Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.
R o c n í k X X I I . • C e rv e ne c 2 0 1 4 • Z d a r m a
7
Foto: Uhlík
Úvodník
O výživě a stravování - paní MUDr. Cajthamlová
Elektrokola
Pověsti a báje Chebska – část 7.
Horoskopy, sudoku
Františkolázeňské noviny
Cvičení v bazénu bez pomůcek
Informace a kontakty
Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech
Galerie Brömse
Program Aquaforum Clubu
Sportovní balíčky
Sport
Autobusové výlety
Františkova cestovatelská soutěž
Kulturní program
Nabídka lázeňských pobytů
Přírodní léčivé zdroje
Partneři Aquaforum Clubu
strana 2





Františkolázeňské listy č. 7, 2014
Milé dámy, vážení pánové,
červenec je měsíc, oblíbený hlavně u dětí, protože začaly
velké školní dvouměsíční prázdniny. Je trošku problém postarat se dva měsíce o děti, protože ne každý rodič má tolik
volna, aby s dětmi mohl být. Ruku na srdce – babičky a dědečkové jsou na tom podobně a idylické doby, kdy prarodiče
bydleli v chaloupce a brali si děti na celé léto, jsou už dávno
pryč. Nejsem příznivcem toho, aby děti celý den seděly doma
u počítače, protože pohyb je pro děti přirozený a pro nás,
dříve narozené, je nutný k tomu, abychom si udrželi zdraví
a dobrou fyzickou i psychickou kondici co nejdéle.
Františkovy Lázně jsou městem v parku a okolí je jako
stvořené pro nejrůznější výlety – pěší, na kole, autobusem
i vlakem. Je příjemné projít se nebo zajet si na kole (1) lesoparkem na Ameriku k rybníku, vypít si doušek minerální vody
z pramene Natálie (2), podívat se na vyhaslou sopku Komorní
Hůrku (3), zajímavé jsou také mofety na SOOS-u (4), můžeme se pokusit najít všechny minerální prameny (5), kterých je
tady přes dvacet (6), zdatnější turisté pak mohou mít jako cíl
třeba některou zajímavou obec v okolí, hrad Seeberg (7) nebo
venkovský statek. Jak víte, připravili jsme pro vás mapku srdíčkových turistických tras a také mapku františkolázeňských
pramenů, které vás na mnoho zajímavých míst dovedou. Cesty vedou většinou kultivovanou rovinatou krajinou, přírodou,
kterou si prohlédnete nejlépe v klidném pomalejším tempu.
Vy, kteří máte teď tolik moderní a praktické nordic wolking
hole, budete mít chůzi ulehčenou. A nemáte-li s sebou jízdní
kolo, zajděte si do Pawliku, kde vám ho za poplatek zapůjčí.
Pohyb, to je také plavání, koupání nebo brouzdání ve vodě
(8). Ve vodě je příjemné si zacvičit, ale i jen tak se povalovat.
Bazény Aquafora mají tu velkou výhodu, že je jedno, jaké je
počasí. Ve velkém vedru nebo naopak při chladnějším počasí
je příjemné být uvnitř, za příznivého počasí se můžete slunit
a koupat venku – je přece léto!
K létu patří také koncerty a hudba. Na konci června byla
v Chebu mezinárodní přehlídka dechových orchestrů mladých FIJO. Tato přehlídka je jednou za dva roky a vystupují
na ní stovky mladých muzikantů a mažoretek z nejrůznějších
koutů světa. Vybrané soubory jste mohli slyšet a vidět také
tady. Pokud jste ale vystoupení neviděli, jistě vám je nahradí dopolední promenády dechovek v sobotu a v neděli (9).
Odpočinek a zlepšení nálady nabízí odpolední koncerty
u Sadové kavárny.
Secesní sál Císařských lázní je kouzelnou kulisou pro koncerty (10). Návštěva některého z koncertů je milým zakončením dne. Jiné prostředí letního podvečera najdete ve stanu za
hotelem Luisa.
Pro zvídané jsme připravili zajímavé autobusové výlety do
blízkého okolí českého i německého. Je třeba zapotřebí vědět,
jak se vyrábí pivo nebo se pokochat krásami fontán a historických míst. Zajet si můžete i na Sokolovsko, podívat se na
krajinu, která byla mnoho let nepřístupná.
Lázně, to je nejen léčení, ale také odpočinek a pohoda, poznávání a radost. Určitě vám tady nemusí být dlouhá chvíle,
nabídka nejrůznějších programů je hodně bohatá. Přeji Vám
krásné léto, hodně zdraví a hezké dny v lázních!
Redakce





Františkolázeňské listy č. 7., červenec 2014, ročník 22. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO: 46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto:
EDa, Barbora Kulová, archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. E-mail: eva.
[email protected] Obchodní oddělení Lázně Františkovy Lázně a.s. www.frantiskovylazne.cz. Zdarma.
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
strana 3
O VÝŽIVĚ A STRAVOVÁNÍ
paní MUDr. Kateřina Terezie CAJTHAMLOVÁ,
internistka, systemická terapeutka, poradkyně zdravého životního stylu byla na lázeňském pobytu
v hotelu Pawlik. Paní doktorka je známou osobností z televizních pořadů o zdravé výživě.
Paní doktorko, co znamená pojem systemický terapeut?
Existují dva hlavní směry psychoterapie. Jeden je objektivistický směr,
kdy teorie říká, že terapeut ví, co chybí klientovi, určí diagnózu a potom
se snaží klienta uzdravit. Systemika patří do druhé skupiny, to jsou subjektivistické směry, kde je předpoklad, že klient ví, jak žít, co ho trápí,
ví, jak by chtěl život změnit i ví, proč toho dosáhnout nemůže. My mu
vlastně v průběhu rozhovoru pomáháme rozkrýt všechno, co terapeutický klient sám ví. Spíš společně utvrzujeme funkční postupy, oceňujeme
snahu a nasazení a otvíráme nové obzory.
Já jsem si vybrala systemiku proto, že je to poměrně mladý směr, který
vlastně mně, jako internistovi, pomáhá jednak při práci s mými pacienty
a vlastně i při práci sama se sebou. Metodou systemiky je využití sebereflexe terapeuta. Já si všímám, co probíhá, jak klient reaguje. Metodou je
vedení terapeutického rozhovoru, v němž klient i terapeut spolupracují
na nalezení nových cest, které by klienta samotného nenapadly v jednom
kontextu (například rodina), ač je používá v kontextech jiných (v práci či s přáteli). Pokud se daří dobře a efektivně spolupracovat, tak práce
bývá účinná a poměrně rychlá. Třeba u klasické psychoanalýzy se můžete setkat s klientem, který deset let chodí na psychoanalýzu. U systemiky existuje i jednorázová terapie s okamžitým efektem. Právě proto, že
klient se učí učit, jak pracovat sám se sebou a terapeut se mu přizpůsobuje. Nenutí klienta přizpůsobovat se radám a názorům terapeuta, ale využívat osvědčené vlastní.
Jedná se o jakousi celostní medicínu?
Nedá se to tak říci. Systemika je psychoterapeutická metoda. Celostní
medicína pracuje s psychikou i tělesnými příznaky a zasahuje nejen slovem, ale i různými léky, fyzickým cvičením či dalšími postupy. Systemika
je ryze psychoterapeutický směr, který může pracovat s jednotlivcem, se
skupinou, s týmem atd. Celostní přístup je trochu jiná forma, to není psychoterapie. Systemika je vlastně způsob nahlédání na člověka a na problémy, s nimiž přichází. Za sebe bych mohla říci, že se snažím o celostní
přístup. Na fyzické úrovni mi pomáhá interna a to, co mě naučila medicína, např. fyziologie, anatomie. V té psychické rovině mi pomáhá právě
systemika, to znamená práce s významy, nikoli s emocemi.
Pak, v úvahách o pacientech a s nimi pomáhá ještě třetí oblast, a tou
je filozofie. Doma mě učili, že pokud člověk chce nějaký filozofický nebo
jiný směr pochopit, musí mu rozumět a musí se ho naučit. Já jsem bývala vždycky skeptik, vysloveně materialista v medicíně. To zn. věci, jako
akupunktura nebo homeopatie jsem považovala za šarlatánské metody.
V rámci postupu, který mi radila rodina, jsem se snažila naučit se alespoň
zásadám těchto metod od lidí, kteří je propagují. A zjistila jsem, že obě
tyto metody (akupunktura a homeopatie) mají prokazatelný efekt. Vtip
je ovšem v tom, že jejich efekt není prokazatelný klinickou studií. Protože obě ty metody jsou individuální a nemůžeme vlastně udělat kontrolní
skupinu ani dvojitý slepý pokus. Homeopatie ale funguje na zvířatech, na
rostlinách – to je věc, která je také objektivně prokazatelná.
Ptala jste se na systemiku – odpovím jednoduše: je to psychoterapeutická metoda, která vychází ze spolupráce s pacientem při hledání optimálního způsobu, jak člověk může žít a fungovat ve svém prostředí.
V systemice je terapeut expertem na vedení užitečného rozhovoru a klient
je tím, kdo má přání změnit svůj život k lepšímu. Spolupráce obou vede
k nalézání celé řady řešení, z nichž si pak klient vybírá ta, která v praxi
bude zkoušet a s terapeutem konzultuje své volby i výsledky.
Několik let byl v televizi uváděn váš pořad o zhubnutí. Stále se věnujete stravování?
Posledních sedm let, ano.
Jak by měl člověk jíst?
Tuhle otázku dostávám velmi často. Lidé mají představu, že existuje
jeden speciální způsob stravování, některý soupis „vhodných“ potravin,
které jsou „zdravé pro každého“. Stravování je vázáno na spoustu věcí,
které s člověkem souvisí. Jak by měl člověk jíst, to závisí na jeho věku,
pohlaví, výšce, hmotnosti a genetické zátěži, tj. na tom, jaké choroby se
objevovaly v jeho příbuzenstvu - protože ty choroby mu pravděpodobně
hrozí. Strava by měla být preventivně zaměřena spolu s dalšími změnami
proti těmto případně hrozícím chorobám. Záleží také na tom, co člověk
sám prodělal – např. alergickou reakci, nějakou operaci, má za sebou
úraz, je nějakým způsobem znevýhodněn ať už vrozeně nebo po nějaké
zdravotní příhodě. Záleží též na jeho zaměstnání – čili jestli má zaměstnání spíš se zátěží psychickou nebo fyzickou, záleží na jeho denních aktivitách – jak má rozložen denní režim, v kolik vstává, chodí spát, jestli dělá
na směny. Potom záleží na jeho psychické zátěži. A to je ta nejhůře měřitelná proměnná, to vlastně každý zjistí nejlépe sám. Když je člověk pod
psychickou zátěží, tak může buď trpět nechutenstvím – a potom veškerá
doporučení ohledně zdravého stravování jsou irelevantní, protože není
schopen stravu zpracovat. Nebo naopak kompenzuje zvýšený stres výběrem nějaké snáze stravitelné stravy. Potom je velmi obtížné rozhodnout,
jestli mu víc škodí ta strava nebo stres sám.
Nejobecněji by se dalo říct, že bychom měli jíst pravidelně, střídmě,
pestře a z hlediska vyrovnanosti živin vyrovnaně, pokud lékař neurčí jinak. Zkrátka vždycky by v tom poradním sboru našeho stravování měl
být nějaký lékař, který zná náš zdravotní stav a případná rizika.
Proč přibývá tlustých lidí?
Jednoznačně chybí pohyb a zvyšuje se životní tempo. Jak se zvyšuje
životní úroveň, tak lidé mají větší a větší strach o to, aby si životní úroveň
udrželi. Čím se nám žije lépe a čím komplexnější jsou naše potřeby, tím
máme vyšší míru stresu při jejich naplňování. To znamená kombinace
– nedostatek pohybu a vysoké míry psychického stresu stojí za většinou
obezit.
Říká se, že tlustí lidé jsou klidní, nemají psychické problémy...?
Lidé, kteří mají nějakou fyzickou odlišnost, mezi ně lidé s nadváhou
nebo lidé obézní patří, dostávají určitou zpětnou vazbu od nejbližšího
okolí. Byl proveden výzkum, z něhož vyplynulo, že už i studenti medicíny
mají odlišný vztah k pacientům, kteří mají normální hmotnost a k pacientům, kteří mají viditelně nadváhu. Bohužel, přístup k těmto lidem je
viditelně jiný. Tihle lidé jsou jakoby na okraji společnosti a přitom teď
vzniká absurdní situace, že lidí s nadváhou už je většina, přes 60%. V demokratické společnosti by už to teoreticky měli tedy být ti, kteří určují trendy v rámci většiny. Sami lidé s nadváhou se ale cítí být vyděleni
a stigmatizováni. Většinou mají za sebou řadu více či méně drastických
diet a kurzů o hubnutí, které většinou selhaly. Ty pokusy, které jsou příliš
násilné nebo ty, kde je hubnutí příliš rychlé, jsou k selhání odsouzeny.
pokračování na další straně
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 4
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
Právě proto mívají lidé opakovaně bojující s nadváhou a tloustnutím nižší
sebevědomí a mají pocit selhání. Tváří v tvář médiím se cítí jako bez vůle,
líní, neschopní atd. A společnost jim to neustále potvrzuje. V dnešní době
je idál krásy, z hlediska biologie, nesmyslný. Už to není ideál harmonie, ale
vlastně ideál nemocného vyhublého člověka.
Myslíte tím hubené manekýny?
Nedostatek svalové hmoty. Jsou moderní opravdu osoby vysloveně
hubené. Dřívější normální, běžná konfekční velikost dospělé ženy byla
40 – 42. Dnes je to 34 – 36, což jsou velikosti, odpovídající dřívějším velikostem dětským. Např. ve Švýcarsku není vůbec možné, aby osoba velikosti 56 nedostala konfekční i luxusní zboží ve své velikosti. Diskriminace
z hlediska vzhledu tam není.
Je obezita nemoc?
Pokud bereme obezitu jako nemoc, a měli bychom ji tak brát, tak neexistuje vlastně precedens z hlediska vzhledu. Není žádná jiná situace, ve
které by např. byla pacientovi odmítnuta operace z hlediska jiné diagnózy.
Třeba – dokud se vám nesníží krevní tlak, nebudeme vás
léčit. Nic takového nikde
žádný pacient neuslyší. Uslyší – budeme vám léčit váš
krevní tlak, abyste byl únosný k operaci. Věta – dokud
nezhubnete, nebudeme vás
operovat, je velice častá. Považuji to za nesprávné. Existují situace, kdy je pacient
odmítnut, aniž je mu nabídnuto léčení té základní diagnózy, tj. otylosti. Chirurg
může operaci odložit, ale
musí pacienta provázet tou
nemocí, musí mu pomáhat
– třeba zhubnout. Nemohu
říci běžte si domů hubnout.
A v této chvíli pacienti sahají
ze zoufalství často ke zcela až
nesmyslným prostředkům, jak zhubnutí dosáhnout.
Existuje spolehlivá dieta, aby lidé zhubli?
Za prvé – musí být udělána správná diagnóza. Jsou lidé, kteří netrpí
nadváhou v tuku, ale mají např. poruchu ledvinné funkce a ta nadváha
je ze zadržené vody. Není možné určovat diagnózu nebo vůbec říct jak
ten člověk se má stravovat, dokud neuděláme odpovědně diagnózu jeho
případu. Minimálně musíme mít laboratorní výsledky, historii jeho nadváhy – tj. co byly klíčové momenty, kdy se hmotnost začala měnit. Musíme vědět, zdali se jedná o hormonální problém – např. u léčení poruch
plodnosti dochází ke zvýšení hmotnosti. Musíme mít objektivizované
množství potravy, které člověk konzumuje. Velmi často se řekne – on se
přejídá – ale v dnešní době už to nemusí být pravda. Většina obézních
trpí podvýživou bílkovinou a sacharidy s tím, že časem doplní energetický deficit nadbytkem tuků. Energeticky strava bývá mírně podnormální,
ale má nadbytečné množství tuků, nedostatek ostatních základních živin.
Zaručený způsob je změnit stravování a přidat pohyb, přidat pravidelnost
ve stravování, dostatek odpočinku i pohybu.
Vhodné pohybové aktivity pro člověka s nadváhou jsou chůze, běh už
méně, spíš rekreační jízda na kole. Důležité je, aby se člověk hýbal, ne
pouze nárazově dvakrát týdně, ale alespoň tři čtvrtě hodiny denně a měl
by jíst pravidelně. Není potřeba jíst x jídel denně, ale je zapotřebí začít
jíst tři jídla, tj. snídaně, oběd, večeře. Konzumovat jídla v klidu, dát si
pozor na to, aby obsahovala dostatek bílkovin, polysacharidů, dostatek
zeleniny a ovoce kvůli vitamínům, antioxidantům a vláknině. Je vhodné,
aby ve stravě nebylo nadbytečné množství zejména živočišných tuků. Lidé
neustále něčím mažou – mazání chleba a pečiva je velký zlozvyk. Dále
zalévají jídlo ať už v kuchyňské přípravě nebo na talíři množstvím tuků,
požívají hodně cukrů, zbytečně mnoho solí – to vše je nadbytečné a pro
náš životní styl zcela zbytečné.
Je hubenost také nemoc?
Ano, je. Stejně, jako u všech ostatních parametrů v medicíně i hubenost
má své meze. Paradoxně – lidé, kteří jsou v pásmu i významné nadváhy
– pozor, nikoli obezity! – tedy mají BMI 25-28 kg/m2 (poměr hmotnosti
k druhé mocnině telesné výšky, tzv. body mass index) mohou mít lepší zdravotní stav než lidé, kteří mají podměrečnou hmotnost (BMI pod
20 kg/m2). S nízkou hmotností chodí ruku v ruce poruchy imunity, horší
hojivost ran, horší fyzická i psychická výkonnost a odolnost.
A co děti?
V dřívějších dobách byla více podchycena dětská populace a nadváha
se proti hubenosti tolik neřešila. Pro různé vyhublé, astmatické děti, chudokrevné atd. byly ozdravovny. Poměr dětí obézních k dětem podvyživeným byl i tehdy a je i dnes zhruba 1:2. Jak se zvýšil poměr dětí s nadváhou
a obezitou, tak stejně se, bohužel, zvýšil počet dětí podvyživených a těch
bylo a nyní stále je, zhruba dvojnásobek počtu dětí obézních. V dětské
populaci je víc podvyživených dětí než dětí obézních.
Čím je to způsobené?
Nedostatek svalové hmoty, nepravidelné jídlo, ze školních jídelen vymizela kontrola toho, jak se děti stravují, matky nejsou doma, nedohlídají, aby děti snídaly, na snídani není dost času. Děti nenosí svačinu. Ve
školách se objevily nápojové a svačinové automaty, plné stravy v podstatě
nevhodné. Není dostatek přirozených dětských aktivit – rodiče se pouštět
děti ven bojí kvůli silničnímu provozu atd. A je hodně
veliká nabídka pochutin a ty
jsou ještě k tomu vydávány
za zdravé jídlo tendenčně
zaměřenými
reklamami
v televizi.
Dítě, které trpí obezitou,
bude i jako dospělý člověk
obézní?
Není to vůbec pravda.
Děti mají období oblosti,
která předcházejí období
růstu. Oblost a obezita jsou
dva různé termíny. To, jestli
dítě je nebo není obézní, by
měl primárně posoudit pediatr. Mnoho maminek přichází s dětmi, které nejsou
obézní, ale jsou spíše robustní tělesné stavby a tím se liší
od zbytku dětské populace. Např. dítě hraje od útlého věku házenou, hokej, dělá aerobik atd. Při tomto typu zátěže je dítě robustnější. Potom není
řešením odebrat dítěti potravu, ale snížit jeho fyzickou zátěž a zabránit
přetěžování nebo ji vyrovnat dostatečným množstvím živin a odpočinku.
Je zapotřebí posoudit, zdali je dítě robustní nebo je to genetickým založením nebo zdali se opravdu jedná o obezitu. U dětí před dokončenou fází
růstu by neměli neodborníci zasahovat bez porady s lékařem do dětské
stravy nijak zásadně a násilně.
Jak je to s jídlem při cukrovce?
Diabetická strava doznala za poslední roky mnoha změn. Za mých studií se říkalo, že diabetik musí striktně vyloučit sladidlo a používat sladidla
umělá. V dnešní době jsou provedené studie, které hovoří o tom, že umělá
sladidla jednak zvyšují nadváhu lidí a zvyšují zátěž tuky. Reviduje se také
doporučení, aby diabetici 2. typu jedli víckrát denně malé porce.
Je cukrovka dědičná?
Diabetes prvního typu, tj. cukrovka na inzulinu závislá, prakticky
nemá genetickou závislost. Dva diabetici prvního typu mohou mít zdravé
dítě a naopak.
Diabetes druhého typu je naopak hodně přenosný na pokrevní příbuzné jednak generickými mechanismy, ale také výchovnými vlivy. Pokud
máme v přímém příbuzenstvu diabetika 2. typu, je naše pravděpodobnost
onemocnět tímto onemocněním zhruba 30%. A pokud máme v rodině
diabetiky, kteří jsou navíc obézní, tam je pravděpodobnost ještě vyšší.
Částečně se dědí genetická výbava a částečně od rodiny získáváme nápodobou nevhodné stravovací návyky. V rodinách, kde se cukrovka vyskytuje častěji, by děti neměly mlsat místo jídla, je nutné revidovat, jak velké
množství živočišných tuků konzumují. Takové dítě by mělo být vedeno
k pravidelnému sportu, zejména k aerobním aktivitám, jako je běh, jízda
na lyžích, plavání. To významně zvyšuje citlivost tkání na inzulin a snižuje
nebezpečí vývoje cukrovky 2. typu.
U pacientů s cukrovkou druhého typu je důležité pravidelně jíst, výběr
potravin takový, aby neobsahovaly mnoho volného cukru. Část stravy
musí být kryta jednak polysacharidy a jednak monosachyridy krytými
vlákninou, čili vlastně volnými cukry – ale ve formě ovoce spíš než vyloženými sladkostmi.
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
Bydlíte v Pawliku, kde je volný výběr jídel. Jak hodnotíte nabídku?
Moc bych chtěla pochválit kolektiv kuchyně. To, co je výjimečné a s čím
jsem se zatím nesetkala – strava není přesolená, má přirozenou chuť.
Např. vařená zelenina – je vidět, že je vařena krátce, je zachovaná barva,
vůně i chuť – je to vynikající. Masíčko měkké a moc se mi líbí, že na výběr
v jídlech vždycky byla nejen ta tzv. dietní, tj. maso drůbeží, hovězí, velmi
libové vepřové, ale i jídla tučnější. Omáčky prakticky nezahuštěné, vynikající kvalita brambor ve variantě vařené, pečené. Neviděla jsem, ke svému potěšení, žádné hranolky. Smažené jídlo bylo jenom jednou za týden,
to je také dobře. Byl tam velký výběr salátů z klasických i netradičních
potravin, jako byla cizrna. Líbilo se mi, že byl dostatek čisté vody, nápoje
si člověk mohl volit z různých džusů, kávy a velmi si vážím, že ke každému jídlu je i zákusek. Tam si myslím, že velmi záleží na individuálním
výběru ze strany strávníků, ale zároveň tím nenápadně naznačují nutriční
terapeuti, že zákusek po jídle, zejména nízkotučném, není prohřešek. Tak
to se mi moc líbilo.
Lidé tedy musejí jíst zdravě, i kdyby nechtěli?
Neřekla bych. Byla tam i nabídka studené kuchyně, byly tam různé
tlačenky, klobásy. Myslím si, že kolektiv kuchyně plus nutriční terapeut
pracují s tím, že racionální dieta může být i bez omezení. Tím vychází
najevo krásný kontrast. Existuje i racionální dieta – rozumem zhodnotím,
co z těch jídel, v jaké frekvenci a množství je pro mě vhodné. A ta nabídka
tady je.
Jak se Vám líbí ve Františkových Lázních?
Já jsem tady už byla a ráda jsem se sem vrátila. Františkovy Lázně
jsou po dlouhé době místem, kde na člověka opravdu dýchne starosvětský klid. Budovy jsou opravené, dokonce jsou v dobrém stavu i ty, které jsou momentálně opuštěné. Trávníky jsou ostříhané – musím říci, že
jsem si tady připadala jako v sousedním Německu. Všude jsou kytičky,
kytičky na stole nejsou ve velké většině umělé a to není běžné – starat se
o živé květiny je práce. Chodníky jsou tu vyspraveny, je tu úplný klid, je
tu zpěvné ptactvo a dokonce motýli – to jsem neviděla ani na mnohých
lukách. Prameny místní mi chutnají, je jich spousta, jsou dobře značeny
a přístupné.
Oceňuji, že v hotelu Pawlik jsem dostala jako nabídku pobyt s procedurami a první bylo, naprosto bez diskuze, že jsem šla navštívit pana doktora, který mi, teprve po vyšetření a zkoumání mého zdravotního stavu,
předepsal procedury. Bydlela jsem v krásných podmínkách a měla kousek
do bazénů Aquafora, což jsem velmi ocenila. V Pawliku je ohromné plus,
že člověk všude dojde suchou nohou. A půjčila jsem si kolo – to jsem
vůbec nečekala, že tu možnost tady budu mít a moc jsem se tím potěšila.
V noci jsou vidět hvězdy a to já v Praze také už nevidím. Krása. Opravdu
je to tu odpočinek.
Děkuji Vám za rozhovor.
Redakce
strana 5
ELEKTROKOLA
paní Šárka BORKOVCOVÁ, Infocentrum František
Paní Borkovcová, co jsou elektrokola?
Elektrokola jsou výbornou variantou sportovních a městských kol,
které zde již nabízíme, pro poklidné vyjížďky i pro ty, kterým zdravotní
stav nedovoluje takovou zátěž, jež je nutné vyvinout při jízdě na kole.
Zájemce může nastavit sílu „dopomoci“ elektromotoru podle svých
možností a v klidu si užít projížďku po krásném františkolázeňském
okolí. Naše půjčovna kol Bike Station Pawlík má nově k zapůjčení kvalitní elektrokola - E-BIKE SINUS BC-30.
Jak se elektrokola ovládají?
Je to velmi jednoduché. Na řídítkách je přehazovačka jako u normálních kol. Brzdit lze klasicky brzdami na řídítkách a také lehkým šlápnutím vzad. Náš personál rád poradí a vše vysvětlí.
Jak daleko na kole ujedu a co mám dělat, když mi dojdou baterky?
Dojezdová vzdálenost je až 100 km, náš personál kontroluje, aby byla
baterie nabitá. Pokud by se náhodou přihodilo, že baterie dojde, lze na
kole šlapat jako obvykle, akorát není dopomoc elektromotoru. Proto
doporučuji na displeji kontrolovat dojezdovou vzdálenost.
Je elektrokolo vhodné i pro osoby nižšího vzrůstu – např. pro děti?
Máme k dispozici dvě kola s různou velikostí rámů. Na kole může jet
člověk vysoký i nižšího vzrůstu. Samozřejmě lze nastavit i výšku sedla.
Kolo je vybaveno košíkem, kam si mohou dámy odložit kabelku, možná
i pro pány přijde košík vhod. Elektrokolo bych spíše doporučila jako
vhodné pro dospělé a dětem bych ponechala koloběžku nebo dětské
kolo, které si lze v Bike Station Pawlík také vypůjčit.
Pokud mám problémy s pohybovým aparátem, neuškodí mi jízda
na kole?
Své zdravotní možnosti by měl každý odhadnout sám, a pokud se
člověk necítí dobře, asi je lepší volit odpočinkový - klidový režim. Elektrokolo je vybaveno odpruženou vidlicí a pohodlným sedlem, takže jsou
při jízdě eliminovány nárazy a samotným šlapáním se pohybový aparát
posiluje. Pokud má někdo zájem pro své zdraví něco udělat, je elektrokolo vhodnou volbou.
Kolik stojí půjčovné elektrokola?
Půjčovné elektrokola pro našeho hosta na celý den je 620 Kč a člen
Aquaforum clubu má slevu na 500 Kč. Pokud by někdo chtěl vyrazit
jen na půl dne, tak půjčovné stojí 400 Kč a pro člena Aquaforum clubu
320 Kč. Cena zahrnuje také zapůjčení cyklistické přilby a reflexní vesty. Při zapůjčení elektrokola je na hotelový účet načtena vratná záloha
2 500 Kč.
Vaše slovo závěrem?
Přijďte na recepci lázeňského hotelu Pawlík a kolo Vám rádi zapůjčíme. Těšíme se na Vás.
Děkuji za rozhovor.
Redakce
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 6
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
Pověsti a báje
Chebska část 7.
Horoskopy
Podle H. Gradl (1913) upravil Karel Brož
 BERANI 21.3. – 20.4. - Nebojte se barev a klasických textilních materiálů
ve vašem šatníku. Je důležité, v čem se cítíte dobře a ne módní trendy.
 BÝCI 21.4. – 20.5. -Vyhovuje vám klasické oblečení, ale změna je také
někdy zapotřebí. Nebojte se experimentovat, vaše okolí to ocení.
 BLÍŽENCI 21.5. – 21.6. - Strohý styl oblékání je vám příjemný a dobře se
v něm cítíte. Jen působíte někdy trochu přísněji, než je zapotřebí.
 RACI 22.6. – 22.7. - Splývavé materiály a volnější střihy šatů mnohé zakryjí. V kombinaci se zajímavými doplňky budete vždy elegantní.
 LVI 23.7. – 23.8. - Nejlépe se cítíte ve značkovém drahém oblečení. Záleží
na tom, zdali ho umíte nosit a také uvažujte, zdali je vždy tím nejvhodnějším, co máte na sobě.
 PANNY 24.8. – 23.9. - Letošní móda barev, květů a velkých vzorů vám
může vyhovovat, pokud najdete odvahu oblékat se nápadněji, než dosud.
 VÁHY 24.9. – 23.10. - Máte sice z minulosti schované oblíbené kousky
oblečení, ale než je zase obléknete, objektivně si je prohlédněte, zdali jsou
opravdu nositelné.
 ŠTÍŘI 24.10. – 22.11. - Nedělá vám potíže nosit i výstřední modely, pokud se v nich cítíte dobře. Pozor, ať oblečení nepřeženete, byli byste směšní.
 STŘELCI 23.11. – 21.12. - Máte pravdu – klasika je klasika. Jen může být
trochu jednotvárná až nudná. Nebojte se letního barevného oblečení, zlepší
vám náladu.
 KOZOROZI 22.12. – 20.1. - Nevěřte, že staré oblečení, které rádi nosíte,
je to nejlepší. Občas je zapotřebí koupit si i něco nového, co osvěží váš šatník.
 VODNÁŘI 21.1. – 19.2. - Dokážete dobře kombinovat starší oblečení
s novým. Váš dobrý vkus a smysl pro detail jsou zárukou, že budete vždy
vhodně oblečeni.
 RYBY 20.2. – 20.3. - Někdy na sebe dokážete navěsit neuvěřitelné kombinace. Platí, že méně je více, a proto o svém oblečení více přemýšlejte.
Krajina, prý neživá, ve svých třech nezbytných podobách, pevné
země, tekuté vody a plynného ovzduší, žije přesto svým pomalým životem za pomoci energie dodávané ohněm podzemním a ohněm kosmickým. Ve věčném koloběhu zániků a obnov zůstává paměť krajiny
v podobě vnější tak, jak ji vnímáme ohraničenou horizontem a v podobě vnitřní – duchovní, tak, jak si ji pojmenujeme a opředeme příběhy
a pověstmi. Pověst, která je snad nejstarší a v mnoha podobách převyprávěná je o řece Ohři.
VODNÍ VÍLA
Ve Smrčinách, kraji pramene životadárné řeky Ohře, žije prý od nepaměti tajemná vodní víla Egeria. Slované jí v dávných dobách dávali
jméno Oharka. V říční tůni obývala křišťálový palác hluboko pod hladinou. Řeka Ohře každoročně způsobovala řadu vážných neštěstí a záplav.
Lidé věřili, že je působí vodní víla Egeria, která je, podle čarodějných
knih, přivolává. Egeria se ale lidí stranila a o jejich stesky se pranic nezajímala. Až jednou.
Kdysi z jara lovil na podemletých březích řeky mladý rybář z Jindřichova v místech, kde se vlévá Slatinný potok do Ohře. Náhle se pod ním
velký kus břehu utrhl a rybář spadl do rozvodněné řeky. Provaz, kterým byl opásán, se zachytil na chatrném křoví a jen silnou vůlí k životu
nebo snad nějakým kouzlem, ještě pevně drží. Pod nohama se mu náhle
ocitnul velký plochý kámen, který na bahnitém soutoku řeky a potoka
nemohl přece vůbec být. Plochý kámen začal náhle stoupat i s rybářem
několik stop vysoko, až nad hladinu vody. V divokém proudu se rybáři
zjevila krásná dívčí postava, ozdobená závojem z pěny. Ale lze ji stěží
rozpoznat v oslnivém lesku, který ji obklopuje. Sotva ji ale rybář zahlédne, tak uniká mezi kudrnaté vlny řeky Ohře. S tímto krásným obrazem
v srdci se mladý rybář vrátil domů. Plný touhy se od té doby často a stále
vrací na břehy, obestřené mlhami a tajemstvími. Jeho srdce touží ještě
jednou překrásnou dívku spatřit. Až do své smrti ji již nikdy neviděl.
Plochý kámen se, nikdo ani neví kdy, opět propadl do hlubin.
Tok řeky Ohře od té doby mnohokrát změnil své koryto. Dnes je prý
v tomto místě tichá tůň slepého ramene řeky, napájená spodní vodou
a na její hladině plují každoročně bílé labutě. Samotná věčně mladá
vodní víla Egeria stále opatruje všechny vodní prameny ve Smrčinském
pohoří a jednou za pět set let snad vychází z pramene, nemocné uzdravuje a chudým pomáhá. Přesto mnozí mají pocit, že v hlubokých tůních
řeky se čas od času objevuje obraz k zbláznění krásné dívky, která mizí
v pěnivém závoji kadeřavých vlnek za plujícími labutěmi.
na měsíc červenec
SUDOKU
5
7
3
1
2
6
7
3
8
1
7
9
2
2
PRVNÍ VEŘEJNOSTNÍ
TURNAJ V MINIATURGOLFU
6
3
4
1
7
4
5
2
1
7
3
6
7
9
5
2
8
1
6
4
3
2
1
6
4
3
5
8
9
7
3
8
4
6
9
7
1
2
5
8
2
9
5
6
3
4
7
1
6
7
1
8
2
4
5
3
9
4
5
3
7
1
9
2
8
6
1
4
7
3
5
2
9
6
8
9
6
2
1
7
8
3
5
4
5
3
8
9
4
6
7
1
2
V sobotu, 7.6.2014, v popoledních hodinách, se na hřišti u Lázeňského
hotelu IMPERIAL, konal 1. veřejnostní turnaj v miniaturgolfu, který byl
určen pro hosty a návštěvníky Františkových Lázní.
Za až moc slunečného dne bez jediného mráčku a bezvětří (dalo by
se říci v tropických podmínkách, kdy teploměr se zastavil na stupnici
29,6oC) se 1. veřejnostního turnaje zúčastnilo 8 hráčů, kteří dali přednost
před koupáním a sluněním v Aquaforu sportovnímu klání. Pro velké horko bylo s účastníky turnaje dohodnuto zkrácení turnaje na jeden okruh
o 18-ti jamkách. Výsledky:
kat. muži: 1. Oldřich Pomahač - 36 úderů (Pha ), 2. Zd. Šramhauser 55 úderů (Žirovice )
kat. ženy: 1. Ivana Dušková - 43 úderů (Pha), 2. Hana Hanzlíková 57 úderů (Přeštice), 3. Eva Šumberová - 59 úderů (Pha)
kat. žáci: 1. Filip Šramhauser, 2. Adéla Šramhauserová, oba ze Žírovic
Nejlepšího výsledku ze všech zúčastněných zahrál pan Oldřich Pomahač z Prahy 36 úderů.
Touto cestou bych chtěl pozvat návštěvníky Františkových Lázní, aby
se zúčastnili dalšího turnaje v miniaturgolfu a tím si zkrátili sobotní odpoledne aktivním odpočinkem. Další turnaj se koná 5.7.2014.
(L.D.)
8
8
4
6
8
4
1
5
Do volných políček vypište čísla od jedničky
do devítky tak, aby v žádném čtverci
o 3x3 políčkách a v žádném řádku
nebylo jedno číslo dvakrát.
HEZKOU ZÁBAVU!
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 7, 2014
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 7. • Červenec 2014.
Dům Imperial.
Rozhovor dvou venkovanů:
Sedlák z Horní Vsi: Už víš o tý novotě?
Sedlák ze Střížova: Vo jaký?
H: V lázních objevili zase úplně novej plynovej pramen.
S: Jó! A kdepak?
H: Na Wolfově louce. Byla tady nedávno na prohlídce spousta pánů, estli se tam může nebo nemůže stavět.
A říká se, že ze země proudí plyn a může z toho bejt
špatnej vzduch.
S: Jiný ale říkaj, že tam žádnej plyn není. A já si myslím, že kdyby tam byl, tak se nemůžou votvírat okna.
Dyť plyn proudí všude.
H: Jo, votvírat vokna, to se taky prej nemá, protože je
průvan a lidi můžou nastydnout. A když se neotevřou,
tak se zase nekonec udusí.
S: No víš, bratránku, tady bych věděl, jak na to. Ať si
Wolf nahoře pod střechou nechá udělat nádrž, naplní
ji vodou a pouští do ní plyn. Tak vznikne v lázních nejhezčí fabrika na sodovku a všichni budou spokojeni.
H: Oj, ty filuto jeden. Ty tomu rozumíš líp než ty všichni chytrý pánové dohromady! To by bylo to nejlepší!
(Egerer Zeitung, 8. dubna 1876)
Tento, v Chebských novinách v roce
1876 ve formě oblíbené šprýmovní historky v egerlandském nářečí publikovaný rozhovor dvou chebských sedláků
nejlépe ve zkratce dokládá mnohaletý
spor mezi lázeňským městem a Thomasem Adamem Wolfem o postavení nového hotelu na volném prostranství u promenádní cesty k Solnému prameni.
Vše začalo v roce 1862, kdy město
rozhodlo, že mezi ulicí Morgenzeile
(dnes Dr. Pohoreckého), uzavírající dosud východní zástavbu rozrůstajícího
se lázeňského města a nově projektovaným příjezdem k Solnému prameni, vybudováním ulice Salzquellstrasse (dnes
5. května), vznikne velký park. Záměr
propojit starý horní park se Solným
pramenem cestou od dnešního divadla napříč tímto novým parkem ovšem
narazil. Dvě velké louky, o rozloze jednoho a půl hektaru, byli jejich majitelé,
sedláci John a Gradl, ochotni prodat
jen jako celek. Pokladny Lázeňského
fondu i města byly prázdné a město
od tohoto plánu odstoupilo. Pozemek
nad dnešní Isabelinou promenádou
pak zakoupil v roce 1863 za 16 tisíc zlatých Thomas Wolf s tím, že zde postaví
nový hotel.
 Louky č. 775 a 786
koupené T. Wolfem v roce 1863.
Františkolázeňské noviny č. 7, 2014
V květnu 1864 lázeňská komise i okresní úřad vyslovily
souhlas se stavbou a zároveň začaly první protesty místních
občanů. Po roce vyřizování nejrůznějších stížností ministerstvo potvrdilo platnost stavebního povolení s tím, že součástí nového velkého hotelu bude divadelní a restaurační
sál pro koncerty. Wolf se zároveň zavázal, že zbývající část
svého pozemku, větší než jeden hektar, přenechá bezplatně městu k rozšíření veřejného parku. Přesto právní bitva
o konečné rozhodnutí přeměnit louku ve stavební parcelu
trvala celých dalších 12 let.
V roce 1872, v době velkého stavebního boomu, kdy
vídeňské banky vykoupily všechny pozemky v okolí Slatiny a chtěly zde postavit nové Františkovy Lázně a kdy
město Cheb chtělo podél cesty od Františkova pramene
k mostu přes Slatinku postavit řadu domů, prosadilo
lázeňské bankovní konsorcium změnu zástavbového plánu a na Wolfově louce měly stát čtyři nové vily.
K protestům a právním sporům se nyní přidalo i město
Františkovy Lázně. Všechny argumenty proti výstavbě, že dojde k ohrožení Solného pramene, že se staví na
místě rašeliniště, či že jde o nedovolené narušení parku, se ukázaly jako liché. V lednu 1876 bylo Wolfovi
i františkolázeňské městské radě doručeno rozhodnutí
místodržitelské komise a výnos okresního úřadu o tom,
že majitel má právo zastavět svůj pozemek. Hlavním
motivem asi stovky občanů, kteří vedli v novinách neobvykle intezivní kampaň proti Wolfovi a podepisovali své protesty jako Více občanů z lázní, byla ve skutečnosti jednoduchá obava
z nové konkurence.
Již dubnu 1876 zahájil Wolf zemní práce, aby všem pochybovačům doložil, že na stavební linii mezi Belvederem a hotelem Müller
(dnes Aquaforum) se nenachází žádné slatiniště a že stavbou neohrožuje prameny. Místo původních vil se rozhodl postavit zde, podle
návrhu tehdy začínajícího lázeňského architekta Gustava Wiedermanna, honosný lázeňský dům nazvaný Villa Imperiale a později
známý pod označením Wolfs´ Hotel Imperial. Thomas Wolf jako
úspěšný podnikatel a čestný muž samozřejmě dodržel i svůj přes deset let starý slib a daroval městu zbývajících pět šestin svého rozsáhlého pozemku uprostřed parku.
Když byla v dubnu roku 1878 stavba dokončena, bylo již po protestech a místo nich se o vile Thomase Wolfa píše: „Je to zázračně
nádherná stavba a její interiér živě připomíná pohádky z Tisíce a jedné nocí.“ Nepřekvapuje proto, že tato podivuhodná neorenesanční
budova uprostřed parku se stala, vedle Loimannova domu Tři lilie
a Koppova hotelu Königsvilla (dnes Pawlik) nejvyhledávanější adresou ve Františkových Lázních.
Vila Imperial kolem roku 1900.
Hotel Imperial po přestavbě v roce 1928.
Přestavba po požáru v září 1927 tento luxusní charakter vily Imperial ještě více zdůraznila. Místní stavitel Prosch navýšil budovu
o jedno patro a k jižnímu průčelí přistavěl terasu. Poslední velká
generální oprava proběhla v roce 2003 a rozšíření o léčebný pavilon zařadilo lázeňský hotel Imperial mezi nejkvalitnější zařízení
poskytující lázeňskou péči.
Na to, že se návštěvník pohybuje v jednom z předních hotelů lázní, vždy upozorňovala i výzdoba vestibulu. V roce 1917
objednala Wolfova dcera Rosa Wolf-Streschnak, která hotel po
smrti otce v roce 1909 převzala a dále úspěšně řídila, u malíře
Josefa Reinera velký portrét císaře Františka Josefa a postupně
ve vstupní části umístila šest mramorových desek se jmény prominentních hostů. Byli to přední členové všech evropských pa-
novnických rodů včetně arcivévody Karla a princezny Zity, kteří
se zde v roce 1909 poprvé blíže seznámili. Poslední významnou
návštěvu zaznamenal hotel Imperial v září roku 2010, kdy zde
pobýval president Václav Havel a sešel se zde s chebskými a františkolázeňskými rotariány.
V souvislosti s úvodním rozhovorem egerlandských šprýmařů
je třeba dodat, že k nejnovějším významným návštěvníkúm domu
Imperial je nutné přiřadit Šimona K. z Prahy, který sem v červenci letošního roku přijel, aby prozkoumal lázeňský terén a nabral
první zkušenosti v oboru bohužel zanikajícím, leč nesporně potřebném a bohulibném. Chce se sem totiž po dalších studijních pobytech během příštích patnácti let vrátit v době plnoletosti již jako
zkušený lázeňský švihák.
Vila Imperial v parku na plánu z roku 1894.
Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, červenec 2014. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.
strana 4
Lázně Františkovy Lázně a. s.
9. A - Terapeut - stoj roznožný, ruce rozpažit,
(aby zůstaly ponořené ve vodě)
9.AA - provedení ve vodě - nádech
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 1
Lázně Františkovy Lázně a.s. • © 2014
CVIČENÍ V BAZÉNU
BEZ POMŮCEK
Jitka Valentová DiS, Věra Příplatová DiS,
Bc. František Lauko
9. B - Terapeut - úklon a vzpažit šikmo jednu ruku přes hlavu
9.BB - provedení ve vodě - výdech
Již dříve jsme Vám nabízeli ve Františkolázeňských listech
cvičení v bazénu s pomůckami, nyní jsme se zaměřili na cvičení
v bazénu bez pomůcek abyste, když se rozhodnete jít do bazénu,
měli pár cviků, které si můžete zacvičit prakticky všude. Tato
cvičební jednotka je zaměřena na protažení celého těla. Cviky
se dají různě obměňovat a kombinovat. Záleží na Vašich možnostech.
Voda působí jako přirozená komprese, takže působí příznivě na lymfatický systém. Dále ve vodě můžete posilovat proti odporu vody, ale zároveň se pohyby provádí s odlehčením
gravitace, takže se uleví Vašim kloubům. Není dobré posilovat
pouze ve vodě, neboť se posilují více povrchové svaly. Hluboké
(stabilizační) svaly nejsou ve vodě tolik využívány, a proto je
dobré cvičit jak ve vodě, tak i v tělocvičně, aby byla svalová síla
obou skupin vyvážená. O vhodnosti cviků, pokud máte nějaký
zdravotní problém, se poraďte se svým fyzioterapeutem nebo
lékařem. Vybrali jsme skupinu cviků, která by měla být tzv. univerzální.
1. A - Terapeut - mírný stoj pokrčmo, ramena jsou pod vodou,
boxujeme rukama pod vodou
1. B. - provedení ve vodě - pravidelně dýcháme
2. A - Terapeut - stoj roznožný obě ruce rozpažit
2. B - provedení ve vodě – nádech
2. B1 a 2. B2 - Terapeut - stoj snožný, skokem připažit,
v tomto cviku
pacient skáče „panáka“
SVĚT VODY A RELAXACE
otevřeno denně 9 – 21 hod.
5. května, Františkovy Lázně
(u lázeňského domu Pawlik)
tel. 354 206 500, www.aquaforum.info
www.frantiskovylazne.cz
strana 2
Lázně Františkovy Lázně a. s.
2. B3 a 2. B4 - provedení ve vodě – výdech
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 3
6. A - Terapeut - stoj u stěny, držíme se oběma rukama, jedna
pokrčená noha je opřena o stěnu bazénu
6. AA - provedení ve vodě - nádech
3. A - Terapeut - diagonálně pravá ruka a levá noha vpřed,
a opět skokem vyměňujeme strany
3. B - provedení ve vodě - pravidelně dýcháme
6. B - Terapeut - propneme nohu, držíme pánev rovně
a držíme se stále oběma rukama stěny
6. BB - provedení ve vodě – výdech
4. A - Terapeut - stoj mírně roznožný, ruce rozpažit
4. AA - provedení ve vodě - nádech
7. A - Terapeut - držíme se oběma rukama stěny a obě nohy
máme v roznožení na stěně
7. AA- provedení ve vodě - nádech
4. B - Terapeut - pokrčíme jednu nohu a tleskneme
pod kolenem, pak to samé s druhou nohou
4. BB - provedení ve vodě - výdech
5. A - Terapeut - stojíme dále od zdi a držíme se stěny bazénu,
děláme kliky o zeď
5. B - provedení ve vodě - klik – výdech
7. B - přenášíme váhu k jedné a k druhé straně tím,
že jednu nohu vždy pokrčíme
7. BB - provedení ve vodě – výdech
8. A - Terapeut - běh na místě
8. AA - provedení ve vodě - pravidelně dýcháme
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
strana 11
INFORMACE A KONTAKTY
ČERVENEC 2014
INFOCENTRUM FRANTIŠEK – LFL a.s.*
Národní tř. 16/19, tel. 354 201 170,
[email protected], www.frantiskovylazne.cz,
otevírací doba: denně 9.00 – 18.00 hod.
Informace o lázních, pobytech, vycházkách, výletech,
kultuře, sportu, mapy, informační materiály...
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH HOTELŮ – LFL a.s.*
sraz – recepce hotelů:
pondělí, 14.00 hod. Imperial
pondělí 15.00 hod. Pawlik
středa, 15.00 hod. Belvedere + Dr. Adler
středa, 16.00 hod. Savoy + Goethe
pátek, 15.00 hod. Metropol
POZNEJTE HISTORII MĚSTA
prohlídka města s průvodcem
(s nejméně 10-ti člennou skupinou) – LFL a.s.*
úterý, 15.00 hod., česky, čtvrtek 15.00 hod. německy
sraz u Infocentra František
*Informace o prohlídkách a výletech v ruském jazyce –
Infocentrum František
PROGRAM OSLAV
125. VÝROČÍ CHRÁMU
SV. OLGY
ve Františkových Lázních 2014
st, 23. 7. 18.30 hod.:
Večerní bohoslužba svátku sv. Olgy
čt, 24. 7. 17.30 hod.: Přednáška
v Městském muzeu Františkovy Lázně
„125 let pravoslavného chrámu
ve Františkových Lázních“
so, 26. 7., 10.00 hod.: Chrámový svátek
– slavnostní sv. liturgie
za účasti pražského arcibiskupa Jáchyma
po, 28. 7., 19.00 hod.: Koncert chrámového komorního sboru
Bohoslužby a koncert se konají v pravoslavném chrámu sv. Olgy,
Kollárova 8.
BOHOSLUŽBY:
Římskokatolický farní Kostel Povýšení Sv. Kříže:
po, st, čt, pá, so 16.15 hod., ne 9 hod.
Pravoslavný Chrám Sv. Olgy: st 18.30, pá 17.00, so 17.30, ne 10.00 hod.
Evangelický kostel sv. Petra a Pavla: ne 8.45 hod.
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
DECHOVÉ KAPELY A MAŽORETKY
každou sobotu a neděli – za příznivého počasí
10.00 – 11.00 hod. od divadla přes Národní třídu
PROMENÁDNÍ KONCERTY
každý pátek, sobotu a neděli
15.30 hod. – pavilon u Sadové kavárny
v případě nepříznivého počasí v Sadové kavárně
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Dlouhá 181/6, tel. 354 542 358
www.knihovnafl.org, [email protected]
Oddělení pro dospělé: po, st: 9 -12,13 -18 hod., út, čt, pá: 9 -12,13 -17 hod.
Oddělení pro děti o prázdninách: po – pá 9 – 12 hod.
Půjčování knih a časopisů, čítárna, internet, kopírování, skenování.
Poplatky: dospělí 80 Kč/rok, děti 40 Kč/rok, lázeňští hosté 30 Kč
FRANTOVLÁČEK
od Infocentra František odjezd každou půlhodinu za příznivého počasí
po – pá 13 – 17 hod., so – ne 11 – 17 hod.
LFL a.s.* = akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel: 354 544 307-9,
[email protected], www.muzeum-frantiskovylazne.cz
Otevřeno: úterý - neděle 10 – 17 hod.
Výstava: Zdeněk Hajný - Krajiny jenom tušené
„Italia bianca nera“ – Giuliano Collini – fotografie od 11.7.
Národní přírodní rezervace Soos
obec Kateřina - denně 9 – 17:30 hod.
Hrad Seeberg
obec Ostroh - denně 10 – 17 hod.
Výstava: Barbara Issa Wagnerová – Výběr z tvorby - do 3.8.
26.7. 10:00 hod. Historický jarmark –
šermířská vystoupení, dobové tanečnice i pohádka
DIVADLO Boženy Němcové
Ruská 102, tel. 354 542 641, www.divadlofl.org
Předprodej vstupenek po - pá 13.00 – 15.00 hod.
Pokladna otevřena hodinu před představením.
agentura Fidelio:
VARHANNÍ KONCERTY
Kostel Povýšení svatého Kříže. Vstupné: 330 Kč
pá 4.7. 15.30 hod.: Vám zpíváme, nebesa!
pá 11.7. 20.00 hod.: Když housle kouzlí a varhany zpívají
pá 18.7. 20:00 hod.: Mozart, Schubert, Dvořák, Bach
čt 24.7. 20:00 hod.: Mé věřící srdce. Světoznámá duchovní hudba
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 12
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
strana 13
KULTURNÍ PROGRAM
ŽIVÁ HUDBA V BARU KAŽDÝ TÝDEN
PONDĚLÍ
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
PONDĚLÍ 7.7., 14.7.
KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA
19:00 hod., hotel Pawlik
PONDĚLÍ 21.7., 28.7.
FLÉTNA A KLAVÍR
19:00 hod., hotel Pawlik
ÚTERÝ
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
STŘEDA, 2.7.
KINO – DONŠAJNI1
20:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
ČTVRTEK, 3.7.
PŘEDNÁŠKA – EMOČNÍ KOUČINK –
TERAPIE PROŽITKEM
18:30 hod. Aquaforum Club, vstupné:
30 Kč pro členy Aquaforum Clubu
60 Kč ostatní hosté
PROCHÁZKA OPERETOU
A MUZIKÁLEM2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 190, 220, 240 Kč
TANEČNÍ VEČER V ZAHRADĚ
KAPELA BLACK & WHITE
19:00 hod., hotel Pawlik – hotelová zahrada,
vstupné:
ZDARMA
PÁTEK, 4.7..
MORAVSKÝ SKLÍPEK –
HANUŠOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA
večer s malou ochutnávkou vín a občerstvením
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa,
vstupné:
150 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
(V ceně: šťopička slivovice, sklenka červeného,
sklenka bílého vína a malé občerstvení)
STŘEDA
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
ČTVRTEK
PIANO BAR
15:30 hod., hotel Belvedere
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
– SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik
ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
PÁTEK, 4.7., 18.7.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
PONDĚLÍ, 7.7.
KOMORNÍ KONCERT
PRO FAGOT A KLAVÍR1
Sólo – fagotista Lukáš Kořínek, člen Pražského
komorního orchestru a klavírní virtuóz Radim
Vojíř, člen Chursächsische Philharmonie
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 8.7.
RELAXAČNÍ VEČER
S KRESLENÍM MANDAL
18:30 hod. Aquaforum Club, vstupné:
120 Kč členové Aquaforum Clubu
150 Kč ostatní hosté
Pastelky, fixy, předlohy a inspirativní motivy
mandal budou k dispozici
FILOZOFICKO HISTORICKÁ
ROZPRAVA
Dr. Martin Luther, jeho poselství
a osobní zápasy – Dr. Pavel Hejzlar,
farář Českobratrské církve evangelické
19:00 hod., Aquaforum Club
STŘEDA, 9.7.
KINO – ANGELIKA
1
20:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
PÁTEK, 11.7., 25.7.
AKORDEON V ZAHRADĚ
15:00 hod., zahrada hotelu Pawlik
SOBOTA
TANEČNÍ ODPOLEDNE
- PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial
NEDĚLE
NEDĚLE, 13.7.
BESEDA A AUTOGRAMIÁDA s legendární gymnastkou Věrou Čáslavskou
19:00 hod., Aquaforum club
vstupné: zdarma pro členy Aquaforum Clubu,
50,- Kč ostatní, rezervace v Infocentru František
PONDĚLÍ, 14.7.
KONCERT PÍSNÍ
S DOPROVODEM LOUTNY
Jarmila Chaloupková a Brian Wright – unikátní
duo loutnové hudby, nový originální repertoár
pro zpěv s renesanční loutnou 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 15.7.
TANEČNÍ ODPOLEDNE
- PATRIK MUSIC
PŘÍPITEK S JOHANNEM STRAUSSEM
TANEČNÍ VEČER
– ONE MEN BAND
KINO – PŘÍBĚH KMOTRA1
15:00 hod., hotel Tři lilie
19:30 hod., hotel Belvedere
ČTVRTEK, 10.7.
FIOZOFICKO HISTORICKÁ
ROZPRAVA
Dr. Martin Luther, jeho poselství
a osobní zápasy – Dr. Pavel Hejzlar,
farář Českobratrské církve evangelické
19:00 hod. Aquaforum Club
KYTICE SLAVNÝCH MELODIÍ
19:30 hod., divadlo, vstupné: 190, 220, 240 Kč
PÁTEK, 11.7.
SWING, JAZZ A LATIN - Orchestr
JAZZBIGGANG
20 skvělých jazzmanů, tradiční jazz, swing,
funky a latin.
Umělecký vedoucí klavírista Radim Vojíř
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa,
vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 12.7.
KONCERT V RÁMCI PROJEKTU
„LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
FRANCIE - JAZZ – KLASIK:
DUO BENE - komorní soubor
Jana Bošková (Neubauerová) – flétna,
Eva Benešová - klavír
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
19:30 hod., divadlo, vstupné: 190, 220, 240 Kč
STŘEDA, 16.7.
20:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč pro hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
ČTVRTEK, 17.7.
TANEČNÍ VEČER V ZAHRADĚ
- KAPELA BLACK & WHITE
19:00 hod., hotel Pawlik – hotelová zahrada,
vstupné: ZDARMA
PÁTEK, 18.7.
VELKÁ TANEČNÍ PARTY
STAROVARKA
Od Škoda lásky přes Beatles, Olympic,
Chinaski až po božského Káju.
Polky, valčíky, taneční šlágry...
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa,
vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 19.7.
KONCERT V RÁMCI PROJEKTU
„LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
Čeští i zahraniční studenti prezentují výsledky
pěveckých mistrovských kursů
u maestra Antonia Carageliho (Itálie)
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
PONDĚLÍ,21.7.
CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY
Netradiční prohlídka města
15 hod., Infocentrum František, cena:
zdarma pro členy Aquaforum Clubu,
30 Kč ostatní hosté
STŘEDA, 23.7.
KINO – REVIVAL1
20:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
ČTVRTEK, 24.7.
PERLY OPERETY
19:30 hod., divadlo, vstupné: 190, 220, 240 Kč
PÁTEK, 25.7.
MĚSÍČNÍ NOC
Koncertní program inspirovaný
romantickým příběhem velké lásky 19. st.
Clary a Roberta Schumanových.
Hudebně lyrický večer plný písní,
klavírních skladeb, ale také milostných dopisů.
Daniela Grundmann – soprán,
Andreas Korn - klavír 19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
NEDĚLE, 27.7.
HRA - HLEDÁNÍ POKLADU
DR. ADLERA
start: 10:00 hod. Infocentrum František
Prověřte své znalosti historie Františkových
Lázní, hledejte v centru města dle předložených
indicií klíče od pokladu!
cena: zdarma pro členy Aquaforum Clubu,
ostatní hosté 30 Kč
Přihlášky osobně nebo tel. 1170 do pátku,
25.7. 2014 do 17:00 hod. v Infocentru František
PONDĚLÍ, 28.7.
NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
20:30 hod., sraz u fontány – Sadová kavárna,
cena: zdarma pro členy Aquaforum Clubu,
ostatní hosté 30 Kč
ÚTERÝ, 29.7.
KONCERT ČESKÉHO VOKÁLNĚ
EXPERIMENTÁLNÍHO SOUBORU
AFFETTO
mužské kvarteto: komorní zpěv,
vícehlasy staré hudby.
Repertoár - od české a evropské renesance
přes soudobou klasiku až po úpravy spirituálů
či písní Beatles
J. Mikušek - kontratenor,
M. Olbrzymek a V. Richter – tenor,
Aleš Procházka – bas
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
PŘIPRAVUJEME NA SRPEN 2014
PÁTEK, 1.8.
MORAVSKÝ SKLÍPEK – VARMUŽOVA
CIMBÁLOVÁ KAPELA Z MISTŘÍNA
večer s malou ochutnávkou vín a občerstvením
v ceně
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa,
vstupné:
150 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 2.8.
KONCERT V RÁMCI PROJEKTU
„LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
NIK - mladý hudebník, pro kterého neexistují
v muzice žádné překážky. Řídí se pouze sluchem
a svou duší. Hraje na několik nástrojů - kytara,
basa, ukulele, klavír
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
STŘEDA, 6.8.
KONCERT V RÁMCI PROJEKTU
„LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
kapela Concrete Ostrich, funk-jazzová formace
19:00 hod., venkovní areál hotelu Luisa, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
ČTVRTEK, 7.8.
FILOZOFICKO HISTORICKÁ ROZPRAVA
Naděje překonání smrti v hebrejské Bibli –
Dr. Pavel Hejzlar, farář Českobratrské církve
evangelické, 19:00 hod., Aquaforum Club
PÁTEK, 8.8.
SWING, JAZZ A LATIN
- orchestr JAZZBIGGANG,
tradiční jazz, swing, funky a latin.
Umělecký vedoucí klavírista Radim Vojíř
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa,
vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 9.8.
KONCERT V RÁMCI PROJEKTU
„LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY“
mladý orchestr Melody Swing Ostrov,
česká swingová scéna 30. a 40. let
19:00 hod., venkovní areál hotelu Luisa, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
1
Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, případně vstupné zdarma
na základě předložení lázeňské
nebo hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci,
kapacita omezena. Rezervace a předprodej
v Infocentru František.
2
Rezervace a předprodej v Infocentru František.
STŘEDA, 30.7.
KINO – DIANA1
20:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
20 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
INFORMACE A REZERVACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 14
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
PŘÍRODNÍ
LÉČIVÉ ZDROJE
ve správě
Lázně Františkovy Lázně a.s.
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
PRAMENY
Pitnou kúru konzultujte s lázeňským lékařem!
VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH
ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH
SPOLEČNOSTI
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN:
hotely Imperial, Dr. Adler, Belvedere
GLAUBER III:
hotely Imperial a Belvedere
PRAMENY: ADLER, MARIAN, CÍSAŘSKÝ:
balneoprovoz Císařské lázně
PRAMEN STANISLAV:
hotely Savoy, Metropol
PAVILON FRANTIŠKOVA PRAMENE
SOLNÝ PRAMEN:
inhalace - Císařské lázně
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA:
balneoprovoz Císařské lázně
hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol, Dr.Adler, Belvedere
GLAUBEROVA DVORANA
PRAMEN MARIE:
společné plynové koupele a gynekologický plyn
PRAMENY LÁZEŇSKÉHO STŘEDU:
otevírací doba: denně 7 - 18 hod.
FRANTIŠKŮV PRAMEN - pitná kúra
otevírací doba: denně 7 - 18.00 hod.
GLAUBER III - pitná kúra a balneace
GLAUBER IV - pitná kúra
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN - pitná kúra a balneace
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní
je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části
objektu Glauberovy dvorany.
KOLONÁDA SOLNÉHO
A LUČNÍHO PRAMENE
otevírací doba: denně 7 - 18.00 hod.
SOLNÝ PRAMEN - pitná kúra
LUČNÍ PRAMEN - pitná kúra
AQUAFORUM
CÍSAŘSKÝ PRAMEN - pitná kúra a balneace
otevírací doba: denně 9 - 21 hod.
NOVÝ PRAMEN - pitná kúra a balneace,
otevírací doba: denně 7 - 18.00 hod.
PRAMEN PALLIARDI - pitná kúra
PRAMEN STANISLAV - pitná kúra a balneace
LUISIN PRAMEN - pitná kúra
PRAMEN ADLER - balneace
PRAMEN MARIAN - balneace
VÝCHODNÍ SKUPINA PRAMENŮ:
ŽELEZNATÝ PRAMEN - pitná kúra
PRAMEN ŽOFIE - pitná kúra
PRAMEN NATÁLIE - pitná kúra
PRAMEN CARTELLIERI - balneace
ZÁPADNÍ SKUPINA PRAMENŮ:
PRAMEN GLAUBER I - pitná kúra
PRAMEN GLAUBER II - pitná kúra
SLUNEČNÍ PRAMEN - pitná kúra
PŘÍRODNÍ ZŘÍDELNÍ PLYN
PRAMEN MARIE - suchý výron oxidu uhličitého
Uhličité lázně plynové
MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA
zábaly, koupele v balneoprovozech
PLYN SEPAROVANÝ
Z PRAMENŮ GLAUBER III A NOVÝ KOSTELNÍ
(plynové injekce) hotely:
Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik, Dr. Adler, Metropol
GALERIE BRÖMSE.
ČERVENEC 2014
Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně, tel.: 354 202 277, 354 202 060,
www.galerie-broemse.cz
Otevřeno: út - so 13 – 17 hod., vstup volný
výstavní síň GB a výstavní prostory Švýcarský dvůr - přízemí:
VÝTVARNÁ SKUPINA DEVĚT+
keramika, obrazy, plastika, grafika….
vernisáž: čtvrtek, 10. 7. 2014, 16:00 hod.
***
výstavní prostory Švýcarský dvůr -1. patro:
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
výstava k 220. výročí založení lázní
výstavní prostory Švýcarský dvůr - 2. patro:
MARIAN MACKOVIČ - PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
- Pohled do historie - dokumenty z archivu
AUGUST BRÖMSE (1873-1925) - grafika, kresby, akvarely
***
STÁLÉ VÝSTAVY:
Aquaforum - spojovací chodba:
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - FOTOGRAFIE
Dům Beseda - Národní třída:
KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
***
VÝTVARNÁ DÍLNA
Vás zve k návštěvě každý týden vždy ve středu od 15 do 17 hod.
!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!!
Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: 774 340 473
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
AQUAFORUM CLUB
ČERVENEC 2014
Aquaforum, 1. poschodí, ul. 5. května 19, Františkovy Lázně
Otevírací doba: pondělí – pátek: 9:00 – 12:00 hod. / 13:00 – 16:00 hod.
ČLENSKÁ KLUBOVNA - denně: 9:00 – 18:00 hod.
INFORMACE A REZERVACE: Aquaforum Club, tel. 354 206 570,
[email protected] www.frantiskovylazne.cz
ÚTERÝ, 01.07., 08.07., 15.07., 22.07., 29.07.
ČTVRTEK, 03.07., 10.07., 17.07., 24.07., 31.07.
NORDIC WALKING PROCHÁZKA S INSTRUKTOREM
15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu, přihlášky do pondělí 16:00 hod.
vstupné: 60 Kč členové Aquaforum Clubu, ostatní hosté 80 Kč
STŘEDA, 02.07., 09.07., 16.07., 23.07., 30.07.
VÝTVÁRNÉ DÍLNY - Přijďte si vyzkoušet zajímavé
výtvarné techniky a vyrobit pěkný dárek z lázní
15:00 hod., Galerie Brömse, cena: 150 Kč členové Aquaforum Clubu, ostatní hosté 250 Kč
Přihlášky v Galerii Brömse, nebo tel. na čísle 2277 z Vašeho hotelového pokoje
STŘEDA, 02.07., 16.07., 30.07.
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY
19:00 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu
ČTVRTEK, 03.07.
PŘEDNÁŠKA - EMOČNÍ KOUČINK-TERAPIE PROŽITKEM2
18:30 hod., Aquaforum Club, vstupné:
30 Kč pro členy Aquaforum Clubu, 60 Kč ostatní hosté
PÁTEK, 04.07., 11.07., 18.07., 25.07.
ODPOLEDNE S PALAČINKOU1
14:00 - 15:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu, vstupné:
zlatí a prémioví členové zdarma, 25 Kč standardní člen
SOBOTA, 05.07.
TURNAJ V MINIATURGOLFU
13:00 hod., sportovní areál u lázeňského hotelu Imperial
startovné: 30 Kč pro členy Aquaforum Clubu, 60 Kč ostatní hosté
PONDĚLÍ, 07.07., 14.07., 21.07., 28.07.
ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU1
14:00 - 15:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu, vstupné:
zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu zdarma, 25 Kč standardní člen
ÚTERÝ, 08.07.
RELAXAČNÍ VEČER S KRESLENÍM MANDAL2
18:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu
Pastelky, fixy, předlohy a inspirativní motivy mandal budou k dispozici. Vstupné:
120 Kč členové AFC, ostatní hosté 150 Kč
STŘEDA, 09.07. a 23.07.
TAJEMSTVÍ DLOUHOVĚKOSTI A VITALITY DO VYSOKÉHO VĚKU1
Přednáška z oblasti wellness a zdravého životního stylu
18:30 hod., Aquaforum Club
ČTVRTEK, 10.07.
FILOZOFICKO HISTORICKÁ ROZPRAVA
Dr. Martin Luther, jeho poselství a osobní zápasy –
Dr. Pavel Hejzlar, farář Českobratrské církve evangelické
19:00 hod., Aquaforum Club
PONDĚLÍ, 21.07.
CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY - Netradiční prohlídka města
15 hod., Infocentrum František, cena:
zdarma pro členy Aquaforum Clubu, ostatní hosté 30 Kč
NEDĚLE, 27.07.
HRA - HLEDÁNÍ POKLADU DR. ADLERA
Prověřte své znalosti historie Františkových Lázní, hledejte
v centru města dle předložených indicií klíče od pokladu! cena:
zdarma pro členy Aquaforum Clubu, ostatní hosté 30 Kč
Přihlášky osobně nebo tel. /1170/ do pátku 25.7. 2014
do 17:00 hod. v Infocentru František. Start 10:00 hod. Infocentrum František
PONDĚLÍ, 28.07.
NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
20:30 hod., sraz u fontány – Sadová kavárna, cena:
zdarma pro členy Aquaforum Clubu, ostatní hosté 30 Kč
1
Určeno pouze pro členy Aquaforum Clubu. Rezervace a poukázka k vyzvednutí
v kanceláři Aquaforum Clubu, kapacita omezena. • 2 Rezervace a předprodej
v Infocentru František. • *AFC = Aquaforum Club
strana 15
akciová společnost lázně františkovy lázně
Sportovní balíčky
informace a Rezervace: Infocentrum František
Národní 16/19, denně: 9:00 - 18:00 hod., Tel.: (00420) 359 604 504
TÝDEN SPORTU - CENA: 990 Kč Služby v ceně:
• 2x zapůjčení jízdního kola na ½ dne včetně cyklomapy
• 2x skupinová procházka nordic walking s instruktorem
včetně zapůjčení holí
• 2x skupinové cvičení ve fitness centru Fitforum
(např.: jóga, zumba, body sculpt, body ball, insanity,
spinning, power bike aj. dle aktuální nabídky)
• 1x tanec NIA
• 2x miniaturgolf
Lze dokoupit:
• konzultace s nutričním terapeutem a návrh jídelníčku na týden
(370 Kč/1 hod.)
• sestavení individuálního cvičebního plánu zkušeným instruktorem
a individuální trénink s instruktorem – Fitforum (370 Kč/hod.)
Na základě hotelové karty LFL a.s. nezapomeňte využít:
• neomezený vstup do posilovny Fitforum každý den
• neomezený vstup do Aquafora, největšího a nejkrásnějšího
akvaparku českých lázní od pondělí do pátku od 9 do 21 hod.
(hosté lázeňských hotelů Imperial a Pawlik mají neomezený vstup
každý den), Otava, Royal, Radbúza PO – PÁ 50%
TŘI DNY SPORTU – CENA: 600 Kč Služby v ceně:
• 1x zapůjčení jízdního kola na ½ dne včetně cyklomapy
• 1x nordic walking skupinová procházka s instruktorem
včetně zapůjčení holí
• 3x vstup na cvičení lekce ve fitness centru Fitforum
(výběr např. z: jóga, zumba, body sculpt, body ball, insanity,
spinning, power bike aj. dle aktuální nabídky
• 1x miniaturgolf
Lze dokoupit:
• tanec NIA, který se koná pouze každou středu (120 Kč/90 min.)
• konzultace s nutričním terapeutem a návrh jídelníčku na týden
(370 Kč/1 hod.)
• sestavení individuálního cvičebního plánu zkušeným instruktorem
a individuální trénink s instruktorem (370 Kč/1 hod.)
Na základě hotelové karty LFL a.s. nezapomeňte využít:
• neomezený vstup do posilovny Fitforum každý den
• neomezený vstup do Aquafora, největšího a nejkrásnějšího
akvaparku českých lázní od pondělí do pátku od 9 do 21 hodin
(hosté lázeňských hotelů Imperial a Pawlik mají neomezený vstup
každý den), Otava, Royal, Radbúza PO – PÁ 50%
NORDIC WALKING TÝDEN – CENA: 990 Kč Služby v ceně:
• vstupní konzultace se specialistou na NW a doporučení intenzity zátěže
• 1x individuální lekce s proškoleným instruktorem
včetně zapůjčení holí na 60 min.
• 2x týdně skupinová procházka s proškoleným instruktorem
včetně zapůjčení holí na 90 min. (út a čt)
Lze dokoupit:
• hole na NW za zvýhodněnou cenu 400 Kč
NORDIC WALKING INDIVIDUÁL – CENA 500 Kč Služby v ceně:
• 1x individuální lekce s proškoleným instruktorem včetně zapůjčení holí
Lze dokoupit:
• hole na NW za zvýhodněnou cenu (400 Kč)
• konzultace se specialistou na NW a doporučení intenzity zátěže (370 Kč)
INFORMACE A REZERVACE,
Aquaforum Club,
tel. 354 206 570, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 16
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
SPORT
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
AQUAFORUM
– Svět vody a relaxace
ul. 5. května 19 (u hotelu Pawlik)
cena: 130 Kč/2 hod.
Neomezený nebo zvýhodněný vstup mají
hosté LFL a.s.*
pondělí – neděle: 9.00 – 21.00 hod.
AQUAFORUM – SAUNA
Pro milovníky saunování a skalní saunaře
denně 10:30 – 19:30 hod.
vstupné: 140 Kč/2 hod. (ve vstupném je
zapůjčení prostěradla nebo ručníku)
FITFORUM
ul. 5. května 19 – 1. patro
cena: od 75 Kč/hod.
Hosté LFL a.s.* mají volný vstup
do posilovny.
Aerobní cvičení od 85 Kč/hod., rozpis
cvičení na www.fitforum.cz
po – čt: 9:00 – 21:00, pá: 9:00 – 20:00
so – ne: 10:00 – 12:00, 16:00 – 20:00 hod.
Fitfórum - JÓGA
cena: od 50 Kč - cvičení vždy pondělí,
středa a pátek:
gynekologická jóga: 8:00 – 9:00 hod.
onkologická jóga: 9:00 – 10:30 hod.
pohybová jóga: 10:30 – 11:30 hod.
Rezervace: Fitforum 354 206 575
Fitforum
HORMONÁLNÍ JÓGA
- KURZ,
sobota - neděle 12. a 13.7. 2014,
so: 14:00 – 18:00, ne: 9:00 – 13:00 hod.
Cena: 3000 Kč, při platbě kurzu předem
cena: 2500 Kč
Rezervace i platba na víkendové cvičení:
Fitforum v Aquaforu, tel.: 354 206 575
STOLNÍ TENIS
– lázeňský hotel Pawlik
pouze pro hosty hotelu (zdarma)
rezervace – není nutná, pálky a míčky
zdarma k zapůjčení v recepci hotelu
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek:
14:30 – 19:30 hod.
středa: 14:30 – 18:00 hod
sobota a neděle: 8:00 – 19:30 hod.
KROKET
– hra k zapůjčení
v recepci lázeňského hotelu Belvedere
cena: 60 Kč/90 min., členové Aquaforum
Clubu 30 Kč/90 min.
SEVERSKÁ CHŮZE –
NORDIC WAKING
Hosté LFL a.s.* - možnost vypůjčit si hole
(vratná záloha 200 Kč)
v hotelu nebo v Infocentru František
(tam možno hole i zakoupit)
hole Nordic Walking –
ceník půjčovného/den:
host LFL a.s.* 60 Kč,
člen Aquaforum Clubu 48 Kč
společné procházky s instruktorem:
cena za procházku včetně holí: 80 Kč,
člen Aquaforum Clubu 60 Kč
Přihlášky v Aquaforum Clubu vždy
do pondělí a středy, do 16 hod.
Procházky od kavárny Aquaforum Clubu:
úterý - pro náročné
od 15:00 do 16:30 hod.
čtvrtek - pro začátečníky
od 15:00 do 16:30 hod.
Procházky organizujeme za každého
počasí.
BIKE STATION PAWLIK
půjčovna kol, koloběžek a elektrokol
lázeňský hotel Pawlik, ul. 5. května 19
cena: hosté LFL a.s.*:
300 Kč celý den, 200 Kč/6 hod.
Členové Aquaforum Clubu 240 Kč
celý den, 160 Kč/6 hod.
Dětské kolo/koloběžka
pro dítě hosta LFL a.s.*:
150 Kč celý den, 100 Kč/6 hod.
pro dítě člena Aquaforum Clubu
120 Kč celý den, 80 Kč/6 hod.
Elektrokolo cena:
620 Kč celý den, 400 Kč/6 hod.
Členové Aquaforum Clubu 500 Kč
celý den, 320 Kč/6 hod.
Rezervace – recepce hotelu Pawlik
Při zapůjčení je na hotelový účet načtena
vratná záloha
(kolo: 1000 Kč, dětské kolo/koloběžka:
500 Kč, elektrokolo: 2500 Kč).
Uvedená cena zahrnuje zapůjčení kola,
cyklistické přilby a reflexní vesty.
pondělí – neděle: 7.00 – 19.00 hod
TANEC NIA
- tělocvična lázeňského hotelu Pawlik
cena: 150 Kč/90 min.,
členové Aquaforum Clubu 120 Kč/90 min.
Rezervace: recepce hotelu Pawlik,
středa: 18:30 – 20:00 hod.
MINIATURGOLF
areál lázeňského hotelu Imperial
cena za okruh: 60 Kč, členové Aquaforum
Clubu 30 Kč,
hosté hotelu Imperial zdarma
po - pá: 13.00 – 18.00, so – ne:10.00 –
18.00 hod.
(při nepříznivém počasí areál uzavřen)
TURNAJ V MINIATURGOLFU
sobota 5.7.2014,
areál lázeňského hotelu Imperial
cena: 60 Kč,
členové Aquaforum Clubu 30 Kč.
Rezervace na turnaj: při prezentaci (13:00)
v den konání turnaje
nebo Lubomír Dočkal, tel.: 728 517 325,
mail.: [email protected]
PETANQUE
areál lázeňského hotelu Imperial
cena: 30 Kč/hod.,
členové Aquaforum Clubu 15 Kč/hod.,
hosté hotelu Imperial zdarma
po - pá: 13:00 – 18:00,
so - ne: 10:00 – 18:00 hod.
(při nepříznivém počasí areál uzavřen)
RUSKÉ KUŽELKY
areál lázeňského hotelu Imperial
cena: 30 Kč/hod.,
členové Aquaforum Clubu 15 Kč/hod.,
hosté hotelu Imperial zdarma
po - pá: 13:00 – 18:00, s
o – ne: 10:00 – 18:00 hod.
(při nepříznivém počasí areál uzavřen)
STOLNÍ TENIS
– lázeňský hotel Dr. Adler,
pouze pro hosty hotelu (zdarma)
rezervace: recepce hotelu,
po - ne: 14:00 – 20:00 hod.
GOLF
– Golf Resort Františkovy Lázně
hosté LFL a.s.* sleva 20%
Rezervace: telefonicky 354 595 402,
608 944 987
----------------------------------------Na tyto sportovní aktivity
rádi zprostředkujeme rezervaci
v Infocentru František:
BADMINTON v tenisové hale Cheb TENIS – Tenisový klub Cheb
INDOOR GOLF,SQUASH,
RICOCHET,BOWLING
LFL a.s.* = akciová společnost Lázně Františkovy Lázně - hotely: Pawlik, Imperial, Savoy - Goethe, Belvedere - Dr. Adler, Tři lilie, Metropol
INFORMACE A REZERVACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 7, 2014
strana 17
AUTOBUSOVÉ VÝLETY
ČERVENEC 2014
REZERVACE A PRODEJ VÝLETŮ – INFOCENTRUM FRANTIŠEK
Františkovy Lázně, Národní 16/19, denně 9 – 18 hod.
Hosté společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. si mohou výlet objednat také bezplatnou telefonní linkou 11 70 přímo z hotelového pokoje.
(hotely: Pawlik, Imperial, Metropol, Belvedere, Dr. Adler, Savoy, Goethe) Časy odjezdů jsou vyznačené u každého výletu.
MÍSTO ODJEZDU JE VOLITELNÉ.
Odjezdová stanoviště jsou: u hotelu Pawlik, u divadla Boženy Němcové, u hotelu Metropol a u Luisiných lázní.
STŘEDA 2.7.
THUN+FLORIAN - CESTA
ZA PORCELÁNEM A PIVEM nový!!!
exkluzivně jen u společnosti LFL a.s.
Porcelánka Thun + loketský pivovar Florian
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstupné za prohlídku i ochutnávku piva)
360 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
340 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
410 Kč ostatní hosté
PÁTEK 4.7.
BAD BRAMBACH + BAD ELSTER
Tour de Spa
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
300 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
270 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
330 Kč ostatní hosté
SOBOTA 5.7.
SOOS + vláček úzkokolejky Kateřina
14:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstupné na SOOS + jízda vláčkem)
260 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
240 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
290 Kč ostatní hosté
NEDĚLE 6.7.
BAYREUTH S NÁVŠTĚVOU ZÁMECKÝCH
FONTÁN – nový!!!
09:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstup do světa zámeckých fontán)
490 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
470 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
520 Kč ostatní hosté
STŘEDA 9.7.
KARLOVY VARY - Procházka městem
s leskem Mezinárodního filmového festivalu
Karlovy Vary
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
330 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
300 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
350 Kč ostatní hosté
PÁTEK 11.7.
VEČERNÍ FONTÁNA
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
19:30 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
300 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
270 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
330 Kč ostatní hosté
SOBOTA 12.7.
KŘÍŽEM KRÁŽEM CHEBSKEM
S NÁVŠTĚVOU SKANZENU DOUBRAVA
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně káva + koláč a vstup do skanzenu Doubrava)
330 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
300 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
350 Kč ostatní hosté
NEDĚLE 13.7.
KRUŠNÉ HORY - Boží Dar, Oberwiesenthal,
Annaberg, Frohnauer-Hammer
09:00 hod, místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstupné do kovárny Frohnauer-Hammer)
440Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
420Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
470 Kč ostatní hosté
STŘEDA 16.7.
SOOS
14:30 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstupné na SOOS)
220 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
200 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
250 Kč ostatní hosté
PÁTEK 18.7.
SKALNÍ MĚSTO – FELSENLABYRINTH
Jen pro fyzicky zdatné! Výprava mezi obří balvany.
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstup do Skalního města)
390 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
360 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
440 Kč ostatní hosté
SOBOTA 19.7.
SLAVKOVSKÝ LES, KLADSKÁ,
KYNŽVART, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
za jedno odpoledne
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně káva+koláč v Mariánských Lázních)
360 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
330 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
390 Kč ostatní hosté
NEDĚLE 20.7.
REGENSBURG - New York středověku
8:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
580 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
550 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
600 Kč ostatní hosté
STŘEDA 23.7.
PIKNIK NA HRADĚ HOHENBERG
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(piknik v ceně)
440 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
400 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
470 Kč ostatní hosté
PÁTEK 25.7.
VEČERNÍ FONTÁNA
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
19:30 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
300 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
270 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
330 Kč ostatní hosté
SOBOTA 26.7.
WALDSASSEN S KLÁŠTERNÍ KNIHOVNOU
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstup do klášterní knihovny)
350 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
320 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
380 Kč ostatní hosté
NEDĚLE 27.7.
BAMBERG
08:00 hod, místo odjezdu volitelné
Cena: 580 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
550 Kč zlatí a prémioví členovér AFC Clubu,
600 Kč ostatní hosté
STŘEDA 30.7.
SOOS
14:30 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstupné na SOOS)
220 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
200 Kč zlatí a prémioví členové AFC Clubu,
250 Kč ostatní hosté
------------------------------------------PŘIPRAVUJEME NA SRPEN:
PÁTEK 1.8. - OKRUŽNÍ CESTA
MĚSÍČNÍ KRAJINOU SOKOLOVSKA
SOBOTA 2.8. - PORCELÁNOVÉ
SLAVNOSTI V SELBU
NEDĚLE 3.8. - BAYREUTH S NÁVŠTĚVOU
ZÁMECKÝCH FONTÁN
STŘEDA 6.8. - SKALNÍ MĚSTO
– FELSENLABYRINTH – Jen pro fyzicky zdatné!
PÁTEK 8.8. - VEČERNÍ FONTÁNA
V MA-RIÁNSKÝCH LÁZNÍCH
SOBOTA 9.8. - KŘÍŽEM KRÁŽEM CHEBSKEM
INFORMACE A REZERVACE
Infocentrum František, denně 9 – 18 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
PŘEDCHOZÍ SOUTĚŽNÍ KOLO
Správné odpovědi: 1b, 2a, 3c
Výherce: 30.5. - Olga Hemzalová, Praha 6
15.6. - Anna Bachmayer, Norimberk
Soutěžte s námi, odpovězte správně na tři otázky a vyhrajte výlet
do okolí Františkových Lázní pro jednu osobu.
Otázky měsíce července:
Ve kterém německém
městě, kam se s námi
můžete vypravit,
se nachází jedno
z nejproslulejších
kloboučnictví
v Evropě, které šilo
klobouk i pro papeže?
Jak se jmenují
tradiční slavnosti
města Chebu
připomínající
jednu z významných
osobností, která
byla s Chebem
úzce spjata?
Která „šelma“
jménem Mitzi
snídala s Georgem
Haasem, pánem
zámku Mostova?
PRaViDLa SOUTĚŽE:
• Zodpověztesprávnětřiotázkyavyhrajtezájezdprojednuosobudlevašehovýběruz nabídkyInfocentraFrantišek.
• Účastníkemsoutěžesestávákaždý,kdořádněvyplníapřinesesoutěžníkupóndoInfocentraFrantišek,Národní16/19.Všechnyvyplněnéúdajeaodpovědi
musí být správné.
• Slosováníproběhnevždypatnáctéhoatřicátéhodnevdanémměsíciv InfocentruFrantišekve12:00hodin.Doslosovánípatnáctéhodnevměsíci,jdouvšechnyodpovědidošléodpředchozíhoslosovánídotohotodnedo11:30hodin.Doslosovánítřicátéhodnev měsíci,jdouvšechnyodpovědidošléodpředchozího
slosování do tohoto data do 11:30 hodin.
• VýhercebudekontaktovánosobnězástupciInfocentraFrantišek.
• Výhercesoutěžeasprávnéodpovědibudouzveřejněnyv následujícímčísleFrantiškolázeňskýchlistů.
• Výhrajeplatná12měsícůoddatajejichoznámení.Výhrajepřenosnáamůžebýtdarována.Nesmíbýtprodánanebojinakdálekomerčněvyužívána.
• Soutěžesenesmějízúčastnitzaměstnancipořadatele,zaměstnancijinýchsubjektůpodílejícíchsenaorganizacitétosoutěžeajejichpřímípříbuzní.
✂
✂
Odpovědi na soutěžní otázky:
Zakřížkujte správnou odpověď.
Která „šelma“ jménem Mitzi snídala s Georgem Haasem, pánem zámku Mostova?
a) žena
b) kočka
c) lvice
Jak se jmenují tradiční slavnosti města Chebu připomínající jednu z významných osobností, která byla s Chebem úzce spjata?
a) Valdštejnské slavnosti
b) Slavnosti J.W.Goetha
c) Leninské slavnosti
Ve kterém německém městě, kam se s námi můžete vypravit, se nachází jedno z nejproslulejších kloboučnictví
v Evropě, které šilo klobouk i pro papeže?
a) Bad Elster
b) Bamberg
c) Regensburg
Jméno a příjmení*:
Adresa*:
Hotel + číslo pokoje:
Telefon*:
E-mail:
V případě výhry Vás budeme kontaktovat
*povinné údaje
*Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu se Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje budou využity pro zasílání obchodních
nabídek společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. a nebudou předány jiným subjektům. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím se zveřejněním svého
jména a města ve Františkolázeňských listech v případě, že se stanu vítězem soutěže.
1.
2.
Kavárny Lázně Františkovy Lázně a.s. Tři lilie, Savoy, Pawlik, Imperial
10 %
10 %
10 % bezhotovostní platba
Belvedere, Metropol, Dr. Adler
10 %
10 %
10 % platba v hotovosti
Národní 10
10 %
10 %
10 %
Zlatnictví Adelina
3.
Zlatnictví Margarita
Národní 12/9
10 %
10 %
10 %
4.
Dr. Adler
Jiráskova 13 / Infocentrum František
10 %
10 %
10 %
5.
Lékárna Manitera
Chebská 31/2
3%
5%
8%
6.
Golfový Resort Františkovy Lázně
Hazlov
20 %
20 %
20 %
7.
Město Loket
Loket
8.
Jan Becher Muzeum
Karlovy Vary
25 %
25 %
25 % na vstup
Thun 1974 a.s.
Nová Role
15 %
15 %
15 % na produkty
10.
Návštěvnické centrum Moser
Karlovy Vary
5%
5%
5 % na produkty
11.
Fitforum
Aquaforum
5%
10 %
15 %
12.
Aquashop
Aquaforum
10 %
15 %
20 %
13.
Zdraví z Přírody
Poštovní / Anglická 15
10 %
10 %
10 %
14.
Impala Souvenirs
Francouzská 5
15 %
15 %
15 %
15.
Asklepion
Karlovy Vary
5%
8%
10 %
10 %
9.
10 % při útratě nad 300 Kč
16.
Ingo Casino – Restaurant Goethe
Národní 1
10 %
17.
Grand Casino Aš
Selbská 2721 Aš
vstup zdarma + koktejl
18.
Restaurace Selská Jizba
Jiráskova 7/21
19.
Restaurace Wellness hotel Ida
20.
21.
5%
10 %
15 % při útratě nad 500 Kč
Jiráskova
10 %
10 %
10 % při útratě nad 600 Kč
Park Boheminium
Mariánské Lázně
20 %
20 %
30 % na vstup
Lázeňské Taxi
Americká 7
10 %
10 %
10 %
22.
Oděvy Damila
Boženy Němcové 9
5%
7%
10 %
23.
Solná jeskyně
Americká 20
20 %
25 %
30 %
24.
Suvenýry
Dvorana Glauberových pramenů
10 %
10 %
10 %
25.
Hrad Seeberg
obec Ostroh
15 %
15 %
15 % na vstup
26.
Přírodní rezervace SOOS
obec Nový Drahov
15 %
15 %
15 % na vstup
27.
Městské muzeum
Dlouhá 194/4
15 %
15 %
15 % na vstup
28.
Auto – moto muzeum
Kolonáda Solného a Lučního pramene
20 %
20 %
20 %
29.
Galerie Brömse
Poštovní ul.
vstupné zdarma, slevy na výtvarnou dílnu
30.
Infocentrum František
Národní 16
slevy na výlety a kulturu
31.
Resort Stein
Skalka u Chebu 10
10 %
10 %
10 %
32.
Restaurace Adamhof
Hardeck 8 - Neualbenreuth
10 %
10 %
10 % při útratě nad 10 € za osobu
33.
Hospůdka na Chaloupce
Potoční 34 – Skalná
10 %
13 %
15 %
34.
Oděvy Trend
Poštovní 9
5%
5%
5%
35.
Galanterie-textil-spodní prádlo
Svobody 40 - Cheb
5%
8%
10 %
36.
Lady Studio
Poštovní
5%
5%
5%
37.
Desire Fashion
Národní 9
5%
7%
10 % při útratě nad 1000 Kč
38.
Vinotéka u Bačů
Americká 372/7A
5%
8%
10 % kromě sudového vína
39.
Pedikúra / manikúra / kosmetika
Lázeňský hotel Pawlik
5%
10 %
15 %
40.
Kadeřnictví
Lázeňský hotel Pawlik
5%
10 %
15 %
41.
Bike Station
Waldsassen
5%
5%
10 %
42.
Coffee & Tea shop
Boženy Němcové 4
10 %
10 %
10 %
43.
Sportovní areál
Lázeňský hotel Imperial
50 %
50 %
50 %
44.
Bike Station Pawlik
Lázeňský hotel Pawlik
20 %
20 %
20 %
Podrobnější informace o partnerech klubu, jejich nabízených službách a otevíracích dobách vám rádi sdělíme přímo v Aquaforum Clubu. Případné změny vyhrazeny.
211734
Download

Červenec 2014 - Lázně Františkovy Lázně as