SIMOWOOD
Všestranný jako dřevo, tvárný jako plast
SIMOWOOD
Excelentní možnosti zpracování
Příklady zpracování
Opracování do tvaru
vln na strojní brusce
Ruční opracování
drátěným kartáčem
Ruční obroušení
pásovou bruskou
Ruční opracování
drátěným kartáčem
SIMOWOOD je první velkoformá-
Desky SIMOWOOD doplňují sou­
Možnosti použití
tová deska vyrobená z inovativního,
časnou nabídku Resysta profilů a
SIMOWOOD lze použít všude
přírodními vlákny zpevněného hyb-
nabízejí jejich zpracovatelům, tzn.
tam, kde jsou požadovány trvan­
ridního materiálu Resysta® na bázi
architektům, designérům nebo sta­
livé, stálé a povětrnostním vlivům
rýžových slupek a termoplastu.
vitelům výstavních stánků, široké
odolné materiály se vzhledem
Extrudované desky jsou díky opra-
aplikační možnosti.
dřeva. Použití je možné v mnoha
cování srovnatelné na vzhled i na
oblastech, kromě jiného jako:
SIMOWOOD je možné opracovávat
 venkovní nábytek
běžnými obráběcími stroji stejně
 obklady stěn a fasád
SIMOWOOD je extrémně odolný
jako dřevo. Navíc je možné desky,
interiéry
vnějším vlivům jako jsou sluneční
stejně jako plasty, tvarovat za
 ploty a ohrady
záření, déšť, sníh nebo mořská
tepla, čímž se spojují výhody obou
 stavba lodí
voda a jako alternativa tropických
materiálů v jednom.
 wellness a vlhké prostory
dotek s pravým dřevem.
dřevin rovněž přispívá k šetření
cenných přírodních zdrojů.
 design prodejen
SIMOWOOD
Výrobní program a vlastnosti
Výrobní program
SIMOWOOD
Extrudované desky (formáty/tloušťky v mm)
2000 x 1000
2500 x 1250
Barvy
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
hnědá (neopracováno)
Ostatní formáty a tloušťky na dotaz.
Zpracovatelný jako dřevo i jako
UV stabilizovaný, odolný vlhkosti
Inovativní a šetrný k přírodě
plast
a protiskluzový
Vykácené lesy potřebují desítky let,
Desky SIMOWOOD lze řezat,
Na rozdíl od dřevěných a na bázi
než znovu dorostou. Méně stromů
frézovat, vrtat, šroubovat, lepit
dřeva zhotovených produktů tento
znamená méně dešťů. V tropech
či hob­lovat stejně jako dřevo.
vlhku odolný materiál při styku
je čím dál větší sucho a globální tep­-
Různými technikami broušení a
s vodou nebobtná, je UV odolný a
lota stoupá. SIMOWOOD jako sku­
lazurování lze docílit individuál­-
ve vlhkém stavu dokonce vykazuje
tečná alternativa dřeva pomáhá čelit
ního výsledku. Navíc SIMOWOOD
protiskluzové vlastnosti. Proto lze
tomuto vývoji.
nabízí mož­nost tepelného zpra­
SIMOWOOD použít jak ve vnitřním,
cování pomocí svařování, tvaro­-
tak i ve vnějším prostředí.
vání za tepla a hlubokého tažení.

1
2
3
2
nebroušeno
broušeno
broušeno a lazurováno
3
Printed on Hello Fat matt by Deutsche Papier.
SIMOWOOD
SIMONA worldwide
Materiálové hodnoty
Materiálové hodnoty
SIMOWOOD
Hustota, g /cm³, DIN EN ISO 1183
1,490
Mez kluzu, MPa, DIN EN ISO 527
26
2
E-modul pružnosti v tahu, MPa, DIN EN ISO 527
3.580
E-modul pružnosti v ohybu, MPa, DIN EN ISO 178
3.800
Pevnost v ohybu, MPa, DIN EN ISO 178
46
Tvrdost Shore D (15 s), DIN EN ISO 868
75
Koeficient průměrné délkové tepelné roztažnosti, K–1,
ISO 11359-2
Odpor proti vytažení šroubu – povrch, N,
DIN EN 320
4,3 x 10–5
3 mm: 650, 4 mm: 1.020,
5 mm: 1.250, 8 mm: 2.210
SIMONA AG
PRODUCTION SITES
SALES OFFICES
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany
Phone +49 (0) 67 52 14­0
Fax
+49 (0) 67 52 14­211
[email protected]
www.simona.de
Plant I
Teichweg 16
55606 Kirn
Germany
SIMONA S.A.S. FRANCE
Z.I. 1, rue du Plant Loger
95335 Domont Cedex
France
Phone +33 (0) 1 39 35 49 49
Fax
+33 (0) 1 39 91 05 58
[email protected]­fr.com
www.simona­fr.com
Plant II
Sulzbacher Straße 77
55606 Kirn
Germany
Plant III
Gewerbestraße 1–2
77975 Ringsheim
Germany
SIMONA Plast-Technik s.r.o.
U Autodílen 23
43603 Litvínov­Chudeřín
Czech Republic
SIMONA ENGINEERING PLASTICS
(Guangdong) Co. Ltd.
No. 368 Jinou Road
High & New Technology Industrial
Development Zone
Jiangmen, Guangdong
China 529000
SIMONA AMERICA INC.
101 Power Boulevard
Archbald, PA 18403
USA
Boltaron Inc.
A SIMONA Group Company
One General Street
Newcomerstown, OH 43832
USA
SIMONA UK LIMITED
Telford Drive
Brookmead Industrial Park
Stafford ST16 3ST
Great Britain
Phone +44 (0) 1785 22 24 44
Fax
+44 (0) 1785 22 20 80
[email protected]­uk.com
www.simona­uk.com
SIMONA AG SWITZERLAND
Industriezone
Bäumlimattstrasse 16
4313 Möhlin
Switzerland
Phone +41 (0) 61 8 55 9070
Fax
+41 (0) 61 8 55 9075
[email protected]­ch.com
www.simona­ch.com
SIMONA S.r.l. ITALIA
UNIPERSONALE
Via Padana Superiore 19/B
20090 Vimodrone (MI)
Italy
Phone +39 02 25 08 51
Fax
+39 02 25 08 520
[email protected]­it.com
www.simona­it.com
SIMONA IBERICA
SEMIELABORADOS S.L.
Doctor Josep Castells, 26–30
Polígono Industrial Fonollar
08830 Sant Boi de Llobregat
Spain
Phone +34 93 635 41 03
Fax
+34 93 630 88 90
[email protected]­es.com
www.simona­es.com
SIMONA FAR EAST LIMITED
Room 501, 5/F
CCT Telecom Building
11 Wo Shing Street
Fo Tan, Hong Kong
China
Phone +852 29 47 01 93
Fax
+852 29 47 01 98
[email protected]­hk.com
www.simona­cn.com
SIMONA-PLASTICS CZ, s.r.o.
Zdˇebradská ul. 70
ˇ íˇcany ­Jaˇzlovice
25101 R
Czech Republic
Phone +420 323 63 78 37
Fax
+420 323 63 78 48
[email protected]­cz.com
www.simona­cz.com
SIMONA ENGINEERING PLASTICS
TRADING (Shanghai) Co. Ltd.
Room C, 19/F, Block A
Jia Fa Mansion
129 Da Tian Road, Jing An District
Shanghai
China 200041
Phone +86 21 6267 0881
Fax
+86 21 6267 0885
[email protected]
www.simona­cn.com
SIMONA POLSKA Sp. z o. o.
ul. Wrocławska 36
Wojkowice k / Wrocławia
55­020 Żórawina
Poland
Phone +48 (0) 71 3 52 80 20
Fax
+48 (0) 71 3 52 81 40
[email protected]­pl.com
www.simona­pl.com
OOO “SIMONA RUS”
Prospekt Andropova, 18, Bl. 6
115432 Moscow
Russian Federation
Phone +7 (499) 683 00 41
Fax
+7 (499) 683 00 42
[email protected]­ru.com
www.simona­ru.com
SIMONA AMERICA INC.
101 Power Boulevard
Archbald, PA 18403
USA
Phone +1 866 501 2992
Fax
+1 800 522 4857
[email protected]­america.com
www.simona­america.com
Boltaron Inc.
A SIMONA Group Company
One General Street
Newcomerstown, OH 43832
USA
Phone +1 800 342 7444
Fax
+1 740 498 5448
[email protected]
www.boltaron.com
Se zveřejněním nového vydání ztrácejí veškerá dřívější vydání svou platnost. Platnou verzi této publikace najdete na naší webové stránce www.simona.de. Veškeré údaje uvedené
v této publikaci odpovídají aktuálnímu stavu našich znalostí ke dni vydání a jejich účelem je informovat o našich produktech a možných aplikacích (omyly a tiskové chyby vyhrazeny).
05/2014 - 05/14 - 200 - CZ - ODD
Prodloužení na mezi kluzu, %, DIN EN ISO 527
Download

SIMOWOOD - Všestranný jako dřevo, tvárný jako plast