10.09.2014
| Strana 34
CPR
Rozšířená aplikace výsledků - příklad
E
3x240+120
4x95
4x50
4x10
3x2,5
C
CYKY
3x1,5
D
PRAFlaDur
B2
COMMITTED TO CABLE SOLUTIONS
10.09.2014
10.09.2014
| Strana 35
| Strana 35
PRAFLA….KABELY
Představení řady kabelů PRAFla…
vyvinutých PRAKABem
(PRAFlaDur, PRAFlaSafe, PRAFlaGuard, PRAFlaCom)
10.09.2014
| Strana 36
PRAFLA….KABELY
10.09.2014
| Strana 37
PRAFLA….KABELY
Vyhláška č. 23/2008 Sb.
10.09.2014
| Strana 38
PRAFLA….KABELY
10.09.2014
| Strana 39
KONEC
DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST
Ing. Jiří Ston
[email protected]
10.09.2014
| Strana 40
PROFIL SPOLEČNOSTI
Sídlo společnosti
PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o.
Ke Kablu 278
102 00 Praha 15
Česká republika
tel.: +420 272 070 111
fax: +420 272 070 161
e-mail: [email protected]
http:// www.prakab.cz
10.09.2014
| Strana 41
Download

Chování kabelů v případě požáru