KATALOG
ŠKOLNÍCH ZÁJEZDŮ
2014
KONTAKTNÍ ADRESA:
HELENA MATĚJKOVÁ, ŽLUTICKÁ 39, 323 00 PLZEŇ
TELEFON: 377535886, 777108634
E-mail [email protected], [email protected]
www.primavia.cz
Vážení zákazníci, milí přátelé,
již od roku 1993 k vám každoročně v tomto období přicházíme s nabídkou
zájezdů pro děti.
Školní katalog je věnován pouze jednodenním zájezdům. Dvoudenní a
vícedenní zájezdy vám rádi připravíme na objednávku. Alespoň stručný přehled
dvoudenních zájezdů včetně orientačních cen je uveden v závěru katalogu. Pro
zájezdy pedagogů je možné využít stejného katalogu nebo pro menší skupinky
využít nabídky pro jednotlivce (vloženo v katalogu nebo na našich webových
stránkách). Možnost vybrat si z nabídky pro jednotlivce je určena hlavně malým
školám, kde není dostatek pedagogů na zaplnění autobusu, a přesto by rádi
společně někam vyrazili.
I v letošním roce přibyla řada novinek – v Praze např. možnost prohlídky
Nové scény Národního divadla, Muzeum miniatur na Strahově, Muzeum Karla
Zemana nebo exkurze do neveřejných prostor letiště V. Havla, návštěva výstavy
secese v Obecním domě, velikonoční zvyky v hornickém domku v Příbrami,
výuka stolování na zámku Jemniště, exkurze v Míšově – v bývalém úložišti
sovětských jaderných hlavic, exkurze v automobilce BMW v Dingolfingu.
Opět jsme rozšířili nabídku programů ke Dni Země a ekologických exkurzí
(komplexní exkurze Tušimice) i nabídku programů pro děti, ve kterých jsou děti
aktivně zapojené (velikonoce i advent v hornickém domku v Příbrami, oživený
program „Den s permoníky“, pořad o řemeslech na statku v Býkově…). Stále
trvá možnost prohlídky vybraných speciálních škol pro žáky 7. - 9. tříd –
zahradnické, keramické, rybářské…
I v klasických výletních místech se leckde nabídka rozšiřuje – např. o
plavbu parníkem z Hluboké nad Vltavou do Pernarce, Pohádkovou zahrádku
v Chebu, rozšiřujeme programy na Šumavě nebo do Bavorska. Sankt Englmar je
úplným rájem pro děti – zábavný park, letní sáňkařské dráhy, trojkolky, stezka
v korunách stromů..... V podzimním čase se stala již tradičním zpestřením výuky
účast na výlovech rybníků, nově zařazujeme exkurzi v našem nejstarším
cukrovaru. V adventním čase se zvyšuje zájem o adventní zájezdy, na kterých
vychátnáme předvánoční atmosféru. Ani při nejlepší vůli však není možné
zahrnout do nabídky vše, co jsme schopni vám připravit a zajistit. V případě
zájmu o individuální program nás proto kontaktujte.
Samostatnou nabídku rozesíláme rovněž do školních družin, pro které
připravujeme originální zábavně-naučné pořady, ve kterých jsou děti zapojeny
do programu, i zájezdy do dětských divadel. Některé z těch to programů jsou
zařazeny i pro 1. stupeň ZŠ v katalogu jako zábavný dopolední výlet.
Věříme, že i tentokrát si z naší nabídky s chutí vyberete a těšíme se na
setkávání. Přejeme vám hodně osobních i profesních úspěchů v nadcházejícím
školním roce.
Vaše
cestovní kancelář Prima via, s.r.o.
CENA ZÁJEZDU A ZPŮSOB PLACENÍ
Ceny jsou uvedeny u všech zájezdů za předpokladu naplněného autobusu, tzn.
min. 45 platících osob u autobusu na 49 míst. U větších autobusů bude počet
platících dohodnut vždy individuálně. Ceny zahrnují dopravu, průvodce a
úrazové pojištění. Ceny nezahrnují vstupné (pokud není uvedeno jinak).
Vstupy u většiny českých objektů činí 60,- až 120,- Kč pro dospělého a 40,-až
60,- Kč pro děti. Ceny jsou kalkulovány z Plzně. V případě mimoplzeňských
škol či mimoplzeňského dopravce budou doúčtovány přístavné kilometry. V
případě menšího počtu než 45 platících účastníků budou neobsazená místa bez
vstupů doúčtována objednateli.
OBJEDNÁVKY
telefonicky nebo mailem v CK dohodnout termín, po domluvě zaslat písemnou
objednávku, která musí obsahovat trasu, termín, místo a hodinu přistavení
autobusu, počet účastníků a osob doprovodu (viz vzor objednávky na konci
katalogu).
PLATBY
Platbu lze provést bankovním převodem, pokladní složenkou KB, poštovní
poukázkou typu C nebo hotově, a to nejpozději týden (tzn. 5 pracovních dnů)
předem. V případě potřeby CK vystaví fakturu. Doklad o zaplacení předkládejte
průvodci v autobuse.
STORNOVACÍ PODMÍNKY
Zrušení zájezdu ze strany CK:
- objednatel má právo na účast v náhradním termínu, pokud si nevybere, CK
vrátí všechny přijaté platby
Zrušení zájezdu ze strany zákazníka:
- u jednodenních zájezdů manipulační poplatek 100,-Kč na úhradu
vynaložených nákladů
- u vícedenních zájezdů v tuzemsku: a) zrušení do 30 dnů před termínem
manipulační poplatek 1.000,-Kč a veškeré vynaložené náklady
b) zrušení v době kratší než 30 dnů manipulační
poplatek 1000,-Kč a veškeré vynaložené náklady (např. poplatky ubytovateli)
POJIŠTĚNÍ
Úrazové pojištění u 1-denních zájezdů je zahrnuto v ceně a pro jeho uzavření
potřebujeme zaslat týden předem E-mailem jméno, adresu účastníků a datum
narození (event. poštou ve dvojím vyhotovení). Do zahraničí je zahrnuto též
pojištění léčebných výloh a pro vyřízení jsou potřebné stejné podklady.
VZOR OBJEDNÁVKY ŠKOLNÍHO ZÁJEZDU
Objednáváme u CK PRIMA VIA zajištění zájezdu č. ….. trasa
…………………………………………………………………………………….
v termínu ……………..(popř. náhradní termín…………..) pro …………žáků a
…….osob doprovodu. Jedná se o žáky……….tříd.
Přistavení autobusu žádáme u …………………………………………………...
v ……….hod.
Žádáme pojištění ANO NE
Telefonické spojení na školu ……………………………………………………
Jméno objednávajícího učitele ………………………………………………….
V ……….. dne …………..
Podpis a razítko školy
Prošli jste si, co jste chtěli?
Zjistili jste, co jste nevěděli?
Uviděli jste spoustu krás?
Tak pojeďte s námi příště zas!
Příjemně a levně k mání
S PRIMA VIOU cestování
KONTAKTNÍ ADRESA:
CESTOVNÍ KANCELÁŘ PRIMA VIA s. r. o.
HELENA MATĚJKOVÁ, ŽLUTICKÁ 39, 323 00 PLZEŇ
TELEFON: 377 535 886, mobil 777108634
www.primavia.cz
E-mail [email protected], www.primavia.cz
Download

2014 desky - Prima Via