Otázky ke zpracování do dokumentace praktických cvičení
platné pro školní rok 2014/2015
Úloha 1
1.
2.
3.
Vysvětlete funkci krokového motoru. Jaké je jeho typické použití?
Pro řízení krokových motorů se často používá tzv. mikrostepping. O co se jedná a jaký je princip tohoto řešení?
Z důvodu vyšší spolehlivosti se často v průmyslu používají bezkontaktní snímače. Navrhněte vhodné řešení tohoto typu pro
ovladač robota.
Úloha 2
1.
2.
3.
Uveďte minimální frekvenci, kterou je nutné generovat signál jednobitového PWM DAC, aby výstupní analogový signál
odpovídal kvalitou osmibitovému DAC se vzorkováním 22,05kHz.
Vysvětlete princip FM syntézy a jak se její vlastnosti liší od tzv. samplovaného zvuku.
Jakým způsobem je možné využít v procesoru integrované jednotky čítače pro generování PWM signálu? (viz. datasheet)
Úloha 3
1.
2.
3.
Jakým způsobem jsou řízeny moderní světelné křižovatky? Uveďte příklad konkrétního řešení.
Pro definici složitějších obvodů je výhodné použít jazyk VHDL. Uveďte VHDL zápis funkce použitého klopného obvodu.
Jaký je rozdíl mezi FPGA a CPLD obvody? Uveďte charakteristické vlastnosti a zástupce pro každou skupinu.
Úloha 4
1.
2.
3.
S využitím vhodného generátoru QR kódů zakódujte své jméno a email a tento kód vložte do dokumentace tak, aby byl
prakticky použitelný.
Uveďte příklady 3 standardů čárových kódů spolu s jejich možnostmi (použitelné znaky, délka, zabezpečení …)
Uveďte alespoň tři pravidla, která je nutné dodržet při vytváření čárového kódu např. při návrhu obalu nového výrobku.
Úloha 5
1.
2.
3.
Co je nezbytnou podmínkou pro realizaci fullduplexní bezdrátové komunikační linky? Jaký typ duplexu je možný na
použitých modulech?
Pro průmyslovou komunikaci je možné využít např. protokol ZigBee. Uveďte jeho základní popis a charakteristiky.
Uveďte alespoň 5 technologií, které pro svou funkci využívají pásma 2,4GHz.
Úloha 6
1.
2.
3.
Popište princip, na kterém je založena technologie bezdrátové identifikace RFID.
Při nasazení v systému identifikace skladových položek je požadován zápis uživatelských informací (váha, datum
naskladnění apod.). Je v takovém případě možné nasadit RFID technologii (pokud ano, popište jak).
Je v případě RFID technologie možné, aby bylo současně vyčteno několik identifikačních čipů?
Úloha 7
1.
2.
3.
Jaké prvky jsou nutné pro vytvoření solární elektrárny v tzv. ostrovním režimu - např. na rekreačním domě?
Jakými parametry jsou typicky popsány vlastnosti solárních panelů?
Vysvětlete princip funkce servopohonu. Liší se funkce průmyslových servopohonů od použitého modelářského serva?
Úloha 8
1.
2.
3.
Uveďte příklad a vlastnosti jednoho typu standardní komunikační sběrnice používané v elektronických zařízeních pro přenos
dat mezi dílčími moduly (např. mezi uživatelským rozhraním, senzory a akčními členy).
V jednodušších zařízeních se kromě maticového snímání používá také snímání založené na vyhodnocení odporu. Vysvětlete
princip na příkladu zpracování osmi tlačítek.
Některé audio CD disky není možné přehrát např. v počítači z důvodu ochrany obsahu. Popište jednu z používaných
technologií ochrany.
Download

Otázky do dokumentace cvičení V4 2014/2015