ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
ASOCIACE SAMARITÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRAHA ZÁPAD
U včely 1442, Praha-Zbraslav, 156 00, tel.: 257923003
Ceník služeb pro samoplátce pro první pololetí roku 2013
Zdravotní asistence - posádka v režimu RZP, RLP (dle platné legislativy ČR)
-
Pronájem sanitního vozu RZP (kompletní zdravotnické vybavení)
Přístavné kilometrovné tam i zpět (mimo území hl.m.Prahy)
Přístavné kilometrovné tam i zpět (na území hl.m.Prahy)
Lékař (se specializovanou působností)
Záchranář (s registrací MZD - specializace v urgentní medicíně)
Řidič RZP, RLP (osvědčení RZP)
Kilometrovné za odvoz pacienta do nemocničního zařízení - RZP (řidič+sestra)
Kilometrovné za odvoz pacienta do nemocničního zařízení - RLP (řidič+lékař)
Kilometrovné za odvoz pacienta do nemocničního zařízení - RLP (řidič+sestra+lékař)
230Kč hod
22 Kč/km
zdarma
530 Kč/hod
270 Kč/hod
220 Kč/hod
52 Kč/km
67 Kč/km
75 Kč/km
Pozn. Tyto kilometry se účtují přímo pacientům (nepojištěným, cizincům mimo EU, apod.)
Začátek asistence se počítá výjezdem ze základny a končí příjezdem na základnu.
Zdravotní asistence - posádka v režimu DNR
-
Pronájem sanitního vozu DNR (základní zdravotnické vybavení)
Přístavné kilometrovné tam i zpět (mimo území hl.m.Prahy)
Přístavné kilometrovné tam i zpět (na území hl.m.Prahy)
Lékař (s odbornou způsobilostí)
Zdravotní sestra (s registrací MZD)
Řidič DNR (osvědčení DNR)
Kilometrovné za odvoz pacienta do nemocničního zařízení - DNR (řidič+sestra)
Kilometrovné za odvoz pacienta do nemocničního zařízení - DNR (řidič+lékař)
Kilometrovné za odvoz pacienta do nemocničního zařízení - DNR (řidič+sestra+lékař)
190 Kč/hod
22 Kč/km
zdarma
450 Kč/hod
270 Kč/hod
220 Kč/hod
41 Kč/km
55 Kč/km
63 Kč/km
Pozn. Tyto kilometry se účtují přímo pacientům (nepojištěným, cizincům mimo EU, apod.)
Začátek asistence se počítá výjezdem ze základny a končí příjezdem na základnu.
Zdravotní repatriace - zahraničí
-
Lékař (se specializovanou působností)
Záchranář (s registrací MZD – specializace v urgentní medicíně)
Řidič RZP, RLP (osvědčení RZP)
Cena za 1 km
Cestovní náhrady (diety, dálniční známka, mýtné, parkování, apod.)
Koordinátor celé akce (na jednu repatriaci)
530 Kč/hod
270 Kč/hod
220 Kč/hod
22 Kč/km
dle destinace
230 Kč/repatriace
Doprava nemocných a raněných
- Kilometrovné tam i zpět, vůz DNR (1 řidič)
- Kilometrovné tam i zpět, vůz DNR (2 řidič)
- Čekací doba na pacienta
28 Kč/km
30 Kč/km
170/0,5 hod
________________________________________________________________________________
Sídlo:
U včely 1442, Praha-Zbraslav, 156 00
Tel.: 257923003
e-mail: [email protected]
www.ascr.cz
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
ASOCIACE SAMARITÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRAHA ZÁPAD
U včely 1442, Praha-Zbraslav, 156 00, tel.: 257923003
Výjezdné na tísňovou linku (nepojištění pacienti, cizinci mimo EU apod.)
-
Vůz RZP (řidič+sestra)
Vůz RLP (řidič+lékař)
Výjezd Randez Vous (vůz RZP a vůz RLP)
Převoz do zdravotnického zařízení
5800 Kč
9300 Kč
15200 Kč
100 Kč/hod
Kurzy a školení
-
Kurz pro řidiče DNR (akreditace MZD)
Kurz první pomoci
Instruktor první pomoci – rekval. kurz, akreditace MŠMT
Kurz pro řidiče RZP (akreditace MZD)
Zapůjčení pomůcek včetně studijního materiálu
120 hodin
4 hodiny
80 hodin
780 hodin
5300 Kč
270 Kč/osoba
5100 Kč/osoba
35000 Kč/osoba
170 Kč/hod
________________________________________________________________________________
Sídlo:
U včely 1442, Praha-Zbraslav, 156 00
Tel.: 257923003
e-mail: [email protected]
www.ascr.cz
Download

Vážená paní - Záchranná služba ASČR Praha