Geo 150/50 - 180/60
Montážní návod - Montážne pokyny
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ - ROZŠÍRENÉ VYBAVENIE
Horní připojení - Horné pripojenie
Z bezpečnostních důvodů
150/50 Kód: 9097.1280
nejsou hmoždinky sou180/60 Kód: 9097.1660
častí dodávky. Správný
typ zakupte ve speciali( )
zované prodejně.
Držák ručníku - Držiak uteráka
Hmoždinky z bezpečnostních dovodov niesu
súčasťou dodávky. Správny typ zakúpte v špeciali150/50 Kód: 9091.000053
zovanej predajni.
180/60 Kód: 9091.000063
*
*
( )
Elektrický topný prvek - Elektrický topný prvok
Třída 1 / Class 1
150/50 Kód: 9096.12
180/60 Kód: 9096.14
GEO
2
180/60
150/50
95 kg
52 kg
5.2 L
4L
G1/2”
G1/2”
Třída 2 / Class 2
150/50 Kód: 9096.22
180/60 Kód: 9096.24
Kombinované připojení - Kombinované pripojenie
Třída 1 / Class 1
150/50 Kód: 9096.121
180/60 Kód: 9096.141
Třída 2 / class 2
UPOZORNĚNÍ!
UPOZORNENIE!
HOTOVO
x2
150/50 Kód: 9096.221
180/60 Kód: 9096.241
Krycí deska - Krycia doska
Důležité!
Těleso zbavte obalu, vyjměte malý sáček s konzolemi
a montážním materiálem. Namontujte těleso proti
zdi podle přiloženého manuálu na zadní straně. Vždy
použijte PFTE pásku, nebo konopí pro všechna vodní a
elektrická připojení.
Doležité!
Z telesa odstrante obal, vyberte sáčok z konzolami
a montážnim návodom. Namontujte teleso na stenu
podľa priloženého návodu na zadnej strane. Vždy
používajte PFTE pásku, alebo konope pre všetky vodné
a elektrické pripojenia.
150/50 kód: 9094.08
180/60 kód: 9094.03
Připojení vlevo
Pripojenie vl´avo
150/50 kód: 9094.06
180/60 kód: 9094.09
Krycí deska bez otvoru
Krycia doska bez otvoru
150/50 kód: 9094.07
180/60 kód: 9094.02
Připojení vpravo
Pripojenie vpravo
1
2
G
Odvzdušňovač
1/2”
Ontluchter 1/2"
F
E
L
(*)
Těsnící zátkou 1/2”
Dichte stop 1/2"
Tesniaca
Bouchon 1/2" zátka 1/2”
Blindstopfen 1/2"
Plug 1/2"
Ø12 mm
D
Purgeur 1/2"
Entl fter 1/2"
Air vent 1/2"
S elektrickým topným prvkem
S elektrickým odporom
Přetlakový ventil
Pretlakový ventil
150
50
106
25.5
40
4
8.4
180
60
170
8.5
46
4.5
10.5
Adaptér G 1/2”
3
H
C
H
L
C
D
E
F
G
*Při použití krycí desky použijte rozměry, které jsou označeny v “montážním návodu krycí desky”
*Ak použijete kryciu dosku dodržujte
rozmery ktoré sú označené v montážnom návode krycej dosky.
15
25
20
(15 /25)
21.8
17
C.V. Připojení na spodní straně - C.V. Pripojenie na spodnej strane
4
5
6
7
G 1/2”
Těsnící zátkou
Tesniaca zátka
11
G 1/2”
Odvzdušňovač
C.V. Horní připojení - C.V. Horné pripojenie
4
5
6
7
8
Sálavá trubka: namontujte do zpátečky
Sálavá trubka:namontujde do spiatočky
11
G 1/2”
Odvzdušňovač
Jednotrubka
4
7
6
5
cm
G 1/2”
Těsnící zátkou
Tesniaca zátka
G 1/2”
Těsnící zátkou
Tesniaca zátka
IN
.4
0
cm
-M
AX
.
17
0
8
M
G 1/2”
Odvzdušňovač
Stoupací trubka /
Difúzna rúrka
11
100% Elektrický
4
5
6
7
G 1/2”
Těsnící zátkou
Tesniaca zátka
Naplňit vodou - Naplniť vodou
8
G 1/2”
Odvzdušňovač
25
G 1/2”
Těsnící zátkou
Tesniaca zátka
Elektrický topný prvek /
Elektrický topný prvok
11
Kombinované připojení na spodní straně - Kombinované pripojenie na spodnej strane
4
5
6
7
8
25
Těleso odvzdušněte
Teleso odzvdušnite
G 1/2”
Těsnící zátkou
Tesniaca zátka
T-kus Geo
11
Kombinované horní připojení - Kombinované horné pripojenie
4
7
8
9
Sálavá trubka: namontujte do zpátečky
Sálavá trubka:namontujde do spiatočky
5
6
G 1/2”
Těsnící zátkou
Tesniaca zátka
!
Těleso odvzdušněte
Teleso odzvdušnite
Jednotrubka kombinovaný - Jednotrubka kombinovaný
7
6
4
9
Přetlakový ventil 3 bar
Pretlakový ventil 3 bar
11
!
8
5
70
X1
MA
MIN
Stoupací trubka
Difúzna rúrka
40
G 1/2”
Těsnící zátkou
Tesniaca zátka
Těleso odvzdušněte
Teleso odzvdušnite
cm
cm
Jednotrubka
25
L
Elektrický topný prvek - Elektrický topný prvok
Kombinovaný
ø 1.5
4.5
2.4
G 1/2"
1
60 cm
3.8
12.7
6.7
4
5
T-kus Geo
6
2.2
6
7
6
1.3
2
3
150/50:
180/60:
Zákonem určená zóna A
Přípojná krabice (nikdy však kolíková zástrčka)
musí být umístěna v kuchyních a koupelnách
minimálně 25 cm nad podlahou. Radiátor nesmí
být nikdy umístěn níže než přípojná krabice.
Musíte použít pojistku umístěnou mimo místnost. Radiátor musí být uzemněný.
G 1/2"
900 watt: L = 52.5cm
1500watt: L = 82.5cm
A
60
B
Třída 1
150/50 Kód: 9096.12
180/60 Kód: 9096.14
Třída 1
150/50 Kód: 9096.121
180/60 Kód: 9096.141
Třída 2
150/50 Kód: 9096.22
180/60 Kód: 9096.24
Třída 2
150/50 Kód: 9096.221
180/60 Kód: 9096.241
cm
60 c
m
m
0c
6
Zákonom určená zóna A
Prípojná krabica (nikdy však kolíková zástrčka)
musí byť umiestnená v kuchyňi a kúpeľňi minimálne 25 cm nad podlahou. Radiátor nesmie
byť nikdy umiestnený nižšie než prípojná
krabica. Musíte použiť poistku umiestnenú
mimo miestnosť. Radiátor musí byť uzemnený.
PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÝ TOPNÝM PRVKEM
PRIPOJENIE ELEKTRICKÝ TOPNÝM PRVKOM
UPOZORNĚNÍ!
UPOZORNENIE!
Kombinovaný: odvzdušněte radiátor z horní strany. Nikdy
nezapínejte radiátor bez vody. Nikdy neizolujte radiátor od
expansního systému. Jinými slovy nikdy neodpojujte zpátečku
radiátoru. Pracovní tlak: 3 bary.
Kombinovaný: odvzdušnite radiátor z hornej strany.Nikdy nezapínajte radiátor bez vody. Nikdy neizolujte radiátor od expansného
systému. Inými slovy nikdy neodpojujte spiatočku radiátora.
Pracovný tlak: 3 bary.
POPIS
POPIS
Nainstalujte elektrický topný prvek pod právé nebo levé připojení. Nikdy nezapínejte radiátor bez vody.
Přetlakový ventil (3 bary) vložte do horního připojení (viz
strana 3-4).
100 % elektrický: do dalšího připojení vložte odvodňovací
ventil. Pomocí sifonu naplňte radiátor studenou vodou. Po
prvním zahřátí posbírejte pomocí hadříku odpadní vodu z
přetlakového ventilu.
1Topný prvek v pouzdře z nerezové
oceli (ø 1.5 m)
2Připojení 1/2”
3Kontrolky:
- červená: dosažena maximální teplota
- červená/zelená indikují regulaci spotřeby (úpravu teploty)
- zelená: je dosažena požadovaná teplota
- kontrolky nesvítí: radiátor je vypnut.
4Elektronický regulátor teploty vody (15-70 °C)
- Stav : regulátor teploty je vypnutý
- Stav : maximální zahřátí
Ochrana proti zamrznutí: otočit regulátorem teploty ve
směru hodinových ručiček do polohy dokud nezacvakne
(signální světlo zůstane zelené).
5Materiál: ABS bílá
6Elektrické zařízení s dvojím omezením teploty a stálou kontrolou elektrické izolace.
7Připojovací kabel bez zástrčky, pro připojení do zásuvky
slouží ochranný vodi:
- Délka: 1.2 m
- 230 V mono - 50 Hz
Nainstalujte elektrický topný prvok pod pravé alebo l´avé pripojenie. Nikdy nezapínajte radiátor bez vody.
Pretlakový ventil (3 bary) vložte do horného pripojenia (viacej
informácíí vnútri).
100% elektrický: do ďalšieho pripojenia vložte odvodňovací ventil. Pomocou sifona naplnte radiátor studenou vodou. Po prvom
zahriatí posbierajte pomocou uterky odpadnú vodu z pretlakového ventila.
1Topný prvok v púzdre z nerezové
oceli (ø 1.5 m)
2Pripojenie 1/2”
3Kontrolné svetlá:
- červená: dosažená maximálna teplota
- červená/zelená indikujú reguláciu spotreby (úpravu teploty)
- zelená: je dosažená požadovaná teplota
- kontrolné svetlá nesvietia: radiátor je vypnutý.
4Elektronický regulátor teploty vody (15-70 °C)
- Stav : regulátor teploty je vypnutý
- Stav : maximálné zahriatie
Ochrana proti zamrznutiu: otočiť regulátorom teploty po smeru
hodinových ručičiek do polohy dokial´ nezacvakne (signálne
svetlo ostane zelené).
5Materiál: ABS biela
6Elektrické zariadenie s dvojím obmedzením teploty a stálou kontrolou elektrické izolácie.
7Pripojovací kabel pre pripojenie do spojovací krabice s uzemněním:
- Dl´žka: 1.2 m
- 230 V mono - 50 Hz
27200.20000090 - 0609 - Jaga CZ
Download

Montážní návod - Montážne pokyny