i – zpravodaj
č. 02 – 2013
i_zpravodaj_02_2013
Strana 1 (celkem 34)
Vážení a milí příznivci grifonků a brabantíků,
S potěšením musím konstatovat, že český chov našich miláčků opět obstál na
mezinárodním kolbišti. Na Světové výstavě v maďarském hlavním městě Budapešti
získali čeští grifonci a brabantíci dva tituly světového vítěze !
O juniorský titul se zasloužila paní Petra Ulrychové a její bruselský grifonek DEEP IN
MY HEART MONT ARWEN. Deep je synem neméně úspěšného a několika
násobného šampióna Zhelanny Malchik Iz Mira Zvezd z Ruska, který má holandské
kořeny a české šampónky Angel Mont Arwen v jejímž rodokmenu nalezneme
„veterány“ českého chovu.
Titul Světového vítěze si z Budapešti odvezla, chce se mi říci již tradičně, chovatelská
stanice MAWPET, která patří paní Valerii Petrové, ale na výstavních úspěších se
velkou měrou podílí její dcera Valerie Haklová. XANDRA MAWPET tak obhájila své
světové prvenství mezi brabanticemi ze Salzburgu. Xandra je dcerou rovněž
dvojnásobného světového vítěze Ozirise Roxmavel, který má oba rodiče z USA a
Amálky Mawpet, která je opět nositelka tradičního českého chovu.
Jako velká budoucí hvězda se představil dorostenec paní Jaroslavy Pellerové
bruselský grifonek TERY PRIMA GRICHIA a právem získal ocenění BEST PUPPY.
Tery je synem importovaného šampióna AKC Paragons Bustin a Movie a klubové
vítězky Chelsea Prima Grichia.
Tak uvidíme, kdo dlouhou řadu úspěšných grifonků a brabantíků rozšíří v příštím
roce.
Těším se na další společné setkání,
Petr Dufek
předseda KCHGB
i_zpravodaj_02_2013
Strana 2 (celkem 34)
Výbor Klubu chovatelů grifonků a brabantíků :
Funkce ve výboru
Jméno, příjmení
Tel. / e-mail
Předseda
Ing. Petr Dufek
725 875 191
[email protected]
Jednatel
Tomáš Baron
608 436 380
[email protected]
tomas.baron
Kamila Nevšímalová
602 253 460
[email protected]
caamel11
Libuše Pozdíšková
603 573 875
[email protected]
dobronika
Jakub Kadlec
721 232 902
[email protected]
Funkce ve výboru
Jméno, příjmení
Tel. / e-mail
Předseda (PRK)
Petra Ulrychová
733 167 300
[email protected]
Poradce chovu
Pokladník
Výstavní referent
Skype
Revizní komise :
Člen
Anatoliy
Kshyshovskyy
Člen
Ilona Kupčíková
Skype
777 897 199
[email protected]
737 449 910
[email protected]
Adresa KCHGB :
Slovanka 1352, 470 01 Česká Lípa
Adresa jednatele :
K Rybníkům 108, 735 61 Chotěbuz
Adresa PCH :
Olešná 74, 393 01 Pelhřimov
Adresa PRK :
Hrubý Lesnov 23, 463 48 Cetenov
Stav financí KCHGB ke 31.8.2013
Stav bankovního účtu
Stav nové pokladny
Celkem fin. prostředky
i_zpravodaj_02_2013
K 30.6.2013
K 31.8.2013
203 413 Kč
213 042 Kč
166 Kč
6 611 Kč
185 068 Kč
219 653 Kč
Strana 3 (celkem 34)
Ekonomické Informace za 1. pololetí 2013
Protože jsme obdrželi několik dotazů na hospodaření klubu a na náklady a výdaje za pořádané
výstavy, uvádíme několik souhrnných čísel.
Rekapitulace :
Výstava Drnovice
Příjmy
Výstavní poplatky
Výdaje
Ceny
Výdaje na rozhodčí
Nájem nebyt.prostor+ost.nájem
Ostatní režijní výdaje
Zisk
Výstava Žebětín
43 000
43 000
40 789
19 009
9 112
11 082
1 586
2 211
Příjmy
Výstavní poplatky
Výdaje
Ceny
Výdaje na rozhodčí
Nájem nebyt.prostor+ost.nájem
Ostatní režijní výdaje
Ztráta
65 100
65 100
77 763
33 785
34 393
5 400
4 185
12 663
Jak jsme hospodařili v 1.pololetí 2013
Stav na BÚ k 01.01.2013
84 903
Stav na BÚ k 30.06.2013
203 413
Termínovaný vklad k 01.01.2013
100 000
Termínovaný vklad k 30.06.2013
0
(dne 2.6. byl ukončen a převeden na BÚ)
přijatý úrok z termínového vkladu
1 825
stav pokladny k 01.01.2013
166
stav pokladny k 30.06.2013
2 397
příjmy (mimo čl.přísp.)
(příjmy z členských příspěvků)
příjmy z výstav
příjmy ze služeb
ostatní příjmy
výsledek hospodaření k 30.6.2013
146 982
32 950
108 100
27 900
10 982
-8 066
Výdaje
výstavní výdaje
poštovné a bank.popl.
cestovní výdaje
nákup kopírky
ročenky, tiskopisy
kancelářské potřeby
vedení účetnictví
ostatní režijní výdaje
155 048
118 552
5 868
4 937
3 182
9 494
2 376
5 000
5 639
V porovnání se schváleným rozpočtem členskou schůzí 27.10.2012, kde jsme si schválili
hospodaření se ztrátou 47 200 Kč, je hospodaření klubu lepší než jsme plánovali. Hodně to
ovlivňuje vysoká účast vystavovatelů na pořádaných výstavách. Na druhé straně nám čísla
ukazují předpokládané příjmy za služby, což že náš odhad vrhů, počtu zapsaných štěňat apod.
byl správný a za první pololetí je cca na 50% plánovaných příjmů.
Libuše Pozdíšková, Petr Dufek
i_zpravodaj_02_2013
Strana 4 (celkem 34)
6.2. Podmínky pro zařazení do chovu:
a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou,
uznávanou FCI,
b) pes/fena může být chovný ve věku 14 měsíců,
c) pes/fena musí být ohodnocen nejméně na třech výstavách se zadáváním
titulu CAC s oceněním minimálně 3x velmi dobrá. Alespoň jedno ocenění musí
být získáno z výstavy pořádané KCHGB. Na jednom z posudků musí být
uveden počet řezáků v horní a spodní čelisti.
d) pes/fena musí mít vyhodnocení luxace pately (čéšky). Do chovu se uznává
nejhorší známka LP 2/2, vyšetření luxace pately musí být od uznaného
specialisty uvedeného v seznamu Veterinární komory.
e) pes/fena nesmí vykazovat vady uvedené ve standardu jako vady vylučující.
Po absolvování všech těchto podmínek zašle majitel psa/feny poradci chovu
tyto podklady :
• Originál průkaz původu
• Kopie tří výstavních posudků
• Potvrzení o úhradě poplatku za vyřízení chovnosti jedince
ve prospěch KCHGB
• Protokol o vyšetření luxace pately
• Poradce chovu po zkontrolování dokladů včetně členství
v KCHGB zaregistruje chovného psa/fenu do klubové
chovné kartotéky. O splnění chovnosti vyrozumí majitele,
poradce chovu pošle originál PP na Plemennou knihu
k přeregistrování a Plemenná kniha vrací průkaz původu
majiteli psa/feny.
NEZAPOMÍNEJTE PŘI PLATBÁCH POPLATKŮ UVÁDĚT
VARIABILNÍ A SPECIFICKÝ SYMBOL :
Variabilní symbol : vaše tel. číslo nebo rodné a to bez posledního čtyřčíslí
Specifický symbol :
členský příspěvek
..……. 1
čl. příspěvek nového člena …….. 15
uchovnění
……… 2
krycí list
……… 3
výstavní poplatek
...…… 5
dary
……… 7
poplatek za štěně
……… 8
Poštovní spořitelna, číslo účtu : 194490967/0300
i_zpravodaj_02_2013
Strana 5 (celkem 34)
NEZAPOMÍNEJTE ….
zasílat fotografie vašich štěňat pro vydání stolního
kalendáře 2014 a to na adresu [email protected]
•
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS :
Akce
Místo
Termín
Rozhodčí
Jean Francois
van Aken (B)
Klubová výstava bez
KV
Praha
27.10.2013
Členská schůze
Zastávka
u Brna
16.11.2013
Kontaktní
osoba
Jakub Kadlec
PŘIPRAVUJEME PRO ROK 2014 :
03.05.2014 KV bez KV,
18.10.2014 SV
19.10.2014 KV s KV,
Drnovice u Vyskova, Angie McCarry Carroll, IE
Mlada Boleslav, Liliane de Ridder Onghena, BE
Mlada Boleslav, Lorene Vickers Smith, US
Kdo má chuť přispět s nápady nebo má možnost získat sponzory nebo se přímo zapojit do
příprav a realizace některé z akce, může se obrátit na pověřenou osobu s přípravou.
SEKRETARIÁT A PLEMENNÁ KNIHA ČMKU Č. 1
V průběhu letních měsíců došlo k přestěhování sídla ČMKU a tím i Plemenné knihy na
adresu Maškova 3, CZ-182 53 Praha 8 – Kobylisy
Nové telefonní číslo na Plemennou kniha, 234 221 374 - Monika Truksová,
[email protected]
WORLD DOG SHOW 2013 - BUDAPEŠŤ
BELGICKÝ GRIFONEK
BOJ, BOB, JWW
RUS ELODSER VIVID STAR IN MY LIFE
BOS, JWW
DZHIPSI S BOLSHOGO SAMPSONIJA
BRUSELKÝ GRIFONEK
BOS,WW
UNION GRIF ANGEL
BOB,WW
RUTILLA DI CASA CORSINI
BRABANTÍK
BOB, WW
SUPER LUCH OT NEVSKOGO HOBBITA
i_zpravodaj_02_2013
Strana 6 (celkem 34)
BOS, JWW
SHEVILAN SPICE GIRL
ČLENOVÉ KLUBU POTVRDILI VYSOKOU KVALITU NAŠEHO CHOVU VE
SVĚTOVÉM MĚŘÍTKU. PŘIVEZLI OPĚT SVĚTOVÉHO VÍTĚZE A SVĚTOVÉHO
VÍTĚZE MLADÝCH + MNOHO DALŠÍCH VÝBORNÝCH UMÍSTĚNÍ.
Majitelé nových světových vítězů obdrželi od KCHGB pamětní plaketu
s poděkováním za reprezentaci českého chovu.
TI NEJLEPŠÍ Z ČECH, MORAVY A SLEZKA NA SVĚTOVÉ VÝSTAVĚ :
12365 ELLIOT ELATE FATAL GANG, CMKU/BEG/2381/1,2012.01.30
All That Jazz Fiddle Stick S All That Jazz – Pacey Tiny Tinkle
T: Renáta Jedlickova Valagianni (CZ) t: Renáta Jedlickova Valagianni
Excellent #3
12404 TERY PRIMA GRICHIA,CMKU/BRG/2559/12,2012.09.13
Paragons Bustin a Move - Chelsea Prima Grichia
T: Pellerova Jaroslava (CZ) t: Pellerova Jaroslava
Very Promissing, Best puppy
12410 DEEP IN MY HEART MONT ARWEN,CMKU/BRG/2473/12,2012.06.12
Zhelanny Malchik Iz Mira Zvezd - Angel Mont Arwen
T: Ulrychová Petra (CZ) t: Ulrychová Petra
Junior World Winner
12411 BON FAYR LEONARDO,AKI 6932,2012.07.07
Manitoba`s Ruff and Ready - Bon Fayr Denezhka Na Schaste
T: Olga Sergeeva (CZ) t: Martina Cermáková
Excellent #3
12450 ROMANCE IN RED CORSAIREY CASCH,BGr.194/H/10,2010.01.06
Blue Bay`s De Mon Chagrin - Fata Morgana Corsairey Casch
T: Ilona Kupciková (HU) t: Mikó Márta
Excellent #2, res. CAC
12467 TUTU PRIMA GRICHIA,CMKU/BAG/2562/12,2012.09.13
Paragons Bustin a Move - Chelsea Prima Grichia
T: Pellerova Jaroslava (CZ) t: Pellerova Jaroslava
Very Promissing
12472 NICOLAS CAGE CERNY ONYX,CMKU/BAG/2234/11,2011.06.06
Coomcoom Des Patibulles - Caramelka Cerny Onyx
T: Martina Cermáková (CZ) t: Zdenek Hendrich
Excellent #2, res. CAC
12477 GUY MAWPET,CMKU/BAG/2156/11,2011.03.06
Coomcoom Des Patibullies - Lavander Mawpet
T: Valerie Petrova (CZ) t: Valerie Haklova Valerie Petrova
Excellent #2, res. CAC
2481 BASTIEN FRANCOUZSKA LILIE,CMKU/BAG/2103/10/12,2010.10.30
Oziris Roxmavel - Cibulka Vetrna Pole
T: Kamila Nevsimalova (CZ) t: Kamila Nevsimalova
i_zpravodaj_02_2013
Excellent #3
Strana 7 (celkem 34)
12500 NAOMI CAMPBELL CERNY ONYX,CMKU/BAG/2235/11,2011.06.06
Coomcoom Des Patibullies - Caramelka Cerny Onyx
T: Martina Cermáková (CZ) t: Martina Cermáková
Excellent #1
12503 ITHAKA MAWPET,CMKU/BAG/2204/11,2011.04.27
Oziris Roxmavel - Balbina Valis Bohemia
T: Valerie Petrova (CZ) t: Valerie Haklova Valerie Petrova
Excellent #1, CAC, res. CACIB
12505 JUCCI BELLO CERNY ONYX,CMKU/BAG/2050/10/12,2010.08.05
Oziris Roxmavel - Caramelka Cerny Onyx
T: Martina Cermáková (CZ) t: Martina Cermáková
Excellent #2, res. CAC
12512 XANDRA MAWPET,CMKU/BAG/1939/10,2010.02.25
Oziris Roxmavel - Amalka Mawpet
T: Valerie Petrova (CZ) t: Valerie Haklova Valerie Petrova
Excellent #1, CAC, World Winner (CACIB)
Ostatní výsledky :
GRIFFON BELGE
MINOR PUPPY
KAN-DOG-RÜDE
12356 RUSSISCH GEIST EGIST, ZVZ1555, 2013.01.29
Manitobas Best of The Best - Russisch Geist Geleris Golden
T: Tatyana Kagalnickaya (RS) t: Aleksandra Nesic
Very Promissing, Best minor puppy, Helyezés / Rank: 1.
JUNIOR
KAN-DOG-RÜDE
12357 BEAUVIEW STORM WARNING,H50729,2012.03.05
Beauview Troop The Colour - Beauview Spot Check
T: Howard Ogden (BY) t: Eline Terenteva
Excellent #4
12358 RUS ELODSER VIVID STAR IN MY LIFE, LOI12/102440,2012.05.22
Union Grif Angel - Union Grif Hevenli Beauty
T: Liudmila Serova (IT) t: Sonia Milesi
Excellent #1, HPJ, Best of Breed (BOB), Best junior,
Junior World Winner, Helyezés / Rank: 1.
12359 DUK NUKEN,RKF 3217591,2011.11.22
Aikemuno Orlando Rotter Grif - Dayana Black Star
T: UPOROVA (RU) t: Galina Kovalevskaya
Excellent #2
12365 ELLIOT ELATE FATAL GANG, CMKU/BEG/2381/1,2012.01.30
All That Jazz Fiddle Stick S All That Jazz – Pacey Tiny Tinkle
T: Renáta Jedlickova Valagianni (CZ) t: Renáta Jedlickova Valagianni
Excellent #3
INTERMEDIATE
KAN-DOG-RÜDE
12366 SKAZOCHNY ELF SHIK I SHOK,RKF3164913 /UKU.0128314,2011.11.09
Manitoba Best of The Best - Skazochny Elf Pretty Woman
T: MURASHKINA S. (UA) t: Orlova Tatyana
Excellent #1, CAC, res. CACIB
i_zpravodaj_02_2013
Strana 8 (celkem 34)
12367 UNION GRIF MEFISTO,RKF 3126385,2011.10.05
Leo Belgicus Dico Deejah - Izbrannitsa Bogov Iz Nova Grada
T: Griaznova Natalia (RU) t: Griaznova Natalia
Very good
12368 THE BEST DISCOVERY MAZASIS AUGINTINIS,RKF 3078682,2011.07.21
Mosku Griff Hipparik - Demy Mazasis Augintinis
T: DINARA G/ (RU) t: Kristina Ushkova
Excellent #2, res. CAC
OPEN
KAN-DOG-RÜDE
12369 FOLCAN-YARD OPALE NOIRE,RKF 2914138,2010.11.23
Leo Belgicus Lover Boy - Talisman Dushi Shasta,Princessa
T: Daria Sokolova (RU) t: Zasedateleva Oksana
Excellent #2
12370 BRUS ZOLOTOY RODNIK,UKU.0079895,2010.11.26
Teodor Iz Sozvezdija Rizhih Psov - Aggi Sanny But
T: Nagay T. Yu. (UA) t: Nadiya Shayda
Very good, Helyezés / Rank: 1.
12371 MARSEL ZVEZDNYJ ALIANS, UKU. 0093239,2011.05.05
New Sensation Ave Muza - Nissa Barby House
T: Nesterenko T. (UA) t: Seneca O.
Excellent #1, CAC
12372 FAITER CHE RALLY TEAM,RKF 2528689,2009.03.23
Best of Breed De L`alee Des Marmousets – Faiter,Nikoletta
Very good, Helyezés / Rank: 2.
T: Kristina Ushkova (RU) t: Kristina Ushkova
CHAMPION
DOG
12375 BRAIDS TRICK AND TREAT,S62801/2007,2007.09.03
Youre In Dutch At St John - Skaggfyrans Lirish
T: Ylva Bouvin (SE) t: Monica Lofdahl
Very good
12376 YASNO SOLNYSHKO AVEMUZA IZ MITKOV EKATERINY,
BCU 081-000014, 2008.09.25 ,
Cirus Z Pisecke Brany - Moskovskaya Krasavitsa Iz Mitkov Ekateriny
T: E. BAOUGES (BY) t: Klepikova Muza
Excellent #1, CAC, World Winner (CACIB)
12379 FLAMANDSKYI GOBELEN BANKET ETIKET,2617298,2009.11.26
Yuzny Veter - Talisman Dushi Nataniel Simona,Mary
T: Sudina Lubov (RU) t: Irine Kudryashova
Excellent #2, res. CAC
12380 NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE ENERGIZER
RKF 2875418,2010.08.08
Union Grif Feyerverk - Nizhegorodskoe
Ocahrovanie Andzhelina Dzholi
T: I. Korotkova (RU) t: Korotkova I.n.
Excellent #3
PUPPY
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12382 ZHANUARIA S BOLSHOGO SAMPSONIJA,3421940,2012.10.05
Beauview Checkpoint - Senat Kurazh,Yadviga-danuta
T: Garina Inna (RU) t: Garina Inna
Very Promissing, Best puppy, Helyezés / Rank: 1.
i_zpravodaj_02_2013
Strana 9 (celkem 34)
JUNIOR
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12385 VECHNIY POISK MY DAY,RKF 3287287,2012.01.10
Pink Kvest Amazing Really I Vechniy Poisk - Grifels
House Europa I Vechniy Poisk
T: Vera Koroleva (RU) t: Vera Koroleva
Excellent #4
12386 HANNA TO NEVSKOGO HOBBITA,RKF 3227351,2011.12.09
Sherlock 11 To Nevskogo Hobbita - Yana To Nevskogo Hobbita
T: Natalya Nikolai Sedyh (RU) t: Natalya Nikolai Sedyh
Excellent #3
12390 DZHIPSI S BOLSHOGO SAMPSONIJA,RKF 3345754,2012.04.07
Tremaloy Son of a Gun - Karmen S Bolshogo Sampsonija
T: Inna Garina (RU) t: Orekhovskaya Elena
Excellent #1, Junior World Winner, Best of Opposite Sex (BOS), Helyezés / Rank: 1.
12391 RUS KORNELS SLAVA,RKF 3438662,2012.08.17
Wisselwood Tiger Woods – Harpersband,Aleksandra
T: S. E. Nikuliny (RU) t: Elena Nikulina
Excellent #2
INTERMEDIATE
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12392 FAITER THE PERFECT POSITION,RKF 3200956,2012.01.01
Best-of-breed De Lallee Des Marmousets – Faiter Say About Me
T: E.Antonova (RU) t: Svetlana Grischenko
Excellent #2, res. CAC
12393 ROMANTICHESKAYA SKAZKA AVE MUZA,BCU 081-000064,2011.08.25
Yasno Solnyshko Avemuza Iz Mitkov Ekateriny - Never-ending Love Ave Muza
T: Klepikova Muza (BY) t: Klepikova Muza
Excellent #3
12394 ISKRYASHAYASYA RADOST INFANTA,RKF 3126367,2011.09.27
Vakula S Bolshogo Sampsonija - Iskryashzchayasya Radost You Only You
T: Sokolova Lidia (RU) t: Irina Pipkova
Excellent #1, CAC, res. CACIB
12396 HIZER OT NEVSKOGO HOBBITA,RKF 3227350,2011.12.09
Sherlock Ii Ot Nevskogo Hobbita - Yana Ot Nevskogo Hobbita
T: N. N. Sedykh (RU) t: Anna Zhogina
Excellent #4
OPEN
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12397 GLORIA II OT NEVSKOGO HOBBITA,RKF 2868621,2010.09.17
Nikolas Niklbi Ot Nevskogo Hobbita - Yudif
T: N.SEDYH (RU) t: Petrova Anna
Very good
12398 SHEVILAN OBSESSION,LV-27607/12,2011.11.14
Channa’s Maestro - Ratcatcher’s Indra
T: Ilana Sevska (LV) t: Ilana Sevska
Excellent #1, CAC, World Winner (CACIB)
12399 FAITER THE BEST FOR ALL,RKF3200954,2012.01.01
Best-of-breed De L`allee Des Marmousets – Faiter Say About Me
T: Elena Antonova (RU) t: Kristina Ushkova
Excellent #2, res. CAC
CHAMPION
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
i_zpravodaj_02_2013
Strana 10 (celkem 34)
12400 BON FAYR GIVENCHY AITADZH,RKF2961678,2011.03.18
Engless Glamour - Skazochny Elf Galaxy Magic Charm
T: E.AVANESOVA (RU) t: Olga Sergeeva
Excellent #2, res. CAC
12401 HARPERSBAND ALEKSANDRA,RKF 2691342,2010.01.30
Doveland Nigel - Emili Ot Nevskogo Hobbita
T: O. Zubareva (RU) t: E. and S. Nikuliny
Very good, Helyezés / Rank: 1.
12402 PTI PITER ISH KAKAYA,RKF 2587346,2009.07.14
Amulet S Bolshogo Sampsonija - Efimia Senat Kurazh
T: Leontieva Marina (RU) t: Leontieva Marina
Very good, Helyezés / Rank: 2.
12403 YAROSLAVA-KRASA FOR AVEMUZA IZ MITKOV EKATERINY
BCU 081-000015,2008.09.25,
Cirus Z Pisecke Brany - Moskovskaya Krasavitsa Iz Mitkov Ekateriny
T: E. BAOUGES (BY) t: Klepikova Muza
Excellent #1, CAC
GRIFFON BRUXELLOIS
KÖLYÖK-PUPPY-JÜNGST
KAN-DOG-RÜDE
12404 TERY PRIMA GRICHIA,CMKU/BRG/2559/12,2012.09.13
Paragons Bustin a Move - Chelsea Prima Grichia
T: Pellerova Jaroslava (CZ) t: Pellerova Jaroslava
Very Promissing, Best puppy, Helyezés / Rank: 1.
12405 RUS ELODSER ZEN,ROI 13/11059,2012.10.19
Nouveau Demi Grand - Rus Elodser Surreal Dream
T: SEROVA LIUDMILA (IT) t: Prayer Donata
Very Promissing, Helyezés / Rank: 2.
JUNIOR
KAN-DOG-RÜDE
12407 HUVIKUMMUN VARAMIES,RKF 3287290,2012.04.07
Walliants Eric The Red - Kolopetajan Hilla
T: Koskelin Eija (RU) t: Vera Koroleva
Excellent #2
12409 ADMIRAL SHOW KING,Rkf 3324726,2011.12.11
Leo Belgicus Wellingtons - Skazochny Elf Naomi
T: Stadnikona (RU) t: Portunova Iana
Very good
12410 DEEP IN MY HEART MONT ARWEN,CMKU/BRG/2473/12,2012.06.12
Zhelanny Malchik Iz Mira Zvezd - Angel Mont Arwen
T: Ulrychová Petra (CZ) t: Ulrychová Petra
Excellent #1, HPJ, Junior World Winner
12411 BON FAYR LEONARDO,AKI 6932,2012.07.07
Manitoba`s Ruff and Ready - Bon Fayr Denezhka Na Schaste
T: Olga Sergeeva (CZ) t: Martina Cermáková
Excellent #3
INTERMEDIATE
KAN-DOG-RÜDE
12413 TALISMAN DUSHI ISCHUSCHIY SLAVY,RKF 3200350,2011.09.25
Halastjornu Meistari Jakob - Talisman Dushi Lunnaya Sonata
T: TARASOVA (RU) t: M. Yaroslavtseva
Excellent #1, CAC
12415 KOETSIERKES ZOETE JOMME,DK18607/2011,2011.10.21
i_zpravodaj_02_2013
Strana 11 (celkem 34)
Beauview I Know I Want You – Walliants Filharmonica
T: Terman Gurli (DK) t: Terman Gurli
Excellent #2, res. CAC
12417 SJURPRIZ IZ PODMOSKOVJA SHOW STOPPER,RKF 3251163,2011.11.09
Sjurpriz Iz Podmoskovja Polinka Malinka - Vendettas Coq Rouge
T: Natalia Novikova (RU) t: Zasedateleva Oksana
Excellent #3
12419 ART PARADISE DREAM,UKU. 0109249,2011.11.02
New Sensation Avé Muza - Eva-rayskaya Iz Legendy O Borodacham
T: Pugolovkina Maryna (UA) t: Pugolovkina Maryna
Excellent #4
OPEN
KAN-DOG-RÜDE
12420 PORTOS OD WILMY,PKR 1X-57554,2009.12.31
Vendettas Qog Rouge - Dasza Od Wilmy
T: Ewa Pekowska (RU) t: Natalia Novikova
Excellent #2, res. CAC
12421 VESOMY ARGUMENT,RKF 3044211,2011.02.23
Petit Belgique Rikki Darling - Sarovskiy Suvenir Iolanta
T: Novikova (RU) t: Korabelshikova Alexandra
Excellent #3
12424 PETIT BOMOND ORNI PRIME,UKU. 0125672,2011.03.25
Petit Bomond Venkvish – Ezhevichka Novosibirskaya Yagodka
T: T. Dudenko (UA) t: Nesterenko T.
Excellent #4
12425 UNION GRIF ANGEL,RKF2850420,2010.08.19
Manitba`s Treasure - Bonim Diktum Viva To Imprimis
T: Natalia Gryaznova (IT) t: Liudmila Serova
Excellent #1, CAC, World Winner (CACIB), Best of Opposite Sex (BOS)
CHAMPION
KAN-DOG-RÜDE
12426 VISBY DE MHUNNER,LOE1797428,2008.04.06
Ch Lord Falcon`s Cid-embajador - Ch Babette DeBenaluba
T: Maria Jesus Fernandez Diaz-Pinto (ES) t: Jose Luis Mercedes Santiago Pier
Excellent #4
12427 WALLIANTS FIX-IDE`,DK22082/2008,2008.05.10
Walliants Heavy Metal - Vendettas Bundle of Joy
T: Gunn-ell Sehlstedt (DK) t: Alice Weiglin
Excellent #3
12436 MODEN TAIP VERY WELL,RKF 2606412,2009.07.31
Union Grif I`m Surpriz Iz Podmoskovja – Mosku Grif Zabavnaya Shtuchka
T: Kirsanova (RU) t: Natalia Novikova
Excellent #2, res. CAC
12437 SHEVILAN DUNKIN DONUT,LV-20805/09,2008.12.27
Cib Nightwatch Shevilan Riga - Ch Gem’givveeon Gieffeffe
Excellent #1, CAC, res. CACIB
T: I.Sevska (LV) t: Zanna Drobiseva
VETERAN
KAN-DOG-RÜDE
12438 WALLIANTS QUITS OR DOUBLE,11381/2005,2005.02.24
Jaydean Top Gunn - Walliants Antracita
T: Gunn-ell Sehlstedt (DK) t: Alice Weiglin
i_zpravodaj_02_2013
Strana 12 (celkem 34)
Excellent #1, CAC, Best Veteran, Veteran World Winner
JUNIOR
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12442 HARPERSBAND VANILLA SKY,RKF 3270930,2012.02.02
Zerkalo Dushi Vincent The Red – Harpersband Airish Kira
T: Olga Zubareva (RU) t: Olga Zubareva
Excellent #1, HPJ, Best junior, Junior World Winner
12444 RUS KORNELS STARLIGHT OF HARPERSBAND,RKF 3438664,2012.08.17
Wisselwood Tiger Woods – Harpersband Aleksandra
T: S. and E. Nikuliny (RU) t: Olga Zubareva
Excellent #3
12445 SAVENKOFF AMBER QUEEN,LV-BGR-258/11,2011.12.05
Isidor of Baluchistan - Amurskii Domovenor Lilu for Mosku Griff
T: Anna Savenkova (LV) t: Anna Savenkova
Excellent #4
12446 NIAGARA SUNNY HONEY,SPKP 255,2012.01.26
Ike of Baluchistan - Huvikummun Lady In Red
T: Darina Mikitova (SK) t: Darina Mikitova
Excellent #2
INTERMEDIATE
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12447 SJURPRIZ IZ PODMOSKOVJA CHIN UP,3259650,2011.09.16
Vendettas Coq Rouge - Sjurpriz Iz Podmoskovja Skandinavskaya Saga
T: Novikova Natalia (RU) t: Novikova Natalia
Excellent #1, CAC
OPEN
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12450 ROMANCE IN RED CORSAIREY CASCH,BGr.194/H/10,2010.01.06
Blue Bay`s De Mon Chagrin - Fata Morgana Corsairey Casch
T: Ilona Kupciková (HU) t: Mikó Márta
Excellent #2, res. CAC
12451 GOLDEN GRIFF FE ME DA,RKF 30442472011.02.21
Golden Griff Pyat Zvezd - Senat Kurazh Yarkaya Zvezdochka
T: SKUTNITSKAYA (RU) t: A. Golubeva
Excellent #3
12452 MISS MARPLE SUNNY HONEY,SPKP 237,2011.01.21
Oziris Roxmavel - Huvikummun Lady In Red
T: Darina Mikitova (SK) t: Darina Mikitova
Excellent #1, CAC, res. CACIB
12453 BEST VICTORY IZ ZOLOTOY IMPERII GRIFFONOV,UKU.0087050,2011.02.14
Yupiter Pugland Dizo - Duschechka Iz Legendy O Borodachay
T: Troshkina Nataliia (UA) t: Troshkina Nataliia
Very good
CHAMPION
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12458 IMPRIMIS BAKARDI,RKF 2875072,2010.09.22
Beauview Checkpoint - Imprimis Desire To Win
T: S Panteleeva (RU) t: Olga Tur
Excellent #3
12460 RUTILLA DI CASA CORSINI,LOI 10/104633,2010.03.27
Mago-gb Di Casa Corsini - Nene`-gb Di Casa Corsini
i_zpravodaj_02_2013
Strana 13 (celkem 34)
T: CORSINI ROSSANA (IT) t: Prayer Donata
Excellent #1, CAC, World Winner (CACIB), Best of Breed (BOB),
12461 MY QUEEN UNION GRIF IZ ZAMKA GREMLINOV,LOI11166766,2008.12.10
Channa`s Dogge Doggelito - Cherry Sweet Berry Iz Zamka Gremlinov
Excellent #2, res. CAC
T: Natalia Sergeeva (IT) t: Liudmila Serova
12463 DEMI LUXURY BLACKROTTMAR,UKU.0092481,2011.04.15
Bo Blackrottmar - Maggekata Damiani Dlja Moscow Griff
T: Plotnikova M. (UA) t: Plotnikova M.
Excellent #4
VETERAN
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12466 KOETSIERKES JOOKE GOUDKLOMP,02546/2004,2004.01.30
Channas Phanton of The Opera - Walliants Inca Gold
T: Terman Gurli (DK) t: Terman Gurli
Excellent #1, CAC, Veteran World Winner
PETIT BRABANCON
KÖLYÖK-PUPPY-JÜNGST
KAN-DOG-RÜDE
12467 TUTU PRIMA GRICHIA,CMKU/BAG/2562/12,2012.09.13
Paragons Bustin a Move - Chelsea Prima Grichia
T: Pellerova Jaroslava (CZ) t: Pellerova Jaroslava Very Promissing, Helyezés / Rank: 1.
JUNIOR
KAN-DOG-RÜDE
12470 EREMEY S BOLSHOGO SAMPSONIYA,RKF 3454783,2012.07.29
Beauview Night In The City - Zhenechka S Bolshogo Sampsoniya
T: Garina I (BY) t: Svyatenko Aleksandra
Excellent #1,Junior World Winner,
.
INTERMEDIATE
KAN-DOG-RÜDE
12472 NICOLAS CAGE CERNY ONYX,CMKU/BAG/2234/11,2011.06.06
Coomcoom Des Patibulles - Caramelka Cerny Onyx
T: Martina Cermáková (CZ) t: Zdenek Hendrich
Excellent #2, res. CAC
12474 STUART KONFIDENT STEP,UKU. 127812,2011.12.02
Faiter Armani Gold - Unique Passion Ot Bella Mafiya (brab)
T: Merentsova M.S. (UA) t: Natalia Zhivotovskaya
Excellent #4
12475 ZERKALO DUSHI BLACK DAIMOND,RKF 3164915,2011.08.17
Zerkalo Dushi Eminem - Wisselwood Minnie Pearl
T: Gordienko (RU) t: Romanova Svetlana
Excellent #3
12476 UNION GRIF DELICIOUS RUS ELODSER,LOI12154780,2011.08.16
Toitoi Jivago - Sibermoon Lil Minx
T: Natalia Gryaznova (IT) t: Liudmila Serova
Excellent #1, CAC
OPEN
KAN-DOG-RÜDE
12477 GUY MAWPET,CMKU/BAG/2156/11,2011.03.06
i_zpravodaj_02_2013
Strana 14 (celkem 34)
Coomcoom Des Patibullies - Lavander Mawpet
T: Valerie Petrova (CZ) t: Valerie Haklova Valerie Petrova
Excellent #2, res. CAC
12479 PLATON OT NEVSKOGO HOBBITA,RKF 3044565,2011.05.08
Super Luch Ot Nevskogo Hobbita - Hand Made Rarity Raison
T: N. Sedyh (RU) t: Oleg Shulgin
Excellent #4
12480 MANGO-MANGO IZ GUSARSKOY BALLADY,RKF 2662584,2009.12.13
Risling Ii Iz Gusarskoy Ballady - Janna D Arc Iz Gusarskoy Ballady
T: Gusarova Marina (RU) t: Gusarova Marina
Excellent #1, CAC
12481 BASTIEN FRANCOUZSKA LILIE,CMKU/BAG/2103/10/12,2010.10.30
Oziris Roxmavel - Cibulka Vetrna Pole
T: Kamila Nevsimalova (CZ) t: Kamila Nevsimalova
Excellent #3
CHAMPION
KAN-DOG-RÜDE
12485 SUPER LUCH OT NEVSKOGO HOBBITA,RKF 2719670,2009.11.13
Hand Made Red Leader - Shanel Coco Ot Nevskogo Hobbita
T: N. Sedyh (RU) t: Inna Grigoreva
Excellent #1, CAC, World Winner (CACIB), Best of Breed (BOB)
12486 BEAUVIEW I KNOW I WANT YOU,Dk08362/2011,2009.05.13
Cilleine Rigadoon - Beauview Miss You Already
T: Mr. S. J. Thompson (DK) t: Alice Weiglin
Excellent #3
12491 BONUS SILVER SPIRIT,BCU 082-000029,2008.10.11
Beauview Sunshiney Day - Yantarnaya Businka Ot Nevskogo Hobbita
T: Denisova E. (BY) t: Svyatenko Aleksandra
Excellent #4
12492 NOUVEAU DEMI GRAND,RKF 2931457,2010.08.20
Nz Ch Mowacre Smooth Operator Via Nouveau - Nz Ch Czinzara Rythym In Red
T: A.Clicquot (RU) t: Griaznova Natalia
Excellent #2, res. CAC, res. CACIB
VETERAN
KAN-DOG-RÜDE
12494 DONNI BRASKO,RKF 1638881,2004.10.18
Sharly Ot Nevskogo Hobbita - Haisset`s Little Folwer
T: R Fomin (RU) t: Inna Grigoreva
Excellent #1, CAC, Best Veteran, Veteran World Winner
PUPPY
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12495 VOLFRAD PATRICE S WILENA FOR PTI PITER,EST-03859/12,2012.11.12
Roterr Griff Maverik - Volfrad Holly S Patrice
T: Natalia Tabujeva (RU) t: Leontieva Marina
Very Promissing, Best puppy,
JUNIOR
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12496 STAIL AIKEMUNO BARBARA,RKF3318784,2012.02.07
Stail Aikemuno Triumfator - Zvezda Balumiga Jamaha
T: Galina Kovalevskaya (RU) t: Galina Kovalevskaya
Very good
12497 SHEVILAN SPICE GIRL,LV-28366/12,2012.03.07
Channa’s Maestro - Doveland Innovation for Shevilan
i_zpravodaj_02_2013
Strana 15 (celkem 34)
T: Ilana Sevska (LV) t: Ilana Sevska
Excellent #1, Best junior, Junior World Winner, Best of Opposite Sex (BOS)
INTERMEDIATE
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12499 REDTIME SAKURA FLOWER,UKU.0113257,2011.12.26
Redina Natalia - Redina Natalia
T: Redina Natalia (UA) t: Redina Natalia
Excellent #2
12500 NAOMI CAMPBELL CERNY ONYX,CMKU/BAG/2235/11,2011.06.06
Coomcoom Des Patibullies - Caramelka Cerny Onyx
T: Martina Cermáková (CZ) t: Martina Cermáková
Excellent #1
OPEN
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12501 DUSHEN`KA IZ GUSARSKOY BALLADY,RKF 2878066,2010.09.25
Risling 2 Iz Gusarskoy Ballady - Bon Fair Hillari
T: M.A.GUSAROVA (RU) t: Skladan Oksana
Excellent #4
12503 ITHAKA MAWPET,CMKU/BAG/2204/11,2011.04.27
Oziris Roxmavel - Balbina Valis Bohemia
T: Valerie Petrova (CZ) t: Valerie Haklova Valerie Petrova
Excellent #1, CAC, res. CACIB
12505 JUCCI BELLO CERNY ONYX,CMKU/BAG/2050/10/12,2010.08.05
Oziris Roxmavel - Caramelka Cerny Onyx
T: Martina Cermáková (CZ) t: Martina Cermáková
Excellent #2, res. CAC
12506 RUS ELODSER PUPPA,LOIROI1228131,2010.07.01
Flamandskyi Gobelen London - Union Grif Happy Smile
T: Liudmila Serova (IT) t: Liudmila Serova
Excellent #3
CHAMPION
SZUKA-BITCH-HÜNDIN
12510 PETROVSKOE DIVO PENNI,RKF 2416544,2008.07.02
Angardens Quincey - Fifa
T: BOGOSLOVA O.V. (RU) t: Petrova Anna
Excellent #4
12511 PELAGEYA OT NEVSKOGO HOBBITA,RKF 3044566,2011.05.08
Super Luch Ot Nevskogo Hobbita - Hand Made Rarity Raison
T: N. Sedyh (RU) t: Inna Grigoreva
Excellent #3
12512 XANDRA MAWPET,CMKU/BAG/1939/10,2010.02.25
Oziris Roxmavel - Amalka Mawpet
T: Valerie Petrova (CZ) t: Valerie Haklova Valerie Petrova
Excellent #1, CAC, World Winner (CACIB)
12513 PETIT BOMOND MARGO,RKF2811873,2010.05.21
Petit Bomond Banderos - Spektr Lain Velvet Toy
T: T. Dudenko (RU) t: A. Kharlashina
i_zpravodaj_02_2013
Excellent #2, res. CAC
Strana 16 (celkem 34)
Klubová výstava – ŽEBĚTÍN, 22.6.2013
Annamária Tarján, CHS Red Devil, Maďarsko
Mým prvním výstavním psem byl stříbrný trpasličí pudl,
výstavně velmi úspěšný, a v té době získal titul
Mezinárodního šampiona. Když zemřel, můj manžel
chtěl zcela jiné plemeno, protože našeho psa měl velmi
rád, a již dalšího pudla nechtěl. Již dříve jsem ovšem
grifonky posuzovala v zahraničí, a řekla jsem si: „Ano, to
je zcela jiné plemeno!“
A tak v roce 1985 přicestoval do Maďarska zcela první grifonek s anglickou linií
Gaystock. Později jsem ještě přivezla významého psa Starbeck Rosenkavalier, také
z Velké Británie. Následovala fenka z finské chov. stanice Huvikummun a nizozemské
Pelasco. To byl můj začátek s grifonky.
Během let jsem odchovala 9 mezinárodních šampionů. Vzhledem k tomu, že jsem
rozhodčí pro všechna plemena, a posuzuji velmi často doma a v zahraničí, nemohu
se věnovat vystavování svých psů tak často, jak bych si přála, a není snadné to
zkombinovat. Nicméně nyní mám nového pejska z Ruska, linie Bolshogo Chamoionia,
kterého bych opět chtěla vystavovat, jak mi to čas umožní. Letos budu také posuzovat
belgické grifonky na Světové výstavě v Budapešti.
Bruselský grifonek
Belgický grifonek
Brabantík
BIS, BOB Chuck MAWPET
BOB Dobronika GRAND PETROS
BOB Bořivoj z KRCHOVA VRCHU
Nejlepší pár
Brabantík, Darisvet James Bond + X´Czech Story Corsairey Casch,
Kupčíková Ilona
Nejlepší chovatelská stanice
i_zpravodaj_02_2013
MAWPET, Haklová Valerie, Petrová Valerie
Strana 17 (celkem 34)
GRIFONEK BELGICKÝ
GRIFFON BELGE
PSI
MALES
štěňat/Baby class
1. Globe Trotter Corsairey Casch, zažádáno, 03.11.2012,
o.: Endles Glamour, m.: Ketty Prima Grichia, c
hov.: Kupčíková Ilona , maj.: Kupčíková Ilona
VN1
dorostu/Puppy class
2. Eggert The Hunk Corsairey Casch, zažádáno, 02.09.2012,
o.: Endless Glamour, m.: Ornella Corsairey Casch,
chov.: Kupčíková Ilona , maj.: Macešková Lucie
N1
mladých/Junior class
3. ARNOLD Malgrif, CMKU/BEG/2478/12, 14.05.2012,
o.: TOBAGO Corsairey Casch, m.: BELAMÍNA z Loveckého zámečku,
chov.: Malcherová Michaela, maj.: Amiri Ali, MUDr.
4. BAJAJA z Krchova vrchu, CMKU/BEG/2297/11, 16.09.2011,
o.: Paragons Eye of the Tiger at Grand Petros, m.: DIANKA Větrná pole,
chov.: Jílková Dana, maj.: Jílková Dana
5. Bonsoir Corsairey Casch, CMKU/BEG/2339/11, 06.12.2011,
o.: All That Jazz Fiddle Stick ´s, m.: White Chocolate Corsairey Casch,
chov.: Kupčíková Ilona, maj.: Kupčíková Ilona
VD
VD4
V2
6. ELLIOT ELATE Fatal Gang,
V1,CAJC,VSVM, BOJ, BIS Junior
CMKU/BEG/2381/12, 30.01.2012, o.: Fiddle Stick´s All That Jazz,
m.: Pacey Tiny Tinkle, chov.: Matoulková Anna, maj.: Jedličková Renáta
7. MR. BIG Mawpet, CMKU/BEG/2464/12, 30.05.2012,
i_zpravodaj_02_2013
V3
Strana 18 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 19 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 20 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 21 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 22 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 23 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 24 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 25 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 26 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 27 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 28 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 29 (celkem 34)
Česko-Slovenské zastoupení na Klubové výstavě v Belgii
14. července uspořádal Belgický klub grifonků,
brabantíků a papiónů Klubovou výstavu
v LOKERENU. Na výstavu jsme se vydali
společně s Darinkou Mikitovou a vystavili jsme
tři feny.
Bruselský grifonek Niagara Sunny Honey
získala titul Best junior a později v konkurenci
s nejlepší dospělou fenou Bazalkou Grand
Petros, ohodnoucenou V1, CAC, i Best of
Breed.
Mezi tradičně velmi pěknými brabantíky
soutěžila Fialka Grand Petros a získala
ohodnocení V1, CAC a stala se nejlepší fenou.
Titul Best Of Breed získal krásný červený
brabantík Kamal Of Baluchistan.
i_zpravodaj_02_2013
Strana 30 (celkem 34)
Děkujeme paní Bohdaně Vokounové, že se s námi podělil o radost ze získaných titulů své
fenky Channel Černý onyx (chovatelka Martina Čermáková) , která získala tituly ve svých třech
letech.:
C.I.B., Ch. CZ, SK, HU, AT, Klub.,
6x BOB, 12x CACIB.
Také se paní Vokounové podařilo získat pejska od Ala Perederij z Litvy, který se jmenuje
Everything All Right Dinastija a již získal tituly Ch. LT, CZ, BY, RU, RKF, na MVP v Českých
Budějovicích 31.3.2013 obdržel BOG II.
i_zpravodaj_02_2013
Strana 31 (celkem 34)
Grifonci a brabantíci předvedli své dovednosti
Prodloužený červencový víkend 4. – 7. 7. patřil v areálu hodonínského kynologického
klubu již třetímu ročníku setkání chovatelů psů belgického plemene grifonek a
brabantík. Po čtyři dny zde skotačilo téměř 28 pejsků z celé republiky, mezi nimiž
nechyběli ani šampioni s titulem světového vítěze. Cílem akce bylo kromě setkání a
předávání zkušeností zejména prohloubení dovedností v psích sportech a dalších
odvětvích kynologie. Samozřejmostí byl také doprovodný program včetně táboráků či
plavby lodí.
Grifonci jsou zdatní nejen v agility, ale ovládají rovněž dog dancing a velkým
plemenům služebních psů směle konkurují ve zvládání poslušnosti a pachových
prací. Kromě toho jsou však skvělí společníci s obrovským srdcem, bezmezně oddaní
svému pánovi. „Na těchto akcích zjišťujeme, že tento pejsek má opravdu sportovního
ducha a radost z pohybu. Novinkou byl například coursing, což je kynologický sport,
který rozvíjí u pejska lovecký pud. Grifonek není v České republice příliš známý, proto
jsme rádi za každou propagaci tohoto plemene,“ řekla hlavní organizátorka a
chovatelka grifonků Jaroslava Hřebačková. K vidění byly všechny tři variace plemene
lišící se barvou a délkou srsti, tedy bruselský, belgický grifonek a brabantík.
Zajímavostí je, že v jednom vrhu se mohou vyskytnout všechny tři druhy grifonků.
Vyvrcholením čtyřdenního snažení byl závod v agility, který byl příjemným zpestřením
pro všechny zúčastněné. „Ráda bych poděkovala spoluorganizátorům, sponzorům,
bez jejichž přičinění by nebylo možné akci uspořádat, stejně jako hodonínskému
kynologickému klubu, Klubu chovatelů grifonků a brabantíků a městu Hodonín,“
dodala závěrem Jaroslava Hřebačková.
Ing. Petra Kotásková
i_zpravodaj_02_2013
Strana 32 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 33 (celkem 34)
i_zpravodaj_02_2013
Strana 34 (celkem 34)
Download

i – zpravodaj - Klub chovatelů grifonků a brabantíků