Rybářský týdeník
17/13
číslo
29.
dubna
2. ročník
4 Elements Group s.r.o.
Pro milovníky ryb, rybaření - jediný elektronický týdeník pro rybáře v Česku, Moravě a Slezsku
RYBY JSOU PO DLOUHÉ ZIMĚ V DOBRÉ KONDICI
Pelhřimovsko – Jarní zatahování sítí na vybraných rybnících na Pelhřimovsku už skončilo. A rybáři jsou spokojení. Výlovy dopadly podle
předpokladů, nad očekávání dobře si vedly i ryby přes dlouhou zimu. K žádným výraznějším úhynům nedošlo.
„Po zimě je ryba v naprostém pořádku. Nepatrný úhyn asi sta kusů jsme sice zaznamenali na rybníku Člunce mezi Libkovou Vodou
a Čelistnou, ale to samé se nám stalo i loni.“ uvedl předseda pelhřimovských rybářů Milan Macura. Ten dodal, že rybáři už za sebou mají tři
úspěšné jarní výlovy například Horní Medenice či Nohavičky. Stejný počet výlovů letos stihli i pacovští rybáři, kteří zdárně slovili například
Nový rybník či Vlček. V rybářských sítích nejčastěji končili kapři, z dravých ryb pak štika nebo candát.
„U nás máme úhyny v normálu, jak ze strany vydry, tak přežití ryby. Větší úhyny jsme měli loni v létě na rybnících, které se nacházejí v údolí. Splachy z polí tehdy udělaly své.“ zavzpomínal na škody, které tehdy napáchal přívalový déšť, předseda pacovských rybářů Karel Síbrt.
Jarní výlovy minulý týden ukončili také humpolečtí rybáři. „Žádné velké úhyny jsme nepozorovali. Ryba byla zdravá a v dobré kondici. Vše
teď bude záležet na zlepšeném počasí, abychom mohli dostatečně přikrmovat a ryba začala růst a přibírat na váze. To je nejlepší způsob
ochrany před oslabením a nemocemi.“ informoval předseda humpoleckých rybářů Jaromír Slavík. Zdroj: denik.cz
POTŘEBUJEME VLTAVSKOU VODNÍ CESTU?
Praha – V nedělním pořadu TV Nova jsme se dozvěděli, že Ředitelství vodních cest spolu s Ministerstvem dopravy hodlá posílit turistický
ruch na Vltavě velkorysým vybudováním vodních výtahů u hrází ÚN Slapy a Orlík v odhadované ceně asi 3,5 miliard korun! Mají usnadnit
cestu rekreačních plavidel po celém toku Vltavy až do Českých Budějovic včetně rychlých motorových člunů, jejichž provoz na menších
vnitrozemských tocích je ekologicky nejškodlivější. Uskutečněním tohoto záměru by docházelo k dalším devastacím břehových partií, zbytku
výtěrových míst ryb a zejména v letních měsících k dalšímu znečišťování nádrží vltavské kaskády. Uplatňování rybářského práva by bylo,
v důsledku sotva kontrolovatelného dominantního provozu plavidel se zážehovými i vznětovými motory, nepochybně znesnadňováno podobně, jak je tomu již dnes na Vltavě uvnitř Prahy. Český rybářský svaz by měl být, spolu s dalšími zainteresovanými společenskými organizacemi, před definitivním přijetí zmíněného projektu přizván přinejmenším ke konzultacím. Pro RT Josef Kuthan, MO ČRS Praha 1
RT: Otevíráme k tomuto tématu diskuzi. Co si o tom myslíte? Můžete psát do redakce, ale i na facebookový profil Rybářský týdeník.
ŽRALOCI PŘI JÍDLE DODRŽUJÍ HIERARCHII
Miami – Když uhyne velryba, žralok lidožravý je první ve frontě na její tělo. Nová studie odhalila
tento žraločí zvyk. Do 24 hodin po uhynutí velryby je žralok přilákán zápachem rozkládajícího
se masa. Napřed se pustí do ocasní ploutve a až poté se propracují k velrybímu tuku. Ačkoliv
bylo spatřeno okolo 40 žraloků požírajících jednu uhynulou velrybu, mezi sebou nebojovali. Při
hodování bylo zjevné, že mezi sebou žraloci dodržují určitou hierarchii – větší jedinci si trhali
maso a požírali tuk přímo z těla, menší čekali opodál na kusy, které odpadly. „Společné požírání
uhynulých velryb žraloky lidožravými je nejspíš důležitou součástí společenského života a celého
mořského ekosystému.“ uvádí Neil Hammerschlag z Miamské univerzity. Zdroj: 21stoleti.cz
NA JIHU ČECH VYSADÍ PŘES 100 000 LIPANŮ
České Budějovice – Jihočeští rybáři chtějí vrátit lipana podhorního do revírů postižených kormorány. Zatímco do každého z více než
50 pstruhových revírů jich vysadí zhruba po 2 500, pod přehrady v rámci projektu Lipan 2016 letos poputuje přes 100 000 čtvrtročků
a ročků. Nejvíce zdecimovali zimující kormoráni řeku Vltavu pod Lipnem, Malši pod Římovem a Blanici pod Husincem, uvedl předseda
Českého rybářského svazu Milan Hladík.
„Chtěli bychom během příštích čtyř pěti let intenzivně vysazovat do těchto revírů násadu lipana v různé věkové struktuře s cílem nastartovat původní populaci, která byla na přelomu tisíciletí de facto úplně zlikvidována právě zimujícími kormorány.“ uvedl Hladík.
Do revírů poputují různé věkové kategorie lipanů. „Jednak máme připravený projekt na vysazování takzvaného rychleného čtvrtročka, to
je ryba, která je odchovaná po výtěru na malých rybníčkách na polopřirozené potravě a zároveň se živí planktonem. Koncem června nebo
v červenci jsou tyto rybičky, které mají tak pět centimetrů, vysazené do revírů a podle odborníků z Jihočeské univerzity by právě ony měly mít
největší šanci se v revíru uchytit.“ uvedl Hladík. Čtvrtročky pak doplní ročci, ryby z loňského roku, které rybáři krmí i přes zimu, aby dosáhly
větší velikosti. „Pod přehrady ale poputují i ryby starší, abychom vyzkoušeli, co je pro revíry nejlepší.“ dodal Hladík. Zdroj: agris.cz
Zahrádkářův svět - zpravodajství pro zahrádkáře
a milovníky zahradničení
recepty, rady, tipy, triky, zkušenosti, poradny, pranostiky
www.zahradkaruvsvet.cz
Oblázek - čtení pro všechny maminky a jejich rodiny
recepty, rady, zkušenosti, články, rozhovory, diskuse
www.oblazek.cz
Rybářský týdeník
OKYSELOVÁNÍ OCEÁNŮ ZLEPŠUJE RYBÁM SLUCH
Miami – Okyselování oceánů má negativní vliv na celou řadu mořských živočichů od planktonu přes mořské korály po měkkýše. Naopak
ryby by z něj mohly profitovat.
Studií, které se věnují otázce, jak zvýšená kyselost oceánů působí na ryby, existuje méně než těch, které jsou zaměřeny na dopad acidifikace
na bezobratlé živočichy. Mořské biology z Miamské univerzity nejvíce zajímalo, jestli kyselost mořské vody ovlivní smyslové orgány ryb. Jako
modelový organismus si zvolili kranasovce štíhlé – velké a vysoce pohyblivé tropické ryby, které jsou často vyhledávány rekreačními rybáři.
Larvy kranasovců vědci nechali vyrůstat ve vodě o různé kyselosti. Trojrozměrnou počítačovou tomografií s vysokým rozlišením pak sledovali
stav jejich ušních kůstek neboli otolitů. Výsledky ukázaly, že larvy ryb z vody s nízkým pH (čili vyšší kyselostí) mají větší, hmotnější a hustší
otolity než ty, které vyrůstaly ve vodě s vyšším pH.
Otolity se nacházejí ve vnitřním uchu, ryby díky nim slyší a udržují rovnováhu. Matematický model demonstroval, že větší, hmotnější a hustší
otolity s sebou přinášejí zvýšenou citlivost sluchu. Jinými slovy, vyšší kyselost oceánů rybám v budoucnosti patrně přinese lepší sluch. Rozsah frekvencí, které jsou ryby schopné vnímat, by se tak mohl zvýšit až o 50 %. Zdroj: ČRo
DO RADBUZY PUTOVALI LÍNI A ŠTIKY
Plzeň – V další nasazování ryb pokračovali západočeští rybáři, když v minulém týdnu
do rybářského revíru 431 043 Radbuza 1 B
vysadili více jak 140 kg tržního lína o průměrné velikosti 30 cm. Dříve vysazení kapři na
tomto revíru již velmi dobře berou a společně s cejny o průměrné velikosti 40 cm dělají
rybářům radost. Během 45 minut, kdy
po vysazení línů dohlíželi rybáři na jejich rozplavání, ulovil vedle sedící rybář
5 kaprů a 4 cejny. Největší kapři měli
47 a 46 cm, cejni pak okolo 40 cm. Další rybáři měli v úlovcích kromě kaprů
(největší 68 cm) a cejnů i amura 85 cm. Aby se rybáři při zahájení lovu dravců měli
nač těšit, bylo v minulém týdnu vysazeno do řeky Berounky více jak 1 200 kg tržních
štik o velikosti 60 až 120 cm. Zdroj: ZÚS Plzeň
Foto: crsplzen.cz
LUHAČOVICKÁ PŘEHRADA SE ZARYBŇUJE
Luhačovice – Luhačovická přehrada je opět bohatší o několik tun ryb, rybáři zde vysadili další várku ryb od Povodí Moravy. Jak serveru
Zlin.cz řekl hospodář luhačovického rybářského svazu František Miko, Povodí Moravy tak vrací ryby, jež bylo nutné před dvěma lety vylovit kvůli odbahnění přehrady. Jen za letošní rok přibude v luhačovické přehradě kolem šesti až sedmi tun ryb. „Naposledy jsme do vody
vypouštěli čtyři tuny kaprů, 300 kilogramů štik, 300 kilo okounů a 200 kilo línů. Chceme dát větší prostor dravým rybám, které přirozenou
cestou eliminují přemnožené bílé plevelné ryby.“ konstatoval Miko.
Do letních prázdnin rybáři počítají ještě s vysazením candátů, pětikilových kaprů a štik. Každý rok investuje luhačovický rybářský svaz do
zarybnění asi 1 až 1,5 milionu korun. Povodí Moravy nechalo v roce 2010 přehradu vypustit, aby ji odbahnilo. Z vody tehdy museli rybáři
vytáhnout přibližně 27 tun ryb. Nyní se život ve vodě pomalu vrací k normálu a rybářský svaz se chystá na 60. ročník tradičních Jarních
rybářských závodů O putovní pohár Lázní Luhačovice. „Po vypuštění přehrady se stále setkáváme s obavami rybářů, zda je přehrada už
napuštěná a zda je zarybněná. Mohu všechny ujistit, že závodníci se mají na co těšit. Není totiž lepší reklama, než když se rybář druhému
rybáři pochlubí svými úlovky.“ podotkl Miko. Na rybářské závody si už lidé mohou pořizovat povolenky, kterých je celkem k dispozici 743,
přibližně 350 se podařilo prodat během prvního týdne. Zdroj: zlin.cz
RYBÁŘI I FABRIKA SE SNAŽÍ OŽIVIT BÍLINU
Ústí nad Labem – Řeku Bílinu, v minulosti těžce zasaženou průmyslovou výrobou oživilo dalších přibližně 6 tisíc ryb. Vysadil je sem
Český rybářský svaz v Ústí ve spolupráci s Unipetrolem. Plotice obecné, perlíny ostrobřiché, líny obecné, jelce jeseny, okouny říční
a v menším množství také cejny velké. Právě tyto druhy považují rybáři za nejvhodnější pro další etapu zarybnění řeky, které bude pokračovat další dva roky, vždy na jaře a na podzim. Unipetrol se rozhodl zarybnění podpořit částkou 100 tisíc korun. Zdroj: usteckydenik.cz
Letní tábory, školy v přírodě, víkendové akce! V našich rekreačních areálech od 100,- Kč za noc!
Borek u Miletína
Miletín
Napište si o svoje dárky zdarma, které získáte k pobytům u nás!
www.eborek.cz kontakt: [email protected] Zdeněk Jodas tč:722923040
Rybářský týdeník
NA KLATOVSKU RYBÁŘI STÁRNOU, MLADÝCH PŘÍLIŠ NEPŘIBÝVÁ
Klatovy – Počty organizovaných rybářů pomalu klesají. Registrovaných rybářů na Klatovsku pomalu ubývá. Jejich počty stagnují, anebo
mírně klesají. Rybářská základna v regionu stárne. Mládež má totiž o rybaření minimální zájem.
Na bývalém okrese Klatovy má Český rybářský svaz organizace v Klatovech, Nýrsku, Plánici, Horažďovicích a dvě organizace v Sušici.
Situace je ale prý všude stejná. „Klatovská organizace Českého rybářského svazu má kolem osmi stovek členů. Každý měsíc zhruba pět
až deset nových členů přibývá, ale řada členů také odchází. Jde především o mladé lidi, kteří se stěhují, jiní nemají čas kvůli práci, další
přestupují třeba do jiné organizace, staří rybáři bohužel umírají.“ říká předseda organizace Jan Koop.
Rybáři v Klatovech měli ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Klatovech i rybářský kroužek. „Chodilo do něj kolem dvaceti i více dětí.
Dnes je tam tak pět až šest aktivních dětí, které chodí pravidelně a věnují se poznávání přírody. Zájem prostě v době počítačů klesá,
a to je alarmující.“ vysvětluje předseda. Také v Plánici je počet registrovaných rybářů ustálený. V poslední době na číslici 250. Tato čísla
se podle předsedy tamní organizace Václava Baxy výrazně nemění. Totéž platí i u počtu mládeže, které se v Plánici věnují řadu let.
„I když máme poměrně velký počet mladých ve věku od 6 do 15 let, jejich počty ale stagnují a dále se nerozšiřují.“ potvrdil předseda.
V Horažďovicích se snaží držet počet rybářů na zhruba 230 členech. „Ta čísla se nemění, prostě někdo přijde, někdo odejde, ale žádný
velký nárůst členské základny nebo příchod mládeže do organizace jsme nezaznamenali. Vlastní kroužek mladých rybářů už několik let
nemáme.“ sdělil jednatel rybářské organizace v Horažďovicích Václav Novák. Zdroj: denik.cz
NEJEN O RYBÁCH
Chybí odbyt na bukové dříví, ubyli zpracovatelé
Pelhřimov – Lesníkům na Vysočině chybí odbyt na kvalitní bukové dřevo, prý i proto, že ubyli jeho zpracovatelé. Buk tak často končí
v kamnech. Buky přitom patří mezi meliorační a zpevňující dřeviny, které se vysazovat musí. Produkce bukového dřeva tedy bude stoupat,
řekl František Kučera, jednatel Městské správy lesů Pelhřimov, který je zároveň předsedou Sdružení vlastníků obecních a soukromých
lesů v ČR (SVOL). Naopak dobře se prodává smrková kulatina, která má v produkci dřeva na Vysočině velkou převahu. Buk se prodává
za ceny kolem 1 300 korun za metr krychlový, zatímco kvalitní smrková kulatina i za dvojnásobek. Hodně bukového dřeva teď končí jako
palivo, po němž poptávka kvůli zdražování energií stoupá. „Na palivo prodáme buk bez problémů, ale je to otázka ceny i toho, jestli je
smysl hospodaření v tom, abychom 200 let pěstovali strom, který skončí v kamnech.“ řekl Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí v Přibyslavi. Na Vysočině se podle něj naštěstí netěží tolik listnáčů jako v jiných krajích. Podle Českého statistického úřadu bylo v roce 2011 na
Vysočině vytěženo přes 1,4 milionu metrů krychlových dřeva, z toho 88 procent smrkového. Buku bylo přes 17 000 metrů krychlových. Ve
Zlínském kraji, kde byla těžba buků nejvyšší, bylo vytěženo skoro 287 000 metrů krychlových bukového dřeva. Zdroj: Silvarium
Honitby spadající do restituce mohou být problém
Praha – Péče o divokou zvěř se v dohledné době zhorší. Konkrétně se má zhoršit ošetřování zvěře a její odlov. Tím pádem může hrozit
ještě větší přemnožení než dnes. Jsou o tom přesvědčeni myslivci honebních společností.
Problém se dotýká těch revírů, které se rozprostírají na pozemcích podléhajících církevní restituci. Restituční zákon totiž stanoví, že dokud nebude vlastnictví k pozemkům, na něž mohou mít církevní subjekty nárok, vyřešeno, nesmí být tyto pozemky zatíženy právy třetích
osob. To znamená ani právem honitby. Přitom v letošním roce končí platnost zhruba 90 procent smluv honebních společností s Lesy ČR.
„U honiteb, u kterých lze předpokládat, že v důsledku zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dojde
ke změně jejich držitele, nebudou bez souhlasu oprávněných osob honitby pronajímány a budou provozovány v naší vlastní režii.“ sdělil
mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Podle jeho vyjádření má státní podnik na jejich správu dostatek vlastních kvalifikovaných zaměstnanců.
O tom Tomáš Kučera, předseda honitby Dobřichovice Štítek, jejíž část pozemků se pravděpodobně vydá zpět řádu Křižovníků a v současné době se o ni stará deset dobrovolníků, pochybuje. „Že by měly Lesy ČR na každou honitbu zasaženou restitucí dostatek lidí,
pochybuji.“ řekl. Krmení zvěře přitom považuje za tu menší starost. Složitější je to s kontrolou zvěře a jejím odlovem. To již podle Kučery
vyžaduje poměrně hodně času. „Představitelé Lesů České republiky se dušují, že problém zvládnou, takže tomu musíme věřit.“ řekl
Jaroslav Kostečka, jednatel Českomoravské myslivecké jednoty. „Udržování stavu zvěře může státní podnik řešit i prodejem povolenek
k lovu.“ řekl k tomu Josef Semerád z Městského úřadu Černošice, který dozoruje výkon myslivosti v okrese Praha-západ. Zdroj: E15
PŘÍŠERY Z VERNEOVEK EXISTUJÍ…
Praha – Takový velekrab japonský měří čtyři metry. Přestože krunýř velekraba japonského
je velký jen zhruba 40 centimetrů, dosahuje celkové rozpětí tohoto členovce kolem čtyř
metrů. Tento krab, připomínající tvarem pavouka sekáče, žije v okolí japonského souostroví
a patří mezi největší žijící členovce na naší zemi. Pokud bychom ho chtěli spatřit, museli
bychom se ponořit do hloubky až 600 metrů pod hladinu moře. Pouze v období rozmnožování by nám na sledování stačila hloubka 50 metrů. Celková velikost (rozpětí) velekraba
dosahuje čtyř metrů, jeho váha je kolem 19 kilogramů, krunýř je ovšem veliký jen cca 40
centimetrů. Samice mívají krunýř širší a celkově menší. Při růstu tohoto kraba se prodlužují
jeho nohy, krunýř zůstává přibližně ve stejné velikosti. Jejich nohy jsou uzpůsobené k dobrému zahákování na podmořských skalách, kde se živí různými měkkýši, ale nepohrdnou
mrtvolami ryb či kytovců. Vědci se domnívají, že se tento krab může dožít více jak 100
let. Při manipulaci s krabem japonským je nutné dávat pozor na jeho končetiny, mohou se snadno odlomit. I proto postrádají až tři čtvrtiny
těchto velekrabů minimálně jednu, nejčastěji přední končetinu. Zachycují se jim v sítích nebo se jim odlomí po útoku dravce. Je zajímavé, že
v současné době se rozšířil až na severní část Skandinávie. V těchto místech nemá přirozeného nepřítele. Zdroj: Naše voda
NOVINKA 2013
Mikbaits Ultra Liver obalovací extrakt 250ml
Fantastická věc pro obalování jakékoli nástrahy. Jednoduše smíchejte sypký extrakt s tekutým játrovým aktivátorem a vytvořte vynikající těsto, které na několik hodin obalí nástrahu tím nejatraktivnějším způsobem, jaký si dokážete představit. Výborný
ale i k zasypávání návnad přelitých tekutým Ultra shitem – vznikne „voňavý“ sliz, který ryby milují.
Rybářský týdeník
SEJDEME SE U VODY
Jarní rybářské závody v Luži
Datum: 4. 5. 2013
Místo: Voletický rybník v Luži
Startovné: 250 Kč
Info: email: [email protected]
7. ročník rybářských závodů na Ježku
Datum: 4. 5. 2013
Místo: rybníku „Huťský“ v obci Dobřív
Startovné: 150 Kč
Info: MO ČRS Rokycany
Závody pro děti a dospělé Světlá nad Sázavou
Datum: 4. 5. 2013
Místo: rybníky v zámeckém parku Světlá n/S
Startovné: do 15 let 10 Kč, ostatní 200 Kč
Info: www.rybari–svetlans.cz, kontakt na řed. závodu – tel. 606 843
619
Křižanecký kapr
Datum: 4. 5. 2013
Místo: rybník Kyšperský, Křižánky
Startovné: 300 Kč
Info: p. Kunc 721 276 485
Tradiční dětské rybářské závody v Holicích
Datum: 4. 5. 2013
Místo: rybník v Holicích
Startovné: do 15 let 70 Kč
Info: e–mail [email protected], telefon 607 223 629
Mobil na udici 2013
Datum: 4. 5. 2013
Místo: rybník areálu MO ČRS Hradec Králové
Startovné: do 15 let 50 Kč
Info: [email protected]
Rybářské závody Bilka
Datum: 4. 5. 2013
Místo: rybník v Kdyni
Startovné: 150 Kč
Info: MO Kdyně
Jesenické rybářské závody 2013
Datum: 4. 5. 2013
Místo: rybník Štikový u obce Krty
Startovné: do 15 let 100 Kč, ostatní 250 Kč
Info: [email protected]
Tradiční rybářské závody na ramenech Trojice
Datum: 4. 5. 2013
Místo: revír Labe 34
Startovné: 200 Kč
Info: tel. 777 317 274
40. jarní rybářské závody mládeže
Datum: 4. 5. 2013
Místo: přehrada v Luhačovicích
Startovné: 200 Kč
Info: p. Miko 731 615 550
Závody Veselí nad Lužnicí
Datum: 4. 5. 2013
Místo: revír Lužnice 7B
Startovné: do 15 let 50 Kč, ostatní 150 Kč
Info: tel. 606 832 610
Veřejné rybářské závody
Datum: 4. 5. 2013
Místo: sportovní rybník Městec Králové
Startovné: do 15 let 50,– Kč, ostatní 200,– Kč
Info: tel. 723 183 229, 602 144 741
Křižanecký kapříček
Datum: 5. 5. 2013
Místo: rybník Kyšperský, Křižánky
Startovné: do 15 let 80 Kč
Info: p. Kunc 721 276 485
ZÁPISNÍK PEPANA ŠTIKY
Zdarec kamarádi,
tož minule, jak jsem psal o těch webovkách, tak
si zatím stojím a musím říct, že ani po týdnu se
příliš nezměnilo. Jak mám ten nový kompjútr,
tak to stále kontroluju. Až mi vnuk říká: „Dědo,
ty pořád jen surfuješ.“ Zakroutil jsem hlavou, co
to plká, jaký surfuješ? Pro ty, co nevíte, co je surf, tak to je ta loďka bez
bočnic. „Jaký surfuju, bo mám nějaký surf?“ zavrčel jsem, načež mi
vysvětlil, že pohybovat se po internetu je surfování.
Tak synci, abych jen neprndal a nekritizoval, musím vám něco povědět. Srdce se mi tetelí blahem při tom surfování, když narazím na
články věnované současnému zarybňování našich revírů. Tady říkám
zcela upřímně: Díky všem, kteří se o ty naše revíry tak hezky staráte.
Vždyť je to tak krásné číst si, kolik ryb dokážeme do našich vod vrátit,
kolik ryb dokážeme sami vyprodukovat a vrátit je vodě. Kloubou dolů!
Jsem nadšený, jak si vedou synci na Plzeňsku, považte, oni doposud
nasadili 3400 kusů kapra, 7000 ks ostroretek, 26 ks sumců, 60 kg
okounů, 80 kg úhořího monté (230 000 ks), 140 kg lína, 1200 kg tržních štik, 500 kg duháků, na jihu Čech zase vysadí na 100 000 kusů
lipanů, snaží se i na Severočeši, kteří chtějí zachránit život v Bílině, do
níž pustili 6000 ryb. Výborně si vedou Středočeši, o jejichž násadách
informujeme pravidelně. Radost mi udělali ogaři v Luhačovicích, přehradu zarybňují a celkem v tomto roce do zdejší vody půjde šest až
sedm tun ryb. To je teda mazec.
No, když to čtete, řekněte sami – nemáte radost? Nesvrbí vás ruce
v touze popadnout prut a mazat k vodě?
Možná, že si podobně úspěšně vedou i jinde, ale to jsem nikde na
internetu nenašel či přehlédnul. Takže mi sem do Rybářského týdeníku klidně napište, jak zarybňujete i jinde. Vždyť, čím více se v dnešní
době můžeme pochlubit, než tím, že naším vodám „vdechujeme“ život?
Tak Petrův zdar, Váš Pepan Štika
PROPLAVALO KOLEM NÁS
Oznamujeme, že na revíru č. 411 061 Litavka–5, MO Jince,
bude po dokončení úprav a zarybnění, povolený lov ryb dnem
2. června 2013. V sobotu 1. června 2013 se na revíru konají rybářské závody mládeže do 15 let. RECEPT
Plnění pstruzi s ančovičkami a slaninou
Ingredience: 4 pstruzi, 12 ančoviček, 1 – 2 jablka, tymián, bílé
víno, citronová šťáva, 12 plátků libové slaniny (schwarzwald,
schinkekspekc apod.), sůl, bílý pepř, plátek másla.
Postup přípravy: Tymián zalijeme trochou bílého vína a necháme koupat. Jablka oloupeme, nakrájíme na drobné kousky, zakápneme citrónem. Ančovičky nasekáme nadrobno, smícháme
s jablky a tymiánem, směs rozdělíme na čtyři díly. Pstruhy omyjeme,
osušíme, bříška osolíme a opepříme. Kůži nařízneme velmi mělkými
zářezy v cca půlcentimetrových vzdálenostech. Vložíme do bříšek čtvrtinu směsi. Těla rybiček obalíme slaninou, vložíme na plech vyložený
pečícím papírem a vytřený tenoulinkou vrstvou másla nebo oleje (nejlépe olivového). Pečeme v předehřáté troubě přibližně 20 minut.
VTIP
Výroky o rybářství
Rybníky se zakládají na výchovu ryb.
Když se vyloví rybník, ryby se převezou do sádek, kde se těší na
Vánoce.
Ryby mají tolik penízků proto, že pijí jen vodu.
Ryby jsou poctivé. Neberou a neberou.
Rybí maso je velmi zdravé, protože obsahuje fosfor, který je smrtelně jedovatý.
Rak žije na dně čisté vody a živí se živými a mrtvými zdechlinami.
4 Elements Group s.r.o. - šéfredaktor Miroslav Ztratil, kontakt [email protected]
adresa - Bořivojova 878/35,130 00 Praha 3.
www.rybarskytydenik.cz
Rybářský týdeník
4 Elements Group s.r.o.
Download

Rybářský týdeník