PROGRAM ZASEDÁNÍ SEMINÁŘE
“Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu
a stavebních konstrukcí 2015”
12. 2. 2015 8.00 - 9.00 prezence účastníků - Nová aula VŠB-TU Ostrava
12. 2. 2015 - ČTVRTEK DOPOLEDNE - SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ SEKCÍ - NA1
9.00 - 9.30 Zahájení semináře
9.30 - 10.00
Ing. Petr Hybský - Metrostav a.s.
Ing. Michal Grossmann - Minova Bohemia s.r.o.
SANACE TUNELOVÉHO OSTĚNÍ Z ŽELEZOBETONOVÝCH SEGMENTŮ PŘI
VÝSTAVBĚ TRASY METRA V.A
10.00 - 10.20
Ing. Libor Mazal - OKD a.s.
ZKUŠENOSTI S POUŽÍVÁNÍM INJEKČNÍCH PRAMENCOVÝCH SVORNÍKŮ NA
DOLE PASKOV
10.20 - 10.40
Ján Miškovský, Marian Panáček - MVE TEKOV s.r.o. Bratislava
Prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc., Juraj Škvarka - Katedra geotechniky SvF STU,
Bratislava
GEOTECHNICKÉ PROBLÉMY MALÝCH VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ
10.40 - 11.00 PŘESTÁVKA
11.00 - 11.20
Karolina Knapik, MSc, CEng., Joanna Bzówka, DSc., PhD., CEng., Associate Prof.
The Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Giacomo Russo, PhD., CEng., Associate Prof.
University of Cassino and Southern Lazio, Faculty of Engineering
SELECTED FACTORS AFFECTING THE EFFICIENCY OF CLAY IMPROVEMENT
11.20 - 11.40
Ing. Linda Vydrová, Ph.D. - ČVUT v Praze, Fakulta stavební
SROVNÁNÍ TUNELOVACÍCH METOD NRTM A ADECO-RS S PŘIHLÉDNUTÍM K
VYUŽITÍ V PRAXI
11.40 - 12.00
Ing. Jozef Valko, Ing. Ladislav Grega, PhD., Ing. Igor Jurík - Uranpres, spol. s r.o.
VYUŽITIE KOTEVNÝCH A ZAISŤOVACÍCH PRVKOV V PODMIENKACH TUNELA
OVČIARSKO
1
12.00 - 12.20
Ing. Alice Wetterová - AMBERG Engineering Brno, a.s.
SANACE ČÁSTÍ PRIMÁRNÍHO KOLEKTORU MĚSTA BRNA
12.20 - 12.40
Harald Bornebroek – ORICA Germany
TECHNICAL TRIALS WITH ELECTRONIC DETONATORS IN ONNSASEN TUNEL NORWAY
12.40 - 13.40 OBĚD (Nová aula)
12. 2. 2015 - ČTVRTEK ODPOLEDNE - SEKCE GEOTECHNICKÁ - NA1
13.40 - 14.00
Ing. Milan Chodacki - Minova Bohemia s.r.o., divize Grouting
ZAJIŠŤOVÁNÍ A SANACE SVAHŮ A SKALNÍCH STĚN OCHRANNÝMI
OCELOVÝMI SÍTĚMI A DYNAMICKÝMI BARIÉRAMI
14.00 - 14.20
Joanna Bzówka, DSc., PhD., CEng., Associate Prof., Anna Juzwa, MSc, CEng.,
Konrad Wanik, MSc, CEng, Lidia Wanik, MSc, CEng, Tomasz Żyrek, MSc, CEng.
The Silesian University of Technology, Gliwice, Poland
DISCUSSION ON THE INFLUENCE OF VARIOUS TECHNOLOGICAL
PARAMETERS ON JET GROUTING COLUMNS GEOMETRY
14.20 - 14.40
Ing. Zdeněk Cigler – Minova Bohemia, s.r.o.
PŘEHLED VYBRANÝCH TECHNOLOGICKY ZAJÍMAVÝCH ZAKÁZEK
Z UPLYNULÝCH LET
14.40 - 15.00
Ing. Jaroslav Ryšávka, Ph.D, Ing. Richard Skopal, UNIGEO a.s., divize SANEKO
SILNICE I/44 ČERVENOHORSKÉ SEDLO - SKALNÍ ŘÍCENÍ
15.00 - 15.20 PŘESTÁVKA
15.20 - 15.40
dipl.eng. Doru Zdrenghea, dipl.eng. Georgeta Zdrenghea, dipl.eng Claudiu Srefan
Eng. SC Geodor Proiect SRL, Bucharest, Eng. Minova Romania, Bucharest –
Romania
THE DESIGNING OF BATUTA TUNNEL SITUATED ON RAILWAY-TRACK
FRONTIER/BORDER – CURTICI – SIMERIA, COMPONENT PART OF RAILWAY
CORRIDOR IV PAN EUROPEAN
2
15.40 - 16.00
Maciej Ochmański, MSc, CEng., Joanna Bzówka, DSc., PhD., CEng., Assoc. Prof.
The Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Giuseppe Modoni, DSc., PhD., CEng., Assoc. Prof.
University of Cassino and Southern Lazio, Faculty of Engineering
NUMERICAL ANALYSES OF TUNNEL BUILT BY USING CONVENTIONAL
METHOD WITH JET GROUTING CANOPY
16.00 - 16.20
Ing. Michal Grossmann - Minova Bohemia s.r.o.
mgr inź. Hubert Wilk - GEO-EKSPERT Sp. z o.o
UTĚSNĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY PRO PURO HOTEL V GDAŃSKU
16.20 - 16.40
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc., Ing. Jan Hurta, Ing. Jaroslav Holiš - VŠB-TU Ostrava,
Fakulta stavební
EXPERIMENTÁLNÍ STANOVENÍ PEVNOSTI TMELEM UKOTVENÉ OCELOVÉ
PROFILOVANÉ TYČE SVORNÍKU NA FYZIKÁLNÍM MODELU
16.40 - 17.00
Ing. Tomáš Žák – Minova Bohemia s.r.o.
REKONSTRUKCE GALERIE ŘÍKOVSKÉHO TUNELU II
17.00 – 17.15 DISKUZE
19:30 – Společenský večer hotel Imperial Ostrava
12. 2. 2015- ČTVRTEK ODPOLEDNE - SEKCE HORNICTVÍ - NA3
13.40 - 14.15
Ing. Petr Čada, Ph.D. - Minova Bohemia s.r.o.
VÝVOJ TECHNOLOGIÍ MINOVA BOHEMIA, s.r.o. V LÉTECH 1995-2015
14.15 - 14.40
Marian Polus - Novum Servis Sp. z o.o.
Marek Celmer - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ZASTOSOWANIE
OBUDOWY
PODPOROWO-KOTWOWEJ
WYELIMINOWANIA WNĘK W ŚCIANACH WYDOBYWCZYCH
W
CELU
14.40 – 15.00
Ing. Zdeněk Sembol - OKD, a. s.
ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDAČNÍHO KANÁLU PORUBU 140 704 VYSOKÝM KOTVENÍM
15.00 - 15.20 PŘESTÁVKA
15.20 - 15.40
Ing. Róbert Perniš, Ing. Emil Letavaj - HBP a.s. Prievidza
HISTÓRIA POUŽÍVANIA SVORNÍKOVEJ VÝSTUŽE V HBP a.s.
3
15.40 - 16.00
Ing. Robert Vochta – OKD, a.s.,
Ing. et Ing. Pavel Dvořák – Minova Bohemia s.r.o.
ZKUŠENOSTI S DOBÝVÁNÍM PORUBU Č. 401 309 VE 40. SLOJI, 3. KŘE
DŮLNÍHO ZÁVODU 2, LOKALITĚ JIH
16.00 - 16.20
Ing.Roman Kolatek, Ing.Jiří Korbel, OKD,a.s. Důlní Závod 2 (ČSM)
DOBÝVÁNÍ METODOU CHODBA-PILÍŘ
16.20 - 16.30 DISKUZE
19:30 – Společenský večer hotel Imperial Ostrava
13. 2. 2015 - PÁTEK DOPOLEDNE - SPOLEČNÉ ZASEDÁNÍ SEKCÍ - NA1
9.00 - 9.15
Ing. Jiří Svoboda, Ing. Michal Hnilička - PRAGOPROJEKT, a.s.
OBSERVAČNÍ METODA V PRAXI - SANACE PŘÍPORTÁLOVÉHO SVAHU
9.15 - 9.30
prof. Ing. Peter Turček, PhD., Ing. Monika Súľovská, PhD. - Stavebná fakulta STU
Bratislava
VÝBER
VHODNEJ
INJEKČNEJ
ZMESI
A PREVENTÍVNA
SANÁCIA
KOMPENZAČNOU INJEKTÁŽOU
9.30 - 9.45
Ing. Štefan Súkeník - Minova Bohemia s.r.o.
SPEVŇOVANIE A UTESNENIE ZEMNÝCH TELIES A KONŠTRUKCIÍ PLASTOVÝMI
ŠTETOVNICAMI
9.45 - 10.00
Ing. Monika Súľovská, PhD., Prof. Ing. Peter Turček, PhD. - Stavebná fakulta STU
Bratislava
KONTROLA TESNOSTI INJEKTOVANÉHO PROSTREDIA
10.00 - 10.15
Ing. Jiří Hájovský, CSc. - SG-Geoinženýring, s.r.o.
UTĚSŇOVÁNÍ PŘÍTOKŮ VOD DO VNITŘNÍHO PROSTORU PŘIVADĚČE TG-2
PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY
10.15 - 10.45 PŘESTÁVKA
10.45 - 11.00
Ing. Petr Kříž, Ph.D. - DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka
LIKVIDACE JÁMY JINDŘICH II VE ZBÝŠOVĚ
4
11.00 - 11.15
Bc. David Runt - ČVUT v Praze, Fakulta stavební
NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ SVORNÍKOVÉ VÝZTUŽE METODOU KONEČNÝCH
PRVKŮ
11.15 - 11.30
Ing. Václav Dohnálek, Ing. Jan Piza – Subterra, a.s.
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. – PUDIS a.s.
RADLICKÁ RADIÁLA – INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM A PRŮZKUMNÁ
ŠTOLA TUNELU RADLICE
11.30 - 11.45
Ing. Michal Grossmann - Minova Bohemia s.r.o.
Ing. Jaroslav Pánik, Dalibor Pánik - Sanace a vysoušení staveb s.r.o.
ZPEVŇUJÍCÍ INJEKTÁŽE CIHELNÉHO ZDIVA KLENEB V HISTORICKÉ BUDOVĚ
TESLA JIHLAVA
11.45 – 12.00
Ing. Marián Caban – Minova Bohemia, s.r.o.
UPLATNENIE TECHNOLÓGIÍ MINOVA PRI REKONŠTRUKCIÁCH MOSTNÝCH
OBJEKTOV - PRAKTICKÉ APLIKÁCIE
12.00 - 12.15
Damian Giza - Jennmar International, Kraków
Piotr Głuch - Politechnika Śląska, Gliwice
STOJAKI WYSOKOPODPOROWE Z KSZTAŁTOWNIKÓW TYPU V
12.15 - 12.30
Piotr Głuch - Politechnika Śląska, Gliwice
KONSTRUKCJA OBUDOWY SPŁASZCZONEJ ŁPSP I ŁPSP3R DLA WYROBISK
GÓRNICZYCH W WARUNKACH DUŻEJ GŁĘBOKOŚCI
5
Download

Čtvrtek 14