PhDr. Vojtěch Bednář
www.medialni-poradce.cz
[email protected] tel. 603 343 831
www
Internetová žurnalistika – VŠB TU Ostrava
Cílem předmětu je seznámit účastníky s technickými, funkčními, ekonomickými, personálními a
politickými souvislostmi elektronické publicistiky a profesionální žurnalistiky v online prostředí.
Účastníci si sami vyzkouší provoz a řízení online magazínu a jeho úspěšné fungování je hlavním
výstupem tohoto semináře.
Tematický rozsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Úvod, organizace
Původ internetu – kde se vzal a jak se stal žurnalistickým médiem
Internetová publicistika, původ, okolnosti, první tvůrci online médií
Vývoj internetové publicistiky v České republice – od roku 1996 po současnost
Současný stav internetové publicistiky v České republice
Ekonomika online médií – obchodní modely, zdroje, reklama, abonenti
Technická část online médií: redakční systémy a CMS
Organizační struktura online médií a pracovní workflow
Postavení online novináře ve světě médií i mimo něj
Zpětná vazba v online médiích
Seminář k provozu webmagazínu
Seminář k provozu webmagazínu
Seminář k provozu webmagazínu
Závěr, test, zápočet, evaluace
Požadavky k zápočtu: nejvýše 3 absence, splnění závěrečného tesu, aktivní účast na výuce, aktivní
účast na seminárních úkolech
Literatura: Bednář, V., Internetová publicistika. 2011 Grada. ISBN:978-80-247-3452-1.
1
Download

www 1 Internetová žurnalistika