Chovatelská stanice MOUSEVILLE vydává pod záštitou Českého klubu potkanů
PRŮKAZ PŮVODU potkana laboratorního
Jméno potkana
Pohlaví
Datum narození
Varieta
Barva
Znaky
Barva očí
Odchovaná mláďata
Poměr pohlaví
Chovatel (kontakt)
Razítko a podpis
ZÁKRES ROZLOŽENÍ ZNAKŮ
CH7 Mouseville
19.7.2014
12 / 12
6M/6F
Bc. Helena Hanusová Lužná, [email protected]
Majitel
Kontakt
Číslo členského průkazu
Chov povolen na 3 vrhy / Chov nepovolen
REGISTRACE VRHU
REGISTRACE POTKANA
datum vyplnění
15.8.2014
datum registrace
datum schválení
17.8.2014
registrační číslo
registrační číslo
ČKP 033-14
poznámka
bezpečnostní kolek
registroval
© ČKP o.s.
ČKP 033-14
♂ CANTERBURY van
Rattenburg
CZ 017-14
* 28/11/2012
dumbo / black / self
Majitel: Helena Hanusová Lužná
Chovatel: Helena Krupičková
♂ EYVINDUR z Mouseville
P 251/12
* 05/01/2012
dumbo / russian blue / self
Majitel: Helena Lužná
♀ ANNAPURNA van Rattenburg
P 171/12
* 25/04/2012
standard / black / self
Majitel: Helena Krupičková
♂ EALDREAD z Mouseville
♀ CHIARINA z Mouseville
CZ 005-14
* 26/08/2013
standard, Dg / black / self
Majitel: Helena Hanusová Lužná
Chovatel: Helena Hanusová Lužná
CZ 024-13
* 14/09/2012
standard, Dg / black / self
Majitel: Helena Lužná
♀ CORRAIDHÍN z Mouseville
CZ 012-13
* 12/09/2012
standard, Dg, Fg / russian blue / self
Majitel: Helena Lužná
Varietnost vrhu: standard, dumbo, long hair saten / black, russian blue / self
♂ VARG VÁLEČEK Ze Svahu
P 111/11
* 11/01/2011
dumbo, Fg / russian blue / self
♀ AUBERDINE z Mouseville
P 145/11
* 04/06/2011
dumbo / Fg / russian blue agouti / self
♂ WATANAY van Rattenburg
P 192/11
* 07/06/2011
dumbo, Fg / black / self
♀ Bebešina GRAFIKA
P 199/11
* 09/10/2011
standard / russian blue agouti / self
♂ ALVAR Ze Svahu
P 205/11
* 22/01/2011
dumbo, Fg / black / self
♀ VIATRIX z Mouseville
není
* 02/09/2011
standard, Fg / black / berkshire
♂ ÉTIENNETTE z Mouseville
P 137/12
* 05/01/2012
dumbo, Fg / russian blue agouti / self
♀ Butterfly´s EZZE
P 011/12
* 30/07/2011
fuzz, Dg / seal point BES / self
© ČKP o.s.
♂ NAADIR Ze Svahu
standard, Dg / russian blue point BES / self
♀ TWIGGI z TazManie
dumbo fuzz / agouti / self
♂ KRISTIEN z Mouseville
dumbo, Fg / black / self
♀ DAMODARA z Mouseville
fuzz, Dg / black / self
♂ ROTTERDAM van Rattenburg
standard, Dg / seal point BES / self
♀ PACIFIK z TazManie
standard, Dg
♂ XOLOUŠEK von Percy
dumbo / russian blue / self
♀ Bebešina BEZINKA
standard, Dg / russian blue agouti / self
♂ EDWORD z Hamaku
standard, Dg / black / self
♀ BÁRA
dumbo fuzz / black / husky
♂ CHLOUPEK
fuzz, Dg / seal point siamese / berkshire
♀ CHARMION z Mouseville
standard, Dg, Fg / black / self
♂ VARG VÁLEČEK ze Svahu
dumbo / russian blue / self
♀ AUBERDINE z Mouseville
dumbo / russian blue agouti / self
♂ GUMÍK Beris
standard / russian burmese / self
♀ Butterfly´s BEE
dumbo / BES / self
Download

CKP 033-14 - ChS Mouseville