William Shakespeare: Romeo a Julie
William Shakespeare – stručně z jeho života
-
Charakterizujte hlavní postavy.
Romeo:
Julie:
Stručně shrňte děj dramatu.
Vypište z textu citát, který vás zaujal.
Kde se děj tragédie odehrává? Pokuste se blíže popsat. Jak na vás místo děje působí?
Charakterizujte jazyk dramatu.
Doplňte:
námět –
téma –
motiv –
kompozice –
Vyberte některé umělecké prostředky. Vypište je, pojmenujte je, popř. vysvětlete.
Vyhledejte alespoň dva překladatele, kteří překládali dílo Williama Shakespeara.
Vyhledejte alespoň jednoho autora, který se nechal tragédií Romeo a Julie inspirovat
k napsání vlastního díla.
Download

William Shakespeare: Romeo a Julie