34.005/1
EGH 130: Snímač relativní vlhkosti a teploty prostorový
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
Přesné snímání prostorové teploty a relativní vlhkosti pro efektivní regulaci technických zařízení budov
a sledování energetické spotřeby.
Oblasti použití
Měření relativní vlhkosti a teploty v obytných a obchodních prostorách.
Základní znaky
•
Měření vlhkosti rychlým kapacitním senzorem
•
Aktivní snímání měřené hodnoty
•
Výstup 0…10 V pro teplotu lze změnit na Ni1000
•
Přívod kabelu na zadní straně
•
Vhodný pro přímou montáž na stěnu
H%
Technický popis
•
Kryt čistě bílý (RAL 9010) z těžko hořlavého termoplastu
•
Převod měřených hodnot na spojitý jednotkový signál 0...10 V
•
Šroubovací svorky pro elektrická vedení do 1,5 mm²
Typ
EGH 130 F001
Vlhkost
Vlhkost
Výstup
Měřicí rozsah
pro 0...100 % r.v.
% r.v.
5...95
Y07596
Teplota
Měřicí rozsah
°C
Teplota
Výstup 1)
pro 0...50 °C
Hmotnost
0...50
0...10 V
0,1
0...10 V
Napájecí napětí 24 V~/=
Příkon
Výstupní signál
Charakteristika odporu
Vliv teploty
Čas. konstanta ve vzduchu (0,2 m/s)
vlhkost
teplota
T
± 20 %
cca 0,8 VA
0...10 V, zátěž > 5 kΩ
DIN 43760 (Ni1000)
–0,15 % r.v./K
cca 18 s
cca 12 min
kg
Teplota okolí
Vlhkost okolí
Krytí
Bezpečnostní třída
0...50 °C
5...95 % r.v.
IP 30 (EN 60529)
III (IEC 60730)
Schéma zapojení
Rozměrový výkres
Montážní předpis
Materiálová deklarace
A07597
M07634
MV 505572
MD 34.005
10 V
Příslušenství
0303124 000* Krabice pod omítku
0313347 001* Krycí rámeček pro 76 × 76
*)
Pod stejným číslem se nachází rozměrový výkres nebo schéma zapojení
1)
Výstup lze změnit na Ni1000 (rozpojením 2 drátových můstků).
Funkce
Relativní vlhkost snímá rychlý kapacitní senzor a měřicí zesilovač ji převádí na jednotkový signál
0...10 V. Pro regulátory, které vyžadují teplotní čidlo Ni1000, lze použít výstupy 7 a 8 (nutno rozpojit
drátové můstky H1 a H2).
relativní vlhkost
10 V
Doplňkové technické údaje
Vlhkost
Přesnost při 55 % r.v., 23 °C
Hystereze (střední hodnota)
Reprodukovatelnost Δ 30 % r.v.
± 3,5 % r.v.
< 3 % r.v.
< ± 2 % r.v.
Teplota Ni1000
Přesnost při 20 °C
Vliv zatížení (senzor)
± 0,25 K (1/2 DIN)
0,14 K/mW
Konformita dle:
směrnice EMV 2004/108/EG
EN 61000-6-1/ EN 61000-6-3
Sauter Components
71340052920 06
100 %
34.005/2 EGH 130
24 V=/~
6
5
H1
H2
H3 0...10 V
H1
H2
H3
-
7
8
-
Ni1000
Naměřená hodnota teploty
Nastavovacím prvkem „ZERO ± 4K“ je možno korigovat naměřenou hodnotu teploty v rozsahu
±4K.
Pasivní naměřená hodnota teploty
Nastavovací prvek „ZERO ±4K“ umožňuje nastavení v rozsahu cca 0-4 Ω. Výsledný odpor mezi
svorkami 7 a 8 odpovídá hodnotě nastavení „ZERO ±4K“ + Ni1000.
Upozornění pro uživatele
Čidla vlhkosti podléhají zvýšenému stárnutí, pokud jsou použita v silně znečištěném vzduchu nebo
v agresivních plynech. Čidlo v těchto podmínkách je možno včas kalibrovat. Pokud je požadováno
přesné měření hodnot, kolísání nuly se vyrovná nastavovacím prvkem v rozsahu ±10%.
Při použití v prostředí se silně znečištěným vzduchem se na nutnost nového nastavení nuly nebo
případnou výměnu celého čidla nevztahuje záruka.
Schéma zapojení
34
Rozměrový výkres
37
60
76
3,7
60
3,7
3,3
76
71340052920 06
Sauter Components
24 V~/=
EGH 130
34.005/3
Příslušenství
313347
60
3,7
4,
2
85
Ø 60
65
5
3,
2
70,5
60
303124
7
77
51
9
53
M07579
M00815
Sauter Components
Tisk v České republice
Změny vyhrazeny
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel
71340052920 06
Download

EGH 130