Download

Pravděpodobnost 1) Vyjmenujte všechny možné výsledky pokusu