VICTOR HUGO: CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI
INFORMACE O KNIZE
místo vydání:
rok vydání:
překladatel:
počet stran:
VICTOR HUGO
-
HLAVNÍ POSTAVY – VYJMENUJTE JE A UVEĎTE STRUČNOU CHARAKTERISTIKU
DĚJ PŘÍBĚHU
POPIS MÍST – UVEĎTE, JAK JE POPISUJE AUTOR; ZAMYSLETE SE, JAK PŮSOBÍ NA VÁS
- Paříž:
- Notre Dame:
TEMATICKÝ PLÁN
- námět:
- téma:
- motiv:
KOMPOZIČNÍ PLÁN
- uveďte literární žánr díla:
- vysvětlete název:
- kompozice díla:
JAZYKOVÝ PLÁN
- charakteristika jazyka:
- umělecké prostředky:
- např.:
__________________ - např.:
__________________ - např.:
CITÁT
(str.
VLASTNÍ ZHODNOCENÍ KNIHY
)
Download

VICTOR HUGO : CHRÁM MATKY BOŽÍ V PAŘÍŽI