34.042
EGH 102: Kontrolní regulátor rosného bodu a převodník
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
Účinná ochrana proti škodám způsobeným vlhkostí a nadměrnému chlazení.
Oblasti použití
Ochrana proti rosení chladicích stropů. Prostřednictvím přídržného relé ovládá akční člen, který přeruší
průtok chladicí vody nebo zvýší její teplotu.
Základní znaky
•
Měření pružně uloženým čidlem rosného bodu
•
Aktivní snímání měřené hodnoty
•
Provedení s externím čidlem (přípojný kabel 1 m)
Technický popis
•
Kryt čistě bílý (RAL 9010) z těžko hořlavého termoplastu
•
Přídržné relé s přepínacím kontaktem
•
Šroubovací svorky pro elektrická vedení do 1,5 mm²
•
Přívod kabelu průchodkou Pg 11
•
Součástí dodávky je upínací páska pro trubky ø 10...100 mm a tepelně vodivá pasta
Typ
Spínací bod
% r.v.
Příložné čidlo
Měřicí rozsah
% r.v.
Napětí
Hmotnost
kg
EGH 102 F001
EGH 102 F101
95 ± 4
95 ± 4
interní
externí
70…85
70…85
24 V~/=
24 V~/=
0,1
0,1
Napájecí napětí 24 V~/=
± 20 %
Spínací diference
pevná, cca 5 % r.v.
Příkon
max. 1 VA
Přepínací kontakt 1)
1A, 24 V~/=
Výstupní signál
cca 70...85 % r.v.
0...10 V, zátěž > 10 kΩ
Reakční doba v klidném vzduchu:
80 na 99 % r.v.
max. 3 min
99 na 80 % r.v.
max. 3 min
max. 30 min
5...60 °C
IP 40 (EN 60529)
Schéma zapojení
Rozměrový výkres
A09353
M07664
M10454
MV 505732
MV 506037
Montážní předpis
F001
F101
F001
F101
H%
Y02859
Pro ovládání relé, stykačů atd. při cos ϕ < 0,3 se doporučuje použít paralelně s cívkou také RC člen. Sníží se tím opal kontaktu a eliminují
vysokofrekvenční rušivé impulzy.
95 %r.v.
1)
Doba rosení
Teplota okolí
Krytí
Funkce
Odpor čidla rosného bodu stoupá s rostoucí relativní vlhkostí. Hodnota odporu je elektronicky
vyhodnocována a prostřednictvím přídržného relé využívána k ovládání přepínacího kontaktu. Je-li
připojeno napájecí napětí, kontakt 4-6 se sepne, jakmile je dosažen nebo překročen spínací bod.
Současně se rozepne kontakt 4-5. Pokud se hodnota sníží o spínací diferenci, kontakt 4-6 se rozepne
a kontakt 4-5 sepne. Není-li snímač připojen k napájecímu napětí, je kontakt 4-6 sepnut a kontakt 4-5
rozepnut. K dispozici je také analogový výstupní signál (svorka 3).
Poznámky k projektování a montáži
Regulátor/čidlo se montuje na nejchladnější místo přívodního potrubí. Nejprve očistěte povrch potrubí
až na kov, pak bodově naneste tepelně vodivou pastu a čidlo připevněte upínací páskou.
10 V-
Sauter Components
výstupní signál
71340422920 05
34.042/2 EGH 102
Schéma zapojení
EGH 102 F001/ F101
0...10 V
2
H%
24 V~/=
1
5
4
6
3
A09353
Rozměrový výkres
EGH 102 F101
36,4
22,5
32
60
44
M12x1,5
Pg11
81
36
38
20
12
11
1000
62
M10454
EGH 102 F001
Tisk v České republice
Změny vyhrazeny
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel
71340422920 05
Sauter Components
32
60
44
Download

EGH 102