Lisované komponenty Trelleborg
ChemLine
FoodLine
ShieldLine
FrictionLine
Splitting Multigates
Delené pruchodkové
desky vyrobené z materiálu
rady ShieldLine
STM 24/10, MC 2x8-67, SCG 1, SCG 2
_SplittingMultigates_12s.indd 1
10.3.2014 14.27
Dělené průchodkové desky s dvojitým těsněním STM 24/10
STM 24/10
Dělené průchodkové
desky s dvojitým
těsněním STM 24/10
Jsou konstruovány tak, aby splnily celou
řadu nároků v oblasti prostupu kabelů.
Dělené průchodkové desky STM 24 zapadají přesně do oblíbených otvorů Harting
pro 24kolíkové konektory. Mohou být
individuálně upraveny tak, aby v nich mohlo
být umístěno až 10 kabelů nebo potrubí
různých rozměrů.
Rozdělovací schopnost desek STM umožňuje použití velkých konektorů. Řešení
Twinseal na principu dvojího těsnění, které
je předmětem patentového řízení, nabízí
neprodyšné a bezpečné těsnění ve dvou
krocích. Díky tomuto řešení nepronikne
dovnitř žádný prach ani vlhkost. Tento
inovativní výrobek tak doplňuje výrobkovou
skupinu průchodkových desek Multigate.
Upínací systém Quickblock je zkonstruován
pro co nejsnazší instalaci s minimem potřebných nástrojů a použitelnost s širokou
škálou různých kabelů.
Volba materiálů zohledňuje různé požadavky, jako jsou například ekologická šetrnost,
instalace venku nebo uvnitř budov, protipožární vlastnosti, odolnost vůči mechanickému namáhání, třída ochranného krytí IP
65 (zkoušky právě probíhají), optimalizace
velikostí, vyztužené plastové materiály.
2
_SplittingMultigates_12s.indd 2
10.3.2014 14.27
IP65
Dokumentaci o shodě a další informace naleznete na internetové adrese www.trelleborg.com/industrial-products
_SplittingMultigates_12s.indd 3
3
10.3.2014 14.27
Dělené průchodkové desky MC 2x8-67 Splitting Grommet
IP55
MC 2x8-67
Průchodkové desky MC 2x8-67 jsou určeny
k průchodu kabelů nízkého i vyššího napětí,
ale také různých druhů potrubí. Zapadají
přesně do standardního otvoru typu C (nebo
FL 21).
Průchodková deska MC 2x8-67 je nový
typ plastem vyztužené průchodkové desky
vyráběné z různých druhů polymerů. Splňuje
požadavky příslušné třídy ochranného krytí
IP bez potřeby použití jakýchkoli dodatečných těsnění nebo průchodek. Díky tomu je
velmi snadno použitelná a poskytuje řadu
výhod kompaktní instalační jednotky.
Průchodkové desky MC 2x8-67 jsou vhodné
k venkovnímu i vnitřnímu použití.
Průchodková deska MC 2x8-67 byla podrobena zkouškám a certifikována institucí:
SGS CSTC - čínským zkušebním ústavem
pro bezpečnost elektrických zařízení.
Tyto průchodkové desky jsou určeny
k prostupu a utěsnění následujících
kabelů:
8 - 67 mm
2 ks
Max. 2 kabely
Kód
Barva
Elektrické číslo
Dodací doba
Provozní teplota *)
Poznámka
100074
černá
1732349
Standardní
-40 až +100
Vyhovuje UL 94 V0
4
_SplittingMultigates_12s.indd 4
Dokumentaci o shodě a další informace naleznete na internetové adrese www.trelleborg.com/industrial-products
10.3.2014 14.27
IP55
Dělené průchodkové desky SCG 2x3-35 Splitting Grommet
SCG 2x3-35
Dělené průchodkové desky SCG jsou určeny k průchodu kabelů nízkého i vyššího
napětí, ale také různých druhů potrubí.
Průchodková deska SCG je nový typ
plastem vyztužené průchodkové desky vyráběné z různých druhů polymerů. Splňuje
požadavky příslušné třídy ochranného krytí
IP bez potřeby použití jakýchkoli dodatečných těsnění nebo průchodek. Díky tomu je
velmi snadno použitelná a poskytuje řadu
výhod kompaktní instalační jednotky.
Kód
Barva
105929
černá
Průchodkové desky SCG jsou vhodné k
venkovnímu i vnitřnímu použití.
Tyto průchodkové desky jsou určeny k prostupu a utěsnění následujících kabelů:
Dělená průchodková deska SCG byla
podrobena zkouškám a certifikována
institucí:
SGS CSTC - čínským zkušebním ústavem
pro bezpečnost elektrických zařízení
Elektrické číslo
Tyto průchodkové desky jsou určeny
k prostupu a utěsnění následujících
kabelů:
3-35 mm
Max. 2 kabely
Dodací doba
Provozní teplota *)
Speciální
Na vyžádání
-40 až +100
Vyhovuje UL 94 V0
Dokumentaci o shodě a další informace naleznete na internetové adrese www.trelleborg.com/industrial-products
_SplittingMultigates_12s.indd 5
2 ks
5
10.3.2014 14.27
Dělené průchodkové desky SCG 1x3-35 Splitting Grommet
IP55
SCG 1x3-35
Dělené průchodkové desky SCG jsou určeny
k průchodu kabelů nízkého i vyššího napětí,
ale také různých druhů potrubí.
Průchodková deska SCG je nový typ plastem
vyztužené průchodkové desky vyráběné z
různých druhů polymerů. Splňuje požadavky
příslušné třídy ochranného krytí IP bez potřeby použití jakýchkoli dodatečných těsnění
nebo průchodek. Díky tomu je velmi snadno
použitelná a poskytuje řadu výhod kompaktní instalační jednotky.
Kód
Barva
105928
černá
6
_SplittingMultigates_12s.indd 6
Dělená průchodková deska SCG byla podrobena zkouškám a certifikována institucí:
SGS CSTC - čínským zkušebním ústavem
pro bezpečnost elektrických zařízení
Tyto průchodkové desky jsou určeny
k prostupu a utěsnění následujících
kabelů:
3-35 mm1 ks
Max. 1 kabel
Elektrické číslo
Dodací doba
Provozní teplota *)
Speciální
Na vyžádání
-40 až +100
Vyhovuje UL 94 V0
Dokumentaci o shodě a další informace naleznete na internetové adrese www.trelleborg.com/industrial-products
10.3.2014 14.27
IP kód
IP kód
První číslice
Ochrana před vniknutím cizích
pevných těles
IP
Požadavky
0
Nechráněno
1
Příklad
Znamená
ochranu osob
před dotykem
nebezpečných
částí:
Druhá číslice
Ochrana proti vniknutí vody
Příklad
Znamená
ochrana proti
nežádoucímu
průniku vody:
IP
Požadavky
není poskytnuta
žádná ochrana
0
Nechráněno
není poskytnuta
žádná ochrana
Je znemožněn plný
průnik koule o průměru 50 mm a adekvátní
odstup od nebezpečných částí. Kontakt s
nebezpečnými částmi
není umožněn
Hřbet ruky
1
Chráněno proti
svisle padajícím kapkám
vody
Svisle padající
2
Je znemožněn plný
průnik koule o průměru 12,5 mm. Článkový zkušební prst
musí mít adekvátní
odstup od nebezpečných částí
Prst
2
Chráněno proti
svisle padajícím
kapkám vody a
kapkám vody
padajícím až do
úhlu 15° oproti
vertikále.
Kapající ve
sklonu 15°
3
Sonda dotyku o
průměru 2,5 mm
nemůže proniknout
Nástroj
3
Chráněno proti
kapkám vody
až do úhlu
60° oproti
vertikále
Kropení, déšť
(omezený
postřik)
4
Sonda dotyku o
průměru 1,0 mm
nemůže proniknout
Drát
4
Chráněno proti
vodě stříkající
ze všech směrů
Postřik ze
všech směrů
5
Omezené pronikání
prachu umožněno
(bez škodlivých usazenin, viz norma)
Drát
5
Chráněno proti
vodě tryskající
pod nízkým tlakem ze všech
směrů
Tryskající ze
všech směrů
6
Zcela chráněno proti
průniku prachu
Drát
6
Chráněno
proti silnému
tryskání vody
Intenzivně
tryskající ze
všech směrů
7
Chráněno
proti vlivům
ponoření do
hloubky 15,0
cm až 1 m.
Dočasné
ponoření
8
Chráněno
proti delšímu
ponoření pod
tlakem
Ponoření
7
_SplittingMultigates_12s.indd 7
10.3.2014 14.27
Postup připevnění
Postup připevnění
Size C (FL 21)
Velikost C (FL 21)
+6
220 -0
194 +-0.5
+6
196 -0
52 min
63 +-1
62 +-0.5
+6
92 -0
ø9.5 +-0.5
Space needed when the Multigate is installed.
M
130
4
160
60
32
36
112
Šroub s maticí
Pro venkovní použití a pro EMC aplikace a kabely
velkých rozměrů. Doporučený utahovací moment
2 Nm.
8
_SplittingMultigates_12s.indd 8
10.3.2014 14.27
Hlavní rozměry průchodkových desek
C
Rozměry
B
A
Název výrobku
Položka
Délka (A)
Šířka (B)
Výška (C)
Dělené průchodkové desky SCG 1x3-35
105928
77
60
40
Dělené průchodkové desky SCG 2x3-35
105929
136
60
40
Dělené průchodkové desky MC 2x8-67
100074
222
92
219
Dělené průchodkové desky s dvojitým těsněním STM 24/10
106157
160
60
26
9
_SplittingMultigates_12s.indd 9
10.3.2014 14.27
Shield Lines
Společnost Trelleborg v dlouhodobé spolupráci se svými zákazníky vyvinula materiálovou řadu Shield line, vhodnou k použití v
odvětvích, jako jsou elektrické technologie, telekomunikace aj.,
zejména díky svým prvotřídním vlastnostem ochrany i v náročných
prostředích. Výběr a vývoj materiálů byl proveden tak, aby byly
splněny požadavky zákazníků a aplikací na dlouhodobou trvanlivost
a odolnost těsnění, průchodek, koncovek a různých řešení ochrany
elektrozařízení proti vnější zátěži, povětrnostním vlivům, prachu, UV
záření, vlhkosti a mechanickým vlivům.
ShieldLine
Thermoplastic Elastomer
T
Materiály jsou vysoce odolné vůči povětrnostním vlivům, ozonu, UV záření,
chemikáliím a nabízejí velmi dobré
elektrické vlastnosti.
Obvykle se používají pro velkoobjemové položky vyžadující vysokou
míru přesnosti a kvality s malými
tolerancemi. Kvalita kombinovaná s
nízkou cenou koncového produktu je
obzvlášť vhodná pro plně automatickou výrobu. Materiály řady Shield line
T jsou plně recyklovatelné a snadno
individuálně upravitelné díky možnosti volby barevného odstínu a rozmezí
tvrdosti od 25° to 70° ShA. Hlavními
aplikacemi jsou kabelová těsnění
a průchodky, které jsou instalovány
venku, v náročném prostředí a musí
odolávat dlouhodobému mechanickému zatížení, jako je například mechanická zátěž vyvíjená na průchodku
nebo membránu.
Veškeré materiály řady Shield line splňují nejaktuálnější požadavky
směrnic REACH a RoHS. Jsou také neustále sledovány z hlediska
plnění všech předpisů vyžadovaných státními orgány.
Níže uvádíme některé klíčové parametry a vlastnosti materiálových
skupin spadajících pod řadu Shield line a typické příklady použití.
Pro každou zákaznickou aplikaci doporučíme vhodné materiálové
řešení optimální pro dané technické a jiné požadavky.
ShieldLine
Thermoplastic Urethane
U
K dispozici jsou materiálové řady s
určitou odolností vůči olejům, s třídou
ohnivzdornosti UL 94 V-0, bezhalogenové, schválené úřadem FDA a
schválené pro EMC.
Materiály řady Shield line U mají
téměř stejné vlastnosti jako řada
Shield line T, jen mají ještě zvýšenou
odolnost vůči abrazi a zlepšené mechanické vlastnosti.
Používají se všude tam, kde je třeba,
aby výrobek odolával abrazi v kombinaci s vlivy prostředí. Tyto materiály
umožňují plnou recyklovatelnost a
individuálně volitelné barevné odstíny.
Rozsah tvrdosti je mírně limitován
fyzickými vlastnostmi materiálů,
nicméně je stále dostatečně široký
- od 50° až po 90° ShA. K dispozici
jsou také třídy s určitou odolností
vůči působení olejů a třídy schválené
orgánem FDA.
ShieldLine
Thermoplastic Vulcanizate
V
Materiály řady Shield line V mají
podobné vlastnosti jako řada Shield
line T, jejich specifickou vlastností je
zvýšená barevná stabilita při vystavení UV záření. Barva se nezmění ani po
letech vystavení přímému slunečnímu
svitu ani při působení širokého rozmezí teplot. Jejich chemická odolnost je
také špičková a předčí jiné materiály.
Oleje, nafta, automobilové kapaliny,
kyseliny, rozpouštědla a jiné chemikálie nemají žádný nebo jen minimální
vliv na materiály řady Shield line V
Materiály řady Shield line V mají
podobný vzhled a texturu jako tradiční
kaučukové materiály, mohou však
být vyráběny na vysokokapacitních
automatických linkách. Jejich rozmezí
tvrdosti a teplotní použitelnosti je
velmi široké - 15° ShA až 50° ShD a
od -60°C až po150°C (při krátkodobé
expozici).
Používají se všude tam, kde je třeba,
aby výrobek odolával extrémním
podmínkám venkovního prostředí a
vysokým teplotám. Typické použití
je v zařízeních různých průmyslových
odvětví, automobilových součástech a
viditelných prvcích s vysokými vizuálními nároky na kvalitu barev.
K dispozici jsou třídy schválené
orgánem FDA pro použití v kontaktu
s medikamenty a potravinami, s
vysokou mírou samozhášivosti a další
speciální třídy.
10
_SplittingMultigates_12s.indd 10
10.3.2014 14.27
ShieldLine
Ethylene Propylene Diene Monomer
E
ShieldLine
Nitrile Butadiene Rubber
N
Základní charakteristiky jsou stejné
jako u jakéhokoli EPDM materiálu.
Řada Shield line E poskytuje prvotřídní odolnost vůči povětrnostním
vlivům, ozonu, UV záření a chemikáliím a nabízí také výborné elektrické
vlastnosti. Dále je odolná vůči živočišným i rostlinným olejům, páře, vodě a
okysličeným rozpouštědlům.
Tento materiál se používá hlavně ve
vnitřních a chráněných aplikacích,
protože jeho odolnost vůči povětrnostním vlivům je omezená. Poskytuje
však vynikající odolnost vůči působení
olejů a chemikálií. Nabízí také vynikající vlastnosti vzhledem k propustnosti
plynů, odolnost vůči vodě, přilnavost
ke kovům a tlumení vibrací.
Řada Shield line E se používá tam,
kde je vyžadováno použití kaučuku.
Může jít o sériovou výrobu středního
objemu nebo nízké náklady při nízkoobjemové výrobě tam, kde vzhled
není prvořadý, protože hlavní barvou
tohoto materiálu s dobrými těsnícími
vlastnostmi je černá. Kabelové průchodky se vyrábí z materiálové řady
Shield line E.
Jeho typické použití jsou těsnění a
průchodky v automobilovém průmyslu, kde je důležitá nepropustnost
vody, olejů a zamezení úniku plynů.
Z tohoto materiálu se také vyrábějí
tlumiče vibrací díky jeho široké škále
tvrdostí od 20° do 95° ShA.
K dispozici jsou také EMC třídy s
tlumením 40 dB - 60 dB.
ShieldLine
Chloroprene Rubber
C
Materiálová řada Shield line C se
používá tam, kde je potřebný výkon
podobný kaučuku avšak při širokém teplotním rozmezí od - 45°C
do +120°C a mírné ohnivzdorné
vlastnosti nebo chemická stabilita při
daném teplotním rozmezí.
ShieldLine
Silicone
Q
Materiálová řada Shield line Q nabízí
špičkovou odolnost vůči povětrnostním vlivům, ozonu, UV záření a chemikáliím. Dále nabízí dobré elektrické
vlastnosti a odolnost vůči stříkajícímu
oleji.
Materiálová řada Shield line Q se
používá v nejnáročnějších aplikacích v
širokém teplotním rozmezí od -50°C
až do + 200°C a v aplikacích s vysokými požadavky na výkonnost a vizuální vzhled. Přirozená barva materiálů
řady Shield line Q je průhledná nebo
bílá, z toho důvodu je velmi snadné
upravit si ji barevně dle vlastních
představ. Jedná se o velmi pružný
materiál s vysokým rozmezím tvrdosti
od 25° - 90° ShA, díky čemuž je
velmi vhodný pro těsnění, průchodky
a koncové kryty nebo záslepky.
K dispozici jsou také třídy se speciálními požadavky vzhledem k EMC/
RFI/EMI s tlumícím účinkem až do
120 dB. Je možné použít různé výplně
jako například stříbro, nikl nebo grafit
pro splnění požadavků na vodivost.
K dispozici jsou materiály s třídou
samozhášivosti UL94 V-0 a bezhalogenová provedení.
11
_SplittingMultigates_12s.indd 11
10.3.2014 14.27
jips.fi • 2014/03
Provádíme těsnění, tlumení a ochranu v mnoha náročných průmyslových prostředích
po celém světě.
Trelleborg je celosvětovou průmyslovou skupinou, jejíž vedoucí postavení je založeno
na pokročilé polymerové technologii a hlubokých znalostech aplikací.
Společnost Trelleborg Industrial Products Finland Oy je součástí produktové oblasti
skupiny Trelleborg Electrical Protection. Jsme předním, flexibilním vývojářem a výrobcem inovativních řešení na míru na bázi elastomerů pro oblast prostupů a těsnění
celosvětového telekomunikačního, elektronického, elektrotechnického a klimatizačně/vzduchotechnického průmyslu. Nabízíme zákazníkům rychlý, vysoce kvalitní vývoj
výrobků a tvorbu prototypů. Naše globální přítomnost je podporována nadnárodní
spoluprací s pružnými výrobními kapacitami.
Trelleborg Industrial Products Finland Oy
Kikkerläntie 72
FI-38300 Sastamala
Finland
Trelleborg Moulded Components (Wuxi) Co., Ltd.
No. 8. Zhong Tong Road
New District, Wuxi, JiangSu, PRC 214143
CHINA
Tel. +358 3 512 6000
Fax +358 3 512 6020
www.trelleborg.com/industrial-products
Tel. +86 510 8530 8808
Fax +86 510 8530 9208
www.trelleborg.com/china Trelleborg
Trelleborg Industrial Products Sweden AB
Stålgatan 2
SE-703 63 Örebro
Sweden
Industrial Products India Pvt Ltd
19/1 Kalena Agrahara,
Bannerghata Main road
Bangalore - 560076
INDIA
Tel. +46 19 164700
www.trelleborg.com
Tel. +91 80 25189700
Fax +91 80 26431109
WWW.TRELLEBORG.COM
_SplittingMultigates_12s.indd 12
10.3.2014 14.27
Download

Splitting Multigates