i – zpravodaj
č. 02 – 2014
i_zpravodaj_02_2014
Strana 1 (celkem 14)
Vážení a milí příznivci grifonků a brabantíků,
je červen 2014 a za námi je Klubová výstava bez zadání titulu klubového vítěze,
absolvovali jsme i členskou schůzi, která byla na základě usnesení členské schůze
organizovaná v již v květnu.
Podle plánu akcí bychom se měli ještě potkat :
-
na semináři zaměřený na úpravu srsti grifonků
na setkání sportovně-společenské akci v Hodoníně
na podzimní Klubové a Speciální výstavě v Kutné Hoře.
Pozvání na výstavu přijala paní Liliane de Ridder Onghena z Belgie a pan John
Constantin z USA. Myslím, že se už teď můžeme těšit na krásný zážitek.
Výstavní sezóna je v plném proudu, ale nepřichází žádné výsledky ke zveřejnění na
webových stránkách – není se čím pochlubit ?
Je před námi léto, čas dovolených čas, ve kterém máme možnost být s našimi
grifonky a brabantíky více než kdy jindy. Užívejme si to, užívejme si léto, cestování a
setkání s přáteli.
Váš,
Petr Dufek
předseda KCHGB
i_zpravodaj_02_2014
Strana 2 (celkem 14)
Výbor Klubu chovatelů grifonků a brabantíků :
Funkce ve výboru
Jméno, příjmení
Tel. / e-mail
Předseda
Ing. Petr Dufek
725 875 191
[email protected]
Jednatel
Tomáš Baron
608 436 380
[email protected]
tomas.baron
Kamila Nevšímalová
602 253 460
[email protected]
caamel11
Libuše Pozdíšková
603 573 875
[email protected]
dobronika
Jakub Kadlec
721 232 902
[email protected]
Jméno, příjmení
Tel. / e-mail
Anatoliy
Kshyshovskyy
777 897 199
[email protected]
Člen
Petra Ulrychová
733 167 300
[email protected]
Člen
Ilona Kupčíková
Poradce chovu
Pokladník
Výstavní referent
Skype
Revizní komise :
Funkce ve výboru
Předseda (PRK)
Skype
737 449 910
[email protected]
Adresa KCHGB :
Slovanka 1352, 470 01 Česká Lípa
Adresa jednatele :
K Rybníkům 108, 735 61 Chotěbuz
Adresa PCH :
Olešná 74, 393 01 Pelhřimov
Adresa PRK :
Blodkova 1264/5, 130 00 Praha 3
Stav financí KCHGB
K
31.12.2013
Stav bankovního účtu
Stav nové pokladny
Celkem fin. prostředky
i_zpravodaj_02_2014
216 299 Kč
K 31.5.2014
229 306 Kč
4 811 Kč
221 110 Kč
Strana 3 (celkem 14)
6.2. Podmínky pro zařazení do chovu:
a) čistokrevnost doložená průkazem původu, vydaným plemennou knihou,
uznávanou FCI,
b) pes/fena může být chovný ve věku 14 měsíců,
c) pes/fena musí být ohodnocen nejméně na třech výstavách se zadáváním
titulu CAC s oceněním minimálně 3x velmi dobrá. Alespoň jedno ocenění musí
být získáno z výstavy pořádané KCHGB. Pes/fena musí mít spočítané řezáky
v horní a spodní čelisti, buď od veterináře, rozhodčího nebo PCH..
d) pes/fena musí mít vyhodnocení luxace pately (čéšky). Do chovu se uznává
nejhorší známka LP 2/2, vyšetření luxace pately musí být od uznaného
specialisty uvedeného v seznamu Veterinární komory.
e) pes/fena nesmí vykazovat vady uvedené ve standardu jako vady vylučující.
Po absolvování všech těchto podmínek zašle majitel psa/feny poradci chovu
tyto podklady :
• Originál průkaz původu + kopie PP
• Kopie tří výstavních posudků
• Potvrzení o úhradě poplatku za vyřízení chovnosti jedince
ve prospěch KCHGB
• Protokol o vyšetření luxace pately
• Potvrzení o kontrole řezáků
• Poradce chovu po zkontrolování dokladů včetně členství
v KCHGB zaregistruje chovného psa/fenu do klubové
chovné kartotéky. Poradce chovu pošle originál PP na
Plemennou knihu k přeregistraci a Plemenná kniha vrací
průkaz původu majiteli psa/feny.
NEZAPOMÍNEJTE PŘI PLATBÁCH POPLATKŮ UVÁDĚT
VARIABILNÍ A SPECIFICKÝ SYMBOL :
Variabilní symbol : vaše tel. číslo nebo rodné a to bez posledního čtyřčíslí
Specifický symbol :
členský příspěvek
..……. 1
čl. příspěvek nového člena …….. 15
uchovnění
……… 2
krycí list
……… 3
výstavní poplatek
...…… 5
dary
……… 7
poplatek za štěně
……… 8
Poštovní spořitelna, číslo účtu : 194490967/0300
i_zpravodaj_02_2014
Strana 4 (celkem 14)
NEZAPOMÍNEJTE ….
zasílat fotografie do KALENDÁŘE 2015 na téma veselí
grifonci, můžete zasílat fotky i dospělých psů z běžného života
na adresu [email protected] Neposílejte ale fotografie z výstav,
fotky vašich pejsků s poháry apod. Zpracovatel si vyhazuje
právo výběru fotografií. Požadovaná velikost fotek je minimálně
1665 x 1214 px nebo 141 x 130 mm.
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS :
Akce
Místo
Setkání 2014
Hodonín
Klubová výstava se
zadáním titulu KV
Kutná
Hora
Kutná
Hora
Speciální výstava
Termín
27.-31.8.
18.10.
19.10.
Rozhodčí
----------------------Liliane de Ridder
Onghena, BE
John Constatin,
US
Kontaktní
osoba
Jaroslava
Hřebačková
Jakub Kadlec
Jakub Kadlec
Seminář – úprava srsti
Jakub Kadlec
Seminář – úprava srsti
Jakub Kadlec
Kdo má chuť přispět s nápady nebo má možnost získat sponzory nebo se přímo zapojit do
příprav a realizace některé z akce, může se obrátit na pověřenou osobu s přípravou.
ČMKU - upozorňuje
FCI přijalo z hlediska vystavovatelů příjemné opatření. Nadále nebude zasílat
potvrzení
čekatelství CACIB, ale majitelé úspěšných psů si je budou moci stáhnout a
vytisknout ze stránek FCI. Vše najdete na www.fci.be v rubrice Results. Zařazeny jsou
výstavy od roku 2009 a vše je celkem jednoduché a přehledné. K dispozici jsou tedy i
výsledky výstav, z kterých FCI CACIB již potvrzovalo.
Vladimíra Tichá ….. převzato ze stránek ČMKU
Členská schůze – 24.5.2014 v Litoměřicích
Členská schůze 2014 měla podle rozhodnutí členské základny ze 16.11.2013 po několika
letech opět jarní termín. Schůze byla výjimečná z několika pohledů.
První byl již zmíněný termín, který vyžadoval po výboru po 5 měsících přípravu členské
schůze a s tím spojené činnosti jako zajištění místa, dokončení účetnictví zpracování
zpráv za uplynulý rok apod. Abych neuvedl některé členy v omyl, účetnictví 2013 bylo
v řádném termínu zpracované a daňové přiznání podané, ale trochu byla paní účetní
překvapená, když jsme požadovali předání účetnictví se všemi sestavami pro kontrolu
i_zpravodaj_02_2014
Strana 5 (celkem 14)
revizní komise v polovině května. Účetní firma se rozhodla vzhledem k požadovaným
termínům spolupráci s naším klubem ukončit.
Druhý zajímavý pohled byl z okna pronajatého sálu. Litoměřické náměstí je kouzelné !
škoda, že tak málo klubových očí z okna pohlédlo.
A to je třetí zajímavá skutečnost členské schůze 2014. Celková účast ! Schůze se
zúčastnil výbor v počtu 4 členů, revizní komise byla zastoupená 2 členy a členskou
základnu zastupovali 4 členové ! Tak malou účast za posledních 8 let nepamatuji.
A vlastně je tu i čtvrtá okolnost, kterou je asi třeba zaznamenat. Schůze proběhla v klidné
atmosféře ☺
Dovolím si, aniž bych měl zápis či usnesení, zveřejnit několik závěrů. Členská schůze
odsouhlasila plán činnosti 2015, který počítá s oslavou založení klubu a po pěti letech
uspořádání EURO GRIFFON. Oslavy jsou plánované na od pátku do pondělí v tomto
termínu :
Termín
Akce
Místo
3.7.2015
pátek - Agility 2015
Morava
4.7.2015
sobota - Speciální výstava
Morava
5.7.2015
neděle - Euro Griffon 2015
Morava
6.7.2015
pondělí - Členská schůze
Morava
V prosinci 2015 uspořádáme v Čechách Klubovou výstavu bez KV.
Petr Dufek
DĚKUJEME SPOLEČNOSTI JK ANIMALS ZA SPONZOROVÁNÍ
KLUBOVÉ VÝSTAVY.
i_zpravodaj_02_2014
Strana 6 (celkem 14)
Klubová výstava bez zadání titulu Klubový vítěz byla na poslední chvíli přemístěna do
brněnské Líšni. Organizační výbor toto využil a „stylově“ přivítal zahraniční
významnou rozhodčí grifonků a brabantíků paní Barbaru Murray chasník
v bosonožském kroji !
Barbara Murray, CHS Operastar, GB
V roce 1965 jsem se snažila ke svým
boxerům sehnat nějaké menší plemeno,
a tak jsem si pořídila červenou
brabantici. Svůj první vrh grifonků jsem
odchovala v roce 1968. Od té doby
jsem měla to chovatelské štěstí
odchovat mnoho šampionů, většinou
brabantíků, v celkem asi 30 vrzích, ve
své chovatelské stanici Operastar.
Z těch nejvíce úspěšných a pro mě speciálních musím zmínit Operastar Phoebe, moji
první odchovanou šampionku v grifoncích. Vyhrála také BIS na Klubové výstavě,
BISS na All Breed Show a několikrát se umístila v Toy skupině. Moje „dvojčata“
Operastar Mignon (18CC) a Operastar Fledermaus, které jsem vystavovala souběžně
a pochopitelně téměr perfektního psa v kostře a velice elegantního Operastar
Nutcracer, který je doposud v mnoha knihách jako ideální představitel plemene.
V současné době vystavuji black and tan brabantíka, odchov pana H. Ogdena, psa
Ch Beauview Brave As Blizzard, domácky Ozziho. Ozzi získal BOB na Crufts, další
rok BOS na stejné výstavě. Je několikanásobným BIS vítězem klubových výstav, je
historicky nejúspěšnějším brabantíkem s nejvyšším počtem CC ve všech barvách.
Téměř všichni moji odchovaní šampioni získali alepoň jedenkrát BIS titul na našich
klubových výstavach…
Od roku 1982 jsem grifonky posuzovala na většině Championship Shows ve Velké
Británii, včetně Crufts v roce 1999. Po mnoho let jsem členkou výboru Griffon
Bruxellois Club (GBC), nyní jako jeho předsedkyně. GBC je nejstarším chovatelským
klubem pro grifonky v Anglii, založený již v roce 1897.
i_zpravodaj_02_2014
Strana 7 (celkem 14)
Také jsem chovala, vystavovala a posuzovala boxery, pravidelně od roku 1978,
včetně Crufts v roce 2000. Moje vítězka plemene t.r. byla historicky první boxer, který
kdy na této výstavě vyhrál svoji skupinu. Pravidelně jsem posuzovala také v Africe,
Austrálii, Skandinávii, a Evropě. Velmi si vážím pozvání do České republiky, na které
se velmi těším.
Výstava měla opět vysokou účast, tento krát 118 jedinců. Oblíbenost brabantíků je
trvalá a účastí 60 jedinců toto jen potvrzuje. Grifonků belgických a bruselských byla
téměř shodná 28 / 30.
Mezi předvedenými krásnými jedinci nebylo snadné rozhodnout o vítězi. Všichni
vyhrát nemohou a tak v jednotlivých plemenech zvítězili :
Brabantík:
V1, CAJC, BOJ, BOB,
BIS junior
LEGEND CAN TALK Corsairey
Casch, CMKU/BAG/2687/13,
4/10/2013,
o.: JACK AND DANDY Corsairey
Casch,
m.: LADY Prima Grichia,
ch.: Kupčíková Ilona,
m.: Králová Radka
V1, CAC, BOS
Girls Night Out Beauview,
2080CY, 11/5/2010,
o.: Night In The City Beauview,
m.: Spot Check Beauview,
ch.: Ogden Howard,
m.: Donnellan Yvonne
V1, BOV
i_zpravodaj_02_2014
UNIQUE Lapinus, SPF/06/02209, 4/2/2006, o.: Lake Buena Vista
Waldick, m.: Ulove du Village des Reves Bleus, ch.: Pegorer
Paloma F., m.: Pegorer Paloma F.
Strana 8 (celkem 14)
Belgický grifonek:
V1, CAC, BOB
Voyager At Stormjac Shevilan,
KC NOS AQO901875, 12/2/2012,
o.: Shumaher Mosku Griff,
m.: Indra Ratcatcher's,
ch.: Shevsky Alex,
m.: Conway Jane
V1, CAC, BOS
ALLISON de la Tormenta del
mar,
CMKU/BEG/2100/10/12,
10/24/2010,
o.: Paragons Eye of the Tiger at
Grand Petros,
m.: DARINKA z Aréty,
ch.+m.: Vokounová Bohdana
V1, CAJC, BOJ
EVER. JUNIOR THIRD de la
Tormenta del mar,
CMKU/BEG/2721/13, 5/8/2013,
o.: Everything All Right
DINASTIJA,
m.: DARINKA z Aréty,
ch.: Vokounová Bohdana,
m.: Havlínová Zdeňka
i_zpravodaj_02_2014
Strana 9 (celkem 14)
Bruselský grifonek :
V1, CAC, BOB, BIS
DEEP IN MY HEART Mont Arwen,
CMKU/BRG/2473/12/13,
6/12/2012,
o.: Zhelanny Malchik iz Mira Zvezd,
m.: ANGEL Mont Arwen,
ch.: Ulrychová Petra,
m.: Ulrychová Petra
V1, CAC, BOS
CATHERINE Mont Arwen,
CMKU/BRG/2328/11, 10/26/2011,
o.: JACK A DANDY Corsairey Casch,
m.: ANGEL Mont Arwen,
ch.: Ulrychová Petra,
m.: Rydlová Zuzana
V1, CAJC, BOJ
ALL LOVING Bogy Soft,
CMKU/BRG/2697/13, 4/24/2013,
o.: Zevs Nizhegorodskoe
Ocharovanie,
m.: CONNIE Mont Arwen,
ch.: Radilová Vladimíra,
m.: Radilová Vladimíra
i_zpravodaj_02_2014
Strana 10 (celkem 14)
VN1, Best baby
Polly Pocket Sunny Honey, SPKP 280, 11/25/2013, o.: Guy
Mawpet, m.: Miss Marple Sunny Honey, ch.: Mikitova Darina, m.: Mikitova Darina
VN1, Best puppy
FANTASY Bohemia Hapet,
CMKU/BRG/2798/13, 8/5/2013,
o.: Shevilan O'Henry Bohemia Hapet,
m.: BESINKA Mawpet,
ch.: Petrová Hana, m.: Macíková Marcela
V1, BOV, BIS veteran
COMTESSE ROUSSE z Amiho dvora,
CMKU/BRG/824/03/05, 12/19/2003,
o.: HERMELÍNEK Corsairey Casch,
m.: ADÉLKA Dam Tesoro,
ch.: Wludyková Alice, m.: Fialová Eva
B. Murray, J. Kadlec, P. Ulrychová – DEEP IN MY HEART Mont Arwen
R. Králová - LEGEND CAN TALK Corsairey Casch
J. Conwey - Voyager At Stormjac Shevilan
i_zpravodaj_02_2014
Strana 11 (celkem 14)
Nejlepší pár psů / Couple Class (Brace)
BAG, Oziris Roxmavel + India Mawpet, Haklová V. + Petrová V.
Nejlepší chovatelská skupina / Breeder´s Group (Team)
Brabantík, CHS Mawpet, Petrová V.
i_zpravodaj_02_2014
Strana 12 (celkem 14)
Griffon Bruxellois
Judge(s): MRS A B
PRICE
INT/LV/LT/EE/BALT/PL/FI/DE CH SHEVILAN
DUNKIN DONUT [ATC AQ01727LVA]
BEST OF BREED
INT/LV/LT/EE/BALT/PL/FI/DE
CH SHEVILAN DUNKIN DONUT
[ATC AQ01727LVA]
Dog
Owner: MRS Z DROBYSHEVA
BEST PUPPY
FOXFLY SON OF A GUN
Dog
Owner: MISS N SHOKRAI
DOG CHALLENGE CERTIFICATE
INT/LV/LT/EE/BALT/PL/FI/DE CH SHEVILAN DUNKIN DONUT
[ATC AQ01727LVA]
Dog
Owner: MRS Z DROBYSHEVA
BITCH CHALLENGE CERTIFICATE
MENWINNION SUNBEAM
Bitch
Owner: MISS M E H MARSHALL
RESERVE DOG CHALLENGE CERTIFICATE
MILLBONE GINGER BREAD
Dog
Owner: J, L & MR S LEE, COOPER & SEYMOUR
RESERVE BITCH CHALLENGE CERTIFICATE
CH GAYSTOCK JUST SO
Bitch
Owner: MR I M WILLSMER
i_zpravodaj_02_2014
Strana 13 (celkem 14)
THE WESTMINSTER KENNEL CLUB
Judge: Mr. Richard G. Beauchamp, Day: February 10, 2014
BOB Ch Cashin's Sizzling Bacon Bit
Sex: Bitch,
AKC: TS 05943701,
Date of Birth: July 01, 11
Breeder: Carole Ross &
Cashin
Sire: GCH Cashin's Walk
The Line
Dam: Ch Cashnross Big
Bit Of Fairy Music
Owner: Felicia Cashin &
Carole Ross
Felicia
BOS GCH Paragons Sharp Dressed Man At Greengates
Sex: Dog,
AKC: TS 01784101,
Date of Birth: Oct.30,10
Breeder: Kathy A Fleener
Sire: Ch Homestead
Archibald Of Paragons
Dam: Ch Paragons Is In It
To Win It
Owner: Felicia Cashin &
Mary Gale & Kathy A
Fleener
SEL GCH Hilltop's GQ Cover Boy
Sex: Dog, AKC: TS 04114601,
Date of Birth: March 07, 2011
Sire: Ambrosia In Hot Pursuit At Hilltop,
Dam: ET's Marykate Git'R'Done
Breeder: Carole Ross & Sharon Tadlock
Owner: Pat Brown
SEL GCH Seagryphs Cuba Libre
Sex: Bitch, AKC: TS 09477602, Date of Birth: Feb.22, 12
Sire: Ch Adamis Archetype, Dam: Ch Hilltop's Nor'Easter At Seagryphs
Breeder: Maureen Rogers & Carole Ross, Owner: Maureen Rogers & Dr Monroe &
Edna Kornfeld
i_zpravodaj_02_2014
Strana 14 (celkem 14)
Download

i – zpravodaj - Klub chovatelů grifonků a brabantíků