TISKOVÁ ZPRÁVA
Povinné ručení zůstává nadále povinné
Praha, 12. ledna 2015 – V polovině ledna nabude účinnosti novela zákona 168/1999 Sb.,
která ruší příspěvky nepojištěných do Garančního fondu České kanceláře pojistitelů
(ČKP). Z příspěvků se financují nepojištěné škody. Povinnost mít na provozované
vozidlo sjednané povinné ručení však samozřejmě platí i nadále. Za provozování
vozidla bez pojištění motoristům nadále hrozí pokuta ve správním řízení, vyřazení
vozidla z registru vozidel a zejména povinnost viníků nepojištěných nehod uhradit
způsobenou škodu z vlastních finančních zdrojů.
Nové výzvy již ČKP po 14. 1. 2015 posílat nebude, na ty odeslané do tohoto data je ale
třeba reagovat
15. ledna 2015 nabude účinnosti novela zákona 168/1999 Sb., která bez náhrady ruší § 24c
o povinnosti motoristů provozujících vozidlo bez pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
přispívat na nepojištěné škody. Ten, kdo obdrží od ČKP výzvu s datem odeslání do 14. ledna
2015 (včetně), je dle platné právní úpravy povinen na výzvu reagovat, a to buď zaplacením
příspěvku nepojištěných do Garančního fondu, nebo prokázáním skutečnosti, že se na něho
povinnost hradit příspěvek nevztahuje.
Provozování vozidla bez povinného ručení je nadále protizákonné
Povinné ručení zůstává základní podmínkou pro provoz vozidla. Jízda vozem bez pojištění
zůstává nadále velmi riziková. Viník, který způsobí dopravní nehodu nepojištěným vozidlem,
bude povinen celou způsobenou škodu uhradit z vlastních finančních zdrojů zpět do
garančního fondu, ze kterého byl poškozený odškodněn. Za ponechání nebo provozování
vozidla bez povinného ručení hrozí nadále pokuta ve správním řízení od 5000 Kč do 40 000
Kč. Za nepředložení zelené karty je ve správním řízení udělována pokuta od 1500 Kč do
3000 Kč. Pokud je vozidlo bez pojištění déle než 14 dní, pak bude vyřazeno z registru
vozidel.
Kdo zaplatí nepojištěné škody?
V současnosti postačí na krytí závazků Garančního fondu, tedy zejména likvidaci
nepojištěných škod, finance od nepojištěných motoristů (cca 30 % se daří vymáhat na
vinících nepojištěných škod, 70 % zaplatili nepojištění prostřednictvím příspěvku
nepojištěných). Financování Garančního fondu z příspěvků nepojištěných však již nebude
možné a bude nutné, aby výpadek – těch 70 % nahradily pojišťovny. „Garanční fond bude
zachován a budou z něho nadále hrazeny nepojištěné škody, změní se ale zdroje jeho
financování. Po roce 2009 došlo k omezení příspěvků pojišťoven do Garančního fondu.
Redukce nákladů povinného ručení měla vliv na pokles ceny pojištění, které postupně
zlevnilo o více než 30 %,” vysvětluje Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP a dodává: „Pokud
budou muset pojišťovny opět přispívat na nepojištěné škody, pak bude ze zákona nutné
tento dodatečný náklad pochopitelně zohlednit v pojistném. Scénáře o vývoji počtu a výši
nepojištěných škod ukazují, že by povinné ručení mohlo v důsledku zrušení příspěvku
nepojištěných zdražit v řádu stovek korun.”
Jezdit bez povinného ručení je hazard!
O České kanceláři pojistitelů
Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven, které mají oprávnění poskytovat
na území České republiky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
(tzv. povinné ručení). Česká kancelář pojistitelů spravuje garanční fond, který slouží k úhradě
škody způsobené vozidly bez povinného ručení. ČKP zajišťuje likvidaci specifických
pojistných událostí a provozuje informační středisko pro motoristy.
Více informací naleznete na www.ckp.cz.
Kontakt: Aleš Povr, Tiskový mluvčí ČKP, mob.: +420 725 509 652, e-mail: [email protected]
Jezdit bez povinného ručení je hazard!
Download

Jezdit bez povinného ručení je hazard!