Česká pojišťovna a.s.
ČP Auto – krok za krokem
ČP AUTO
Při úvodním stažení aplikace bude pro úspěšné stažení nutné zadat
získatelské číslo společnosti bez koncového dvojčíslí!
817 - - - -
Přihlášení do aplikace
Přihlašovací kód: = získatelské číslo
Na začátku je nutné jednorázově vyplnit potřebné
info
Klikněte na
Údaje o firmě - Firma
Doplňte název své firmy,
její ZČ(získatelské číslo),
kategorii a své osobní číslo
jako Podobchodník
Doplňte servisní jednotku dle
předlohy
Stisknutím spustíte
modelaci, ostatní
tlačítka jsou servisní a
pro evidenci
Stisknutím si
naimportujete čísla
smluv, které je poté
možné použít i offline
(ne při první smlouvě)
Vyberete co bude
pojištěno POV/HAV,
specifikujte vozidlo a
poté stiskněte
tlačítko Následující >
Fialová pole jsou pro
výpočet povinná
Najetím na jakoukoli
ikonu otazníku se
zobrazí nápověda k
danému poli
Systém propočítá 5 nabídek, které se liší rozsahem
a limity pojištění.
Cena je za kompletní pojistku (POV a HAV), pokud s
nabídkou souhlasíte, vyberete nabídku . Pokud
chcete ještě nabídku upravit, stiskněte tlačítko
Změnit.
Pro pokračování opět stiskneme tlačítko Následující
>
Nabídku můžete
upravit dle potřeb
jednoduchým
kliknutím na
zvolenou částku.
Po dokončení úprav
stiskneme tlačítko
OK
Tímto tlačítkem zadáme
Marketingovou akci(slevu)
slevu dle nabídky, až poté
zadáváme případně slevu
obchodní
Tímto polem lze
zadat obchodní
slevu, ta se
zadává
koeficientem,
např. sleva 30%
= koeficient 0,7
v případě, že
zadáte
nadlimitní
slevu, systém
Vás v příštím
kroce upozorní
Pokud jsme již klienta
pojišťovali, můžeme ho
zadat z databáze
pomocí této ikony
Zvolíme pojistníka,
popřípadě i Vlastníka
a Držitele
Doplníme kontaktní
údaje klienta
Jste-li online,
můžete
bonusy
přenést přímo
z ČKP –
tlačítkem
Zápočet
Doplníme údaje o
vozidle a doplníme údaje
o zápočtu Bonusů,
pokračujeme tlačítkem
Následující >
Stiskem tlačítka Zápočet z ČKP a Vyhledat se
dostanete na možnost výběru bonusů od
předchozích pojistitelů, výběr probíhá
dvojklikem
Zadáme frekvenci placení
a způsob úhrady
Můžeme vytisknout
nabídku
Po stisknutí
tlačítka Uložit
PS naskočí
další okno, kde
již přidělíte
smlouvě její
číslo
Stiskem tlačítka Přiděl,
smlouvě přidělíte její
číslo, v případě, že se
jedná o první smlouvu si
tímto tlačítkem i
naimportujete čísla pro
další smlouvy v případě
offline modelace
Vytiskneme Zelenou
kartu
Poté můžeme vytisknout
smlouvu
Nezapomeňte po
dokončení exportovat
do ČP
Máte hotovo!
Servisní linka
Provozní doba
PO – PÁ
9:00 – 17:00
Telefon
840 111 259
E-mail
[email protected]
21
Děkujeme
Download

Nadpis prezentace - Česká pojišťovna, as