klubový zpravodaj 3/2013
MOPS KLUB ČR
Lolly Boop Black Hejakral
Klubový šampion Mops klubu ČR
Datum narození: 12.3.2012
Otec: Valid Argument My Royal Present
Matka: Valespes Severnoe Sianie
Chovatelka majitelka: MVDr.Jana Šikulová
http://www.mopsklub.cz
/
OBSAH
Výbor Mops klubu České republiky
Orgány Mops klubu České republiky
Konzultanti
Platby a bankovní spojení na Mops klub České republiky
Kontaktní informace na Českomoravskou kynologickou unii
Vzpomínka na pana Zdeňka Bláhu
Pozvánka na členskou schůzi
Propozice a přihláška na CHP 5.10. 2013
Zápis z 5. výborové schůze
Zápis z 6. výborové schůze
Chovatelská přehlídka Stradonice 5.10. 2013
Chovatelská činnost (hlášení krytí a vrhu)
BÁRNÍČKOVA – „ SCHOLA LUDUS“– pan Karel Háček
Blahopřejeme
Plán výstav – rok 2014
Redakční uzávěrka
2
3
4
5
6
7
9
10
12
14
17
25
30
33
37
39
klubový zpravodaj 3/2013
VÝBOR MOPS KLUBU ČR
Prezident:
JUDr. Josef Plachý
Letiny 17, 336 01 Blovice
e-mail: [email protected]
mobil: +420 604 404 227
Sekretář, redakce zpravodaje, tiskový mluvčí:
Ing. Petra Procházková
Ohradní 1359, 140 00 Praha 4 - Michle
e-mail: [email protected],
e-mail: [email protected]
mobil: +420 732 186 524
Hlavní poradce chovu:
Alena Hromová
Čechova 93, 440 01 Veltěže u Loun
e-mail: [email protected]
tel.: +420 415 676 230
mobil: +420 607 970 667
Ekonom, evidence členské základny:
Věra Plachá
Letiny 17, 336 01 Blovice
e-mail: [email protected]
tel.: +420 377 527 883
mobil: +420 737 107 854
Referent CHP, Welfare:
Helena Kecová
Mostiště 26, 338 28 Radnice
e-mail: [email protected]
mobil: +420 736 200 152
Sídlo Mops klubu na adrese:
JUDr. Josef PLACHÝ
Letiny 17, 336 01 Blovice
2
klubový zpravodaj 3/2013
Čestný prezident klubu:
MUDr. Milan RABA
Nová Kolonie1451/3a
155 00 Praha 5 - Stodůlky
e-mail: [email protected]
tel./fax: +420 251 511 992
mobil: +420 724 049 739
Revizní komise
Předseda komise:
Jana Klozová
Vitiněves 51, 506 01 Jičín
e-mail: [email protected]
mobil: +420 774 801 094
Člen komise:
Jana Nosková
Vitiněves 51, 506 01 Jičín
e-mail: [email protected]
mobil: +420 776 112 235
Člen komise:
Taťana Šlesingrová
I.Olbrachta 113, 273 08 Pchery
e-mail: [email protected]
mobil: +420 723 321 937
INTERNETOVÉ STRÁNKY
http://www.mopsklub.cz/
Beky a.s.
Zákolany 40, 273 28 Zákolany
e-mail: obsah článků [email protected],
grafika a kód [email protected]
tel.: +420 315 783 153
mobil: +420 607 912 203
3
klubový zpravodaj 3/2013
Členská schůze Mops klubu schválila změnu chovatelského řádu.
Ruší se pozice krajských poradců chovu a nahrazují je konzultanti.
Tito členové Mops klubu, navržení hlavním poradcem chovu a schválení
výborovou schůzí, budou zajišťovat poradenskou činnost pro chovatele.
Jmenování byli:
Mgr. Dana HNILIČKOVÁ
Nám. Osvobození 137
788 32 Staré Město pod Sněžníkem
tel.: 583 239 317
mobil: +420 607 288 587
Pavla KOTĚŠOVCOVÁ
332 03 Šťáhlavy 574
tel.: 377 969 142
mobil: +420 605 180 721
Jana HOLUBOVÁ
Radostín 108, 591 01 Žďár nad Sázavou
mobil: +420 608 702 574
Renata ŠIMANDLÍKOVÁ
Zlončice 19
278 01 Kralupy nad Vltavou
mobil:+420 724 970 795
e-mail: [email protected]
Jiří PIFFL
Nad Mazankou 14/1125
182 00 Praha 8
mobil:+420 603 786 387
Kromě uvedených členů tuto činnost plní všichni členové výboru Mops klubu.
4
klubový zpravodaj 3/2013
PLATBY A BANKOVNÍ SPOJENÍ NA MK ČR
IČ MK ČR: 452 49 474
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Okresní pobočka 305 09 Plzeň
název účtu:
číslo účtu:
kód banky:
konstantní symbol:
IBAN:
variabilní symbol:
Mops klub ČR
0725280329/0800
0800
0308
CZ19 0800 0000 0007 2528 0329
člen MK ČR přidělené osobní číslo xxxx
nový člen před schválením 9999
nečlenové 5555
Specifický symbol (označuje druh platby):
členský příspěvek
chovná přehlídka
krycí list
poplatek za štěně
klubová výstava
inzerát
zájezd
sponzorský dar
dobírka (mimo krycí list)
přeregistrace
welfare
0300
0250
0140
0170
0500
0200
0400
3333
1111
2222
4444
NEZAPOMÍNEJTE UVÁDĚT VŠECHNA ČÍSLA, JINAK NELZE ZJISTIT KDO PLATIL!
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK:
pro člena MK ČR 500,- Kč
pro člena MKČR - důchodci a studenti 350,- Kč
pro zahraniční členy 20,- €
zápisné pro nové členy + 50,- Kč
POPLATKY:
za vystavení krycího listu 140,- Kč
za štěně 170,- Kč
za chovatelskou přehlídku 250,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1/2 stránky 200,- Kč
za zveřejnění inzerátu ve Zpravodaji - 1 stránka 400,- Kč
za placenou inzerci na internetových stránkách Mops klubu ČR /www.mopsklub.cz/ od 100,- Kč
Nečlenové platí vše dvojnásobně !
Členský příspěvek musí být zaplacen do konce roku pro rok následující !!!
5
klubový zpravodaj 3/2013
ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8 – Kobylisy
Fax : 234 602 278
Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00
I .Jarošová
tajemnice ČMKU
[email protected]
tel.: 234 221 371
Ing. K. Fialová
Agenda rozhodčích, výstav, chov. kluby
[email protected]
tel.: 234 221 375
Bc. L. Křeček
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 372
S. Hurábová
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 377
L. Fairaislová
Šampioni, chovatelské stanice
[email protected]
tel.: 234 221 370
M. Truksová
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 374
L. Pečená
Plemenná kniha
[email protected]
tel.: 234 221 376
T. Lemerová
Podatelna, výstavy ČMKU
[email protected]
tel.: 234 221 371
6
klubový zpravodaj 3/2013
Dne 25.12.2013 uplyne šest let od úmrtí
pana Zdeňka Bláhy,
dlouholetého člena Mops klubu ČR.
S láskou vzpomíná syn Radek s rodinou.
7
klubový zpravodaj 3/2013
Vzpomínka na pana Zdeňka Bláhu
Pan Zdeněk Bláha patřil mezi zakládající členy Mops klubu České republiky. Ve výboru
klubu pracoval 12 let. Obětavě se podílel na organizaci klubových výstav a Dnů mopse.
Jeho Ich. Cyril Bendogi byl nejúspěšnější mops v majetku člena klubu.
Stal se 2 x světovým vítězem a 3 x klubovým vítězem. Na pana Zdeňka Bláhu vzpomínají
členové a přátelé jako na výborného kamaráda, skromného a obětavého člověka, který byl
vždy připraven pomoci. Práci pro klub bral jako samozřejmost, motivovanou láskou
k mopsům.
Jako projev úcty a poděkování za působení v Mops klubu ČR, se usnesla členská schůze
klubu v roce 2011, aby klubové výstavy od roku 2012 nesly označení Memoriál Zdeňka
Bláhy.
Výbor Mops klubu ČR
8
klubový zpravodaj 3/2013
Nezadržitelně se blíží konec roku. Nastává čas bilance a hodnocení
minulého období a předsevzetí a závazků do budoucna. Výbor Mops klubu ČR
děkuje všem svým členům za aktivní podíl na činnosti klubu. Do nového roku
přeje všem hodně štěstí, zdraví, rodinných, pracovních a hlavně chovatelských
úspěchů po boku našich milovaných mopsů.
Výbor Mops klubu ČR
POZVÁNKA na členskou schůzi
Mops klubu České republiky
sobota 22.3.2014 od 10:00 hod.
Nižbor – restaurace Keltovna
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zpráva prezidenta klubu
Zpráva Hlavního poradce klubu
Zpráva WELFARE
Zpráva o hospodaření za rok 2013
Zpráva revizní komise
Různé
Usnesení
Závěr
Těšíme se na vaši účast !
9
klubový zpravodaj 3/2013
PROPOZICE
na chovatelskou přehlídku mopsů, která se bude konat
v sobotu 8.3. 2014 v Nižboru - restaurace Keltovna.
( http://www.keltovna.cz/ )
MK ČR se jako člen ČMKU řídí Řádem ochrany zvířat při veřejném vystoupení
nebo svodu zvířat a při chovu.
Veterinární přejímka – od 9:00 – 10:00 hod.
Začátek přehlídky - od 10:00 hod
PODMÍNKY PRO ABSOLVOVÁNÍ CHOVATELSKÉ PŘEHLÍDKY
Zúčastnit se můžou psi a feny ve věku od 12 měsíců

V rodokmenu musí být potvrzená účast na výstavě: mezinárodní, národní nebo
klubové a to ve třídě mladých nebo dospělých.

Doklad o zaplacení členského příspěvku MK ČR na rok 2014

Očkovací průkaz s vyznačením očkování proti vzteklině, parvoviroze ne kratší než
jeden měsíc a ne starší jeden rok.

Psi a feny musí absolvovat povinné vyšetření stupně vykloubení čéšky (patelly)od
certifikovaného veterináře, který svůj závěr zapíše do průkazu původu.
Doklad o zaplacení poplatku CHP (ústřižek složenky nebo potvrzení o vkladu na účet)
členové 250,- Kč . Nečlenové 500,- Kč.
Při přihlášení na místě konání platí členové 500,- Kč. Nečlenové 1000,- Kč.
ČÚ: 0725280329/0800, VS: členské číslo , SS: 0250
Přihlášky spolu s fotokopií rodokmenu s potvrzenou a zapsanou výstavou a vyšetřením
patelly /bez nich je přihláška neplatná/ zaslat do uzávěrky 21.2. 2014 jako obyčejné psaní
na adresu referenta CHP pro přijetí přihlášek je rozhodující datum na razítku podání na poště.
Přihlášky došlé po uzávěrce budou posuzovány jako přihlášení na místě za zvýšený poplatek!
Potvrzení o přijetí na přehlídku bude potvrzeno emailem týden před přehlídkou
Potvrzení o zaplacení je nutno vzít s sebou na přehlídku.
V rodokmenu musí být podpisy chovatelů (přední strana PP) a majitelů
včetně adres ( na PP zadní strana ).
Zapsána a potvrzena výstava a vyšetření patelly
Adresa referenta CHP: Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, Tel: 736200152
[email protected]
10
klubový zpravodaj 3/2013
PŘIHLÁŠKA
na chovatelskou přehlídku mopsů
sobota 8. 3. 2014 v restauraci Keltovna v Nižboru.
Pes / fena
Jméno psa/feny vč. chovatelské stanice
Datum narození
Číslo zápisu
Barva
Otec (vč. Chov. st. ),
Číslo zápisu:
Matka (vč. chov. st. )
Číslo zápisu:
Účast na výstavě (místo, datum)
Účast na výstavě (místo, datum)
Známka zaps. v příloze rodokmenu
Patelly:
Chovatel
Jméno chovatele
Adresa
Majitel
Jméno majitele
Adresa+telefon
E-mail:
Jsem člen MKČR:
( Nepovinný údaj )
Ano
Ne ID (osobní číslo):
Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí podmínky CHP.
_________________________
Podpis majitele psa/feny
Přihlášku a fotokopii rodokmenu ( zapsaná výstava a patelly ) zašlete do uzávěrky jako obyčejnou zásilku na
adresu referenta:
Helena Kecová, Mostiště 26, 338 28 Radnice, tel.: 736 200 152, e-mail: [email protected]
Uzávěrka přihlášek: 21. 02. 2014
11
klubový zpravodaj 3/2013
EL-FAYUM Dream Life "Lili"
5. výborová schůze dne 3.srpna 2013 v Nižboru
Přítomni: Hromová, Kecová, Plachý, Plachá
Omluveni: Procházková
Hosté: Šimandlíková
1. Příprava Dne mopse
-
Soutěže budou probíhat současně s bonitací od 10.hodin
Celou organizaci zajišťují Renata Šimandlíková s Martinem Syslem
Ceny jsou zajištěné
U vstupu budou členi revizní komise
Věra Plachá zajistí seznam platných členů Mops klubu a kulaté razítko kvůli kontrole
vybírání vstupného a ozvučení
Protože současně bude probíhat bonitace, zajistí veterinární ohlášení Helena Kecová
Bude organizovaná tombola, všichni ještě mohou na místě dodat další ceny
2. Vyhodnocení klubové výstavy
12
klubový zpravodaj 3/2013
-
Všichni hodnotili výstavu jako úspěšnou. Výbor doporučuje poděkovat firmě HUSSE
za sponzorování a umístit její logo jak do Zpravodaje, tak na klubové webové stránky.
Dík patří i všem organizátorům, vedoucímu kruhu i zapisovatelkám. Hodnocení paní
rozhodčí bylo velmi fundované.
-
Z ekonomického hlediska dopadla výstava velmi úspěšně. Díky sponzorování pohárů
(Procházkovi, Plachých, Rabovi, Kecová) a sponzorskému daru (Chiesa-Folbrecht,
Soboleva) nebyla výstava ztrátová.
3. Příprava klubové výstavy v roce 2014
-
-
I přes předběžný slib odřekla paní Ridarčíková (SK) posuzování. Prezident klubu
proto oslovil pana Otakara Vondrouše. Ten svoji účast písemně potvrdil. Pro další
období výbor navrhuje oslovit jako rozhodčí paní Hanu Ahrens (A).
Datum konání i místo je nahlášené na ČMKU.
4. Kontrola úkolů z ČS
-
Jednání s MSBMK ohledně jednotných podmínek pro uchovnění – prezident klubu
jednal s hlavní poradkyní druhého klubu paní Pešátovou. Podrobnosti se budou ještě
dolaďovat.
5. Různé
-
-
-
-
Pí Šimandlíková a Hromová navrhly možnost konání druhé klubové výstavy v roce
2014. P.Plachý upozornil na nutnost dodržovat usnesení členské schůze, kde bylo
odhlasováno konání jedné klubové výstavy. Pokud bude zájem o organizaci druhé
výstavy, musí to schválit členská schůze.
Dosud se i přes svůj slib neozval pan Ondřej Snop, který slíbil zpracovat klubové
webové stránky. Prezident klubu bude pana Snopa kontaktovat, aby zjistil, jaký je
stav.
Pan Sysel zaslal členům výboru vzor diplomu na udělování titulu Klubový šampion.
Všichni diplom schválili. Paní Procházková doporučila zapracovat část s místem na
jméno tak, aby se nechalo vypisovat na PC.
Byli přijati noví členové a to Jiří Straka, Patrik Pumr, Adéla Pavouková, Eva
Vaverková, MVDr. Vladimír Vašíčeka a Jiří Ris.
13
klubový zpravodaj 3/2013
Double CACIB Prague Expo Dog – 3.11. 2013
Ballett Arabesque - Výborný1, CAC, CACIB
Anjos Teodoro - Výborný1, CAC, CACIB, BOB
Zápis z 6. výborové schůze Mops klubu ČR
Datum a místo jednání:
Účastníci:
Omluveni:
Zapsala:
Přílohy:

číslo
5.10. 2013, Stradonice
Hromová Alena, Kecová Helena, Plachá Věra, JUDr. Plachý
Josef, Ing. Procházková Petra.
Procházková Petra
Kontrola úkolů
téma
14
klubový zpravodaj 3/2013
4/3
4/5
5/3

číslo
6/1
6/2
6/3
6/4
6/5
6/6
Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2013:
22.6. 2013 – 28. klubová výstava mopsů + 2. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy,
Restaurace Keltovna - Nižbor, rozhodčí – Mag. Sabina Chiesa-Folbrecht, Bulharsko.
5.10. 2013 – Den mopse, Nižbor – Pension a restaurace Klamovka
http://www.klamovka-stradonice.cz/.
5.10. 2013 – proběhla kontrola úkolů – úkoly splněny
Paní Šímandlíkové a panu Syslovi patří velké poděkování za perfektní zorganozování a
realizaci dne mopse.
Děkujeme firmě Royal Canin za sponzorování Dne mopse.
Děkujeme paní Janě Hornové za poskytnutí sponzorských darů v cekové výši 6000 Kč.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Morální kodex člena Mops klubu ČR: výbor klubu pracuje na definitivní podobě
kodexu. Informace k Morálnímu kodexu člena MK ČR bude členské základně
předložena na ČS v roce 2014.
typ: Ú
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Bonitace 2013 – 5.10. 2013 - Nižbor – Pension a restaurace Klamovka
http://www.klamovka-stradonice.cz/
5.10. 2013 – bonitace proběhla, úkol splněn
typ: I
odpovídá: Helena Kecová termín: dle textu
Nové úkoly
téma
Kalendář akcí Mops klubu ČR v roce 2014:
Bonitace 2014 – 8.3. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/
Členská schůze – 22.3. 2014 - Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/
14.6. 2014 – 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy + 29. klubová výstava mopsů,
Nižbor – restaurace Keltovna, http://www.keltovna.cz/, rozhodčí – pan Otakar
Vondrouš, ČR.
13.6. 2015 – 4. Ročník Mamoriálu Zdeňka Bláhy + 30. Klubová výstava mopsů.
Rozhodčí Mgr. Zuzana Brotánková.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
webové stránky klubu – doména zaplacena na rok 2014
typ: I
odpovídá: Věra Plachá
termín: dle textu
Paní Plachá odstoupila z výboru klubu k 31.12. 2013. Výborem klubu bude zajištěná
její náhrada. Budou osloveni zájemci o práci ve výboru z voleb v roce 2013. Následně
se osloví členská základna.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
WELFARE klubu – bylo odsouhlaseno rozšíření sekce welfare na webových stránkách
klubu. Budou uveřejňovány odstrašujíci případy týrání a zneužívání mopsů. Sekce bude
přístupná i pro nečleny klubu.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Úprava webových stránek – řeší se.
typ: I
odpovídá: Josef Plachý
termín: dle textu
Změna zápisního řádu – ze zápisu č. 5, bod č. 4
Záležitost byla projednána společně s MSBMK – konstatováno, že budeme vycházet
z uzavřené smlouvy o spolupráci. V souladu s novelou zápisného řádu ČMKU bude
upraven záp. řád MK.
15
klubový zpravodaj 3/2013
6/7
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
Noví členové: pan Richard Dlouhý, paní Alena Semenová, paní Simona Sevelová.
typ: I
odpovídá: výbor klubu
termín: dle textu
R - rozhodnutí, Ú – úkol, I - informace
Zapsala: Ing. P. Procházková
Četl: JUDr. J. Plachý
Gemminka paní Zdeňky Jeřábkové z Austrálie
16
klubový zpravodaj 3/2013
CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA - STRADONICE
5. 10. 2013
Psi béžoví
ALWA DOG-LOME
Váha 10,0 kg
O: Wizard Pibaro
Luxace pately 0/0
M: Madica Dog – Lome
Maj: Petra Hebedová, Nad Cihelnou 903,267 51 Zdice, tel.: 605713831
Kód
I.
1d,2b,3-,4-,5b,6a,7a,8a,9a,10a,11a
II.
1b,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12c,13a
III.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19a,20a,21a
IV.
1a
zařazen do chovu
Poznámka: stříbrná srst na ocase
BRIX AMILKA
Váha 9,7 kg
O: Z´eridanu dog love Unicum
Luxace pately 1/1
M: Agricola Action Alet
Maj: Marcela Korešová +H.Hönl, Karlovarská 220,363 01 Ostrov n./Ohří, tel.:776 094 317
Kód
I.
II.
III.
IV.
1c,2b,3-,4-,5b,6b,7c,8a,9a,10a,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1b,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a
1a
zařazen do chovu
CEZAR AMILKA
Váha 9,5 kg
O: Dorian Dog-Lome
Luxace pately 0/0
M: Agricola Action Alet
Maj: Marcela Korešová +H.Hönl, Karlovarská 220,363 01 Ostrov n./Ohří, tel.:776 094 317
Kód
I.
II.
III.
IV.
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8b,9b,10a,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a
1a
zařazen do chovu
EASTWOOD DOG-LOME
O: Deandra Chad
M: Carrine Zlatá Nymfa
Maj: Jana Altschulová, Skupice 58,440 01 Louny, tel.: 737 670 472
Kód
I.
II.
III.
IV.
Váha 9,2 kg
Luxace pately 2/1
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7c,8b,9a,10a,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12b,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a
1b
zařazen do chovu
17
klubový zpravodaj 3/2013
GOLD PUG HELZA
Váha 9,0 kg
O: Deandra Chad
Luxace pately 0/0
M: Cappy Helza
Maj: MVDr. Vladimír Vašíček ,Spojovací 192,381 01 Český Krumlov, tel.: 606 957 697
Kód
I.
II.
III.
IV.
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a
1a
zařazen do chovu
MC FLY DOG-LOME
O: Deandra Chad
M: Kamila s Knjazhego dvora
Maj: Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.: 723 437 520
Kód
I.
II.
III.
IV.
Váha 10,2 kg
Luxace pately 0/0
1c,2c,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10b,11b
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11b,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12c,13c,14b,15b,16a,17a,18a,19b,20a,21a
1a
zařazen do chovu
PRINC PUG ALTBOX
O: Jolly Dog-Lome
M: Maya Pug Altbox
Maj: Eva Šimáčková, Lublaňská 800/65,120 00 Praha 2
Váha 9,8 kg
Luxace pately 0/0
Kód
I.
1c,2c,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a
II.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
III.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7b,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19b,20a,21a
IV.
1a
zařazen do chovu
Poznámka: více bělma v oku
REBLOSHON MONIRENTES
O: Anjos Icaro
Váha 9,1 kg
M: Flash of Joy Destiny Monirentes
Luxace pately 0/2
Maj: Jana Klozová, Vitiněves 51, 506 01 Jičín, tel.: 774 801 094
Kód
I.
1c,2c,3-,4-,5b,6a,7a,8a,9a,10a,11a
II.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
III.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19a,20a,21a
IV.
1a
zařazen do chovu
Poznámka: výborně otevřený nos
YORK ISTAKO
O: Elzagar Fiji
Váha 10,5 kg
M: Viky Istako
Luxace pately 0/0
Maj: MUDr. Simona Šebelová, Rezlerova 309, 109 00 Praha 9, tel.: 775 052 556
Kód
I.
II.
III.
IV.
1c,2b,3-,4-,5b,6b,7c,8a,9a,10a,11a
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1b,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19b,20a,21a
1b
zařazen do chovu
18
klubový zpravodaj 3/2013
Ludvík - York Istako
ZUMA´S BOMBAZTIC FANTAZTIC
O: Red Gable´s Mr Darcy
Váha 8,9 kg
M: Zuma´s Just N Other Boggie Girl
Luxace pately 0/0
Maj: Jarmila Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny, tel.: 732 646 929
Kód
I.
1b,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a
II.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a
III.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19a,20a,21a
IV.
1a
zařazen do chovu
Poznámka: výborný nos, ukazuje bělmo
Psi černí
KIRBY DOG-LOME
O: Faeton Dog-Lome
M: Xalidya Dog-Lome
Maj: Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 775 436 643
Váha 10,6, kg
Luxace pately 0/0
Kód
I.
1-,2-,3a,4-,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a
II.
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8-,9a,10a,11a,12a,13III.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a
IV.
1a
zařazen do chovu
Poznámka: užší nosní otvory
19
klubový zpravodaj 3/2013
LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
O: Valid Argument My Royal Present
M: Valespes Severnoe Sianie
Maj: Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
Kód
I.
II.
III.
IV.
Váha 11,0, kg
Luxace pately 0/0
1-,2-,3a,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8-,9a,10a,11a,12a,131a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,21a
1a
zařazen do chovu
Feny béžové
FATIMA HELZA
O: Deandra Chad
M: Collet Zlatá nymfa
Maj: Helena Kecová, Mostiště 26,338 28 Radnice,tel.: 736 200 152
Kód
I.
II.
III.
IV.
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211b
zařazen do chovu
GÁBI HELZA
O: Deandra Chad
M: Cappy Helza
Maj: Helena Kecová, Mostiště 26,338 28 Radnice, tel.: 736 200 152
Kód
I.
II.
III.
IV.
Váha 8,3 kg
Luxace pately 0/0
Váha 7,6 kg
Luxace pately 0/0
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211b
zařazen do chovu
CHARISMA DOG-LOME
O: Jan od Rivety
M: Coffi Helza
Maj: Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.:723 437 520
Váha 6,9 kg
Luxace pately 3/2
Kód
I.
1b,2b,3-,4-,5a,6a,7b,8a,9b,10b,11b
II.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10b,11b,12a,13a
III.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19b,20a,21IV.
1a
zařazen do chovu
Poznámka: světlejší oko
CHRISTIANA DOG-LOME
O: Jan od Rivety
M: Coffi Helza
Maj: Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.:723 437 520
Kód
I.
II.
Váha 6,3 kg
Luxace pately 2/2
1c,2c,3-,4-,5a,6a,7b,8a,9b,10b,11b
1c,2b,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10b,11a,12b,13a
20
klubový zpravodaj 3/2013
III.
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19b,20a,21IV.
1a
zařazen do chovu
Poznámka: sbíhavý chod hrudních končetin
Žofka a Bono na Dni mopse
IANA DOG-LOME
O: Jan od Rivety
M: Viva Astarte Gold
Maj: Helena Kecová, Mostiště 26,338 28 Radnice,tel.:736 200 152
Kód
I.
II.
III.
IV.
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8b,9b,10b,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6b,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211b
zařazen do chovu
LINDA Z NADĚJSKÝCH RYBNÍKŮ
O: Bruno Mon Kelly
M: Holly z Nadějských rybníků
Maj: Jiřina Peroutková, Klec 52,378 16 Lomnice n./Lužnicí
Kód
I.
II.
Váha 7,8 kg
Luxace pately 0/2
Váha 8,3 kg
Luxace pately 1/0
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8b,9ab,10a,11a
1a,2a,3b,4a,5a,6b,7a,8a,9a,10a,11a,12b,13a
21
klubový zpravodaj 3/2013
III.
IV.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu
MADAM DOG-LOME
O: Deandra Chad
M: Kamila s Knjazhego dvora
Maj: Ivana Mašková,270 04 Hořesedly 58,tel.: 775 436 643
Váha 9,7 kg
Luxace pately 0/0
Kód
I.
1c,2c,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a
II.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
III.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19b,20a,21IV.
1a
zařazen do chovu
Poznámka : ukazuje bělmo
MERCI DOG-LOME
O: Deandra Chad
M: Kamila s Knjazhego dvora
Maj: Jiřina Krsová Kbelnice 33,336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
Váha 8,9 kg
Luxace pately 0/0
Kód
I.
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a
II.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
III.
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7b,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19b,20a,21IV.
1a
zařazen do chovu
Poznámka : ukazuje bělmo
SASANKA OD ŽELEZNÉ PANNY
Váha 9,3 kg
O: Dorian Dog-Lome
Luxace pately 2/2
M: Cora z Nadějských rybníků
Maj: Ivana Mašková, Hájka z Libočan 8,266 01 Beroun 4, tel.: 606 339 007
Kód
I.
II.
III.
IV.
1a,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11b
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1b,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211b
zařazen do chovu
VANESA HAVAVLON
Váha 7,4 kg
O: Bard Havavlon
Luxace pately 0/1
M: Jenny Havavlon
Maj: MVDr. Vladimír Vašíček ,Spojovací 192,381 01 Český Krumlov, tel.: 606 957 697
Kód
I.
II.
III.
IV.
1a,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11b
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1b,2a,3a,4a,5a,6a,7b,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19a,20a,211b
zařazen do chovu
22
klubový zpravodaj 3/2013
VIKI OD ŽELEZNÉ PANNY
Váha 8,8 kg
O: Bruno Mon Kelly
Luxace pately 0/0
M: Roxi od Železné panny
Maj: Petra Ducháčková, Dobrovského 5,370 06 Č. Budějovice, tel.: 777 883 477
Kód
I.
II.
III.
IV.
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15b,16a,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu
XENA PUG ALTBOX
O: Hrabě Ann´si z Lobkovických vinic
M: Pippi Pug Altbox
Maj: Jana Altschulová, Skupice 58,440 01 Louny, tel.: 737 670 472
Kód
I.
II.
III.
IV.
Váha 8,5 kg
Luxace pately 0/0
1c,2b,3-,4-,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8b,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu
Alletta Pejsek Kolodějský
23
klubový zpravodaj 3/2013
Feny černé
JASMÍNA BARD
Váha 8,6 kg
O: Kesander´s Merlin
Luxace pately 0/0
M: Savanah Dog-Lome
Maj: Plachý Josef + Věra, Letiny 17,336 01 Blovice ,tel.: 737 107 854, 604 404 227
Kód
I.
II.
III.
IV.
1-,2-,3a,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a
1a,2b,3a,4a,5a,6a,7a,8-,9a,10a,11b,12a,131a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211b
zařazen do chovu
JESSICA BARD
O: Kesander´s Merlin
M: Savanah Dog-Lome
Maj: Petra Hebedová, Nad Cihelnou 903,267 51 Zdice, tel.: 605713831
Kód
I.
II.
III.
IV.
1-,2-,3a,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a
1a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8-,9a,10a,11b,12a,131a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8c,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu
KAYKA DOG-LOME
O: Faeton Dog-Lome
M: Xalidya Dog-Lome
Maj: Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138,tel.:723 437 520
Kód
I.
II.
III.
IV.
Váha 8,7 kg
Luxace pately 0/0
Váha 7,6 kg
Luxace pately 0/0
1-,2-,3a,4-,5a,6a,7a,8a,9b,10b,11a
1a,2b,3a,4a,5a,6a,7a,8-,9a,10a,11b,12a,131a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10b,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17b,18a,19a,20a,211c
zařazen do chovu
LOLLY BOOP BLACK HEJAKRAL
O: Valid Argument My Royal Present
Váha 9,0, kg
M: Valespes Severnoe Sianie
Luxace pately 0/0
Maj: MVDr. Jana Šikulová, Masarykova 519, 417 42 Krupka , tel.: 728 817 829
Kód
I.
II.
III.
IV.
1-,2-,3a,4-,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a
1a,2a,3b,4a,5a,6a,7a,8-,9a,10a,11a,12a,131a,2a,3a,4a,5a,6a,7a,8a,9a,10a,11a,12a,13a,14a,15a,16a,17a,18a,19a,20a,211a
zařazen do chovu
24
klubový zpravodaj 3/2013
EL-FAYUM Dream Life "Lili"
HLÁŠENÍ KRYTÍ
22.07.2013 ICH.,CH. GERONIMO PIBARO
X
CH. TENNESSEE PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
24.07.2013 CH.TENGETOPPEN´S BEEF TARTAR
X
CH.NELA Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Blanka Hubálková, Komenského novostavba , 276 01 Mělník,tel.:732 233 410
29.07.2013 CH.TENGETOPPEN´S BEEF TARTAR
X
CH.MAGGIE Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Blanka Hubálková, Komenského novostavba , 276 01 Mělník,tel.:732 233 410
05.08.2013 BILLY DOG-LOME
X
JENNY HAVAVLON
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138, tel.: 723 437 520
04.08.2013 SAMUEL HAVAVLON
X
SAVANAH DOG-LOME
JUDr. Josef Plachý, Letiny 17,336 01 Blovice ,tel.: 604 404 227,737 107 854
04.08.2013 DEANDRA CHAD
X
COFFI HELZA
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
09.08.2013 DEANDRA CHAD
X
KORNÉLIE NANG-LHAMO
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
25
klubový zpravodaj 3/2013
10.08.2013 GCH.MONTY JR.DE LAMICO X
MCH.,GCH., C.I.B. VALESPES SEVERNOE SIANIE
MVDr. Jana Šikulová, Masarykova 519,417 42 Krupka, tel.:728 817 829
14.08.2013 NUKKY DOG-LOME X GEORGINA DOG-LOME
Kateřina Rejnková, Jelmo 9,373 71 Rudolfov, tel.: 606 823 689
17.08.2013 GERRY PUG OTAKON X
YASMINE ISTAKO
Alena Hromová, Čechova 93 ,440 01 Veltěže, tel.: 607 970 667
22.09.2013 CH.TANGETOPEN´S BEEF TARTAR
X
V.I.P. VICTORY PUG ZE SAMETU
Jarmila Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny, tel.:732 646 926,415 654 895
22.09.2013 ICH.,CH. JOSHUA PIBARO X JCH.CURLY PIBARO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564
25.09.2013 DORIÁN DOG-LOME
X
CHEER OD ŽELEZNÉ PANNY
Jiřina Peroutková, Klec 52,379 01 Třeboň, tel.: 776 041 135
27.09.2013 CH.MONPASIE FOKUS-POKUS X
ICH.,CH.KRASIVAJA PIBARO IZ STROGINO
Patrik Panýrek, Mečeříž 62, 294 77 Mečeříž, tel.: 603 453 761, 326 391 564
28.09.2013 HRABĚ ANNS´I Z LOBKOVICKÝCH VINIC
X
REMIZMENTI BUFLÁK REBEKA
Jarmila Hájková, Štefánikova 1895,440 01 Louny, tel.:732 646 926,415 654 895
28.09.2013 ICH.,CH. GERONIMO PIBARO
X
ICH,CH. FERGIE MALÝ SEN
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
04.10.2013 GCH. ETTI PERALI MORAVIA
X
Mazákovi V. + M., Opatovec 188, 568 02 Svitavy
ELISA GRETA SNUG
05.10.2013 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
X
JESSICA HAVAVLON
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
06.10.2013 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
X
MERCI DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
10.10.2013 GOLD PUG HELZA
X VANESA HAVAVLON
MVDr.Vladimír Vašíček, Spojovací 192,381 01 Český Krumlov,
tel.: 606 957 697
12.10.2013 GERRY PUG OTAKON X
XARAH´S PUG ZE SAMETU
Ilona Pejšová, Ve Skaličkách 113,273 03 Stochov, tel.: 723 672 359
26
klubový zpravodaj 3/2013
13.10.2013 DEANDRA CHAD
X
XADHAA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
19.10.2013 KIRBY DOG-LOME
X
MADAM DOG-LOME
Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58,tel.: 775 436 643
24.10.2013 CH. SEMLANS IVAN ALEXANDER
X
CH.ALISON PIBARO
Patrik Panýrek, 294 77 Mečeříž 62, tel.: 603 453 761, 326 391 564
01.11.2013 JOHNY OD RIVETY X
ROXI OD ŽELEZNÉ PANNY
Petra Ducháčková, J. Dobrovského 5, 370 06 Č. Budějovice
04.11.2013 ZUMA´S BOMBASTIC FANTAZTIC X
XENA PUG ALTBOX
Jana Altschulová,440 01 Skupice 58, tel.:737 670 472
05.11.2013 LOVELY GUY THE BLACK HEJAKRAL
X
XALIDA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33,336 01 Letiny, tel.: 732 402 998
Grace Kelly Istako
27
klubový zpravodaj 3/2013
HLÁŠENÍ VRHU
25.07.2013 „ISTAKO“
O: GERRY PUG OTAKON
M: MISS LISA DEI PICOLLI PAGLIACCI
Alena Hromová, Čechova 93, 440 01 Veltěže, tel.: 607 970 667
1/2 béžoví
05.08.2013 „PES VÍTACÍ“
O:GERONIMO PIBARO
M:WILD TEA PUG ZE SAMETU
Taťana Šlesingrová, I. Olbrachta 113,273 08 Pchery, tel.: 723 321 937
1/1 béžoví
17.08.2013 „KELLY BOHEMIA“
O:ALBERT KELLY BOHEMIA
M:JCH.CHRISTINA BLACK HEJAKRAL
Vlasta Šubrtová, Janáčkova 1002,277 13 Kostelec n./L.,tel.: 731 136 630
1/0 béžoví
08.08.2013 „ROZÁRKA“
O:GASTON PIBARO
M:ANNI ANNABELLA ROZÁRKA
Kateřina Rejnková, Jelmo 9,373 71 Rudolfov ,tel.: 606 823 689
1/1 béžoví
22.08.2013 „ARCITA“
O:GERRY PUG OTAKON
M: XAMBADA PUG ZE SAMETU
Ivana Mašková, 270 04 Hořesedly 58, tel.: 313 582 032, 775 436 643
2/0 béžoví
06.09.2013 „SPAN DOG´S“
O:ALF MON KELLY
M:FAIT HILL Z ´ ERIDANU
Jana Klozová,Vitiněves 51,506 01 Jičín, tel.: 774 801 094
3/1 béžoví, 2/0 černí
08.09.2013 „DOG-LOME“
O:GERRY PUG OTAKON
M: ELYADA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
5/1 béžoví
19.09.2013 „DOG-LOME“
O:JONÁŠ HAVAVLON
M:ERICA DOG-LOME
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
2/2 béžoví
28
klubový zpravodaj 3/2013
23.09.2013 „Z LOBKOVICKÝCH VINIC“
O:CH. TANGETOPEN´S BEEF TARTAR
M:NELA Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Blanka Hubálková, Komenského novostavba,276 01 Mělník,
tel.: 732 233 410
1/2 béžoví
30.09.2013 „Z LOBKOVICKÝCH VINIC“
O:CH. TANGETOPEN´S BEEF TARTAR
M:MAGGIE Z LOBKOVICKÝCH VINIC
Blanka Hubálková, Komenského novostavba, 276 01 Mělník,
tel.: 732 233 410
0/2 béžoví
07.10.2013 „HAVAVLON“
O:BILLY DOG-LOME
M:CONNIE HAVAVLON
Hana Nýčová,439 08 Pátek u Loun 138, tel.: 723 437 520
2/1 béžoví
07.10.2013 „DOG-LOME“
O:DEANDRA CHAD
M:COFFI HELZA
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
2/2 béžoví
12.10.2013 „HEJAKRAL“
O: GCH.MONTY JR.DE LAMICO
M: MCH.,GCH., C.I.B. VALESPES SEVERNOE SIANIE
MVDr. Jana Šikulová, Masarykova 519,417 42 Krupka, tel.: 728 817 829
2/2 černí
14.10.2013 „DOG-LOME“
O:DEANDRA CHAD
M:KORNELIE NANG-LHAMO
Jiřina Krsová, Kbelnice 33, 336 01 Letiny , tel.: 732 402 998
5/0 béžoví
18.10.2013 „ISTAKO“
O: GERRY PUG OTAKON
M: YASMINE ISTAKO
Alena Hromová, Čechova 93, 440 01 Veltěže, tel.: 607 970 667
1/1 béžoví
19.10.2013 „ROZÁRKA“
O:NUKKY DOG-LOME
M: GEORGINA DOG-LOME
Kateřina Rejnková, Jelmo 9,373 71 Rudolfov, tel.: 606 823 689
2/3 béžoví
29
klubový zpravodaj 3/2013
EL-FAYUM Dream Life "Lili" se svoji paničkou paní Renatou Šimandlíkovou
BÁRNÍČKOVA – „ SCHOLA LUDUS“
Když letošní podzim přišel,
s Bárným jsem si na „sběr“ vyšel.
Ptáte se, jaké to spády
vábily nás do zahrady?
Nechytali jsme tam lelky,
na zahradě ořech velký,
jež jsem tam vysadil – stojí
a má pro nás význam trojí.
Hlavně – chutné plody nese,
v jeho stínu schováme se
a za třetí efekt tu je,
že zahradu okrášluje.
Já s Bárníčkem to už známe:
na podzim se vydáváme
30
klubový zpravodaj 3/2013
dennodenně do přírody
sbírat jeho chutné plody.
A věřte, že pravda to je,
že tyhle laskomin zdroje
nesbírám tam jenom sám,
v Bárnym pomocníka mám.
Příliš práce mu to nedá,
v listí, trávě, čmuchá, hledá,
„stopař“ Bárny svůj um napne,
pak do zoubků ořech lapne,
důležitě ho pak nese,
jak by říkal: “koukněte se,
jak se tady namáhám –
páníčkovi pomáhám!“
Těžší už je potom ale
z té jeho tlamičky malé
oříšek si vydobýt.
Chce to jen zachovat klid.
Bárník totiž po tom baží
a oříšky se mi snaží
přinášet jen ten můj mazel,
abych mu je „v aport“ házel,
takže někdy trvá chvilku,
kdo dýl bude „tahat pilku“,
než se Bárny uvolí
vzít mu ořech dovolí.
Z toho plyne poučení,
že t pro něj práce není,
že to v jeho pejsčí řeči
jenom o zábavě svědčí.
Však by také práce celá
potěšením býti měla
a tak Bárníček si cení,
že má z práce potěšení.
Karel Háček
31
klubový zpravodaj 3/2013
32
klubový zpravodaj 3/2013
Blahopřejeme k získání titulu!
Klubový šampion Mops klubu ČR
Lolly Boop Black Hejakral
Veterán šampion ČR
Queen Mary Istako
Šampion
ČR
mladých
CHIPS Pibaro
Šampion
Chorvatska
mladých
CHIPS Pibaro
Šampion
Chorvatska
MONPASIE FOKUS-POKUS
Šampion
Chorvatska
GILLIAN Pibaro
Šampion
Slovenska
mladých
CHIPS Pibaro
Šampion
ČERNÉ HORY
mladých
CHIPS Pibaro
Šampion
ČERNÉ HORY
GREGORY Pibaro
Šampion
ČERNÉ HORY
CURLLY Pibaro
Šampion
ČERNÉ HORY
MONPASIE GARVARD
GRAND šampion ČERNÉ HORY
GREGORY Pibaro
GRAND šampion ČERNÉ HORY
CURLLY Pibaro
GRAND šampion ČERNÉ HORY
MONPASIE GARVARD
Šampion BALKÁNU
mladých
CHIPS Pibaro
33
klubový zpravodaj 3/2013
Reprezentant České republiky v USA na prestižní výstavě FOR EUKANUBA WORD
CHALLENGE 14 a 15.12.2013 / vybrán ze všech plemen psů /
MONPASIE FOKUS-POKUS
BOD Neděle Nár.výstava Ml.Boleslav MONPASIE FOKUS-POKUS 25.8.2013
34
klubový zpravodaj 3/2013
BIS Neděle Nár.výstava Ml.Boleslav MONPASIE FOKUS-POKUS 25.8.2013
BIG MVP Praha 2.11.2013 MONPASIE FOKUS-POKUS
35
klubový zpravodaj 3/2013
BIG Junior MVP Praha 2.11.2013 CHIPS Pibaro
BIG Junior MVP Praha 3.11.2013 CHIPS Pibaro
Evropský vítěz veteránů ICh.,CH., Aleks iz Strogino -EURO DOG SHOW GENEVA
36
klubový zpravodaj 3/2013
Seznam výstav v kategorii Mezinárodní
Duo CACIB Brno
Termín konání: 22.2. - 23.2. 2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická unie, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7
Místo konání: Brno
Kontaktní údaje telefony: 234 602 206, 234 602 207, fax: 234 608 278
www: http://www.duocacib.cz
E-mail: [email protected]
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
Termín konání: 26.4. - 27.4. 2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Českobudějovický kynolog. klub,
p.o. box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice
Místo konání: České Budějovice
Kontaktní údaje telefony: 387 203 926, 387 330 454
www: http://www.cmkj.info
E-mail: [email protected]
Mezinárodní výstava psů Praha
Termín konání: 3.5. - 4.5. 2014
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Místo konání: Praha
Kontaktní údaje telefony: 266 722 239, fax: 266 722 235
www: http://www.vystavapsu.cz
E-mail: [email protected]
Mezinárodní výstava psů Litoměřice
Termín konání: 24.5. – 25.5. 2014
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, Nord Bohemia Canis, p. o. box 178, 412 01
Litoměřice
Místo konání: Litoměřice
Kontaktní údaje telefony: 416 734 059 (po-pá 8 - 15h.), 733 328 615
www: http://www.nordbohemiacanis.eu
E-mail: [email protected]
Intercanis Brno
Termín konání: 21.6. 22.6. 2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Intercanis, Všetičkova 5, 602 00
Brno
Místo konání: Brno
Kontaktní údaje telefony: 543 211 558, fax: 543 212 026
www: http://www.intercanis.cz
E-mail: [email protected]
Interdog Bohemia Mladá Boleslav
Termín konání: 30.8. – 31.8. 2014
Adresa pořadatele: Kynologická jednota ČR, MVP - sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá
Boleslav
37
klubový zpravodaj 3/2013
Místo konání: Mladá Boleslav
Kontaktní údaje telefony: 326 327 220, fax: 326 331 041
www: http://www.interdogbohemia.com
E-mail: [email protected]
Mezinárodní výstava psů v Českých Budějovicích
Termín konání: 20 – 21.9. 2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, Českobudějovický kynolog. klub,
p.o. box 238, Klostermannova 7, 370 21 České Budějovice
Místo konání: České Budějovice
Kontaktní údaje telefony: 387 203 926, 387 330 454
www: http://www.cmkj.info
E-mail: [email protected]
Double CACIB – Prague Expo Dog
Termín konání: 2.11. – 3.11. 2014
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
Místo konání: Praha
Kontaktní údaje telefony: 266 722 239, fax: 266 722 235
www: http://www.vystavapsu.cz
E-mail: [email protected]
Seznam výstav v kategorii Národní
Hanácká národní výstava psů v Brně
Termín konání: 4.1. – 5.1. 2014
Adresa pořadatele: Moravskoslezský kynologický svaz, tř. Kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno
Místo konání: Brno
Telefony: 545 574 087, t. mobil 602 786 002
www: http://vystavaolomouc.info
E-mail: [email protected]
Národní výstava psů Ostrava
Termín konání: 12.4. – 13.4. 2014
Adresa pořadatele: Kynologická jednota ČR, P. O. Box 130, 709 00 Ostrava/Mar. Hory
Místo konání: Ostrava
Telefony: 604 855 142
www: http://www.volny.cz/nvpostrava
E-mail: [email protected]
Národní výstava psů Klatovy
Termín konání: 28.6. – 29.6. 2014
Adresa pořadatele: Český kynologický svaz, P.O. Box 1, 384 11 Netolice
Místo konání: Klatovy
Telefony: 00420 725 833 320
www: http://vystavaklatovy.info
E-mail: [email protected]
38
klubový zpravodaj 3/2013
Národní výstava psů v Mladé Boleslavi
Termín konání: 19.7. 20.7. 2014
Adresa pořadatele: Kynologická jednota ČR, NVP - sekretariát, Luční 286, 293 01 Mladá
Boleslav
Místo konání: Mladá Boleslav
Telefony: 326 327 220, fax: 326 331 041
www: http://www.interdogbohemia.com
E-mail: [email protected]
Moravskoslezská národní výstava psů
Termín konání: 27.9.2013 - 28.9.2014
Adresa pořadatele: Českomoravská kynologická jednota, NVP, Všetičkova 5, 602 00 Brno
Místo konání: Brno
Kontaktní údaje telefony: 543 211 558, fax: 543 212 026
www: http://www.intercanis.cz
E-mail: [email protected]
Seznam výstav v kategorii Klubové a ostatní
29. klubová výstava mopsů + 3. ročník Memoriálu Zdeňka Bláhy
Termín konání: 14.6. 2014
Kontaktní údaje: Mops klub ČR, Letiny 17, 336 01 Blovice,
http://www.mopsklub.cz/index.php
EuroDogShow 2014 Brno, Česká republika
Termín konání: 23. – 26. 10. 2014
Kontaktní údaje http://www.2014eurodogshow.cz/
WORLD DOG SHOW 2014, Helsinky, Finsko
Termín konání: 8. – 10.8. 2014
Kontaktní údaje http://www.worlddogshow2014.fi/
REDAKČNÍ UZÁVĚRKA pro číslo 1/2014 je 23.3. 2014
Vážení přátelé,
chci Vám poděkovat za Váš zájem a aktivní přístup ke spolupráci s redakcí zpravodaje.
Děkuji za vaše příspěvky a fotografie. Očekávám další pro zpestření našeho zpravodaje.
Fotografie posílejte přednostně ve formátu .jpg na e-mail: [email protected]
REDAKCE: e-mail: [email protected]
Klubový zpravodaj 3/2013 vydán pro potřeby Mops Klubu ČR v nákladu 130 ks.
Vydavatel: MOPS KLUB ČR
Odpovědný redaktor: Petra Procházková, tisk: Hanzar, Přeštice, tel.: 377 982 713
39
Download

3/2013 - Mops klub ČR