TRANSPORTKABEL
Transportkabel-DIXI a.s. byla založena v r. 1996 jako výrobce a dodavatel technologií, zařízení a strojů pro výrobu kabelů a dále zařízení pro manipulaci s kabely. Stali jsme se tak stabilní společností, která nabízí jistotu
a kvalitu nejen našim obchodním partnerům, ale i svým zaměstnancům.
V úzké návaznosti na vývoj zařízení pro výrobu kabelů jsme se od roku 1998 stali i výrobci speciálních kabelů,
které produkujeme na objednávku, dle požadavku zákazníků. Postupně jsme se vybavili výrobním zařízením,
které neustále zdokonalujeme tak, abychom dokázali zhotovit v dané kvalitě a co nejkratším termínu produkt
na míru, dle potřeb našich odběratelů.
Kromě toho se v programu zaměřujeme zejména na produkci a vývoj kabelů oheň nešířících i ohni odolných
(silových i sdělovacích), jejichž bezhalogenová konstrukce je velmi šetrná k životnímu prostředí.
Naší prioritou je nejen výroba kabelů v nejvyšší kvalitě dle daných norem a standardů, ale také jsme připraveni vyhotovit zadaný kabel podle Vašich konkrétních technických požadavků. Vše samozřejmě v co nejkratším
možném termínu.
Svou perspektivu spatřuje vedení společnosti v neustále rostoucí spokojenosti, Vás, zákazníků.
Poskytujeme:
Profesionální přístup k zákazníkům, spokojený odběratel je pro nás prioritou číslo jedna.
Flexibilitu, vysokou výkonnost a spolehlivost našich služeb.
Pružnou reakci na zákazníkovi požadavky.
Vysokou kvalifikaci a angažovanost našich spolupracovníků.
Trvalým zkvalitňováním všech výrobních procesů s cílem nalézt nejlepší možný způsob práce
a optimalizace potřebných investic.
Věříme, že všichni naši kolegové Vám splní i ty nejnáročnější požadavky.
Na spolupráci s Vámi se těší tým Transportkabel DIXI, a.s.
TRANSPORTKABEL
TRANSPORTKABEL
TRANSPORTKABEL
TRANSPORTKABEL
TRANSPORTKABEL
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
1-CXKH - V FE 180 / E60-E90, B2cas1d0
Silový kabel se zvýšenou odolností protišíření plamene, funkční schopností kabelového systému
dle ZP 27/2008, STN 92 02225, DIN 4102-12, splňující podmínky vyl. 23 / 2008 Sb.
Technická specifikace TP 08/11
Konstrukce
1 Cu jádro tř. 1 nebo 2 dle ČSN IEC 60228
2 Přídavná izolace (skloslídová páska)
3 Izolace (zesítěná bezhalogenní směs)
4 Dielektrická, bezhalogenní páska
5 Výplňová bezhalogenní směs
6 Plášť ( oheň retardující bezhalogenní směs )
Použití:
Kabel je určen pro použití v místech se zvýšeným nebezpečím požáru a v prostorách s vysokou koncentrací osob a drahého zařízení, všude tak
kde je pořadavek na zachování funkčnosti celé kabelové trasy. ( Příklady použití: nemocnice, hotely, metro, letiště, elektrárny, rafinerie).
Pro prostředí vnitřní i venkovní, kabel je možno ukládat na hořlavý podklad, je určen pro volné i pevné uložení, není určen pro trvalé namáhání
v ohybu. Kabel je do suchého i vlhkého prostředí, odolný vůči působení ropných produktů.
Jmenovité napětí U0/U (kV)
0,6/1 kV
Zkušební napětí
4 kV / 50 Hz
Barva izolace
ČSN 33 0166 ed.2
Barva pláště
oranžová / hnědá
Provoz: -30°C / +90°C, pokládka min. -5°C
Výrobek je ve shodě s požadavy :
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02
ČSN EN 60811-1-3:97+změna A1:02
ČSN IEC 811-1-2:95++změny Z:97+Z2:01
ČSN IEC 811-1-4:95+změny A1:97+A2:02
ČSN IEC 811-3-1+změny 1:97+A1:97+A202
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-2:01
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331:21:01
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06
ČSN EN 60228:05, ČSN 34 7010-82:09
ZP 27/2008 Sb., DIN 4102-12
EN 50399 - B2ca,s1,d0 - Vyhláška MV 23/2008 Sb.
Technické podmínky TP 08-11
Varianty kabelu :
RE plné Cu jádro , RM mnohadrátové kulaté jádro
Počet x průřez žil
Průměr
kabelu
Poloměr
ohybu (min.)
Obsah Cu
Hmotnost
Zatížitelnost na
vzduchu
Maximální odpor jádra
(mm2 )
(mm)
(mm)
(kg/km)
(kg/km)
(A)
(Ω/km)
4 x1,5 RE
4 x50 RE
11,0
31,0
12 x ø
12 x ø
55
1960
182
2341
24
197
12,1
0,387
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
JXFE - V FE 180 / E30-E90, B2cas1d0
Sdělovací kabel se zvýšenou odolností protišíření plamene, funkční schopností kabelového systému
dle ZP 27/2008, STN 92 02225, DIN 4102-12, splňující podmínky vyl. MV 23 / 2008 Sb.
Technická specifikace TP 10/11
Konstrukce
1 Cu jádro
2 Přídavná izolace (skloslídová páska)
3 Izolace (zesítěná bezhalogenní směs)
4 Dielektrická, bezhalogenní páska
5 Výplňová bezhalogenní směs
6 Stínění ( PE Al PE páska )
7 Plášť ( oheň retardující bezhalogenní směs )
Použití:
Kabel je určen pro použití v místech se zvýšeným nebezpečím požáru a v prostorách s vysokou koncentrací osob a drahého zařízení, všude tak
kde je pořadavek na zachování funkčnosti celé kabelové trasy. ( Příklady použití: nemocnice, hotely, metro, letiště, elektrárny, rafinerie).
Pro prostředí vnitřní i venkovní, kabel je možno ukládat na hořlavý podklad, je určen pro volné i pevné uložení, není určen pro trvalé namáhání
v ohybu. Kabel je do suchého i vlhkého prostředí, odolný vůči působení ropných produktů.
Jmenovité napětí
100 V
Barva izolace
ČSN IEC 189-2
Zkušební napětí
1000 V
Barva pláště
oranžová / hnědá
Provoz: -30°C / +90°C, pokládka min. -5°C
Elektrické parametry
průměr vodiče
odpor smyčky, max.
Provozní kapacita
Kapacitní nerovnováha km
Izolační odpor, min.
( mm )
( Ω / km )
( nF / km )
( pF / 500m )
( MΩkm
0,5
196,6
120
400
500
0,6
130
120
400
500
0,8
73,2
120
400
500
1
25
120
400
500
Výrobek je ve shodě s požadavy :
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02
ČSN EN 60811-1-3:97+změna A1:02
ČSN IEC 811-1-2:95++změny Z:97+Z2:01
ČSN IEC 811-1-4:95+změny A1:97+A2:02
ČSN IEC 811-3-1+změny 1:97+A1:97+A202
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-2:01
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331:23:01
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06
ČSN EN 60228:05, ČSN 34 7010-82:09
ZP 27/2008 Sb., DIN 4102-12
EN 50399 - B2ca,s1,d0 - Vyhláška MV 23/2008 Sb.
Technické podmínky TP 10-11
Varianty kabelu :
RE plné Cu jádro , RM mnohadrátové kulaté jádro
Počet x průměr žil
Průměr kabelu
Poloměr ohybu (min.)
Obsah Cu
Hmotnost
(mm)
(mm)
(mm)
(kg/km)
(kg/km)
1 x2x0,8
10,0
8xø
10
74
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
1-CXKH - R B2ca s1d0
Silový kabel se zvýšenou odolností protišíření plamene, splňující podmínky vyl. 23 / 2008 Sb.
Technická specifikace TP 07/11
Konstrukce
1 Cu jádro tř. 1 nebo 2 dle ČSN IEC 60228
2 Izolace (zesítěná bezhalogenní směs)
3 Dielektrická, bezhalogenní páska
4 Výplňová bezhalogenní směs
5 Plášť ( oheň retardující bezhalogenní směs )
Použití:
Kabel je určen pro použití v místech se zvýšeným nebezpečím požáru a v prostorách s vysokou koncentrací osob a drahého zařízení, kde se
nevyžaduje funkční schopnost při požáru. Pro konstrukci kabelu jsou použity výhradně bezhalogenové materiály s maximální retardační
schopností proti šíření plamene je tak zajištěno podstatné snížení tvorby toxických a agresivních zplodin a nízká koncentrace dýmů při hoření.
Izolace žíly z oheň retardujícího PE. Kebel je určer pro pevné uložení v obyčejném popř. vlhkém prostředí.
Jmenovité napětí U0/U (kV)
0,6/1 kV
Zkušební napětí
4 kV / 50 Hz
Barva izolace
ČSN 33 0166 ed.2
Barva pláště
oranžová / hnědá
Provoz: -30°C / +90°C, pokládka min. -5°C
Výrobek je ve shodě s požadavy :
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02
ČSN EN 60811-1-3:97+změna A1:02
ČSN IEC 811-1-2:95++změny Z:97+Z2:01
ČSN IEC 811-1-4:95+změny A1:97+A2:02
ČSN IEC 811-3-1+změny 1:97+A1:97+A202
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-2:01
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06
ČSN EN 60228:05, ČSN 34 7010-82:09
EN 50399 - B2ca,s1,d0 - Vyhláška MV 23/2008 Sb.
Technické podmínky TP 07-11
Varianty kabelu :
RE plné Cu jádro , RM mnohadrátové kulaté jádro
Počet x průřez žil
Průměr
kabelu
Poloměr
ohybu (min.)
Obsah Cu
Hmotnost
Zatížitelnost na
vzduchu
(mm2 )
(mm)
(mm)
(kg/km)
(kg/km)
(A)
www.tkdixi.cz
Maximální odpor jádra
(Ω/km)
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
1-CXKH - V FE 180 / E90, P(750) 90-M
Silový kabel se zvýšenou odolností protišíření plamene, funkční schopností kabelového systému
dle ZP 27/2008, STN 92 02225, DIN 4102-12, splňující podmínky SGŘ 9/2009
Technická specifikace TP 08/04
Konstrukce
1 Cu jádro tř. 1 nebo 2 dle ČSN IEC 60228
2 Přídavná izolace (skloslídová páska)
3 Izolace (zesítěná bezhalogenní směs)
4 Dielektrická, bezhalogenní páska
5 Plášť ( oheň retardující bezhalogenní směs )
Použití:
Kabel je určen pro použití v místech se zvýšeným nebezpečím požáru a v prostorách s vysokou koncentrací osob a drahého zařízení.
Pro konstrukci kabelu jsou použity výhradně bezhalogenové materiály s maximální retardační schopností proti šíření plamene je tak zajištěno
podstatné snížení tvorby toxických a agresivních zplodin a nízká koncentrace dýmů při hoření. Izolace žíly z oheň retardujícího PE.
Kabel zaručuje funkční schopnost při požáru minimálně 180 minut. ( Příklady použití: nemocnice, hotely, metro, letiště, elektrárny, rafinerie).
Pro prostředí vnitřní i venkovní, kabel je možno ukládat na hořlavý podklad, je určen pro volné i pevné uložení, není určen pro trvalé
namáhání v ohybu. Kabel je do suchého i vlhkého prostředí, odolný vůči působení ropných produktů.
Jmenovité napětí U0/U (kV)
0,6/1 kV
Zkušební napětí
4 kV / 50 Hz
Barva izolace
ČSN 33 0166 ed.2
Barva pláště
oranžová / hnědá
Provoz: -30°C / +90°C, pokládka min. -5°C
Výrobek je ve shodě s požadavy :
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02
ČSN EN 60811-1-3:97+změna A1:02
ČSN IEC 811-1-2:95++změny Z:97+Z2:01
ČSN IEC 811-1-4:95+změny A1:97+A2:02
ČSN IEC 811-3-1+změny 1:97+A1:97+A202
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-2:01
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331:21:01
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06
ČSN EN 60228:05, ČSN 34 7010-82:09
ZP 27/2008 Sb., DIN 4102-12
SGŘ 9/2009 pro pražské metro
Technické podmínky TP 08-04
Varianty kabelu :
RE plné Cu jádro, RM mnohadrátové kulaté jádro
Počet x průřez žil
Průměr
kabelu
Poloměr
ohybu (min.)
Obsah Cu
Hmotnost
Zatížitelnost na
vzduchu
Maximální odpor jádra
(mm2 )
(mm)
(mm)
(kg/km)
(kg/km)
(A)
(Ω/km)
4 x1,5 RE
4 x50 RM
10,0
30,0
12 x ø
12 x ø
55
1960
178
2285
24
197
12,1
0,387
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
JXFE - V FE 180 / E60-E90, P(750) 90-M
Sdělovací kabel se zvýšenou odolností protišíření plamene, funkční schopností kabelového systému
dle ZP 27/2008, STN 92 02225, DIN 4102-12, splňující podmínky SGŘ 9/2009
Technická specifikace TP 10/04
Konstrukce
1 Cu jádro
2 Přídavná izolace (skloslídová páska)
3 Izolace (zesítěná bezhalogenní směs)
4 Dielektrická, bezhalogenní páska
5 Stínění ( PE Al PE páska )
6 Plášť ( oheň retardující bezhalogenní směs )
Použití:
Kabel je určen pro použití v místech se zvýšeným nebezpečím požáru a v prostorách s vysokou koncentrací osob a drahého zařízení.
Pro konstrukci kabelu jsou použity výhradně bezhalogenové materiály s maximální retardační schopností proti šíření plamene je tak zajištěno
podstatné snížení tvorby toxických a agresivních zplodin a nízká koncentrace dýmů při hoření. Izolace žíly ze zesítěného PE.
Kabel zaručuje funkční schopnost při požáru minimálně 180 minut. ( Příklady použití: nemocnice, hotely, metro, letiště, elektrárny, rafinerie).
Pro prostředí vnitřní i venkovní, kabel je možno ukládat na hořlavý podklad, je určen pro volné i pevné uložení, není určen pro trvalé namáhání
v ohybu. Kabel je do suchého i vlhkého prostředí, odolný vůči působení ropných produktů.
Jmenovité napětí
100 V
Barva izolace
ČSN IEC 189-2
Zkušební napětí
1000 V
Barva pláště
oranžová / hnědá
Provoz: -30°C / +90°C, pokládka min. -5°C
Elektrické parametry
průměr vodiče
odpor smyčky, max.
Provozní kapacita
Kapacitní nerovnováha km
Izolační odpor, min.
( mm )
( Ω / km )
( nF / km )
( pF / 500m )
( MΩkm
0,5
196,6
120
400
500
0,6
130
120
400
500
0,8
73,2
120
400
500
1
25
120
400
500
Výrobek je ve shodě s požadavy :
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02
ČSN EN 60811-1-3:97+změna A1:02
ČSN IEC 811-1-2:95++změny Z:97+Z2:01
ČSN IEC 811-1-4:95+změny A1:97+A2:02
ČSN IEC 811-3-1+změny 1:97+A1:97+A202
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-2:01
ČSN IEC 60331-11:01, ČSN IEC 60331:23:01
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06
ČSN EN 60228:05, ČSN 34 7010-82:09
ZP 27/2008 Sb., DIN 4102-12
SGŘ 9/2009 pro pražské metro
Technické podmínky TP 10-04
Varianty kabelu :
Počet x průměr žil
Průměr kabelu
Poloměr ohybu (min.)
Obsah Cu
Hmotnost
(mm)
1 x2x0,8
(mm)
(mm)
(kg/km)
(kg/km)
6,0
8xø
10
53
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
1-CXKH - R M
Silový kabel se zvýšenou odolností protišíření plamene, splňující podmínky SGŘ 9/2009
Technická specifikace TP 07/04
Konstrukce
1 Cu jádro tř. 1 nebo 2 dle ČSN IEC 60228
2 Izolace (zesítěná bezhalogenní směs)
3 Dielektrická, bezhalogenní páska
4 Plášť ( oheň retardující bezhalogenní směs )
Použití:
Kabel je určen pro použití v místech se zvýšeným nebezpečím požáru a v prostorách s vysokou koncentrací osob a drahého zařízení, kde se
nevyžaduje funkční schopnost při požáru. Pro konstrukci kabelu jsou použity výhradně bezhalogenové materiály s maximální retardační
schopností proti šíření plamene je tak zajištěno podstatné snížení tvorby toxických a agresivních zplodin a nízká koncentrace dýmů při hoření.
Izolace žíly z oheň retardujícího PE. Kebel je určer pro pevné uložení v obyčejném popř. vlhkém prostředí.
Jmenovité napětí U0/U (kV)
0,6/1 kV
Zkušební napětí
4 kV / 50 Hz
Barva izolace
ČSN 33 0166 ed.2
Barva pláště
oranžová / hnědá
Provoz: -30°C / +90°C, pokládka min. -5°C
Výrobek je ve shodě s požadavy :
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02
ČSN EN 60811-1-3:97+změna A1:02
ČSN IEC 811-1-2:95++změny Z:97+Z2:01
ČSN IEC 811-1-4:95+změny A1:97+A2:02
ČSN IEC 811-3-1+změny 1:97+A1:97+A202
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-2:01
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06
ČSN EN 60228:05, ČSN 34 7010-82:09
SGŘ 9/2009 pro pražské metro
Technické podmínky TP 07-04
Varianty kabelu :
RE plné Cu jádro , RM mnohadrátové kulaté jádro
Počet x průřez žil
Průměr
kabelu
Poloměr
ohybu (min.)
Obsah Cu
Hmotnost
Zatížitelnost na
vzduchu
(mm2 )
(mm)
(mm)
(kg/km)
(kg/km)
(A)
www.tkdixi.cz
Maximální odpor jádra
(Ω/km)
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
JXFE - R M
Sdělovací kabel se zvýšenou odolností protišíření plamene, splňující podmínky SGŘ 9/2009
Technická specifikace TP 09/04
Konstrukce
1 Cu jádro
2 Izolace (ovíjená nebo ceramizující ohniodolná bariéra)
3 Obal ( dielektrická, separační páska )
4 Stínění ( PE Al PE páska )
5 Plášť ( oheň retardující bezhalogenní směs )
Použití:
Kabel je určen pro použití v místech se zvýšeným nebezpečím požáru a v prostorách s větším výskytem osob a drahého zařízení.
Pro konstrukci kabelu jsou použity výhradně bezhalogenové materiály s maximální retardační schopností proti šíření plamene je tak zajištěno
podstatné snížení tvorby toxických a agresivních zplodin a nízká koncentrace dýmů při hoření. Izolace žíly z PE nebo zesítěného PE.
Jmenovité napětí
100 V
Barva izolace
ČSN IEC 189-2
Zkušební napětí
1000 V
Barva pláště
oranžová / hnědá
Provoz: -30°C / +90°C, pokládka min. -5°C
Elektrické parametry
průměr vodiče
odpor smyčky, max.
Provozní kapacita
Kapacitní nerovnováha km
Izolační odpor, min.
( mm )
( Ω / km )
( nF / km )
( pF / 500m )
( MΩkm
0,5
196,6
120
400
500
0,6
130
120
400
500
0,8
73,2
120
400
500
1
25
120
400
500
Výrobek je ve shodě s požadavy :
ČSN EN 60811-1-1:97+změna Z1:02
ČSN EN 60811-1-3:97+změna A1:02
ČSN IEC 811-1-2:95++změny Z:97+Z2:01
ČSN IEC 811-1-4:95+změny A1:97+A2:02
ČSN IEC 811-3-1+změny 1:97+A1:97+A202
ČSN EN 50267-1:99, ČSN EN 50267-2-3:99
ČSN EN 50266-1:01, ČSN EN 50266-2-2:01
ČSN EN 61034-1:06, ČSN EN 61034-2:06
ČSN EN 60228:05, ČSN 34 7010-82:09
SGŘ 9/2009 pro pražské metro
Technické podmínky TP 09-04
Varianty kabelu :
Počet x průměr žil
Průměr kabelu
Poloměr ohybu (min.)
Obsah Cu
Hmotnost
(mm)
1 x2x0,8
(mm)
(mm)
(kg/km)
(kg/km)
5,6
8xø
10
48
www.tkdixi.cz
TECHNOLOGIE | ZKUŠENOSTI | GARANCE
TRANSPORTKABEL
www.tkdixi.cz
Download

Katalog ke stažení - Transportkabel DIXI