ZPRAVODAJ č.
9/2013
ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí: 9:30 – 12:00 12:30 – 16:30 hod.
Středa: 9:30 – 12:00 12:30 – 16:30 hod.
KONTAKTY
www.rybarimost.cz
e-mail: [email protected]
předseda: 777 910 512
jednatel: 777 910 513
sekretariát: 777 910 517
hospodář : 777 910 516
vedoucí rybářské stráže: 777 910 511
předseda dozorčí komise: 722 934 454
předseda zkušební komise: 601 595 000
Kemp Vadkovice : 720 458 143
SLOVO PŘEDSEDY
Vážené rybářky, vážení rybáři.
Volební období je u konce a v březnu příštího roku nás čeká výroční volební
konference naší místní organizace. Přesto, že jsem byl předsedou organizace
zvolen v průběhu volebního období, a to v květnu loňského roku, rád bych
zabilancoval za celý výbor a celé volební období.
Výbor organizace prošel za čtyři roky několika personálními změnami a
pracuje i nadále v sedmičlenném složení. Prioritou činnosti bylo zprůhlednění
účetnictví organizace, snížení výdajových nákladů a zajištění stávající rozlohy
našich sportovních revírů. Organizace hospodařila dle schválených rozpočtů a
při každé účetní uzávěrce v kladných číslech. Montáží tří kusů sekčních vrat
jsme v letošním roce dokončili rekonstrukci našeho rybářského domova na
RCHS Pavel, který je ve vlastnictví organizace.
Další velkou investiční akcí organizace byla výstavba čističky odpadních vod
v našem rekreačním zařízení ve Vadkovicích na Nechranické přehradě. Díky
této investici v hodnotě 200 000,-Kč jsme od května letošního roku ušetřili
cca 70 000,-Kč za odvoz fekálií. Tábořiště má celoročního správce, který
odpovídá za jeho provoz a správu. Vzhledem ke vzdálenosti od Mostu, je
Vám, našim členům a rodinám po objednání k dispozici.
Výbor se scházel pravidelně dle plánu práce. Jednání nebyla jednoduchá a
některá zasedání trvala okolo čtyř hodin. Opět se však projevilo, že kdo chce,
tak dělá. Jako stávající předseda organizace nemohu říci, že všichni členové
sedmičlenného výboru odvedli svou práci na maximum. Přesto jsme se ve
výboru usnesli, že do dalšího volebního období budeme opět předkládat
návrh na sedmičlenný výbor. Ke změně dojde u dozorčí komise, kde jsme se
usnesli na pětičlenném složení. Vzhledem k tomu, že je naše organizace
čtvrtou největší v republice, má dozorčí komise co kontrolovat. A má-li být
opravdu vše v pořádku, je nutné složení dozorčí komise rozšířit.
Dalším významným úkolem výboru bylo zajištění alespoň stávající rozlohy
našich sportovních revírů 441 005 Bílina 6. Přesto, že jsme o některé naše
podrevíry prodejem přišly, podařilo se nám uzavřít nové smlouvy. Pokud
dopadnou dobře jednání s těžební společností a podepíšeme smlouvu,
budeme moci využívat pro sportovní rybolov dalších 60 ha vodních ploch.
Po jednáních s uživatelem revíru, Severočeským územním svazem, a změně
statutu společného hospodaření, máme 5 revírů místního významu, na
kterých budete moci chytat pouze Vy, členové naší MO. Na těchto revírech
budou platit bližší podmínky lovu, které musí každý z nás respektovat.
Neméně důležitou činností výboru bylo a je propagovat organizaci a celý
Český rybářský svaz na veřejnosti. Organizace pořádala tradiční rybářské
plesy, rybářské závody mládeže, územní kolo Zlaté udice, dětský rybářský den
a největší akcí byl letos již III. ročník Rybích slavností na RCHS Pavel. Činnost
organizace je prezentována při násadách a výlovech také v regionálním tisku.
Přesto, že se snažíme rybaření těmito akcemi zviditelnit a ukázat, že jsme
právem největší zájmovou organizací, jsou mezi námi členové, kteří dělají
ostudu a problémy. Všichni si prosím uvědomte, že 95 % sportovních vod
máme pronajato a neříkají nám „pane“. Příští rok obnovujeme smlouvy na
Matyldu, rybník U Kostela a oba Benedikty. Zde je vlastníkem Statutární
město Most. Všechny tyto vody jsou výborně dostupné od Vašich bydlišť, a je
na nich pochopitelně zaznamenána největší návštěvnost.
V letošním roce jsme čelili několika stížnostem na nepořádek okolo vody,
vytahané řasy na cyklistické dráze na Matyldě a nevhodné chování a
nerespektování provozního řádu v době koupání také na Matyldě. Uvědomte
si prosím, že pokud se budeme chovat tímto způsobem, nemusíme mít příští
rok smlouvy podepsané a přijdeme o další vody. Na vině nebude výbor
organizace, jak se to mezi Vámi říká, ale každý z Vás, který se výše uvedeným
způsobem chová!! Prosím všechny členy o dodržování rybářského řádu a také
o udržování čistoty. Zjistí-li kdokoliv z Vás porušování rybářského řádu,
upozorněte na to, volejte rybářskou stráž a případně také městskou policii na
linku 156.
Vážené rybářky, vážení rybáři,
nehodlám Vás dále zatěžovat hodnocením činnosti výboru za volební období.
Je to na Vás, všech členech naší organizace, od příštího roku, kdy vstoupí
v platnost nový Občanský zákoník „ NAŠEHO SPOLKU“, abyste posoudili, že
jsme usnesení z členských schůzí splnili či nesplnili, zda jste měli či neměli
v našich vodách dostatek ryb, zda jste čekali či nečekali dlouhé fronty při
výdeji povolenky, zda jste měli či neměli vždy čerstvé informace o dění
v organizaci.
Za celý výbor naší místní organizace ČRS MOST Vám všem i Vašim rodinám
přeji pohodový zbytek roku a do toho nového 2014 hodně štěstí, zdraví a
mnoho hezkých chvil strávených u našich svazových vod.
Za výbor MO předseda Adolf Sigmund
ZPRÁVA O HOSPODÁŘE MO ČRS MOST
Úvodem mé zprávy o hospodaření bych rád poukázal na některé skutečnosti z
pohledu hospodáře MO ČRS Most. Řada našich členů rybářů má chybný
pohled na vlastní činnost práce hospodáře.
Není to práce jenom okolo ryb i plno administrativních úkolů. Veškerá činnost
se vždy kontroluje při hospodářských prověrkách za účasti SÚS na podzim v
témže roce.
Naší snahou v organizaci je mít dobré výsledky v hospodaření, mít rybníky v
pořádku a okolo nich udržovat pořádek. Toto je ovšem ne jen na jednotlivcích,
ale na všech rybářích.
Naše organizace, jak jistě víte, obhospodařuje celkem 227, 2 ha vodních
ploch. Na tuto plochu máme celkem 20 ha chovných ploch, pro kaprové
hospodářství. 15 km (4 ha) vodní plochy jsou potoky pro pstruhaře. Stejný
počet 4 ha jako chovné potoky. Starost o kvalitní zarybnění je jistě na pravém
místě. Naše organizace se vždy snažila o vlastní výrobu násad pro naše revíry.
Doba se ale dost podstatně změnila. Stálý nárůst členské základny je také
podstatný pro naše revíry. Ale to hlavní je, že už dávno nestačí nasazovat to co
dříve. Týká se to hlavě velikosti násad ryb.
Změna nastala zejména u kapra – dnes je to od 0,90 – 1 kg živé váhy.
(zarybňovací plán je 27800 ks pro náš revír) To neznamená, že bychom
nemohli nasadit menší nebo větší rybu. Bohužel tu nám ale nezaplatí SÚS. A
tohle je ten problém. Můžeme, ale bez finančního přínosu pro naši MO. Při
současném systému hospodaření je SÚS povinen zarybnit tento revír.
Samozřejmě i nám SÚS dodává ryby do našich vod.
V zájmu úspor pro naši organizaci je snaha o vlastní výrobu násad na našich
RBCHS.
Jsou to Havraň, Skršín, Nemilkov, Brabcovy rybníky a Pavel +líheň
Nasazení do RBCHS:
Lín
3930 ks - do Havraně
Lín Gen
12 ks „
Kapr – Gen
4 ks
„
Kapr Gen
8 ks
- do Nemilkova č. 2
Kapr -K2
616 ks „
Kapr -K1
2300 ks - do Skršína
Br (okoun)
103 ks „
Lín – 2-3
100 ks - na RBCHS Pavel
Amur
6 ks
„
Candát 18 ks „
Nasazeno do Brabcových rybníků (z líhně)
Po – 2 000 ks
Si – 2 000 ks
Li – 3000 ks (nasazen na žádost SÚS )
Nasazeno do chovných potoků
Bílý potok – 15 000 ks Po – rozkrmeného
Loučenský potok – 3000 ks
Celkem nasazeno 20 000 ks Po 1 – 2 cm
Dne 8.4. 2013 vytřena štika v líhni
(Výtěr štiky se povedl v MO poprvé)
Výsledek 50 000 ks Šo, ktrá byla nasazena do Nemilkovských rybníků.
Č. 1 – 30 000 ks, č. 2 - 20 000 ks
Nasazeno do Nemilkova
Kapr ze Lnářů 15 300 ks K2 o váze 3 400 kg.
Z produkce MO nasazeno 2 716 ks o váze 1 136 kg.
Celkem nasazeno do Nemilkova 18 016 ks o váze 4 536 kg.
Dovezen kapří pludek 27. 4. 2013 z Jistebnice, 30 000 ks (hladký) dán do
RBCHS Pavel.
Nasazeno na Pavla dne 28. 4. ze závodů mládeže v Bylanech 676 ks ryb.
Kapr – 291 ks - r. č. 6
Karas – 167 ks – r. č. 5
Perlín – 9 ks – r. č. 1
Karas obecný – 1000 ks (zakoupen pro další produkci)
Nasazení revíru 441005/Bílina 6 MO ČRS Most v roce 2013
KAPR
23 493 ks
o váze 24 760 kg
ŠTIKA
1 887 ks
o váze
634 kg
CANDÁT
9 350 ks
Ø 8 – 10 cm
ÚHOŘ
4 800 ks
o váze 12 kg
LÍN
924 ks
o váze 236 kg
AMUR
200 ks
o váze 200 kg
Br
19 126 ks
o váze 1 116,5 kg
Po
1 000 ks
Ø 16 – 30 cm
Pd
260 ks
o váze 48 kg
Zbývá nasadit 400 ks AMURA a 3000 ks Lína.
Výlovy
6. 4. 2013 Skršín – tento výlov byl velice úspěšný, byl sloven K2 o počtu 2034
ks o váze 813 kg je to nejlepší hospodářský výsledek na této RBCHS (díky panu
Švarcovi, který se do roku 2012 o tento rybník staral)
Pavel 7 . 4. a 13. 4. 2013
Sloven byl Kapr, Lín, Br., Amur, Candát.
Kapr (K2) 682 ks o váze 323kg
Kapr (K1) 2 300 ks
92,40 kg
Br
1029 ks
151 kg
Lín
4030 ks
177 kg
Lín(Gen.)
12 ks
6 kg
Kapr (Gen)
14 ks
34 kg
Amur
6 ks
12 kg
Candát
48 ks
17 kg
Nedošlo k výlovu Candáta v měsíci říjnu a to opět z důvodu opravy potoka,
který zásobuje vodou RBCHS. (Bylo málo vody, a voda byla špinavá,
betonovalo se atd.) Dále byl Pavel osazen dovezeným Kaprem lysec (plůdek 1
cm) 30 000 ks z Jistebnice dne 27. 4. 2013 pro další produkci MO. Dne 9. 11.
dovezen Kapr K2, 500 ks na Pavla od soukromého dodavatele zadarmo.
Havraňské rybníky byly osazeny Línem L1-2, 3 800 ks , 130 ks Línem 3 (13. 4.
2013). V roce 2012 (20. 10.) nasazen Lín 13,5 kg. Sloveno 19. 10. 2013 Lín 550
ks o váze 120kg, Lín 1980 ks o váze 198kg, Br 1550 ks o váze116 kg, Kapr
(Gen) 7ks o váze 35kg, Štika 5 ks. Ztráta 1 400 ks Lína.
Nemilkov – tento rybník se měl lovit 12.10. 2013, ale vzhledem k situaci
která nastala to nebylo možné. Ukázalo se, že tomuto rybníku se
něvěnovala patřičná údržba. Obtoková strouha se protrhla do rybníka a
nebylo možné regulovat stav vodní hladiny. Deštivé počasí a čerpání z
povrchového dolu k tomu ještě přispělo. Přítok je větší, než-li odtok.
Informace o letošním úhynu Úhoře
K úhynu došlo v letních měsících na Matyldě, Beneditktu a Nové vodě Jiřetín.
Při této situaci byl vidět lhostejný přístup našich rybářů i slabá činnost
rybářské stráže MO. Podle rozborů, které jsme obdrželi, byli úhoři napadeni
parazitem.
Informace o ztrátě další RBCHS Černice
MO ČRS Most dostala výpověď od majitele pozemku. Rybník je převeden na
soukromého vlastníka.
Informace o změnách na RBCHS
V rámci úspor finančních prostředků MO zrušila pomocníky hospodáře na
těchto RBCHS – Skršín, Nemilkov.
Vytvoření pracovní (lovící skupiny) při MO ČRS Most
Vzhledem k situaci, která je okolo našich RBCHS, brigády, výlovy, údržba je
potřeba zejména na výlovy rybníků vytvořit stálou pracovní skupinu lidí. Tato
skupina bude řízena hospodářem MO podle potřeby na jednotlivé práce. Tito
lidé, kteří by měli zájem o tuto činnost, se mohou přihlásit na telefonním čísle
777 910 516 (hospodář) nebo 777 910 517 (sekretariát). Tato skupina lidí
bude odměněna finanční částkou, kterou stanoví výbor MO, nebo povolenkou
zdarma.
Důvod vytvoření lovící skupiny:
na výlovech by měli pracovat stejní lidé, kteří vědí, co tato činnost obnáší a
vědí co při výlovech je potřeba dělat, a ne stát a čekat na každý pokyn
hospodáře. Také by měli mít kladný přístup k rybám.
Důvod vytvoření pracovní skupiny:
Na MO jsou kladeny čím dál větší požadavky od vlastníků rybníků, co se
údržby okolo těchto vod. Je potřeba zapojit více členů na tuto činnost. Ať už
se to týká, sekání porostů, úklidu, úprava terénu, prořezávání dřevin atd. Toto
přeci nemohou zvládnout pouze jedinci. Proto u nás okolo některých vod je
vidět ten neuspokojivý stav.
Závěrem mé zprávy bych rád poděkoval všem těm, kteří mi pomáhali na
hospodářském úseku po 4 roky a při letošním odstraňování uhynulých úhořů.
(p. Švarc, p. Holderink, p. Bouda, p. Hrádek, p. Vácha, p. Šmach a p. Magula)
Podle statistik úlovků patří náš revír mezi dobře zarybněný a hojně
navštěvovaný i z jiných MO. I v následujících letech přeji všem členům hodně
úlovků.
Ladislav Trousil
Hospodář MO ČRS Most 9.11.2013
SOUPIS REVÍRŮ MÍSTNÍHO VÝZNAMU (DÁLE JEN RMV)
U Kostela
Oprám
Nová voda Chudeřín
Šedák II.
Bylany I.
Bylany II.
441 110
441 114
441 115
441 116
441 005 podrevír 5
441 005 podrevír 6
Na výše jmenovaných revírech je přísně zakázáno
jakýmkoliv způsobem zavážet nástrahy a návnady!
ZPRÁVA VEDOUCÍHO RYBÁŘSKÉ STRÁŽE
V roce 2013 RS měla dvacet společných výjezdů, při kterých zadržela dvacet
povolenek a chytila dva pytláky. Povolenky byly většinou zadrženy za
nedodržení denní doby lovu, lov na tři pruty a porušení míry ryby. Někteří
členové RS se zúčastnily 3. ročníku Rybích slavností na RBCHS Pavel a
dětského dne jako pořadatelé. RS také asistovala při likvidaci znečištění
přítoku do rybníka Rudý sever a úklidu kolem našich vod.
Také bych chtěl požádat všechny kolegy rybáře pokud budou mít nějaký
problém u vody a nebo uvidí nějaké přestupky ohledně rybářského řádu.
Kontaktujte Rybářskou stráž, rádi Vám se vším pomůžem a poradíme.
Telefonní číslo vedoucího RS: 777 910 511
S pozdravem Petrův zdar
Vedoucí RS MO Most Slavomír Hrádek
MLÁDEŽ
Vážení členové a sportovní přátelé!
Dovolte mi, abychom Vás touto cestou seznámili s činností odboru mládeže
při MO ČRS Most za rok 2013. V roce 2013 fungovalo sedm rybářských
kroužků, do nichž docházelo 59 mladých rybářů. Při naší práci v kroužcích se
potýkáme s několika problémy. Nejvíce nás trápí to, že účast v rybářském
kroužku není povinná. Děti mají možnost vykonat zkoušky na sekretariátu,
nebo v lepším případě dochází do kroužku pouze jeden rok, tedy do doby než
získají rybářský lístek a další rok už do kroužku nedochází.
I přesto funguje při odboru mládeže závodní družstvo, které naší místní
organizaci Most reprezentuje a dělá jí dobré jméno jak v ÚS ČRS Ústí
n/Labem, tak v republice a letos i zahraničí na soutěžích nejvyšších. V
rybolovné technice jsme v měsíci březnu 2013 pořádali halové závody a v
měsíci dubnu závody v lovu ryb udicí na Bylanech II.
Ve „Zlaté udici“ konané ve dnech 17. – 19. 5. 2013 ve Stráži pod Ralskem.
Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 6 družstev. Naše družstvo ve složení:
Kristýna Bauerová, Simona Belancová, Martin Solnař, Tomáš Solnař, Otakar
Klika a Marie Holecová. V soutěži družstev vybojovalo naše závodní družstvo
celkové 5. místo.
Také se pravidelně zúčastňujeme závodů v rybolovné technice, kde jsou
výsledky též dobré. V RT získala Kristýna Bauerová v Českém poháru 6. místo
a Jan Weitz 5. místo a tím i postup do reprezentace České republiky na
Mistrovství světa v rybolovné technice konané V Německém HALLE 11. 9. –
15. 9. 2013, kde kategorii senior získal celkově 14. Místo z 59 zúčastněných
závodníků ze 17 zemí světa.
Zúčastnili jsme se a pořádali jsme také několik závodů v RT a LRU.
Za zmínku také stojí i pomoc závodního družstva naší místní organizaci při
pořádání oslav Mezinárodního dne dětí a III, Rybích slavností na RCHS Pavel.
Ani na rekreaci naší mládeže nezapomínáme. V letošním roce pořádal
rybářský kroužek 11. ZŠ Most za podpory naší MO týdenní rybářský tábor ve
Stědrotíně.
Na závěr nám nezbývá, než apelovat na všechny rodiče. Přihlaste své děti,
mladé rybáře, do některého z kroužků a dbejte, aby jej pravidelně
navštěvovaly. Děti se naučí spoustu nových věcí, seznámí se s novými
kamarády a hlavně využijí efektivně svůj volný čas.
odbor mládeže MO ČRS Most
TERMÍNY ZKOUŠEK NOVÝCH RYBÁŘŮ PRO ROK
2014
Zkoušky budou probíhat vždy na sekretariátu MO ČRS Most v Mostě a
současně na RCHS Pavel v Litvínově. Z důvodu výdeje povolenek se budou
zkoušky v měsíci lednu a únoru konat pouze v sobotu.
Čas zkoušek: 14:30 – 16:30
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
ξ
11.1. a 25.1.2014
7.2. a 21.2.2014
5.3. a 20.3.2014
8.4. a 23.4.2014
5.5. a 19.5.2014
8.6. a 22.6.2014
12.7. a 26.7.2014
2.8.2014
KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2014
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY BENEDIKT
4.RYBÍ SLAVNOSTI
31.5.2014
6.9.2014
DŮLEŽITÉ TERMÍNY
VRÁCENÍ PSTRUHOVÉ POVOLENKY
VRÁCENÍ MIMOPSTRUHOVÉ POVOLENKY
ČLENSKÁ ZNÁMKA MUSÍ BÝT UHRAZENA
do 15.prosince
do 15.ledna
do 28.února
STAV ČLENSKÉ ZÁKLADNY
Muž
Žena
Celkem
Dospělí
2790
116
2906
Mládež
73
2
75
Dítě
216
24
240
Celkem
3079
142
3221
VÝDEJ POVOLENEK 2014
LEDEN A ÚNOR 2014 –RCHS PAVEL
Od 2.1. – 28.2.2014 Pondělí až pátek
9:30 – 16:30
PROSINEC 2013 (tj. od 9.12. do 19.12.2013) – sekretariát Most
PONDĚLÍ A STŘEDA
9:30 – 16:30
ÚTERÝ A ČTVRTEK
9:00 – 15:00
DOVOLENÁ 19.12.2013 – 1.1.2014
LEDEN A ÚNOR 2014 – SEKRETARIÁT MOST
Od 2.1. – 28.2.2014 Pondělí až pátek
9:30 – 16:30
BŘEZEN AŽ ČERVEN – SEKRETARIÁT MOST
Pondělí a středa
9:30 – 16:30
Úterý a čtvrtek
9:00 – 15:00
ČERVENEC – ZÁŘÍ - SEKRETARIÁT MOST
Pondělí a středa
9:30 – 16:30
OTEVÍRACÍ DOBA PONDĚLÍ AŽ PÁTEK OD 9:00 DO 17:00
Download

Zde - Český rybářský svaz