číslo :
FREKVENČNÍ MĚNIČE LS STARVERT
iC5-1F a iG5A-4
MPP - 25.3
platí od:
Montážní a provozní předpisy
kontakt
:
1.10.2010
telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218
Pod Cihelnou 454
fax:
+420-311 584 511 ; +420-311 583 217
267 24 Hostomice pod Brdy
e-mail: [email protected]
Česká republika
Frekvenční měniče LS, Starvert iC5-1F a Starvert iG5A-4, jsou
určeny pro regulaci otáček asynchronních motorů. Ovládání měničů
je řešeno pro plynulou regulaci otáček nebo v 8-mi stupních skokově
(přednastavené kmitočty) a nastavení stavu START/STOP motoru.
V měničích Starvert iC5-1F je vestavěn filtr typu B1, dle ČSN EN
55011. Měniče LS Starvert iG5A-4 jsou osazeny filtry splňující
podmínky pro průmyslová prostředí.
Měniče jsou přednastaveny
na optimální hodnoty jednotlivých ventilátorů. Pro bezporuchový
chod a dodržení provozních parametrů měničů a ventilátorů
nedoporučujeme toto nastavení měnit. Doporučené typy jsou
uvedeny v tabulce 1.2 a v technické dokumentaci jednotlivých
výrobků (také na WWW.ALTEKO.CZ).
LS Starvert iC5-1F
Vstup 1x230V
Výstup 3x230V
LS Starvert iG5A-4
Vstup 3x400V
Výstup 3x400V
1. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
1.1 Základní technické údaje frekvenčních měničů STARVERT ( parametry nastaveny pro fy ALTEKO )
Nastavené parametry se mohou lišit dle požadavku zákazníka a použitého motoru.
LS Starvert iC5-1F
Typ:
SV015
SV022
SV004
SV008 SV008
iC5-1F iC5-1F
iC5-1F
iC5-1F
iC5-1F
Jmenovitý výkon motoru (kW)
0,37
0,75
1,1
1,5
2,2
Vstup:
Napětí
1x 200 V až 240 V (± 10%)
Jmenovitý proud
(A)
5,5
6,2
9,2
16
18
Frekvence
50 až 60 Hz
Doporučený jistič typ C/ (A)
10
10
16
16
20
2
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
Doporučený vstup. kabel (mm )
Napětí
Frekvence
2
Doporučený výst. kabel (mm )
Přetížitelnost (k výst. proudu)
Jmenovitý proud *
(A)
Modulace (spín. kmitočet) kHz
1,5
Výstup:
3 x 0 až vstupní napětí
(zapojení motoru 3x230V)
3 až 70 Hz *
1,5
1,5
1,5
2,5
150%
2,5
3,5
SV022
iC5-1F
3
SV040
iG5A-4
4
LS Starvert iG5A-4
SV055
SV075
iG5A-4
iG5A-4
5,5
7,5
SV110
iG5A-4
11
25
4
3x380 V až 480 V (+ 10%,-15%)
11
14,5
19,5
29
50 až 60 Hz
3x16
3x20
3x25
3x32
1,5
2,5
4
6
2,5
3 x 0 až vstupní napětí
(zapojení motoru 3x400V)
20 až 60 Hz *
1,5
2,5
21,6
1,5
4
150%
5
8
10
12
9
12
16
15
10
Ochrany proti:
podpětí; přepětí; tepelná ochrana motoru I2t ; zemním zkratům; zkratová ochrana; mechanickému
zablokování; přetížení měniče; přehřátí motoru; přehřátí měniče
24
Prostředí:
Provozní teplota
Relativní vlhkost
Krytí
Elektromagnetická kompatibilita
Výška x šířka
hloubka
Hmotnost
(mm)
(kg)
- 10°C až + 50°C
max. 90% bez srážení vodní páry
IP 20
Normy:
ve shodě s EN55011/B1, EN50081-1, třída B
ve shodě s EN 61800-3, pro průmyslová
prostředí
Rozměry a hmotnosti:
143x79 143x79 143x79 143x156 143x156 143x156 128x140 220x180 220x180 320x235
116/ 143
143
143
143
143
143
155
170
170
189,5
0,87
0,89
0,89
1,79
1,85
1,85
1,89
3,66
3,66
9
* uvedeny maximální rozsahy frekvence a maximální jmenovité proudy motorů, konkrétní hodnoty jsou uvedeny v katalozích jednotlivých ventilátorů
1 / 12
MPP 25.3
1.2 Přiřazení měničů k ventilátorům (naprogramované měniče)
Označení
měniče
Jištění (A)
jistič-C
výstupní
frekvence (Hz)
použití k ventilátorům
RFE
TERNO
RFC
3 - 50
SV004iC5-1F
10
10
20 - 50
16
20 - 50
16
200-30/0,25-3-...
250-30/0,37-3-...
400-15/0,55-3-...
280-10/0,55-3-...
280-10/0,55-3-..-Ex1-FM
400-7/0,75-3-...
400-7/0,75-3-..-Ex1-FM
280-30/0,75-3-...
200-30/1,1-3-...
315-30/1,1-3-...
20 - 50
SV008iC5-1F
SV015iC5-1F
200-15/0,25-3-.
200-15/0,25-3-..-Ex1-FM
250-15/0,37-3-...
250-15/0,37-3-..-Ex1-FM
20 - 50
200-30/1,45-3-...
280-15/1,5-3-...
280-15/1,5-3-..-Ex1-FM
315-10/1,1-3-...
315-10/1,1-3-..-Ex1-FM
315-15/1,5-3-...
315-15/1,5-3-..-Ex1-FM
355-10/1,5-3-...
355-10/1,5-3-..-Ex1-FM
400-10/1,5-3-..-.
400-10/1,5-3-..-Ex1-FM
ROV
200 ..-15/0,12-VTR...
200 ..-15/0,18-3-...
200 ..-15/0,25-3-..Ex1-FM
250 ..-15/0,37-3-...
250 ..-15/0,37-3-..Ex1-FM
250 ..-15/0,45-VTR-...
280 ..-10/0,22-VTR-...
280 ..-10/0,37-3-...
280 ..-10/0,37-3-..Ex1-FM
280 ..-15/0,6-VTR-...
280 ..-15/0,75-3-...
280 ..-15/0,75-3-..Ex1-FM
400 ..-7/0,75-3-...
400 ..-7/0,75-3-..-Ex1-FM
200 ..-30/1,1-3-...
200 ..-30/1,1-3-..Ex1-FM
315 ..-10/0,92-VTR-...
315 ..-10/1,1-3-...
315 ..-10/1,1-3-..-Ex1-FM
315 ..-15/1,5-3-...
315 ..-15/1,5-3-..-Ex1-FM
315 ..-15/1,5-VTR-...
355 ..-10/1,25-VTR-...
355 ..-10/1,5-3-...
355 ..-10/1,5-3-..-Ex1-FM
400 ..-10/1,5-3-...
400 ..-10/1,5-3-..-Ex1-FM
40 - 70
20
20 - 50
2-K-15/1,5-...
355-10/2,2-3-...
355-10/2,2-3-..-Ex1-FM
400-10/2,2-3-...
400-10/2,2-3-..-Ex1-FM
355-30/2,2-3-...
355 ..-15/2-VTR-...
355 ..-15/2,2-3-...
355 ..-15/2,2-3-..-Ex1-FM
400 ..-10/2-VTR-...
40 - 70
SV022iC5-1F
25
20 - 50
4-K-15/2,2-…
355-15/3-3-...
355-15/3-3-..-Ex1-FM
400 ..-15A/3-3-...
400 ..-15A/3-3-..-Ex1-FM
400 ..-15/3-3-...
400 ..-15/3-3-..-Ex1-FM
355-15/4-3-...
355-15/4-3-..-Ex1-FM
400-15A/4-3-...
400-15A/4-3-..-Ex1-FM
400-15/4-3-...
400-15/4-3-..-Ex1-FM
500-7A/3-3-...
500-7A/3-3-..-Ex1-FM
400 ..-15/3,4-VTR-...
400 ..-15A/3,4-VTR-...
400-15/5,5-3-...
500-7/4-3-...
400 ..-15/5,5-3-...
30 - 60
SV040iG5A-4
3x16
20 - 50
7-K-15/3-…
30 - 60
SV055iG5A-4
3x20
20 - 50
10-K-15/4-…
30 - 60
20 - 50
SV075iG5A-4
3x25
10-K-15/5,5-…
500-10A/5,5-3-...
500-10A/5,5-3-..-Ex1-FM
500-10/5,5-3-...
500-10/5,5-3-..-Ex1-FM
10-K-15/7,5-…
16-K-15/7,5-…
30 - 60
20 - 50
SV110iG5A-4
3x32
TANGO
ROV
500-10A/7,5-3-..-H
500-10A/7,5-3-..-Ex1-FMH
500-10/7,5-3-..-H
500-10/7,5-3-..-Ex1-FM-H
630-7/11-3…
630-10/7,5-3…
630-10/11-3…
30 - 60
16-K-10/11-…
25-K-10/7,5-…
25-K-10/11-…
40 - 60
Použití frekvenčních měničů u ventilátorů Ex2-FM, se řeší individuálně dle platných certifikátů k jednotlivým motorům.
2 / 12
MPP 25.3
1.3 Parametry měničů dodávaných k ventilátorům fy
ALTEKO (rozdíl od továrního nastavení):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nastavený výstupní proud dle ventilátorů
zobrazení požadovaných veličin na panelu měniče
při přetížení motoru (měniče) dojde ke snížení výstupního
proudu (snížením výstupního kmitočtu)
špičkový proud motoru je nastaven na 100% nastaveného
jmenovitého proudu měniče
digitální vstup ( P2) je nastaven na externí poruchu - pro
připojení termokontaktu motoru
poruchová hlášení signalizována sepnutím kontaktů (30A – 30C
u iC5-1F a 3A – 3C u iG5A-4)
regulace výstupního kmitočtu (otáček motoru) v nastaveném
rozsahu napětím 0 – 10V
možnost volby 8-mi přednastavených kmitočtů (ve shodě s 8-mi
stupni výkonnostních charakteristik ventilátorů) přes vstupy P3,
P4, P5 u měniče iC5-1F a vstupy P6, P7, P8 u měniče iG5A-4
ovladač shodný s typem DFA-SV a DFA-SVP pouze neobsahuje
vypínač.
DFA-SP-Q – jako DFA-SVP-Q ale bez vypínače.
DFA - zabudovány do regulátorů REGU ADi:
- DFA-10-R určen k ovládání jednoho nebo dvou měničů
společně, obsahuje poruchové relé viz schéma č. 121 009 a
121 010
- DFA-10 použití jako DFA-10-R, neobsahuje poruchové relé, viz
schéma č. 121 010
2.2 Dálkové přepínání přednastavených otáček pomocí
digitálních vstupů
Pro přepínání otáček lze také použít spínání kombinace
digitálních vstupů P3, P4 a P5 u měniče iC5-1F nebo vstupy P6, P7
a P8 u měniče iG5A. Na tyto vstupy se přivede napětí ze svorky
P24 (24) viz tabulka. Přednastavené otáčky lze použít například při
přepínání dvou otáček při rozšíření D504 až D511 v REGU ADi
Přednastavené frekvence
VSTUPY
Nastavená
P1
P3
P4
P5
frekvence
start (P6) (P7) (P8)
20 Hz
x
25 Hz
x
x
30 Hz
x
x
35 Hz
x
x
x
40 Hz
x
x
44 Hz
x
x
x
47 Hz
x
x
x
50 Hz
x
x
x
x
(údaje v závorce platí pro měnič iG5A)
automatický restart tří poruchového hlášení a automatický
start pohonu po obnovení dodávky elektrické energie !!!
Ostatní technické údaje, instalace, uvedení do provozu a další
informace jsou uvedeny v uživatelské příručce měničů.
Uživatelská příručka je dodávána s frekvenčním měničem.
Kompletní dokumentace je k dispozici na stránkách
www.frecon.cz.
2. OVLADAČE
REGULÁTORŮ
FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ
OTÁČEK
-
Součástí dodávky regulátorů otáček – frekvenčních měničů
mohou být tato zařízení:
2.1 Dálkové ovladače DFA
Frekvenční měniče lze ovládat dálkovými ovladači DFA.
Ovladače jsou shodné pro ovládání obou typů frekvenčních měničů
iC5-1F a iG5A-4. Jedním ovladačem lze ovládat jeden nebo dva
měniče společně.
Funkce ovladačů DFA:
• sdružená signalizace poruchových stavů – LED dioda
• START/STOP ventilátoru (pouze typ DFA-SV(P)
• krytí IP20 ve verzi DFA-S a DFA-SV
• krytí IP30 ve verzi DFA-SVP a DFA-SP
• volba hodnoty požadované výstupní frekvence:
otočný potenciometr s plynulou regulací frekvence (viz
tabulka 1.2. )
• stupnice ovladačů jsou číslovány čísly 1 až 8, tyto číslice
odpovídají výkonovým charakteristikám ventilátorů uvedených
v technické dokumentaci fy ALTEKO.
DFA-SV(P) – samostatný ovladač s vypínačem:
je určen k ovládání (reg. otáček a spínání) samostatného jednoho
nebo dvou ventilátorů viz schéma č. 121 007. Dodává se
v provedení DFA-SV pro použití v obytných prostorách (rozměry:
70x70x20mm VxŠxH), nebo DFA-SVP pro použití v průmyslu
(rozměry: 110x80x55mm VxŠxH).
DFA-SVP-Q –oproti DFA-SVP obsahuje přepínač pro volbu ručního
a automatického provozu viz schéma č. 111 003 a 321 002.
3. MONTÁŽ FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ
Měnič je určen k montáži ve svislé poloze. Ostatní zásady
montáže jsou detailně popsány v uživatelské příručce měničů.
3.1 Výkonové připojení
• Měniče jsou dodávány s držákem kabelů, ve kterém lze
zabezpečit kabel proti vytržení (upevněním v průchodce).
• Doporučené hodnoty předřazených jistících prvků, napájecích a
ovládacích kabelů jsou uvedeny v tabulce a na schématu č.000
002. Mezi výstupní svorky měniče a motor nedoporučujeme
zařazovat žádné obvody včetně jistících prvků (všechny ochrany
pro motor jsou součástí měniče).
• Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby přívodní
síťový kabel (odrušený přívod), který se připojuje na
vstupní svorky frekvenčního měniče nebyl veden v těsném
souběhu s jinými kabely a vodiči.
• Vzdálenost mezi odrušenými a neodrušenými kabely včetně
ovládacích vedení nesmí být menší než 30cm. Není-li možné
tuto podmínku dodržet, je nutné použít buď stíněných kabelů,
nebo chránit kabely uzemněnými kovovými trubkami.
• Maximální délky kabelů měnič – motor:
max. 50m- nestíněný kabel
(při snížení modulačního kmitočtu na 5kHz max. 100mnestíněný kabel)
Výstupní napětí z měničů STARVERT typové řady iC5-1F je
3x230V a iG5A-4 je 3x400V. Zapojení motoru dodávaného
firmou ALTEKO musí být přizpůsobeno dle štítkových hodnot
tak, aby odpovídalo danému výstupnímu napětí z měniče !
3.2 Připojení ovládacích kabelů
Dálkový ovl. DFA-SV (IP20)
Dálkový ovl. DFA-SVP (IP30)
DFA-S(P) – samostatný ovladač bez vypínače:
je určen k ovládání jednoho nebo dvou ventilátorů v součinnosti
s řídící jednotkou REGU ADi viz schéma č. 121 008, pokud není již
vybavena zabudovanými ovladači frekvenčních měničů DFA
Dodává se v provedení DFA-S pro použití v obytných prostorách
(rozměry: 70x70x20mm VxŠxH), nebo DFA-SP pro použití
v průmyslu (rozměry: 110x80x55mm VxŠxH). Konstrukčně je
• odděleně od silových kabelů
• nutno použít stíněný kabel nebo kabel uložený v ochranné
trubce s pláštěm umožňující stínění
•
zajištění kabelu proti vytržení v průchodce
•
stíněným kabelem (např.:SYKFY 5x2x0,5; SRO 7-22 apod.)
• max. vzdálenost měniče od ovladače: cca 50 m
• stínění se připojí na potenciál PE pouze na straně měniče
3.3
Připojení termokontaktu
ventilátoru
(termistoru)
motoru
3.3.1 Ovládání ventilátorů v součinnosti s řídící jednotkou REGU
ADi – použití dálkových ovladačů DFA
3 / 12
MPP 25.3
Při použití ovladačů DFA zabudovaných do regulátorů REGU
ADi, (rozšíření D001, D030, D301, D031, D372, D012, D360, D312,
D404 až D411) nebo při použití některého samostatného ovladače
DFA s REGU ADi se termokontakty zapojí dle schématu č. 121 008
nebo 121 009 či 121 010 do frekvenčního měniče. REGU ADi je
pro použití s frekvenčním měničem osazeno pomocným
(poruchovým) relé, kde se zapojí svorky A a C dle uvedených
schémat. Je-li použit motor bez termokontaktu je třeba na měniči
propojit svorky P24 (24) a P2. (Při zapojení více motorů zapojte
termokontakty do série.)
Je-li motor vybaven termistory lze použít pro ochranu motoru
vyhodnocovací termistorové relé samostatně nebo zabudované
v REGU ADi (rozšíření F15). Termistory lze zapojit také přímo
k frekvenčnímu měniči podle schématu č. 121 011 s použitím
odporu.
3.3.2 Ovládání samostatných ventilátorů – použití dálkových
ovladačů DFA
Termokontakty motorů budou připojeny k frekvenčním měničům viz
schémata č.121 007, 121 008 apod.
3.4 MONTÁŽ FREKVENČNÍHO MĚNIČE S DODÁVANÝM
KRYTEM
Součástí frekvenčních měničů dodávaných naší firmou je kryt
(držák vodičů), který slouží k upevnění vodičů a zakrytí živých částí
před náhodným dotykem. Při použití stíněných kabelů je vhodné
použít kovové objímky (aby se nevytvářel „prasečí ocásek“ )a tyto
připojit k zemnící svorce měniče co nejsilnějším vodičem. Montáž
krytů je patrná z obrázků.
3.4.1 Montáž držáku vodičů pro frekvenční měnič iC5-1F
3.4.2 Montáž držáku vodičů pro frekvenční měnič iG5A-4
(Conduit Kit 3) pro velikost SV040iG5A-4
(Conduit Kit 4) pro SV055iG5A-4 a SV075iG5A-4
4. REGULACE KONSTANTNÍHO MNOŽSTVÍ VZDUCHU
Regulace konstantního množství vzduchu s frekvenčním
měničem STARVERT iC5-1F nebo iG5A-4 a tlakovým čidlem
DPT2500-D R8.
Elektrické zapojení je shodné s klasickým zapojením
ventilátoru s frekvenčním měničem. Ovládací část frekvenčního
měniče je zapojena na dálkový ovladač DFA-SP-Q nebo DFA-SVPQ viz schéma č. 321 002.
Při použití tohoto zapojení je nutné dbát zvýšené pozornosti při
zapojení ochranných prvků motoru, především termokontaktu.
Motor může být provozován v případě potřeby až na 60Hz. Při
nezaregulování je nebezpečí vyššího proudu motoru než je
jmenovitý.
Použití regulace konstantního množství vzduchu je vhodné
především pro kompenzaci výkonu ventilátoru při zanášení filtru a
ostatních částí vzduchotechnické soustavy. Umístění měřícího
bodu pro čidlo je vhodné mezi filtrem a sáním ventilátoru. V tomto
případě se zapojí měřící trubička pouze na „–„ vstup tlakového čidla
DPT. Je-li čidlo DPT za ventilátorem na straně výtlaku připojí se
měřící trubička na „+“ čidla. Pokud chceme kompenzovat pouze
(Conduit Kit 5) pro SV110iG5A-4
zanesení filtru lze čidlo zapojit standardně jako čidlo tlakové
diference. Pro obsluhu je vhodné napsat při jaké hodnotě tlaku na
čidle DPT je nutno vyměnit filtr.
4.1 Postup realizace:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
4 / 12
vytvořit odběrná místa pro napojení tlakového čidla (vhodné je
vytvořit několik odběrných míst /u čtvercového potrubí např.4,
u kruhového 2 umístěné o 90°vůči sobě/ spojených
vzduchotěsně a T kusem napojit tlakové. čidlo DPT
zapojit elektrické části dle schématu č. 321 002.
zapojit silovou část frekvenčního měniče a motoru ventilátoru
jumper u tlakového čidla /rozsah měření čidla/ zapojit dle
požadovaného tlakového rozdílu (rozdíl tlaků při čistém a
zaneseném filtru)
časové odezvy nastavit na 4s,
přepnout ovladač DFA-SVP-Q do režimu „RUČ“ ruční ovládání
(boční přepínač)
pokud je frekvenční měnič standardně nastaven pro ventilátor
doporučujeme zkontrolovat parametr H33=jmenovitý proud
motoru (ze štítku motoru pro dané napětí);
zapnout vzduchotechniku
MPP 25.3
9)
10)
11)
12)
13)
z = dovolené zanesení filtru; násobek tlakové ztráty čistého
filtru zjištěný z charakteristiky tlakových ztrát uvedených
v katalogu nebo změřená hodnota (např.:1 = zvýšení
tlakové ztráty filtru o100%; 0,5 = zvýš.tl.ztráty o 50%)
I10 (max.frekvence při V1 max /I9/) = 50
hodnota frekvence (nastavená v parametrech F21, F22)
14) přepnout ovladač DFA-SVP-Q do režimu „AUT“ (boční
přepínač)
15) zapnout vzduchotechniku a zkontrolovat jsou-li nominální
hodnoty (stačí porovnat frekvenci fnom a proud motoru Inom );
skutečné hodnoty vůči nominálním se mohou mírně lišit, což je
dáno kolísáním tlaku v soustavě.
POZN: Jelikož je čidlo nastaveno na odezvu 4s, je nutno při
každém spuštění vyčkat než se hodnoty ustálí.
provést zaregulování maximálních hodnot proudu motoru při
max. otáčkách /50Hz/ (podmínkou ochrany motoru je, že při
max. otáčkách musí být proud do motoru roven maximálně
jmenovitému proudu motoru)
pomocí ovladače snížit otáčky ventilátoru na nominální
hodnoty průtoku vzduchu Qnom a tuto hodnotu změřit (např. dle
projektu, hygienické minimum apod.)
na frekvenčním měniči vyčíst frekvenci fnom (znak na displeji
0.0- standardně zobrazuje po spuštění) a proud Inom (znak na
displeji CUr, potvrzením výběru se zobrazí proud)
vynulovat tlakové čidlo DPT stlačením tlačítka ZERO
(zkontrolovat zda tlakoměr ukazuje hodnotu 0Pa (je možná
malá odchylka dle kolísání tlaku)
nastavit (nebo zkontrolovat) parametry frekvenčního měniče :
I7 (min.vstupní napětí na V1) = 0 (standardně nastaveno)
I8 (min.frekvence při V1 min /I7/) = fnom
fnom = vyčtená hodnota z FM
I9 (max.vstupní napětí na V1)=10/pč * Δp * z
pč = nastavený rozsah na čidle DPT
Δp = rozdíl tlaků pnom (vyčtený tlak z charakteristiky
ventilátoru pro daný průtok vzduchu Qnom na křivce
odpovídající fnom) a p50 (výkonnostní křivka ventilátoru pro
50HZ pro Qnom; je-li pnom blízké p50 lze odečet provést k p40
(výk.křivka pro 40Hz) a tento rozdíl vynásobit 1,5x
4.3 PŘÍKLAD:
3 -1
4.2 Možné závady při provozu s regulací konstantního
množství vzduchu:
1)
otáčky ventilátoru kolísají = špatně zvolená odběrná místa,
netěsné hadičky k čidlu nebo závada čidla
množství vzduchu při zvyšující se tlakové ztrátě
vzduchotechnické sítě (např. zanesení filtru) neodpovídá
provozním hodnotám = špatně nastavené hodnoty pro regulaci
2)
3 -1
Požadovaná (nominální) hodnota Qv = 5800m h ; změřená 5760 m h ; pč = 1000Pa; z=1
3 -1
Zjištěné hodnoty: Qv = 5760 m h ; fnom = 43,8Hz; Inom = 10A
ρ = 1,2 (kg m )
-3
Křivka
Křivky
1000
8
1
- bez regulátoru otáček
- 8 - stupně regulátoru otáček
A
200
pc
4
70
3
68
2
1
61
ýf
iltr
tý
čis
r
filt
55
73
64
52
70
60
49
-1
Qv
3
-1
(m h )
0,2
1000
0,4
0,6
2000
86
79
66
35Hz
79
69
3000
40Hz
67
59
1,0
1,2
4000
44Hz
86
58
0,8
47Hz
67
73
3
50Hz
87
81
84
57
(m s )
68
80
(Pa)
0
87
82
43,8Hz
64
75
58
B
87
68
za
n
es
en
65
77
60
73
5
79
62
74
69
83
76
6
400
67
50Hz
63
7
600
80
84
77
8
800
67
čá
ste
čn
ě
p= 250Pa
64
81
TERNO-S 400 K - 15/3 - 3
TERNO-S 400 KB - 15/3 - 3
1,4
5000
63
1,6
6000
30Hz
25Hz
20Hz
1,8
2,0
7000
2,2
8000
Qv nom = konstantní
Výpočet:
I8 = 43,8
I9 = 10/1000*250*1 = 2,5
Nastavované hodnoty : I7 = 0; I8 = 43,8; I9 = 2,5; I10 = 50
5 / 12
2,4
9000
6 / 12
SYKFY 5x2x0,5
JYTY 2x1
PE
VSTUPNÍ NAPĚTÍ DO MĚNIČE :
1 x 230V
CYKY-J 3x1,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x2,5
SV008iC5-1
SV008iC5-1
SV015iC5-1
SV015iC5-1
SV022iC5-1
SV022iC5-1
- 16A
- 20A
- 20A
- 25A
pro FM 1,1- 1,5kW včetně
pro FM 1,5- 1,8kW včetně
pro FM 1,8- 2,2kW včetně
pro FM 2,2- 3kW včetně
ŘÍDÍCÍ
SVORKOVNICE
TK
3x230V
3-FÁZOVÝ
MOTOR
CYKFY-J 4x1,5
CYKFY-J 4x1,5
CYKFY-J 4x2,5
L1 L2 L3
PE
TK
MOTOR
3x400V
3-FÁZOVÝ
U V W
ŘÍDÍCÍ
SVORKOVNICE
pro FM 4kW - 3x16A
pro FM 5,5kW - 3x20A
pro FM 7.5kW - 3x25A
pro FM 11kW - 3x32A
JISTIČ typ C
DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ :
č.:
JYTY 2x1
DOPORUČENÝ KABEL :
pro FM 4kW
CYKFY-J 4x1,5
CYKFY-J 4x1,5
pro FM 5,5kW
CYKFY-J 4x2,5
pro FM 7,5kW
CYKFY-J 4x4
pro FM 11kW
SYKFY 5x2x0,5
STÍNĚNÍ SE POUZE NA
STRANĚ MĚNIČE
PŘIPOJÍ NA POTENCIÁL PE.
CYKY-J 4x6
DOPORUČENÝ
KABEL:
CYKY-J 4x1,5
CYKY-J 4x2,5
CYKY-J 4x4
000 002
OZNAČENÍ
MĚNIČE:
SV040iG5A-4
SV055iG5A-4
SV075iG5A-4
SV110iG5A-4
VSTUPNÍ NAPĚTÍ DO MĚNIČE :
3 x 400V
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ Z MĚNIČE :
3 x 400V
TK - termokontakt motoru
Propojky na motoru je nutno zapojit podle výstupního napětí měniče.
pro FM 0,4- 0,75kW včetně
pro FM 0,75- 1,5kW včetně
pro FM 1,5- 3kW včetně
DOPORUČENÝ KABEL :
CYKY-J 3x2,5
CYKY-J 3x4
CYKY-J 3x1,5
pro FM 0,4- 0,75kW včetně - 10A
pro FM 0,75- 1,1kW včetně - 16A
pro FM 0,4kW včetně
- 10A
DOPORUČENÝ
KABEL
OZNAČENÍ
MĚNIČE:
SV004iC5-1
JISTIČ typ C
DOPORUČENÉ JIŠTĚNÍ :
L1 L2 U V W
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ Z MĚNIČE :
3 x 230V
STÍNĚNÍ SE POUZE NA
STRANĚ MĚNIČE
PŘIPOJÍ NA POTENCIÁL PE.
PE
N
L1
L2
L3
DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ FREKVENČNÍHO MĚNIČE "STARVERT" S MOTOREM VENTILÁTORU
- SILOVÁ ČÁST
iC5
iG5A
MPP 25.3
CM
I
V1
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A)
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
24V
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
P4
12V
START
P1
P3
START
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
D
P4
CM
F
I
E
V1
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A) / 1
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
24V
STÍNĚNÍ SE POUZE NA STRANĚ MĚNIČE PŘIPOJÍ NA POTENCIÁL PE.
PROPOJTE STÍNĚNÝM KABELEM (NAPŘ. SYKFY 5x2x0,5).
P2
EXT.
PORUCHA
C
B
A
0-10V
DFA-SV
12V
TK
P3
F
0-10V
0V
0-20mA
2. PŘIPOJENÍ 2x STARVERT iC5 (iG5A)
P2
P1
0V
0-20mA
E
RL výstup
TK
EXT.
PORUCHA
D
RL výstup
C
P2
P1
P3
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
CM
I
V1
30C
30C
P1
P1
x
P24
VR
V1
V1
CM-30A
CM-30A
P2
x
P2
P24
ROZPOJENO
VÝSTUP
POUŽITÝ KABEL PRO PŘIPOJENÍ TERMOKONTAKTŮ NAPŘ.: JYTY 2x1
NEJSOU-LI TERMOKONTAKTY ZAPOJENY, MUSÍ SE SVORKY "P2" A "P24" PROKLEMOVAT
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A) / 2
x
x
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
SPOJENO - při použití s elektrickým
nebo plynovým ohřívačem (tovární nastavení)
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
P4
A
B
C
D
E
F
20 - 50Hz
35 - 50Hz
x
x
Propojení DFA-SV(P) a FM
DFA iC5; iG5A/1 TK1 iC5; iG5A/2 TK2
TK - TERMOKONTAKT MOTORU
TK
Vnitřní propojení v DFA-S...
24V
B
12V
RL výstup
RL výstup
A
30C
B
P1
C
P24
D
VR
E
V1
F CM-30A
P2
0-10V
A
START
Propojení DFA-SV(P) a FM
DFA iC5; iG5A TK
0V
0-20mA
DFA-SV
RL výstup
1. PŘIPOJENÍ 1x STARVERT iC5 (iG5A)
RL výstup
7 / 12
EXT.
PORUCHA
Zapojení platí pro přepínač ovládání NPN/PNP u frekvenčního měniče STARVERT v poloze PNP - standardně nastaveno
REGULACE OTÁČEK samostatným ovladačem s vypínačem DFA-SV(P); ventilátor s termokontaktem TK
ROZPIS KOMPONENT
121 007
(P) - použití v průmyslu
(vyšší krytí, machanicky pevnější)
DFA-S - ovladač bez vypínače
(např.při zapojení s REGU ADi)
DFA-SV - ovladač s vypínačem
LS Starvert iC5-1F a/nebo iG5A-4
nebo
ŘÍDÍCÍ OVLADAČ
DFA-SV
DFA-SVP
č.:
MPP 25.3
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A)
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
P4
D
I
V1
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
CM
F
E
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A) / 1
P3
C
B
A
DFA-S
STÍNĚNÍ SE POUZE NA STRANĚ MĚNIČE PŘIPOJÍ NA POTENCIÁL PE.
PROPOJTE STÍNĚNÝM KABELEM (NAPŘ. SYKFY 5x2x0,5).
P2
P1
START
C
EXT.
PORUCHA
ERR
Pomocné relé
v REGU ADi
24V
TK
CM
I
V1
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
24V
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
P4
12V
A
P3
F
E
0-10V
0-10V
2. PŘIPOJENÍ 2x STARVERT iC5 (iG5A)
P2
P1
START
D
0V
0-20mA
0V
0-20mA
TK
EXT.
PORUCHA
C
B
A
12V
C
P1-P24 x
VR
V1
CM-30A
x
P2
30C
P2
P1
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
CM
I
V1
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
P4
x
x
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A) / 2
P3
30C
P1-P24 x
VR
V1
V1
CM-30A
CM-30A
P2
x
P2
P1-P24
30C
POUŽITÝ KABEL PRO PŘIPOJENÍ TERMOKONTAKTŮ NAPŘ.: JYTY 2x1
NEJSOU-LI TERMOKONTAKTY ZAPOJENY, MUSÍ SE SVORKY "P2" A "P24" PROKLEMOVAT
TK - TERMOKONTAKT MOTORU
TK
A
B
C
D
E
F
ROZPOJENO
SPOJENO - při použití s elektrickým
nebo plynovým ohřívačem (tovární nastavení)
Propojení DFA-SV(P) a FM
DFA iC5; iG5A/1 TK1 iC5; iG5A/2 TK2
20 - 50Hz
35 - 50Hz
VNITŘNÍ PROPOJENÍ OVLADAČE DFA-S a DFA-SV
START
A
EXT.
PORUCHA
RL výstup
RL výstup
A
B
C
D
E
F
24V
RL výstup
RL výstup
Propojení DFA-S a FM
DFA iC5; iG5A TK
12V
DFA-S
0-10V
ERR
0V
0-20mA
Pomocné relé
v REGU ADi
RL výstup
8 / 12
RL výstup
1. PŘIPOJENÍ 1x STARVERT iC5 (iG5A)
POPIS: - měnič je spouštěn z REGU AD spínáním napájecího napětí; bez použití s REGU ADi lze měnič spouštět spínaním napajecího napětí měniče např. přes stykač, nebo spínáním
beznapěťovým kontaktem (svorek P24 a P1; beznapěťový kontakt se zapojí obdobně jako na obrázku se zapojením DFA-SV (místo vypínače u DFA-SV, svorky B a C)
Zapojení platí pro přepínač ovládání NPN/PNP u frekvenčního měniče STARVERT v poloze PNP - standardně nastaveno
REGULACE OTÁČEK samostatným ovladačem bez vypínače DFA-S(P); ventilátor s termokontaktem TK
ROZPIS KOMPONENT
121 008
(P) - použití v průmyslu
(vyšší krytí, machanicky pevnější)
DFA-S - ovladač bez vypínače
(např.při zapojení s REGU ADi)
DFA-SV - ovladač s vypínačem
LS Starvert iC5-1F a/nebo iG5A-4
nebo
ŘÍDÍCÍ OVLADAČ
DFA-S
DFA-SP
č.:
MPP 25.3
CM
I
V1
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A)
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
24V
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
P4
P1
START
P3
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
D
P4
C
A
A
ERR
CM
F
I
E
V1
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A) / 1
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
24V
P1-P24
VR
V1
CM-30A
P2
STÍNĚNÍ SE POUZE NA STRANĚ MĚNIČE PŘIPOJÍ NA POTENCIÁL PE.
PROPOJTE STÍNĚNÝM KABELEM (NAPŘ. SYKFY 5x2x0,5).
P2
EXT.
PORUCHA
DFA-10-R
12V
TK
P3
F
E
0-10V
0-10V
2. PŘIPOJENÍ 2x STARVERT iC5 (iG5A)
P2
P1
START
D
0V
0-20mA
0V
0-20mA
TK
EXT.
PORUCHA
C
12V
A
RL výstup
RL výstup
30C
x
x
P2
P1
D
E
F
P3
30C
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
CM
I
V1
x
x
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A) / 2
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
P4
P1-P24 x
VR
V1
V1
CM-30A
CM-30A
P2
x
P2
P1-P24
30C
SVORKY A, C, ERR JSOU JEN V MODULU DFA-10-R-..
JUMPER:
URČUJE ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ,
ROZPOJENÝ: PLNÝ ROZSAH (TV OHŘEV)
SPOJENÝ: ZDOLA OMEZENÝ ROZSAH (E A G OHŘEV)
C
POUŽITÝ KABEL PRO PŘIPOJENÍ TERMOKONTAKTŮ NAPŘ.: JYTY 2x1
NEJSOU-LI TERMOKONTAKTY ZAPOJENY, MUSÍ SE SVORKY "P2" A "P24" PROKLEMOVAT
TK - TERMOKONTAKT MOTORU
TK
A
A
C
D
E
F
A
ERR ERR
A
Propojení DFA-10-R a FM
DFA-10-R iC5; iG5A/1 TK1 iC5; iG5A/2 TK2
START
A
A
A
C
D
E
F
EXT.
PORUCHA
Propojení DFA-10-R a FM
DFA-10-R iC5; iG5A
TK
24V
ERR
12V
DFA-10-R
0-10V
RL výstup
RL výstup
3. ROZLOŽENÍ SVOREK NA MODULU DFA
0V
0-20mA
1. PŘIPOJENÍ 1x STARVERT iC5 (iG5A)
RL výstup
9 / 12
RL výstup
POPIS: - měnič je spouštěn z REGU ADi spínáním napájecího napětí
Zapojení platí pro přepínač ovládání NPN/PNP u frekvenčního měniče STARVERT v poloze PNP - standardně nastaveno
REGULACE OTÁČEK ovladačem DFA-10-R (rozšíření REGU ADi - D001, D030 a D301);
ventilátor s termokontaktem TK
ROZPIS KOMPONENT
121 009
DFA-10-R - dálkový ovladač při rozšíření
REGU ADi - D001, D030 a D301
LS Starvert iC5-1F a/nebo iG5A-4
rozšíření REGU ADi - D001, D030, D301
nebo jako
ŘÍDÍCÍ OVLADAČ
DFA-10-R
(samostatný)
č.:
MPP 25.3
10/ 12
P2
P1
START
P3
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
24V
CM
I
F
V1
E
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
E
F
D
E
JUMPER:
URČUJE ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ,
ROZPOJENÝ: PLNÝ ROZSAH (TV OHŘEV)
SPOJENÝ: ZDOLA OMEZENÝ ROZSAH (E A G OHŘEV)
ERR ERR
P2
P1
x
x
P3
CM
I
F
V1
E
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A) / 2
POUŽITÝ KABEL PRO PŘIPOJENÍ TERMOKONTAKTŮ NAPŘ.: JYTY 2x1
NEJSOU-LI TERMOKONTAKTY ZAPOJENY, MUSÍ SE SVORKY "P2" A "P24" PROKLEMOVAT
TK - TERMOKONTAKT MOTORU
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
D
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
P4
DFA-10
SPOJENÝ: ZDOLA OMEZENÝ ROZSAH (E A G OHŘEV)
JUMPER:
URČUJE ROZSAH VÝSTUPNÍHO NAPĚTÍ,
ROZPOJENÝ: PLNÝ ROZSAH (TV OHŘEV)
F
TK
P2
P24
CM-30A
VR
V1
Rozložení svorek v DFA-10
NA MODULU DFA
D
ROZLOŽENÍ SVOREK
C
x
NA MODULU DFA
A
P2
F
D
E
ROZLOŽENÍ SVOREK
A
Rozložení svorek v DFA-10-R
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A) / 1
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
P4
D
12V
PROPOJTE STÍNĚNÝM KABELEM (NAPŘ. SYKFY 5x2x0,5).
STÍNĚNÍ SE POUZE NA STRANĚ MĚNIČE PŘIPOJÍ NA POTENCIÁL PE.
TK
EXT.
PORUCHA
C
0-10V
A
0V
0-20mA
A
RL výstup
ERR
RL výstup
30C
START
x
EXT.
PORUCHA
P24-P1
VR
V1
CM-30A
24V
30C
12V
DFA-10-R
A
A
C
D
E
F
0-10V
1. PŘIPOJENÍ 2x STARVERT iC5 (iG5A)
0V
0-20mA
Propojení DFA-10-R, DFA-10 a FM
DFA-10-R iC5; iG5A /1 TK1 DFA-10 iC5; iG5A /2 TK2
Zapojení platí pro přepínač ovládání NPN/PNP u frekvenčního měniče STARVERT v poloze PNP - standardně nastaveno
RL výstup
POPIS: - měnič je spouštěn z REGU ADi spínáním napájecího napětí
RL výstup
REGULACE OTÁČEK ovladačem DFA-10-R a DFA-10 (rozšíření REGU ADi - D031);
ventilátor s termokontaktem TK
ROZPIS KOMPONENT
121 010
DFA-10-R a DFA-10- dálkové ovladače při
rozšíření REGU ADi - D031
LS Starvert iC5-1F a/nebo iG5A-4
rozšíření REGU ADi - D031
nebo jako
a
ŘÍDÍCÍ OVLADAČ
DFA-10-R
DFA-10
(samostatný)
(samostatný)
č.:
MPP 25.3
PTC
11/ 12
P2
P3
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
V1
I
CM
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A)
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
P4
F
1,8k Ω
min. 1W
senzor v motoru
(TERMISTOR)
CM
řídící svorky
měniče
P2
Detail zapojení PTC senzoru pro
LS Starvert iC5-1F a/nebo iG5A-4
P24
PTC
STÍNĚNÍ SE POUZE NA STRANĚ MĚNIČE PŘIPOJÍ NA POTENCIÁL PE.
PROPOJTE STÍNĚNÝM KABELEM (NAPŘ. SYKFY 5x2x0,5).
START
P1
EXT.
PORUCHA
1,8k Ω
24V
senzor v motoru
(termistor)
12V
E
0-10V
D
0V
C
0-20mA
B
RL výstup
A
RL výstup
DFA-SV
x
x
x
x
ROZPOJENO
20 - 50Hz
35 - 50Hz
SPOJENO - při použití s elektrickým
nebo plynovým ohřívačem (tovární nastavení)
VNITŘNÍ PROPOJENÍ OVLADAČE DFA-S...
30C
P1
P24
VR
V1
CM-30A
P2
POUŽITÝ KABEL PRO PŘIPOJENÍ TERMISTORŮ NAPŘ.: JYTY 2x1
A
B
C
D
E
F
Propojení DFA-SV(P), FM a PTC
iC5, iG5A
DFA
PTC
1,8k Ω
1. PŘIPOJENÍ motoru ventilátoru s termistorem (PTC) k FM STARVERT iC5 (iG5A)
POPIS: - PTC senzor (termistor) se zapojuje na stejné svorky jako Temokontakt (TK). Velmi důležité je zapojení odporu o velikosti 1,8k Ω .
Při zapojování je nutno zabezpečit dokonalou vodivost všech spojů, zvláště je-li v jedné svorce více vodičů. Ostatní podmínky jsou shodné jako při zapojení ovladače
DFA s termokontaktem.
Zapojení platí pro přepínač ovládání NPN/PNP u frekvenčního měniče STARVERT v poloze PNP - standardně nastaveno
REGULACE OTÁČEK samostatným ovladačem s vypínačem DFA-SV(P); ventilátor s termistorem PTC
(např. RFC xxx.....Ex-FM)
ROZPIS KOMPONENT
121 011
(P) - použití v průmyslu
(vyšší krytí, machanicky pevnější)
DFA-S - ovladač bez vypínače
(např.při zapojení s REGU ADi)
DFA-SV - ovladač s vypínačem
LS Starvert iC5-1F a/nebo iG5A-4
nebo
ŘÍDÍCÍ OVLADAČ
DFA-SVP
DFA-SV
č.:
MPP 25.3
ALTEKO, spol. s r.o., Pod Cihelnou 454, 267 24 Hostomice pod Brdy
tel: 311 584 102, fax:311 584 511, e-mail: [email protected] , http://www.alteko.cz
12/ 12
P2
P1
START
P3
CM
I
V1
VSTUP
P5 P24 VR
(24)
24V
H
AUT
RUC
I
VÝSTUP
30A 30B 30C
(3A) (3B) (3C)
STARVERT iC5 (STARVERT iG5A)
( označení v závorce platí pro měnič iG5A)
P4
G
F
E
C
D
B
0-10V
12V
A
1
0
0V
0-20mA
MIN ot.
RL výstup
DFA-SVP-Q
RL výstup
A
B
C
D
E
F
G
H
I
P2
30C
P1
P24
VR
V1
30A-CM
GND
0-10V
24V
x
x
Propojení DFA-SVP-Q, FM, DPT a TK
DFA
iC5, iG5A
DPT
TK
GND
24V
0-10V
4-20mA
DPT2500-D-R8
STÍNĚNÍ SE POUZE NA STRANĚ MĚNIČE PŘIPOJÍ NA POTENCIÁL PE.
PROPOJTE STÍNĚNÝM KABELEM (NAPŘ. SYKFY 5x2x0,5).
TK
EXT.
PORUCHA
1. Připojení DFA-SVP-Q a FM STARVERT iC5 (iG5A)
POUŽITÝ KABEL PRO PŘIPOJENÍ TERMOKONTAKTŮ NAPŘ.: JYTY 2x1
NEJSOU-LI TERMOKONTAKTY ZAPOJENY, MUSÍ SE SVORKY "P2" A "P24" PROKLEMOVAT
TK - TERMOKONTAKT MOTORU
V MONTÁŽNÍCH PŘEDPISECH K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM
A NÁVODU K POUŽITÍ ČIDLA
ROZSAH ČIDLA DPT2500-D-R8 SE NASTVUJE DLE POPISU
ROZPOJENO
20 - 50Hz
SPOJENO - při použití s elektrickým
nebo plynovým ohřívačem (tovární nastavení)
35 - 50Hz
VNITŘNÍ PROPOJENÍ OVLADAČE DFA-S...
Zapojení platí pro přepínač ovládání NPN/PNP u frekvenčního měniče STARVERT v poloze PNP - standardně nastaveno
REGULACE KONSTANTNÍHO MNOŽSTVÍ VZDUCHU samostatným ovladačem s vypínačem DFA-SVP-Q
s tlakovým čidlem DPT2500-D-R8; ventilátor s termokontaktem TK
DFA-SVP-Q
DPT2500-D-R8
ŘÍDÍCÍ ČIDLO
ROZPIS KOMPONENT
321 002
DFA-SVP-Q - ovladač s vypínačem
LS Starvert iC5-1F a/nebo iG5A-4
č.:
MPP 25.3
Download

Montážní a provozní předpisy