CAD systémy
CAD, z angličtiny computer-aided design, česky počítačem podporované projektování,
nebo míněno na obecný CAD systém jako computer-aided drafting - počítačem
podporované kreslení. Jde o velkou oblast IT, která zastřešuje širokou činnost navrhování.
Jednoduše lze říct, že se jedná o používání pokročilých grafických programů pro
projektování, místo rýsovacího prkna.
CAD aplikace vždy obsahují grafické, geometrické, matematické a inženýrské nástroje pro
kreslení plošných výkresů a modelování objektů a dějů reálného světa. Pokročilejší řeší
výpočty, analýzy a řízení systémů (výroby, zařízení).
Blízkým příbuzným je také oblast počítačových vizualizací, protože virtuální 3D návrhy
jsou často klientům prezentovány ve formě fotorealistických vizualizací.
1
Rozdělení CAD systémů
1. obecné CAD systémy
o 2D
o 3D
o objemové
o povrchové
2. specializované CAD systémy
o strojírenství - CAM (computer-aided manufacturing) CAE (computer-aided
engineering)
o stavebnictví a architektura - AEC (Architecture-EngineeringConstruction), BIM (Buliding Information Model), CAAD (Computer-aided
architectural design)
o potrubní systémy a technické zařízení budov o liniové a dopravní stavby o správa nemovitostí - FM (Facility Management)
o elektrotechnika - PCB (printed circuit boards), EDA (Electronic design automation)
o územní plánování a geografie - GIS (geographic information systems)
2
Nejznámější CAD programy
1. obecné CAD systémy
o AutoCAD (Autodesk)
o Allplan (Nemetschek)
o IntelliCAD
o Microstation (Bentley)
o ProgeCAD
o SketchUp (Google)
o Spirit
o TurboCAD
o ZWCAD
3
Nejznámější CAD programy
2. specializované CAD systémy
1. strojírenství - CAM (computer-aided manufacturing) CAE (computer-aided
engineering) CAAD (computer-aided architectural design)
o Space Claim
o Alibre design
o CATIA
o Inventor
o NX
o Pro/Engineer
o Solid Edge
o SolidWorks
o T-Flex
2. stavebnictví a architektura - AEC (Architecture-Engineering-Construction), BIM (Building
Information Modeling)
o Allplan (Nemetschek)
o ArchiCAD (Graphisoft)
o ArCon
o AutoCAD Architecture (Autodesk)
o Bricscad
o Revit Architecture (Autodesk)
o speedikon (IEZ)
4
Nejznámější CAD programy
3. potrubní systémy a technické zařízení budov
o Allplan (Nemetschek)
o Allklima
o AutoCAD MEP (Autodesk)
o Revit MEP (Autodesk)
o AutoCAD Plant 3D (Autodesk)
4. liniové a dopravní stavby o AutoCAD Civil 3D
o InRoad
o InRail
o RoadPAC
5. správa nemovitostí - FM (Facility Management)
o Allfa (Nemetschek)
o Topobase
6. územní plánování a geografie - GIS (geographic information systems)Arcinfo
o AutoCAD Map 3D (Autodesk)
o Mapinfo
o Allplan (Nemetschek)
5
Nejznámější CAD programy
7. elektrotechnika - PCB (printed circuit boards), EDA (Electronic design automation)
o OrCAD
o ProfiCAD
o Racal/Redac
o EAGLE
Zdroj:
6
Eagle
CAD
Eagle CAD
EAGLE PCB Design Software je snadno ovladatelný, ale výkonný nástroj pro návrh
desek s plošnými spoji.
Název EAGLE je zkratka, která znamená Easily Applicable Graphical Layout Editor
Tento oceněný software poskytuje uživatelsky přívětivé, výkonné a cenově
dostupné řešení pro návrh PCB, včetně schématického zachycení, uspořádání
desky a autorouteru.
http://www.cadsoftusa.com/
http://www.elcad.cz/eagle/download.htm
EAGLE Layout Editor JE chráněný copyrightem programu,
© 1988-2002 CadSoft Computer GmbH, všechna práva vyhrazena celosvětově.
Video
http://www.youtube.com/watch?v=xxXPaTAK2HA&feature=
player_embedded#at=17
http://www.youtube.com/watch?v=0ZcgduOr9gk
8
Průvodce programem
http://www.elcad.cz/eagle/tour/tour00.htm
Návod s popisem programu
http://paja-trb.unas.cz/elektronika/eagle/eagle_navod_2.html
9
Web Pavla Janíka
http://paja-trb.unas.cz/elektronika.html
10
Instalace programu
Verze 5.11.0
http://www.cadsoft.de/cgibin/download.pl?page=/home/cadsoft/html_public/download.htm.en&dir=pub/program
11
Nový projekt –> Nové schéma
12
Přidat
knihovnu
Nastavit
knihovnu
v programu
Knihovny rozbalit do složky
13
Příklad
Cyklovač stěračů
Princip: Schéma cyklovače je celkem jednoduché a v jednoduchosti je také síla. Jako
generátor impulzů slouží časovač 555 zapojený jako multivibrátor. Po sepnutí cyklovače se
přivede přes ochranou diodu napětí +12V na 555. Začne se přes odpor R1 nabíjet
kondenzátor C1, po jeho nabití se na výstupu 555 sepne přes R3 a D2 tranzistor T1 a s ním i
relé. Kondenzátor C1 se začne vybíjet přes P1 a P2. Změnou hodnot P1 a P2 se udává délka
mezery (stěrače vykonají cyklus a čekají do dalšího cyklu). Pokud nejsou stěrače v koncové
poloze, tak se přivede z přídržného kontaktu stěračů +12V přes R4 a D3 na T1 a tím si
pohlídá správný chod stěračů.
Nastavení: Potenciometr P1 vytočte na minimum (nejrychlejší) a trimrem P2 si nastavte
nejvyšší rychlost stěračů, tak aby stěrače udělaly jeden cyklus. Můžete si zde vložit ještě
malou mezeru, to záleží na vás. Trimr je zde proto, že každé auto má rychlost stěračů
trochu jinou. Při běžném provozu nastavujete rychlost pouze potenciometrem P1. Pokud
by se vám stalo, že impuls by byl příliš krátký na to, aby stěrače odjely z koncové polohy, je
třeba zvětšit odpor R1 na hodnotu asi 10k.
14
Příklad
Cyklovač stěračů
Konstrukce: Sestavení cyklovače by nemělo činit nikomu problémy, jedná se o jednoduché
zapojení a na DPS nejsou SMD součástky. Jen pro relé je třeba vyvrtat větší díry (trochu
zakvedlat vrtákem...), z jeho připájení jsem měl trochu obavy, protože je vyrobeno ze silnějšího
materiálu, ale stačilo trochu přidat mikropájce a šlo to jak po másle.
Na místo potenciometru na DPS jsem dal konektor, jehož protikus je na dvojlince k
potenciometru (viz. foto). Toto řešení jsem zvolil pro snadnou montáž a případnou demontáž
cyklovače do auta. Proto je na návrhu DPS vidět dva menší pájecí body pod potenciometrem.
Pro cyklovač se mě podařilo sehnat starší krabičku asi od nějakého řetízku, kam padl celý
cyklovač na milimetr.
Instalace do auta: Cyklovač jsem nainstaloval do auta Dacia Double Cab 4x4. Kde zelenýmotorek => rozdělit do cyklovače (svorky Cykovač a Motorek), hnědý-přídrž, žlutý +12V, Gndkostra. Při zkoušce činnosti cyklovače jsem však zjistil, že i při vysoké rychlosti stěračů stále
spíná přídržný kontakt, čímž se spíná +12V i do motorku na pomalou rychlost. Protože tento vůz
má přídržný kontakt vyvedený do ovladače stěračů (páčka), kde pouze v poloze 0 (vypnuto)
připojí přídržný kontakt na nízkou rychlost.
Autor původního návodu tuto skutečnost však asi taky neřešil, nejspíš je na toto motorek
stěračů konstruován.
Při provozu jsem zjistil, že maximální nastavený čas je ještě malý, proto by bylo vhodné zvětšit
15
P1 na 500k.
Příklad
Cyklovač stěračů
Přidám
součástky
příkazem Add
A potom je
propojím
Draw - Net
Zkontroluji
propojení
příkazem Erc
Vytvořím
desku
příkazem
Board
16
Příklad
Cyklovač stěračů
Popis součástky (Show)
Knihovna (Library)
nebo pravé tlačítko myši
na součástce
Příklad
Cyklovač stěračů
vytvoření desky ze schématu jediným příkazem
18
Příklad
Cyklovač stěračů
Seznam použitých součástek :
R1 - 4k7 (popř. 10k) (odpor; #Paja_16)
R3,R4 - 2k7 (odpory; #Paja_16)
P1 - 250k (raději 500k) PC16ML (popř. i konektor
PSH02-02 + protikus) (potenciometr; #Paja_16)
P2 - 50k (PT10H) - trimr-nastojato; #Paja_16
Aktuálně místo #Paja_16
C1 - 100M/25V C_EL_2,5 (kondenzátor; #PaJa_C-el)
je #Paja_22
C2 - 10n C-5 (kondenzátor; #PaJa_C-el)
C3 - 100n C-5 (kondenzátor; #PaJa_C-el)
D1-D3 - 1N4148 D-7,5 (diody; #Paja_16)
D4,D5 - 1N4007 D-10 (diody; #Paja_16)
T1 - BC639 IO1 - 555 DIL8 (časovač; #Paja_16)
REL1 - RELEH700E12C RELEH700 (cívka 12V, přep. kontakt 30A; #Paja_16)
K1 - ARK500/2 – svorkovnice; #PaJa_C-el
K2 - ARK500/3 – svorkovnice; #PaJa_C-el
Vysvětlivky: Value Název_součástky #knihovna
19
Download

9. CAD systém Eagle