PhDr. Vojtěch Bednář
www.medialni-poradce.cz
[email protected] tel. 603 343 831
www
Strategie vyjednávání
Seminář pro management
Od autorů stejnojmenné knihy
http://www.grada.cz/strategie-vyjednavani_6705/kniha/katalog/
Naučte se a ovládněte strategie vyjednávání! Správně volená strategie je základním předpokladem úspěšného
vyjednávání. Efektivní volba strategie dává konkurenční výhodu. Díky ní je možné soustředit se na podstatu
věci, dosáhnout ve vyjednávání co nejlepších výsledků při co nejmenších ztrátách.
Na našem semináři strategií vyjednávání se dozvíte, jak správě zvolit, připravit a použít strategii pro
vyjednávání. Naučíte se také rozpoznat nejběžnější strategie protistrany, správně a efektivně na ně reagovat,
vést vyjednávání k pozitivnímu, pro všechny přijatelnému výsledku. Zvítězit!
Hlavní body programu
-
Typy vyjednávání a jejich zvláštnosti
o Dozvíte se, jaké jsou druhy vyjednávání, jaké jsou naše pozice a možnosti v nich, co lze od
různých typů vyjednávání očekávat a jak je rozpoznat.
-
Vybrané strategie vyjednávání
o Popíšeme vám nejčastěji používané strategie vyjednávání. Odhalíte jejich silné a slabé
stránky. Dozvíte se, kdy je můžete použít, a jak s nimi pracovat tak, aby vám sloužily.
-
Příprava vyjednávání a volba strategie
o Dozvíte se, jak správně zvolit strategii pro vyjednávání. Naučíme vás připravit se na
vyjednávání, seznámíte se s jednoduchými pomůckami a triky, které vám zajistí, že při
vyjednávání nezůstanete na holičkách.
-
Použití strategie a průběh vyjednávání
o Provedeme vás správným nasazením a využitím zvolené strategie ve vyjednávání. Dozvíte se,
jak strategii nasadit, ale také jak rozpoznat strategii protistrany. Naučíte se správě reagovat
na kroky protistrany, otipovat a odhadnout její chování, správně ustoupit, či naopak zaútočit
tak, aby výhoda zůstala na vaší straně.
Seminář trvá standardně jeden den (cca 5,5 hod.), kombinuje teorii a praxi, je založen na řadě praktických
postupů, příkladů a best practices. Jeho součástí jsou podklady pro účastníky, zpětná vazba a její vyhodnocení,
možná je individualizace semináře pro konkrétní cílovou skupinu. Poskytujeme také odborné poradenství na
podporu vyjednávání
Pro další informace navštivte www.avemedia.cz . Kontaktovat nás můžete na [email protected] nebo
telefonním čísle 603 343 831.
1
Download

obsah v PDF - PhDr. Vojtěch Bednář