TD 10.10 | SRPEN 2012
RFC
a
RFE
2012
radiální ventilátory
s přímým pohonem
vzduchotechnika
RFC
vzduchotechnika
a
RF E
OBSAH
Obsah
specifikace2
obecný popis – použití
3
rozměry5
výkonové parametry ventilátorů RFC a RFE
8
tlakové ztráty
18
typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče
19
zapojení svorkovnic motorů
22
příklady použití
23
certifikát24
1
RFC
vzduchotechnika
a
RF E
SPECIFIKACE
RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM
symbol
Radiální ventilátor nízkotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dopředu zahnutými lopatkami.
RFC
Radiální ventilátor středotlaký s přímým pohonem oběžného kola s dozadu zahnutými lopatkami.
RFE
200
250
280
VELIKOST*
Jmenovitá velikost - charakterizuje přibližný vnější průměr oběžného kola v mm.
315
355
400
500
630
OTÁČKY*
GEOMETRIE
VÝKON
MOTORU*
NAPĚTÍ*
POLOHA*
MATERIÁL*
Ex PROSTŘEDÍ
-7
6 pólový as.elektromotor se synchronními otáčkami 1000 ot min-1. Plynulou regulaci otáček lze zajistit
frekvenčním měničem FM s ohledem na Ex PROSTŘEDÍ.
-10
4 pólový as.elektromotor se synchronními otáčkami 1500 ot min-1. Plynulou regulaci otáček lze zajistit
frekvenčním měničem FM s ohledem na Ex PROSTŘEDÍ.
-15
2 pólový as.elektromotor se synchronními otáčkami 3000 ot min-1. Plynulou regulaci otáček lze zajistit
frekvenčním měničem FM.
-30
Upravená geometrie (aerodynamické schéma) oběžného kola. Uvádí se těsně za symbolem atributu "OTÁČKY"
(bez pomlčky).
A
Výkon elektromotoru v kW ( za lomítkem). Pro příklad uveden min. výkon řady motorů.
/ 0.25
Výkon elektromotoru v kW ( za lomítkem). Pro příklad uveden max. výkon řady motorů.
/ 11
1-fázové napětí 230 V.
-1
3-fázové napětí 3x230V / 3x400V nebo 3x400V / 3x690V.
-3
Poloha "pravá" - výtlak vpravo nahoře při pohledu ze strany sání (základní poloha). Při montáži lze natočit
výtlak po úhlech 45°, viz polohy v kapitole "rozměry".
-P
Poloha "levá" - výtlak vlevo nahoře při pohledu ze strany sání (základní poloha). Při montáži lze natočit výtlak
po úhlech 45°, viz polohy v kapitole "rozměry".
-L
Pozinkovaný plech .
-Z
Pozinkovaný plech + email ( práškový).
-E
Antikorový plech (ČSN 17240, DIN 1.4301) pro farmaceutický a potravinářský průmysl.
- AKV1
Antikorový plech ( ČSN 17348, DIN 1.4571) pro chemický průmysl.
- AKV2
Pro prostředí ZONA1 a ZONA2 vně i uvnitř - není možné regulovat otáčky frekvenčním měničem.
- Ex1
Pro prostředí ZONA1 a ZONA2 vně i uvnitř - je možné regulovat otáčky frekvenčním měničem (FM)
umístěným mimo prostor s nebezpečím výbuchu.
- Ex1-FM
Pro prostředí ZONA2 vně i uvnitř - je možné regulovat otáčky frekvenčním měničem (FM) umístěným mimo
prostor s nebezpečím výbuchu.
- Ex2-FM
Provedení ventilátoru pro horizontální umístění - nosné sání.
-H
PROVEDENÍ
Provedení ventilátoru bez stoličky a izolátorů ( pouze spirální skříň s ob.kolem a patkopřírubovým el. motorem).
- DB
ATYP
Atypické-nestandartní provedení-úprava. Uvádí se na konec označení.
-A
PŘÍSLUŠENSTVÍ
2
8 pólový as.elektromotor se synchronními otáčkami 750 ot min-1. Plynulou regulaci otáček lze zajistit
frekvenčním měničem FM s ohledem na Ex PROSTŘEDÍ.
Podstavná deska pro montáž vent. na plošnou vodorovnou konstrukci.
- PD
Kryt motoru s vodorovnou osou rotace proti povětrnostním vlivům.
- KM
Krycí mřížka sacího otvoru (není-li napojeno potrubí).
- MS
Pružná vložka mezi výtlak ventilátoru a potrubí.
- PV
Pružná vložka mezi výtlak vent. a potrubí - pro prostř. ZONA1 a ZONA2 vně i uvnitř.
- PV-Ex1
Pružná vložka mezi sání ventilátoru a potrubí.
- PVS
Pružná vložka mezi sání vent. a potrubí - pro prostř. ZONA1 a ZONA2 vně i uvnitř.
- PVS-Ex1
Nástavec na sací otvor - přechod na obdélníkový průřez.
- NA1
Nástavec na výtlačný otvor s mřížkou proti povětrnostním vlivům. NA3…svislá osa rotace motoru.
- NA2(NA3)
Stříška motoru se svislou osou rotace.
- SMO
Možné varianty ventilátorů s detailnějšími informacemi jsou uvedeny v kapitole „značení“.
příklad
označení
RFC 315-15/1.5-3-L-Z-Ex1
Pořadí symbolů atributů musí odpovídat pořadí v tabulce. Symboly atributů označené hvězdičkou (TYP*) jsou povinné (výjma některých atypických provedení).
TYP*
popis
RFC-RFE-315-PVS-Z
Označení se uvádí samostatně a musí
obsahovat symbol“RFC-RFE“, symbol atributu
VELIKOST, PŘÍSLUŠENSTVÍ a. MATERIÁL.
atribut
RFC
vzduchotechnika
Radiální ventilátory nízkotlaké RFC a radiální
ventilátory středotlaké RFE jsou jednostranně
sací ventilátory s přímým pohonem přírubovými elektromotory (IP55).
Radiální nízkotlaké a středotlaké ventilátory
jsou určeny pro výměnu vzduchu v občanské výstavbě a v průmyslových prostorech.
Ventilátory RFC včetně příslušenství se
vyrábí v provedení pro použití v prostředí
obyčejném nebo pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex – Zóna 1
a Zóna 2, vně i uvnitř ventilátoru dle
ČSN EN 60079-10-1/2009. Ventilátory RFE
jsou určeny pouze pro použití v prostředí
obyčejném.
Ventilátory RFC se dodávají ve velikostech
200, 250, 280, 315, 355, 400 , 500 a 630.
Ventilátory RFE se dodávají ve velikostech
200, 250, 280, 315, 355 a 400. Ventilátory
nejsou plynotěsné. K ventilátorům jsou standardně dodávány pryžové izolátory chvění
( kromě provedení H a DB).
Motory ventilátorů RFC i RFE pro použití
v prostředí obyčejném lze regulovat frekvenčními měniči s plynulou regulací otáček.
Doporučené typy frekvenčních měničů jsou
uvedeny v kap. „typy a hmotnosti ventilátorů…“ Doporučujeme odběr měničů od naší
firmy, ke konkrétnímu ventilátoru, jelikož
měniče programujeme pro daný typ motoru, především s ohledem na jeho optimální
hlukové parametry. Motory ventilátorů nelze
regulovat napěťově!!!
Pro speciální použití dodáváme ventilátory
s označením RFC ...–H a RFE …-H. Ventilátory lze dodat se všemi nabízenými motory.
Výkonové parametry se provedením -H nemění. Ventilátory mají vyztuženou konstrukci
spirální skříně, s možností uchycení v poloze se svislou osou rotace oběžného
kola. Toto provedení je určeno především
pro aplikace, kde na sací přírubu působí
celková hmotnost ventilátoru.
Ventilátory RFC a RFE se nesmějí používat
pro dopravu vzduchu, který obsahuje pevné
částice větší než 100 µm, agresivní látky, abrazivní příměsi a vláknité nebo lepivé částice.
Teplota dopravovaného vzduchu může
být v rozsahu –30°C až +85°C
(u ventilátorů Ex -30°C až +40°C).
Teplota okolí vzhledem k elektromotorům
může být v rozsahu –30°C až + 40°C
(u motorů Ex -20°C až +40°C).
Ventilátory Ex pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu Zóna 1 a Zóna 2
vně i uvnitř ventilátoru jsou konstruovány
jako zařízení skupiny II, určené pro použití
ve výbušné atmosféře tvořené plyny, párami
a
RF E
obecný popis – použití
nebo mlhami dle ČSN EN 14986/2007. Jsou
určené pro skupinu výbušnosti II B dle ČSN
EN 60079-10-1/2009 a v souladu s 94/9
EC-ATEX pro kategorii 2 nebo 3. Je u nich
použito typu ochrany bezpečnou konstrukcí
„c“ v souladu s ČSN EN 13463-5 ed.2/2012.
Maximální povrchová teplota zařízení je
limitována typem použitého elektromotoru.
Viz ČSN EN 13463-1/2009.
Jako přechodu z kruhového na hranatý
průřez lze použít na sání ventilátoru nástavec
RFC-RFE-NA1.
OZNAČENÍ A POUŽITÍ
VENTILÁTORŮ Ex
Z důvodu úspory energie a také komfortního ovládání, popřípadě při nutnosti měnit
za provozu pracovní bod ventilátoru, je
vhodné použit regulátor otáček (frekvenční měnič). K ventilátorům dodáváme měniče
se zabudovanými odrušovacími filtry, které
programujeme pro použití s konkrétním
typem motoru daného ventilátoru. Použitím
frekvenčního měniče může dojít ke zvýšení
akustického tlaku do okolí asi o 4 dB. Při
použití naprogramovaného frekvenčního
měniče je však skutečné zvýšení akustického
tlaku do okolí minimální.
-Ex1
Zóna 1, Zóna 2:
II 2 G c IIB T3
pro elektromotory typu 1MA7... EExe-II-T3
nelze regulovat FM
-Ex1-FM
Zóna 1, Zóna 2:
II 2 G c IIB T4
pro elektromotory typu 1MJ6... EExe-de-II-C-T4
(vybaven PTC čidly)
lze regulovat FM
-Ex2-FM
II 3 G c IIB T3
Zóna 2:
pro elektromotory typu 1LA7...Z M73
EExe-nA-II-T3
(vybaven PTC čidly)
lze regulovat FM.
Na základě vydaného certifikátu a prohlášení
o shodě k motorům 1LA7…Z M73 EExe/nA/
II/T3 od firmy Siemens, musí být pro regulaci
otáček použity pouze předepsané frekvenční
měniče (FM), nastavené na povolený rozsah
pracovní oblasti motoru. FM musí být umístěny vně prostředí s nebezpečím výbuchu.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Je-li ventilátor vystaven povětrnostním vlivům, musí být elektromotor chráněn krytem
motoru RFC-RFE-KM.
Vzduchotechnické potrubí se k ventilátorům
připojuje přes pružné vložky RFC-RFE-PV
a RFC-RFE-PVS (dodáváme také v provedení Ex1). Maximální teplotní odolnost 85°C,
respektive 70°C u provedení Ex1. Potrubí
musí být samostatně zavěšeno. Připojovací
příruby ventilátorů jsou 30mm široké a odpovídají normě ČSN EN 1505/1999 (Větrání
budov – Kovové plechové potrubí a armatury pravoúhlého průřezu – Rozměry). Není-li
na výtlaku nebo sání ventilátoru připojeno
potrubí, musí být příruba opatřena ochrannou mřížkou. Krycí mřížka na sání ventilátoru
má označení RFC-RFE-MS, výtlak RFC-RFE-NA2 a RFC-RFE-…H-NA3. Stříška motoru se
svislou osou rotace SMO je určena pro zachycení mechanických částic před vniknutím
do krytu větráku motoru. Neslouží jako stříška
k ochraně motoru před povětrnostními vlivy.
Při montáži ventilátoru na betonový základ,
musí být ventilátor doplněn podstavnou
deskou, označenou RFC-RFE-PD.
Uvedené příslušenství je nutno objednávat
samostatně, není součástí dodávky ventilátoru.
Podrobnější informace najdete v katalogu
„Regulátory, kondenzační jednotky a příslušenství regulace“ a na www.alteko.cz.
Jednotlivým stupňům výkonových parametrů, graficky znázorněných v tomto katalogu,
odpovídají výstupní frekvence frekvenčního měniče takto: st.1=20Hz; st.2=25Hz;
st.3=30Hz; st.4=35Hz; st.5=40Hz; st.6=44Hz;
st.7=47Hz; st.8=50Hz.
BEZPEČNOST
Montáž ventilátorů RFC a RFE, připojení
k ochrannému obvodu, zapojení a veškerou
elektroinstalaci smí provádět jen osoba znalá. Elektricky vodivé části vzduchotechnických zařízení musí být vodivě pospojovány.
Ventilátory RFC a RFE musí být provozovány
až po připojení potrubí odpovídající tlakové
ztráty nebo musí být jiným způsobem
omezeno množství vzduchu tak, aby
nebyl překročen proud motoru uvedený na štítku motoru a tím nedošlo k jeho
přetížení (viz hodnoty statorových proudů
v tabulce motorů nebo údaje na štítku
elektromotoru). Elektromotory ventilátorů
RFC a RFE musí být zapojeny přes motorový
spouštěč nebo proudovou ochranu nastavenou na jmenovitý proud motoru.
Elektromotory ventilátorů RFC a RFE v provedení pro prostředí obyčejné jsou vybaveny rozpínacími termokontakty, které
musí být při uvádění ventilátoru do provozu
zapojeny tak, aby plnily svou ochrannou
funkci.
Konstrukce ventilátorů RFC v provedení
Ex odpovídá požadavkům normy ČSN
EN 14986/2007. Veškerá šroubová spojení
3
RFC
vzduchotechnika
uvnitř ventilátoru jsou zajištěna proti uvolnění, u rotujících a souvisejících pevných
částí jsou dodrženy minimální bezpečné
vzdálenosti, případně je použito nejiskřících
materiálů.
Elektromotory ventilátorů -Ex1 nejsou
vybaveny termokontakty ani PTC čidly,
musí být opatřeny vypínačem a ochranou
nastavenou na jmenovitý proud motoru.
Vypínací charakteristika vypínače musí být
přizpůsobena tak, aby při chodu nakrátko (tj.
při zabržděném motoru), nebyla překročena
oteplovací doba tE, příslušející jednotlivým
skupinám vznícení. Pokud není ochranný
vypínač motoru v nevýbušném provedení,
musí být umístěn v prostoru bez nebezpečí
výbuchu.
Motory ventilátorů -Ex1-FM a Ex2-FM jsou
vybaveny PTC čidly a lze u nich regulovat
otáčky (průtočné množství vzduchu) frekvenčními měniči (viz certifikované typy). PTC
čidla (termistory) motoru musí být zapojeny
tak, aby nemohla být překročena oteplovací
doba tE. a napájení motoru bylo bezpečně
odpojeno. Pokud není vypínací obvod
motoru v nevýbušném provedení, musí být
umístěn v prostoru bez nebezpečí výbuchu.
Standardně dodávané měniče nelze umístit
do prostoru s nebezpečím výbuchu.
Pro nasazení motoru v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů
platí příslušná ustanovení ČSN EN 60079-14
ed.3/2009.
Před uvedením ventilátorů RFC a RFE do provozu, musí být provedena výchozí revize
a vypracována revizní zpráva.
Před uvedením ventilátorů RFC, v provedení
pro prostředí s nebezpečím výbuchu Ex-Zóna 1 a Zóna 2 do provozu, musí být navíc
provedena kontrola minimální vůle mezi
sacím ústím a oběžným kolem ( do velikosti
RFC-400 min. 4mm; u RFC-500 min. 5mm;
u RFC-630 min. 7mm).
Po dobu provozování je nutno provádět pravidelné revize el. zařízení a stanovit intervaly
údržby, aby se vyloučilo usazování nečistot
v oběžném kole a spirální skříni. Vhodným
preventivním opatřením může být monitorování vibrací.
Montáž, výchozí revizi a pravidelné revize
zajišťuje uživatel.
4
a
RF E
obecný popis – použití
POVRCHOVÁ ÚPRAVA
RFC nebo RFE ..-..-..-..-Z
pozinkovaný plech (275g/m2)
RFC nebo RFE ..-..-..-..-E
nátěr vnějších ploch ventilátoru práškovou
barvou na pozinkovaný plech RAL 7035
(odstín světle šedý)
RFC ..-..-..-..-AKV1
chromniklová austenitická ocel ČSN 17240 /
DIN 1.4301/ AISI 304/ pro použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu
Ventilátor RFC s podstavnou deskou
RFC ..-..-..-..-AKV2
chromniklová austenitická ocel ČSN 17348 /
DIN 1.4571/ AISI 316 Ti/ pro použití v chemickém, textilním a papírenském průmyslu
NÁHRADNÍ DÍLY
Výrobce dodává tyto náhradní díly:
• elektromotor
• oběžné kolo s nábojem
ÚDAJE NA VÝROBKU
Ventilátor je opatřen štítkem s vyznačením
směru proudění vzduchu, směru otáčení
oběžného kola manipulačních prostorů.
Výrobní štítek obsahuje označení výrobku,
výrobce, výkonové parametry a výrobní číslo
stroje.
OSVĚDČENÍ
Ventilátory RFC a RFE mají protokoly o posouzení shody nebo certifikáty, které jsou
uznávány v rámci zemí Evropské unie.
DOKUMENTACE
Ujištění výrobce o vydání prohlášení o shodě, resp. ES prohlášení o shodě. Montážní
a provozní předpisy.
ZÁRUKA
Záruční doba je 24 měsíců od dodání.
Ventilátor RFC s příslušenstvím
v nástřešním provedení
vzduchotechnika
RFC
a
RF E
rozměry
5
vzduchotechnika
6
RFC
a
RF E
rozměry
vzduchotechnika
RFC
a
RF E
rozměry
7
RFC 355
RFC 315
RFC 280
RFC 250
RFC 200
velikost
15/0,25 - 1
15/0,25 - 3
15/0,25 - 3
15/0,31 - 3
15/0,25 - 3
30A/1,5 - 3***
15/0,37 - 1
15/0,37 - 3
15/0,37 - 3
15/0,31 - 3
15/0,37 - 3
10/0,55 - 3
10/0,55 - 3
10/0,45 - 3
10/0,55 - 3
15/1,5 - 3
15/1,35 - 3
15/1,25 - 3
15/1,5 - 3
10/1,1 - 3
10/0,95 - 3
10/0,87 - 3
10/1 1 - 3
10/1,1
15/1,5 - 3
15/1,35 - 3
15/1,25 - 3
15/1,5 - 3
10/1,5 - 3
10/1,3 - 3
10/1,2 - 3
10/1,5 - 3
10/2,2 - 3
10/1,9 - 3
10/1,78 - 3
10/2,2 - 3
15/3 - 3
15/2,5 - 3
15/2,4 - 3
15/3 - 3
15A/4 - 3
15A/3,6 - 3
15A/3,3 - 3
15A/4 - 3
15/4 - 3
15/3,6 - 3
15/3,3 - 3
15/4 - 3
motor
ZNAČENÍ
poloha
L
nebo
P
povrchová
úprava
AKV2
nebo
AK
KV1
nebo
E
nebo
Z
4
4
4
4
4
2
4
4
4
4
4
6
6
6
6
4
4
4
4
6
6
6
6
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
65,8
65,8
64,1
65,8
67,5
67,5
65,8
67,5
77,2
76,5
76,0
77,2
72,9
71,9
71,2
72 9
72,9
77,2
76,5
76,0
77,2
75,2
74,2
73,6
75,2
77,7
76,8
76,3
77,7
81,5
80,5
80,2
81,5
83,1
82,5
82,1
83,1
83,1
82,5
82,1
83,1
61,9
61,9
64,1
61,9
77,2
1)
601)
55
minimální
účinnost
motoru dle
IE1 (%)
standardní
76,1
76,1
75,2
76,1
74,0
74,0
72,7
74,0
82,8
82,3
82,0
82,8
78,1
77,3
76,7
78 1
78,1
82,8
82,3
82,0
82,8
79,8
79,0
78,6
79,8
81,8
81,1
80,7
81,8
85,5
84,8
84,7
85,5
86,6
86,2
85,9
86,6
86,6
86,2
85,9
86,6
74,0
74,0
75,2
74,0
81,3
minimální
účinnost
motoru dle
IE2 (%)
zvýšená
230
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
400 / 230
230
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
napětí (V)
.
1,86
0,70 / 1,21
0,80 / 1,39
1,00 / 1,73
0,78 / 1,35
3,26 / 5,65
2,60
1,02 / 1,77
1,10 / 1,91
1,00 / 1,73
1,13 / 1,96
1,70 / 2,94
1,74 / 3,05
1,53 / 2,66
1,67 / 2,89
3,49 / 6,04
3,10 / 5,37
3,00 / 5,20
3,50 / 6,06
2,88 / 5,00
2,60 / 4,50
2,60 / 4,50
2 95 / 5,11
2,95
5 11
3,49 / 6,04
3,10 / 5,40
3,00 / 5,20
3,50 / 6,06
3,72 / 6,44
3,35 / 5,80
3,55 / 6,15
4,00 / 6,93
5,23 / 9,06
4,70 / 8,14
4,70 / 8,2
5,50 / 9,53
6,40 / 11,09
5,50 / 9,53
5,40 / 9,35
6,60 / 11,43
4,82 / 8,34
4,35 / 7,53
4,06 / 7,03
4,91 / 8,50
4,82 / 8,34
4,35 / 7,53
4,06 / 7,03
4,91 / 8,50
proud (A)
.
1400
1330
1310
1395
1325
2860
1400
1330
1355
1395
1375
890
930
930
900
1400
1415
1470
1420
910
915
935
905
1400
1415
1470
1420
940
935
940
930
940
940
950
945
1430
1415
1430
1415
1435
1435
1450
1435
1435
1435
1450
1435
jmenovité
otáčky
motoru
(ot/min)
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
krytí
motoru
PTC
PTC
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
TK
TK
TK
TK
ochrana
motoru
(použitá)
## 4kW
*4kW
## 4kW
*4kW
*4kW
# 3kW
*2,2kW
*4kW
# 2,2kW
*2,2kW
*2,2kW
# 1,5kW
*1,5kW
*2,2kW
# 1,5kW
*1,5kW
*1,5kW
# 1,1kW
*1 5kW
*1,5kW
*1,5kW
# 1,5kW
*1,5kW
*1,5kW
# 750W
*750W
*1,5kW
# 370W
*370W
*750W
*370W
# 370W
*370W
*1,5kW
*370W
regulátor
otáček
(frekvenční
měnič FM)
hmotnost
(kg)
14
13
15
13
30
31
18
17
19
17
33
28
29
28
39
28
29
28
48
34
35
34
51
34
35
34
54
54
54
54
71
57
57
57
84
54
54
54
77
61
59
61
88
61
59
61
88
a
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
71
71
71
71
71
90
71
71
71
71
71
80
80
80
80
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
100
100
100
100
112
112
112
112
100
100
100
100
112
112
112
112
112
112
112
112
250
250
250
310
250
1500
370
370
370
310
370
550
550
450
550
1500
1350
1250
1500
1100
950
870
1100
1500
1350
1250
1500
1500
1300
1200
1500
2200
1900
1780
2200
3000
2500
2400
3000
4000
3600
3300
4000
4000
3600
3300
4000
počet
pólů
RFC
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex
osová
výška
výkon
motoru
(W)
vzduchotechnika
RF E
typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče
19
RFC 500
RFC 400
velikost
10/1,5 - 3
10/1,3 - 3
10/1,2 - 3
10/1,5 - 3
10/2,2 - 3
10/1,9 - 3
10/1,78 - 3
10/2,2 - 3
15A/4 - 3
15A/3,6 - 3
15A/3,3 - 3
15A/4 - 3
15/4 - 3
15/3,6 - 3
15/3,3 - 3
15/4 - 3
15/5,5 - 3
15A/7,5 - 3
15A/6,8 - 3
15A/6 - 3
15A/7,5 - 3
7A/3 - 3
7A/2,5 - 3
7A/3 - 3
7/4 - 3
10A/5,5 - 3
10A/4,8 - 3
10A/4,5 - 3
10A/5,5 - 3
10/5,5 - 3
10/4,8 - 3
10/4,5 - 3
10/5,5 - 3
**10A/7,5 - 3
**10A/6,6 - 3
**10A/6,1 - 3
**10A/7,5 - 3
**10/7,5 - 3
**10/6,6 - 3
**10/6,1 - 3
**10/7,5 - 3
motor
ZNAČENÍ
poloha
L
nebo
n
P
povrchová
úprava
AKV2
nebo
AKV1
nebo
o
E
nebo
20
Z
100
100
100
100
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
132
132
132
132
132
132
132
132
160
132
132
132
132
132
132
132
132
160
160
160
160
160
160
160
160
1,5
1300
1200
1500
2200
1900
1780
2200
4000
3600
3300
4000
4000
3600
3300
4000
5500
7500
6800
6000
7500
3000
2500
3000
4000
5500
4800
4500
5500
5500
4800
4500
5500
7500
6600
6100
7500
7500
6600
6100
7500
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
počet
pólů
83,1
82,4
82,0
83,1
83,1
82,4
82,0
83,1
84,7
84,0
83,6
84,7
84,7
84,0
83,6
84,7
75,2
74,2
73,6
75,2
77,7
76,8
76,3
77,7
83,1
82,5
82,1
83,1
83,1
82,5
82,1
83,1
84,7
86,0
85,6
85,0
86,0
771)
771)
761)
731)
minimální
účinnost
motoru dle
IE1 (%)
standardní
86,0
85,4
85,2
86,0
86,0
85,4
85,2
86,0
87,2
86,7
86,4
87,2
87,2
86,7
86,4
87,2
79,8
79,0
78,6
79,8
81,8
81,1
80,7
81,8
86,6
86,2
85,9
86,6
86,6
86,2
85,9
86,6
87,7
88,7
88,3
88,0
88,7
minimální
účinnost
motoru dle
IE2 (%)
zvýšená
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
400 / 230
400 nebo 230
400 / 230
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
napětí (V)
.
3,72 / 6,44
3,35 / 5,80
3,55 / 6,15
4,00 / 6,93
5,23 / 9,06
4,70 / 8,13
4,70 / 8,2
5,50 / 9,53
4,82 / 8,34
4,35 / 7,50
7,00
4,91 / 8,50
4,82 / 8,34
4,35 / 7,50
7,00
4,91 / 8,50
6,96 / 12,06
8,90 / 15,40
8,15 / 14.10
13,5
8,67 / 15,00
7,43 / 12,87
7,35 / 12,8
7,90 / 13,68
6,64 / 11,50
6,99 / 12,10
6,60 / 11,40
11,70
7,27 / 12,60
6,99 / 12,10
6,60 / 11,40
11,70
7,27 / 12,60
9,41 / 16,30
9,41 / 16,30
16,00
10,10 / 17,50
9,41 / 16,30
9,41 / 16,30
16,00
10,10 / 17,50
proud (A)
.
940
935
940
930
940
940
950
945
1435
1435
1450
1435
1435
1435
1450
1435
1440
1440
1445
1460
1450
710
705
700
690
960
950
960
950
960
950
960
950
970
965
970
960
970
965
970
960
jmenovité
otáčky
motoru
(ot/min)
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
krytí
motoru
PTC
PTC
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
TK
PTC
PTC
TK
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
TK
ochrana
motoru
(použitá)
## 7,5kW
*11kW
## 7,5kW
*11kW
*11kW
## 5,5kW
*7,5kW
*11kW
## 5,5kW
*7,5kW
*7,5kW
## 7,5kW
*7,5kW
*4kW
# 3kW
*4kW
*5,5kW
*7,5kW
## 4kW
*4kW
*5,5kW
*7,5kW
## 4kW
*4kW
*4kW
# 2,2kW
*2,2kW
*4kW
# 1,5kW
*1,5kW
*2,2kW
*1,5kW
regulátor
otáček
(frekvenční
měnič FM)
hmotnost
(kg)
61
59
61
76
64
62
64
89
68
66
68
95
68
66
68
95
74
86
90
86
122
123
123
159
126
128
125
128
166
128
125
128
166
150
147
150
208
150
147
150
208
RFC
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex
osová
výška
výkon
motoru
(W)
vzduchotechnika
a
RF E
typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex1
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex2-FM
Ex1-FM
Ex
6
71
71
80
80
90
80
250
370
750
1100
2200
550
2
2
2
2
2
4
6
6
6
160
160
160
6
6
160
160
8
8
8
8
8
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
počet
pólů
160
180
180
180
180
180
180
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
osová
výška
11000
8800
11000
11000
8800
11000
7500
6600
6100
7500
7500
6600
6100
7500
11000
9700
8800
11000
11000
9700
8800
11000
výkon
motoru
(W)
61,9
65,8
72,1
75,0
79,7
69,4
84,7
84,0
83,5
84,7
84,7
84,0
83,5
84,7
86,4
85,9
85,3
86,4
86,4
85,9
85,3
86 4
86,4
69,9
72,8
77,4
79,6
83,2
78,1
87,2
86,7
86,3
87,2
87,2
86,7
86,3
87,2
88,7
88,2
87,8
88,7
88,7
88,2
87,8
88 7
88,7
minimální
účinnost
motoru dle
IE2 (%)
zvýšená
871)
1)
85
1)
85,5
1)
87
851)
85,51)
minimální
účinnost
motoru dle
IE1 (%)
standardní
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
400 / 230
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
690 / 400
690 / 400
400
690 / 400
napětí (V)
.
0,66 / 1,15
0,94 / 1,62
1,72 / 3,00
2,42 / 4,20
4,59 / 7,95
1,41 / 2,45
14,15 / 24,50
20,60
15,35 / 26,50
14,15 / 24,50
20,60
15,35 / 26,50
9,41 / 16,30
9,41 / 16,30
16
10,12 / 17,50
9,41 / 16,30
9,41 / 16,30
16
10,12 / 17,5
13,40 / 23,20
13,60 / 23,50
22,5
14,16 / 24,50
13,40 / 23,20
13,60 / 23,50
22,5
14 16 / 24,50
14,16
24 50
proud (A)
.
2720
2740
2900
2900
2840
1440
725
730
725
725
730
725
970
965
970
960
970
965
970
960
970
970
960
960
970
970
960
960
jmenovité
otáčky
motoru
(ot/min)
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
IP55
krytí
motoru
7..synchr.ot. 750 (ot/min)
200 až 630
0,25 = 0,25kW
příklad:
0,25 až 11
/ výkon motoru (kW)
-3...motor vně 3 fáz.
-1...motor vně 1 fáz.
- počet fází
do 3kW (včetně)-vstup 1x230V, výstup 3x230V; 4 až 11kW-vstup 3x400V, výstup 3x400V
Pozn.: při použití frekvenčního měniče může dojít ke zvýšení akustického tlaku do okolí asi o 4 dB
* STARVERT (iC5-1F nebo iG5A-4);
# SINAMICS G110; ## MICROMASTER 420
...PTC - termistor
...TK - termokontakt
Ex2-FM...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna 2 (SNV1) vně i uvnitř; s tepmistory (PTC)
Doporučené FM :
AKV2...nerezavějící materiály ocel 17348
AKV1...nerezavějící materiály ocel 17240
E...zinek+email
Z...zinek
- povrchová úprava
*** … U tohoto typu ventilátoru není stolička s pryžovými izolátory (provedení -DB).
hmotnost
(kg)
12
16
24
29
38
43
257
257
314
257
257
314
197
194
197
255
197
194
197
255
223
220
223
288
223
220
223
288
a
Ex1-FM...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna 1 (SNV2), Zóna 2 (SNV1) vně i uvnitř; s tepmistory (PTC)
L...prov. levé
P...prov. pravé
- poloha
**...platí pouze pro ventilátory v provedení RFC...-..-H
*370W
*370W
*750W
*750W
*2,2kW
*370W
## 11kW
*11kW
## 11kW
*11kW
*11kW
## 7,5kW
*11kW
*11kW
## 7,5kW
*11kW
*11kW
*11kW
## 11kW
*11kW
*11kW
## 11kW
*11kW
*11kW
regulátor
otáček
(frekvenční
měnič FM)
RFC
Ex1...v provedení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex - Zóna 1 (SNV2), Zóna 2 (SNV1) vně i uvnitř
10..synchr.ot. 1000 (ot/min)
(průměr
oběžného kola v 15..synchr.ot. 1500 (ot/min)
mm)
30..synchr.ot. 3000 (ot/min)
- otáčky motoru
velikost
motor
...všechny typy RFC lze dodat také v provedení RFC...-..-H
b) Uvedené parametry motorů se mohou vůči skutečným hodnotám lišit v důsledku změny parametrů od výrobce motorů.
TK
TK
TK
TK
TK
TK
PTC
PTC
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
TK
PTC
PTC
TK
PTC
PTC
TK
ochrana
motoru
(použitá)
Pozn.: a) Je-li u motoru ve sloupci "napětí" uvedeno "nebo" objednává se motor na jedno z uvedených napětí, tzn. při použití s frekvenčním měničem s výstupem 3x230V je dodán motor na 230V, v ostatních případech na 400V.
RFE
RFC 630
30/0,25 - 3
30/0,37 - 3
30/,75 - 3
30/1,1 - 3
30/2,2 -3
15/0,55 -3
7A/11 - 3
7A/8,8 - 3
7A/11 - 3
7/11 - 3
7/8,8 - 3
7/11 - 3
10A/7,5 - 3
10A/6,6 - 3
10A/6 - 3
10A/7,5 - 3
10/7,5 - 3
10/6,6 - 3
10/6 - 3
10/7,5 - 3
10A/11 - 3
10A/9,7 - 3
10A/8,8 - 3
10A/11 - 3
10/11 - 3
10/9,7 - 3
10/8,8 - 3
10/11 - 3
200
250
280
315
355
400
motor
velikost
ZNAČENÍ
poloha
L
nebo
P
nebo
P
L
povrchová
úprava
AKV2
nebo
AKV1
nebo
E
nebo
Z
E
nebo
Z
vzduchotechnika
RF E
typy a hmotnosti ventilátorů, elektromotory, frekvenční měniče
21
vzduchotechnika
22
RFC
a
RF E
zapojení svorkovnic
RFC
vzduchotechnika
a
RF E
příklady použití
BEZ PODSTAVNÉ DESKY
S PODSTAVNOU DESKOU
NÁSTAVEC 2
NÁSTAVEC 2
NÁSTAVEC 1
NÁSTAVEC 1
NÁSTAVEC 1
NÁSTAVEC 1
23
vzduchotechnika
24
RFC
a
RF E
certifikát
RADIÁLNÍ NÍZKOTLAKÝ VENTILÁTOR
RFC 315-10/0,95-3-P-Z-EX1
VEL. 315, 915 OT./MIN, 3X400V/50HZ,
PRAVÝ, POZINKOVANÝ, PRO NEBEZPEČÍ VÝBUCHU
EX-ZÓNA 1 A ZÓNA 2 S PODSTAVNOU DESKOU
RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÝ VENTILÁTOR
RFE 315-30/1,1-3-P-E
VEL. 315, 2900 OT./MIN, 3X400V/50HZ
PRAVÝ, LAKOVANÝ S PODSTAVNOU DESKOU
„HORIZONTÁLNÍ“ PROVEDENÍ RADIÁLNÍHO VENTILÁTORU
RFC 355-15/2,5-3-L-Z-EX1-H
VEL. 355,1415 OT./MIN, 2,5 KW MOTOR, 3X400V/50HZ
LEVÝ, POZINKOVANÝ
PRO NEBEZPEČÍ VÝBUCHU EX-ZÓNA 1 ZÓNA 2
PRO HORIZONTÁLNÍ UPEVNĚNÍ ZA SACÍ PŘÍRUBU
A LT E KO S . R . O. , D O B Ř Í Š S K Á 578
267 24 H O S TO M I C E P O D B R DY
CZECH REPUBLIC
TEL.:
+ 420 311 584 102, +420 311 583 218
T E L . : +420 311 584 510
FA X : +420 311 584 511
E - M A I L : P R O D E J @ A LT E K O. C Z
W W W. A LT E K O. C Z
LIBEREC
PRAHA
HRADEC KRÁLOVÉ
PLZEŇ
HOSTOMICE POD BRDY
ČESKÉ BUDĚJOVICE
BRNO
OSTRAVA
Download

RFC a RFE, radiální ventilátory s přímým pohonem - TD