kalendář akcí
květen 2013
1. 5.
St
Státní svátek
2. 5.
Čt
Mateřské centrum (SCJS)
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
Kroužek mladých rybářů (SCJS)
3. 5.
Pá
Šachový oddíl (SCJS)
4. 5.
So
Brigáda rybářů (více: Z činnosti ...)
Knihovna: ZAVŘENO - dovolená
5. 5.
Ne
9.30 - 11.30 h.
15.30 h.
16.15 h.
17.00 h.
7.00 h.
6. 5.
Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
7. 5.
Út
Pietní akt na náměstí (více: 13. db)
10.30 h.
Mateřské centrum (SCJS)
9.30 - 11.30 h.
Senior-klub (SCJS)
14.00 h.
Ukázková hodina - minikurz čakrové léčby (více: Sport)
19.00 h.
8. 5.
St
Státní svátek
9. 5.
Čt
Mateřské centrum (SCJS)
9.30 - 11.30 h.
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
Pietní akty k výročí osvobození (více: Z činnosti ...)
16.00 h.
Kroužek mladých rybářů (SCJS)
16.15 h.
Přednáška Kamily Polákové - Co je osud II.
18.00 h.
(více: MC Jinečáček)
10. 5. Pá
11. 5. So
Uzávěrka výtvarné soutěže (více: Knihovna)
Šachový oddíl (SCJS)
Brigáda rybářů (více: Z činnosti ...)
16.00 h.
17.00 h.
7.00 h.
12. 5. Ne
13. 5. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
14. 5. Út
Mateřské centrum (SCJS)
Fotografování dětí (více: MC Jinečáček)
Senior-klub (SCJS)
DEN MATEK pro seniory (více: KS)
15. 5. St
Zájezd zahrádkářů do Mělníka (více: Z činnosti ...)
6.00 h.
Český den proti rakovině (více: Ze života školy)
Výtvarná dílna v knihovně
15.00 - 16.45 h.
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
16.00 h.
16. 5. Čt
Mateřské centrum (SCJS)
DIAKONIE (více: Z činnosti ...)
Kroužek mladých rybářů (SCJS)
17. 5. Pá
Vyhodnocení výtvarné soutěže knihovny
Šachový oddíl (SCJS)
UZÁVĚRKA Jineckého zpravodaje na červen
2
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
10.00 h.
14.00 h.
15.00 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 - 17.00 h.
16.15 h.
15.00 h.
17.00 h.
18. 5. So
Brigáda rybářů (více: Z činnosti ...)
POUŤOVÁ ZÁBAVA (více: Z činnosti ...)
7.00 h.
20.00 h.
19. 5. Ne Pou v Jincích
20. 5. Po
Knihovna: ZAVŘENO - dovolená
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
21. 5. Út
Mateřské centrum (SCJS)
Senior-klub (SCJS)
22. 5. St
Knihovna: ZAVŘENO - dovolená
Koncert ZUŠ - pobočka Jince v PDA pro žáky ZŠ (více: ZUŠ)
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
Koncert ZUŠ - pobočka Jince v PDA pro veřejnost (více: ZUŠ)
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
10.00 h.
16.00 h.
17.00 h.
23. 5. Čt
Pronájem SCJS (školení)
Mateřské centrum (SCJS)
Kroužek mladých rybářů (SCJS)
8.00 - 16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
16.15 h.
24. 5. Pá
Šachový oddíl (SCJS)
NOCI KOSTELŮ (více: Z činnosti ...)
17.00 h.
19.00 h.
25. 5. So
STAROČESKÉ MÁJE (více: Zprávy z Ohrazenice)
Zábava v Ohrazenici
10.00 h.
20.00 h.
26. 5. Ne
27. 5. Po
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
28. 5. Út
Mateřské centrum (SCJS)
Senior-klub (SCJS)
29. 5. St
Knihovna: ZAVŘENO - dovolená
Šachový kroužek Pionýra (SCJS)
30. 5. Čt
Pronájem SCJS (školení)
Mateřské centrum (SCJS)
Kroužek mladých rybářů (SCJS)
31. 5. Pá
Šachový oddíl (SCJS)
Červen 2013
16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
14.00 h.
16.00 h.
8.00 - 16.00 h.
9.30 - 11.30 h.
16.15 h.
17.00 h.
Více informací v příštím čísle JZ
1. 6.
So
Rybářské závody dětí (více: Z činnosti ...)
Knihovna otevřena – akce Vyměň svoji dětskou knížku
Soutěž hasičů v Křešíně (více: Z činnosti ...)
7.00 - 11.00 h.
9.00 - 12.00 h.
13.00 h.
2. 6.
Ne Zahájení lovu ryb na Čardě (více: Z činnosti ...)
5. 6.
St
Schůzka klubu učitelů – důchodců (více: KS)
14.00 h.
6. 6.
Čt
Schůzka klubu vojenských důchodců (více: KS)
15.30 h.
8. 6.
So
Zájezd do ZOO (více: Z činnosti ...)
9. 6.
Ne Slavíkovy Jince 2013
8.00 h.
16.00 h.
(SCJS) = akce konané ve Společenském centru Josefa Slavíka, Havlíčkova 19
Fotogalerii kulturních a knihovnických akcí
najdete nově na internetových stránkách www.jince.eu
3
přehled
květen 2013
Společenská kronika
Městys Jince
....................................................
strana
5
................................................................
strana
6
Usnesení Zastupitelstva městyse Jince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Na slovíčko se starostou Josefem Hálou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proč jsou u dopravních značek cedule s hráběmi? . . . . . . . . . .
SMJ informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hasiči doporučují II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kulturní středisko
........................................................
Pravidla Jineckého zpravodaje
Knihovna
6
7
12
14
15
strana
.....................................................................
19
21
.....................................
strana
Otevírací hodiny v květnu 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhodnocení výtvarné soutěže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Co nás čeká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
29
30
Mateřské centrum Jinečáček . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
31
Z činnosti společenských a zájmových organizací
strana
32
Připravujeme
Pionýrská skupina Jince
Ze života školy
.........
35
............................................................
...............................................
strana
38
.............................................................
strana
41
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní škola Jince . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
41
44
.......
strana
46
............................................
strana
48
Relace střeleb ve Vojenském újezdu Brdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
52
Policie informuje
.........................................................
strana
53
...........................................................................
strana
54
Zprávy z Čenkova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
strana
57
Zprávy z Ohrazenice
....................................................
strana
62
Kultura v Hořovicích
....................................................
strana
63
.......................................................
strana
64
........................................................................
strana
65
13. dělostřelecká brigáda
Sport
Kultura v Příbrami
Inzerce
4
kronika
společenská kronik
a
květen 2013
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti do dalších let
přejeme našim spoluobčanům, kteří slaví svá životní jubilea.
MATOUŠKOVÁ Anna
87 let
TELAŘÍK Miroslav
70 let
ŠINDAROVÁ Marie
70 let
HLOBILOVÁ Marta
91 let
PLAVEC Josef
85 let
E
D
Varuj se ran, co se dlouho hojí, važ si lidí, co za to stojí.
Dosáhni v životě všeho co chceš a žij tak, a ničeho nelituješ.
V květnu 2013 oslaví své životní jubileum
starosta Městyse Jince, vážený pan Josef Hála.
E
Všechno nejlepší do dalších let přejí spolupracovníci.
D
12. května 2013 oslaví paní Květoslava Smetanová z Ohrazenice
80. narozeniny.
Hodně zdraví a pohody přeje syn Milda a dcera Anča s rodinou.
Narození
Dne 5. dubna 2013 se narodil
Robert Tržil.
Měřil 52 cm a vážil 3,96 kg.
Radost bude dělat rodičům v Jincích.
Rozloučili jsme se
BOHUSLAVOVÁ Eva
DOSTÁL Miroslav
BERÁNKOVÁ Jana
PRCHALOVÁ Anežka – nejstarší občanka Jinec,
v červnu t. r. by jí bylo 99 let
5
Městys Jince
květen 2013
Výpis usnesení mimořádného zasedání
Zastupitelstva městyse Jince ze dne 28. 3. 2013
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo městyse Jince určuje návrhovou komisi
ve složení: Ing. Ján Vavrek, Ing. Miroslav Jandík.
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo městyse Jince určuje ověřovateli zápisu
p. Miloslava Horkého a p. Miroslava Maršálka.
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje program jednání zastupitelstva.
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje dořešení majetkoprávního vztahu k č. p. 32 a souvisejícím pozemkům:
■ přijetí daru od p. Thomase George Gibiana, Sandy Spring, USA, a to
spoluvlastnického podílu ideální jedné čtvrtiny vzhledem k celku budovy č. p. 32 v Jincích, postavené na poz. par. č. 391 zast. pl. a nádvoří,
poz. par. č. 391 zast. pl. a nádvoří o výměře 364 m2, poz. par. č. 406 ost.
pl. zeleň o výměře 526 m2, poz. par. č.407/6 ost. pl., ost. komun. o výměře
6 m2 a poz. par. č. 408/2 zast. pl. a nádvoří o výměře 12 m2, vše v k. ú.
Jince, se všemi součástmi a příslušenstvím, tj. zejména vodovodní, kanalizační a elektro přípojky a venkovní úpravy;
■ znění darovací smlouvy na převod předmětných nemovitostí.
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo městyse Jince schvaluje bezúplatný převod
pozemků pod silnicí II/118 Středočeskému kraji, a to pozemků:
- parc. č. 1166/20 (89 m2), parc. č. 1166/19 (15 m2) a parc. č. 1166/22
(218 m2) - vše dle KN, v k. ú. Jince, ostatní plocha, silnice;
- parc. č. 499/19 (136 m2) v k. ú. Jince - dle GP č. 884-36/2013 z 26. 3.
2013, ostatní plocha, silnice;
- parc. č. 13/44 (468 m2) v k. ú. Rejkovice – dle GP č. 162-37/2013 z 26. 3.
2013, travní plocha.
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo městyse Jince bere na vědomí informaci
o plnění rozpočtu městyse k 28. 3. 2013.
Usnesení č. 7: Zastupitelstvo městyse Jince stanoví jako dalšího oddávajícího p. Vladimíra Valtu.
Zprac. Věra Kadeřábková
tajemnice
6
Na slovíčko
se starostou Josefem Hálou
Konečně je jaro a naplno se mohou rozjet práce
na zvelebování našeho městyse.
V minulém zpravodaji byla zmínka o tom, že
byla zahájena rekonstrukce koupaliště. Jde vše
podle harmonogramu?
Letošní zima opravdu neměla konce. To se odrazilo na aktivitách Služeb
městyse Jince v souvislosti s úklidem městyse, ale i na dalších aktivitách
z programu rozvoje městyse, konkrétně na výstavbě naučné stezky v okolí
Plešivce a též na rekonstrukci koupaliště. K rekonstrukci bazénu jsme
museli již přistoupit nejen proto, že jsme každý rok před zahájením sezóny
byli nuceni investovat značné finanční prostředky na opravy. Problém byl
i s kvalitou vody z Ohrazenického potoka, která je pro koupání zdravotně
nezpůsobilá.
Zastupitelé se shodli na rekonstrukci do podoby přírodního bio koupaliště,
které se do naší krajiny nejlépe „hodí“ a je pro obec i finančně dostupné.
I samotný provoz bude levnější, nebude využívána chemie k úpravě vody atd.
V současné době dokončujeme zemní práce s tím, že počítáme s otevřením
koupaliště v červnu. Věřím, že už nás počasí nebude zlobit a nepřekvapí
nás nějaké vícepráce. Začátkem května také rada rozhodne o tom, kdo
koupaliště bude provozovat.
7
Proslýchá se, že městys získal po dlouhých jednáních darem
pečovatelský dům č. p. 32. Znamená to, že se bude moci zahájit tolik potřebná rekonstrukce?
Ano, v první polovině
letošního dubna jsem po
osmiletém vyjednávání
s téměř třiceti vlastníky
mohl podepsat darovací
smlouvu na jednu čtvrtinu domu č. p. 32, kde jsou
malobyty pro starší spoluobčany. V současné době
připravujeme projektovou
dokumentaci pro celkovou rekonstrukci domu,
vybudování ústředního
topení, střechy aj. Vzhledem k finanční náročnosti akce budeme hledat vhodné dotační tituly. S rekonstrukcí tak začneme asi až v příštím roce.
Městys také zažádal o dotaci 4,8 miliónu Kč na výstavbu osmi malobytů
v bytovém domě, který bychom pro starší spoluobčany (kategorie 70+)
chtěli stavět ještě v letošním roce v proluce mezi zdravotním střediskem
a bytovými domy v Čenkovské ulici.
Je tomu právě rok, co byl uveden do provozu sběrný dvůr
v Jincích. Můžete toto období zhodnotit?
Výstavba sběrného dvora nebyla jednoduchá, ale vyplatila se. Je opravdu
na úrovni, kterou nám závidí i okolní města. Nejenže jsme vyrobili obrovské množství kompostu, ale odevzdali i pět tun papíru, tři a půl tuny skla,
sedm a půl tuny kovů, čtyřicet pět tun stavební suti a další.
I když v rámci Středočeského kraje jsme v třídění na jednoho obyvatele
asi v polovině výsledkové tabule, patří našim spoluobčanům velký dík.
Až na některé výjimky nám nevznikají černé skládky, a když, tak je tvoří
někteří neukáznění „podnikatelé“, kteří si mají v souladu se zákonem řešit likvidaci odpadů sami. Tento problém, podle mých informací, nám kromě jiných pomáhají řešit také děti z jinecké školy, např. v rámci Dne Země.
Od nového roku si sami svážíme tříděný odpad ze zvonů a prodáváme ho.
Tím významně snižujeme náklady, které každý rok městys za tuto službu
vynakládal.
8
Do konce roku chceme zavést i třídění a svoz biologicky rozložitelného
odpadu z domácností, čímž zase občané uspoří za vývoz popelnic. Víte,
že do popelnic přichází až 45 procent tohoto odpadu?
Co chcete letos v obci zrealizovat?
Již jsem hovořil o podané dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na výstavbu nového bytového domu u zdravotního střediska. Žádost o dotaci
jsme podali i na Regionální operační program (ROP) Středočeského kraje
na rekonstrukci vozovek kolem kostela a Společenského centra Josefa Slavíka, okolo bývalé pošty a „panelky“ u klubovny chovatelů, s napojením
na polní cesty, opravené v loňském roce. Poslední komunikaci, kterou bychom chtěli opravit z této dotace, je silnice a chodník od vlakového nádraží kolem hotelu Kratochvíl. Tato komunikace není městyse a vedeme složitá jednání o jejím odkupu se Správou železniční dopravní cesty Praha.
V letošním roce také počítáme s rekonstrukcí rybníka Hejdov v Rejkovicích, nákupem dvanácti tunového vozidla na odvoz velkoobjemových kontejnerů, ale i s nákupem nástaveb na toto vozidlo v podobě zametacího
vozu, a také tzv. „kuka“ vozu na svoz biologicky rozložitelného odpadu od
občanů. Vše bude opět z dotací ze Státního fondu životního prostředí
(SFŽP), stejně jako popelnice na bioodpad do sídliš a kompostéry pro
majitele rodinných domů, respektive zahrad u rodinných domů. Z dotace
ze SFŽP budeme také realizovat protipovodňová opatření, v rámci kterých
získáme nový místní rozhlas, další sirénu na Zborovskou ulici, sondu na
měření průtoku vody v Ohrazenickém potoce, zařízení pro měření spadu
vody na čistírně odpadních vod a další techniku. V rámci této dotace
městys získá také digitální povodňový plán. Máme schválenu i dotaci
na další etapu rekonstrukce zeleně.
Počítáme s dokončením skate parku u fotbalového hřiště i vydáním mapy
Plešivce a okolí k propagaci naučné stezky. To vše z dotací ze Středočeského kraje, které jsme obdrželi v loňském roce.
Za pomoci pracovníků příspěvkové organizace Služby městyse Jince chceme opravovat chodníky, především od věžového domu - v prostoru bývalého kulturního střediska, ve spodních Jincích vybudovat provizorní chodník z betonových dlaždic, které nám zbyly z koupaliště. Předpokládám, že
upravíme plochy pro zeleň - např. pod hřbitovem, na křižovatce U křížku
a v dalších částech Jinec. Dokončíme rekonstrukci kanalizace v Žižkově
ulici, propojíme obecní vodovod v obci se studnou v Čenkovské ulici aj.
9
Seznámíte nás v krátkosti s rozpočtem městyse na tento rok?
Rozpočet jsme v letošním roce schvalovali až počátkem března vzhledem
k tomu, že jsme čekali nejen na schválení a rozpis státního rozpočtu, ale
i na upřesnění rozpočtového určení daní pro obce. Oproti loňskému roku
bychom měli totiž navíc získat od státu asi pět miliónů korun.
Letos máme plánovaný vyrovnaný rozpočet, a to ve výši 36,037 miliónů
korun. Máme v něm pochopitelně zapracovány všechny provozní výdaje,
spoluúčasti na dotace, o kterých jsem hovořil výše, stejně jako splátky
odložených faktur za tělocvičnu u ZŠ a komunikace v lokalitě A10 - nebo
raději již nově v ulici Na Vyhlídce. Počítáme ale s navýšením příjmů i výdajů právě o dotace ze SFŽP.
Pokud se týká plnění rozpočtu za první čtvrtletí, tak v příjmech jsme
na 37,6 procentech (Středočeský kraj nám doplatil 3,55 miliónů korun
z dotací na tělocvičnu, škola nám vrátila půjčku ve výši 350 tisíc korun
na dofinancování dotace atd.) a výdajích na 21,6 procentech. Ke konci
dubna jsme na účtech městyse měli kolem šesti miliónů korun. Vzhledem
k tomu, že se nám poslední dobou daří prodávat pozemky na výstavbu
rodinných domků, počítáme s dalšími příjmy, které ale odložíme jako
rezervu na příští léta.
A te na jiné téma. Koncem března navštívili Jince starostové
Podbrdského regionu a hejtman Středočeského kraje Josef
Řihák. Podepsali společné prohlášení, že starostové nesouhlasí s návrhem ministerstva vnitra na oddělení části území
od Středočeského kraje a jeho přičlenění k Plzeňskému kraji.
Téhož dne pokračovalo jednání v Posádkovém domě armády
v Jincích za přítomnosti zástupců krajů a armády. Jak dopadlo?
Velmi si vážím toho, že se povedlo setkání hejtmana se starosty podbrdského regionu v Jincích uspořádat. I pan hejtman Josef Řihák byl rád,
že si přes svou zaneprázdněnost našel čas a opět jsme se mohli setkat,
podobně jako tomu bylo v době, kdy jsme společně odmítali USA radar
v Brdech. Pozastavovali jsme se nad tím, že MO chce zrušit VVP Brdy, hovořili jsme o zajištění ochrany životního prostředí v Brdech a podepsali
prohlášení k případnému předání území Středočeského kraje, o kterém
jste hovořila. Řešili jsme i otázku nezaměstnanosti v regionu a pan
hejtman mimo jiné přislíbil urychlení prací na rekonstrukci celé komunikace II/118 z Příbrami na Beroun. Již před létem bude zahájena i rekonstrukce komunikace z Hořovic na Žebrák.
10
Hejtman Středočeského kraje Josef Řihák a starostové Podbrdského regionu
podepsali ve Společenském centru Josefa Slavíka důležité prohlášení.
Foto Ung.
11
Na samotném jednání se zástupci ministerstva obrany, ministerstva vnitra
a ministerstva životního prostředí, které svolal Újezdní úřad Vojenského
újezdu Brdy do Posádkového domu armády v Jincích, jsme opět připomínkovali rušení Vojenského výcvikového prostoru, chtěli opět znát ekonomiku záměru a hlavně jsme požadovali, aby stát v případě zrušení VVP bezúplatně převedl na obce vodohospodářská zařízení i zdroje vody v Brdech.
Nechceme v budoucnu naši vodu draze kupovat od nějaké, „nejlépe“ zahraniční, společnosti. Byli jsme seznámeni s tím, že 13. dělostřelecká brigáda zřizuje posádkové cvičiště v Brdech, a to od komunikace Obecnice –
Zaječov, směrem na Jince. Tím armáda ušetří značné prostředky za případnou přepravu vojsk na střelby.
Dostali jsme informace i o tom, že probíhá již očista Brd od nevybuchlé
munice s tím, že jen za tři měsíce vojáci v okolí padrských rybníků nalezli a zneškodnili téměř 1 800 kusů pyrotechnické zátěže. V souvislosti
s touto informací opět upozorňuji spoluobčany na opatrnost při pohybu
v Brdech a chtěl bych požádat o nahlášení případných nálezů munice nebo
jejich částí. V žádném případě s municí nemanipulujte a hlavně v tomto
směru hlídejte i děti!
Děkujeme za povídání a těšíme se někdy příště.
Já také děkuji za oslovení a čtenářům přeji příjemné prožití jarních měsíců, zdraví a pohodu. Dětem pak úspěšné dokončení školního roku. Těším
se na další setkání s občany na akcích pořádaných městysem, kulturním
střediskem, kulturní komisí, 13. dělostřeleckou brigádou i jineckými
společenskými organizacemi.
Ung.
Proč jsou u dopravních značek
cedule s hráběmi?
Jistě jste si všimli zvláštní cedule, přidané k dopravní značce s názvem Jince.
Městys Jince se totiž připojil k celostátní aktivitě, která má za cíl upozornit na požadavek, že obce a města mají NÁROK na peníze EU – tzv. Druhé zlínské výzvě.
Tu podepsalo již přes 1300 starostů, místostarostů, zastupitelů a jiných
představitelů komunálního veřejného života. Snahou je, aby co nejvíce evropských prostředků nového rozpočtového období EU směřovalo do měst
a obcí „přímo“ (nárokový model) a byly zohledněny potřeby venkovských regionů ČR.
12
Čerpání evropských prostředků v novém období bude pro obce a města jednou z posledních možností, jak se alespoň částečně vyrovnat se znevýhodněními, které je limitují v jejich vlastním
rozvoji, a jak si „sáhnout“ na evropské
peníze. Představuje jak obrovskou příležitost při správě obcí a měst a jejich
úspěšnému rozvoji, tak výrazně rizikové
období, pokud náš boj za obranu postavení obcí a měst v čerpání evropských
prostředků nového období podceníme,
či tuto bitvu dokonce prohrajeme.
Že nejde o plané malování čerta na ze
,
dokazuje aktuální vývoj přípravy čerpání peněz EU nového období. Dne
20. února 2013 se odehrálo jednání
pracovní skupiny ministra zemědělství k návrhu struktury nového Programu rozvoje venkova (PRV) na období 2014 – 2020. Podpora venkova
v novém PRV má být podle návrhu ministerstva zemědělství vytěsněna na
absolutně minimálně možnou hranici pět procent, jak ji pro metodu
LEADER z celkové alokace vyčleněné na realizaci Společné zemědělské politiky v daném státě předepisují evropské předpisy. Jinými slovy dojde
k dramatickému poklesu prostředků vyčleněných na podporu venkovského prostoru v rámci metody LEADER oproti současnému stavu. Ten, kdo
si na úkor obcí a měst výrazně polepší, jsou zemědělci.
Je zcela důvodná obava, že obce a města na tom v novém programovacím
období budou ještě hůře než doposud. Proto je na čase razantně se ozvat
a nenechat nikoho na pochybách, že hlas obcí a měst nelze přehlížet.
Chceme neotřelou formou upozornit na naše legitimní požadavky. Je zřejmé, že každý občan bude souhlasit, že i jeho obec či město má nárok na
peníze EU. Proč jsou na ceduli zobrazeny hrábě v zákazové značce? Stavíme se za zákaz hrabat evropské peníze pod sebe, zákaz shrábnout co nejvíce peněz v neprůhledných tocích ministerstev a centrálních orgánů. Chceme peníze co nejjednodušší cestou rovnou obcím a městům. V neposlední
řadě si hrábě umí vzít každý podporovatel Druhé zlínské výzvy na demonstraci do Prahy, jestliže kroky ministerstev nedoznají změn.
Jana Juřenčáková
předsedkyně Druhé zlínské výzvy
13
ROZPIS SVOZŮ SKO 2013
1 x 7
KAŽDÝ čtvrtek v měsíci
1 x 14
2., 16. a 30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22.
srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. a 26.
prosince 2013.
KOMBI od 9. května do 12. září 2013 (léto) - LICHÝ čtvrtek, tj.:
9. a 23. května, 6. a 20. června, 4. a 18. července, 1., 15. a 29. srpna,
12. září.
od 26. září do 26. prosince 2013 (zima) - KAŽDÝ čtvrtek, tj.:
26. září, 3., 10., 17., 24. a 31. října, 7., 14., 21. a 28. listopadu,
5., 12., 19. a 26. prosince.
1 x 30
16. května
13. června
18. července
15. srpna
12. září
10. října
7. listopadu
5. prosince
Jednorázovky: svoz KAŽDÝ čtvrtek
SBĚRNÝ DVŮR a KOMPOSTÁRNA
je zřízen pro fyzické osoby – občany s trvalým bydlištěm v Jincích,
Rejkovicích a Běříně.
K prokázání trvalého bydliště je nutný občanský průkaz.
POZOR!
Od 1. 4. 2013 otevírací hodiny sběrného dvora a kompostárny takto:
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 8.00 – 15.00 hod.
Uložení odpadů je zdarma.
Miroslava Tichá
ředitelka SMJ
14
HASIČI doporučují - II.
Vypalování trávy, porostů...
V tomto čísle se zaměříme na vypalování trávy, větví, porostů nebo grilování, opékání, táboření a vůbec rozdělávání ohně v přírodě. Na území
městyse Jince je pálení přírodních porostů, travin a listí zakázáno. Tyto je potřeba po shrabání odevzdat ve sběrném dvoře, kde se zpracují na kompost.
Začíná období opékání, grilování a táboráků
Zvláš v posledních letech se stalo hitem grilování nejen na zahradách
domů, ale dokonce i na balkonech a terasách bytů. Pokud grilujete na
balkoně, uvědomte si, že můžete snadno naštvat sousedy, pokud jim
z vašeho grilu bude kouř proudit do jejich bytu. Přesto hasiči doporučují
dbát zvýšené opatrnosti, gril používat dle pokynů výrobce, aby nedošlo
ke zbytečnému zranění nebo vzniku požáru.
Než vůbec začnete grilovat, vyberte si k tomuto účelu především vhodné
místo, a to tak, aby odletující jiskry nezapálily například suchou trávu.
Dále je třeba mít nachystán dostatek vody či písku pro případ, kdyby se
oheň vymkl kontrole.
Také může při převrácení grilu dojít k zapálení suché trávy nebo jiných
hořlavých materiálů v okolí grilu a i malý vánek může oheň rozšířit do
okolí. Po celou dobu grilování je potřeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla a především oheň pozorně hlídat, aby nedošlo
k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru.
OBECNÁ PRAVIDLA PRO SPALOVÁNÍ VENKU
Pečlivě vyberte bezpečné místo pálení. V lese lze rozdělávat oheň
jen na k tomu vyhrazených místech, podle zákona by mělo být místo pálení
vzdáleno od okraje lesa minimálně 50 m. Zcela zakázáno je rozdělávání
ohně na místech se vzrostlým porostem, tedy i na louce nebo na strništi
apod. Oheň nezakládejte ani pod větvemi a na kořenech stromů, na suchém
listí, lesní hrabance (zetlelá vrstva jehličí) nebo rašelině, ani v blízkosti
stohů (odstup minimálně 100 m), seníků apod. Létající jiskry nebo náhlý poryv větru totiž velmi snadno způsobí neštěstí. Kvůli podobné neopatrnosti
lidí každoročně vznikají stovky požárů. Pro rozdělávání ohně je ideální hliněný podklad. Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od budov,
15
nebo díky odletujícím jiskrám či žhavým uhlíkům z vysoké vatry hrozí
např. zapálení střechy.
Několik základních bezpečnostních pravidel, které chrání nás i okolí:
• Ohniště by mělo být zbaveno všech hořlavých materiálů (včetně kořenů a kořínků) a bezpečně odděleno od okolí (např. kameny, pískem). V případě větších vater je vhodné ohniště oddělit od okolí pruhem
širokým alespoň jeden metr.
• Dělejte jen takový táborák, který dokážete zvládnout! Pokud
chystáte velkou vatru, dejte si pozor, aby polena byla poskládána do stabilní pyramidy (pomohou např. záseky na polenech), která umožní prohořívání dovnitř a zabrání případnému zhroucení hranice do okolí – jinak může dojít k popálení přítomných či ke vzniku požáru.
• Při rozdělávání nebo udržování ohně nikdy nepoužívejte vysoce
hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Daleko méně riskantní a ve
výsledku stejně efektivní je např. použití tzv. PePo, což je pevný podpalovač, který má stabilní výhřevnost a především při jeho použití v okolí
nevznikají vysoce hořlavé plyny.
• Oheň nesmíte ponechat ani na okamžik bez dozoru, aby
nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek vody (popř. písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.
• Nezapomeňte ohniště důkladně uhasit a přesvědčit se, že nemůže
dojít k opětovnému vznícení. I ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se
mohou skrývat žhavé oharky, které např. vítr může znovu rozdmýchat
a oheň roznést do okolí.
• Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku vůbec nerozdělávejte.
Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna alespoň jedna osoba
starší 18 let. I rodiče mohou být dle §78 zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.
• Do ohně nikdy nevhazujte jakékoliv výbušné předměty (rachejtle, světlice, patrony, nádoby se stlačeným plynem, munici). Oheň neroznášejte po okolí, např. na zapálené větvi. Pamatujte, že oheň a alkohol
16
nepatří k sobě. Zvláš pozor na sezení a hry příliš blízko plamenů. Stačí
málo a může dojít k vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a popálení.
Zákon hovoří jednoznačně. Obecná prevenční povinnost na úseku
požární ochrany vyplývá všem subjektům tedy i fyzickým osobám z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, a je vyjádřena takto: „Každý je povinen
počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku“. Další požadavky mohou
vyplývat ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) a dále ze závazných vyhlášek obcí.
Více informací k dané problematice lze získat na stránkách např. HZS
Středočeského kraje http://www.hzscr.cz/hzs-stredoceskeho-kraje.aspx
Příjemné a bezpečné posezení u ohně a jarních radovánek
s tím spojených přeje
Ján Vavrek
místostarosta
Rozdělávat oheň v přírodě si vyzkoušeli účastníci příměstského tábora.
Na bezpečnost bedlivě dohlížel hlavní vedoucí Václav Zeisek.
Foto Zuzana Belanská
17
MĚSTYS JINCE nabízí k prodeji
KY
M
E
Z
O
P
Í
N
V
I
T
ATRAK
tavbu
na výs
ů
m
o
d
h
c
ý
n
n
i
d
o
r
■
JINCE - lokalita A10 – s výhledem na brdské hřebeny
2
2
■ velikost pozemků: 1 050 m – 1 660 m
■ plné zasíování (elektřina, voda, plyn, kanalizace)
■ nová komunikace a chodníky
2
■ cena: 650 Kč/m
Dále Městys Jince nabízí p r o d e j pozemků
na řadové garáže včetně projektu v lokalitě F4
(u Svazarmu).
Prodejní cena 500,- Kč/m2.
Po d r o b n o s t i o v o l n ý c h p a r c e l á c h a p o z e m c í c h
na tel. 724 180 538.
18
Kulturní středisko
květen 2013
➢ Klub učitelů – důchodců zve všechny své bývalé kolegy a přátele
na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek 9. května 2013
od 14 hodin ve Společenském centru J. Slavíka. Další schůzka
se uskuteční ve středu 5. června.
➢ Místní zájmová organizace Klub vojenských důchodců (KVD)
zve všechny své členy na pravidelnou schůzku, která se koná ve čtvrtek
2. května 2013 od 15.30 hodin ve Společenském centru J. Slavíka.
Další schůzka se uskuteční ve čtvrtek 6. června.
Kulturní středisko
pořádá
Úterý 14. května 2013
DEN MATEK
ve Společenském centru J. Slavíka
Odpolední program pro všechny seniory zahájí
děti z Mateřské školy Jince,
k dobré náladě pak bude vyhrávat DUO KRATOCHVÍL
ze Zaječova.
Občerstvení zajištěno. Všichni jsou srdečně zváni.
SLAVÍKOVY JINCE
Koncert k uctění památky jineckého rodáka, geniálního houslisty
Josefa Slavíka, se letos bude konat mimořádně až v měsíci červnu.
Je to způsobeno tím, že v květnu probíhá na Pražské konzervatoři řada
absolventských koncertů a v diáři pana profesora Jaroslava Foltýna se nenašel
volný termín.
Koncert Slavíkovy Jince se uskuteční v neděli 9. června 2013
od 16 hodin ve Společenském centru Josefa Slavíka.
Skladby na housle a violu přednese Michal Foltýn
za klavírní spolupráce paní profesorky Daniely Foltýnové.
19
Hudební festival Antonína Dvořáka 2013
Slavnostní zahájení festivalu
30. 4. - 18.00 hod. - Velká scéna Divadla
A. Dvořáka
Světoznámé operní árie v podání sólistů Teatro alla Scala: Annamaria
Popescu - mezzo soprán (Itálie), Danilo Formaggia - tenor (Itálie), Komorní filharmonie Pardubice, Zbyněk Miller - dirigent
Kompletní program byl uveřejněn v Jineckém zpravodaji Duben 2013,
najdete ho též na internetových stránkách www.jince.eu nebo
http://www.hfad.cz/
Kulturní středisko Jince nabízí zájezd do Prahy na muzikály
MATA HARI (Divadlo Broadway)
CASANOVA (Divadlo Broadway)
MAUGLÍ (Divadlo Kalich)
QUASIMODO (Divadlo Hybernia)
LUCREZIA BORGIA (Divadlo Hybernia)
ZORRO (Divadlo Hybernia)
JESUS CHRIST SUPERSTAR (Hudební divadlo Karlín)
Přihlášky na tel. 318 692 322 nebo 773 830 708. Pojede se na to představení,
o které bude největší zájem. Termín se určí dle počtu přihlášených.
prodeji
KNIHY::
Ve Společenském centru J. Slavíka v pr
odeji NOVÉ KNIHY
T. Makaj
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
Dvořák/Holečková
–
–
–
–
–
–
Pověsti Středních Brd
Řeka sedmi jmen
Tajemná místa Podbrdska
Poklady pod skálou poutníků
Litavka, řeka skrytých pokladů
Dávnou vodní cestou za tajemstvím
staré kačice
Dvořák/Holečková – Po stopách českých králů na kole
Dvořák/Holečková – Dolní Berounka
20
280 Kč
300 Kč
239 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč
219 Kč
Pravidla Jineckého zpravodaje
Dle závěrů odborných seminářů Vzdělávacího centra pro veřejnou správu
ČR v Praze a společnosti Falko Universum s. r. o. Brno na téma „Jak
tvořit obecní zpravodaj“ a doporučení lektorů byla zpracována pravidla
Jineckého zpravodaje.
Plné znění najdete na internetových stránkách městyse, zde
uvádíme pouze nejdůležitější body.
1. Rozsah a vzhled zpravodaje, tiráž
Jinecký zpravodaj vychází 1x měsíčně, nejpozději do třetího dne aktuálního měsíce (červenec + srpen ve dvojčísle). Počet výtisků: od května
2013 v počtu 750 ks (snížení nákladu vzhledem k tomu, že stále více
čtenářů vyhledává zpravodaj v elektronické podobě na internetových
stránkách městyse) – více na www.jince.eu
2. Dělení rubrik – více na www.jince.eu
3. Pravidla pro psaní příspěvků
a) Témata příspěvků:
- Příspěvky by se měly jakýmkoli způsobem vztahovat k městysi
Jince a okolí. Přednost mají články informující o aktuálním dění,
důležité a potřebné informace pro občany, pozvánky na akce, reportáže z uskutečněných akcí, příspěvky o historii atd.
- Literární tvorba občanů (např. povídky, básně, apod.) se v obecním
zpravodaji neuveřejňuje. Výjimku tvoří díla, která se přímo vztahují k našemu regionu, ostatní tvorbu je možno publikovat na
internetových stránkách obce.
b) Délka příspěvku:
- Ve zpravodaji je nutné dbát na obsahovou a prostorovou vyváženost. Články v obecním zpravodaji nemají být dlouhé a musí odpovídat na základní otázky: kdo, co, kdy, kde, jak, proč. Nekopírovat
cizí texty.
c) Forma příspěvku:
- Dodávat pouze písemnou formou, nejlépe elektronicky, na
[email protected] (v krajním případě strojopis či rukopis).
- Text psát pouze jedním typem fontu (Times New Roman 12),
bez jakýchkoli dalších grafických úprav (tzn. stejná velikost a druh
písma v textu, bez podtrhávání a vyznačování částí textu tučně
nebo kurzívou, bez barev, vložených ilustrací a fotografií - tyto přiložit v samostatném souboru). Zarovnání textu vlevo, bez odsazení.
21
- Nepřetiskovat PDF plakáty, pozvánky apod. Text přepsat a v redakci se domluvit, zda zachovat původní grafickou úpravu nebo navrhnout jinou.
d) Fotografie:
- Musí se vztahovat k tématu.
- Redaktor má právo uveřejnit všechny snímky z veřejných akcí
a z akcí, na které je pozván, a to bez souhlasu fotografovaných osob.
- Pozor na autorská práva.
- Dodávat fotografie kvalitní, dostatečně kontrastní a ostré, pokud
možno v elektronické podobě, zachycující osoby zepředu a v akci
(děj, emoce). Skenováním ztrácejí snímky na kvalitě.
- Statické objekty snímat z neobvyklých úhlů, nepoužívat strojené
pózování.
e) Uzávěrka:
- Bezpodmínečně dodržovat datum uzávěrky Jineckého zpravodaje,
který je uveden na konci rubriky Kulturní středisko. Příspěvky
došlé po tomto datu budou uveřejněny v dalším vydání.
4. Důležité informace:
a) Vydavatel dává každému subjektu k dispozici přiměřený počet stran.
Je-li příspěvek obsáhlejší, redakce má právo ho zkrátit a v původním
znění zveřejnit na internetových stránkách městyse.
b) Redakce má právo příspěvek upravit dle normy pro psaní zpravodaje.
c) V novinách, časopisech a zpravodajích je povinností uvést autora
článku vč. funkce nebo pozice, ze které píše. Dosažené tituly se neuvádí. Chce-li být autor příspěvku uveden pod značkou, celé jméno
musí sdělit redakci.
d) Není povinností redakce otisknout veškeré došlé příspěvky. Trvá-li
dopisovatel na otiskování všech zaslaných příspěvků, pak je možné
zveřejňovat je na internetových stránkách městyse.
e) Vydavatel neupřednostňuje žádné zájmové skupiny či konkrétní osoby.
f) Text nesmí obsahovat nic, čemu autor sám nerozumí, nesmí být
v rozporu se zákonem a etikou - viz Etický kodex.
5. Zásady pro podávání inzerce
Inzerent dodá text, popř. svoji představu o vzhledu inzerátu.
Forma dodání: písemně na adresu Kulturní středisko Jince, Havlíčkova 19
e-mailem na [email protected]
nebo osobně – kancelář kulturního střediska
ve Společenském centru Josefa Slavíka Jince.
22
Cena:
celá strana A5
500 Kč
polovina A5
250 Kč
Při zadání inzerátu na celý rok (11 čísel) je jedno otištění zdarma.
Úhrada: na základě vydané faktury nebo v hotovosti v kanceláři
kulturního střediska.
6. Předplatné Jineckého zpravodaje
Zájemcům o předplatné zasílá Jinecký zpravodaj Kulturní středisko Jince
prostřednictvím České pošty. Předplatné je možné hradit složenkou,
která je přiložena ve výtisku, nebo bankovním převodem na účet Městyse
Jince. Cena ročního předplatného včetně poštovného činí 250 Kč.
7. Etický kodex – viz www.jince.eu
Pravidla Jineckého zpravodaje schválila Rada městyse Jince dne 15. 4. 2013.
Zpracovala Irena Ungrová
vedoucí kulturního střediska
Zajímavé internetové ODKAZY pro ty,
kteří čtou JZ v elektronické podobě:
Jince – advent 2009 (autor petrs2007)
http://www.youtube.com/watch?v=-PFQE6YYpMo
Jince – Dětský den 2011 - Jinecké slavnosti (autor petrs2007)
http://www.youtube.com/watch?v=9Z4TxaoZfdA
Jince – advent 2011 (autor petrs2007)
http://www.youtube.com/watch?v=-7MMCmn093I
Hrad Valdek (autor Garrett85Cz)
http://www.youtube.com/watch?v=w1hpUXC_jQM
… a další příště. Ung.
Jinecký zpravodaj vydává Zastupitelstvo městyse Jince a Kulturní středisko
Jince (Irena Ungrová /značka Ung./ – vedoucí KS Jince, tel. 773 830 708,
e-mail: [email protected]). Registrační číslo: MK ČR E 11716.
Tisk: Příbramská tiskárna s. r. o., Příbram. Distribuce: Kulturní středisko Jince.
Příspěvky přijímáme pouze písemnou formou.
Uzávěrka příštího čísla: 17. května 2013.
23
Knihovna Jince
května 2013
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude v květnu
knihovna o t e v ř e n a takto:
pátek 3. 5.
sobota 4. 5.
9.00 – 12.00 hod.
zavřeno
pondělí 6. 5.
úterý 7. 5.
středa 8. 5.
čtvrtek 9. 5.
pátek 10. 5.
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
zavřeno – státní svátek
zavřeno
9.00 – 12.00 hod.
pondělí 13. 5.
úterý 14. 5.
středa 15. 5.
čtvrtek 16. 5.
pátek 17. 5.
13.00 – 17.00 hod.
normální provoz
normální provoz
zavřeno
normální provoz
pondělí 20. 5.
úterý 21. 5.
středa 22. 5.
čtvrtek 23. 5.
pátek 24. 5.
zavřeno
13.00 – 17.00 hod.
zavřeno
zavřeno
9.00 – 12.00 hod.
pondělí 27. 5.
úterý 28. 5.
středa 29. 5.
čtvrtek 30. 5.
pátek 31. 5.
13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.
zavřeno
zavřeno
9.00 – 12.00 hod.
Zuzanu Belanskou bude po dobu její dovolené v knihovně zastupovat
Marie Kratochvílová.
Soutěž pro seniory
Knihovna Eduarda Petišky společně s Domem pečovatelské služby v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi připravila pro seniory možnost literárního
soutěžení v rámci projektu „Napiš svůj příběh, zachy svou vzpomínku“, jehož součástí je kromě klasické literární soutěže také možnost
zachycení vzpomínek na město, obec, region.
24
Všechny příspěvky lze dodat v tištěné a ručně psané podobě na adresu:
Knihovna Eduarda Petišky, Ivana Olbrachta 36, 250 01 Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav, nebo v elektronické formě na adresu
[email protected]
Termín odevzdání soutěžních příspěvků je 14. květen 2013.
Seznam nových knih (zakoupených knihovnou, darovaných
našimi spoluobčany a novinek z výměnného fondu Knihovny
Jana Drdy Příbram) najdete na našich nových internetových
stránkách www.jince.knihovna.cz
Co všechno se nám podařilo koncem února
a do uzávěrky JZ?
2. návštěva obou 1. tříd ZŠ v Jincích – téma Velikonoce
a velikonoční zvyky
Tak jako všichni jsme se i my, včetně našich prvňáčků, těšili na Velikonoce. Přesto, že kalendářně nám již jaro začalo, ve skutečnosti to tak vůbec
Foto Ung.
25
nevypadalo. A právě proto jsme si 21. 3. 2013 atmosféru velikonočních
státků navodili. Symbolicky jsme si vybarvili papírové kraslice, jež následně posloužily k výzdobě okolí Společenského centra Josefa Slavíka. Během
pilného zdobení jsme si povídali o velikonočních zvycích a co vše Neděli
velikonoční – Hodu Božímu předchází. Dnes již všichni prvňáčci vědí, co
vše se mohlo, nebo naopak nemohlo, dělat v období pašijového týdne. Taktéž jsme si zopakovali některé koledy, protože bez nich se žádná „hodovačka“ neobejde. Určitě se hodila hlavně klukům – koledníkům. Pro procvičení paměti jsme si společně převyprávěli pohádku O slepičce a kohoutkovi. A příště si zahrajeme na detektivy.
Dokážeš to také ty - 10?
Tématem naší již tradiční nejen prodejní výstavy výrobků šikovných
jineckých, ale i přespolních občanů byly svátky jara – Velikonoce.
Návštěvníci Společenského centra Josefa Slavíka si mohli ve dnech 22. –
23. 3. 2013 prohlédnout, popřípadě se nechat inspirovat, ale i nakoupit vše
potřebné pro koledníky i výzdobu svých domovů. Řady nás holek „zlatoru-
Foto Zuzana Belanská
26
ček“ se neustále rozšiřují, včetně dalších dobrých nápadů. Moc se mimo
jiné, líbily umně oblečené „barbínové“ manekýnky a krásné háčkované
dečky jako z cukrkandlu.
Velikonoční aranžmá - malování na chodníku
Počasí předcházející Velikonocům nebylo stejně jako v loňském roce takové, jaké bychom si představovali. I z tohoto důvodu jsme malovat na chodníku nemohli, přesto, ti kdo se přece jen donutili na krátkou procházku
v době velikonočních svátků, mohli spatřit naše „velikonoční aranžmá“
u Společenského centra Josefa Slavíka. Knihovničtí výtvarníci připravili
potřebná papírová vajíčka, slepičky apod. a v pátek 29. 3. 2013 jsme jejich
výtvory zavěsili na připravenou břízku, kterou nám ochotně zabezpečili
pracovníci technických služeb Městyse Jince.
Prodejní výstava nových knih se stala poslední akcí, tematicky
zaměřenou k Velikonocům. Uskutečnila se ve dnech 25. – 29. 3. 2013.
Vybrat si mohl skutečně každý. Byly zde ke koupi omalovánky, vystřihovánky, leporela, ale i beletrie všech žánrů, včetně knih naučných.
10. výtvarná dílna 3. 4. 2013 – téma Motýlkovaná
Příroda se konečně začíná pomalu probouzet ze svého zimního spánku, ale
motýla vidět ještě není. I proto si naši výtvarníci připravené šablonky
omalovali co nejpestřejšími barvami. Natálčina závěsná girlanda s několika motýlky v různobarevném provedení a „hlídací“ beruškou, pak posloužila jako veselý doplněk knihovny.
Návštěva 3. třídy ZŠ v Jincích dne 4. 4. 2013 - téma Astrid
Lindgrenová
Již podruhé navštívila knihovnu 3. třída paní učitelky Martiny Hrkalové.
Tak, jak bylo přislíbeno v závěru minulé návštěvy, všechny děti očekávaly
dobrodružný výlet inspirovaný knihami Astrid Lindgrenové. S hrdiny
knížky Děti z Bullerbynu jsme hledali vajíčka, srkali brčkem lentilky.
V další autorčině knize jsme se seznámili s loupežnickou dcerkou Ronjou.
V závěru jsme se naučili šifrovat a dešifrovat krátké zprávičky, což se určitě dnešním školákům hodí. Nejednou jsme se pořádně zapotili při hledání odpovědí na otázky kvízu. Kdo nebo co je spunk a kam se odstěhovala
Lotta, to zůstalo nezodpovězeno, příště nám to děti jistě poví. Čeká nás
setkání s Harry Potterem.
27
Foto Ung.
Návštěva 3. třídy ZŠ v Jincích dne 4. 4. 2013 - téma Astrid Lindgrenová
11. výtvarná dílna 10. 4. 2013 – téma Beruškovaná
V hledání prvních jarních doteků jsme pokračovali. Povídali jsme si o slunéčku sedmitečném a mandelince bramborové, kterou někteří lidé zaměňují právě s různými vývojovými stadii slunéček. Neopomněli jsme se zmínit
i o slunéčku tečném, taktéž velmi užitečném broučku. Potom už nás čekala výroba té naší berušky, k níž nám postačovala rolička od toaletního
papíru, několik špejlí, čtvrtky, pastelky nebo vodové barvy. Motýlkovou
girlandu pak doplnily i ty beruškové od Verunky a Pavlínky. A o tom, že
beruška může být i pořádná parádnice, nás přesvědčil Tomáš. Beruška
z Ferdy Mravence by zbledla závistí.
12. výtvarná dílna 17. 4. 2013 – téma Kytičkovaná
Dnešní počasí, skoro letní, lákalo spíše než do knihovny, k návštěvě přírody. Zde již můžete uvidět první sedmikrásky, o níž napsal mimo jiných
krásnou básničku i František Hrubín. Pro Vaši připomínku uvádím:
28
Máte radost, sedmikrásky,
že už není náledí,
housátka nám svými hlásky
všechno o vás povědí.
3. návštěva obou 1. tříd ZŠ v Jincích 18. 4. 2013 - téma
Malý detektiv
Už samotný název napovídá, na jaké téma jsme si s dětmi hráli a povídali.
A protože každý správný detektiv používá bystrou hlavu a musí se soustředit, i děti dostaly úkoly, ve kterých ukázaly, že by z nich byly dobří
detektivové. Legrace jsme si užili dost a nakonec si děti odnesly osvědčení
špičkového detektiva.
Vyhodnocení 34. výtvarné a literární soutěže
na téma: ČARODĚJNICE - ČARODĚJ
Celkem odevzdaných 75 výtvarných prací + 1 kolektivní
celodružinová práce žáků ZŠ Jince
ZŠ Jince
1. třída:
Jiří Janka, Verunka Plecitá, Pavlína Šnajdrová, Nikola
Chalupníková, Andulka Šimpachová, Samuel Borovka,
Nela Krejčová.
2. třída:
Simonka Műllerová, Viki Mandáková, Anička Zoubková,
Verunka Matysová.
4. třída:
Marie Bílá, Markéta Andrysíková, Jana Straková.
ZŠ Praha:
Regína Krotilová 5. tř.
Zvláštní cena: Veronika Vaňurová (2. třída) se svojí maminkou,
společná práce žákyň 4. tř. – Pavla Krejčová a Andrea
Kloubková, společná práce – Natálka Holá (2. třída) +
Anička Holá se svojí maminkou, společná práce
učitelek ZŠ – Helena Kaššovicová a Alena Dujčáková.
Cena poroty: kolektivní celodružinová práce žáků 1. – 4. třídy,
společná práce žákyň 4. třídy – Zuzka Plecitá, Anička
Hakenová, Terezka Kozáková a Eliška Jirsová,
společná práce žákyň 1. třídy – Kája Horychová
a Kristýnka Fryšová.
29
Nová soutěž pro děti na měsíc KVĚTEN
Téma:
DĚTSKÝ ÚSMĚV
Odevzdání
Vyhodnocení
do 10. května 2013
17. 5. 2013 od 15 hod.
ve Společenském centru Josefa Slavíka
Své výtvarné, literární či jiné práce odevzdávejte přímo u nás
v knihovně, nezapomeňte připsat jméno a věk.
Výtvarná dílna
14. výtvarná dílna: 15. 5. 2013
od 15.00 hod. do 16.45 hod. - téma SLUNÍČKOVANÁ
A na co se můžete těšit v červnu?
Vyměň svoji dětskou knížku za jinou
V rámci projektu „Dáváme jim šanci“ přij
do knihovny a vyměň si
dětskou knížku, třeba na blížící se prázdniny.
Kdy:
1. června 2013 sobota od 9.00 do 12.00 hod.
Kde:
Společenské centrum Josefa Slavíka
Fotografie ze všech akcí na
www.kultura-jince.rajce.net
Jan Hoffer nabízí na prodejní
výstavu knihy všech žánrů.
Foto Ung.
Na brzkou návštěvu naší knihovny se těší
Zuzana Belanská
tel. 321 322 159, mob. 773 830 709
[email protected]
www.jince.knihovna.cz
30
Mateřské centrum Jinečáček
květen 2013
Milí přátelé Jinečáčci,
ze všeho nejdříve moc gratulujeme Ivče a Petrovi
k narození Anetky, které přejeme do života
jen samá dobrá nej....
V měsíci dubnu jsme všichni netrpělivě očekávali skutečný příchod jara.
Děti si malovaly kytičky a vyráběly ptáčky. V herničce jsme pak společně
cvičili, zpívali a hráli si. A te
už se všichni moc těšíme na hřiště a na
výlet vláčkem do Berouna na medvědy. Přidáte se k nám? Přesný
termín (někdy v druhé polovině května - dle počasí) bude zveřejněn
na webových stránkách a na plakátech.
K.K.
Program najdete vždy na www.mcjinecacek.estranky.cz
POZVÁNK Y:
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
dne 14. května 2013 od 10.00 hod.
ve 2. patře Společenského centra Josefa Slavíka
Profesionální fotografka Michaela Vančurová z Příbrami
přijede fotit děti a miminka (nebo sourozence společně).
Vhodné pro děti 0 - 6 let.
Cena: 200,- Kč (v ceně 2x foto velikosti 15 x 21 cm + fotky na CD)
Objednávky na tel. č. 603 853 768.
Mateřské centrum Jinečáček Vás srdečně zve na přednášku
Kamily Polákové na téma CO JE TO OSUD? (2. část)
Víte, že události našeho života rozbíjejí naše nesprávné přesvědčení?
Zamyslíme se, jak reagujeme na ,,špatné věci“.
Poznáme, co vypráví náš život o nás.
Povíme si, jak uvést svůj život do rovnováhy.
čtvrtek 9. května 2013 od 18.00 hodin
Jince - Společenské centrum J. Slavíka
Vstupné: z d a r m a
Těší se na Vás Kamila Poláková
www.polakova-kineziologie.ic.cz / tel. 607 185 016
31
z činnosti společenských a zájmových organizací
květen 201
3
2013
Chyba v minulém zpravodaji
Na str. 45 byl uveřejněn seznam těch, kteří přispěli do tomboly hasičského
plesu, nikoli obecního, jak bylo mylně uvedeno.
Ung.
Vítěz turnaje v mariáši je z Běštína
20. kolo hasičského open turnaje ve voleném mariáši
- MEMORIÁL JOSEFA ZÁRYBNICKÉHO
pořádal tentokráte Sbor dobrovolných hasičů Jince
13. dubna 2013 v Sauna baru Jince na Sokolské zahradě
Nejlepšími karbaníky byli:
1.
2.
3.
4.
Oldřich Anděl z Běštína
Jaroslav Cibulka z Jinec
Václav Zadina z Jinec
Jan Haken z Jinec
21. kolo tohoto turnaje
se odehraje na podzim v Běštíně,
datum bude upřesněn.
Za pořadatele
Jan Haken
Velikonoční přebor ve florbale
„O pohár starosty Městyse Jince“
pořádal Sokol Jince a kulturní komise Rady městyse Jince ve spolupráci
s 13. dělostřeleckou brigádou Jince také 13. dubna, a to v posádkové tělocvičně v Jincích.
Pohár si odvezli FBC Ještěři z Hořovic , jako
druhý se umístil tým rožmitálských Ježků, třetí místo
obsadilo družstvo Svatá Hora, bramborovou medaili získal Dobříš, pátí skončili Kuckenflogen – naši fotbalisti
a šestí Hypnotix – mužstvo Sokola Jince.
Za organizátory
Jiří Šilinger
32
Rybáři zvou na BRIGÁDY,
které se konají v květnu
4., 11. a 18. 5. 2013.
Sraz v 7.00 hod. na domečku (u Barbory) .
Vážení spoluobčané,
přij�te ve středu 9. května 2013
položit květiny k pomníčkům
a připomenout si 68. výročí osvobození
Československa.
16.00 hod. na hřbitově v Jincích
16.30 hod. na náměstí v Jincích
17.00 hod. u pomníčku na Klínku
Srdečně zvou ZO KSČM Jince a Čenkov
Český zahrádkářský svaz Jince p o ř á d á
ve
středu 15. května zájezd do Mělníka
- návštěva Zahradnictví Petro a Zahradního centra Jukl
- prohlídka města Mělník
Cena zájezdu:
50 Kč členové ČZS
/
200 Kč ostatní zájemci
Přihlášky: Iva Jelínková, zdravotní středisko Jince, tel. 318 692 205
Odjezd autobusu:
6.00 hod. Čenkov - závod
6.05 hod. Jince - hotel Kratochvíl
6.10 hod. Jince - Sokolovna
6.15 hod. Jince - náměstí
6.20 hod. Rejkovice
6.30 hod. Hořovice - radnice
33
ČESKÝ SVAZ ŽEN organizuje 16. května 2013
humanitární sbírku
pro OS DIAKONIE Broumov
Z důvodu zbourání budovy bývalého kulturního střediska se bude
potřebný materiál tentokráte shromažovat na parkovišti v ulici
Čsl. dělostřelců (naproti Úřadu městyse Jince).
Avie bude přistavena v době od 14 do 17 hodin.
SBĚR VĚCÍ
• Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1 m2)
• Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené)
• Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv (pouze nepoškozená)
• Noviny, časopisy a knihy svázané do balíčků
NELZE VZÍT: hračky, jízdní kola a dětské kočárky
(transportem se znehodnotí)
Prosíme o zabalení všech věcí
do igelitových pytlů či krabic.
Za ČSŽ
Marie Kratochvílová
18. – 19. května 2013
JINECKÁ POUŤ
Kulturní komise Rady městyse Jince pořádá
v
sobotu 18. května 2013 od 20 hodin
pouovou zábavu
v Sokolovně Jince.
K tanci a poslechu hraje skupina BOSÁCI, vstupné 100 Kč.
34
Římskokatolická farnost v Jincích
zve všechny lidi dobré vůle ke společnému setkání na
„NOCI KOSTELŮ“
dne 24. května 2013 do chrámu sv. Mikuláše v Jincích
Program:
19.00 hod. mše svatá
19.30 hod. seznámení se vznikem a historií našeho kostela
20.00 hod. koncert, flétna - I. část: paní Jana Češpivová
(Klimtová), doprovázeno četbou z Biblických
příběhů Ivana Olbrachta
20.30 hod. koncert, varhany - pan Jaroslav Slepička
21.00 hod. koncert, flétna - II. část,
paní Jana Češpivová,
doprovázeno četbou
z Biblických příběhů
Ivana Olbrachta
21.30 hod. květen - měsíc zasvěcený
P. Marii - vznik a smysl
této tradice
Připravuje se na červen
Soutěž v požárním sportu
7. okrsek SDH (Čenkov, Jince, Křešín, Ohrazenice) pořádá
v sobotu
1. června 2013 od 13 hod. v Křešíně
soutěž v požárním sportu „O pohár 7. okrsku“
a „O pohár firmy Hrkal & Greiner“.
Soutěže se zúčastní družstva mužů i žen.
Přijte podpořit své favority, aby předvedli co nejlepší sportovní výkony.
S hasiči užijete i spoustu legrace. Pokud bude přát počasí, o dobrou zábavu v žádném případě nebude nouze.
Za 7. okrsek Jan Haken
35
INFORMACE OD RYBÁŘŮ
Český rybářský svaz, místní organizace Jince
pořádá při příležitosti Dne dětí
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY pro děti do 15 let.
Akce se koná v sobotu 1. června 2013
od 7.00 do 11.00 hodin
na rybníku Nový (Čarda).
Pro soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny a občerstvení.
Zveme všechny zájemce z řad rybářů i nerybářů.
LOV RYB na rybářském revíru č. 411 061 Litavka 5
(rybník Nový) bude po dokončení úprav a zarybnění
p o v o l e n od neděle 2. června 2013.
Za výbor MO ČRS Jince
Miroslav Domanský
Český svaz žen ve spolupráci s Kulturním střediskem Jince
pořádají
zájezd pro děti
do ZOOLOGICKÉ ZAHRADY v Praze.
Zájezd se uskuteční v sobotu
8. června 2013 a je již obsazen.
Cena: děti do 15 let zdarma, dospělá osoba 200 Kč. Platba v kulturním středisku.
Odjezd autobusu v 8.00 hod. od nádraží Jince,
další zastávky: u Sokolovny, na náměstí a dále dle dohody.
36
Kulturní komise Rady městyse Jince,
Český rybářský svaz Jince a Sbor dobrovolných hasičů Jince,
ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádají
15. června 2013 na Sokolské zahradě
4. JINECKÉ SLAVNOSTI
- tentokrát věnované DĚTEM
Začátek v 10.00 hodin
Připraven bohatý program – soutěže pro děti i dospělé,
různé atrakce atd.
Koncert skupiny PARKÁN
předkapela GALLILEO
http://www.parkan.strakonice.cz/
http://www.gallileorock.cz/
Na závěr velkolepý ohňostroj.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit k zabezpečení dalších kulturních akcí.
MOŽNOST PRONÁJMU PRODEJNÍCH STÁNKŮ
Cena 500 Kč za 10 m2 (občerstvení, řemesla, rukodělné výrobky atp.).
Počet míst pro stánky je omezen, v případě zájmu kontaktujte co nejdříve Zuzanu
Belanskou – tel. 321 322 159 nebo 773 830 709, e-mail: [email protected]
Více o slavnostech v příštím čísle JZ a na plakátech.
Kulturní komise Rady městyse Jince p o ř á d á
21. září 2013 na Sokolské zahradě Jince
JINECKÉ RO©KOVÁNÍ
Hlavní host: skupina KEKS
http://www.keksrock.cz/
Začátek v podvečerních hodinách, bude upřesněno. • Vstupné 200 Kč
Více informací o všech uvedených akcích najdete v dalších číslech
Jineckého zpravodaje a na plakátech.
37
Pionýrská skupina Jince
květen 2013
Jinecký Pěšec 2013
V jineckém šachu se stalo mnoho zajímavého, ale
budeme se věnovat jen jedné – nejdůležitější akci.
V sobotu 13. dubna 2013 uspořádala Pionýrská skupina Jince (Pionýr) ve
spolupráci s dalšími spolupořadateli šachový turnaj pro mládež „O Jineckého pěšce“.
V brdském regionu přivítal účastníky z České republiky i zahraničí starosta městyse Josef Hála. Radost z toho, že se mladí šachisté setkávají
v Posádkovém domě armády vyjádřil tiskový a informační důstojník 13.
dělostřelecké brigády Jaselská kpt. Michal Abrhám.
V této soutěži se bojuje o dvě putovní trofeje. Je to v posledních letech udělovaný putovní pohár a symbolický „Jinecký pěšec“, který putuje od jednoho vítěze k druhému od roku 1988, to znamená od 2. ročníku. Ten první
38
Jinecký pěšec zůstal v roce 1987 prvnímu vítězi Ladislavu Černohorskému
ze Šachového kroužku ZK RD/ODPM Příbram.
Přestože řada hráčů z okolí musela nastoupit do bojů v 1. lize mládeže,
sešlo se v Jincích 43 soutěžících z Příbrami, Prahy, Buštěhradu, Zdic, Řevnic, Chodouně, Felbabky, Čenkova a spokojeni jsou pořadatelé i s účastí
jineckých hráčů. Přijela rovněž výprava Střední školy při Velvyslanectví
Ruské federace v ČR (Ruská škola).
Po zásluze zvítězil zkušený a favorizovaný Dominik Civín ze Šachového
klubu Zdice. Získal plných 7 bodů a náskok před nejlepším soupeřem.
Další dvě medailová místa obsadili zástupci domácího oddílu Tělovýchovné
jednoty Jince a Šachového kroužku PS Jince Martin Šilhánek (6 bodů)
a Václav Vejr (5 bodů).
Se stejným bodovým ziskem skončili rovněž Matěj Šinágl ze ŠK Řevnice,
Petr Handl a Lea Rosenbaumová (oba ŠK Zdice), Dominika Králíková ze
ŠK Pyrit Příbram a Tomáš Plhák (ŠK Zdice). Nejlepší desítku uzavřel
Jakub Šmejkal (TJ a Pionýr). To byl největší smolař turnaje, nebo po
5. kole byl na vynikajícím 2. místě, ale dvě prohry z závěru znamenaly
sestup o 8 míst.
Z dalších jineckých hráčů dosáhly vynikajícího výsledku naše dvě talentované dívky, 15. Viktorie Bažantová a 16. Tereza Lísková, které získaly po čtyřech bodech. Je tedy opodstatněné, že jsou nejen členkami
kroužku mládeže (Pionýra), ale i Šachového oddílu TJ Jince. Spokojeni
39
s výsledkem mohou být i Vladimír Slavkovský, Josef Kahoun,
František Vejr, Ondřej Fürst i Pavla Krejčová.
Nejlepším zahraničním účastníkem se stal Andrej Murkin z Ruské federace, nejlepší dívkou Lea Rosenbaumová, nejmladším účastníkem byl Marek
Koršinskij ze Sokolu Buštěhrad, který se narodil v roce 2007.
Sešly se krásné ceny od Pionýrské skupiny Jince, Šachového oddílu TJ
Jince (Tomáš Bažant st.), Kulturního střediska Jince (Irena Ungrová),
Knihovny Jince (Zuzana Belanská), redakce časopisu Československý šach
(zástupkyně šéfredaktora Růžena Přibylová), Ruské školy (vedoucí výpravy Sergej Borodin). Další ceny věnovali Josef Patočka (KSČM Příbram),
Stanislav Krása (Národní rada Klubu českého pohraničí), starosta Josef
Hála a další příznivci.
Při zabezpečování činnosti Pionýrské skupiny, včetně šachového kroužku
mládeže se počítá i s využitím dotací od Městyse Jince a Ministerstva školství prostřednictvím Pionýra.
Každý hráč, hlavní rozhodčí a někteří hosté obdrželi plaketku jako památku na tuto akci. Pořadatele těší velký zájem domácích i hostujících mladých šachistů.
Některé akce, vhodné pro mládež:
1. 5.
Říčany, KP družstev mladších žáků, jedou všichni hráči registrovaní v Šachovém oddíle nar. 2000 a mladší
4. 5.
Příbramská rošáda – tah věží, v DDM, poslední turnaj ZK KP,
*1996 a mladší, DOPORUČUJEME!
4. a 5. 5. Vyškov, mistrovství ČR do 8 let, pro hráče nar. 2005 a mladší
11. 5.
Český Brod: Memoriál Jaroslava Pelikána, *1993 a mladší
12. 5.
soutěž Psohlavci, Pochod Podlesí – Třemošná (památník partyzánům) – Oseč, se soutěží pro starší a soutěží pro mladší žáky.
7. – 9. 6. autokemp Hájovna u Kdyně, Republikové setkání pionýrských
oddílů
8. 6.
Praha – Smíchov: Smíchovská klání mládeže, účast: individuálně
Text a foto:
Miroslav Maršálek
Vedoucí ŠK
Pionýra Jince
40
ze života školy
květen 2013
Okénko do Mateřské školy Sluníčko Jince
[email protected]
•
www.msslunicko.blog.cz
Co schází jaru (Maáková Marie)
„ Probudil se malý brouček na stráni, probudil se ze zimního dřímání,
rozhlíží se, jestli jaro přichází a jestli mu ještě něco neschází.
Schází, schází, broučku, více sluníčka, aby mohla rozkvést každá kytička,
aby bylo zase slyšet zpívání, na zahradě nebo v lese na stráni.“
Konečně jsme se dočkali a po opravdu dlouhé zimě můžeme s dětmi pozorovat probouzející se jarní přírodu a na procházkách hledat jarní kytičky,
které se liší nejen svým jménem, ale také tvarem, barvou a někdy i svojí
léčivou silou. Děti mimo jiné zaujalo, že i docela maličký kvítek „zná hodiny“ (dovede se včas zavřít „před spaním“), nebo se umí schovat před špatným počasím a počkat si na sluníčko. Nebyly to pouze květiny, ale i první
včelky, které pomalu začaly vylétávat ze svých úlů a děti se dozvěděly vše
o jejich „práci“. A nebylo to jenom povídání, ale také plno her, písniček
a básniček o jaru.
41
Budoucí předškoláky přišel pozdravit starosta Josef Hála.
Foto Miroslav Maršálek
V dubnu proběhl zápis spojený se Dnem otevřených dveří. Malé děti se
mohly poprvé seznámit s prostředím školky a každý, kdo chtěl, si prohlédl
celý interiér mateřské školy. Zájem o přihlášení dětí do MŠ byl opět velký.
Celkem bylo přihlášeno 39 dětí.
Na začátku dubna si děti užily pohádku plnou písniček hudební agentury pana Kubce
„Plecha a Neplecha jdou do
světa“. Celou dobu byly aktivně zapojovány do děje a zároveň se jednoduchou formou
dozvěděly základní informace
o zeměpisu.
Na pozvání maminky Nelinky
Kopalové jsme se byli podívat
na roztomilá, chundelatá ště-
42
ňátka jejich fenky Fanynky a psa Foresta. Pro děti to byl velký zážitek,
štěňátka si mohly pohladit, pomazlit se, pozorovat jak jedí piškoty a jak
odpočívají. Velkým překvapením pro děti byli také papoušci, kteří nám
předvedli, jak umí mluvit a tancovat. Viděli jsme i nejmenší přírůstek
do papouščí rodinky - holé mlá
átko. Paní Kopalové děkujeme za pozvání
a krásný zážitek.
Na konci dubna začal předplavecký výcvik v plaveckém bazénu Příbrami.
Přihlášené děti budou jezdit každý týden ve čtvrtek až do konce června.
Paní učitelka Alena Dujčáková ze školní družiny si se svými dětmi připravila moc pěknou a jako vždy velmi nápaditou „čarodějnickou výstavu“,
na kterou nás také pozvala. Všem se nám tam líbilo a už te
se těšíme
na další. I ve školce se připravujeme na „slet“, který vyvrcholí pálením čarodějnic na zahradě a bude spojený s čarodějnickým rejem a opékáním buřtíků.
Děkujeme všem rodičům, kteří nám průběžně nosí
do MŠ výtvarný materiál.
Kolektiv MŠ Jince
43
ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jince
www.zsjince.cz • www.plesivak.cz
Stránky jednotlivých tříd a aktivit: http://www.zsjincetrida.cz/
15. května 2013
ČESKÝ DEN
PROTI RAKOVINĚ
17. ročník celonárodní květinové sbírky
Přešli byste frekventovanou ulici se zavřenýma očima? Bylo by
to o život!
Proč tedy tolik z nás zavírá oči před rizikem ztráty zdraví, ba dokonce života?
Ze strachu nebo z lehkomyslnosti? Chceme vás v těchto řádcích varovat
před důsledky typicky českého hazardérství: v Evropě neexistuje stát,
jehož obyvatelé by tak často – a zbytečně! – umírali na rakovinu tlustého střeva a konečníku. Přitom by stačila jen špetka odpovědnosti vůči
sobě samému.
Umíráme zbytečně: přicházíme k lékaři pozdě
I v sousedních státech je tzv. kolorektální karcinom (lat. colon = tlusté střevo,
rectum = konečník) vážnou hrozbou. Kolorektální karcinom lze odhalit včas,
ještě než se objeví jeho příznaky. Takto časné onemocnění dokáže současná medicína zcela vyléčit u 9 pacientu z 10. V naší zemi je 54 % případů
odhaleno až v pokročilém stádiu, kdy už je šance na vyléčení malá.
Co máme dělat?
Využívejme dostupná pravidelná preventivní vyšetření. Nebolí a od 50 let
věku jsou hrazena zdravotní pojišovnou. Protože rakovina tlustého střeva
a konečníku se vyvíjí nenápadně, preventivní vyšetření by měl v letech
zralosti podstoupit každý z nás, i když nemá obtíže.
Zakoupením kytičky s tmavě zelenou stužkou za minimální cenu 20 Kč,
darem na sbírkový účet či odesláním DMS umožníte Lize proti rakovině
Praha plnit své poslání: šířit nádorovou prevenci, zlepšovat
kvalitu života onkologických pacientů, podporovat onkologický
výzkum a přispívat k vybavenosti onkologických pracoviš.
Božena Vyskočilová
učitelka ZŠ
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu mateřské a základní školy.
44
Pro budoucí studenty a jejich rodiče
Waldorfská škola Příbram
Ve školním roce 2013 - 2014 se otevírá
při Waldorfské škole v Příbrami LYCEUM čtyřletý studijní obor.
Waldorfské lyceum nabízí zcela nový typ studia, vycházející
z moderních trendů vzdělávání ve světě a v tom je v našem
okrese zcela ojedinělé.
Škola poskytuje všeobecné vzdělávání, k němuž se přidružují
ve druhé polovině vzdělávání předměty, jež poskytují základy
pro další odborné zaměření na určité typy VŠ nebo VOŠ (humanitního či přírodovědného zaměření). Od 3. ročníku si student povinně volí humanitní nebo přírodovědné zaměření.
Vy u č o v á n í m á 3 č á s t i :
• epochové vyučování
• pravidelné hodiny (45 minut)
• odborné, praktické a umělecké bloky
V každém ročníku mají žáci 1–2týdenní výjezdní praktikum
(adaptační, zeměměřičské, ekologické a sociální).
Během 3. ročníku vypracují žáci ročníkovou práci na zvolené
téma. Tato práce může být i jedním z podkladů k praktické maturitní zkoušce.
V průběhu celého vzdělávání jsou realizovány i další umělecké,
popř. praktické projekty, jazykové pobyty a individuální stáže
v zahraničních školách.
Bližší informace na http://waldorf.pb.cz/waldorfske-lyceum/
Skupina propagace WŠ
45
ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
květen 2013
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby
Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince
Vedoucí pobočky:
Pavel Hrubý, tel. 606 947 010
e-mail: [email protected]
nový web pobočky: http://zusjince.webnode.cz/
Obory:
• Hudební přípravná hudební výchova (PHV) a hudební teorie pro
děti od 5 do 7 let
hudební nauka
hra na housle, hra na zobcovou flétnu (sopránová,
altová), hra na příčnou flétnu, hra na trubku, hra na pozoun (trombón), hra na lesní roh, hra na klarinet, hra
na saxofon, hra na klavír, hra na akustickou kytaru
Učitelé
Pavel Hrubý: zobcová flétna, trubka, housle, lesní roh,
příčná flétna
Dagmar Eisenreichová: klavír
Alena Packová, Jaromír Vyhnal: přípravná hudební
výchova (PHV), hudební teorie a hudební nauka
Jiří Vébr: akustická kytara
Tomáš Bláha: zobcová flétna, pozoun, lesní roh, trubka
Karel Ambruš: zobcová flétna, klarinet, saxofon
• Taneční
Učitelé
přípravná taneční výchova pro nejmenší, taneční průprava
– 1., 2. ročník prvního cyklu, taneční praxe, lidový
tanec, klasický tanec, současný tanec, současné taneční
techniky (hl. jazz, dance, street dance), dějiny tance
Barbora Zaciosová
Alena Kropáčová: klavírní korepetice tanečního
oboru
• Literárně dramatický – základy divadla
Učitelé
Ivana Procházková
Pavel Hrubý
vedoucí pobočky
tel. 606 947 010
46
Základní umělecká škola J. J. Ryby Rožmitál p. Tř.
- pobočka Jince p o ř á d á
středa 22. května 2013 od 10 hod.
v Posádkovém domě armády Jince
koncert pro ZŠ Jince
(hudební, taneční
a literárně dramatický obor)
středa 22. května 2013 od 17 hod.
v Posádkovém domě armády Jince
koncert pro veřejnost
(hudební obor)
Vystoupení hudebního oboru v prosinci 2012 v PDA Jince.
Foto Miroslav Maršálek
47
13. dělostřelecká brigáda
květen 2013
Velitel posádky a starosta Městyse Jince
si Vás dovolují pozvat na
pietní akt k 68. výročí ukončení 2. světové války,
který se uskuteční 7. května 2013.
Pietní vzpomínka bude zahájena v 10.30 hodin u památníku
obětem 1. a 2. světové války za účasti velitelů útvarů jinecké posádky,
představitelů územní samosprávy z regionu, zástupců společenských a zájmových organizací, klubů vojenských důchodců z Jinec a Příbrami, pamětníků tohoto válečného konfliktu a žáků Základní školy Jince se svými
pedagogy.
Touto vzpomínkou bude uctěna památka všech žijících i padlých bojovníků
2. světové války, kteří neváhali obětovat své životy za obnovení svobody,
demokracie a nezávislosti našeho státu.
Válečný hrdina Jiří „Regi“ Schams si
v Jincích prohlédl nové Breny
„Ahoj Regi, jak se máš? Rád Tě
vidím!“ To byla slova doprovázená srdečnými stisky ruky,
kterými vojáci 13. dělostřelecké
brigády vítali novodobého válečného hrdinu a kolegu Jiřiho
Schamse. Regiho totiž řada
z nich osobně zná ze společného
působení v zahraničních misích
na území Bosny, Kosova, Iráku
i Afghánistánu. Těch nadpraporčík ve výslužbě Schams prodělal celkem šest. Ta poslední, afghánská,
v roce 2008 v sestavě jednotky vojenské policie SOG bohužel citelně zasáhla do jeho života – byl při ní vážně zraněn. Po dlouhé rekonvalescenci se
znovu a rád vrací mezi kolegy, kamarády a všechny ty, s nimiž si
v bojovém nasazení častokrát takzvaně kryli záda.
48
I přes drsné klimatické podmínky a sněhovou nadílku připomínající spíše
leden dorazil Jiří se svým terapeutem a přítelem Martinem Janoudem
v úterý 19. března do Jinec přesně na čas. Po krátké prohlídce kasáren
a přivítání zástupcem velitele plukovníkem Liborem Pokorným jeho cesta
vedla do Výcvikového tábora Jince (VVP Brdy). Tady na stejnojmenné
dopadové ploše Brda v tu dobu probíhal výcvik vojáků 131. dělostřeleckého oddílu ve střelbě z nových útočných pušek CZ 805 BREN. Regi si
s nadšením novou pušku prohlédl. Vzápětí ji profesionálně sevřel v rukou
a instinktivně natáhl. Jakoby si v tu chvíli chtěl připomenout okamžiky,
kdy se sám připravoval na svoji profesi vojáka. I když Jirkovi díky ledovému větru stékaly slzy z očí, nedával na sobě znát zimu a chtěl se dozvědět
o práci dělostřelců a o nové zbrani co nejvíce. Odměnou mu v tu chvíli byla
velká ochota a zájem ze strany cvičících vojáků.
Další zastávkou po Brdech byla pěchotní střelnice ve Velcí. Tady dělostřelečtí průzkumníci z baterie STA trénovali pudovou střelbu. Tentokrát
z mnohokrát ověřených samopalů. Jirka si vzal do ruky i tuhle zbraň
a hned hodnotil: „Breny jsou o něco těžší, ale mají dobrou optiku a líbí se
mi.“ Právě vojáci z baterie STA a konkrétně svobodník Vladimír Chyba,
který s Regim strávil v roce 1997 šest měsíců v Bosně, byl hlavními iniciátorem návštěvy.
49
Regiho pozvání do Jinec velmi potěšilo. Chtěl se totiž nejen pozdravit
s kamarády a zavzpomínat na staré časy, ale také vojákům připomenout
důležitost a nezastupitelnost jejich profese. Po dobrém obědě odjížděl nadpraporčík Jiří Schams domů spokojenější a bohatší o nové zážitky.
Účinná palebná podpora
je hlavním úkolem dělostřelců
Ve dnech 15. – 19. dubna se ve výcvikovém táboře Jince konal nácvik střelby a řízení palby s bojovou ostrou střelbou úkolového uskupení na bázi
131. dělostřeleckého oddílu s názvem „Grim Campaigner – Arty“. Cvičení,
které řídil velitel oddílu podplukovník Pavel Louda, mělo za cíl prověřit
odborné dovednosti dělostřelců a dalších prvků při poskytování palebné
podpory brigádnímu úkolovému uskupení v konvenčním prostředí boje.
Jednotky 131. dělostřeleckého
oddílu s prvky baterie STA
(radiolokátory Arthur) a roty
logistiky 13. dělostřelecké
brigády vyrazily do Brd hned
první den ráno. Cvičení, jemuž předcházela důsledná
příprava, začalo na dopadové
ploše Brda palebným úkolem
pro přímou střelbu. Vypálené
dělostřelecké projektily s jistotou ničily cíle ve vzdálenos- Příslušník dělostřeleckého průzkumu
na pozorovatelně
ti jednoho kilometru.
Druhý a třetí den na řadu přišla nepřímá střelba. Po provedení rekognoskace a průzkumu bojové sestavy a sladění systému koordinace a řízení
palby oddílu mohli velitelé 1. a 2. palebné baterie hlásit veliteli oddílu pohotovost k plnění ostrých palebných úkolů. Jejich děla zaujala palebná
postavení v prostoru Sýkorek a Felbabky. Po nastavení a kontrole prvků
pro střelbu a následném povelu k palbě byly už jen slyšet výbuchy dopadajících dělostřeleckých granátů. Díky důsledné odborné přípravě a příznivým klimatickým podmínkám byly opravy pro střelbu minimální a střely
přesně nacházely svůj cíl.
V rámci střeleb proběhlo i plnění palebných úkolů příslušníky 13. dělostřelecké brigády zařazených do kurzu dělostřeleckých návodčích tzv. AFO
50
(Artillery Forward Observer).
Jejich úkolem bylo pod vedením zkušených instruktorů
rotmistra Petra Menharta
a rotného Ondřeje Hoška vyžádat a navést dělostřeleckou
palbu na stanovené cíle.
Z hlediska nasazení těchto
vojáků v mnohonárodních
operacích byl velký důraz kladen na komunikaci v anglickém jazyce.
„Ostré střelby jsou pro nás
jedinečnou příležitostí jak si
v praxi reálně prověřit doposud nabyté znalosti a dovednosti“, řekl v závěru týdenního vyvedení podplukovník
Louda, který následně dodal:
„I když všechny palebné úkoly byly splněny, neznamená
to, že bylo všechno stoprocentní. Cvičení nám odhalilo
i drobné nedostatky, na jejichž odstranění se musíme
zaměřit v dalším období.“
Foto: prap. Robert Ševčík
Příprava meteo sondy
Pokud není uvedeno jinak,
je autorem textu a fotografií
Michal Abrhám.
Nepřímá střelba z palebného postavení
baterie
Další informace o 13. dělostřelecké brigádě:
www.13db.army.cz
tiskový a informační důstojník kpt. Michal Abrhám
změna tel. čísla 973 370 010, mob. 602 157 317
e-mail: [email protected]
51
vojenský újezd Brdy
květen 2013
Újezdní úřad Vojenského újezdu Brdy
Brdy 1, 262 23 Jince
www.vojujezd-brdy.cz
ID datové schránky wxrb3kd
e-mail: [email protected]
V měsíci KVĚTNU 2013 budou ve Vojenském újezdu Brdy
prováděny střelby takto:
Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
X–
Denní střelby (09,00 – 18,00)
Noční střelby (18,00 – 24,00)
od
do
od
do
14,00
09,00
18,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
17,00
17,00
18,00
15,00
10,00
09,00
09,00
09,00
09,00
17,00
18,00
17,00
17,00
12,00
18,00
24,00
10,00
09,00
09,00
09,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Neprůjezdné
komunikace
X
X
komunikace Neřežín – Obecnice, Ohrazenice – Zaječov – „UZAVŘENA“ !!!
Prostor je uzavírán minimálně 2 hodiny před zahájením střelby!
Pro vlastní bezpečnost se před vstupem do vojenského újezdu informujte o čase
a relaci střeleb na tel. 973 370 951.
Přednosta ÚÚřVÚ Brdy
pplk. Emil Rybárik
52
Policie informuje
květen 2013
➮ V prvním čtvrtletí letošního roku došlo na příbramských silnicích ke
244 dopravním nehodám, oproti stejnému období loňského roku to bylo
o 11 více. Letos při haváriích nevyhasl žádný život, loni zemřeli dva
lidé. Bylo i méně zraněných osob.
➮ V měsíci březnu se stalo 74 nehod, o dvacet méně než v únoru. Těžce
zraněny byly čtyři osoby a 21 lehce. Nejčastější příčinou bylo tentokrát
nedání přednosti v jízdě – 13x. Přílišné sešlápnutí plynového pedálu zavinilo devět karambolů. Další příčinou byl nesprávný způsob jízdy.
U jedné havárie byl řidič pod vlivem alkoholických nápojů. Osm srážek
zavinila lesní zvěř. Na vozidlech vznikla škoda přesahující čtyři miliony korun. Na pokutách policisté vybrali 46 tisíc korun.
➮ 27letého muže jedoucího dne 23. března ráno Slavíkovou ulicí v Jincích
zastavila hlídka policie. Dechová zkouška u něj byla pozitivní, přístroj
vykázal hodnotu 0,75 promile. Další jízda mu byla zakázána a přišel
o „řidičák“.
➮ Vozidlo značky Škoda Octavia, r. z. 4E0 3721 zmizelo během noci z 3.
na 4. dubna ze Zborovské ulice v Jincích. Majiteli auta vznikla touto
krádeží škoda 92 tisíc korun.
➮ Bez řidičského oprávnění usedl za volant motorového vozidla 26letý
muž. Policisté jej zkontrolovali dne 6. dubna večer v Jincích. Zákaz
řízení má platný ještě do srpna letošního roku. Ve věci je vedeno zkrácené přípravné řízení, dotyčný se tímto jednáním dopustil maření výkonu úředního rozhodnutí.
Lenka Pavlová
OŘ PČR Příbram
53
sport
spo
rt
květen 2013
TJ Sokol Jince
CVIČENÍ RODIČŮ a DĚTÍ od 1 do 5 let
každou středu od 16 hodin v Sokolovně Jince
Cvičení je zaměřené na pohybový rozvoj dětí formou hry.
Těšíme se i na nové rodiče a děti!
MŠ
MINIKURZ ČAKROVÉ LÉČBY
7 čaker - 7 dvouhodinových lekcí
- pro vaše zdraví, pohodu a vitalitu
- lepší poznání svého těla a jeho potřeb
- nalezení příčin běžných fyzických či psychických potíží
- pochopení energetiky svého těla
- nabídnutí různých způsobů uzdravení
- možnost vyzkoušet první hodinu a pak se rozhodnout
- v případě volných míst možnost navštívit jednotlivé lekce
První hodina se koná v úterý 7. května 2013 v 19 hodin
v Mateřské škole Jince
Další CVIČENÍ v Mateřské škole Jince
PILATES pro pokročilé
Minikurz čakrové léčby
JÓGA pro ženy
BŘIŠNÍ TANEC
PILATES
Informace:
úterý
18:00 - 19:00 hod.
úterý
19:00 - 21:00 hod.
čtvrtek 17:00 - 18:00 hod.
čtvrtek 18:00 - 19:00 hod.
čtvrtek 19:00 - 20:00 hod.
začátečníci a mírně pokročilí
Katka Dendysová
tel. 773 209 123 • w w w. a z d e d . c z
54
SK JINCE 1921
fotbalový oddíl
Rozpis nadcházejících zápasů:
Jince
Jince
Krásná Hora
Jince
Nový Knín B
Jince
Borotice
Pičín
Sp. Příbram B
Jince
Milín
Jince
Dal. Dušníky
Jince
4.
11.
19.
25.
2.
8.
15.
5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
Za SK Jince
Pavel Fenik
ŠACHOVÝ ODDÍL
Tělovýchovné jednoty Jince
REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ DRUŽSTEV V ŠACHU
– ročník 2012/2013
Dne 7. 4. 2013 se hrálo 10. kolo regionálního přeboru a naše Áčko hostilo
Béčko SK Řevnice. Jak bylo v minulém zpravodaji zmíněno, čekal nás velmi silný soupeř, což se v samotném průběhu utkání potvrdilo. Áčko prohrálo 3 : 5 a černé mraky nás stále pronásledují. Ještě nám do konce přeboru zbývají dvě kola. Jak uspěli naši borci? Na 1. šachovnici vyhrál Jiří
Zadina ml., na 2. š. remizoval Martin Kováč, na 3. š. remizoval Jiří
Zadina st. a na 5. š. vyhrál Jaroslav Zadina.
14. 4. 2013 se hrálo odložené utkání Merkur Kladno B : TJ Jince A
a k příjemnému překvapení patří tento výsledek: Áčko podruhé v sezóně
vyhrálo a posílilo si naději na udržení v přeboru.
55
Áčko doma vyhrálo 5 : 3. Jak se hráči podělili o body: Na 1. šachovnici vyhrál Lukáš
Třešňák, na 2. š. vyhrál David Turický
– oba hosté, na 4. š. remizoval Jaroslav
Zadina, na 5. š. vyhrál Tomáš Zadina
a prodlužuje šňůru neporazitelnosti, na 6. š.
remizoval Antonín Slavík, na 7. š. remizoval Tomáš Bažant st. a na 8. š. si první
poloviční úspěch (remízu) vybojoval v regionálním přeboru Martin Šilhánek.
V rozhodující chvíli před
končící sezónou přispěchal
na pomoc Áčku Martin Kováč
a hned byla smůla prolomena.
Foto Miroslav Maršálek
Poř.
Všem úspěšným hráčům blahopřejeme a těm,
co se nedařilo, držíme palce do dalších bojů
na šachovnicích.
Poslední kolo přeboru se hraje 21. 4. 2013
(tj. po uzávěrce tohoto zpravodaje). Áčko
zajíždí do Medvědí Zvole – prům. ELO 1856,
tj. nejvyšší hodnocení.
Družstvo
V
R
P
1.
Klub šachistů Říčany 1925 F
7
1
1
Body Skóre Partie
22
49.0
40
2.
ŠK Řevnice B
6
1
2
19
42.0
34
3.
TJ Lokomotiva Beroun A
6
1
2
19
39.0
25
4.
ŠK Medvědi Zvole A
5
2
2
17
42.5
34
5.
ŠK Rakovník B
5
2
3
17
41.0
29
6.
Sokol Buštěhrad B
5
0
4
15
36.5
27
7.
TJ Sokol Hostivice B
4
0
5
12
36.5
27
8.
ŠK Příbram Baník A
3
1
5
10
34.0
21
9.
TJ Jince A
2
0
7
6
32.0
21
10.
ŠK Merkur Kladno B
2
0
7
6
29.0
16
11.
ŠK Mníšek pod Brdy
1
0
8
3
18.5
13
Antonín Slavík
56
zprávy z Čenkova
květen 2013
Jubilanti
Vše nejlepší, hodně zdraví, klidu a spokojenosti
do dalších let přejeme našim spoluobčanům:
MOTTLOVÁ Marie
Narození
HRUBEC Pavel
Rozloučili jsme se
MALEC Pavel
Zprávičky z malé školičky
Koncem března nás pod čenkovskou kapličkou příjemně překvapila zaječí rodinka na koledě a ovečky, které se tu jen tak proháněly…
Postavičky ze sena opět potěšily i všechny kolemjdoucí! Radost nám také udělali i docela
malí zajíčci ze sena, které pan J. Firýt každému z nás věnoval.
„Vyzkoušíme píšaličku,
odskočíme na honičku,
házíme si míčem,
káču švihnem bičem
a pak kolo, koloběžku
rozjedeme pěkně z vršku…“
O jarních hrách dětí dříve a dnes jsme si vyprávěli a některé méně známé
(např. „na špačka“) si i vyzkoušeli. Paní učitelky nás také upozornily na
různá nebezpečí, která mohou na děti čekat nejen na hřišti, na ulici, ale
i doma (při jízdě na kole používat ochrannou přilbu, hrát si jen na bezpečném místě, nezastavovat se s cizími lidmi, nabízený lákavý pamlsek vždy
odmítnout apod.)
57
„Jak se žije …“ bylo zajímavé a poučné téma o životě ve výrazně odlišných
zemích. Prostřednictvím písniček, veršů a zábavných her jsme se vypravili
za černoušky do Afriky, na severní pól za Eskymáky, do Ameriky za Indiány a do Austrálie za klokany. Ale pak jsme se ze světa rádi vrátili domů,
do Čech. Vždy u nás je přece tak krásně!!!
U Litavky jsme se s veselou jarní písničkou také konečně rozloučili
s „Paní Zimou“ a věříme, že jaro už doopravdy přijde.
V pondělí 22. dubna si určitě připomeneme „Den Země“ a 24. dubna pak
s verši
„Sv. Jiří jede pole odmykati,
aby tráva rostla, všelijaké kvítí …“
odemkneme zemi „zlatým klíčem“. A aby se trávě opravdu dařilo, chystáme se posbírat i odpadky na oblíbené louce u Kopáčova. A že jich tam přes
zimu přibylo!!!
Závěr měsíce bude již tradičně patřit čarodějnicím a našemu veselému průvodu Čenkovem, 1. máji, a ozdobenou májkou si připomeneme tradici oslav
staročeských májů na vesnici. Už se moc těšíme. Snad nám bude sluníčko
přát a pěkně hřát!
Ale protože se
všechny výše
uvedené akce
konaly po
uzávěrce tohoto
zpravodaje,
budeme vám
o tom vyprávět
až příště.
Na návštěvě
u zaječí rodinky.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie
z archivu Mateřské školy Čenkov.
58
Kluci a holky
z čenkovské školky
A co se událo v obci?
Ples „Správných chlapů“
Letošní ročník
plesu „Správných
chlapů“ z Čenkova se konal o velikonoční sobotě
30. března. Sál
„Dělnického domu“ v Čenkově
byl vyprodaný,
tradičně hrála
k tanci skupina
DYNAMIC. Byli
jsme všichni zvědaví, jaké zpestření tentokrát
chlapi připraví.
Na parketu nakonec vystoupila skupina „Na ostro“ – tanečnice s dudákem a taneční skupina, která předvedla brazilské bojové umění Capoeira.
Všichni vystupující byli z Hradce Králové.
Capoiera je tradiční brazilské bojové umění, které je součástí národní tradice a kultury. Tento způsob boje vypadá spíše jako hra, akrobatický tanec
a rytmický pohyb. Jak jsem se později dočetl, Capoiera vznikla před 400
lety, když se černoši vzbouřili proti útlaku. Otroci tu pracovali na plantážích, kde se pěstoval cukr a tabák. Základem „tance“ je krok „gingo“, což
je pohyb nohou do čtverce v určitém rytmu, který se udává na speciálním
smyčcovém nástroji, bubny a tamburínami. Při boji jsou bojovnici neustále v pohybu a nepoužívají žádné úchopy. Slučují dohromady bojové prvky
a akrobatické pohyby, např. přemety a stojky. Na závěr vystoupení, které
bylo rozděleno na tři části, spoře oděné tanečnice i tanečníci vyzvali
k tanci i hostinského Zdeňka Ulmana a další z přihlížejících diváků.
Připravena byla opět bohatá tombola. Tančilo se a živo bylo na sále i ve
výčepu ještě dlouho po půlnoci.
Pořadatelé děkují všem za hojnou účast na plese a za vytvoření báječné
atmosféry. Sponzorům děkují za jejich pomoc při organizaci plesu a za příspěvky do tomboly.
59
STAVBA PENZIONU pokračuje
Na stavbě penzionu pro seniory v Čenkově se skoro celou
zimu pracovalo. Byla odbagrována zemina po celé uvažované stavbě do potřebné hloubky
pro provedení odvodnění. Část
materiálu z demolice byla rozdrcena v přivezeném stroji.
Tento štěrk bude využit při
stavbě. V současné době probíhá samotné odvodnění stavby a trubky se zaváží štěrkem. Při odbagrování
byla též odkryta původní štola, která sloužila Bergmanovu mlýnu pro
odvod využívané vody.
Velikonoční výzdoba
Tomu, že přichází jaro a s ním Velikonoce letos
nic nenasvědčovalo, v březnu i začátkem dubna
byl ještě i v nížinách sníh. U kapličky v Čenkově se ale přesto objevila velikonoční výzdoba –
zajíc a zaječice, beránci, slepice s vajíčky…
Určitě nebude chybět ani čarodějnice, která se
u kapličky objevuje vždy před Filipojakubskou
nocí.
Oprava vozovky
Obec Čenkov byla nucena zabezpečit začátkem dubna opravu části cesty
v „Americe“, která nedovolovala vzhledem ke svému špatnému stavu příjezd svozového vozu komunálního odpadu. Nyní je již vše napraveno a situace se vrátila do normálu. Opravu provedla firma Kosta Příbram s. r. o. dne
11. 4. 2013. Následně byla tato část
cesty zaasfaltována. Při této příležitosti
byly opraveny i některé části vozovek
v obci.
60
Zábrany na ochranu žab
O tom, že se začíná oteplovat a jaro opravdu už přichází, i když letos velmi pomalu, nás přesvědčila i skutečnost, že v místě silnice na začátku
Čenkova od Příbramě u rybníka „Fabričák“, byly opět umístěny zábrany
v podobě 30 cm vysoké fólie, která pro obojživelníky představuje nepřekonatelnou bariéru. Tím je velmi snížen počet žab, které každý rok skončí
pod koly aut. Ochránci dvakrát denně zajišují přenos zachycených žab
do rybníka.
Připomeňme si, že obojživelníci se každý rok přemisují ze svých zimoviš
k různým vodním plochám, kde kladou svá vajíčka a rozmnožují se.
Na svých cestách často překonávají i nebezpečné úseky silnic.
Václav Volek
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu p. Václava Volka.
Hospoda Za Vodou Čenkov
připravuje
22. června 2013 od 13.00 hod.
3. STAROPRAMEN PÁRTY + DĚTSKÁ PÁRTY
Jste zváni na odpolední posezení a pobavení pro děti i dospělé
se soutěžemi a programem pro všechny věkové kategorie
(Kabát revival, country, oldies, dětská diskotéka).
Podrobnější program v následujícím čísle Jineckého zpravodaje
a na plakátech.
Více informací na tel. 723 654 099.
TĚŠÍ SE NA VÁS
hostinský Zdeněk Ulman
61
zprávy z Ohrazenice
květen 2013
Tvořivé odpoledne
Další tvořivé odpoledne na Ohrazenici bylo v duchu tisku na látky. Ozdobili jsme si tašky a donesená trika.
Naučili jsme se různé techniky, od tisku v podobě razítek, vybarvování
šablon houbičkou, zvládli jsme i techniku sítotisku. Své výtvory jsme
nakonec ozdobili různými třpytkami a flitry.
Prožili jsme velmi příjemné odpoledne, kdy jsme nabrali nové zkušenosti
a současně jsme si zarelaxovali při tvořivé práci.
Zájem účastníků byl veliký, a tak se těšíme na další tvořivé
odpoledne, které se bude konat v červnu.
Pokud není uvedeno jinak, jsou fotografie z archivu
p. Kamily Polákové.
Za kulturní komisi OÚ Ohrazenice
Kamila Poláková
STAROČESKÉ MÁJE 2013
Sbor dobrovolných hasičů Ohrazenice
pořádá dne 25. května 2013
tradiční Staročeské máje.
Zahájení v 10.00 hod. před restaurací „U Pstruha“ staročeskou besedou,
poté se průvod vydá obcí za doprovodu Doubravanky z Újezda.
Návrat k restauraci je plánován mezi 18. a 19. hodinou, kde proběhne
slavnostní zakončení.
Večerní zábava začíná mezi 20.00 – 20.30 hod.
Hraje skupina DEEP DAY, vstupné 60,- Kč.
Na celodenní kulturní akci srdečně zvou pořadatelé
Abyste si z májového veselí neodnášeli jen dojmy, můžete si koupit pro
radost české rukodělné výrobky (keramické hrnečky, bylinkové polštářky,
originální šperky, batikovaná trička, malované kamínky…)
Těší se na Vás M. Hrdličková, L. Pitrová - „ČESKÁ KERAMIKA“,
Ohrazenice • w w w. c e s k a k e r a m i k a . n e t
SUCHÉ MÁJE se budou konat 15. 6. 2013 – více informací v příštím
Jineckém zpravodaji.
62
kultura v Hořovicích
květen 2013
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké nám. 198, e-mail: [email protected], www.klublabe.cz
Sobota 4. 5., od 19.30 hodin
Postel pro tři - Spolek Loděnických ochotných divadelníků – L.O.Ď.
Pátek 10. 5., od 20.00 hodin
Kocábecké sdružení + Macechy
Středa 15. 5., od 19.00 hodin
Patagonie a Antarktida - vítr a led – beseda s videoprojekcí
Sobota 18. 5., od 17.00 hodin
Laco Deczi - koncert na nádvoří starého zámku Hořovice,
v případě nepříznivého počasí v klubu Labe!
Sobota 25. 5.
Šemíkův memoriál 2013
12. ročník spanilé společenské jízdy na velocipédech všeho druhu
po stopách bájného koně. Start v sobotu 25. května 2013 v 10.00 hodin
- Praha Vyšehrad. Informace na tel. 311 512915, [email protected],
www.mkc-horovice.cz nebo www.klublabe.cz.
Středa 29. 5., od 19:00 hodin
Závody dračích lodí - beseda spojená s projekcí fotografií
Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice,
klavírní a pěvecká třída Květuše Ernestové vás zve
3. května 2013: koncert TŘINÁCT - od 18.00 hodin v divadelním sále
radnice v Hořovicích, kde budou prezentována díla letošních jubilantů
(Corelli, Vaňhal, Heller, Verdi aj.)
24. května 2013: koncert duchovní hudby LA CHARITÉ - od 20.00 hodin
v kostele sv. Jiljí v Hořovicích, který se koná v rámci letošní Noci kostelů
a kaplí.
FEL“BABKA“FEST
Felbabka – fotbalové hřiště 25. května 2013 od 16.00 hodin
Vystoupí kapely: Kiss revival Praha, Falcar, Kovadlina, Miky Wnuci,
Ravenlaw a Ranydej.
Vstupné 199 Kč, předprodej 150 Kč – Informační centrum Hořovice
Info na telefonu 722 002 918
63
kultura v Příbrami
květen 2013
Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram
Legionářů 400, 261 01 Příbram 7
tel. 318 625 691, 326 531 504, 326 531 250
e-mail: [email protected]
www.divadlopribram.eu
VELKÁ SCÉNA
pá
ne
st
čt
so
ne
po
st
čt
pá
ne
út
út
st
čt
čt
pá
3.
5.
15.
16.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
26.
28.
28.
29.
30.
30.
31.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
Lex Amor Nobis – pronájem
10.00,
Matylda zasahuje aneb povídačky naší Kačky – sk. D
Škola základ života – sk. G – veřejná generálka
Škola základ života – sk. P – premiéra
Rande s duchem – sk. E
Válka Roseových
Natěrač – sk. N – Divadlo Kalich
Čechomor – Kooperativa tour 2013 – koncert
Válka Roseových – sk. KMD
Škola základ života – sk. A
Pohádka o třech námořnících
10.00,
Koncert pro děti aneb hodina zpěvu s Nezmary
Nezmaři – 35 let na cestě – koncert
Velký holky nepláčou – sk. S
Tři zlaté vlasy děda Vševěda
Ústřední hudba Armády ČR – HFAD
Bez roucha (za scénou)
19.00
15.00
10.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
17.00
19.00
14.00
10.00
19.00
16.00
10.00
19.00
10.00
MALÁ SCÉNA
so 11. 5. Divadelní společnost Půlnoc – pronájem
19.00
ne 26. 5. Na pejska a kočičku - DIVADLO PATŘÍ DĚTEM 11.00, 15.00
ESTRÁDNÍ SÁL
po 6. 5. Na přání diváků – travesti show – pronájem
ne 12. 5. Sběratelská burza
19.00
13.00
OSTATNÍ
so
4. 5.
Prohlídka divadla
14.00
D-KLUB
út 21. 5.
Jana & Jana Hejkrlíkovy – šanson
19.00
Podrobnější informace na internetových stránkách Divadla Antonína Dvořáka
Příbram nebo v Kulturním středisku Jince.
64
inzerce
květen 2013
HORKÝ Miloslav a Roman
ELEKTROINSTALACE
a
HROMOSVODY
montáže, opravy, údržba
REVIZE
JINCE 192
Tel. 318 692 491
Mobil 732 786 806, 603 875 347
E-mail: [email protected]
www.elektro-horky.cz
65
KOMINICTVÍ Jiøí HAKEN
ITKOM
Ohrazenice 108, 262 23 Jince
Tel. 774 642 211
www.revizekominu.cz • e-mail: [email protected]
Nabízí tyto služby:
- Kontrola komínu podle vládní vyhlášky č. 91 (odborné posouzení celkového
stavu spalinové cesty a kontrola požární bezpečnosti objektu vzhledem ke stavebnímu provedení komínů)
- Revize komínu – provádí se vždy při kolaudaci, připojení nového spotřebiče, nebo vyhoření komínu
- Čištění (mechanické odstranění produktu spalování)
- Posouzení spalinové cesty (protokol o výsledku nebo zápis do provozní knihy
kotelny o výsledku kontroly spalinové cesty)
- Měření spalin
- Prohlídka komínu inspekční kamerou
- Rekonstrukce – vložkování komínu (všemi typy vložek - nerez, plast, keramika)
- Nové komíny – vícevrstvé kovové, keramické
MIROSLAV UNGR – Pod Královkou 355, Jince
VODOINSTAL ACE
TOPENÁŘSTVÍ
KOMINICTVÍ
■
■
■
■
■
■
Čištění komínů a kouřovodů (spalinová cesta), výběr sazí
Kontrola spalinových cest dle nařízení vlády č. 91/2010 včetně
zprávy o provedené kontrole
Případná kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem
Archivace záznamů a zpráv o provedené kontrole
Čištění kotlů na tuhá paliva, odstranění závad
Praxe v oboru kominictví 15 let
KONTAKT: tel. 607 520 320 ■ e-mail: [email protected]
66
Zemní práce
Terénní úpravy
Výkopové práce
pomocí strojů
JCB 3CX (traktobagr)
TAKEUCHI TB 125 (minibagr)
tel. / fax: 318 692 055
67
mobil: 606 157 295
JOSEF DIVIŠ
Podluhy 43
268 01 Hořovice
tel. 775 930 287
[email protected]
ZEDNICKÉ PRÁCE
Kompletní dodávky staveb
Rekonstrukce a výstavba
rodinných domů a bytů
Obklady a dlažby • Sádrokartony
Zámkové dlažby • Ploty
Zateplení rodinných domů
Drobné zednické práce
MILOSLAV KADLEC
Slavíkova 85, 262 23 Jince
ODVOZ FEKÁLIÍ
A ODPADNÍCH VOD
Z ŽUMP A JÍMEK
cisternou na 3.300 litrů
KONTAKT: tel. 602 193 754 nebo 723 053 269
68
BAZAR IVET
IVETA
A
HOSTOMICE - náměstí (vedle nákupního střediska)
tel. 731 728 939
použitý nábytek
bytové doplňky
elektro
kola, lyže
a mnoho dalších zajímavých věcí pro váš dům,
byt, chatu či chalupu
Nabídka na ploše 250 m 2
.bazariveta.cz
B l i ž š í i n f o n a www
www.bazariveta.cz
MALÍŘSKÉ a LAKÝRNICKÉ PRÁCE
Miloš Holub – Křešín
Tel. 723 603 616
CYKLOSERVIS Jince
Nicolas PIETRULA, Jince 262 23, Na Vyhlídce 437
Nabízíme vám následující služby:
• údržby kol před a po sezóně
• opravy všech typů jízdních kol
• výplety a centrování kol
• výměna duší a plášů
• montáž doplňků a příslušenství
• stavba silničních i MTB kol
na zakázku
Kontakty: tel. 723 412 180, e-mail: [email protected]
Více informací na našich stránkách: www.cykloservis.wbs.cz
69
• LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY • LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
• VÝCVIKOVÉ TÁBORY
Letní dětské tábory v Nadějkově
Termín
1. turnus
2. turnus
3. turnus
4. turnus
28.
8.
17.
28.
6. –
7. –
7. –
7. –
8.
17.
28.
4.
Věk dětí
7.
7.
7.
8.
2013
2013
2013
2013
6 - 15 let
6 - 17 let
6 - 15 let
6 - 15 let
Cena
3
3
4
2
620
420
180
630
Kč (včetně DPH)
Kč (včetně DPH)
Kč (včetně DPH)
Kč (včetně DPH)
Cena zahrnuje dopravu autobusy z Příbrami, ubytování,
stravování, pojištění dětí u ČSOB pojišt’ovny a pojištění CK
proti úpadku u ČPP.
• dětský tábor leží uprostřed lesů, oblast Milevska
a Tábora; ubytování - chatky a stany
• k dispozici je hřiště, ohniště, lodičky, pin-pong
a trampolína
• stravování je 5x denně ve zděné jídelně;
společné WC a sprchy
• neustálý zdravotnický dohled a pečlivě připravený
program pod vedením školeného a osvědčeného
kolektivu je samozřejmostí
24. 5. – 2. 6.
14. 6. – 23. 6.
24. 5. – 2. 6.
14. 6. – 23. 6.
17. 8. – 25. 8.
25. 8. – 1. 9.
1. 9. – 8. 9.
Ubytování v chatkách s elektřinou + stravování: 3 060 Kč / osoba (vč. DPH)
Ubytování v chatkách bez elektřiny + stravování: 2 790 Kč / osoba (vč. DPH)
Ubytování ve stanu s podlážkou (2 lůžka): 2 610 Kč / osoba (vč. DPH)
Cena tábora - psovod se psem: 2 000 Kč (vč. DPH); další pes: 700 Kč (vč. DPH)
Výcvikový tábor v Lázních Bělohrad
Termín: 14. 7. – 21. 7. (figurant: Jan Kubricht)
sportovní kynologie, výcvik agilit
+ nácvik Zumby provede Mira Bednářová
Cena: 500 Kč za psa
70
2. 8. – 10. 8. (figurant: Ivan Bindík)
sportovní kynologie, výcvik agilit
provede mistryně rep. Vladimíra Čistínová
Cena: začátečník 500 Kč, pokročilý 900 Kč
Slavíkova 137, Jince
Provozní doba:
po – pá 12.00 – 22.00
so – ne 14.00 – 22.00
Bližší informace: Martina Nováková, tel. 603 809 080
Nově
• točená zmrzlina (vanilková, čokoládová, míchaná)
• kopečková zmrzlina (čokoláda, karamel, Míša, pistáciová,
Šmoula, vanilka, citrón, raphaello, meloun, schnappi, whisky
team, mango, višeň, jahoda, banán, tiramisu, oříšek)
• mléčný šejk Vám rádi uděláme z jakékoliv zmrzliny
• dorty – zákusky – muffiny
• Velkopopovický Kozel 11°
• točená limonáda malinovka a kola
Každá desátá pizza (průměr 32 cm) ZDARMA!
1. Margharita (tomatový základ, sýr, bazalka), 2. Rajčatová (tomatový
základ, sýr, bazalka, čerstvá rajčata), 3. Šunková (tomatový základ,
sýr, šunka, oregáno), 4. Salámová (tomatový základ, sýr, pikantní salám,
oregáno), 5. Slaninová (tomatový základ, sýr, slanina, cibule, paprika,
oregáno), 6. Špenátová (tomatový základ, sýr, špenát s česnekem,
oregáno), 7. Žampiónová (tomatový základ, sýr, šunka, žampióny, černé
olivy, oregáno), 8. Hawai (tomatový základ, sýr, sýr, šunka, ananas),
9. Sýrová (smetanový základ, eidam, mozzarella, hermelín, niva, parmazán),
10. Hermelínová (tomatový základ, sýr, slanina, hermelín, oregáno),
11. Slaninová se špenátem (tomatový základ, sýr, slanina, špenát s česnekem,
vejce, oregáno), 12. Šunková s nivou (smetanový základ, sýr, šunka, niva,
cibule, vejce, oregáno), 13. Mexická (tomatový základ, sýr, pikantní
salám, cibule, paprika, feferonky, vejce, oregáno), 14. Al Capone (tomatový
základ, sýr, šunka, slanina salám, paprika, oregáno), 15. Tuňáková
(tomatový základ, sýr, tuňák, cibule, černé olivy, oregáno), 16. Kuřecí
(tomatový základ, sýr, niva, kuřecí maso na kari, kukuřice, oregáno).
T ě š í m e s e n a Va š i n á v š t ě v u .
71
Download

Jinecký zpravodaj - květen 2013