KABE Farben CZ
Prezentace nového produktu
Listopad 2013
Kdo jsme?
Jsme Švýcarská společnost KABE Farben s více jak 100 letou tradicí v oboru výroby barev.
Prostřednictvím firmy Dova a.s. se naše produkty distribuují na ČR a SR trhu více jak 20 let.
Co děláme?
Stavební barvy / omítkoviny
Zateplovací systémy
Průmyslové laky
Práškové laky
Co už máme za sebou?
Realizaci spousty fasád za použití současně známých technologií …
A co máme před sebou?
NEW therm
Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi tvrdých polyuretanových stavebních desek
Co je to NEW therm?
NEW Therm je nový
zateplovací systém,
který plně nahrazuje
současné technologie a
trendy pomocí tvrdých
polyuretanových
izolačních desek.
Co je to polyuretan?
Polyuretan je materiál, který
svými jedinečnými vlastnostmi
dalece předčil současně
používané trendy jakými jsou
polystyrén a minerální vata.
Polyuretan ve formě tvrdých
stavebních desek je nyní
nejideálnější variantou pro Vaši
fasádu. Ukážeme si proč…
NEW therm
Mikroskopické zvětšení polyuretanu
Technická část
Klasické polystyrénové
zateplení.
Graf rozložení tlaku
vodní páry v typickém
místě
konstrukce(průřez
stěnou). Modrá svislá
čára znamená
kondenzační bod, tzn.
kde váš dům přestává
dýchat.
Technická část
NEW therm zateplení s
konkurenční omítkou.
Graf rozložení tlaku
vodní páry v typickém
místě konstrukce.
Modrá svislá čára
znamená kondenzační
bod, tzn. kde váš dům
přestává dýchat.
Technická část
NEW therm zateplení s
omítkou KABE.
Graf rozložení tlaku
vodní páry v typickém
místě konstrukce.
Vidíte modrou čáru?
Ne? To protože tento
systém dýchá!!!
Certifikáty
Europian Organisation for Technical Approvals - konec 2013
Norma ČSN - Červen 2013
Proč spojení KABE a polyuretanové desky?
+
= NEW therm
Aby byl zateplovací systém schopen odvést nahromaděné vodní páry, je důležité, aby byl
plně paropropustný nejen izolant (polyuretanové desky), ale také lepící a armovací tmel
včetně použité vrchní tenkovrstvé omítky. Systém NEWtherm používá vysoce
paropropustné lepící a armovací stěrky na bázi polyuretan-cementu, které nezpůsobuji
zadržování vodních par v izolačním systému. Použité povrchové omítky KABE Farben mají
vysokou paropropustnost a zároveň velmi nízkou nasákavost vody. Tvoři tak vysoce kvalitní
ochranu zateplovacího systému na mnoho let.
Jaké jsou výhody?

Vynikající tepelně izolační vlastnosti ve srovnání
s běžnými izolanty. Při porovnání tloušťky
izolantu s polystyrénem o 50% a při porovnání
s minerální vatou o 60%. Součinitel tepelné
vodivosti λ=0,021

Systém NEW therm dovede propouštět
vodní páru, čímž zajištuje dýchání
izolovaného objektu. Difuze celého
systému μ≤20

V zateplené konstrukci NEW therm
systémem nedochází ke kondenzaci
vodních par

Systémové polyuretanové desky nepřijímají
vodu

Lepící a stěrkový tmel je speciálně upraven na
bázi polyuretanu tak aby zajistil prodyšnost
celého systému

Systém NEW therm celkově vykazuje vyšší
odolnost vůči mechanickému poškození

Samozhášivý polyuretanový izolant

Při použití systému NEW therm
nedochází díky menší tloušťce izolantu
k zásadní změně vzhledu budovy

Polyuretanové desky jsou zdravotně
nezávadné, nevylučují žádné škodliviny a
dají se použít i do prostoru s potravinami
(není napadána plísněmi a trvale odolává
hnilobě).

Odolnost vůči hlodavcům a ptákům
díky struktuře termo izolačních desek

Systémové omítky NOVALITH a ARMASIL pro
povrchovou úpravu jsou nedílnou součástí systému
NEW therm. A to díky vysoké odolnosti vůči
povětrnostním vlivům, stálobarevnosti a prodyšnosti
A co montáž?
Montáž je prováděna
klasickým způsobem stejně
jako u polystyrénu. S výhodou
snadnější zpracovatelnosti
izolačních desk NEW therm.
A cena?
Cena systému NEWtherm se
pohybuje mezi investicí do
systému s použitím minerální
vlny a polystyrénu. Díky svým
vlastnostem a použitím
polyuretanových izolačních
desek má systém NEW therm
výrazně dlouhodobější
životnost při zachování jeho
plné funkčnosti.
A co interiér?
Disperzní akrylátové
barvy
Disperzně křemičité a
na bázi draselného
vodního skla
CORALITH
AQUATEX
NEDÝCHÁ
DÝCHÁ
15% SLEVA
Tak co Vy na to?
Děkuji za Vaši pozornost.
DOVA, a. s., Kirilovova 115, Paskov 739 21 tel. 558 671 081, fax 558 671 139, e-mail: [email protected]
Download

KABE therm - REMONEX.CZ