Termostat
Tento termostat byl vyroben pro udržení teplot při teplotách od 30° C do 150° C. Hlavně při nízkých teplotách se
ukázal bimetalový spínač jako naprosto nepoužitelný.
Já tento regulátor používám v speciálně upraveném grilu pro sušení různých věcí, s rozsahem teplot 30-150 °C
Zapojení využívá obvod pro pulzní zdroje TL494. Výstup galvanicky oddělen, je použito řízení triakem.
Popis:
Pro napájení je použitý transformátor 230/12V/1,9VA. Dioda D5 a odpor R2, T1, T2 zajišťují synchronizaci se sítí.
Na kondenzátoru C2 musí být pila 50 Hz která je synchronizovaná se sítí 230V. Obvod TL494 je napájen ze zdroje
transformátoru bez jakékoliv stabilizace včetně výstupního optočlenu.
Jako čidlo je použito odporové čidlo KTY81-220 (maximální teplota dle katalogového listu je do 150 °C). Jelikož
obvod obsahuje dva komparátory lze zapojit dvě čidla a každé umístit na jiné místo. Zvolenou teplotu nastavíme
pomocí trimrů R16 a R17. Na DPS je možno osadit místo trimru R17 potenciometr. Pokud stačíme pouze s jedním
čidlem, druhé nahradíme pevným odporem cca 2 Kohm. JP1 a JP 2 slouží pro zvětšení citlivosti odporových trimrů
při nižších teplotách. Skutečný rozsah teplot nastavíme odpory R12, R18 (R13, R19) podle námi požadovaných
rozsahů (aby celý rozsah potenciometru odpovídal tomu co opravdu chceme). DPS byla navrhnuta pro bílou krabici
80x80 mm určenou pro povrchovou elektroinstalaci.
Odpory Rx a Rx1 nejsou na v návrhu DPS a byly dodatečně dodány. Bez nich po dosažení teploty dojde
k okamžitému vypnutí, a po zchladnutí k okamžitému zapnutí. S těmito odpory vznikne pozvolný přechod. Odpory
R18A a R19A slouží k dosažení vypnutého stavu při stažených trimrech na minimum.
Nutno upozornit na to je použita fázová regulace a triak není spínán v nule, je velmi důležité použít nějaké odrušení,
např. LC filtru, nebo alespoň na přívodní vodiče dát odrušovací kondenzátor, např. 1uF/275V~.
Umístění v dvou plotýnkovém vařiči Tesla, rozsah teplot nastaven do 50 °C. Čidla jsou přišroubována přímo na
spodek plotýnek. Původní termostaty se ukázali doslova k ničemu (jsou ve vzláštní izolované komůrce 10 cm od
plotýnky, význam komůrek opravdu nechápu. Opravdu dobrý tak na vaření brambor).
R1 – 10K
R2 – 10K
R3 – 2K
R4 – 15K
R5 – 22K
R6 – 10K
R7 – 2K7
R8 – 3K3
R9 – 3K3
R10 – KTY81-220
R11 – KTY81-220
R12 – 5K6
R13 – 5K6
R14 – 560
R15 – 560
R16 – 2K5 trimr
R17 – 2K5 trimr
R18 – 4K7
R19 – 4K7
R20 – 240
D1 – 1N4007
D2 – 1N4007
D3 – 1N4007
D4 – 1N4007
D5 – 1N4007
D6 – LED-R
C1 – 470uF/25V
C2 – 1M
C3 – 100uF/6V
O1 – MOC3021
TY1 – BT139
T1 – BC337
T2 – BC337
IO1 – TL494
Svorkovnice –
– ARK500/2
Trafo –
–TRHEI019-1X12V
Umístění v grilu
A1
1 JP3
2
10K
BC337
240
R6
C4
47uF/6V
15
RX
3
68K
68K
100uF/6V
C3
22K
R5
4
5
R4
15K
6
OUTC
-I2
C1
COMP
E1
DTC
C2
CT
E2
RT
GND
14
2
1
13
TOPENI
VREF
+I2
.
ARK500/2
-I1
12
ARK500/2
VCC
LED_5
D6
+I1
2
1
IO1
1
4K7
39K
R18
R20
C2
1M
BC337
16
RX1
A2
8
9
2K7
R8
3K3
3K3
KTY81-220
T
KTY81-220
R10
R9
T
R11
5K6
R16
R12
R14
e
e
2
R18A
JP1
x
2K5
5K6
R13
R17
2
1
4K7
R15
x
2K5
39K
R19
JP2
R19A
2
1
T1
b
G
2K
T2
b
c
4
R3
c
D4
6
MOC3021
R7
D3
1N4007
O1
2
Osci.
TRHEI019-1X12V
1
470uF/25V
C1
1N4007
1N4007
TY1
1N4007
BT139
D5
1N4007
D2
10K
D1
R1
230V
SEK
PRIM
50mA
10K
Trafo 230V/12V 1,9VA
POJ
2
1
R2
ARK500/2
11
10
7
TL494
Schema zapojení, odpory Rx a Rx1 nejsou na v návrhu DPS a byly dodatečně dodány. Bez nich po dosažení teploty
dojde k okamžitému vypnutí, a po zchladnutí k okamžitému zapnutí. S těmito odpory vznikne pozvolný přechod.
Odpory R18A a R19A slouží k dosažení vypnutého stavu při stažených trimrech na minimum. Zkratováním propojek
JP1 nebo JP2 s hodnotou R14, R15 = 560 ohm dojde ke snížení tepelného rozsahu v rozmezí 40 až 70°C.
Červeně označené vrtat průměr 1,1 mm
Bíle označené vrtat průměr 0,8 mm
Předloha pro výrobu DPS,
pohled ze strany součástek
Download

Termostat