Externí analogová elektronika pro
řízení PRM2
q
q
q
q
EL3E-12
EL3E-24
HC 9145
12/2005
Nahrazuje
HC 9145 3/2003
Elektronické jednotky určené k řízení
proporcionálních rozváděčů PRM2
Jmenovité světlosti proporcionálních
rozváděčů Dn 04, Dn 06, Dn 10
Kompaktní jednotky montovatelné na lištu
35,7 x 7,5 dle DIN 50 022
Krytí IP20
EL3E-24A
EL3E-24AB
Popis konstrukce a funkce
Externí provedení analogové elektroniky EL3E-12
a EL3E-24 je určeno pro řízení proporcionálních
rozváděčů řady PRM2 s jedním (EL3E-xxA) nebo dvěma
(EL3E-xxAB) elektromagnety. Elektronika plní funkci
zesilovače a tvarovače vstupního řídícího signálu,
s definovanou převodní charakteristikou.
Hlavními výhodami externího provedení elektroniky
je možnost jejího umístění do určeného prostoru spolu
s dalšími elektronickými prvky systému na lištu
35,7x7,5mm dle DIN 50 022, zmenšení zástavbového
prostoru rozváděče absencí krabičky s integrovanou
elektronikou, ochrana elektroniky před nežádoucími
vibracemi, kratší signálové cesty vstupního řídícího
signálu zajišují vyšší odolnost systému proti
případnému rušení.
Snadná přístupnost nastavovacích prvků elektroniky
(trimrů) umožňuje operativnější změny nastavených
parametrů řízených proporcionálních rozváděčů.
Elektrické provedení externí elektroniky je shodné
s provedením integrované elektroniky umístěné přímo
na cívce elektromagnetu. Uspořádání nastavovacích
trimrů a elektrické připojení je uzpůsobeno zástavbě do
typizované krabičky dle DIN 50 022.
Typový klíč
EL3EExterní analogová elektronika
Jmenovité napájecí napětí
12V
24V
12
24
A
AB
Typ
Externí elektronika pro rozváděče s jedním magnetem
Externí elektronika pro rozváděče se dvěma magnety
1
HC 9145
Technické parametry
Technické parametry EL3E-12
Specifikace
Jmenovité napájecí napětí
12 V DC
Rozsah napájecího napětí
11,2...14,7 V DC
Maximální výstupní proud
2,4 A pro R<4 W
Příkon
max. 25 W
Stabilizované napětí pro řízení potenciometrem
Typ řídicího signálu
5 V DC/100 mA
0...20 mA
4...20 mA
+/-5 V
0...+5 V
Ucc/2 ± 5 V
Rozsah nastavení rampových funkcí
0,05...3 s
Frekvence dynamického mazání
60/90 Hz
Amplituda dynamického mazání
0...30 %
Stupeň elektrického krytí
Provozní teplota okolí
Vnější rozměry
IP 20
-20 °C...+50 °C
40 x 79 x 85,5 mm
Upevnění
na lištu 35,7 x 7,5 mm dle DIN 50 022
Hmotnost
125 g
Technické parametry EL3E- 24
Specifikace
Jmenovité napájecí napětí
24 V DC
Rozsah napájecího napětí
20...30 V DC
Maximální výstupní proud
1,5 A pro R<10 W
Příkon
Stabilizované napětí pro řízení potenciometrem
Typ řídicího signálu
max. 25 W
10 V DC/100 mA
0...20 mA
4...20 mA
+/-10 V
0...+10 V
0...+5 V
Ucc/2 ± 10 V
Rozsah nastavení rampových funkcí
0,05...3 s
Frekvence dynamického mazání
60/90 Hz
Amplituda dynamického mazání
0...30 %
Stupeň elektrického krytí
Provozní teplota okolí
Vnější rozměry
IP 20
-20 °C...+50 °C
40 x 79 x 85,5 mm
Upevnění
na lištu 35,7 x 7,5 mm dle DIN 50 022
Hmotnost
125g
2
HC 9145
2
1
OUT
OUT
Ucc
DOWN
DITHER
OFFSET
EL3E-24A
UP
DITHER
DITHER
OFFSET
OFFSET
GAIN
10V
IN
4
0V
IN
4
0V
10V
5
10V
0V
GAIN
6
UP
DOWN
DOWN
GAIN
3
ON
EL3E-24B
UP
2
ON
Provedení předního panelu
dvoumagnetové verze
EL3E-24A
Provedení předního panelu
jednomagnetové verze
ON
1
OUT
3
Ucc
3
OUT
2
OUT
OUT
Ucc
1
OUT
Konstrukční provedení
5
6
6
5
4
Externí elektronika EL3E je vestavěna v typizované plastové krabičce 85,5x79x40mm umožňující sdružování na lištu
35,7x7,5mm dle DIN 50 022 zajištující stupeň elektrického krytí IP20. Na čelním panelu jsou umístěny trimry pro nastavování
jednotlivých parametrů elektroniky a kontrolní LED signalizující přítomnost napájecího napětí a připojení výstupu elektroniky
k cívce řízeného rozváděče.
K dispozici jsou dvě provedení externí elektroniky pro rozváděče s jedním nebo se dvěma magnety. Obě provedení se liší
vnitřním elektrickým zapojením a uspořádáním nastavovacích prvků na čelním panelu a zapojením svorkovnic.
Elektronika pro řízení proporcionálních rozváděčů se dvěma
elektromagnety
3
2
1
1
2
3
OUT
OUT
Ucc
Ucc
OUT
OUT
Zapojení připojovacích svorek
Popis
Svorka
ON
UP
EL3E-24A
EL3E-24B
ON
1
2
3
4
UP
DOWN
DOWN
5
DITHER
DITHER
6
OFFSET
Karta MASTER
EL3E-XXA
+Ucc 24 V (12 V)*
Karta SLAVE
EL3E-XXB
+Ucc 24 V (12 V)*
Výstup na cívku
elektromagnetu
Výstup na cívku
elektromagnetu
Vstup řídicího signálu
Výstup stabilizovaného
napětí +10V/100mA
(+5V/100mA)*
0V
Výstup stabilizovaného
napětí +10V/100mA
(+5V/100mA)*
0V
OFFSET
*hodnoty uvedené v závorce platí pro napájecí napětí 12 V
GAIN
10V
0V
0V
10V
IN
4
GAIN
5
6
6
5
4
Provedení elektroniky pro dvoumagnetové proporcionální rozváděče se skládá ze dvou elektricky shodných karet elektronik,
vzájemně interně propojených. Karta elektroniky označená jako na konci specifikace písmenem A (EL3E-xxA) pracuje
v režimu jako tzv. MASTER, druhá karta elektroniky označená písmenem B (EL3E-xxB) pracuje jako tzv. SLAVE. Rozlišení je
nutné z důvodu odlišného nastavení přepínačů na obou kartách, které slouží ke konfiguraci vybraných pracovních parametrů
jako je typ řídicího signálu a frekvence dynamického mazání.
3
HC 9145
Elektronika pro řízení proporcionálních rozváděčů s jedním
elektromagnetem
2
3
OUT
Ucc
1
OUT
Zapojení připojovacích svorek
Svorka
1
2
3
4
EL3E-24A
ON
UP
DOWN
5
6
DITHER
OFFSET
Popis
Karta MASTER EL3E-XXA
+Ucc 24 V (12 V)*
Výstup na cívku
elektromagnetu
Vstup řídicího signálu
Výstup stabilizovaného
napětí +10V/100mA
(+5V/100mA)*
0V
*hodnoty uvedené v závorce platí pro napájecí napětí 12 V
0V
10V
IN
GAIN
6
5
4
Provedení elektroniky pro proporcionální rozváděče s jedním magnetem je vestavěná v rozměrově shodné krabičce jako
předcházející provedení, je ovšem obsazena pouze její jedna část. Elektrické zapojení svorek je shodné s uspořádáním karty
MASTER v předchozím dvoumagnetovém provedení.
Blokové schéma elektroniky
10 V DC
(5 V DC)
STABILIZOVANÉ NAPĚTÍ
PRO EXTERNÍ POUŽITÍ
GAIN
RAMPS
OFFSET
VÝSTUP NA CÍVKU
ELEKTROMAGNETU
ŘÍZENÍ
DITHER
PROPOJENÍ ŘÍZENÍ
MASTER A SLAVE
4
U/I
HC 9145
Nastavení parametrů Offset, Gain
offset
gain
+
Iout
[A]
+
Iout
[A]
-
-
u’
100
x
u’
Řídicí signál [%]
Řídicí signál [%]
+
+
-
100
x
gain
offset
270°
gain
offset
270°
Jmenovité napájecí
napětí elektroniky [V]
Pásmo necitliovosti
na řídicí signál ux’ [%]
12
24
1 ... 3
0.5 ... 2
Nastavení ramp nahoru, dolů (up,down)
up
down
100
-
-
+
0,05 s
+
+
0,05 s
t [s]
3,00 s
3,00 s
+
-
-
270°
down
270°
up
Iout
[%]
5
HC 9145
Nastavení dynamického mazání (Dither)
+
0%
Iout
[%]
-
90 Hz
60 Hz - MASTER
270°
t [s]
60 Hz - SLAVE
dither
15 %
Iout
[%]
Frekvence - přepínač dynamického mazání
t [s]
30 %
Iout
[%]
t [s]
Velikost limitního budicího proudu cívek proporcionálních rozváděčů
ARGO-HYTOS
Jmenovité napájecí napětí
Jmenovitá světlost
ventilu
12 V
24 V
Ilim [A]*
Typ cívky
936-0033
936-0107
936-4614
NG04
NG06
NG10
Ilim [A]*
0,8
1,0
1,1
Typ cívky
936-0034
936-0067
936-4629
1,7
1,6
1,9
* platí pro zatěžovatel 100 %. Uvedené hodnoty nesmí být překročeny o více než 5 %.
Tabulka nastavení přepínačů pro volby řídicího signálu
PRM2-062
0 ... 5 V
0 ... 10 V
(0 ... 5 V)*
PRM2-063
0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
Ucc/2
± 10 V (± 5 V)*
± 10 V
(± 5 V)*
SW1
SW2
MASTER
M
SW3
SW4 90 Hz
60 Hz
SW1
SW2
SLAVE
S
SW3
SW4 90 Hz
Označení základního nastavení od výrobce
6
60 Hz
*Hodnoty uvedené v závorce platí pro napájecí napětí 12 V
HC 9145
Konfigurace přepínačů na desce elektroniky dle provedení
připojeného proporcionálního rozváděče a použitého typu
řídicího signálu
Řídicí signál musí mít stejný nulový potenciál jako nulový potenciál napájecího napětí
Proporcionální rozváděč s jedním magnetem, řídicí signál 0...10 V (0...5 V)* nebo
řízení externím potenciometrem R > 1 kW
Magnet A
2
3
OUT
1
ON
OUT
3
Ucc
2
OUT
Ucc
1
OUT
Magnet A
+24V DC
(+12V DC)
+
+24V DC
(+12V DC)
DOWN
U
+
EL3E-24A
EL3E-24A
ON
UP
UP
DOWN
DITHER
U
DITHER
OFFSET
-
-
OFFSET
GAIN
IN
4
0V
5
10V
IN
6
10V
0V
GAIN
6
5
4
Řízení 0...10 V
(0...5 V)*
GAIN
R > 1kW
OFFSET
DITHER
DOWN
LED
UP
Karta Master pro magnet A
SW4
FUSE
SW2
SW3
SW1
SW1 SW2 SW3 SW4 -
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
frekvence dynamického mazání
7
HC 9145
Proporcionální rozváděč s jedním magnetem, řídicí signál 0...5 V (externí)
Karta Master pro magnet A
EL3E-24A
+24V DC
+
GAIN
DITHER
LED
ON
OFFSET
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
frekvence dynamického mazání
DOWN
3
SW1 SW2 SW3 SW4 -
UP
2
OUT
Ucc
1
OUT
Magnet A
UP
SW4
DOWN
FUSE
U
DITHER
SW2
SW3
OFFSET
IN
0V
6
10V
GAIN
5
4
SW1
Řízení 0...5 V
Proporcionální rozváděč s jedním magnetem, řídicí signál 0...20 mA
Karta Master pro magnet A
EL3E-24A
+24V DC
(+12V DC)
+
U
UP
SW4
DOWN
FUSE
DITHER
SW2
-
SW3
OFFSET
5
IN
10V
0V
GAIN
6
SW1
4
Řízení 0...20 mA
8
GAIN
OFFSET
LED
ON
DITHER
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
frekvence dynamického mazání
DOWN
3
SW1 SW2 SW3 SW4 -
UP
2
OUT
Ucc
1
OUT
Magnet A
HC 9145
Proporcionální rozváděč s jedním magnetem, řídicí signál 4...20 mA
Karta Master pro magnet A
UP
GAIN
SW4
DOWN
U
OFFSET
EL3E-24A
+
DITHER
OUT
Ucc
LED
ON
+24V DC
(+12V DC)
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
frekvence dynamického mazání
DOWN
3
1
SW1 SW2 SW3 SW4 -
UP
2
OUT
Magnet A
FUSE
DITHER
SW2
SW3
-
OFFSET
5
IN
0V
10V
GAIN
6
SW1
4
Řízení 4...20 mA
Proporcionální rozváděč se dvěma magnety, řídicí signál ± 10 V ( ± 5 V)*
GAIN
OFFSET
DITHER
LED
DOWN
Magnet A
Magnet B
UP
Karta Master pro magnet A
SW4
FUSE
SW2
SW3
+24V DC
(+12V DC)
ON
+
OUT
3
EL3E-24A
ON
EL3E-24B
UP
2
Ucc
Ucc
OUT
1
OUT
1
2
OUT
3
DOWN
SW1
UP
DOWN
DITHER DITHER
Karta Slave pro magnet B
U
-
5
UP
DOWN
DITHER
IN
6 6
10V
0V
5
0V
10V
4
GAIN
GAIN
GAIN
OFFSET
OFFSET OFFSET
LED
4
SW4
FUSE
Řízení ±10 V (±5 V)
SW1 SW2 SW3 SW4 -
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
frekvence dynamického mazání
SW2
SW3
SW1
9
HC 9145
Proporcionální rozváděč se dvěma magnety - řídicí signál Ucc/2 ± 10 V (Ucc/2 ± 5 V)*
s externím potenciometrem R > 1 kW
Karta Master pro magnet A
Magnet B
GAIN
OFFSET
DITHER
DOWN
LED
UP
Magnet A
1
Ucc
ON
+
FUSE
SW2
SW3
UP
SW1
DOWN
DOWN
U
EL3E-24A
UP
3
ON
EL3E-24B
DITHER DITHER
OFFSET OFFSET
GAIN
IN
6
5
4
UP
10V
6
DOWN
0V
5
DITHER
0V
GAIN
10V
4
Karta Slave pro magnet B
OFFSET
-
GAIN
+24V DC
(+12V DC)
2
OUT
1
OUT
2
Ucc
OUT
3
OUT
SW4
LED
SW4
FUSE
R >1 kW
SW1 SW2 SW3 SW4 -
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
Volba řídicího signálu
frekvence dynamického mazání
SW2
SW3
SW1
*Hodnoty uvedené v závorce platí pro napájecí napětí 12 V
Upozornění!
Ÿ Obalovou fólii lze recyklovat.
Ÿ Uvedené údaje slouží jen k popisu produktu a v žádném případě se nerozumí jako zaručené vlastnosti ve smyslu
práva.
ARGO-HYTOS s.r.o. CZ - 543 15 Vrchlabí
tel.: 499 403111, fax: 499 403421
e-mail: [email protected]
www.argo-hytos.com
10
Změny vyhrazeny!
Download

EL3E-12 EL3E-24 - ARGO