Štěrbinový
žlab
Sestava ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU je určena k odvodnění zpevněných ploch chodníků, pojezdových i parkovacích ploch.
Tento typ žlabu je využíván při dopravních stavbách stejně jako u realizací zklidněných a soukromých prostorů.
Vnitřní průměr štěrbiny je 100 mm, což plně dostačuje pro odvedení veškeré dešťové vody příslušné zpevněné plochy.
Díky jedinečné technologii výroby, kdy je celý žlab vyráběn vibrolisově, jsme mohli jeho cenu významně snížit oproti
konkurenčním výrobkům.
V sestavě jsou vyráběny vpusťové kusy, které s použitím přechodové desky umožňují přímé svedení vody do uliční vpusti
a dále do kanalizace či jímek. Součástí systému je dále kalový koš, čisticí kus a záslepky. Při realizaci odvodnění tak nabízí
sestava štěrbinového žlabu kompletní a „esteticky sladěné“ řešení.
Štěrbinové žlaby jsou dimenzovány pro třídu dopravního zatížení D400, což umožňuje plně funkční použití i na dopravně
zatížených stavbách.
www.diton.cz
www.diton.cz
Štěrbinový
žlab
Technické parametry
Štěrbinový žlab
litinový rošt
Čistící kus
Štěrbinový žlab - D400
litinový rošt
Vpusťový kus
Štěrbinový žlab - D400
Záslepka
Přechodová deska
Kalový koš
Vpusťový kus
Čistící kus
Dešťová uliční vpusť
Litinový rošt
Dešťová uliční vpusť spodní s odtokem
Přechodová deska
Kalový koš
Záslepka
Nabídka barev
a povrchových úprav
Rozměrové a hmotnostní parametry
Výrobní rozměry (cm)
délka
šířka
výška
Počet
ks/bm
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB - D400
100
20
20
1
20
73,5
1495
čistící kus
50
20
20
2
50
30,5
1540
Vpusťový kus
50
20
20
2
50
24,5
1225
litinový rošt
50
20
2
2
-
6,5
*
záslepka
10
20
20
-
-
5,6
*
záslepka s vyústěním
10
20
20
-
-
4,6
*
kalový koš
40
8
23,5
-
-
1,4
*
-
-
36,0
*
Název
přechodová deska
Ø 60
Záslepka s vyústěním
Paleta
ks
Ks
kg
Hmotnost
s paletou (kg)
PŘÍRODNÍ
ČERVENÁ
PÍSKOVÁ
KARAMELOVÁ
Intenzita deště i=
0,021 l / s * m²
Půdorysný průmět odvodňované plochy A=
400,000 m²
Součinitel odtoku vody z odvodňované plochy
(dlážděný povrch s pískovými spárami ve spádu 1 – 5 %)C = 0,600
Množství dešťových odpadních vod 5,040 Q r = i *A*C
l/s
Posouzení svodného štěrbinového žlabu o ø 100 mm
Vnitřní průměr potrubí d=
0,100 m
Maximální dovolené plnění potrubí h=
70,000 %
Sklon uložení štěrbinového žlabu I=
2,000 %
Součinitel drsnosti potrubí k ser 1,800
Průtočný průřez potrubí S=
0,005872 m²
Rychlost prodění v=
0,925 m/s
Maximální dovolený průtok Q max = 5,429 l/s
Q max ≥ Q r ® Maximální velikost dlážděné plochy odvodněná štěrbinovým žlabem = 400 m²
* Výrobek se prodává volně ložený.
HNĚDÁ
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
vibrolisovaný betonový výrobek zajišťuje následující užitné vlastnosti:
– vysokou pevnost
– mrazuvzdornost a odolnost povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek
– nízkou obrusnost
– dobré adhezní vlastnosti
Výpočet množství dešťových vod
ČERNÁ
Maximální vzdálenost osazení vpusťových kusů po trase štěrbinových žlabů se na základě součinitele odtoku vody C
z odvodňované plochy a velikosti odvodňované plochy stanovuje na 30 m.
Dílce se ukládají do betonového lože z betonu tuhé konzistence o mocnosti min. 100 mm.
BÍLÁ
www.diton.cz
Štěrbinové žlaby jsou dimenzovány pro třídu dopravního zatížení D 400 (pro silnice, dálnice, parkoviště a vedlejší
komunikace).
www.diton.cz
www.diton.cz
Štěrbinový
žlab
Technická doporučení při realizaci
Příklad použití ŠTĚRBINOVÉHO ŽLABU v úžlabí vozovky
Potřebujete informace o možnostech nákupu výrobku
ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB či ostatních výrobcích společnosti DITON?
Výrobní závod
Čeperka
Výrobní závod
Paskov U OSTRAVY
VÝROBNÍ ZÁVOD
STŘÍTEŽ U JIHLAVY
Sklad
Praha
Sklad
Brno
Čeperka 222
533 45 Opatovice nad Labem
50°6‘47.713“N, 15°44‘33.935“E
Kirilovova 913
739 21 Paskov
49°43‘42.630“N, 18°16‘35.773“E
Střítež 100
588 11 Střítež
49°27‘22.453“N, 15°37‘31.654“E
Bečovská 939
104 00 Praha 10 - Uhříněves
50°2‘21.160“N, 14°35‘25.498“E
Areál Slatina
Tuřanka 115, 627 00 Brno
49°9‘55.922“N, 16°41‘2.313“E
tel.: 466 981 382
fax: 466 981 381
mobil: 737 285 103,
739 348 355
tel: 558 434 220
fax: 558 434 372
mobil: 739 348 370,
737 285 101
tel/fax: 567 217 307
tel.: 567 217 654
mobil: 737 285 102
fax: 267 713 413
mobil: 731 627 314,
739 348 367
fax: 543 214 538
tel.: 513 033 595
mobil: 725 189 428
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
e-mail expedice:
[email protected]
www.diton.cz
www.diton.cz
Download

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB - sestava, použití, technická data