Klub chovatelů grifonků a brabantíků, o.s.
Czech Griffon and Petit Brabancon Club
KATALOG
CATALOGUE
Speciální výstava
MEMORIÁL FRANTIŠKA PĚNIČKY
18. říjen 2014
Kutná Hora, Kulturní dům Lorec
Specialty Show, October 18, 2014
Kutná Hora, Czech Republic
www.kchgb.eu
Výstavní výbor / Show Committee
Ředitel výstavy / Director of Show
Ekonom / Treasurer
Technický vedoucí / Technical manager
Katalog / Catalogue
Ilustrace / Cartoons
Kadlec Jakub
Mgr. Pozdíšková Libuše
Pellerová Jaroslava
Kshyshovskyy Anatoliy
Bleeker Hans
Speciální výstava / Specialty Show
Kruh č. 1 / Ring N. 1
Rozhodčí / Judge
Vedoucí kruhu / Steward
Zapisovatel / Secretary
de Ridder – Onghena Liliane, BE
MVDr. Fiedler Aleš
Baron Tomáš
Kruh č. 2 / Ring N. 2
Rozhodčí / Judge
Vedoucí kruhu / Steward
Zapisovatel / Secretary
Constantine John, US
Kadlec Jakub
Mgr. Kadlecová Ester, DiS.
Výstavní kancelář / Show office
Kshyshovskyy Anatoliy
Program / Programme
08.00 – 09.00
09.00 – 09.15
09.30 – 15.30
přejímka / Entry of the dogs
zahájení výstavy / Official opening of the Show
posuzování psů / Judging in the rings
Vážení přátelé,
vítáme Vás na naší Speciální výstavě se zadáváním titulu Vítěz speciální výstavy v prostorách
Kulturního domu Lorec v Kutné Hoře. Jsme rádi, že naše pozvání také přijali rozhodčí –
specialisté pro naše plemena, a to paní Liliane de Ridder-Onghena z Belgie a pan John
Constantine ze Spojených Států.
Poděkovat se patří všem spolupracovníkům a přátelům, kteří se podíleli na přípravě výstavy.
Bez jejich pomoci by nebylo možné takto velkou akci zorganizovat.
Přejeme všem pěkné zážitky, hodně poučení a velkou zábavu mezi obdivovateli našich grifonků
a brabantíků.
Výstavní výbor
Tituly
U psů a fen oceněných známkou „velmi nadějný“, „nadějný“, výborný“ nebo „velmi dobrý“ bude
stanoveno pořadí prvních čtyř jedinců. Udělení titulů není nárokové. Tituly mohou být zadány bez
ohledu na počet soutěžících psů, pokud kvalita kandidáta odpovídá. Zadávání CAC-ČR se řídí
předpisy ČMKU.
CAJC
CAC-ČR
Res. CAC
Vítěz Speciální výstavy
Nejlepší mladý plemene
Nejlepší veterán plemene
Vítěz plemene FCI (BOB)
zadává se psům a fenám oceněným ve třídě mladých známkou
výborný 1.
zadává se psům a fenám oceněným v mezitřídě, ve třídě otevřené a
vítězů známkou výborný 1.
zadává se psům a fenám oceněným v mezitřídě, ve třídě otevřené a
vítězů známkou výborný 2.
nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC
titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence
všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC
pes nebo fena, kteří obdrželi ve třídě veteránů ocenění výborný 1
o tento titul soutěží Nejlepší mladý pes nebo fena, všichni psi a
feny ocenění CAC-ČR a Nejlepší veterán
Ceny
Každý vystavovatel obdrží posudek a diplom.
Rozhodčí
V kruhu posuzuje jeden rozhodčí, který je oprávněn odmítnout posoudit jedince, který nastoupil
do kruhu opožděně. Rozhodčí posuzuje podle platných standardů FCI. Protest proti rozhodnutí
rozhodčího je nepřípustný. Zápis do průkazu původu je na požádání ve výstavní kanceláři od
11.00 hod.
Všeobecná ustanovení
- Na výstavě se posuzuje podle výstavního řádu FCI a ČMKU.
- Výstava je přístupná všem psům a fenám, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadovaného
pro zařazení do třídy. Importovaní psi musejí být zapsání v české plemenné knize.
- Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za
úhyn nebo ztrátu psa.
- Volné pobíhání psů není dovoleno. Každý pes musí být opatřen obojkem, vodítkem.
- Každý účastník akce je odpovědný za škody v areálu výstavy způsobené jím nebo jeho
psem/psy.
- Změny exteriérů psa prováděné lakováním, tónováním srsti a úpravou trimováním s
vyvazováním psů na stolech jsou zakázány.
- Z účasti na výstavě jsou vyloučeni psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo
zúčastňovat se výstav. Vylučují se háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící
feny, štěňata mladší 4 měsíců a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k
odstranění vady v exteriéru a psi s kupírovanýma ušima.
Protest
Protest může být podán pouze z formálních důvodů, a to písemně pouze během výstavy do
skončení posuzování v kruhu, ve výstavní kanceláři, současně se složením jistiny 1200 Kč, která
při rozhodnutí v neprospěch stěžovatele (vystavovatele) propadne.
POZOR: Překontrolujte správnost zařazení Vašeho psa do třídy, pohlaví a plemene.
Přeřazování psa na výstavě z třídy do třídy jako nový požadavek vystavovatele není možné.
Kruh 1: Liliane de Ridder-Onghena, BE
Belgický grifonek
Griffon Belge
psi třída štěňat / male baby class
psi třída mladých / male junior class
psi mezitřída / male intermediate class
psi třída otevřená / male open class
psi třída vítězů / male champion class
psi třída čestná / male honour class
feny třída štěňat / female baby class
feny třída dorostu / female puppy class
feny třída mladých / female junior class
feny třída otevřená / female open class
feny třída vítězů / female champion class
Bruselský grifonek
Griffon Bruxellois psi třída štěňat / male baby class
psi třída dorostu / male puppy class
psi třída mladých / male junior class
psi mezitřída / male intermediate class
psi třída otevřená / male open class
psi třída vítězů / male champion class
feny třída štěňat / female baby class
feny třída dorostu / female puppy class
feny třída mladých / female junior class
feny mezitřída / female intermediate class
feny třída otevřená / female open class
feny třída vítězů / female champion class
feny třída veteránů / female veteran class
1
2
3
5
8
13
14
15
17
20
21
1
2
4
7
12
13
14
16
19
20
23
78
80
83
87
89
91
94
97
101
105
107
110
113
79
82
86
88
90
93
96
100
104
106
109
112
114
23
1
1
2
3
5
1
1
2
3
1
3
37
2
3
4
2
2
3
3
4
4
2
3
3
2
26
28
32
35
41
43
44
46
48
57
63
73
76
77
54
3
2
4
3
6
2
1
2
2
9
6
10
3
1
Kruh 2: John Constantine, US
Brabantík
Petit Brabancon psi třída štěňat / male baby class
psi třída dorostu / male puppy class
psi třída mladých / male junior class
psi mezitřída / male intermediate class
psi třída otevřená / male open class
psi třída vítězů / male champion class
psi třída veteránů / male veteran class
feny třída štěňat / female baby class
feny třída dorostu / female puppy class
feny třída mladých / female junior class
feny mezitřída / female intermediate class
feny třída otevřená / female open class
feny třída vítězů / female champion class
feny třída veteránů / female veteran class
24
27
29
33
36
42
44
45
47
49
58
64
74
77
GRIFONEK BELGICKÝ
GRIFFON BELGE
PSI
MALES
štěňat/Puppy Minor class
1. JASMÍNEK Grand Petros, CMKU/BEG/3026/14, 5/8/2014, o.: MR. BIG Mawpet, m.:
FIALKA Grand Petros, ch.: Dufek Petr, m.: Dufek Petr VN1
mladých/Junior class
2. DASCH DEWEY Rolsvi, CMKU/BEG/2764/13, 7/2/2013, o.: Nizhegorodskoe
Ocharovanie Zevs, m.: VIVIEN Roxmavel, ch.: Víchová Olga, m.: Krsová Jiřina VD1
mezitřída/Intermediate class
3. GLOBE TROTTER Corsairey Casch, CMKU/BEG/2590/12, 11/3/2012, o.: Endless
Glamour, m.: KETTY Prima Grichia, ch.: Kupčíková Ilona, m.: Kopecká Kateřina abs.
4. XAVIER Černý onyx, CMKU/BEG/2628/13/14, 2/6/2013, o.: Petit Belgique Fandorin,
m.: NAOMI CAMPBELL Černý onyx, ch.: Čermáková Martina, m.: Hanáková Ivana abs.
otevřená/Open class
5. BONSOIR Corsairey Casch, CMKU/BEG/2339/11/13, 12/6/2011, o.: Fiddle Stick´s All
That Jazz, m.: WHITE CHOCOLATE Corsairey Casch, ch.: Kupčíková Ilona, m.: Kupčíková
Ilona V2, R.CAC
6. EASTWOOD Dog-Lome, CMKU/BEG/2500/12, 7/1/2012, o.: Baddy Savage of day, m.:
CONSTANS Cihlářovy zahrady, ch.: Krsová Jiřina, m.: Karásková Hana VD3
7. Mr. BIG Mawpet, CMKU/BEG/2464/12, 5/30/2012, o.: ZAIDA Mawpet, m.:
LAVANDER Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie V1, CAC
vítězů/Champion class
8. BOŘEK z Krchova vrchu, CMKU/BEG/2299/11/12, 9/16/2011, o.: Paragons Eye of the
Tiger at Grand Petros, m.: DIANKA Větrná pole, ch.: Jílková Dana, m.: Jílková Dana V4
9. ELLIOT ELATE Fatal Gang, CMKU/BEG/2381/12/13, 1/30/2012, o.: Fiddle Stick´s
All That Jazz, m.: Pacey Tiny Tinkle, ch.: Matoulková Anna, m.: Jedličková Renáta abs.
10. GEOFFROY Černý onyx, CMKU/BEG/1905/09/12, 12/24/2009, o.: Coomcoom des
Patibullies, m.: AY-SCHA Černý onyx, ch.: Čermáková Martina, m.: Patterman Jan V3
11. Nizhegorodskoe Ocharovanie Zevs, CMKU/BEG/2257/-11/11/12, 3/19/2011, o.:
Nizhegorodskoe Ocharovanie Invinsibl King, m.: Nizhegorodskoe Ocharovanie Violetta, ch.:
Korotkova Irina, m.: Ulrychová Petra V2, R.CAC
12. ZAIDA Mawpet, CMKU/BEG/1991/10/11, 5/5/2010, o.: Paragons Eye of the Tiger at
Grand Petros, m.: XENIE Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová
Valerie V1, CAC, VSV, BOB
čestná/Honorary class
13. Paragons Eye of the Tiger at Grand Petros, CMKU/BEG/1696/-08/07/09, 11/29/2007,
o.: Hilltop's Dapper Dan of Runor, m.: Paragons Lilly de Littlepaws, ch.: Fleener Kathy, m.:
Dufek Petr V1, VTČ
FENY
FEMALES
štěňat/Puppy Minor class
14. HELLO KITTY Mont Arwen, CMKU/BEG/3025/14, 5/22/2014, o.: Nizhegorodskoe
Ocharovanie Zevs, m.: GERBERKA Grand Petros, ch.: Ulrychová Petra, m.: Ulrychová Petra
VN1
dorostu/Puppy class
15. BEZINKA z Kornoutku, CMKU//3022/14, 4/6/2014, o.: Beauview Storm Warning, m.:
DOBRONIKA Grand Petros, ch.: Pozdíšková Libuše, m.: Pozdíšková Libuše N2
16. PRET-A-PORTER Corsairey Casch, CMKU/BEG/2949/14, 3/10/2014, o.: Manitoba's
Best of the Best, m.: LADY Prima Grichia, ch.: Kupčíková Ilona, m.: Petrová Lenka N3
95. POLKA DOT Corsairey Casch, CMKU/BEG/2950/14, 3/10/2014, o.: Manitoba's Best
of the Best, m.: LADY Prima Grichia, ch.: Kupčíková Ilona, m.: Pellerová Jaroslava VN1
mladých/Junior class
17. DESIRE DORISS Rolsvi, CMKU/BEG/2766/13, 7/2/2013, o.: Nizhegorodskoe
Ocharovanie Zevs, m.: VIVIEN Roxmavel, ch.: Víchová Olga, m.: Prchalová Jana DOBRÝ
18. NOIR NIKITA Corsairey Casch, CMKU/BEG/2911/13, 12/21/2013, o.: Manitoba's
Best of the Best, m.: X'CZECH STORY Corsairey Casch, ch.: Kupčíková Ilona, m.:
Kupčíková Ilona VD2
19. REBECCA Mawpet, CMKU/BEG/2759/13, 6/15/2013, o.: GUY Mawpet, m.:
BALBÍNA Valis Bohemia, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie V1,
CAJC, VSVM, BOJ
otevřená/Open class
20. BIGELLA de la Tormenta del mar, CMKU/BEG/2419/12, 4/9/2012, o.: Neibade´s
Discovery Denzel, m.: DARINKA z Aréty, ch.: Vokounová Bohdana, m.: Průchová Michaela
DOBRÝ
vítězů/Champion class
21. BIGGI Zlatá nymfa, CMKU/BEG/2109/10, 11/25/2010, o.: BLACK RAIN at Rocmavel
Rickshaw, m.: UTTE Dog-Lome, ch.: Karásková Hana, m.: Karásková Hana V2, R.CAC
22. DÁŠEŇKA Devilkins, CMKU/BEG/2131/11/13, 2/15/2011, o.: ADIS Ondrvel, m.:
Julishka Slnečný lúč, ch.: Ošťádalová Lenka, m.: Todorová Jaroslava VD3
23. DOBRONIKA Grand Petros, CMKU/BEG/2060/10/12, 8/12/2010, o.: Paragons Eye of
the Tiger at Grand Petros, m.: Bazalka Grand Petros, ch.: Dufek Petr, m.: Pozdíšková Libuše
V1, CAC, VSV
BRABANTÍK
PETIT BRABANCON
PSI
MALES
štěňat/Puppy Minor class
24. EDMOND Roxmavel, CMKU/BAG/3062/14, 4/29/2014, o.: Rickshaw Black Rain at
Roxmavel, m.: CLARIDGE Roxmavel, ch.: Velenová Marie, m.: Buňatová Klára VN1
25. SILVIO Dog-Lome, CMKU/BAG/2996/14, 4/26/2014, o.: ADI DASSLER Meskalin,
m.: IRA Dog-Lome, ch.: Krsová Jiřina, m.: Kořínková Irena N2
26. TAKE IT EASY Bag-Ceg, CMKU//3030/14, 5/18/2014, o.: Louis For Malos Kobolde
Russisch Geist, m.: COOKIE z Gargamellu, ch.: Buňatová Klára, m.: Buňatová Klára ABS.
dorostu/Puppy class
27. BUDULÍNEK od Fifinky, CMKU/BAG/3044/14, 4/18/2014, o.: TERI Prima Grichia,
m.: FIONA Canis Ludens, ch.: Turková Jitka, m.: Turková Jitka N1
28. GABRIELL Francouzská lilie, CMKU/BAG/2966/14, 3/30/2014, o.: BASTIEN
Francouzská lilie, m.: LILLI MARLEN Černý onyx, ch.: Nevšímalová Kamila, m.:
Nevšímalová Kamila N2
mladých/Junior class
29. ALOIS od Fifinky, CMKU/BAG/2724/13, 5/9/2013, o.: Hassunassun Loisto-Juttu, m.:
FIONA Canis Ludens, ch.: Turková Jitka, m.: Ondřich Roman DOBRÝ
30. MELODY MAKER Corsairey Casch, CMKU/BAG/2728/13, 5/10/2013, o.: RICK
Prima Grichia, m.: Adki Mistress Britz, ch.: Kupčíková Ilona, m.: Peller Petr V1, CAJC,
VSVM, BOJ
31. QWIDDO Dog-Lome, CMKU/BAG/2856/13, 10/19/2013, o.: Goldene Horde Helios,
m.: HALINA Dog-Lome, ch.: Krsová Jiřina, m.: Krsová Jiřina VD3
32. SAM Mawpet, CMKU/BAG/2793/13, 8/2/2013, o.: OZIRIS Roxmavel, m.: KAYLA
Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie VD2
mezitřída/Intermediate class
33. LEXUS Bag-Ceg, CMKU/BAG/2622/13/14, 2/1/2013, o.: Goldene Horde Helios, m.:
CAJ JUDY z Gargamellu, ch.: Buňatová Klára, m.: Buňatová Klára DOBRÝ
34. BLUE BAY'S QUAND VIENT LE MATIN, FI18464/13, 2/11/2013, o.: BEAUVIEW
NIGHT IN THE CITY, m.: BEAUVIEW IN THE BUFF, ch.: Salmela M./Hilpinen J., m.:
Hilpinen Jarmo + Salmela Marko V1, CAC
35. VILI Prima Grichia, CMKU/BAG/2653/13, 1/24/2013, o.: RICK Prima Grichia, m.:
ORINA Prima Grichia, ch.: Pellerová Jaroslava, m.: Králová Radka V2, R.CAC
otevřená/Open class
36. ADI DASSLER Meskalin, CMKU/BAG/2554/12/13, 9/19/2012, o.: AMULET
ADONIS Bag-Ceg, m.: ADAMKA Roxmavel, ch.: Kořínková Irena, m.: Krsová Jiřina VD4
37. CEDRIK z Krchova vrchu, CMKU/BAG/2577/12/13, 10/14/2012, o.: GUY Mawpet,
m.: FRÍDA Větrná pole, ch.: Jílková Dana, m.: Jílková Dana V3
38. DANIEL Bohemia Hapet, CMKU/BAG/2521/12, 7/25/2012, o.: BUSTIN A MOVE
Paragons, m.: BESINKA Mawpet, ch.: Petrová Hana, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie
V1, CAC, VSV
39. LEGEND CAN TALK Corsairey Casch, CMKU/BAG/2687/13, 4/10/2013, o.: JACK
AND DANDY Corsairey Casch, m.: LADY Prima Grichia, ch.: Kupčíková Ilona, m.:
Králová Radka V2, R.CAC
40. QANTO Prima Grichia, CMKU/BAG/2142/11/13, 3/13/2011, o.: OZIRIS Roxmavel,
m.: CHELSEA Prima Grichia, ch.: Pellerová Jaroslava, m.: Janegová Naděžda DOBRÝ
41. BLUE BAY'S ROI DE LA RÉVOLUTION, FI20880/13, 2/18/2013, o.: BEAUVIEW
NIGHT IN THE CITY, m.: X'SUOMI DREAM CORSAIREY CASCH, ch.: Salmela
M./Hilpinen J., m.: Hilpinen Jarmo + Salmela Marko VD
vítězů/Champion class
42. BASTIEN Francouzská lilie, CMKU/BAG/2103/10/12, 10/30/2010, o.: OZIRIS
Roxmavel, m.: CIBULKA Větrná pole, ch.: Nevšímalová Kamila, m.: Nevšímalová Kamila
V2, R.CAC
43. GUY Mawpet, CMKU/BAG/2156/11, 3/6/2011, o.: COOMCOOM des Patibullies, m.:
LAVANDER Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie V1, CAC
veteránů/Veteran class
44. BLUE BAY'S DE MON CHAGRIN, FIN35500/04, 5/24/2004, o.: MARQUANT THE
VIKING, m.: BLUE BAY'S AND I MADE IT, ch.: Salmela M./Hilpinen J., m.: Hilpinen
Jarmo + Salmela Marko V1, NEJ. VETERÁN, BOV
FENY
FEMALES
štěňat/Puppy Minor class
45. ELOISE Roxmavel, CMKU/BAG/3063/14, 4/29/2014, o.: Rickshaw Black Rain at
Roxmavel, m.: CLARIDGE Roxmavel, ch.: Velenová Marie, m.: Velenová Marie VN2
46. TOUCH OF SKY Bag-Ceg, CMKU/BAG/3031/14, 5/18/2014, o.: Louis For Malos
Kobolde Russisch Geist, m.: COOKIE z Gargamellu, ch.: Buňatová Klára, m.: Buňatová
Klára VN1
dorostu/Puppy class
47. GABRIELLE Francouzská lilie, CMKU/BAG/2971/14, 3/30/2014, o.: BASTIEN
Francouzská lilie, m.: LILLI MARLEN Černý onyx, ch.: Nevšímalová Kamila, m.:
Nevšímalová Kamila N2
48. YLI Prima Grichia, CMKU/BAG/2978/14, 3/22/2014, o.: Arden Ratcatcher's, m.: Nela
Prima Grichia, ch.: Pellerová Jaroslava, m.: Vítková Iveta VN1
mladých/Junior class
49. ÁJA od Fifinky, CMKU/BAG/2725/13, 5/9/2013, o.: Hassunassun Loisto-Juttu, m.:
FIONA Canis Ludens, ch.: Turková Jitka, m.: Turková Jitka DOBRÝ
50. CHIQUITA Větrná pole, CMKU/BAG/2865/13, 11/7/2013, o.: GULLIVER Větrná
pole, m.: HOLLA HO-HO Černý onyx, ch.: Hřebačková Jaroslava, m.: Káninská Markéta
ABS.
51. LA BELLE CHERRIE Valis Bohemia, CMKU/BAG/2837/23, 9/27/2013, o.: Goldene
Horde Helios, m.: XANDRA Mawpet, ch.: Haklová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová
Valerie VD3
52. MANON Valis Bohemia, CMKU/BAG/2892/13, 11/28/2013, o.: AMULET ADONIS
Bag-Ceg, m.: ITHAKA Mawpet, ch.: Haklová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie
DOBRÝ
53. Nyghtz Little Whirlwind, SHSB/LOS719689, 6/24/2013, o.: DALGADO Bag-Ceg, m.:
Faye Little Whirlwind, ch.: Meile Annelise, m.: Meile Annelise DOBRÝ
54. PACHIATTA Bag-Ceg, CMKU/BAG/2786/13, 7/30/2013, o.: WOODY Dog-Lome, m.:
JUDITHA Dog-Lome, ch.: Buňatová Klára, m.: Buňatová Klára V2
55. PANAMERA Dog-Lome, CMKU/BAG/2830/13, 9/4/2013, o.: Goldene Horde Helios,
m.: VALIKA Dog-Lome, ch.: Krsová Jiřina, m.: Krsová Jiřina VD4
56. QUEEN OF HEARTS Bag-Ceg, CMKU/BAG/2791/13, 8/3/2013, o.: DALGADO BagCeg, m.: CHICKIE Bag-Ceg, ch.: Buňatová Klára, m.: Buňatová Klára V1, VSVM, CAJC
57. WELLA Prima Grichia, CMKU/BAG/2709/13, 5/4/2013, o.: RICK Prima Grichia, m.:
NELA Prima Grichia, ch.: Pellerová Jaroslava, m.: Peller Petr DOBRÝ
mezitřída/Intermediate class
58. AMÁLKA od Fifinky, CMKU/BAG/2726/13, 5/9/2013, o.: Hassunassun Loisto-Juttu,
m.: FIONA Canis Ludens, ch.: Turková Jitka, m.: Turková Jitka DOSTATEČNÝ
59. BELLA Malá Europe, CMKU/BAG/2665/13, 2/6/2013, o.: CELÍK Grand Petros, m.:
CHIQUITA Malý poutník, ch.: Vodehnalová Lenka, m.: Kolářová Eva VD2
60. DEBIE Zlatá nymfa, CMKU/BAG/2763/13, 6/24/2013, o.: GUCCI Mawpet, m.:
APOLENKA Zlatá nymfa, ch.: Karásková Hana, m.: Karásková Hana DOBRÝ
61. NAVARAMA Dog-Lome, CMKU/BAG/2775/13, 7/16/2013, o.: GUTCHI Dog-Lome,
m.: Z'YADWIGA Dog-Lome, ch.: Krsová Jiřina, m.: Krsová Jiřina DOBRÝ
62. POPPY Mawpet, CMKU/BAG/2609/13, 1/3/2013, o.: OZIRIS Roxmavel, m.: JEANS
Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie DOBRÝ
63. BLUE BAY'S REFRAIN QUI ME PLAIT, FI20881/13, 2/18/2013, o.: BEAUVIEW
NIGHT IN THE CITY BEAUVIEW, m.: X'SUOMI DREAM CORSAIREY CASCH, ch.:
Salmela M./Hilpinen J., m.: Hilpinen Jarmo + Salmela Marko V1, CAC, VSV, BOB
otevřená/Open class
64. AMÁLKA Japrot, CMKU/BAG/2544/12, 9/11/2012, o.: JONÁŠ Corsairey Casch, m.:
FIALKA Větrná pole, ch.: Prchalová Jana, m.: Prchalová Jana DOBRÝ
65. ANGIE z Cordulčina košíčku, CMKU/BAG/2166/11, 3/8/2011, o.: JAMES BOND
Tamaguči, m.: CORDULKA Černý onyx, ch.: Jakubcová Monika, m.: Patterman Jan
DOBRÝ
66. CAMILLKA Francouzská lilie, CMKU/BAG/2505/12, 7/1/2012, o.: Fiddle Stick´s All
That Jazz, m.: CIBULKA Větrná pole, ch.: Nevšímalová Kamila, m.: Nevšímalová Kamila
V4
67. CLEA z Krchova vrchu, CMKU/BAG/2581/12/14, 10/14/2012, o.: GUY Mawpet, m.:
FRÍDA Větrná pole, ch.: Jílková Dana, m.: Hanáková Ivana ABS.
68. Faye Little Whirlwind, SHSB/LOS689698, 3/12/2010, o.: Bolivar Little Whirlwind, m.:
Quaint Lady Ilkley Moor, ch.: Meile Annelise, m.: Meile Annelise DOBRÝ
69. GERBERKA Grand Petros, CMKU/BAG/2469/12, 6/9/2012, o.: Channa's Play Boy,
m.: Bazalka Grand Petros, ch.: Dufek Petr, m.: Ulrychová Petra V3
70. CHAYENNE Bag-Ceg, CMKU/BAG/2295/11/13, 9/12/2011, o.: GABRIEL Mawpet,
m.: COOKIE z Gargamellu, ch.: Buňatová Klára, m.: Buňatová Klára V
71. INDIA Mawpet, CMKU/BAG/2201/11, 4/27/2011, o.: OZIRIS Roxmavel, m.:
BALBÍNA Valis Bohemia, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie V2,
R.CAC
72. ITHAKA Mawpet, CMKU/BAG/2204/11, 4/27/2011, o.: OZIRIS Roxmavel, m.:
BALBINA Valis Bohemia, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie V1,
CAC
73. MOYA Dog-Lome, CMKU/BAG/2772/13, 7/3/2013, o.: GUCCI Mawpet, m.: SENTA
Dog-Lome, ch.: Krsová Jiřina, m.: Krsová Jiřina V
vítězů/Champion class
74. BESINKA Mawpet, CMKU/BAG/2000/10/11, 5/14/2010, o.: OZIRIS Roxmavel, m.:
JEANS Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Petrová Hana V3
75. FIALKA Grand Petros, CMKU/BAG/2232/11, 5/27/2011, o.: Paragons Eye of the
Tiger at Grand Petros, m.: Runor's Ruby Pertos, ch.: Dufek Petr, m.: Dufek Petr V1, CAC
76. XANDRA Mawpet, CMKU/BAG/1939/10, 2/25/2010, o.: OZIRIS Roxmavel, m.:
AMÁLKA Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie V2, R.CAC
veteránů/Veteran class
77. ESCHLI FIBI Usire, CMKU/BAG/641/01, 12/20/2001, o.: GILBERT Mawpet, m.:
AIMIE Usire, ch.: Pidrmanová Jarmila, m.: Novosadová Věra VD1
GRIFONEK BRUSELSKÝ
GRIFFON BRUXELLOIS
PSI
MALES
štěňat/Puppy Minor class
78. HONEY CAKE Mont Arwen, CMKU/BRG/3023/14, 5/22/2014, o.: Nizhegorodskoe
Ocharovanie Zevs, m.: GERBERKA Grand Petros, ch.: Ulrychová Petra, m.: Baumruková
Magda N1
79. CHICCO VALENTINE de la Tormenta del mar, CMKU/BRG/3038/14, 5/11/2014,
o.: TERI Prima Grichia, m.: Bon Fayr Lady Sunny Bunny, ch.: Vokounová Bohdana, m.:
Vokounová Bohdana ABS.
dorostu/Puppy class
80. BOHOUŠ od Fifinky, CMKU/BRG/3043/14, 4/18/2014, o.: TERI Prima Grichia, m.:
FIONA Canis Ludens, ch.: Turková Jitka, m.: Turková Jitka VN1
81. Gasper Joseph's Gift de la Tormenta del mar, CMKU/BRG/2964/14, 3/19/2014, o.:
Denzel Discovery Neibade's, m.: Channel Černý onyx, ch.: Vokounová Bohdana, m.:
Vokounová Bohdana N3
82. GIVE ME FIVE Mont Arwen, CMKU/BRG/2937/14, 2/20/2014, o.: Shevilan O'Henry
Bohemia Hapet, m.: CATTY Mont Arwen, ch.: Ulrychová Petra, m.: Kapounová Ludmila N2
mladých/Junior class
83. EROS Megavampír, CMKU/BRG/2743/13, 6/3/2013, o.: ARAY Perfect Bet, m.:
ANANKE Kacafírek, ch.: Ždímal Vratislav, m.: Novosadová Věra DOBRÝ
84. FAUN Megavampír, CMKU/BRG/2873/13, 11/21/2013, o.: ZEG Roxmavel, m.: AJLA
Megavampír, ch.: Ždímal Vratislav, m.: Nováková Soňa DOBRÝ
85. NICK z Loveckého zámečku, CMKU/BRG/2901/13, 12/26/2013, o.: CELÍK Grand
Petros, m.: BIGGY Jukmar, ch.: Poláková Zdenka, m.: Poláková Zdenka VD2
86. SHREK Mawpet, CMKU/BRG/2794/13, 8/2/2013, o.: OZIRIS Roxmavel, m.: KAYLA
Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie V1, VSVM, CAJC,
BOJ, BOB
mezitřída/Intermediate class
87. HAUTE COUTURE Corsairey Casch, CMKU/BRG/2640/13, 1/15/2013, o.:
Nizhegorodskoe Ocharovanie Zevs, m.: Darisvet Krasna Žaba, ch.: Kupčíková Ilona, m.:
Drábková Martina V1, CAC, VSV
88. URIAS Tamaguči, CMKU/BRG/2598/12, 12/19/2012, o.: CODY BUFFALO BILL
Fatal Gang, m.: MENDY Tamaguči, ch.: Fialová Eva, m.: Štarhová Anna VD2
otevřená/Open class
89. FICUS Grand Petros, CMKU/BRG/2230/11/13, 5/27/2011, o.: Paragons Eye of the
Tiger at Grand Petros, m.: Runor's Ruby Pertos, ch.: Dufek Petr, m.: Korvasová Ivana
DOBRÝ
90. TERI Prima Grichia, CMKU/BRG/2559/12/14, 9/13/2012, o.: Paragons Bustin a Move,
m.: CHELSEA Prima Grichia, ch.: Pellerová Jaroslava, m.: Peller Petr V1, CAC
vítězů/Champion class
91. Chardash s Bolshogo Sampsonija, RKF3191548, 9/15/2011, o.: Son Of A Gun
Tremaloy, m.: Edna Naya s Bolshogo Sampsonija, ch.: Garina Irina, m.: Tarján Annamária
V2, R.CAC
92. MONSIGNOR Černý onyx, CMKU/BRG/2207/11, 5/2/2011, o.: Coomcoom des
Patibullies, m.: BIBIANA Valis Bohemia, ch.: Čermáková Martina, m.: Rečková Jana V1,
CAC
93. Shevilan O'Henry Bohemia Hapet, CMKU/BRG/2400/-12/11/13, 11/14/2011, o.:
Channa's Maestro, m.: Ratcatcher's Indra, ch.: Shevski Alex, m.: Petrová Hana V3
FENY
FEMALES
štěňat/Puppy Minor class
94. ELIŠKA z Krchova vrchu, zažádáno, 5/8/2014, o.: CEDRIK z Krchova vrchu, m.:
ADÉLKA z Krchova vrchu, ch.: Jílková Dana, m.: Jílková Dana N4
96. YOU MY LOVE Mawpet, CMKU//3077/14, 6/16/2014, o.: DANIEL Bohemia Hapet,
m.: KAYLA Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie VN1
dorostu/Puppy class
97. BAMBULKA od Fifinky, CMKU/BRG/3045/14, 4/18/2014, o.: Teri Prima Grichia, m.:
Fiona Canis Ludens, ch.: Turková Jitka, m.: Kadeřábková Barbora N4
98. GIRL REDHEADED Mont Arwen, CMKU/BRG/2938/14, 2/20/2014, o.: Shevilan
O'Henry Bohemia Hapet, m.: CATTY Mont Arwen, ch.: Ulrychová Petra, m.: Ulrychová
Petra VN1
99. GRACY Francouzská lilie, CMKU/BRG/2973/14, 3/30/2014, o.: BASTIEN
Francouzská lilie, m.: LILLI MARLEN Černý onyx, ch.: Nevšímalová Kamila, m.: Petrová
Lenka N3
100. BLUE BAY'S TU ES PARTOUT, FI18667/14, 2/14/2014, o.: BLUE BAY'S QUAND
VIENT LE MATIN, m.: BLUE BAY'S MA VIE EN ROSE, ch.: Salmela M./Hilpinen J., m.:
Hilpinen Jarmo + Salmela Marko VN2
mladých/Junior class
101. FANTASY Bohemia Hapet, CMKU/BRG/2798/13, 8/5/2013, o.: Shevilan O'Henry
Bohemia Hapet, m.: BESINKA Mawpet, ch.: Petrová Hana, m.: Macíková Marcela DOBRÝ
102. Ohara Little Whirlwind, SHSB/LOS722350, 9/20/2013, o.: New-Fangled Imgosbull,
m.: Mayhem Ilkley Moor, ch.: Meile Annelise, m.: Meile Annelise VD1
103. THE BEAUTY Mawpet, CMKU/BRG/2806/13, 8/22/2013, o.: Shevilan O'Henry
Bohemia Hapet, m.: LAVANDER Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Petrová Lenka VD3
104. WHISKEY Mawpet, CMKU/BRG/2920/14, 1/8/2014, o.: MR. BIG Mawpet, m.:
INDIA Mawpet, ch.: Petrová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie VD2
mezitřída/Intermediate class
105. ATAR Najaknel, CMKU/BRG/2589/12, 11/7/2012, o.: Baddy Savage of day, m.:
Denivka Grand Petros, ch.: Hozáková Lenka, m.: Hozáková Lenka VD2
106. ZIKI Černý onyx, CMKU/BRG/2670/13, 3/9/2013, o.: Petit Belgique Fandorin, m.:
CARAMELKA Černý onyx, ch.: Čermáková Martina, m.: Todorová Jaroslava V1, CAC
otevřená/Open class
107. ANDĚLKA Jukmar, CMKU/BRG/2216/11, 5/23/2011, o.: ROBIN Roxmavel, m.:
Paragons Twenty Four Carat at Roxmavel, ch.: Juklíčková Marie, m.: Provazníková Veronika
VD3
108. BERNADETA Dog-Lome, CMKU/BRG/2457/12/14, 5/19/2012, o.: DALGADO BagCeg, m.: REBEKA Dog-Lome, ch.: Krsová Jiřina, m.: Macíková Marcela V2, R.CAC
109. JACKPOT Valis Bohemia, CMKU/BRG/2570/12, 9/21/2012, o.: OZIRIS Roxmavel,
m.: MIMI Mawpet, ch.: Haklová Valerie, m.: Haklová Valerie + Petrová Valerie V1, CAC,
VSV
vítězů/Champion class
110. BAZALKA Grand Petros, CMKU/BRG/1492/08/09, 1/10/2008, o.: Marquant The
Explorer, m.: Runor's Ruby Pertos, ch.: Dufek Petr, m.: Dufek Petr V2, R.CAC
111. CATHERINE Mont Arwen, CMKU/BRG/2328/11, 10/26/2011, o.: JACK A DANDY
Corsairey Casch, m.: ANGEL Mont Arwen, ch.: Ulrychová Petra, m.: Rydlová Zuzana V3
112. CHANNEL Černý onyx, CMKU/BRG/1989/10/11, 4/27/2010, o.: Coomcoom des
Patibullies, m.: SISSI Valis Bohemia, ch.: Čermáková Martina, m.: Vokounová Bohdana V1,
CAC
veteránů/Veteran class
113. Francziska Aranycsodaszarvas-Kirsberry, MEOE/BGr.158/06, 7/7/2006, o.: Athos
Kirsberry, m.: Wilamena Marquant, ch.: Kiss Edith, m.: Tarján Annamária V1, NEJ.
VETERÁN, BOV
114. FURBIE TUVALI Usire, CMKU/BRG/796/03/06, 9/7/2003, o.: GILBERT Mawpet,
m.: DENISA SUE Usire, ch.: Pidrmanová Jarmila, m.: Pidrmanová Jarmila ABS.
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ / EXHIBITORS LIST
Baumruková Magda, Rokycanská 47, 312 00 Plzeň, 78
Buňatová Klára, Borovnice 237, 544 77 Borovnice, 24, 26, 33, 46, 54,
56, 70
Drábková Martina, Svojšovická 6, 141 00 Praha 4, 87
Dufek Petr, Slovanka 1352, 470 01 Česká Lípa, 1, 13, 75, 110
Haklová Valerie + Petrová Valerie, Dobré pole 91, 281 63 Kostelec nad
Černými lesy, 7, 12, 19, 32, 38, 43, 51, 52, 62, 71, 72, 76, 86, 96,
104, 109
Hanáková Ivana, Ujčov 22, 592 62 Nedvědice, 4, 67
Hilpinen Jarmo + Salmela Marko, Akanpolku 6 D 17, 413 40 Laukaa, 34,
41, 44, 63, 100
Hozáková Lenka, B. Němcové 547, 294 01 Bakov n/Jizerou, 105
Janegová Naděžda, Široký Brod 90, 790 84 Mikulovice, 40
Jedličková Renáta, Plískov 80, 338 08 Plískov, 9
Jílková Dana, Krchov 2, 262 55 Petrovice u Sedlčan, 8, 37, 94
Kadeřábková Barbora, Výhledy 806, 330 23 Nýřany, 97
Káninská Markéta, Chanov 17, 435 21 Obrnice, 50
Kapounová Ludmila, Blankytná 1150, 460 06 Liberec, 82
Karásková Hana, Přepeře 183, 512 61 Přepeře 183, 6, 21, 60
Kolářová Eva, Jilemnická 782/28, 197 00 Praha 9, 59
Kopecká Kateřina, Zelenky Hajského 14/1516, 130 00 Praha 3, 3
Korvasová Ivana, Paříkova 9, 190 00 Praha 9, 89
Kořínková Irena, Pašinka 19, 280 02 Kolín, 25
Králová Radka, Nad Parkem 742, 285 04 Uhlířské Janovice, 35, 39
Krsová Jiřina, Kbelnice 33, 336 01 Letiny, 2, 31, 36, 55, 61, 73
Kupčíková Ilona, K Rybníkům 108, 735 61 Chotěbuz, 5, 18
Macíková Marcela, Unkovice 145, 664 63 Žabčice, 101, 108
Meile Annelise, Schauenbergstr. 25, 854 2 Wiesendangen, 53, 68, 102
Nevšímalová Kamila, Olešná 74, 393 01 Pelhřimov, 28, 42, 47, 66
Nováková Soňa, Škorna 1221, 389 01 Vodňany, 84
Novosadová Věra, Vitín 94, 373 63 Ševětín, 77, 83
Ondřich Roman, Krajinská 24, 370 01 České Budějovice, 29
Patterman Jan, Karlovice 162, 793 23 Karlovice, 10, 65
Peller Petr, Za Mladých 126, 250 69 Klíčany, 30, 57, 90
Pellerová Jaroslava, Nikoly Tesly 9, 160 00 Praha 6-Dejvice, 95
Petrová Hana, Kerská 159, 289 12 Třebestovice, 74, 93
Petrová Lenka, Kovárenská 92, 530 02 Pardubice, 16, 99, 103
Pidrmanová Jarmila, Roztoky 174, 270 23 Křivoklát, 114
Poláková Zdenka, Suchdol 249, 285 02 Suchdol, 85
Pozdíšková Libuše, Třanovice 163, 739 53 Hnojník, 15, 23
Prchalová Jana, Zadní 709, 569 43 Jevíčko, 17, 64
Provazníková Veronika, Vilémov, 407 80 Vilémov u Šluknova, 107
Průchová Michaela, Na Sídlišti 353, 251 63 Stránčice, 20
Rečková Jana, Údolní 1174/102, 140 00 Praha 4 - Braník, 92
Rydlová Zuzana, Saveljevova 1464/4, 147 00 Praha 4, 111
Štarhová Anna, Žleby 417/5, 725 28 Ostrava, 88
Tarján Annamária, Kassai u.30, 114 2 Budapest, 91, 113
Todorová Jaroslava, Háje 6, 261 01 Příbram 1, 22, 106
Turková Jitka, Nezvěstická 173, 332 03 Šťáhlavy, 27, 49, 58, 80
Ulrychová Petra, Hrubý Lesnov 23, 463 48 Cetenov, 11, 14, 69, 98
Velenová Marie, Krásný Buk 61, 407 46 Krásná Lípa, 45
Vítková Iveta, Janov 176, 473 01 Nový Bor, 48
Vokounová Bohdana, M.J.Lermontova 175/17, 160 00 Praha 6, 79, 81, 112
Klub chovatelů grifonků a brabantíků, o.s.
Czech Griffon and Petit Brabancon Club
vás srdečně zve na
Klubovou výstavu
bez zadávání titulu Klubový vítěz
14. březen 2015
Odolena Voda
Uzávěrka: 13. únor 2015
Rozhodčí: Sóley Ragna Ragnarsdóttir, Island (CHS Halastjörnu)
www.kchgb.eu
Download

Speciální výstava Memoriál Fr. Pěničky