Překlad 4
1
MONTHY PYTHON´S
SPAMALOT
Nový muzikál láskyplně vykrádající film
MONTHY PYTHON and the Holy Grail
Scénář a původní texty
Eric Idle
Hudba
John Du Prez a Eric Idle
Podle filmového scénáře, který napsali
Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin
Překlad a české texty
Adam Novák
Copyright©Adam Novák
2009
Překlad 4
2
ODEHRÁVA SE
Ve středověké Anglii a tady
KDY
932 našeho letopočtu a nyní
OSOBY
Král Artuš
(30 až 60) Anglický král, jehož posláním je dát dohromady Rytíře Kulatého stolu a najít Svatý
Grál. Musí být dobrý komik a dobrý zpěvák
Sir Robin
(30 až 40) Rytíř Kulatého stolu.Posměšně je nazýván ´Statečným Sirem Robinem´, ačkoli je
to velký zbabělec. Stane se Rytířem Kulatého stolu, aby mohl zpívat a tančit. Rovněž hraje 1.
strážce a Bratra Maynarda, který netrpí dušností.
Sir Lancelot, pracující jako Lance
(30 – 40) Rytíř Kulatého stolu. Chladnokrevný bojovník, ale zvláštním řízením Osudu v sobě
objeví ´teplejší stránku´. Tento herec MUSÍ ovládat různé akcenty a přízvuky, neboť rovněž
hraje Francouzského posměváčka, arogantního a povýšeného Francouze, Rytíře Ni,
směšnou, komiksovou figurku vůdce rytířů a Kouzelníka Tima, ducha se skotským
přízvukem.
Patsy
(30 – 40) Kůň a sluha krále Artuše. Nedoceněná postava, která tolik touží po pochvale svého
pána. Musí být vtipný, mrštný a měl by alespoň trochu stepovat.Také hraje Starostu,
rudolícího muže, vychvalujícího svou zemi, a opilého, zcela nepoužitelného 2. strážného
Sir Galahad
(30) Rytíř Kulatého stolu. Začíná jako Dennis, příslušník spodiny, ´sběrač bláta´, ale je
pasován do rytířského stavu a stává se z něho okouzlující Sir Galahad. Rovněž hraje Otce
prince Herberta, který je, navzdory svým mnohačetným zraněním, vždy připraven se bít.
Musí mít skvělý hlas – bari-tenor.
Sir Bedevere
(20 – 40) Rytíř Kulatého stolu. Přihlouplý scholastik. Také hraje Matku Dennise Galahada,
uječenou venkovanku a Concorda, páže sira Lancelota. Nemá sólovou píseň.
Jezerní dáma
(20 – 30) Diva. Nádherná osobnost, která má čarovnou moc. Hlavní dáma celé show. Skvělý
hlas je podmínkou, protože musí bez námahy zpívat nejrůznějšími styly a hlasovými rejstříky.
Následující role jsou hrány jedním hercem (20 – 30). Musí to být tenor, umět se hýbat a
„skákat z role do role“.
Historik – nepraktický, sucharský vědátor
Ještě žijící Fred – na smrt nemocný ubožák, který, oproti mínění druhých, ještě neumřel
Francouzský strážný – protivný přisluhovač Francouzského posměváčka
Potulný zpěvák – v kapele Sira Robina
Princ Herbert – zženštilý princ, plný nadějí, který rád zpívá a trápí se pro svou lásku nahoře
na věži
Překlad 4
Sir, který v této hře nehraje může dublovat Tančícího mnicha
Hlas Boha může být nahrán
Tanečník také dubluje Tančící jeptišku
Dva francouzští strážní jsou dva muži z company
Robinovi potulní zpěváci jsou také z company: 2 muži a 1 žena
Sir Bors je muž z company
Company 6 + 6
3
Překlad 4
4
PRVNÍ JEDNÁNÍ
Předehra
Obraz 1:
Mohutná padací mříž
Obraz 2:
Moravská víska
Obraz 3:
Bahenní hrad
Obraz 4:
Vesnice zamořená morem
Obraz 5:
Bahenní vesnice
Obraz 6:
Jezerní dáma
Obraz 7:
Král Artuš a jeho rytíři
Obraz 8:
Na hradě Camelot
Obraz 9:
Boží nohy
Obraz 10:
Hledání Svatého Grálu
Obraz 11:
Francouzský hrad
DRUHÉ JEDNÁNÍ
Obraz 1:
Mohutná padací mříž
Obraz 2:
Velmi drahý les
Obraz 3:
Sir Robin a jeho potulní zpěváci
Obraz 4:
Černý rytíř
Obraz 5:
Jiná část velmi drahého lesa
Obraz 6:
A ještě jiná část velmi drahého lesa
Obraz 7:
Na jevišti Spamalotu
Obraz 8:
Komnaty prince Herberta na hradě v bažinách
Obraz 9:
Příliš vzdálený most
Obraz 10:
Králík – zabiják
Obraz 11:
Svatební kaple Svatého Grálu
Překlad 4
5
#0 Preludování
#1 Předehra
PRVNÍ JEDNÁNÍ
Místo opony je přes jeviště stažena mohutná namalovaná padací mříž, které je možno využít i
jako promítacího plátna.
Po obou stranách proscénia jsou dvě středověké věže s klenutými vchody a praktickými okny
nahoře.
Obraz 1: Mohutná padací mříž
Na scénu přichází velmi nudně vypadající historik v brýlích s nemoderními, kostěnými
obroučkami. Při výkladu ukazuje ukazovátkem na mapu.
Na mříži se objeví mapa Anglie. Na mnoha místech mapy jsou namalované lebky, jako by šlo
o nějakou středověkou meteorologickou mapu. Pokud bude užita projekce, mohou se lebky na
mapě hýbat.
#1A Úvod
Historik
Anglie, rok 932 našeho letopočtu. Království je rozděleno. Na západě Anglosasové, na východě - Francouzi. Nahoře - nikdo... jenom pár Keltů a
nějaký ten Skot. V městech Gwynned, Powys a Dyfed - mor. V hrabstvích
Wessex, Susex, Essex a Kent – mor. V Mercii a obou Angliích – mor,
s padesáti procentní nadějí na úplavici a hladomor, které sem postupují ze
severovýchodu rychlostí dvaceti mrtvých za hodinu. Legendy vyprávějí o
charizmatickém vůdci, který se zjevil uprostřed všeho toho chaosu, aby
nemocné království sjednotil...
Na oponě vidíme komiksovou postavičku krále Artuše.
... Vyprávějí o muži s koncepcí, který shromáždil rytíře ke svatému úkolu.
Tímto mužem byl král všech Britů Artuš, muž bez bázně a bez hany, který
pocházel z....
#2 Fisch Schlapping Song - Moravská lidová
Mříž stoupá vzhůru, aby nám ukázala...
Překlad 4
6
Obraz 2: MORAVSKÁ VÍSKA
Typická moravská krajina v plném slunci. Dozrávající zlaté klasy slibují bohatou úrodu.
Namalované pozadí znázorňuje širé lány a moravskou vesničku v pozadí. Po stranách stojí
kašírované kulisy představující žebřiňáky s pytly obilí. Jsme zkrátka na Hané.
Jeviště je plné pitomě vypadajících postav v přehnaně vyvedených moravských lidových
krojích, hrajících všemi barvami. Všichni zpívají a tančí nesmyslný taneček.
Company
Z Haný, z Haný, z Haný
Přesně tak, jako já
Vesnické zvukové efekty: bučení krav, kokrhání kohoutů, ržání koní, apod.
Moravo, Moravičko milá
Tvůj národ je chasa ušlechtilá
Hej, Slované, naše řeč tu na věky žije
Pokud srdce pro národ bije
Víno, vínečko bílé
Jsi od, jsi od moj milej
Budem, my budeme ťa piť
Dokial, dokial budeme žitˇ
Všichni si nalévají ze džbánků víno, ťukají si, cifrují a báječně se baví
Víno, vínečko bílé
Jsi od, jsi od moj milej
Budem, my budeme ťa piť
Dokial, dokial budeme žitˇ
Haná, Haná, Haná
Je země, kde se dá krásně žít
Klobásky jíst
Víno pít
Koukat na seriál
Z Haný, z Haný, z Haný
Všichni jsme král i já
V závěru písně přichází na scénu zcela šokovaný historik.
Historik
Já říkal, že byl „bez hany“! Né, že byl „z Haný“!
Hanáci
Có? Tož soráč, strécu.
„Moravská dekorace“ se hroutí – doslovně. Stojky padají, pozadí někdo strhne a company
odváží žebřiňáky do zákulisí (na druhé straně kulis vidíme nápisy: Hanácké národní divadlo.)
Company se viditelně stydí.
Překlad 4
7
Jasné světlo je vystřídáno temnotou a kouřem, slyšíme ponuré zvonění zvonů a nesrozumitelné
mumlání mužského sboru.
Vzadu na scéně se objevuje veliký, středověký hrad, jehož věže se tyčí tak vysoko ... – jak to
jen půjde. Před ním vidíme cimbuřím lemovaný mostek přes velkou, dřevěnou bránu.
Překlad 4
8
OBRAZ 3: Bahenní hrad
Přicházejí čtyři mniši v hábitech, hlavy zakryté kapucemi. Mniši kráčejí pomalu zprava
doleva přes jeviště a bouchají se do hlav obrovskými, středověkými biblemi.
#3 Monk´s Chant # 1 - Mumlání mnichů #1
Mniši
Sacrosanctus Domine
(bouchnou se do hlavy biblí – zvukový efekt)
Mniši
Pecavi ignoviunt
(bouchnou se do hlavy biblí – zvukový efekt)
Mniši
Iuesus Christus Domine
(bouchnou se do hlavy biblí – zvukový efekt)
Mniši
Pax vobiscum venerunt
(bouchnou se do hlavy biblí – zvukový efekt)
Z kouře vjíždí na jeviště kulisa malého hradu s vlaječkami.
Slyšíme dusot přijíždějícího koně. Bránou prosvítá světlo a „přijíždí“ Artuš – předstírá, že
jede na neexistujícím koni. Za ním „jede“ jeho sluha Patsy, který napodobuje koňský dusot
dvěma půlkami skořápek kokosového ořechu. Oba muži poskočí.
Artuš
Opatrně... A přeskočíme.
Patsy vytvoří pro každý manévr tu správnou zvukovou kulisu.
Artuš
Dobře, Patsy. A klus. A cval.
Cválají dokola jevištěm. Opravdoví jezdci.
Artuš
Ano. Výborně. Dobrý den.
Artuš přitáhne“koni“ uzdu a prohlíží si hrad, ke kterému dojeli.
V „praktickém“ okně proscénia se objeví stráž.
Robin
Haló? Kdo tam?
#4 King Arthur´s Song - Píseň krále Artuše
Artuš
Já jsem králem Artušem bájným
Pánem svrchovaným
Zemí anglických, skotských
Překlad 4
9
A dokonce kousku Gálie
Robin
A já jsem císař norský. Padej vocaď!
Patsy
On je králem Artušem bájným
Je potřeba nám mužů
Potřebujeme je jako sůl
Artuš
Co zasednou za ten náš kulaťoučký stůl
Robin
Cože to chceš?
Artuš
Hledám chlapy.
Robin
Toho jsem se bál.
Artuš
Trávíme v sedle týdny a týdny a projíždíme zemi křížem krážem a hledáme
rytíře, kteří by nastoupili jako… rytíři na mém hradě Camelot. Musím ihned
mluvit s tvým pánem.
Robin
V sedle? Jako na koních?
Artuš
Ano!
Robin
Dyť používáte kokosáky!
Artuš
Cože?
Robin
Máte dvě prázdný skořápky od kokosových ořechů a těmi mlátíte o sebe.
Artuš
No a? Jsme na cestě již od zimy, kdy sníh pokryl naši vlast, přes Mercii, přes...
Robin
Kde jste sehnali ty kokosáky?
Artuš
Našli jsme je.
Robin
Našli jste je? V Mercii? Kokosák je tropický ovoce.
Artuš
Co tím chceš říct?
Robin
Tady máme chladný klima.
Artuš
Tak třeba vlašťovka, která letěla za sluncem na jih nebo jiřička nebo čejka,
která má ráda teplo - přeci tito ptáci nejsou v našich luzích a hájích neznámí...
Robin
Ty mi chceš tvrdit, že kokosovej ořech je stěhovavej?
Artuš
To samozřejmě ne, ale může ho někdo přinést.
Robin
Co to plácáš? Jako že vlašťovka přinese kokosák?
Překlad 4
10
Artuš
Mohla by ho nést tady za ty výstupky.
Robin
To není vo tom, za co ho ponese. Je to jednoduše otázka váhovejch poměrů.
Čtrnácti dekovej pták neunese půlkilovej vořech.
Artuš
Na tom přeci nezáleží. Řekl byste laskavě svému pánovi, že ho přišel navštívit
Artuš z hradu Camelot?
Robin
Koukněte: Aby se vlaštovka udržela ve vzduchu a letěla rychlostí, která ji
dovede na jih, musí každou vteřinu zamávat křídly čtyřicet tři krát, to snad víte.
Artuš
Nechme toho.
Robin
Mám pravdu?
Artuš
Mně to je jedno.
V okně na druhé straně se objeví Lance.
Lance
Ale africká vlaštovka by to přinýst mohla.
Robin
Jasně, africká vlaštovka možná, ale ne evropská..., a to se mu právě snažím
vysvětlit.
Lance
Jo, přesně... To je, mimochodem, krásnej pták... Nádherně zabarvený peří.
Robin
Peří mě teď nezajímá. Protože... africká vlaštovka není stěhovavá.
Lance
Na to jsem zapomněl...
Robin
Takže by sem ten kokosák nikdy nemohla přinýst...
Artuš
Tak zeptáte se svého pána, jestli se chce stát jedním z mých rytířů v Camelotu?
Lance
Počkej! A co kdy by ho nesly dvě vlaštovky?
Robin
Ne! To by to musely mít na nějakým provázku.
Lance
Jednoduchý, ne? Použijou nějaký vlákno, jako na stavbu hnízda.
Robin
Provlečený pod zádovejma letkama?
Zcela frustrovaný Artuš odcválá s Patsym pryč.
Lance
No a proč ne? Ty.., kdo to vlastně byl?
Robin
Nějakej král.
Lance
Jak to můžeš vědět?
Překlad 4
Robin
11
Protože nesmrděl.
Překlad 4
12
Obraz 4: Vesnice zamořená morem
Na scénu přichází muž v hadrech, tlačící káru plnou mrtvol. Za ním jde Robin, sběrač mrtvol.
Tluče do trianglu a vyvolává přes nahrané hlasy mnichů.
#4 Monk´s Chant #2 - Mumlání mnichů #2
Mniši
Sacrosanctus Domine
Robin
Noste nám mrtvoly!
Mniši
Pecavi ignoviunt
Robin
Odvoz mrtvol!
Mniši
Iuesus Christus Domine
Robin
Svoz mrtvol
Mniši
Pax vobiscum venerunt
Přichází Lance. Za nohy táhne mrtvolu, jejíž tvář je plná morových boláků.
Lance
Tady jednoho nesu.
Robin
Pět pencí.
Muž
Já nejsem mrtvej.
Robin
Cože?
Lance
Nic. Tady máš těch pět pencí.
Muž
Já nejsem mrtvej.
Robin
Hele, von říká, že není mrtvej.
Lance
Ale je.
Muž
Nejsem.
Robin
Není.
Lance
Ale brzy bude. Vypadá dost bídně.
Muž
Už je mi líp.
Lance
Ale není. Za chvilku budeš nádherně mrtvej.
Robin
Já ho takhle vzít nesmím. To je proti předpisům.
Překlad 4
13
Muž
Já na tu káru nechci!
Lance
No tak nebuď srab.
Robin
Já ho vzít nemůžu...
Muž
Je mi úplně dobře.
Lance
Hele, udělej to pro mě.
Robin
Nemůžu.
Lance
A zdržíš se tady chvilku? Už mu to dlouho trvat nebude.
Robin
Tak jo. Vidím, že máš dobrý srdce.
Lance
Díky, brácho.
Muž, který přivezl káru, naloží nemocného a nese ke káře.
Robin
Ale pospěš si, musím být do šesti na Camelotu.
Lance
Ty jedeš na Camelot?
Robin
Jo.
Lance
Máš tam kšeft?
Robin
Ne, nechám se nalejt.
Lance
Co? Jako rytíř?
Robin
Možná.
Lance
Tak to já jdu s tebou.
Muž
Já eště neumřel.
Lance
Drž hubu. To bojování by se mi docela líbilo.
Robin
Oo? Ono se tam bude bojovat?
Lance
A docela dost, brácho. Vo tom je ten job.
Robin
To jsem netušil. Já myslel, že se jen voblíkneme do kostýmů a budeme tančit.
Lance
Ne, ne. Většinou budeme bojovat.
Robin
Sakra. Ale co se dá dělat.
Překlad 4
14
Lance
Hele, u skotskejch pluků se nějaká ta suknice najde a bude se i tančit.
Muž
Já tančím rád!
Lance
Hele, nepředstírej život.
#5 I Am Not Dead Yet – Já jsem neumřel
Muž
Jsem tak šťasten! Tak šťasten!
Na důkaz, jak moc je šťastný, začne bláznivě tančit a zpívat.
Muž
Já jsem neumřel
Jen se kouknou žiju dál
Já jsem neumřel
Kdo by vo živýho stál
Já jsem neumřel
Na káru plnou těl
To se mi dvakrát nechce
Páč jsem neumřel
Pět mrtvol se posadí na káře a začnou zpívat.
Mrtvoly
Tak von neumřel
No to je teda fór
Že prej neumřel
Ač řádí tady mor
Zřejmě neumřel
Takže má, co chtěl
To je teda srab
Že eště neumřel
Muž freneticky tančí, aby dokázal, jak moc je živ a zdráv, dokud ho Lance nepraští do hlavy
pohřebnickou lopatou. Muž padne jako podťatý.
Pauza
Mrtvoly
Teď už umřel
Tou ranou brutální
Je náš, umřel
Už není vitální
Ty jsi násilník
Zabít ho pro pětník
Ty´s zabil nevinnýho
Právě teď umřel
Mrtvoly
Jiné mrtvoly
Zbytek mrtvol
Překlad 4
15
Kdo je ten vrah
Ze kterýho jde strach
Kdo to je?
Mrtvoly
Kdo je ten nepříjemný vztekloun?
Kdo, kdo, kdo?
Lance jim hrozí lopatou.
Lance
Mé jméno Lancelot
Jsem cool, jsem in, jsem hot
Meč můj má ostrý hrot
Jsem vášnivý nimrod
Robin
Chci stát se rytířem
Však vím, zbabělý jsem
Mám hrůzu jít s mečem
Se bít s nepřítelem
Lance
Já tě ochráním
O to nemusíš se bát
Při šarvátkách
Budu vždy při tobě stát
Oba
Budem přátelé
Lance
Naučíš mě ´song and dance´
Oba
Jdem do armády
Robin
Rytíř Robin
Lance
Rytíř Lance
Oba + Mrtvoly
Teď jde do války
Kdo ještě neumřel
Budem bojovat
V dešti šípů, v dešti střel
Muž
A já půjdu též
Dám jméno si Jacques Brell
Já budu váš minstrel
Páč jsem neumřel
Lance
Mrtvoly
Další mrtvoly
Kdo z nás neumřel
Jde na hrad Camelot
Půjdem do války
Ten žold nám přijde vhod
Kdo z nás neumřel
Ten jde na hrad Camelot
Půjdem do války
Tenhle žold nám přijde vhod
Chci jíst
A pít
A právo mít
Zabít
Překlad 4
16
Robin
Svět náš
Změní
A i ten z nás
Kdo modrou knížku měl
A i ten z nás
Kdo modrou knížku měl
Robin
Mrtvoly
Kdo rád má
Umění
Dnes půjde do války
Pokud však neumřel
Všichni
My půjdeme se bít
Znásilňoval, jíst a pít
Muž
Kdo nefandí, není Brit
Všichni (vyjma Muže)
Každý z nás, z nás
Všichni
Kdo
Lance přetáhne muže lopatou a ten padá mrtev k zemi
Všichni (vyjma Muže)
Neumřel
# 5A Dead Playoff
Všichni mašírují ve stylu výcviku vojáků americké armády a opakují po veliteli
Lance
Letos prý do války šel
Muži
Letos prý do války šel
Lance
Kdo jen trošičku neumřel
Muži
Kdo jen trošičku neumřel
Vstává i náš ´mrtvý muž´ a nadšeně je následuje jako voják
Lance
Být rytíř, to zní dost hrdě
Muži
Být rytíř, to zní dost hrdě
Lance
V podvazcích a v podprdě
Muži
V podvazcích a v podprdě???????
Překlad 4
17
Obraz 5: Bahenní vesnice
Přijíždí Artuš a Patsy. Za malým kopečkem bláta, který tlačí před sebou, se objeví Dennis
Galahad. V ruce má zednickou lžíci a doluje bahno a bláto.
Artuš
Hej, stará ženo, přistup!
Dennis
Já jsem chlap.
Artuš
Chlap? Tak pardon, chlape. Který, že rytíř obývá tento hrad?
Dennis
Je mi dvacet sedm.
Artuš
Cože?
Dennis
Nejsem ještě starej.
Artuš
A proč bych ti nemohl říkat chlape.
Dennis
Moh´ jste říct ´Dennisi´.
Artuš
Ale já nevěděl, že se jmenuješ Dennis.
Dennis
A ani jste se neobtěžoval to zjistit.
Artuš
Hele, mrzí mě, že jsem tě nazval starou ženou, ale mezi námi, zezadu opravdu
vypadáš jako...
Dennis
Já důrazně protestuji, proti tomu, aby se se mnou automaticky zacházelo jako
s osobou podřízenou!
Artuš
Ale... Já jsem král!
Dennis
Tak král, jo? Skvěle! A jak jste se jím stal? Vykořisťováním pracujících?
Držíte se toho překonaného imperialistického dogmatu, díky němuž v naší
společnosti přežívají sociální a hmotné rozdíly! Ale jestli má přijít opravdový
pokrok...
Matka
Dennisi, támhle je spousta dobrýho bláta. O, dobrý den.
Artuš
Dobrý den, dobrá ženo.
Matka
Dobrý den. Já jsem paní Galahadová, ovdovší matka Dennise, která byla
provdána za toho kreténa Nobbyho, kterej natáh´ bačkory minulý úterý, čímž
jsem, já nebohá, opět k mání.
Artuš
Já jsem Artuš, král všech Britů.
Matka
Král čeho?
Překlad 4
18
Artuš
Britů.
Matka
Kdo jsou ty Briti?
Artuš
Nu, to jsme my všichni. My všichni jsme Britové a já jsem váš král.
Matka
Já nevěděla, že máme krále. Já myslela, že žijeme v samosprávní komuně.
Dennis
To si jen namlouváš. Žijeme v diktátorském režimu. V absolutistickém režimu,
ve kterém dělnická třída...
Matka
Ale né... Už do toho zase pleteš ten třídní boj.
Dennis
Ale o tom to přeci všechno je. Kdyby jednou lid....
Artuš
Dobří lidé, dobří lidé, prosím vás! Mám naspěch. Kdo je vaším pánem?
Matka
My nemáme pána.
Dennis
Jsme anarchisticko - syndikátní komuna. Střídáme se a jeden z nás je vždycky
na týden tak nějak výkonným ředitelem...
Artuš
Ano?
Dennis
...Ale každé rozhodnutí toho kterého ředitele musí být ratifikováno ob-týden na
speciální schůzi...
Artuš
Chápu, chápu.
Dennis
...kde při rozhodování o vnitřních záležitostech stačí prostá většina...
Artuš
Zmlkni!
Dennis
...ale při zásadnějších otázkách musí být většina dvoutřetinová...
Artuš
Zmlkni! Přikazuji ti: zmlkni!
Matka
Che! Příkazy, jo? Kdo si myslí, že je?
Artuš
Já jsem váš král!
Matka
Ale já vás nevolila!
Artuš
Král se nevolí.
#6 The Lady Of The Lake – Jezerní dáma
Matka
Ale jak jste se teda pak stal králem?
Překlad 4
19
Artuš
To vám rád vysvětlím. Jednou jsem na vyjížďce z Camelotu spatřil dámu v
jezeře!
Dennis
Mrtvou?
Artuš
Ne. Nebyla mrtvá. Byla... prostě Jezerní dáma. Ona v tom jezeře žije.
Dennis
Co? Jako pod vodou?
Artuš
Ano.
Dennis naznačuje matce, že Artuš je zřejmě opilý.
Artuš
Vynořila se z jezerního lůna... Její nahé paže, bílé jako nejjemnější alabastr,
svíraly Excalibur, který Božská Prozřetelnost jejím prostřednictvím předala
mně, Artušovi, abych jej navždy nosil při sobě.
Artuš tasí meč, který se tajemně leskne. Hudba.
Patsy
Excalibur!
Sbor (Offstage)
Excalibur! Ááááá!
Dennis a jeho matka se rozhlížejí, kdože to zpívá.
Artuš
A proto jsem váš král!
Dennis
Hele, nějaká divná ženská, která leží v rybníku a rozdává meče, pro mě není
základem státního zřízení. Nejvyšší výkonná moc je předávána pouze
mandátem většiny voličů... Ne nějakou směšnou ceremonií v akvaparku.
Artuš
Ale to není obyčejný meč. Kolik mečů má vlastní jméno?
Dennis
Přece neočekáváte, že někdo přijme vaši nadvládu jenom proto, že po vás
nějaká píča hodila mečem!
Artuš
Zmlkni.
Dennis
Kdybych začal chodit kolem a tvrdit, že jsem císař, protože na mě nějaká
zvlhlá děvka zamávala šavlí, tak mě zavřou do cvokhausu. (Bahnic?)
Artuš
Naznačuješ snad, že jsem si to vymyslel?
Dennis
Stará, vodou nacucaná blondska, která leží na zádech v kaluži, nemůže nahradit
svobodné volby.
Artuš
Tak dobře. Vidím, že mi nevěříš. Ale když ti dokážu, že Jezerní dáma existuje,
vstoupíš do mé armády a staneš se rytířem?
Překlad 4
20
Dennis
No jasně, to pak vstoupím do jakýkoliv armády. A pro zoubkovou vílu
vstoupím třeba do námořnictva.
Artuš
Dobře tedy. Pozorně se dívej.
Překlad 4
21
Obraz 6: Jezerní dáma
Artuš kráčí vpřed a vzývá jezerní dámu.
Artuš
Ó, Jezerní dámo, zjev se tomuto nevěřícímu Tomášovi...
Dennis
Dennisovi!
Artuš
...prosím, dej poznat tomuto nevěřícímu Dennisovi, že jsi skutečnou.
Scéna se zahalí do kouře. Magická hudba.
Sbor
Áááááááááááááááááá
Áááááááááááááááááá
Áááááááááááááááááá
Áááááááááááááááááá
Z podlahy vyjíždí jezerní dáma se svými jezerními dívkami, které jsou jen velmi spoře oděné
do kapradin (není-li výtah, mohou přicházet hradní bránou).
Dennis
Sním či bdím? (Ty brďo!)
Jezerní dáma se přibližuje k Dennisovi.
Dáma
Pojď jen blíž, pojď jen blíž
Pojď, když mužem chceš se stát
Rytíř buď můj, při králi stůj
Budem spolu, to máš jistě rád
Zásluhou, mou zásluhou
Z bláta vstává rytíř Galahad
Co na králův jde hrad
Se mnou si hrát
Jezerní dáma vztahuje ruku k Dennisovi
Dennis
To rád
Zcela okouzlený Dennis následuje Jezerní dámu do zámku. Jeho matka se vzpamatuje příliš
pozdě.
Artuš
Necháš ho, ty jedna nacucaná čarodějnice? Dennisi! Vrať se! V tom rybníku
eště chytíš rýmu.
# 7 Laker Girls – Labutě z jezera
Artuš
Ustup, ženštino, nechť Jezerní dáma a její Labutě z jezera přivítají tvého syna
do mé armády.
Král zapíská na píšťalku jako rozhodčí.
Překlad 4
22
Přibíhají jezerní dívky a strhávají své kapradinové úbory, pod kterými mají kostýmy
roztleskávaček včetně pom-poms.
Pro svého krále nyní předvádějí kompletní taneční sestavu roztleskávaček.
Artuš
Dívky
Jsem králem
Artušem bájným
Potřebuji muže jako sůl
A teď Dennis se k nám hlásí
Aby zased´ za náš
Velmi kulaťoučký stůl
Můžeme?
Dívky (skandují)
OK
K-R-Á
L-A-R
T-U-Š je
Artuš
K-R-Á
L-A-R
T-U-Š je
Artuš
Artuš král
Artuš král
Co hledat půjde Svatý Grál
Artuš
Kdo je král?
Dívky
Artuš!
Artuš
Kdo je král?
Dívky
Artuš!
A-R-T-U-Š je
Artuš!
Vchází žabák a udělá hvězdu. Artuš nevěří svým očím.
Dívky
Artuš král! A kdo dál?
Dennis
Dennis
Patsy
Kdože?
Dívky
Dennis
Překlad 4
23
Dívky + Patsy
Teď dáma jezerní
Z něj stvoří muže
Co jiná nesmí
Ona může
Artuš + Patsy
Jméno mu dá…
Dívky
G-A-L-A-H-A-D
Dívky se obrátí na forbíně zády k publiku a jedna po druhé si zvedají sukýnky. Na
zadečcích mají jednotlivá písmena jména G A L A H A -...
Dívky
G-A-L-A-H-A….
Ale dívek je pouze šest. Musí tedy vypomoci paní Galahadová: i ona si vyhrne sukni a na
enormním pozadí čteme poslední písmeno…
Matka
D!
Na forbínu vbíhá Patsy s megafonem a ve stylu konferenciéra, oznamujícího vrcholné číslo
Programu, hlásí:
Patsy
Dámy a pánové, král Artuš dnes večer představuje Jezerní dámu a slavnostní
uvedení Dennise Galahada do rytířského stavu!
Hradní bránou přijíždí nádherná loď.
Na přídi stojí proměněný Dennis. Už to není ten zablácený chasník, je bezvadně oblečen
v rytířském brnění, přes které má bílou tuniku s rudým křížem Svatého Jiří na prsou. Stojí
v heroickém postoji a jeho dlouhé, blond vlasy mu vlají ve větru.
Po jeho boku stojí Jezerní dáma, drží se ho okolo pasu a obdivně se na něho dívá v klasickém
postoji z Fantoma Opery. (Mohlo by se to také udělat jako TITANIC)
Z provaziště zvolna sjíždí obrovský lustr. (V případě TITANICU ušetříme za lustr)
Galahad a Jezerní dáma vystupují z lodi a zpívají přehnaně romantickou baladu.
Sbor
Ženy
´
Áááááááááááááááááááá
Áááááááááááááááááááá
# 8 The Song that Goes Like This – Hloupý flák
Dennis
Jednou v každé show
Producent mít musí
Tu píseň pomalou
Co tempo udusí
Proč mám zpívat tak
Tak hloupý flák
Překlad 4
24
Proč já? Proč já? Proč zrovna já?
Dáma
Je sentimentální
Však divák to má rád
Pro řady poslední
My budem´ přehrávat
Proč mám zpívat tak
Hloupý doják
Jeden přes druhého
Zrovna já! Proč? Proč? Hroznej flák! Hrůza! Hrůza!
Dennis
Teď už zbývá jen
Jít přímo na refrén
Což já nemám rád, to snad víš
Dáma
Pak oba tête a tête
Budem spolu pět
Oba
A song o tón jde výš
Dennis
Teď to máme v É
To nedám, to je zlé
Dáma (ukazuje na dirigenta)
Proč mu to nedojde
Že měl to nechat v DÉ
Oba
Proč mám zpívat tak
Tak hloupý flák
Dennis
Zde angažmá ruším
Dáma (zakrývá si ucha – ke zvukaři)
Už se zas neslyším
Dennis
Asi nedám příští tón
Dáma
Mně vypad´ mikrofón
Ze zákulisí přibíhá technik a nese handku
Oba
Já autor být, škrtám ten flák
Další modulace
Dáma
Ten dirigent je vůl
Dennis
Moh´ zahrát jenom půl
Překlad 4
25
Dáma
Jen se škodolibě smál
Přitom mával dál a dál
Oba
Té show dá na frak
Tak dlouhý flák
A ještě není konec….
Denis:
Pane na nebi! Já se z toho po…..
Dáma
Teď už nudí se i sál
Dívky
Ááá
Denis
Proč já tu roli bral?
Dívky
Ááá
Dáma
Před dalším refrénem
Dívky
Ááá
Oba
To prostě ustřihnem´
Ten příšerný, hloupý
Všichni
Flák
Poslední nota je přerušena elektrickým zkratem a zničením lustru.
#8 – The Song That Goes… Playoff
Jezerní dáma odchází, její dívky rovněž. Na scéně zůstávají pouze Artuš, Patsy a Dennis.
#9 The Knighting of Galahad – Galahad pasován na rytíře
Artuš
Poklekni!
Dennis
Dennisi.
Artuš
Poklekni, Dennisi. Poklekni.
Galahad pokleká a Artuš ho pasuje do rytířského stavu.
Artuš
Vstaň, Sire Galahade!
Galahad
Děkuji ti, králi Artuši. Cítím se teď o mnoho lépe.
Patsy
Ty, Dennisi, co se ti to stalo s hlasem?
Překlad 4
26
Galahad
Já nyní mluvím správně a spisovně, stalť jsem se totiž rytířem.
Patsy
Ty si hovado.
Galahad
Možná, ale nyní jsem sir Hovado.
Artuš
Ale teď už vzhůru na kůň.
Galahad
(Nechápe) Na co?
Artuš
Na kůň!
Galahad nasedá na svého „koně“. „Jede“ velice opatrně a odjíždí ze scény.
Patsy
Jedeme, jedeme. To chce jenom cvik.
#12 – All For One – Jeden za všechny
Překlad 4
27
Obraz 7: Král Artuš a jeho rytíři
Padací mříž sjíždí a na předscénu přijíždí král Artuš a jeden po druhém přijíždějí i jeho rytíři.
V jednom z praktických oken se objeví historik.
Historik
A tak král Artuš shromáždil ze všech koutů svého království ty nejsilnější a
nejstatečnější rytíře a posadil je kolem kulatého stolu. Velmi nafoukaného sira
Bedevera...
Bedevere větrá svou suknici, jako kdyby právě vypustil zlého ducha.
...neskutečně pohledného sira Galahada...
Sir Galahad pohazuje svou skvělou, blonďatou hřívou
...až sebevražedně statečného Sira Lancelota...
Lancelot vchází a postaví se až příliš blízko ke Galahadovi a uchopí ho za paži
...sira Robina, který, byť ne tak statečný jako sir Lancelot...
Přichází sir Robin a nese mrtvé, gumové kuře
...přemohl vzdorovité kuře v Bristolu a potom se strachy pomočil v bitvě u
Badonských kopců.
A výstižně pojmenovaného Sira-který-v-této-show-nevystupuje
Přichází Sir-který-v-této-show-nevystupuje. Je oblečen do španělského brnění. Všichni si ho
prohlížejí.
Sir-který-v-této-show-nevystupuje
Pardon.
A zbaběle odchází
Historik
Společně založili divadelní soubor a o jejich jménech a jejich výkonech se
potom vyprávělo po staletí... Rytíři kulatého stolu!
Rytíři se shromáždí kolem táborového ohně, který rozdělá Patsy ze svého batohu.
Rytíři
Jédén zá, zá všéchný
Á šíckní zá jédnóhó
Bedevere
Já za já
Galahad
My za my
Robin
Trošku méně za ty, co nás štvou
Překlad 4
28
Lancelot
Ale rozhodně víc pro já
Rytíři
Náš národ má nás rád
Jsme v čele hitparád
Rytíři + Artuš
Úúúúúú
Rytíři
Král Artuš náš je vzor
Zvítězil v X-faktor
Ú - žasné
Král Artuš promlouvá k rytířům shromážděným okolo ohně.
Artuš
Rytíři, dnes v noci se všichni moji rytíři... spojí. Dnes v noci objasníme jednu
z největších záhad historie. Dám vám hádanku: proč říkají naší době středověk,
když po nás ještě nic nebylo? Ale jsem si jist, že jednoho dne bude historie
hovořit o legendárním králi a jeho statečných a neohrožených rytířích.
Všichni
Z lokálních rádií
Vstříc koncertním pódiím
Artuš
Společně zavedeme rytířské chování v těchto krutých a hrubých časech. Ale
napřed mě napadlo „Vzhůru na Camelot!“
Všichni
Na Camelot!
Artuš
A pánové, jedno si, prosím, vpište do hlavy: Co se upeče na Camelotu..., to tam
taky zůstane!
Překlad 4
29
Obraz 8: Na hradě Camelot
Křiklavé neony osvětlují vnitřek hradu Kamelot.
Je to spíš nevkusný hotel v Las Vegas s tančícími rytíři a spoře oděnými servírkami.
A k tomu všemu taneční číslo jako z té nejnevkusnější broadwayské show.
#13 Knights Of The Round Table - Rytíři kulatého stolu
Dívky
Kamelot.
Město, co nikdy nespí
Kamelot
Rytíři
Vítejte na Kamelot!
Artuš
Zdar!
Barytoni
Zdar!
Tenoři
Na…!
Basáci
…zdar!
Lancelot, Bedever, Galahad, Robin
My jsme
Artuš a rytíři
Rytíři kulatého stolu
Tančíme hlavně spolu
My chorošky
Jak ponožky
Měníme jednou týdně
Má dobrou menzu Camelot
Jíme luncheon meat i spamalot
Spam, spam, spam, spam
Spam, spam, spam, spam
Rytíři kulatého stolu
Holdu – jí al – koholu
Pak stává se
Že texty se
Rýmují dosti bídně
Jsme milovníci opery
Obdivujem toreádory
Rytíři vyskočí na stůl a stepují
Artuš
A ráz, dva, tři, čtyř...
Král Artuš se připojí k rytířům a předstírá, že stepuje – Patsy dělá kokosákama zvuky, jako že
Artuš stepuje.
Překlad 4
30
Rytíři
Rytíři kulatého stolu
Jdem vzhůru a ne dolů
Jsme chytráci
Ne hlupáci
IQ sto máme spolu
My jsme, zkrátka, chytří maníci
Basový hlas
Proč musím strkat pramici?
Rytíři postrkují pramice – zřejmě na kolečkách, na kterých jsou tanečnice ve flitrových
kostýmech a blyštivých čelenkách. Taneční číslo s míči a řetězy.
Přichází rytířka v lesklém brnění a předvádí striptýz. Svléká si železné rukavice a hází je
rytířům, potom si sundá přední část brnění, čímž odhalí přiléhavý trikot ve stylu Cher.
Nakonec odhodí helmu, která se s rachotem kutálí po podlaze. Artuš ji představuje publiku.
Artuš
(V ruce moderní bezdrátový mikrofon)
Dámy a pánové.... Jezerní dáma!
SFX potlesk jako z haly s deseti tisíci místy.
Jezerní dáma odněkud vyloví další bezdrátový mikrofon a se samozřejmostí zbožňované
hvězdy děkuje publiku. ´Havlovské´ srdíčko ukazováčky by asi nezaškodilo.
Dáma
Děkuji vám...., děkuji.., děkuji ze srdce...
Začíná zpívat ve stylu shows v Las Vegas
Jednou v každé show
Producent mít musí
Tu píseň pomalou
Co tempo udusí (udusí, udusí, udusí)
Proč mám zpívat tak
Tak hloupý flák
Taneční číslo mnicha s jeptiškou – balet
Je sentimentální
Však divák to má rád
Pro řady poslední (poslední, poslední, poslední)
My budem´ přehrávat
Proč mám zpívat tak
Hloupý doják
Tak, hloupý, tak hloupý…..
Hloupý flák
Jezerní dáma začíná scatovat a píseň nabírá na intenzitě. Všichni zpívají
Artuš
Dáma
Scat
Jak zdravý rozum káže
Překlad 4
31
Artuš
Rytíř je víc, než páže
Dáma
Je Sir
Artuš
Né sýr! Je Sir!
Dáma a Artuš
Né spam, ne džem, ne ementál
Ale Sir!
Má stůl kulatý
Kulatý, kulatý, kulatý
Všichni
Kulatý, kulatý, kulatý, kulatý
A na náš hrad Camelot
Rytíři drží před sebou štíty s písmeny. Na poprvé se jim nápis nepovede. Čteme: MEATLOK
Rytíři byli rozsoustředění přibíhajícím pouličním prodavačem novin
Přibíhá teď kamelot
Ukazují si v novinách, kde je na první stránce titulek KAMELOT
I v novinách je Kamelot
Teď už z novin vědí, jak se to píše a mají to správně: KAMELOT
Z provaziště se snáší kulatý stůl ve stylu kola štěstí z Las Vegas. Ozývají se typické zvuky
´jednorukých banditů´ a jiných herních automatů. Slyšíme cinkání vypadávajících mincí.
Rytíři
Vyhráli jsme!
Všichni
My od kulatého stolu
Tančíme vždycky spolu
Na chorošky
A urážky
Si otevřeme školu
Jíme sýr, kefír
Hlas
Fuj!
Přibíhá fotograf s bleskovým světlem (nebo malíř s paletou), který udělá rytířům portrét
Všichni
Řekni sýr, sýr, sýýýýýýýýýýýýýýýýýýýr
A Spamalot
Spamalot!
Překlad 4
32
Ke konci písně se z provaziště snese kulatý stůl jako hrací stoly v Las Vegas. Točí se a dělá
zvuky jako kolo štěstí.
Všichni
Vyhráli jsme!
Všichni
Rytíři kulatého stolu
Ti tančí vždycky spolu
Že jsme to my
Bez reklamy
Hned vyprodáme halu
Jíme lá……nčnmít
Pow!
Jíme lančnmít
A Spamalot
Na konci všichni vykřiknou: SPAMALOT
Překlad 4
33
Obraz 9: Boží nohy
Hromy a blesky a světelné efekty.
Z provaziště se snášejí dvě obrovské nohy – boží nohy.
Všichni rytíři ihned padnou na kolena. Slyšíme sakrální hudbu.
Bůh
Artuši! Artuši, králi všech Britů! A neplaz se tu přede mnou! Jestli něco prostě
nesnáším, tak to je, když se přede mnou někdo plazí.
Artuš
Promiň, Bože.
Bůh
A neomlouvej se pořád. Pokaždé, když se snažím si s někým popovídat, tak to
je ´promiň mi tohle´ a ´odpusť mi tamto´ a ´nejsem hoden´. A co to tam vlastně
vyvádíte na tom Camelotu?
Artuš
Nu, tančili jsme, Bože, a ...
Bůh
A co děláš teď?
Artuš
Odvracím svůj zrak, ó, Bože.
Bůh
Tak neodvracej. A nedívej se mi pod tu kutnu.
Artuš
Ano, Bože.
Bůh
Dobře. Artuši, králi všech Britů, tví rytíři musí v těchto temných dobách jít
příkladem ostatním.
Artuš
Výborný nápad, ó, Bože!
Ještě více božsky sakrální hudby
Bůh
To vím také, že je to dobrý nápad! Vždyť jsem Bůh, ty hovádko moje! Ježíši
Kriste! Tak toto bude váš svatý úkol. Uzři!
Na oblaka je promítnut Svatý Grál.
Artuši, toto je Svatý Grál. Dobře si jej prohlédni. Protože vaším posláním,
Artuši, je hledání Svatého Grálu.
Artuš
Ale jak ho mám...
Bůh
Prostě ho najdeš, oukej? A pohni. Ty lidi (ukáže do publika) tu nechtějí sedět
celou noc.
Bůh odstartuje jako raketa z Mysu Canaveral. Kouř vychází z božích nohou a On zvolna
stoupá k nebi..., prostě domů.
A vůbec nejvíc sakrální hudby.
Překlad 4
34
Artuš
Chvála Bohu! Máme poslání!
Bedevere
Najít grál.
Robin
Že je král?
Artuš
Jo, ale on řekl – grál. To je ta skořápka z Poslední večeře.
Robin
Oni měli při poslední večeři nějakou loď? To byla večeře na parníku?
Artuš
Grál je pohár.
Robin
Bůh, který je všemohoucí a vševědoucí ztratil skleničku?
Galahad
Vypadá to tak.
Robin
To nezní zrovna přesvědčivě. Je-li Bůh vševědoucí, tak musí vědět, kde ta věc
je.
Galahad
A je to od něho dost bezohledný, posílat si nás pro něj. Copak je to jedinej
kalíšek, kterej má?
Robin
A nekoupíme mu nějakej?
Artuš
Počkejte: to není jenom otázka ztraceného hrnku. Je to metafora. Musíme
hledat ten Svatý Grál u sebe.., uvnitř.
Robin
Někdo z nás ho spolknul?
Artuš
Nikdo ho nespolknul. Je to symbol.
Ozve se cymbál. Útrpný pohled do orchestřiště.
Artuš
Prostě jděte a najděte ho.
Robin
Mám ho.
Artuš
Kde?
Robin
Je tady.
# 14 – Find Your Grail – Hledej grál
A skutečně, na scéně stojí malý grál.
Ale jak se k němu rytíři blíží, grál se začíná zdvihat do vzduchu.
Grál stále stoupá vzhůru, ale nyní vidíme, že ho drží v ruce Jezerní dáma, která vyjíždí
z propadliště. (Nebo přichází hradní bránou, není-li propadlo.) Sakrální hudba.
Překlad 4
35
Obraz 10. Hledání Svatého Grálu
Jezerní dáma zpívá krásně cukrkandlovou baladu a to způsobem, který nenechává nikoho na
pochybách, že jde o nádhernou parodii. Je nezbytné, aby představitelka Jezerní dámy měla
úžasný hlas i rozsah.
Dívky a basové hlasy
Á! (8x)
Dáma
Vpřed kráčej, cestu znáš
Za lepší zítřek náš
By syn tvůj se jen smál
Hledej grál, hledej grál
Dramaticky, budovatelsky - Švorcová hadr
Za vlast svou, dětský smích
Bezpečí v sídlištích
Aby mír válku svál
Hledej grál, hledej grál
Na rtech s písní k vítězstvím
Soudruhům pomáhej svým, ou jéééé
Národním jsi hrdinou
Budeš četbou povinnou
Cesta tvá vítězná
Jeden cíl pouze zná
Najít grál, svatý grál
Proto dál, hledej grál
Objeví se tanečnice se standartami s nápisy: „Podpořte naše chrabré vojáky“, „Hledáme
Svatý Grál“, „Artuši, do toho!“, atd. Dívky mávají na krále světelnými žezly, podobnými
návěstidlům na letištích, ale ve tvaru grálu, které si předávají nad hlavami jako v nějakém
laciném kabaretu. Konečně si jich Artuš všimne a vyzve rytíře, aby slezli papírovou placatou
kulisu ve tvaru hory.
Dívky
Á! (3x)
Rytíři
Hledej grál
Hledej grál
Rytíři opět sestoupí z hory, ale hned se zase obrací a jdou směrem, odkud přišli a podávají
své „grály“ Patsymu. Na vrcholku hory zůstává pouze Artuš a pohnutým hlasem (jako
v nedělní chvilce poezie) přednáší následující sloky písně.
Rytíři přitom jakoby zpomaleně „cválají“ na koních.
Artuš
(Velmi melodramatický přednes „velkých životních pravd“ – napřed parlando)
Když máš splín
A jsi sám
V neštěstí
Překlad 4
36
To já znám
Jsem váš král
I já dál
Hledám grál
Hledám grál
Na rtech s písní k vítězstvím
Soudruhům pomáhej svým
Národním jsi hrdinou
Dáma
Budeš četbou povinnou
Povinnou
Rytíři a Dáma
Cesta tvá
Muži a Ženy
Ó
Cesta tvá
Vítězná
Vítězná
Á
Á
Pouze zná
Jeden
Cíl pouze zná
Najít
Grál
Svatý grál
A tak dál
Á
Á
Á
Dáma
Hledej, hledej, hledej
Všichni
Hledej grál!
#14A – In Search Of The Gril - Hledání Svatého Grálu
Rytíři vytvoří spolu s Artušem formaci a v následující sekvenci je naznačeno, jak projíždějí ve
všech ročních obdobích celým světem, aby splnili své poslání a nalezli Svatý Grál
Dva jiní rytíři přinášejí kýble s nápisy jaro, léto, zima a voda a vyprazdňují je na Artuše a
Rytíře Kulatého stolu.
Rytíř 1
Jaro! (házejí růžové kvítky)
Rytíř 2
Léto! (zelené listí)
Rytíř 1
Zima! (umělý sníh)
Rytíř 2
Voda!
Rytíři protestují a vyhánějí rytíře pryč
Dva další rytíři zabalení do dlouhatánského pruhu látky se otáčejí a tak vidíme nejrůznější
Překlad 4
žánrové obrázky namalované na látce. (Na hudební motivy)
Artuš a Patsy v Číně
Lancelot na pyramidě v Egyptě
Robin držící ukulele před sopkou na Havaji
Galahad v lederhosen tančí před alpským ledovcem
Nakonec přicházejí první dva rytíři se smetáky a celou scénu od všeho toho neřádu vyčistí.
Chovají se jako uklízeči, které publikum v sále vůbec nezajímá.
37
Překlad 4
38
Obraz 11: Francouzský hrad
Král Artuš se svými rytíři přijíždějí před francouzský hrad a seskakují z koní.
Artuš
Stát! Haló!
Na cimbuří se objeví francouzský posměváček se směšným knírkem.
Posměváček ´Aló! Kdo tam?
Artuš
Jsem král Artuš a toto jsou mí Rytíři Kulatého stolu. Komu patří tento hrad?
Posměváček Toto je ´rad mého pána Guy de Loimbarda, francouzského bastarda.
Artuš
Jdi a řekni svému pánovi, že nás Bůh pověřil svatým posláním. Pokud nám
poskytne jídlo a přístřeší, může se přidat k našemu hledání Svatého Grálu.
Posměváček No, já se ho zeptám, ale nemyslím, že bude mít zájem. On už jeden má, víte?
Artuš
Co?
Galahad
Říká, že už jeden mají.
Artuš
Jseš si jistý, že ho má?
Posměváček Och, ano. A je velmi krásný. (Stranou) ´ej! Řek´ jsem jim, že ´o už máme.
Francouzi se válejí smíchy. Vidíme jenom jejich helmy, jak se třesou smíchy.
Stráže
Cha, cha....
Artuš
Nu, a.., můžeme se na něj přijít podívat?
Posměváček No jasně že... ne! Vždyť jste Angličani, co se počurávají do postelí.
Artuš
A kdo jsi ty?
Posměváček Já jsem Frantík! Proč bych jinak měl tenhle pitomej přízvuk, ty ´loupej králíku.
Artuš
Pokud nám neukážete grál, ztečeme tento hrad násilím.
Posměváček My se vás nebojíme, vy pivní ´lavy! Máte zapařený zadky, běžte se umejt! A já
na tebe kálím, ty jeden, takzvanej králi Artuši. Ty s těma svejma takzvanejma
rytířema!
Artuš
Poslyš, dobrý muži...
Posměváček Už mě nebaví bavit se s váma, to je jak mlátit prázdnou slámu. Víte, co já na
vás? Já na vás..., vypouštím větry! Tvoje máma byla ovce a tvůj táta jí pásl! A
teď už padej nebo ti budu muset udělit další lekci.
Překlad 4
Galahad
39
Mohli bychom si popovídat ještě s někým jiným?
Posměváček Tak to ani ná´odou, ty ubožáku, ty jeden přizdisráči!
Artuš
Jménem rytířů z Camelotu ti nařizuji otevřít brány tohoto svatého zámku, ke
kterému nás dovedl sám Bůh!
Posměváček A já si na tebe tady z ´radeb vymačkám svý francouzský u´ry a ten tvůj nápad
otevřít ´radby považuji za totální ptákovinu. (Udělá pusou neslušný zvuk)
Ostatní Francouzi to udělají po něm a doprovázejí ten zvuk velmi neslušným gestem.
Robin
Prosím, oni na nás udělali neslušně gesto, pane.
Galahad
Jsou to barbaři. Nemají v sobě ani kouska rytířské krve.
Artuš
Co budeme dělat, Bedevere?
Bedevere
Nu, myslím, že nazrál čas pro plán B. Mou tajnou zbraň.
Artuš
Jestli se nám nepřestaneš posmívat, budeme nuceni použít naši tajnou zbraň.
Posměváček Ne. Ach ne! Páni! Máme takový strach! O, řekl jsem ti už...? (Opět udělá ten
zvuk)
A posměváček zmizí za cimbuřím.
Artuš
Není jiné cesty. Čeká je vskutku drastické probuzení. Bedevere? Co je, do
prdele, tohle?
Bedevere tlačí na jeviště velikého, dřevěného králíka.
Bedevere
Dřevěný králík, můj pane. To je to nejrevolučnější, co moderní vojenská
strategie zná.
Rytířům se králík velmi líbí a obdivují jej.
Robin
Wow!
#14B –The Rabbit - Králík
Artuš
A jak to funguje.
Bedevere
Na tom je nejúžasnější ta jednoduchost. Prostě to tady necháme a půjdeme
pryč.
Angličané odejdou.
V bráně se jedna nad druhou začnou objevovat hlavy Francouzů.
Poslední hlava se podvlékne pod ostatními. Zírají na králíka a přemýšlejí o něm.
Překlad 4
40
Posměváček Qu´est ce-que sais?
Francouz
Co?
Posměváček Co je tóóóó?
Francouz
C´est un lapin, un grand lapin de bois.
Posměváček Co že to je?
Francouz
Králík. Velký, dřevěný králík.
Posměváček Ahá! Velkej, dřevěnej králík. To je moc, moc, moc pěkný. A co tady dělá?
Francouz
Možná je to umělecké dílo.
Francouzi
Ó, umení!
Posměváček A´á. Jistě. Samozřejmě! Umění! ´ej, lide francouzský! Vyjdi a pojď se podívat
na novou expozici umění z Anglicka!
Bránou vycházejí prvoplánoví „Francouzi“. Námořníci s bagetami, malíř v rozevláté haleně,
mim, Eponine z Les Misérables – a všichni obdivují „umění“.
Posměváček Je to velké.., velké. Ale co to má znamenat?
Mim naznačuje, že jde o králíka.
Posměváček O´! Já nedovtipa. Radši už nic neříkej.
Všichni
Brilliantée. Oui, oui. Formidable.
Posměváček Zavezte králíka do zámku. Pověsíme si ho do salonu hned vedle Renoira. Ale
napřed se musíme podívat, jestli uvnitř není nějaká čokoláda. Možná je to
nějakej velikonoční zajíček.
Francouzi tlačí králíka do hradu. Z druhé strany se plíží Angličané.
Artuš
Úžasný plán, Bedevere, Zbaštili to i s chlupama. A co bude teď?
Bedevere
Teď počkáme do půlnoci a pak z toho králíka vyskočíme a zaútočíme na ně.
Artuš
Jakže?
Bedevere
Vyskočíme z toho krá...., z toho..., ach kletě! Na něco jsem zapomněl. Ehm, co
kdybychom teď postavili velkého, dřevěného jezevce?
Artuš
Drž..., ústa.
Překlad 4
41
Na cimbuří se opět objeví posměváček.
#16 Run Away! – Utíkej!
Posměváček Ten králík – je prázdný! Vy jste nám poslali prázdného králíka. To je na nás
Frantíky už trochu moc. Teď z vás bude crčet krev. Přivezte katapult!
Přicházejí francouzští rytíři
Francouzi
Přivezte katapult!
Posměváček A.... Přivezte la vache!
Francouzi
Přivezte la vache.
Artuš
Co je la vache?
Bedevere
Můj pane, jestli se nemýlím, znamená to „kráva“.
Patsy
K čemu mu by jim ale mohla být dobrá kráva?
Přes cimbuří přelétne kráva v životní velikosti a poráží na zem Patsyho.
Na cimbuří se objeví Francouzi a smějí se. V rukou drží heraldické trumpety.
Francouzi
Hahahahahaha
Vy Angláni jste teplouši
Vraťte se zpátky za louži (Vysloveno ´teple´ za louši)
Co rytíř, to je směšnej cvok
A blbej jako artyčok
Vy myslíte, že Angláni
Francouzům hrůzu nahání?
Když zkusíte dobýt náš hrad
My z hradeb na vás budem ssssssssssss…..
Otočí se zády k Angličanům, vystrčí na ně zadky, do nichž si zabodnou trumpety
Posměváček Přiveďte kankánové tanečnice!
Angličané
Utíkej!
Na Angličany vybíhají kankánové tanečnice a muži v kankánových sukních
Angličané a Francouzi
Utíkej, utíkej…..
Zmatená honička
Robin
Ó!
Překlad 4
42
Robin, Artuš, Bedever a Patsy
La, la!
Všichni
Utíkej, utíkej…..
Z provaziště padá brána, která separuje Francouze od Angličanů, kteří tvoří malou skupinku
na forbíně
Při jejich útěku se za nimi francouzský hrad v projekci zmenšuje a na nebohé Angličany ´prší´
drobná zvířata.
Artuš
Utíkej, utíkej
Teď utečme raději, kluci
Utíkej, utíkej
Před tou Francouzskou revolucí
Ti Frantíci jsou samá stávka
Zřejmě bodla by krátká přestávka
V baru čas dost letí
Pak jednání třetí
Patsy
Druhé, pane.
Artuš
Druhé
Všichni
Utíkej, utíkej, utíkej, utíkej, utíkej,
U – u - u- utíkej!
V projekci na plátně – je-li - vidíme velkého dřevěného králíka, který letí přes cimbuří a
rozbíjí se na kousky.
PŘESTÁVKA
Překlad 4
43
DRUHÉ JEDNÁNÍ
#17 Entr´acte
Obraz 1: Mohutná padací mříž
Přichází historik
#17A The Very Expensive Forest – Velmi drahý les
Historik
Po porážce u francouzského hradu na konci prvního jednání se u krále Artuše
dostavila těžká deprese. Nenávistný posměch Francouzů ho na nějaký čas
vyvedl z míry.
Aby zachránili holé životy se král Artuš a jeho rytíři rozprchli, zabloudili a
ztratili se jeden druhému v tmavém a velmi drahém lese.
Mříž se zvedá, aby nám ukázala les.
Překlad 4
44
Obraz 2: Velmi drahý les
Přijíždí král Artuš a Patsy
Artuš
Tak tohle je absolutní katastrofa. Všichni mí rytíři se rozprchli; zabloudili jsme
a ztratili se jeden druhému v tmavém a velmi drahém lese.
Znak $ nebo místní měny se promítne na stromy.
Zvukový efekt pokladny (Cink-cink)
Patsy
No, mohlo by být hůř.
Artuš
To si neumím představit.
Hlas
Ni!
Artuš
Tak to snad ne!
Hlas
Ni!
Hlasy
Ni Peng! Ni Wom! Ni.
Les je najednou plný rytířů Ni, kteří mají na sobě kožešinové kápě a zvláštní helmice
s parohy. (Hrají je tanečnice z company).
Nejvyšší rytíř Ni je na chůdách, které jsou ukryté pod jeho dlouhým hábitem. Opírá se o
dlouhou berlu se soví hlavou.
Artuš
Kdo jste?
Rytíř Ni
Jsme rytíři, kteří říkají... Ni!
Artuš
Ne! Snad ne rytíři, kteří říkají Ni!
Rytíř Ni
Právě ti! To my střežíme svatá slova: Ni Peng a Ni-Wom!
Hlas
Ni-Wom!
Artuš
Ti, kdož zaslechli tato slova, se jen velmi zřídka dožili toho, aby o tom mohli
vyprávět.
Patsy
A do prdele.
Rytíř Ni
Rytíři, kteří říkají Ni, vyžadují oběti!
Artuš
Ó, rytíři Ni, jsme jen ubohými poutníky, kteří zabloudili ve zdejších lesích.
Rytíř Ni
Ni! Ni! Ni! Ni!
Artuš
Ach, né!
Překlad 4
45
Rytíř Ni
Budeme říkat ´ni´, dokud neuspokojíte naše požadavky.
Artuš
A..., co tedy vlastně chcete?
Rytíř Ni
Chceme... křoví!
Rytíři Ni
Křoví! Křoví!
Artuš
A kde máme, krucinál, to křoví najít?
Rytíř Ni
Když nenajdete křoví, budete muset porazit ten nejstarší strom v lese tímhle...
sleděm obecným!
Rytíř vytáhne z kapsáře svého kostýmu velkého slanečka.
Rytíři Ni
Sleď obecný! Obecný! Obecný!
Artuš a Patsy si vymění pohledy.
Artuš
Dobře. My vám to křoví najdeme.
Rytíř Ni
Výborně! Vrátíte se sem s nádherným křovím, nebo tímto lesem nikdy
neprojdete živí!
Rytíři Ni odcházejí.
Artuš
Kde to křoví najdeme?
Patsy
No..., třeba nějaký vypěstujeme? Z mrtvých koček.
Artuš
Vzpamatuj se. Kde tady najdeme kočky? Tohle je absolutní katastrofa. Jeden
by řekl, že to bude snadné: za prvé – dáš dohromady nějaké rytíře, za druhé –
hledej a najdi Svatý Grál a za páté...
Patsy
Za třetí, můj pane.
#18 Always Look On The Bright Side Of Life – Krásné je žít
Artuš
Za třetí – vrať se domů. Ale to nejde. Jsem v těžké depresi.
Patsy
Hlavu vzhůru, můj pane. Víte, co se říká...
Artuš
Co se říká, Patsy?
Když nebaví tě svět
Jde to z kopce o sto pět
Patsy
Artuš
Šest!
Překlad 4
46
Optimismus pomáhá, to vím
Když máš vážně těžkou depku
Či bolavou máš lebku
Tak jednu moudrost ti teď poradím
Jó…
Patsy
Uvědom si jak krásné je žít
Píská
Uvědom si jak krásné je žít
Zkuste si to
Artuš
Píská, ale s mizerným výsledkem
Když život zdá se těžký
Kůň ti pošel, jdeš pěšky
Tak zvesela si řekni: ´Čert to vem!´
Když máš blbou náladu
Já ti dám radu
Zapískej si a řeš to s úsměvem
Patsy
Přicházejí rytíři a zpívají a pískají
Patsy a rytíři
Uvědom si jak krásné je žít
Pískání
Uvědom si jak krásné je žít
Pískání
Patsy
Rytíři za ním jako ´křoví´ zpívají Úúúúúú…
Vždyť žít je absurdní
Když nevíš, kolik dní
Zbývá k derniéře naší slavné show
To tvé martirium
Skončí krematorium
Kde kytky, jako na divadle jsou
Hromy a blesky. Začíná pršet. Patsy odněkud přinese deštník a drží ho nad králem Artušem.
Artuš
Rytíři
Artuš
Uvědom si jak krásná je smrt
Pískají
Smrt mě nerozhází, na to jsem hrd
Překlad 4
Rytíři
47
Pískají
Artuš
Život je na prd
Pokud nemá… koule
Nuda, ta mi hrůzu nahání
Patsy
Když prší den celý
Stepuj jako Gene Kelly
Artuš
Sebere Patsymu deštník
Krásné může být i v dešti zpívání
Rytíři
Uvědom si, jak krásné je žít
Pískají
Uvědom si, jak krásné je žít
Pískají
Patsy a rytíři stepují s deštníky ve stylu „Zpívání v dešti“
Patsy a rytíři
Uvědom si, jak krásné je žít
Pískají
Uvědom si, jak krásné je žít (Ještě dvakrát?)
Patsy
Patsy a Artuš
A teď s námi, pane.
Žít je absurdní
Když nevíš, kolik dní
Zbývá k derniéře naší slavné show
Přichází Galahadová a na malém vozíku veze keřík
Artuš
Promiňte, není to křoví?
Matka
Jo, chci to vyhodit, kočka na to furt čůrá.
Artuš
Jaké to nenadále štěstí! Pomohu vám od toho. Díky. Patsy!
Artuš a Patsy
Teď už chápu, jak krásné je žít
Chápu, že je krásné
Krásné žít
Krásné žít
Krásné žít (nádherné žít)
Vítězný závěr – ale král trvá na tom, že Patsy poleze na čtyřech a Artuš na něm odjíždí.
Překlad 4
Zahřmění.
Patsy a Artuš rychle mizí ze scény. Keřík, samozřejmě, s nimi.
# 18A Bright Side Playoff
# 19 Brave Sir Robin – Statečný Sir Robin
48
Překlad 4
49
Obraz 3: Sir Robin a jeho potulní zpěváci
Bránou přicházejí Sir Robin a jeho čtyři potulní zpěváci, kteří hrají na staré hudební nástroje
- píšťalu, loutnu, tamburínu a malý bubínek. Všichni tančí a zpívají píseň.
Pěvci
Statečný Sir Robin
Jel sám na Camelot
On ze smrti neměl strach
Báječný Robin
On strach neměl z nepřátel, neb hrdina byl chrabrý
Úžasný náš Sir Robin
Strach neměl ani v nejmenším, že nadělaj z něj třísky
Že mu oči vyloupou a zápěstí zlomí
Že mu čéšku vymknou a že spálí ho na troud
A že do kola ho vpletou, strach neměl Robin
Má hlavu nabodlou na kůlu
Z jater paštiku má, střeva koukaj ven
Nosní dírky znásilnil početný dav
Jeho penis rozseknut….
Robin, kterému se píseň přestává líbit čím dál tím míň je zarazí:
Robin
To..., dosti již bylo hudby, řekl bych.
Zahřmění
Přichází strašně vypadající černý rytíř.
Černý rytíř Tudy nikdo neprojde!
Robin
A... a... ááááááááááá
Robin se chytne za pozadí. Něco nemilého se mu přihodilo v kalhotách. Otočí se a utíká ze
scény, ruku stále na zadku. Po chvíli ho následují i jeho pěvci. Zpívají:
Pěvci
Robin statečný vzdává boj
Velmi statečně vzdává boj
Zpráva letí na Kamelot
Robin si nadělal do kalhot
Když první střela ho minula
On se ukázal jako nula
Překlad 4
50
Obraz 4: Černý rytíř
Král Artuš přijíždí s Patsym, který nese křoví. Černý rytíř se mu postaví do cesty.
Artuš
Dobrý pane rytíři. Jsem král Artuš a hledám své muže. Nechcete se k nám
přidat?
Černý rytíř Tudy nikdo neprojde!
Artuš
Ach tak. Ale, dobrý pane rytíři, já proti vám nic nemám, avšak musím tudy
projet.
Černý rytíř To potom zemřeš.
Artuš
Jako král Britů ti nařizuji – ustup!
Černý rytíř Já neustupuju před nikým.
# 19A – The Black Night – Černý rytíř
Artuš
Jak chceš!
Král Artuš tasí svůj meč a po krátkém souboji usekne rytíři levou ruku.
Artuš
Teď mi dej přednost v jízdě, důstojný protivníče.
Černý rytíř To je jen škrábnutí.
Artuš
Škrábnutí? Nemáš ruku!
Černý rytíř To není pravda.
Artuš
A co chceš dělat?
Černý rytíř Už jsem na tom byl hůř.
Artuš
Jsi lhář!
Černý rytíř Tak si pojď, ty buziku.
Souboj pokračuje. Brzy král Artuš usekne rytíři pravou ruku. Udělá triumfální gesto a
poklekne, aby poděkoval modlitbou Bohu.
Artuš
Vítězství je mé! Díky tobě, Bože, jsem mohl zví....
Bezruký rytíř kopne modlícího se Artuše do zadku.
Černý rytíř Tak pojď!
Artuš
Cože?
Překlad 4
51
Černý rytíř Já si tě podám!
Artuš
Jsi opravdu statečný, dobrý pane rytíři, o tom žádná, ale tenhle souboj jsem
vyhrál.
Černý rytíř Aha, bojíš se, co?
Artuš
Hele, ty pitomý blbečku, vždyť už nemáš žádnou ruku.
Černý rytíř Ale mám.
Artuš
Tak se koukni!
Černý rytíř To jsou jenom oděrky, ty žlutej pse! Já ti ukousnu nohy, ty zbabělej,
obrázkama pokreslenej, příslušníku vyšší střední třídy.
Černý rytíř nenápadně poodstoupí do polostínu brány, kde skryje spodní část těla za
speciálními dveřmi, zatímco na odvedení pozornosti přichází zprava mnich s velkým košem
přes ruku.
Mnich
Paže pro chudé! Paže pro chudé!
Mnich sebere rytířovu ruku a dá si ji do košíku. Patsy mu podává druhou ruku.
Paže pro chudé! Paže pro chudé! (A odchází vlevo)
Černý rytíř Černý rytíř vždycky vítězí. Jsem neporazitelný.
Artuš
Jsi šílený!
Artuš probodne černého rytíře mečem a doslova ho připíchne ke dveřím do hradu.
Černý rytíř Srabe! Srabe! Srabe! Srabe!
Artuš udělá podélný výpad přes rytířovy nohy.
Černý rytíř Cha, cha. Vedle, vedle.
Obě rytířovy nohy upadnou na scénu.
Artuš
Jdeme, Patsy!
Černý rytíř Tak dobře, byla to plichta.
Artuš odjíždí a nechává bezrukého a beznohého rytíře připíchnutého ke hradu.
Černý rytíř (zpívá)
Teď už chápu, že krásné je žít…
# 19B – Brave Sir Robin – Reprise – Statečný Sir Robin- opakování
Překlad 4
52
Obraz 5: Jiná část velmi drahého lesa
Přichází Robin a jeho potulní zpěváci, kteří stále zpívají potupnou písničku o Robinovi
Pěvec
Robin
On se podělal a vzal do zaječích
To není pravda!
Pěvec
Robin
A od každého si zaslouží smích
Ne!
Pěvec
Robin
Když první střela ho minula
Jinou písničku neumíte?
Pěvěc
On se ukázal jak nula
Přichází Artuš a Patsy
Artuš
Robine! Ty snad utíkáš?
Robin
Ne, ne, můj pane! Já neutíkal. Já utíkal, abych... byl včas tam, kde si myslím,
že bychom mohli najít grál... Tak nějak někde tady.
Rytíř Ni se nečekaně objeví na scéně a vyděsí Robina
Rytíř Ni
Zdravíčko!
Robin
Ah!
Robin si drží kalhoty na zadku. Zřejmě došlo k další nehodě.
Rytíř Ni
A tak jsem zase, téměř nečekaně, tady.
Robin
Ty pitomče, ty jsi mě vylekal, to je tak...
Rytíři Ni
Vyděšeně
Áááááááááá! Áááááá!
Vrchní rytíř Neříkej to slovo.
Robin
Jaké slovo?
Vrchní rytíř To nemůžu říct. Stačí, když prozradím, že je to jedno ze slov, které rytíři Ni
nesmí slyšet.
Robin
Ale jak nemám říct to slovo, když mi neřeknete, které slovo to je?
Překlad 4
53
Rytíři Ni
Áááááááááá! Áááááá! On to řekl znova!
Artuš
Co? Je?
Vrchní rytíř Ne, ne je – to by ses v životě daleko nedostal, kdybys neříkal je.
Artuš
Už toho nech!
Rytíři Ni
Áááááááááá!
Vrchní rytíř Och, tys to řekl zase! Och, tys to řekl! Och, tys to zase řekl! Och, já to řekl už
třikrát!
Artuš popadne křoví, které nesl Patsy.
Artuš
Och, rytířové Ni, přinesli jsme vám to vaše křoví.
Rytíři Ni
Óoooooo...
Artuš
Takže..., už můžeme projít?
Rytíř Ni
Hm. To je pěkné křoví. Nejvíc se mi líbí, ten kočičí zápach. Ale je tu jeden
malý problém.
Artuš
A to?
Rytíř Ni
Totiž..., my už nejsme rytíři, kteří říkají Ni.
Ostatní
Ni!
Rytíř
Šššššš. Teď jsme rytíři, kteří říkají eky-eky-eky-eky-f´tang-f´tang – boingboing – olé (a cokoli herce napadne).
A tudíž vám musíme dát nový úkol.
Artuš
A jaký to bude úkol, ó rytíři z eky-eky..., ó rytíři dříve známý jako rytíř, kdo
říká Ni?
Rytíř Ni
Ten nový úkol je... Musíte vyprodukovat broadwayský muzikál
Robin
Hustý!
Rytíř Ni
Ale ne od Andrew Lloyd Webbera.
Všichni
Ááááá, ne, ne.
Rytíř Ni
Rychle, musíme si zamluvit dobré lístky na webu.
Rytíři Ni
Eky-eky-f´tang-f´tang....
Artuš
Ty jsi o té Broadwayi už někdy slyšel?
Překlad 4
54
#19C Broadway Underscore
Robin
Ano, můj pane a tam nemáme nejmenší šanci.
Artuš
A proč ne?
Robin postoupí na forbínu a hovoří do publika.
Robin
Protože…, Broadway...
Začne hrát podkresová hudba
Robin
...je velmi unikátní místo, plné velmi jedinečných lidí; lidí, kteří umějí zpívat a
tančit, často dokonce současně. Jsou to lidé zvláštního ražení, všestranně
talentovaní lidé, lidé, kteří potřebují lidé, a kteří jsou, svým způsobem, těmi
nejšťastnějšími lidmi na světě. Omlouvám se můj králi, ale tam my nemáme
šanci. (Parodie na píseň z muzikálu Funny Girl, People – Lidé. Zde se ale
místo „obyčejní lidé“ říká „jedineční lidé“)
Artuš
Ale kdo jsou ti jedineční lidé?
# 20 You Won´t Succeed On Broadway – Nikdy nepokoříš Broadway
Robin
Řekl bych to asi takhle.
Artuš a Patsy si sednou na židle a Robin začíná zpívat.
Robin
Snad každý velký projekt
Má-li se podařit
Je závislý na lidech
Které v něm budeš mít
Tak poslouchej, můj králi
Chci ti poradit
Hru odmítne ti Broadway
Pokud nehraje v ní Žid
Můžeš v ní mít zvířata
Nejkrásnější děvčata
Můžeš nejlepšího režiséra vzít
Ani s nahou Venuší
Neuspěješ, Artuši
To mohlo by nám, leda, přitížit
Můžeš mít hvězdy z Ú eS Á
To vždy divák zaplesá
Může v tom hrát Madonna nebo Brat Pitt
Je to bída, O Mein Gott
Ani Bůh, či Karel Gott
Neodvrátí tvůj bankrot
Překlad 4
55
Pokud nehraje v tom Žid
Tři tanečnice s Davidovými hvězdami předvádějí velké stepařské číslo.
Jim je fuk, co se hraje
Spíš pošlou nás do háje
A budou s nimi zkraje
Čerti šít
Show, co není košer
Nespasí kašér
Je to průser
Který těžko půjde nějak zachránit
Dej jim drama, dej jim smích
A stovku holek v podvazcích
Krásná tanečnice ve spodním prádle přechází přes scénu.
Můžeš vyzkoušet kritiky podplatit
Krásná tanečnice
Ahoj, dobrá kritika!
Robin
Tomu diváci se smějí
A hlavu tvoji chtějí
Když zkusíš na Broadwayi
Artuš a Patsy
Show, kde není žádný Žid
A více stepu
Robin
Můžeš utrácet, jak blázen
Mít na jevišti bazén
Můžeš v šermu své rytíře využít
Ty scény bojové
Tím, že jsme gójové
Nemůžou tvoji show už zachránit
I když zpěvák zpívá ces
Holky jsou nahoře bez
Tentokrát přejdou přes scénu dvě nádherné tanečnice v minimálním oblečení – nahoře jsou
´bez´ a zakrývají si ňadra rukama
A máš scénu, kterou nelze jinde zřít
Ani to vítězství v ceně ANNO
Ani klavír a piano
Broadway nedá ti své ´ano´
Pokud nehraje v tom Žid
Překlad 4
56
Pěvci přivážejí piano a na něj staví devítiramenný svícen.
Robin svléká své rytířské rukavice a zahraje na piano krátkou kadenci.
Potom se postaví, dramaticky rozhodí ruce a stává se Tovjem ze Šumaře na střeše.
Přichází balet s klobouky a grály, které si dají na klobouky a parodují taneček ze Šumaře na
střeše (bottle dance).
Tanečnice přivážejí vozík se senem. Na boku je nápis: SENO – anglicky HAY (Čti: Hej!)
Všichni na něj ukazují.
Všichni
Hej!
Robin
Áááááá. Áááááá.
Můžeš najmout, když jsi král
Každého, kdo někde hrál
Dívky
Holky výbušnější nežli ekrazit
Muži
Však ani Artuš král
By tady nevyhrál
Kdyby snažil se tradici porušit
Robin
Mám to z nejlepšího zdroje
Málokdo chce vidět góje
Ač nerad, musím ten tvůj sen rozbít
Všichni
Mně vinu nedávej
Ale nepokoříš Broadway
Nikdy nepokoříš Broadway
S show v níž není žádný Žid
Je spuštěna proscéniová červená opona. Někdo hodí Robinovi taneční hůlčičku a jarmulku.
Robin tančí klasický závěr velkého čísla: jarmulkou třese u hlavy, jako by to byl ´žerarďák´.
Robin
Taťko, slyšíš mě? (citace z písně Barbry Streisand z filmu Yentl – „Papa, can
you hear me?“)
Když přijmout má tě Broadway
Když show chceš dát na Broadway
Když dobýt hodláš Broadway, ač jsi Brit
Tak poslyš, Artuši
To si zapiš za uši
Na scénu sjíždí velká Davidova hvězda osázená blikajícími žárovkami
Že broadwayská show, aby mohla žít
Tak v obsazení musí býti aspoň jeden Žid
Překlad 4
57
# 20 Broadway Playoff
Klasická červená opona padá a před ní zůstávají Robin, Artuš a Patsy.
Artuš konečně pochopil.
Artuš
A odjíždějí.
Goš! Takže zřejmě budeme muset nějaké ty Židy sehnat.
Překlad 4
58
Obraz 6: A ještě jiná část velmi drahého lesa
Přijíždí Lancelot se svým pážetem Concordem. Lancelot je velmi bravurní jezdec a dává to
okázale najevo.
Lancelot
Ták, Concorde. A teď jako dáma. Výborně! A pozpátku..., skvělé! A velký
skok.., velmi velký skok. A teď hezky pravidelně. Jde ti to, Concorde.
Concorde
Děkuji vám, pane.
Concordovu hruď probodne šíp a Concorde padá na znak.
Concorde
Pošta pro vás, pane.
Lancelot strhne list papíru ze šípu a čte.
Lancelot
„Ať tuto zprávu najde kdokoli... Otec mě uvěznil a plánuje mi svatbu proti mé
vůli. Prosím, prosím, zachraňte mě. Jsem ve vysoké věži Bahenního hradu.“ Na
věky! Ehm..?
Concorde
Volání o pomoc, pane?
Lancelot
Volání o pomoc. Toto by mohlo být znamení, které nás zavede k té malé
věcičce, ze které se pije..., ten.., no..., ehm…
Concorde
Svatý Grál, pane.
Lancelot
Přesně. Výborně, Concorde. Nezemřeš v zapomnění.
Concorde
Já jsem ještě neumřel, pane.
Lancelot
Ach tak.
Concorde
Abych pravdu řekl, cítím se, že mohu jíti i nadále s vámi...
Lancelot
Ne, ne, ne, můj sladký Concorde. Taková poslání musí být splněna...
Concorde
…osamoceným hrdinou?
Lancelot
Ano, přesně tak jsem to chtěl vyjádřit. Osamoceným hrdinou. Takže, ty
zůstaneš tady, dáš si sváču a já se pro tebe vrátím jakmile vykonám toto
odvážné, heroické.... jak někoho zbavíš nějakého nebezpečí...
Concorde
Vysvobození?
Lancelot
Vysvobození. Děkuji. Buď tady sbohem, Concordééééééé.
Lancelot hrdinně odjíždí.
Concorde v bolestech vstává a dělá mu SFX kokosáky.
Překlad 4
59
Obraz 7: Na jevišti Spamalotu
Červená opona opět padá.
Přichází velmi rozčilená Jezerní dáma. Má na sobě župan, pod kterým vidíme nádherný
korzet. Jezerní dáma nervózně luskne prsty – chce sledovací světla. Potom pokyne
dirigentovi: hudba!
# 21 Whatever Happened To My Part? – Kam zmizel ten můj starý song?
Dáma
(+Dívky?)
Kam zmizel ten můj starý song?
Jak zazněl po přestávce gong
Já šla hned na výstup svůj
Však inspicient velel „Stůj“
Teď tu stojím ponížená
Na další song nažhavená
Zkrátka frustrovaná diva
Která z portálu se dívá
Jak ostatní hrají, jen já jsem plonk
Kam zmizel ten můj druhý song?
Já mám JAMU, krucinál
Hlasový mám arzenál
Hravě dám plným hlasem bé i cé
Přesto nemám Slavíka
A v divadle se říká
Že místo mě, prý, chtějí Beyoncé
Beyoncé!
Kam se to řítí tahle show?
Co z toho ještě vykřešou?
Rytíře v dlouhých punčochách
Podají si v Lidovkách
´Příšerná show heroická´
To bude psát Machalická
Je to trapas, to mi věř
Když hledaj ňákej keř
A zdá se, že nevědí kudy dál
Tak, kam se poděl ten můj…
Zavolám managera
Tak, kam se poděl ten můj…
Ne váš, ne tvůj
Ale můj
Song!
Dirigent jí z orchestřiště hodí kytici a diva odchází celkem spokojená.
Překlad 4
60
Obraz 8: Komnaty prince Herberta na hradě v bažinách
Princovy komnaty jsou na mostku přes bránu. Mají velká okna s velmi homosexuálními
záclonami.
Princ Herbert má nápadně bledý obličej. V ruce drží luk, ze kterého před chvílí vystřelil šíp,
který proklál Concorda. Velmi vážně zpívá:
# 22 Where Are You – Já čekám
Já čekám, já čekám,
Já čekám můj vysněný
Já jsem tak sám a tak dál čekám
Můj cit zachraň raněný
Já čekám, já čekám
Herbert
Bránou vchází Herbertův otec. Je rozčilený a velitelským gestem přikáže dirigentovi, aby
orchestr přestal hrát.
Otec
Tak dost! A už žádný zpívání.
Rychle vyběhne po schodech.
Otec
Poslyš, synu, tohle všechno bude jednou tvoje.
Herbert
Ano, dostanu ty záclony?
Otec
Ne, ne ty záclony! Všechno, co tady vidíš. Až za devatery hory a devatery řeky
této říše. To bude tvé panství.
Herbert
Ale, matko....
Otec
Otče!
# 22A Where Are You? #2 – Já čekám #2
Herbert
Otče, já nic z toho nechci, já bych raději...
Otec
Raději co?!
Herbert
Já bych raději..., jenom..., zpíval!
¨
Já čekám, já čekám…
Otec
Přestaň. Tohle nebudeš dělat, dokavad jsem já tady. Za dvacet minut se oženíš
s dívkou, jejíž otec vlastní největší množství neobdělané půdy v Británii.
Herbert
Ale já nechci půdu.
Otec
Poslouchej, Alice...
Překlad 4
61
Herbert
Herberte.
Otec
Herberte, žijeme v bažinách. My půdu potřebujeme.
Herbert
Ale mně se nelíbí.
# 22B Where Are You? #3 – Já čekám #3
Otec
Tobě se nelíbí? A co se ti na ní nelíbí? Je krásná, je bohatá, a má obrovský...,
ehm, množství půdy.
Herbert
Já vím, ale já bych si chtěl vzít někoho, kdo bude mít v sobě něco... něco
neobyčejného... (hudba)...něco...
Titulek: Mezitím se dalších sto lidí nakazilo morem nebo se utopilo v bažinách.
(Nová možnost nabízí, aby toto zpíval Herbert)
A teď další stovka lidí nakazí se morem
A pak spadnou do bážin
A další stovky lidí se naka…
Herbert
Otec
Vystřihněte to! Hele, ty si vezmeš princeznu Štěstěnku, tak se s tím radši smiř.
Stráže!
Otec schází se schodů a vcházejí dva strážní s halapartnami.
Otec
Ručíte mi za to, že princ neopustí svůj pokoj, dokud se já pro něho nevrátím.
Stráž 1
Jistě. Ne.., nesmí opustit pokoj... ani kdybyste se pro něho vrátil.
Otec
Ne, ne. Dokud se pro něho nevrátím.
Stráž 1
Dokud se pro něho nevrátíte, my do jeho pokoje nesmíme.
Otec
Ne... Vy zůstanete v jeho pokoji a ručíte mi za to, že on neodejde.
Stráž 1
...a vy pak pro něho přijdete.
Otec
To je ono.
Stráž 1
Takže vlastně nemusíme dělat vůbec nic, on jenom nesmí do svýho pokoje.
Otec
Ze svýho pokoje.
Stráž 1
Ze svýho pokoje... jo.
Otec
Pochopil´s to?
Stráž 1
A může z toho pokoje s náma?
Překlad 4
62
Otec (Velice pomalu) Ne... Je to jednoduchý...držte ho tam..., a hlavně mi ručíte....
Stráž 1
Už vím. My ho tam budeme držet, to je jasný. Ale kdyby musel jít pryč... a my
jsme šli s ním...
Otec
Ne. Prostě ho musíte udržet v pokoji.
Stráž 1
Dokud vy, nebo někdo jiný...
Otec
Ne. Nikdo jiný – jenom já.
Stráž 1
Jenom vy.
Otec
Se vrátím.
Stráž 1
Mám to. My zůstaneme tady, dokud se vy nevrátíte.
Otec
A postaráte se o to, aby neodešel.
Stráž 1
Co?
Otec
Postaráte se o to, aby neodešel.
Stráž 1
Princ...?
Otec
Ano, postaráte se...
Stráž 1
No jasně, jasně, samozřejmě! Já myslel, že myslíte jeho..., jako, zdálo se mi to
dost přiblblý, abych hlídal jeho, když je to strážnej.
Otec
Takže je to jasný.
Stráž 1
Tutovka. Jasný. V pohodě.
Otec odchází a oba strážní jdou za ním.
Otec
Kam jdete?
Stráž 1
No přece... s váma.
Otec
Ne! Já chci, abyste tady zůstali a postarali se o to, aby neopustil svůj pokoj,
dokud se nevrátím.
# 22C Where Are You? #4 – Já čekám #4
Stráž 1
Jo takhle! Tak jo.
Herbert
Ale otče!
Překlad 4
Otec
63
Ty mlč! A obleč se! (hudba) A žádný zpívání!
Otec odejde. Za scénou slyšíme hádku a výkřiky. Vybíhá Lancelot, meč od krve.
Stráž 1
A! Vy nesmíte opustit pokoj, dokud...
Lancelot ho probodne.
Stráž 2
Auč!
Lancelot ho probodne také. Pak spěchá nahoru po schodech a pokleká před princem.
Lancelot
Ó, ty čistá...ý, tvůj pokorný služebník, Sir Lancelot, před tebou pokleká,
přispěchal jsem abych..., abych..., ach, bože...
Herbert
Dostal jste můj dopis?
Lancelot
No..., nějaký dopis jsem dostal.
Herbert
Takže jste mě přišel vysvobodit?
#22 D Here You Are – Vítám vás
Lancelot
Nu.., ano.., ale netušil jsem...
Herbert
Já věděl, že někdo přijde. Já věděl, že někde tam.., tam.., se najde...
Hudba. Zpívá.
Vítám vás, vítám vás
Já vím, vy jste Lancelot
Přichází otec
Otec
Tak dost. Kdo jste?
Herbert
Já jsem tvůj syn.
Otec
Ty ne!
Lancelot
Já jsem sir Lancelot z Camelotu.
Herbert
A přišel mě vysvobodit, otče.
Lancelot
No, nedělejme ukvapené závěry... Ale né! To jsou ale rozkošné záclonky.
Herbert
Také se vám líbí!
Lancelot
Opravdu nádherné. Kde jste je koupil?
Herbert
Ále, je tady taková hrabárna a ten majitel tam má spousty opravdu
neodolatelných láteček.
Překlad 4
64
Otec
Že vás přerušuju... To vy jste zabil mé strážné?
Lancelot
Ano. Omlouvám se vám za to. Ale mohu to vysvětlit.
Herbert
Nebojte se ho, sire Lancelote. Já zde mám připravené únikové lano.
Vyhodí z okna lano z navázaných prostěradel, které je uvázané k cimbuří.
Otec
Zabil jste osm svatebních hostů.
Lancelat
No, totiž, věc se má tak: Já myslel, že váš syn..., že to je dáma.
Otec
Tomu se nedivím.
Herbert
(Již vylézá z okna) Pospěšte, udatný sire Lancelote.
Otec
Zabil jste nevěstina otce.
Lancelot
Och kletě! Já myslel, že jsem zabil zetě. To jsem vážně nechtěl....
Otec
Nechtěl? Proklál jste mu hlavu mečem!
Lancelot
Auč. A je v pořádku?
Otec
A nevěstu jste kopl do prsou!
Lancelot
No ale ona si o to říkala . Byla celá v bílém a furt brečela.
Otec
To mě bude stát hromadu… peněz.
Herbert
Jsem připraven, sire Lancelote. Jsem připraven...
Otec jedním seknutím mečem lano přesekne. Princ zmizí.
Pauza, pak slyšíme tupý náraz. Lancelot následuje otce po schodech dolů.
Otec
Nedal byste si panáka?
Lancelot
Ehm... je to opravdu nutné? Mám pocit, že jste toho nebohého chlapce právě
zabil.
Otec
Přece se nebudeme dohadovat, kdo zabil koho. Jsem truchlící otec, který právě
ztratil syna..., svého drahého Herberta, který upadl do své smrti.
Concorde přináší Herberta.
Herbert
Já jsem neumřel...
Otec
Herberte!
Překlad 4
65
Herbert
Již se cítím lépe.
Otec
Spadl jsi z nejvyšší věže, ty blbečku!
Herbert
Ó, nikoli. Na poslední chvíli jsem byl zachráněn.
Otec
Jak?!
# 23 He´s Going To Tell – Já povím vám
Herbert
Řeknu ti to...
Hudba. Oba strážní vstávají, sbírají své halapartny a staví se do pozoru.
Otec
Takhle ne! Takhle ne!
Herbert
Já povím vám
Concorde a 2 Strážní
On poví nám
Atd, několikrát
Otec
Ne! Přestaňte! Zastavte to!
Otec vytrhne jednomu strážnému z ruky halapartnu (strážný odchází) a ohrožuje svého syna.
Lancelot se postaví mezi rozzuřeného otce a vyděšeného prince Herberta.
Lancelot
Nechte ho na pokoji! Toto ubohé stvoření je váš syn, který od vás nechtěl nic
jiného, než trochu té lásky a pochopení. Ale dal jste mu ji? Ne, ne... (sám se
dojme) ...vsadím se, že nikoli. Místo toho jste se ho snažil zabít a co je ještě
horší, chtěl jste ho oženit s nějakou dívkou, s příslušnicí opačného pohlaví, ke
které zjevně nechová vůbec žádné city. Ano, ano, náhodou něco vím o otcích,
kteří týrají své děti. Copak nemáte kouska srdce v těle? Trochu té lidské
teplosti? Copak nevidíte, že on prahne po troše té lásky a pochopení? (Dojetím
již téměř nemůže dál.) Žádám snad pro něho příliš? Žádám? Příliš?
Otec
(Po malé pouze) Bože můj!Vy jste taky teplej!
# 24 His Name Is Lancelot – Náš kámoš Lancelot
Herbert
Lancelote, prosím, už se nebraň
Ty jsi jiným, než si myslíš sám
Vyndej meč svůj z pochvy
Vždyť milosrdný buoh ví
Že jsi ve svém nitru velmi laskavý
Concorde a Herbert odebírají Lancelotovi meč svlékají jeho rytířskou kytlici s heraldickými
znaky. Pod ní má přiléhavé kalhoty z brnění a přes ně stříbrný suspenzor s rytířským znakem.
Překlad 4
66
Na scénu přitančí tanečníci v příšerně růžových a oranžových kostýmech jako z karnevalu
v Rio de Janeiro. V rukou mají rumba koule. Spouští se velmi oranžová a nevkusná opona a
jsme svědky velmi „gay“ rumby numby.
Muži
Lancelot
Muži
Náš kámoš Lancelot
Tančí za Kamelot
Za vlast a za národ
On talent má
Mám?
Náš bukvoun Lancelot
Přesný nám dal návod
Jak svou preferenci znát (jak se s preferencí prát)
Ke svému zděšení Lancelot zjistí, že stojí v postoji Johna Travolty z Horečky sobotní noci.
Pak se už ale přestane bránit a jeho boky se vlní v divokém rytmu.
Muži
Pašák náš Lanci je
Jezdí do Francie
Na burze akcie
Vyhrál
Nikdo by nehádal
Že ten, kdo hledá grál
Na druhé straně stál
Píseň přechází do disko verze a připomíná píseň YMCA od Village People. „Muži“ tančí
naplno. Lancelot tomu začíná přicházet na chuť – nakonec tančí s Herbertem, který má na
hlavě velký klobouk s ovocem ve stylu Carmen Mirandy
Herbert
Ty jsi rytíř, to jsem poznal naráz
Tvou fyzičku nemá nikdo z nás
Včera, zítra, dnes
Makáš ve fitnes
Na Camelotu v Y M C A
A těžké disko s blikajícími světly. ´Muži´ přehnaně tančí. Lancelot a Herbert si to užívají. Off
stage dívky zpívají typické la-la-la vokály.
Muži
Tenhleten Lancelot
Tančí jak o závod
Je ze všech čtyřprocentních ´nej´
Před ním, co v trenkách máš
Dlouho neuhlídáš
Herbert
On už rozhodl se veřejně říct, že je G.A.Y.
Muži
M.C.A
Je gej!
Překlad 4
67
Pro konečnou pózu Herbert zklouzne mezi Lancovýma nohama a banán na jeho klobouku je
na ´správném místě´.
Lance
OK!
Playoff – Lancelot naznačuje Herbertovi typickým gestem – zavolej, jako kdyby už znal
mobilní telefon.
Překlad 4
68
Obraz 9: Veď mě dál cesto má
Artuš a Patsy scházejí se schodů
Artuš
Tak kolik těch Židů už máme?
Patsy
Ani jednoho, pane.
Artuš
Je to beznadějné. Je to tak depresivní. Vždyť já neznám ani jednoho občana
židovského původu. A jak potom mám vyprodukovat broadwayský muzikál?
Vždyť ta Broadway leží tisíc let před námi v zemi, která ještě ani nebyla
objevena. Nalijme si čistého vína. Já jsem sice král, ale nemám ani jednoho
rytíře, kterému bych vládnul. Nemám nikoho. Jsem úplně sám.
# 25 I´m All Alone – Jsem sám a sám
Artuš
Jsem sám a sám
Docela sám
Nikdo nestojí tu se mnou
Patsy je zmaten: vždyť je tady přeci on
Jsem sám a sám
Zoufale sám
Jak jenom přežít mám noc temnou
Za cílem svatým, posvátným
Veď mě dál (ty) cesto má
Jsem král a přesto mám
Velikou touhu s někým být
Ne osaměle jít
Artur zírá na Patsyho. Že by ho konečně poznal? Ale ne, dívá se zkrz něho, jako by tam Patsy
nebyl.
Však já jsem sám
Jsem stále sám
Jak v plotě kůl jsem stále sám
Jsem sám a sám
Patsy
Je sám a sám
Artuš
Jak v plotě kůl
Patsy
Vždyť jsem tu já
Artuš
Ze zítřka já mám hrůzu
Patsy
On prý má hrůzu
Překlad 4
69
Artuš
Jsem sám a sám
Patsy
Což nevidíš
Artuš
Tak velmi sám
Patsy
Že jsem ti blíž
Artuš
Že král je sám je úzus
Patsy
Začínám obavu teď mít
Že proletariát
Nemá můj pán příliš (moc) rád
Klidně sluhou díru…
Parlado
…ucpe
Což by bylo chucpe
Artuš
Však já jsem sám
Patsy
Šálí mě sluch?
Artuš
Jsem stále sám
Patsy
Copak jsem vzduch?
Artuš
Jak v plotě kůl jsem stále sám
Na scéně se ´vyrojí´rytíři. Zaplní celou scénu
Patsy a rytíři
Je sám a sám
Artuš
Jsem sám a sám
Patsy a rytíři
Docela sám
Artuš
Docela sám
Patsy a rytíři
Nikdo nestojí tu s králem
Je sám a sám
Artuš
Zoufale sám
Patsy a rytíři
A nebýt nás
Jeviště bylo prázdné málem
V následující sloce dělají rytíři hlasové ´křoví´- áááááááá
Artuš
Vždyť každý z nás jsme vlastně sám
Co s tím však naděláš
Překlad 4
70
Když úkol čestný máš
Konec ááááááááááááá
Budeme bok po boku stát
Každý sólo svoje hrát
Rytíři
Každý jen sám
Artuš
Každý jsme sám
Rytíři
Jen sám a sám
Artuš
Tak sám a sám
Jsme zkrátka každý sám a sám
#26 The Song That Goes Like This – reprise – Hloupý flák - opakování
Se schodů schází Jezerní dáma.
Dáma
Ale ty nejsi sám, Artuši. Copak to nevíš? Já jsem stále s tebou. Kdo ti dal meč,
kdo tě udělal králem, kdo tě uvedl na Camelot, kdo ti pomohl najít poslání?
Artuš pochopí, že to byla ona
Jistě, byla jsem příliš dlouho v šatně a nebyla na jevišti, ale jsem tady a
vždycky budu, abych ti podala pomocnou ruku.
Artuš
Patsy! Já nejsem sám!
Patsy
Ne, nejste, pane.
Artuš
Jezerní dáma byla se mnou celý ten čas!
Dáma
Ale Patsy také.
Artuš
Ano, ale... Patsy, to je jenom rodina.
Dáma
Chápej, Artuši, drahý... Všichni jsme tady proto, abychom si navzájem
pomáhali.
Artuš
A pomůžeš mi vyprodukovat broadwayskou show?
Dáma
Jistě, ty ale již v broadwayské show jsi!
Úžasný světelný efekt. Artuš se dívá do publika.
Artuš
Můj ty bože!
Dáma
Ty jsi celou tu dobu na divadle, v broadwayské show.
Překlad 4
71
Artuš
Och! Kdo by si byl pomyslil? (Do publika) Nejsou mezi vámi nějací Židé?
Patsy
Smím-li se přiznat, pane, já jsem Žid.
Artuš
Opravdu?
Patsy
Ano, pane. Dokonce z matčiny strany.
Artuš
Ale proč jsi mi to již dávno neřekl?
Patsy
No, to není zrovna věc, kterou Žid rád říká po zuby ozbrojeným křesťanům.
Artuš
Tak.., co teď uděláme?
Dáma
Napřed musíš dohrát tuhle show. Je to muzikál, takže musíš najít ten grál a
musíš se oženit.
Artuš
A koho bych si, u všech svatých, měl vzít?
Dáma
Nu.., mohl by to být někdo, komu na tobě záleželo a kdo tě miloval natolik, že
ti dal meč, udělal tě králem, uvedl tě na Camelot, pomohl ti najít poslání...
Artuš stále nechápe. Patsy mu něco zašeptá do ucha.
Artuš
Ty?
Dáma
Och.., jaký jsi bystrý. To není špatný nápad.
Artuš
Ale já myslel, že máš nějakou divnou orientaci.
Dáma
Ne, já ne. To Lancelot... Aha, ty jsi tu scénu neviděl. No nic... Artuši, já jsem
skutečná tak jako ty.
Artuš
A staneš se mojí ženou?
Dáma
Žádáš mě o ruku?
Artuš
A říkáš ano?
Dáma
Och, Artuši!
Objetí. Již, již se chtějí políbit, ale vtom se otočí do publika a začínají zpívat.
Artuš a Dáma
Malá pusa
Dvakrát v každé show
Producent mít musí
Tu scénu pomalou
Co skončí…
… u pusy
Dlouhé líbání
Překlad 4
72
Vášnivý polibek, tak dlouhý, že kapela musí jet stále dokola. Konečně se musí oba
protagonisté nadechnout.
Nás udusí
Hudba pokračuje – Artuš odchází na jednu a Dáma na druhou stranu.
Dáma
Najdi grál, Artuši... A až jej najdeš, já budu stále zde..., čekat na tebe...
Nashledanou! Nashledanou! Nashledanouououououou!
#27 Cocoananigans!
Artuš odjíždí, posílen její pomocí.
Vzápětí přijíždějí rytíři, v rukou kokosáky, aby bylo jasné, že přijíždějí na koních a parodují
nejslavnější taneční čísla ze slavných muzikálů.
Parodie vrcholí scénou z West Side Story.
Najednou hromy a blesky - a Tim, podivná postava v dlouhém hábitu se zatočenými rohy a
dlouhými prsty, se vznáší scénou. V ruce drží dlouhou, hořící hůl. Stále hřmí.
Tim má silný (v originále skotský – ale možno dát třeba ostravský) přízvuk.
U nás by se mohl jmenovat třeba Jeník.
Překlad 4
73
Obraz 10:
Králík – zabiják
Dvourozměrná kulisa pahorku, vyzdobená kopretinami a lebkami.
Jeník
Zdravím!
Artuš
Co jsi to za člověka, který se vznáší ve vzduchu, aniž by byla vidět nějaká
lanka či viditelný závěsný systém?
Jeník
Jsem čaroděj.
Artuš
A jsi znám pod nějakým jménem?
Jeník
Jsouť tací, kteří mě zovou ... Jeník.
Robin
Páni! Jeník! To je ale hrůzostrašné jméno.
Zahřmění
Artuš
Zdravím, ó, Jeníku.
Jeník
Zdravím, králi Artuši.
Artuš
Ty víš, jak se jmenuji?
Jeník
Ano, vím. A vím, že hledáš Svatý Grál.
Artuš
Ty zřejmě víš i to, co jiným tajemstvím zastřeno jest.
Jeník
I to. Pode mnou... leží důl s tajemným názvem Hlubina, ve kterém jsou vyryta
znamení, podle kterých dojdeš přímo ke svému cíli.
Artuš
Super! Takže tam dole....
Jeník
Ale rozvažuj moudře, než vstoupíš do té jeskyně, protože její vchod je hlídán
bestií tak příšernou, tak zákeřnou, že ještě žádný muž boj s ní dosud nepřežil. A
tak varuj své chrabré rytíře, neb smrt tam na vás číhá v podobě strašlivých,
velikých, vražedných tesákův.
Zahřmění
Artuš
Jdeme!
Jeník
Zadržte! Již je pozdě! Je tady!
Artuš
Kde?
Jeník
Zde!
Artuš
Kde? Za tím králíkem?
Překlad 4
Jeník
74
Je to ten králík!
Za kulisou pahorku se objeví maňásek králíka a ukusuje travičku.
Artuš
Ale prosím tě, ty čtveráku! Ty si z nás střílíš.
Jeník
Poslyš, tohle není obyčejný králík. Tohle je ten nejzákeřnější, nejkrutější a
nejnáladovější hlodavec, jakého svět kdy viděl.
Robin
A co udělal. Kousl tě snad do pr... zadku?
Jeník
Ten králík, když se naštve, povraždí všechno do okruhu jednoho kilometru. Je
to zabiják!
Robin
Teď jsi mě tak vystrašil, že jsem si potřísnil brnění.
Artuš
Jdi se převléknout.
Robin kvapně odchází.
Patsy
Jdi se vycpat, Ostravaku.
Jeník
Tohle ti vrátím, ty jedna pendo líná.
Patsy
Myslíš, jo?
Bevedere
Ty jeden vražednej mizero.
Jeník
Já vás všechny varuju.
Artuš
Rytíři! Na něho, rytíři! Usekněte mu hlavu!
Rytíř Bors
Správně! Na něj! Večer si pochutnáme na králičí paštice.
Po zuby ozbrojený rytíř Bors v brnění se staženým hledím a taseným mečem kráčí odhodlaně
ke králíkovi. Králík vylétne zpoza kulisy kopečku. Rytíři překvapením vypadne meč z ruky, a
chytne králíka, který na něho letí, do rukou jakoby u své hlavy – zdá se, že králík rytíře kousá
do krku. V tu chvíli upadne rytíři falešná hlava a krvavé žíly a kusy masa z látky čouhají
z rytířova krku. Rytíř padá k zemi a zahodí králíka zpátky za kašírovaný kopeček.
Rytíř Bors
Ááááááááááááá
Artuš
Ježíši Kriste!
Za kopečkem se objeví, vítězoslavně se usmívající králík, zuby od krve.
Jeník
Už nejsme tak stateční,co? Já vás varoval. Ale vy jste měli svůj rozum, že ano.
Jenom neškodný, malý, velikonoční králíček, že ano? To je s vámi lidmi stejné
Překlad 4
75
se všemi. Já vám to můžu říkat milionkrát, ale né, vy nikdy, nikdy, nikdy
neposloucháte.
Jeník zapálí svou létající tyč a odlétá.
Artuš
Již nesmíme riskovat další fatální útok.! Ten králík je horší než dynamit.
Bedevere
Stále ještě máme Svatý ruční grá..., ehm, granát.
# 27A The Holy Hand Grenade – Svatý ruční granát
Artuš
No jistě! Svatý ruční granát! To je jedna ze svatých relikvií, které bratr
Maynard stále nosí při sobě! Bratře Maynarde! Přines ten svatý granát!
Přichází bratr Maynard a nese obrovskou knihu.
Mnich v kápi (dívka) přichází a nese Svatý ruční granát v krabici.
Artuš
Jak to funguje, bratře?
Maynard
Kniha o zbraních, první militaristická, verš devátý až dvacátý sedmý. „A Svatý
Attila vyzdvihl v paži své svatý granát řka: ´Ó, Pane, požehnej tomuto granátu,
který tvou nejmocnější silou roztrhá naše nepřátele na kousky ve jménu pána´.
A Pán se zašklebil a lidé uspořádali hostinu na které pánu obětovali a sami jedli
ovce a hranostaje a kapry a ančovičky a orangutany a snídaňové cereálie a
netopýry a velké...
Artuš
Nemohl bys tohle přeskočit, bratře.
Bratr Maynard nemotorně nadskočí. Artuš zvedne útrpně oči k nebi a ukazuje mu na bibli.
Maynard
„A pán promluvil, řkouc: ´Nejprve musíš odjistit svatou pojistku. Pak budeš
počítati do tří, ne více, ne méně. Do čtyř počítati jest zapovězeno a stejně tak
do dvou, počítati musíš pouze do tří. Pětka – tak na tu rovnou zapomeň.
Jakmile dosáhneš čísla tři, to je to třetí číslo v řadě, potom hoď svatý ruční
granát směrem k nepřátelům, kteří se proti mně provinili a tím jim zatrhneš
tipec.“ Amen.
Všichni
Amen.
#27B Get Your Hand Off My Knee…
Maynard
A nyní povstaňme a zapějme píseň chorál číslo 101: „Svatý Jeníku, vévodo
naší země“ .
Rytíři
Svatý Jeníku, vévodo naší země…
Artuš
Na to nemáme čas. Takže: Jedna..., dva..., pět!
Bedevere
Tři, pane.
Překlad 4
Artuš
76
Tři!
Artuš hodí svatý granát na kopeček.
Exploze a kulisa kopečku padá a za ní vidíme velký kámen s vyrytými písmeny 0I0I.
Vidíme také vodiče maňáska králíka, celého očazeného výbuchem – i králík je teď skoro
černý.
Vodič ukazuje do levého portálu.
Artuš a jeho rytíři se dívají tím směrem, zatímco vodič uteče.
Bevedere
Popatři, ó můj králi, znamení. Oi oi.
Artuš
Oi oi? Nějaká zašmodrchaná šifra?
Bevedere
Možná je to hebrejsky – Oj oj!
Lancelot
Možná to má být oio oio.
Artuš
A to je co?
Lancelot
To je skvělý italský pokrm, pane. Oni to tedy vyslovují trochu jinak – aglio
olio.
Bedevere
Možná, že na to jídlo umřel.
Artuš
Ale to by pak nestačil vytesat do skály ten nápis. Leda, že by umíral hodně
pomalu.
Galahad
Nemůže to být: ó jedná, ó, jedná.. . Jako, milostná píseň té jediné dívce…
Artuš
To zní zajímavě!
Bedevere
Pane, a nemohlo by to být číslo?
Artuš
No, mohlo, ale jak nám to pomůže?
Bedevere
Musíme najít něco, co má číslo 0101.
Artuš
0101?!
Všichni se zadívají do publika.
Galahad
Máme to asi přímo před očima.
Artuš
(Modlí se) Pomoz nám, ó pane, jsme v koncích a prosíme tě pokorně o radu.
Sakrální hudba.
Z provaziště sjíždí veliký ukazovák boží namířený do publika.
Artuš
Ale ovšem! Je to v hledišti! Řada 01, sedadlo 01!
Překlad 4
77
Patsy běží do hlediště, žádá diváka, sedícího na sedadle 0101, aby vstal a přitom „objeví“
pod jeho sedadlem Svatý Grál.
Sjíždí mohutná padací mříž.
Patsy
To jsi ty! Povstaň, poddaný. Podívejte, ó, pane. Našli jsem grál!
Bedevere
Jak vynalézavé! Byl za čtvrtou stěnou!
Artuš
To je pochopitelné. Grál vždycky najdeme v srdcích těch, kteří se shromáždí a
v něco věří.
Robin
Pane, neměli bychom odměnit tohoto poddaného, který měl to štěstí a seděl
přímo nad věcí?
Artuš
Máš pravdu, přiveďte toho poddaného.
Patsy přivádí diváka na scénu.
Artuš
Vítej! Jak se jmenuješ?
Divák
(Skutečné jméno)
Artuš
Skutečné jméno – tvé jméno zde bude navždy ctěno, spolu se jmény Leoš
Janáček a Leoš Mareš. Získáváš Zlatého Artuše, cenu za nejlepšího diváka
v Plzni. Patsy, obálku, prosím.
Patsy přináší obálku jako na Oscarech.
Patsy
A Artuše dostává... Chvíle napětí.... Skutečné jméno.
Hudba jako při předávání cen. Divák obdrží cenu Artuše a obálku. Král i rytíři se kolem něho
shromáždí.
Artuš
Lide plzeňský, dovolte, abychom poděkovali skutečné jméno, divákovi, který
nám pomohl nalézt Svatý Grál a to zde ve Smetanových sadech 16, 301
00 Plzeň. Pokladna otevřena denně od…
Rytíři naznačují, že to se nehodí.
#28 The Holly Grail´s Been Found – Svatý Grál konečně nalezen
Všichni
Již máme Svatý Grál
Náš dík teď patří vám
Vám SKUTEČNÉ JMÉNO
Jméno se každý den, samozřejmě, mění.
Jeden z rytířů diváka vyfotografuje polaroidem.
Již máme Svatý Grál
Svatý Grál!
Překlad 4
78
Divák dostává polaroid a vrací se na své místo. Herci – a diváci snad také – mu nadšeně
aplaudují.
Artuš
A nyní to můžeme ukončit tou svatbou.
#29 – Finale (Part 1)
Jezerní dáma přichází v blankytně modrých, dlouhých šatech.
Artuš
Ó, má paní, vypadáte tak úchvatně..., ale počkat! Přece vám nemohu říkat
pouze „paní“?! Máte nějaké jméno?
Dáma
Každý má nějaké jméno, Artuši.
Artuš
A to vaše je?
Dáma
Jmenuji se... Guinevra.
Všichni na ni zírají.
Artuš
A do prdele.
Rytíři odcházejí.
Artuš
Guinevro, vezmete si mě?
Dáma
Budu o tom přemýšlet.
„Kouzlo s kostýmem“.
Dáma jedním pohybem se sebe shodí modrý šat a pod ním má úžasnou, bílou a třpytivou
svatební róbu.
Dáma
S radostí!
Artuš a Jezerní dáma se políbí a kráčí pod zvedající se padací mříží do svatební kaple ve stylu
Las Vegas – Camelot. Dveře do hradní kaple jsou však tentokrát „lítačky“, jako v baru
z Divokého Západu.
Překlad 4
79
Obraz 11:
Svatební kaple Svatého Grálu
Barovými lítačkami vbíhají tanečnice coby družičky, ve velmi sexy krátkých svatebních
šatičkách. Každá nese v ruce malý pugét.
Dívky
Zvolna umírá
Naděje na vdávání
Show je u konce
Kdo nás zachrání
Já za prvního
Kdo přijde hned se vdám
Svatební šat mám
Neumřu, chci se vdát
Vbíhají rytíři s bílými cylindry a karafiáty v klopách.
Muži
Já jsem neumřel
Já jsem naživu zatím
Já jsem neumřel
Ale svobodu ztratím
S jednou ženskou být
To začnu asi pít
Muži i ženy
Snad manželství je lepší
Nežli mrtvý být
Hudební znělka: Přichází nevěsta
Všichni se dívají směrem ke vchodu, ale namísto krále a královny přicházejí...
Lancelot a Herbert, oba ve svatebním – právě byli oddáni.
#29 Finale (Part 2)
Herbert
Vidíte? Je to všechno jenom dívadlo! Šťastný konec.., já.., já musím zpívat. Á!
Všichni se dívají, jestli někde není jeho otec. Ale pohoda, otec nikde, takže Herbert jde
vyzpívat své štěstí.
Herbert
Lancelot
Já se dřív
Přiznat bál
Pak se ten
Zázrak stal
Homo být
Sexuál
Je můj grál
Je náš grál
A představ si, Herberte, že ještě za tisíc let bude tohle kontroverzní.
Přichází Robin, v bělostném fraku, s šálou a hůlčičkou, zkrátka celý v bílém, ale částečně
Překlad 4
80
je zdobený svou oblíbenou zelenou.
#29B Finale (Part 3)
Robin
A i já jsem našel svůj grál!
Všichni
A to je co?
Robin
Hudební divadlo!
Jevištní
Bezpečí
Ten strach můj
Vyléčí
Frak a hůl
Bílý šál
Je můj grál
Je můj grál
#29C Finale (Part 4)
Přibíhají Patsy a Bedevere s tamburínami
Vcházejí novomanželé – Artuš a Guinevra v neskutečně nádherných svatebních šatech.
Company
Aleluja! Královská svatba!
Artuš a Guinevra
Vpřed kráčej
Company
Přichází nevěsta
Artuš a Guinevra
Cestu znáš
Company
Přichází ženich
Artuš a Guinevra
Za lepší zítřek náš
Company
Aleluja
Guinevra
Ženich můj, mocný král
Artuš
V brnění našel grál
Company
Jó, aleluja
Našli ten grál
Artuš
Na rtech s písní k vítězstvím
Soudruhům pomáhej svým
Company
Broadwayská svatba
Překlad 4
81
Guinevra
Národním jsi hrdinou
Budeš četbou povinnou
Company
Každý má svůj grál
Artuš a Guinevra
Company
Cesta tvá
Ta cesta tvá
Vítězná
Vítězná , á
Jeden cíl pouze zná
Á, hledej grál
Artuš a Guinevra
Najít grál, svatý grál
Každý dál
Všichni
Hledá grál
Do všeobecného veselí přichází otec Herberta.
Otec
Stop. Stop! Nechte už toho zatracenýho zpívání!
Lancelot popadne lopatu a praští otce přes hlavu. Ten padne jako podťatý.
Všichni
Tak zpíváme dál
Ten finální flák
Z provaziště je spuštěno veliké srdce s nápisem
KONEC
Při děkovačce povzbuzují herci publikum, aby zpívalo s nimi.
Všichni
A teď všichni!
#31 Always Look On The Bright Side Of Life – Krásné je žít
Na obláčky jsou promítána slova písně, kterou by publikum mělo zpívat spolu s účinkujícími.
Všichni
Uvědom si, jak krásné je žít
Uvědom si, jak krásné je žít
Když život zdá se těžký
Kůň (ti) pošel, jdeš pěšky
Tak zvesela si řekni: ´Čert to vem!´
Když máš blbou náladu
Já ti dám radu
Tak zapískej si a řeš to s úsměvem
A
Překlad 4
82
Uvědom si, jak krásné je žít
Věř mi, že je krásné…
Z obou portálů vystřelí do diváků konfety
Krásné je žít
Krásné je žít
Krásné je žít
KONEC
Download

spamalot překlad.pdf