KARS İL ÖZEL İDARESİ
SU ve KANAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
2012 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Çalışmaları
İl Geneli İçme Suyu Durumu:
İlimiz Merkez ve ilçe köylerimizde 380 ünite tesisimiz bulunmaktadır. Bu
tesislerin 366’ sı şebekeli olup 300’ u Cazibeli, 66’ sı Terfili (Dalgıç-Yatay Milli
Pomp, Hidrafor), 14’ ü Çeşmeli, 1 Köyümüzde susuz (Yarkaya Köyü yetersiz
çeşmeli) durumdadır. Ayrıca Merkez ve İlçe Köylerine bağlı 47 bağlı ünite
bulunmakta olup 42 adet tesis şebekeli, 1 adet tesis sulu çeşmeli, 3 adet tesis
yetersiz şebekeli ve 1 adet tesis yetersiz çeşmeli konumdadır.
* 15 Adet Köyümüzde hem terfi hemde cazibeli sistem mevcuttur.
** Mezra ve Köy Bağlı sayıları il İstatistik Kurumundan alınan bilgilerden
yararlanılmıştır.
*** 2 Adet köyümüz ( Kağızman Sesveren, Sarıkamış Kızılçubuk) boşaltılmış
köy olduğundan bu tabloda yer almamıştır
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
AÇIKLAMALAR
ASKER İÇME SUYU
TESİSLERİ
GRUP İÇ. SUYU
ÇEŞMELİ SİSTEM
TOPLAM
TERFİLİ
TESİSLE
R
YATAY
MİLLİ
DALGIÇ
POMPA
Hidroforlu
CAZİBELİ TESİSLER
KÖY SAYISI
İLÇELER
ŞEBEKELİ SİSTEM
MEZRALAR BAĞLI TESİS
2012 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Çalışmaları
Jan.
Halefoğlu Grubu kış aylarında suyun debisinin düşmesi
Karak nedeniyle su sorunu yaşanmaktadır. Aslanizi Köyü
ol
çeşmeli olup, memba itilaflıdır.
MERKEZ
72
57
8
5
1 71
1 4
3
AKYAKA
27
22
5
0
27
2
1
“
İşletme sorunu yoktur.
ARPAÇAY
48
44
3
1
48
3
1
“
İşletme sorunu yoktur.
DİGOR
37
20
14
2
36
1
6
4
“
Sondajlı Tesislerde kısmen sıkıntı yaşanmaktadır.
KAĞIZMAN
61
40
8
2
50
11
25
“
Yk. Karagüney - Aş. Karagüney Köyleri çeşmelidir.
SARIKAMIŞ
55
51
3
0
54
1
5
“
Yarkaya Köyü susuz ( yetersiz çeşmelidir)
SELİM
53
43
6
4
53
3
2
“
Baykara Grp. İşletme sorunu vardır. (İçme suyu birliği
kurulma çalışmaları devam ediyor.
SUSUZ
27
23
2
2
27
1
6
“
İşletme Sorunu Yoktur
TOPLAM 380 300 49
16 1 366
14 19 47
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
2014 Yılı Su ve Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmaları
YAPILACAK ÇALIŞMALAR
İçme Suyu (Yeni Tesis)
İçme Suyu (Ek Memba ve Tesis
Geliştirme)
Kanalizasyon
H.İ.S Göleti (Yeni Yapım ve Bakım
Onarım)
İçme Suyu (Bakım Onarım)
İçme Suyu motopomp ve elektrik
(Bakım Onarım)
Sulama Kanalı (Bakım Onarım)
Sondaj Çalışmaları
37
DEVAM
EDEN
35
19
-
-
19
2
-
50
-
4
300
-
158
150
-
43
50 Km
8
7
9 Km
1
ÖZEL İDARE+ KÖYDES
İçme Suyu Yeni
İçme Suyu Kanalizasyon
Tesis
Tek Memba
3%
Sulama
Kanalı
6%
3%
8%
Motopomp ve
Elektrik Bakım
24%
HİS Göleti
8%
İçme Suyu Bakım
Onarım
48%
BİTEN
-
2013 YILINDAN KALAN SU VE KANAL HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
S.
NO
İLÇE
KÖY ADI
YAPILAN ÇALIŞMA
TAMAMLANMA YÜZDESİ
1 Merkez
2 Merkez
Oğuzlu
İçme Suyu
% 93
Akbaba
İçme Suyu
%5
3 Merkez
4 Merkez
K.Boğatepe
İçme Suyu
% 15
Kümbetli
İçme Suyu
İptal
5 Merkez
6 Merkez
Akdere
İçme Suyu
% 15
Küçük Pirveli
İçme Suyu
% 95
7 Merkez
8 Merkez
Çığırgan
İçme Suyu
% 95
Çakmak
İçme Suyu
Başlanmadı
9 Merkez
10 Merkez
11 Merkez
Karaçoban
İçme Suyu
Başlanmadı
Kozluca
Çamurlu
İçme Suyu
İçme Suyu
Başlanmadı
Bitti
12 Merkez
13 Merkez
Borluk
İçme Suyu
% 50
Kocabahçe
Depo Yapımı
Bitti
14 Merkez
15 Merkez
16 Arpaçay
17 Arpaçay
Güdeli
İçme Suyu
Başlanmadı
Azat
Karakale-Hasançavuş
Taşdere
Kanalizasyon
İçme Suyu
İçme Suyu
%5
% 50
% 50
2013 YILINDAN KALAN SU VE KANAL HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI
S.
İLÇE
NO
KÖY ADI
YAPILAN ÇALIŞMA
TAMAMLANMA YÜZDESİ
18 Digor
19 Digor
Alem
İçme Suyu
%3
Şirinköy
İçme Suyu
Bitti
20 Digor
21 Digor
Mahirbey
İçme Suyu
%5
Oyuklu
İçme Suyu
Bitti
22 Digor
23 Digor
Bacalı
İçme Suyu
% 70
Kocaköy
İçme Suyu
%3
Digor
Varlı
İçme Suyu
%5
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Sarıkamış
Sarıkamış
Sarıkamış
Selim
Selim
Çiçekli Konutları Köyü
Çallı
Ülker
A.Dut ( Y.Dut)
Koçoğlu
Kalebaş
Akören
Y.Damlapınar
Baykara
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
İçme Suyu
Bitti
% 50
Bitti
Yeniden İhale Edildi
Bitti
Bitti
% 95
% 90
Bitti
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
2014 YILI PLANLANAN KÖYDES İÇME SUYU PROJELERİ
S.
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
İLÇE
KÖY ADI
YAPILACAK ÇALIŞMA
TAMAMLANMA YÜZDESİ
Merkez
Merkez
Merkez
Akyaka
Akyaka
Akyaka
Arpaçay
Digor
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Kağızman
Sarıkamış
Sarıkamış
Selim
Selim
Alcılı
Esenyazı
Alaca
İncedere
Esenyayla
Kayadöven
Bacıoğlu
Kocaköy
Kömürlü
Çaybük
Yukarıkaragüney
Aydınkavak
Çukurayva
Günindiyaylası
Tomruktaş
Çengilli
Çilehane
Yarkaya
Beşyol
Yolgeçmez
Kaynarlı
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Depo Yapımı
Asbest Boru Değişimi
İsale Hattı Değişimi
Bakım-Onarım
İsale ve Şebeke Hattı Yapımı
Tesis Geliştirme
Bakım-Onarım
Tesis Geliştirme
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Bakım-Onarım
Yeni Tesis
Yeni Tesis
Tesis Geliştirme
Tesis Geliştirme
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
İhale Aşamasında
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Sözleşme Aşamasında
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
Başlanmadı
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
2014 Yılı Su Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmalar
( Sondaj )
İlçe Adı
Merkez
Akyaka
Arpaçay
Digor
Kağızman
Sarıkamış
Selim
Susuz
TOPLAM
10
0
Planlanan
İnşaatı Devam Eden
Biten
2
4
1
1
8
2
3
1
1
7
1
1
7
Planlanan
2
İnşaatı
Devam Eden
5
Başlamayan
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
2014 Yılı Su Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmalar
( Sondaj )
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
İLÇE ADI
SONUÇ
Merkez Tekneli
Merkez Kocabahçe
Kağızman Çiçekli
Sarıkamış Yarkaya
Kağızman Aş.Karagüney
Kağızman Kömürlü
Protokol Karşılığı DSİ yapıyor
Sözleşme Aşamasında
Bitti
Olumsuz Jeofizik
Jeofizik Etüt Yapıldı
Muhtar İstemiyor
7
Susuz Çığrıklı
Yaklaşık Maliyet Gitti
8
Kağızman Günindi Akdam Yaylası
Jeofizik Etüt Bekleniyor.
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
2014 Yılı Su Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmalar
( Kanalizasyon )
İlçe Adı
Merkez
Akyaka
Arpaçay
Digor
Kağızman
Sarıkamış
Selim
Susuz
TOPLAM
Planlanan
İnşaatı Devam Eden
Başlanmayan
3
1
3
1
5
3
2
1
19
1
1
2
2
1
2
1
5
3
2
1
17
19
20
0
17
2
Planlanan
İnşaatı
Devam Eden
Başlamayan
2014 YILI PLANLANAN KANALİZASYON PROJELERİ
S.
İLÇE
NO
1 Merkez
KÖY ADI
YAPILACAK ÇALIŞMA
TAMAMLANMA YÜZDESİ
Kümbetli
Yeni Tesis
Başlanmadı
2 Merkez
3 Akyaka
Tekneli
Yeni Tesis
Başlanmadı
Duraklı
Yeni Tesis
Başlanmadı
4 Arpaçay
5 Arpaçay
Değirmenköprü
Yeni Tesis
Başlanmadı
Meydancık
Yeni Tesis
Başlanmadı
6 Digor
7 Kağızman
Türkmeşen
Yeni Tesis
Başlanmadı
Karakuş
Yeni Tesis
Başlanmadı
8 Kağızman
9 Kağızman
Kuloğlu
Yeni Tesis
Başlanmadı
Yenice
Yeni Tesis
Başlanmadı
10 Kağızman
11 Kağızman
Aşağıdut
Yeni Tesis
Başlanmadı
Tomruktaş
Yeni Tesis
Başlanmadı
12 Sarıkamış
13 Sarıkamış
Yeniköy
Yeni Tesis
Başlanmadı
Hamamlı
Yeni Tesis
Başlanmadı
14 Sarıkamış
15 Selim
Karapınar
Yeni Tesis
Başlanmadı
Bayburt
Yeni Tesis
Başlanmadı
16 Selim
17 Susuz
Söğütlü
Yeni Tesis
Başlanmadı
İncesu
Yeni Tesis
Başlanmadı
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
2014 Yılı Su Kanal Hizmetleri Planlanan Çalışmalar
( Sulama Kanalı )
S.
NO
İLÇE
KÖY ADI
YAPILACAK ÇALIŞMA
1
Merkez
Alaca
Devam Ediyor.
2
Digor
Kilittaş
Bitti
3
Digor
Halıkışla
Bitti
4
Kağızman
Aşağı Dut
Devam Ediyor.
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ
2014 Yılı Su Kanal Hizmetler Müdürlüğü Performans
Hedef Listesi
PERFORMANS KRİTERİ
2013 YILI HEDEF
2013 YILI
GERÇEKLEŞME
2013 YILI
GERÇEKLEŞME
ORANI
2014 YILI HEDEF
2014 YILI
GERÇEKLEŞME
Yeni Depo Yapımı
5 Köy
4 Köy
80 %
12 Köy
Depo Bakım Onarımı
3 Köy
3 Köy
100 %
10 Köy
Yeni İsale Yapımı
152 Köy
74 Köy
49 %
78 Köy
Ek İsale Yapımı
10 Köy
8 Köy
80 %
12 Köy
Ek Şebeke Yapımı
7 Köy
6 Köy
86 %
10 Köy
Yeni Şebeke Yapımı
10 Köy
7 Köy
70 %
13 Köy
166 Köy
61 %
100 Köy
72 Köy
İçmesuyu Bakım-Onarım Çalışmaları 274 Köy
H.İ.S. Gölet Yapımı
5 Adet
4 Adet
80 %
10 Adet
1 Adet
H.İ.S. Gölet Bakım-Onarımı
Sulama Ark Kanallarının
Temizlenmesi
5 Adet
5 Adet
100 %
40 Adet
3 Adet
34 Km
35 Km
103 %
50 Km
9 Km
0
0%
33 Km
2.670 metre
9 Köy
47 %
20 Köy
321
58 %
388
Yeni Sulama Kanallarının Yapılması 33 Km
Kanalisazyon Hatlarının Yapım İşi 19 Köy
TOPLAM
557 Köy
KARS ĠL ÖZEL ĠDARESĠ
Su Kanal Hizmetler Müdürlüğü 2014 Yapılan
Çalışmalar
İÇME SUYU BAKIM ONARIM
ÇALIŞMALARI
H.İ.S. GÖLET YAPIM VE
BAKIM ONARIM
ÇALIŞMALARI
İDAREMİZCE
2014 YILI İÇME
SUYU ÇALIŞMALARI
72 Köy 158 Adet İş
Maliyeti : 297.790,50TL
Yeni Yapım : 1 Adet
Onarım : 3 Adet
Maliyeti : 29.358,00 TL
TOPLAM: 4 Adet
MOTOPOMP BAKIM
ONARIM VE MONTAJ
ÇALIŞMALARI
24 Adet Köy 43 Adet İş
Maliyeti : 53.959,50 TL
SONDAJ ÇALIŞMALARI
-
Maliyeti : 0,00 TL
SULAMA ÇALIŞMALARI
9 Km
Maliyeti : 30.830,63 TL
Toplam Maliyet: 411.938,63TL
Download

İçme Suyu - Kars İl Özel İdaresi