ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
Fakulta elektrotechnická
Katedra jazyků
Zikova 2, 166 27 Praha 6, +420 224 353 596
FEL ČVUT
nabízí i v LS 2014/15
pracovníkům FEL
kurzy angličtiny
vyučované katedrou jazyků
http://jazyky.feld.cvut.cz/
Kurz se zaměřuje především na obecný jazyk používaný v akademickém prostředí a doplňuje
pracovní materiály o technické texty. Absolvent posledního kurzu v řadě (A0B04AZK)
(A0B04
by měl
mít znalosti na úrovni B2 CERR, čemuž odpovídá i koncept zkoušky, která bude mít podobné
parametry jako zkouška pro např. certifikát FCE.
•
•
•
•
Návštěva kurzu je pro
ro pracovníky FEL zdarma.
Účast je možná v kterémkoli standardním kurzu nabízeném katedrou jazyků.
jazyků
Přihlášení do kurzu předchází rozřazovací test. Termín si prosím domluvte s PhDr. Danou
Salákovou ([email protected]
[email protected]).
Pro postup do další úrovně je nutné splnit požadavky k získání zápočtu za daný semestr.
semestr
Kurz
Začátečníci:
A0B04 A0-2
Mírně pokročilí:
A0B04 A1-2
Pokročilí:
A4B04AZK
Čas
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhyhttp://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhy
ng.B142/public/cz/predmety/12/54/p12549004.html
zkontaktujte
ontaktujte prosím uvedeného vyučujícího
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhy
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/rozvrhyng.B142/public/cz/predmety/12/54/p12549504.htmll
zkontaktujte prosím uvedeného vyučujícího
pondělí 11.00-12.30
11.00
úterý 9.15--10.45
Materiály
na webu katedry jazyků:
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/index.ht
http://jazyky.feld.cvut.cz/vyuka/index.htm
(heslo u vyučujícího nebo na
sekretariátě katedry)
Cambridge Academic English
Počet míst v kurzech je omezený.
vyučující
katedry jazyků
FEL ČVUT
Download

zde (PDF) - Katedra jazyků