12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PODZEMNÍ STAVBY
PRAHA 2013
22.–24. DUBNA 2013 | PRAHA, ČESKÁ REPUBLIKA
2. OZNÁMENÍ
Sponzorováno ITA-AITES
www.ita-aites.cz
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
2
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
PŘÍPRAVNÝ VÝBOR A VĚDECKÁ RADA
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
3
POZVÁNKA
Předseda přípravného výboru:
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
Satra, spol. s r.o.
Předseda vědecké rady:
Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
3G Consulting Engineers s.r.o.
Zahraniční členové:
Dr. Nick Barton, Norsko
Dr. Stojan Bratojev, Bulharsko
Ing. Heinz Ehrbar, Švýcarsko
Søren Degn Eskesen, Dánsko
Ing. Miloslav Frankovský, Slovensko
Dr. Vojtech Gall, USA
Prof. Robert Galler, Rakousko
Piergiorgio Grasso, Itálie
Ing. Viktória Chomová, Slovensko
Martin Knights, Velká Británie
Dr. Davorin Kolic, Chorvatsko
Yann Leblais, Francie
Prof. Jakob Likar, Slovinsko
Arif Rasulov, Ázerbájdžán
Prof. Ignacio del Rey, Španělsko
Prof. Anna Sieminska-Lewandowska, Polsko
Prof. Wulf Schubert, Rakousko
Prof. Markus Thewes, Německo
Dr. Alun Thomas, Velká Británie
Prof. Walter Wittke, Německo
Prof. Bai Yun, Čína
Domácí členové:
Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc., VŠB-TU Ostrava
Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc., FSv ČVUT v Praze
Ing. Otakar Hasík, Metroprojekt Praha, a.s.
Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Ing. Libor Mařík, IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Doc. RNDr. David Mašín, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
Ing. Miloslav Novotný, CzTA ITA-AITES
Prof. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc., FSv ČVUT v Praze
Ing. Tomáš Parák, Ph.D., Mott MacDonald CZ, s.r.o.
Doc. Dr. Ing. Jan Pruška, FSv ČVUT v Praze
Ing. Markéta Prušková, Ph.D., CzTA ITA-AITES
Ing. Lukáš Rákosník, Satra, spol. s r.o.
Ing. Karel Rössler, Ph.D., P.E., Metrostav, a.s.
Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., ARCADIS Geotechnika, a.s.
Lenka Sliwková, Guarant International, spol. s r.o.
Ing. Jiří Smolík, Subterra, a.s.
Ing. Martin Srb, 3G Consulting Engineers s.r.o.
Ing. Boris Šebesta, Metrostav, a.s.
Doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
Doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc., VŠB-TU Ostrava
Ing. Jaromír Zlámal, Pohl CZ, a.s.
Česká tunelářská asociace ITA-AITES vás srdečně zve na 12. ročník mezinárodní konference „Podzemní stavby
Praha 2013“, která se uskuteční ve dnech 22. až 24. dubna 2013 v Praze. Jedná se o největší českou tunelářskou
konferenci, která je pravidelně pořádána každé tři roky. Na její přípravě se podílejí i Slovenská tunelářská
asociace ITA-AITES a přední světoví odborníci jako členové vědecké rady. Cílem konference je, aby její program
odrazil zkušenosti s přípravou a prováděním všech druhů podzemních staveb při použití jak konvenčních, tak
mechanizovaných způsobů ražby.
Navzdory zhoršeným celosvětovým ekonomickým podmínkám se v České republice provádějí a připravují významné
podzemní stavby, z nichž některé jsou svým rozsahem i způsobem provádění mimořádné. Dokončuje se v současnosti
největší tunelářská stavba – tunelový komplex Blanka na pražském městském okruhu s délkou tunelové části 5,5
kilometrů. V plné výstavbě se nachází prodloužení trasy V.A pražského metra, kde jsou nasazeny dva zeminové štíty
průměru 6 m, které v součtu vyrazí přes 8 km trat‘ových tunelů.
Intenzivně se připravují stavby železničních tunelů na III. a IV. železničním koridoru, z nichž nejvýznamnější jsou
tunely Chotýčany (dl. 4810 m) a Ejpovice (dl. 4150 m). Výstavba posledně jmenovaného tunelu by měla být zahájena
ještě v roce 2012. Mimořádnými výhledovými stavbami jsou trasa D pražského metra, nový zásobník zemního plynu
a hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Na lepší časy pro tuneláře se také blýská ve Slovenské republice, kde
probíhají soutěže na tunely na dálnici D1 (Visňové – dl. 7,5 km; Šibenik – 0,6 km; Čebrat‘ – 2 km).
Věříme, že tento ročník konference bude stejně úspěšný jako v roce 2010, přinese řadu zajímavých poznatků
a umožní účastníkům získat nové kontakty. Česká republika a zejména její hlavní město Praha, se svým osobitým
kouzlem a mnoha zajímavými památkami, jsou ideálním místem pro jednání konference i chvíle odpočinku.
Na shledanou v Praze v dubnu 2013!
Ing. Ivan Hrdina
předseda CzTA,
člen exekutivy ITA-AITES
Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.
předseda přípravného výboru
konference
Doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.
předseda vědecké rady
konference
KONTAKTY
Sekretariát přípravného výboru konference:
SATRA, spol. s r. o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 296 337 181, fax: +420 296 337 189, e-mail: [email protected]
Česká tunelářská asociace ITA-AITES:
Ing. Miloslav Novotný, sekretář CzTA ITA-AITES, Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Tel./fax: +420 266 793 479, e-mail: [email protected], web: www.ita-aites.cz
Organizační agentura:
Guarant International spol. s r.o., Lenka Sliwková, Opletalova 22, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 284 001 444, fax: +420 284 001 448, e-mail: [email protected]
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
4
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
5
ZÁKLADNÍ INFORMACE O KONFERENCI
Název konference:
Termín konání:
Místo konání:
Podzemní stavby Praha 2013
22. až 24. dubna 2013
Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, 190 00 Praha 9 – Vysočany
www.cchp.cz
Clarion Congress Hotel Prague je moderní hotelový
komplex zaměřený na konání kongresů a konferencí.
Současně nabízí příjemné ubytování v pohodlně
vybavených pokojích, restauraci, bar a wellness
centrum. Jeho výhodou je výborná dopravní
dostupnost – nachází se přímo u stanice metra B
„Vysočanská“, necelých 15 minut jízdy z centra
města. Pro hosty přijíždějící automobilem je vybaven
dostatkem parkovacích míst v podzemních garážích.
Vedle hotelu se nachází nákupní galerie Fénix.
ČASOVÝ PRŮBĚH KONFERENCE
Pondělí 22. dubna 2013
09:00–09:15
09:15–10:45
10:45–11:15
11:15–12:45
12:45–13:30
13:30–15:30
15:30–16:00
16:00–18:00
19:30–23:00
Slavnostní zahájení
Keynote Lectures I a II
Přestávka
Keynote Lectures III a IV
Oběd
Souběžné jednání dvou sekcí
Přestávka
Souběžné jednání dvou sekcí
Společenský večer
Úterý 23. dubna 2013
08:30–10:15
10:15–10:45
10:45–12:45
12:45–13:30
13:30–15:30
15:30–16:00
16:00–18:00
Souběžné jednání dvou sekcí
Přestávka
Souběžné jednání dvou sekcí
Oběd
Souběžné jednání dvou sekcí
Přestávka
Souběžné jednání dvou sekcí
Středa 24. dubna 2013
09:00–13:00
Odborné exkurze
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
6
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
KLÍČOVÉ PŘEDNÁŠKY (KEYNOTE LECTURES)
Bezprostředně po skončení slavnostního zahájení konference je přednesou tito přední domácí a zahraniční
odborníci:
Libor Mařík (Česká republika):
Ermín Stehlík (Česká republika):
Martin Knights (Velká Británie):
Heinz Ehrbar (Švýcarsko):
Historie a současnost NRTM v České republice
Výstavba pražského metra – historie, současnost a budoucnost
Technologie a inovace v tunelování
Pravidlo vyšších počtů v podzemním stavitelství – Zvládání rizik pro
megaprojekty – Zkušenosti z Gotthardského bázového tunelu
ODBORNÝ PROGRAM
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
7
5. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ, VÝVOJ A VÝZKUM PODZEMNÍCH STAVEB
Vedoucí sekce:
doc. Dr. Ing. Jan Pruška
Vyzvaná přednáška:
Prof. Robert Galler (Rakousko): 3-rozměrné numerické modelování v podzemním
inženýrství – některé poznámky ke stavu vědy a současné výzkumné aktivity
6. VYBAVENÍ, BEZPEČNOST PROVOZU A ÚDRŽBA PODZEMNÍCH STAVEB
Vedoucí sekce:
Ing. Lukáš Rákosník
Vyzvaná přednáška:
Bernhard Kohl (Rakousko): Bezpečnost v silničních tunelech – stav vědy
7. ŘÍZENÍ RIZIK, SMLUVNÍ VZTAHY A FINANCOVÁNÍ PODZEMNÍCH STAVEB
Vedoucí sekce:
Ing. Martin Srb
Vyzvaná přednáška:
Søren Degn Eskesen (Dánsko): Řízení rizik výstavby – nový vývoj a příklady z minulosti
Posterová sekce bude k dispozici autorům, jejichž příspěvek nebyl vybrán k prezentaci v rámci hlavního programu.
Technická výstava partnerů konference a firem z oboru bude instalována v sále vedle dvou hlavních přednáškových
místností a ve foyer konferenčního patra.
Technické exkurze na tunelovou výstavbu v Praze a blízkém okolí se uskuteční třetí den konference.
Oznámení autorům o přijetí (případně nepřijetí) příspěvku včetně zaslání pokynů pro zpracování příspěvku bude
rozesláno do 30. září 2012. Zpracovaný příspěvek včetně obrázků a grafických příloh a abstrakt v délce 300–500
slov musí být vložen elektronicky do formuláře na webových stránkách CzTA www.ita-aites.cz nejpozději do
1. prosince 2012. Příspěvek musí být zpracován přesně podle pokynů (šablony), jinak může být pořadateli konference
odmítnut. Autoři z ČR nebo SR musí zaslat také překlad příspěvku a abstraktu do angličtiny.
Přijaté příspěvky budou uveřejněny ve Sborníku příspěvků konference, který bude vydán elektronicky v anglickém
jazyce a bude obsahovat i příspěvky z ČR a SR v českém nebo slovenském jazyce. Současně bude vytištěn Sborník
abstraktů, kde bude souhrn příspěvků v anglickém a českém nebo slovenském jazyce.
1. DOPRAVNÍ TUNELY VE MĚSTECH – PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBA
Vedoucí sekce:
Ing. Boris Šebesta
Vyzvané přednášky:
Dr. Vojtech Gall (USA): Nedestruktivní alternativy projektů mimoúrovňových křížení
využívající velmi mělké konvenční tunelování
Dr. Davorin Kolic (Chorvatsko): Městské dopravní tunely v podzemním urbanismu
2. DOPRAVNÍ TUNELY MIMO MĚSTA – PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBA
Vedoucí sekce:
Ing. Libor Mařík
Vyzvaná přednáška:
Prof. Bai Yun (Čína): Trans-národní železnice pod Himálajemi
3. OSTATNÍ PODZEMNÍ STAVBY – PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBA
Vedoucí sekce:
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc.
Vyzvaná přednáška:
Prof. Wulf Schubert (Rakousko): Požadavky na nedopravní podzemní stavby
4. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM A MONITORING PODZEMNÍCH STAVEB
Vedoucí sekce:
doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc.
Vyzvaná přednáška:
Prof. Anthony Steven O‘Brien (Velká Británie): Geotechnické hodnocení,
poslední vývoj a aplikace
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
Společenský večer se opět uskuteční v prostorách
Břevnovského kláštera, kde bude kromě občerstvení
přichystán i doprovodný program. Vstup na tento večer
je zdarma pro účastníky konference po zaplacení
registračního poplatku. Vstupenku pro doprovod je
možné dokoupit zvlášt‘.
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
8
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
9
REGISTRACE
REZERVACE UBYTOVÁNÍ
Registrace účastníků a doprovodných osob na konferenci a rezervace ubytování je nyní k dispozici na webových
stránkách CzTA www.ita-iates.cz.
Pro účastníky konference je k dispozici ubytování v různých cenových kategoriích za zvýhodněné ceny. Všechny
hotely jsou situovány v blízké vzdálenosti od místa konání konference, hotelu Clarion Congress Hotel Prague.
Vložné
Ceny ubytování v Clarion Congress Hotel Prague
Poplatek
Účastník konference
Účastník ze státní správy
Student (doktorand)*
Student (SŠ či VŠ)*
Doprovodná osoba
Pouze společenský večer
Včasná registrace Standardní registrace
do 15. ledna 2013
do 28. února 2013
9.500 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
zdarma
2.100 Kč
1.000 Kč
10.500 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
zdarma
2.300 Kč
1.200 Kč
Pozdní registrace
po 28. únoru 2013
a na místě
11.500 Kč
2.000 Kč
1.000 Kč
zdarma
2.300 Kč
1.200 Kč
Všechny částky jsou uvedeny včetně DPH.
* potvrzení o prezenčním studiu musí být předloženo při registraci
Účastnické vložné zahrnuje:
• Účast na odborném programu konference včetně posterové sekce a výstavy
• Konferenční materiály včetně Sborníku příspěvků v elektronické podobě a tištěného Sborníku abstraktů
• Účast na společenském večeru
• Účast na exkurzi
• Obědy a kávové přestávky
Studentské vložné zahrnuje:
• Účast na odborném programu konference včetně posterové sekce a výstavy
• Sborník příspěvků v elektronické podobě a tištěný Sborník abstraktů
• Účast na exkurzi
• Kávové přestávky
Vložné pro doprovodnou osobu zahrnuje:
• Účast na společenském večeru
• Procházka s průvodcem po historickém centru Prahy
• Půldenní výlet mimo Prahu autobusem
Standardní pokoj – cena při rezervaci do 21. 2. 2013
1 990,00 Kč
Exekutivní pokoj – cena při rezervaci do 21. 2. 2013
2 770,00 Kč
Standardní pokoj – cena při rezervaci po 22. 2. 2013
2 490,00 Kč
Exekutivní pokoj – cena při rezervaci po 22. 2. 2013
3 270,00 Kč
Ceny ubytování jsou za pokoj a noc a zahrnují 14 % DPH, snídani a místní poplatky.
Nabídka ostatních hotelů je k dispozici na webových stránkách www.ita-aites.cz.
Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, ubytování nebude možné garantovat po
termínu 22. února 2013, ačkoli GUARANT International se bude snažit vyjít všem účastníkům vstříc.
Aby byla Vaše rezervace garantována, je potřebné uhradit částku za první noc pobytu co nejdříve. Po obdržení
platby za 1. noc Vám bude rezervace potvrzena e-mailem. Zbývající částku pak uhradíte v hotelu při příjezdu nebo
odjezdu.
STORNO PODMÍNKY
Sekretariát konference musí být písemně informován o zrušení Vaší registrace nebo rezervace ubytování.
V případě storna budou platit následující storno podmínky:
Zrušení registrace na konferenci
Zrušení registrace před termínem 15. 1. 2013
1 000 CZK storno poplatek
Zrušení registrace mezi termíny 15. 1. 2013 a 28. 2. 2013
4 200 CZK storno poplatek
Zrušení registrace po termínu 1. 3. 2013
100% storno poplatek
Zrušení hotelové rezervace
Zrušení rezervace před a včetně 19. 3. 2013
vrácení celé částky za hotelovou rezervaci
(po odečtení manipulačního poplatku 150 Kč)
Zrušení rezervace po termínu 19. 3. 2013
storno poplatek ve výši jedné noci
Nedojezd
storno poplatek ve výši jedné noci
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
10
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
11
Zlatí partneři
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Registrační poplatky, společenský program, ubytování a další objednané služby musí být uhrazeny v CZK
prostřednictvím bankovního převodu nebo platební kartou.
Možnost online úhrady platebními kartami: MasterCard/Eurocard, VISA, Diners Club a American Express.
Bankovní převod:
Banka
Československá obchodní banka
Adresa
Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, ČR
Číslo účtu
79353/0300
Název účtu
GUARANT International
SWIFT kód
CEKOCZPP
IBAN
CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
Detail platby
201309 / Vaše jméno
Upozornění: Bankovní poplatky musí být v plné výši uhrazeny účastníkem. Kopie bankovního příkazu musí být
zaslána spolu s registračním formulářem na sekretariát konference.
PARTNEŘI
Platinoví partneři
Stříbrní partneři
Výstavba stanice metra Veleslavín
Pozemní
stavby
Královopolský tunel,
7FML²NŕTUTL²PLSVI#SOP
Modernizace trati Votice–Benešov
u Prahy – Olbramovický tunel
ôFMF[OJťO¢
stavby
Metro IV.C2, Praha
Podzemní
stavby
,PMFLUPS7–DMBWTLžO–NŕTU¢Ø
trasa C, Praha
Jsme spolehlivý partner
WQPE[FN¢OB÷FMF[OJDJ
JOBQPWSDIVQąTPC¢NF
WšFTLžSFQVCMJDF
JW[BISBOJť¢
www.subterra.cz
/FES÷¢NFTFQĜJ[FNJ
Subterra a.s.
Bezová 1658
147 14 Praha 4-Braník
Minova
Váš partner pro podzemní výstavbu
Minova
Zlatý partner
konference
"Podzemní stavby
Praha 2013"
Minova International patøí mezi pøední svìtové dodavatele kotevní techniky a injekèních materiálù
pro oblast podzemní výstavby. Její ucelené portfolio technologií a produktù bylo provìøeno øadou
úspìšných akcí nejen v zahranièí, ale také v Èeské a Slovenské republice.
Minova Bohemia dodává svým partnerùm v tìchto zemích osvìdèené technologie a technické
poradenství pro øešení obtížných situací pøi výstavbì èi rekonstrukcích podzemních staveb.
Kotvení
Tìsnìní
Zpevnìní
Stabilizace
Vyplòování
www.minova.cz, www.minovainternational.com
®
SikaProof A
A member of the Orica Group
A winning team for superior productivity
Inovační, plně přilnutý hydroizolační systém,
který vám výrazně zjednoduší práci!
Navštivte nás na 12. mezinárodní konferenci ”Podzemní stavby Praha
2013”, 22–24. dubna 2013
www.sika.cz
The Ground Support Company
Atlas Copco s.r.o.
Prumyslova 10
102 00 Praha 10
www.atlascopco.cz
Our tunnelling
expertise
Your success
www.arcadisgt.cz
We offer new and modern solutions,
which correspond best to the clients‘ requirements
2. oznaŮmeniŮ konference Podzemn1 1
8/30/12 11:21:21 AM
Mott MacDonald
Váš partner pro podzemní stavby a zakládání
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
3URMHNWRYiþLQQRVW'Ò5'637''36'636
3URMHNWRYpĜt]HQt
1570LQåHQêU
0RQLWRULQJ
6XSHUYL]HDVWDYHEQtGR]RU
ět]HQtUL]LN
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
Ŷ
7XQHO\KORXEHQpUDåHQp
Šachty
Kaverny
3DåtFtNRQVWUXNFH
6SHFLiOQt]DNOiGiQtVWDYHE
6WDELOLWDVYDKĤ
.CZ
TTMAC
O
WWW.M
C
M
MAC.CO
MOTT
ZECH@
Jsme spolehlivým partnerem
na povrchu i v podzemí
■
výstavba a rekonstrukce metra
■
hloubené stavební jámy a šachty
■
velkoprostorová podzemní díla
■
ražené kanalizace
■
kolektory
■
technologie stříkaných betonů
■
energetické tunely
■
sanace a rekonstrukce
podzemních děl
PROMINECON CZ a.s. | Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1 | tel: (+420) 221 864 101
fax: (+420) 224 826 266 | e-mail: [email protected] | www.prominecon.cz
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
60 let tradice
na povrchu
v podzemí
i v dole
WWW.VOKD.CZ
POZNÁMKY
21
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
22
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
12. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013
23
Obecní dům / Municipal House
Staroměstské nám. / Old Town Square
Karlův most / Charles Bridge
Hlavní nádraží / Main Train Station
E
F
Václavské nám. / Wenceslas Square
B
C
Pražský hrad / Prague Castle
A
D
Clarion Congress Hotel Prague
1
Download

PODZEMNÍ STAVBY PRAHA 2013