Projekt: "Studenti čtou a píší noviny 2012"
Letos na jaře mají naši studenti opět možnost stát se novinářem. A to právě díky známému
projektu MF DNES.
Redakce opět zadá postupně 3 témata, která studenti zpracují. Všechny příspěvky budou
zveřejněny na www.idnes.cz/studenti. Autoři, jejichž články jsou zveřejněny přímo v novinách MF
DNES, mohou dostat i knižní odměnu.
V rámci tohoto projektu MF DNES opět poskytne naší škole bezplatné výtisky svých novin po
dobu šesti týdnů, které budou využívány ve vyučování. Noviny budou k dispozici v kanceláři školy
po Velikonocích.
Patronem projektu na naší škole je Mgr. Julie Dlabajová. Své práce zasílejte na
[email protected] vždy do stanoveného termínu.
Doporučený rozsah je 1/2 nebo 3/4 A4, na konci uveďte své jméno, příjmení, název
školy a město.
Samotný soubor pojmenujte jménem a příjmením autora!
Do předmětu uveďte název školy.
První téma zní Na Hrad!
Můžete si vybrat ze tří podtémat.
A. Kdo má být hlavou státu

B. Co má dělat hlava státu

C. Odkaz Václava Havla a Václava Klause
vložila: Mgr. Julie Dlabajová
Download

Projekt: "Studenti čtou a píší noviny 2012"