Lub
o
š Vr
áne
k
Nov
ohr
ads
a je
jich
pod
ké h
hůř
í 20
Luboš Vránek
ory
13 Cetviny
Prvotní pocity z Novohradských hor a jejich podhůří (2013)
Moc jsme se do Novohradských těšili, možná
až moc. Člověk by měl posbírat o místech
tipy a informace, ale ne názory. Vyprávění
a doporučení vytvářejí často velká očekávání, která pak nedojdou naplnění. Je
docela možné, že návštěva Novohradek
v jiném, pro naše potřeby vhodnějším období, by přinesla jiné, zajímavější podněty
a tedy pozitivnější náhled a hodnocení.
Zachovalá příroda, kterou se Novohradské
hory prostřednictvím webu "chlubí", zůstala na české straně ušetřena díky bývalému
pohraničnímu pásmu v dobách minulého režimu. V roce 2000 zde byl vyhlášen
Přírodní park, pramení tu Stropnice a Černá,
na rakouské straně pak Lužnice, Pohořský
potok a Malše. Je to oblast dávných sklářských osad, hamrů a mlýnů s drsnými životními podmínkami a tvrdou prací.
tují Novohradky jako oblast s panenskou
přírodou, nedotčenou civilizací. Člověk to
tu musí mít opravdu hodně rád, aby použil
tyto superlativy v české kotlině, která je po
staletí lidskou rukou kultivována a kde se mi
zdá výraz "panenská" velmi odvážný. Jistá
zachovalost přírody tu určitě je díky zmíněnému širokému zadrátovanému hraničnímu
pásmu s Rakouskem, vysídlením a zákazem
vstupu s výjimkou vojáků však zanikla řada
osad, jejichž rozpadlé a často nenápad-
Ruiny kasáren v Cetvinách
Kamenec
Kraj rozlehlých lesů, luk a pastvin, šumících
potoků a říček, kterým však schází jizerská
horská romantika a divokost, či rybníků
a jezírek (většina „rybníků“ jsou klausury
– hluboké, nebahnité, často místo stavidla
vybavené zátkou za účelem rychlé výpusti
a plavení dřeva), kde se dá v horkém létě výborně osvěžit. Spleť cest a cestiček bývalých
sklářů, hamerníků, lesníků i vojáků spojuje
osady a vesnice, ale mnohé často vedou někam do pryč. Domnívám se, že Novohradky
jsou vhodnější na cykloturistiku, až na výjimky tu jsou většinou velké vzdálenosti mezi
zajímavými místy a asfalt na pochody moc
vhodný není. Pokud však člověk chce nechat kolo doma, může se potulovat po lesích
a mimo hub hledat stopy dřívějšího osídlení.
Novohradské hory byly až do vyhnání českých Němců osídleny a hospodářsky využívány, nicméně obdivovatelé často prezen-
Zlatá Ktiš
Soběnov
Kamenec, ruiny hostince
né pozůstatky nacházíme zarostlé v lesích
a loukách.
slovo, které dokonale vystihuje až depresivní pocit smutku z těchto jinak krásných míst.
Často jsem ještě slyšel výraz "jednobarevnost". Za tu ale může nevhodný výběr období, kdy jsme tam byli. Druhá půlka srpna
byla špatná volba. Posekané pastviny byly
zelené, občas drobně prožloutlé suchou trávou, a s pozadím zelených lesů nedávaly zajímavý a pestřejší pohled do kraje. Zarostlé
louky s již suchým plevelem také nedávaly
moc šancí oku pokochat se. Ideální by tu
bylo pobýt v květnu či zkraje června, kdy
Důvodem, proč mne výrazy jako "panenská,
lidskou rukou nedotčená" příroda dráždí
a nesouhlasím s nimi, je, že Novohradky jsou
protkané asfaltkami, které dnes tvoří páteř
dnešních cyklostezek a že téměř každou
větší louku či pastvinu zdobí dráty a sloupy
elektrického vedení, které jinak pěknou
kvetoucí pláně budou hýřit barvami, nebo
pak na podzim. Ten tu musí být luxusní, fotografů ráj.
krajinu hyzdí. Obojí je tak vzdaluje od přídomku "panenská, nedotčená". Máme raději
lesní cesty než asfaltky, na kterých jsme se
cítili jakoby odstřiženi od přírody - jeď, jeď,
jeď ... Lovci kilometrů tu najdou skutečný
ráj a lovci snímků musí trochu víc hledat,
případně odložit kolo, aby našli místa, která
jsou relativně nedotčená civilizačními prvky.
Na výletech jsme potkávali nevelký počet
návštěvníků, dávali jsme se s nimi do řeči,
doporučovali jsme si cíle či vhodnější trasy
a vyměňovali si názory na místo. Jedna mladá paní přesně vystihla naše společné pocity: Sklíčenost. Ano, sklíčenost je to správné
Janova Ves
Cetviny
Na cyklovýletech nejsme zvyklí se někde
v hospodách krmit, takže nám nevadilo, že
hospody jsou často přes týden zavřené nebo
nevaří, mají jen pivo, případně ohřejí párek
nebo nabídnou utopence. Kraj jakoby řval,
jak je opuštěný ... Ti, co jsou zvyklí se někde
na cestě najíst, budou mít asi problém.
I když na mnohé nepříjemně působí sklíčenost lokality, neznamená to, že tam zajímavá místa nejsou. Naopak. Novohradky jsou
hodně svázány s nedávnou vojenskou minulostí, po vojácích tu nacházíme "památky"
v podobě rozbitých i zachovalých kasáren
a budov útvarů (Cetviny), hluboko v lesích
dokonce objevujeme 2 zachovalé paneláky
– býv. ubytovny vojáků, zřejmě velení. Neuvěřitelné. Velmi zajímavá nepříliš používaná
stezka je cesta po modré kopírující hranici
na Šanci – trojmezí Čech, Horních a Dolních
Rakous a divokým hraničním krajem až na
Kamenec, kam se v závěru prodíráme stezičkou podél plotu a vzápětí přicházíme ke zřícenině hostince. Parádní místo, parádní zážitek. Ten na Kamenci umocňují skalní útvary
Dobrkovská Lhota
přístup na Kamenec z Rakouska
a Keltská brána. Dolů pak sjíždíme na býv.
Pavlínu, sklářskou osadu, kde je trojstupňová kaplička, resp. boží muka, které jsme ale
nenašli - a samozřejmě zbytky stavení.
V Novohradkách moc výhledů nenajdeme,
asi nejlepší je z Myslivny, kopce 1040 m n.
m., další je rozhledna na Kraví hoře u Hojné
Kraví hora
Kamenec, ruiny hostince
Vody, ale ta pomalu zarůstá a nahoru se
rozhodně šplhejte pěšky, my tam lezli na
základě nesprávné informace po zelené jak
hlupci s koly. Přenášet kola přes padlé kmeny, vyšší kameny atp. 2 km strmě do kopce
bych opravdu nikomu nepřál.
Pokud někoho zajímají církevní záležitosti, užijí si to tu plnými doušky. V Rychnově
nad Malší je původní gotický kostel, o kus
dál je Svatý Kámen, poutní místo, kde stojí
chrám Páně Panny Marie Sněžné, vzadu je
kaple nad rozdělenými kameny, které rozpoltili andělé, doprovázející Pannu Marii
a kaple s léčivou vodou. Od Svatého Kamene ve směru na Cetviny je věž bývalé tvrze
a v samotných Cetvinách je mimo zdevas-
Kraví hora
Kraví hora
Svatý Kámen, rozpolcená skála
tovaných bývalých kasáren jediná zachovalá stavba bývalého městysu – kostel. Za
ním pokračuje cesta ke křížové cestě, jejímž
cílem v lese je starší kaple z r. 1827, zvaná
Farská. Janova Ves je vlastně jeden statek :),
kde si dáváme pivo a klobásu. Vyšplhali jsme
na Jelení vrch, ale mimo malin neměl výšlap
smysl, protože kopec je zarostlý a není z něj
nic vidět. V Terčí Huti je vidět zbytek sklářské
pece, z původní velké vesnice Pohoří zbyla
jen zřícenina kostela, jehož kapli Rakušáci
zrekonstruovali a jsou tam občasné slavnosti. Pár chalup a domů jsou novostavby, je
tu vidět snaha o vzkříšení. Ke skutečnému
prameni Lužnice musíme vyšplhat na kopec
v Rakousku, ve kterém navštívíme několik
pěkných míst. Na Nebelsteinu u Althüttenu
jsme se konečně dočkali parádního výhledu,
při dobrém počasí jsou vidět Alpy. Velkým
zážitkem bylo městečko Vitoraz (Weitra)
s krásným historickým centrem a zámkem.
Cetviny
Terčí Huť
pramen Lužnice
Přes Šejby se večer vracíme zpět do Čech, na
Pasekách u Dobré Vody je na pláni starý dřevěný menhir a kus za ním kamenná pyramida. No, pyramida, prostě jakýsi kamenný val.
Špičkové koupání jsme si užili v chladné
vodě z rašelinišť na Zlaté Ktiši nad Černým
Údolím.
Severozápadní okraj Novohradek tvoří Slepičí hory s 9 vrcholy (hlavními jsou Kohout,
Vysoký kámen a Besednická hora), kde výjimku ze zmíněné jednotvárnosti tvoří Dluhoště – moc krásné milé a malebné údolí
s ještě krásnějším vrškem v sedle, zvaným
Nebelstein
Dluhoště
okruh lemovaný kapličkami s výjevy z křížové cesty.
Následující obrázky se asi rozcházejí s líčením zkroušenosti, jsem však optimista a tak
se snažím i v takových chvílích hledat pozitivní zdokumentování místa :).
Luboš a Michaela Vránkovi
2013
Vysoký kámen
Předlesí (Henperk). Výstupem na Vysoký
kámen získáváme výhled směrem na Kraví
horu. Moc pěkné místo. Výstup jen pro pěší.
V Sokolčí u Děkanských Skalin sice zřícenina
hradu není moc vidět, ale skalní útvary s vrstvami jako z kamenných plátů jsou moc pěk-
Vysoký kámen
né. Na cestě do Svin jsme se stavili u chrámu
U Svaté trojice, krásné místo. Zajímavá byla
prohlídka Buškova hamernictví. Čekala nás
dlouhá jízda do Římova a tak jsme si při čekání dali chutné klobásy s výborným pivem
Platan. V Římově je několikakilometrový
Římov, závěr Křížové cesty
Výlety:
Novohradské hory
Pohorská Ves – Malonty – Rychnov nad Malší (gotický kostel) – Svatý Kámen (poutní místo, Chrám Páně Panny Marie Sněžné, kaple
nad rozdělenými kameny, kaple s léčivou vodou) – Tichá (tvrz) – Cetviny (kostel, vojenské objekty, kasárna, křížová cesta) – Janova Ves
(bufet) – Horní Příbrání – býv. Jednoty (zarostlý Jelení vrch/Doppler) – Pohorská Ves
Malonty
Rychnov nad Malší
(gotický kostel)
Rychnov nad Malší
– křížová cesta
Svatý Kámen (poutní místo): kaple s léčivou vodou,
chrám Páně Panny Marie Sněžné, kaple nad rozdělenými kameny
mlýn v Tiché
tvrz v Tiché
Cetviny
Cetviny
Cetviny, Křížová cesta
Janova Ves
býv. Jednoty, býv. hájovna Mášovna
Terčí Dvůr
na Jelením vrchu
Horní Příbrání
Pohorská Ves – Huťský rybník – Terčí Huť (sklářská pec, Jitronická luka) – Tesárna – Myslivna (1040 m) – Pohoří na Šumavě (zříc. kostela,
marmelády oceněné jako nejlepší na světě) – Rakousko, kaple Bucherser Kapelle – po modré po hranici k Šanci, trojmezí – Kamenec
(zřícenina hostince, skalní útvary) – Pohořský rybník
Huťský rybník
Rakousko, kaple Bucherser Kapelle
Pohoří na Šumavě (zříc. kostela)
hranice jak Tří veteránů ...
Šance - trojmezí
přístup na Kamenec z Rakouska
Kamenec, ruiny hostince
vraní oko
Kamenec
pod Pohorskou vsí
Pohořský rybník
bývalá posádka
hluboko v lesích
schody do
bývalé roty
chlévy
sporák,
na kterém vojáci
pro rotu vařili
bývalý muniční
sklad
Výlet do Rakous a k menhiru
Pramen Lužnice – kaple Dreitaltigkeits Kapelle – Nebelstein u Althüttenu – Weitra – Paseky u Dobré Vody (dřevěný menhir
a kus za ním kamenná pyramida)
pramen Lužnice
Kaple Dreitaltigkeits Kapelle
Nebelstein u Althüttenu
Weitra
Paseky u Dobré Vody – dřevěný menhir
kamenná pyramida
Slepičí hory
Dluhoště – Pohorská Ves, Terčí Dvůr (výborné kozí sýry) – Huťský rybník – Zlatá Ktiš (koupání) – Hojná Voda, Kraví hora,
rozhledna – Černé Údolí – Benešov n/Černou – Dluhoště
Dluhoště
Terčí Dvůr
Zlatá Ktiš
Huťský rybník
Zlatá Ktiš
Zlatá Ktiš
cesta na Kraví horu
cesta na Kraví horu
Dluhoště – Velké/Děkanské Skaliny – Sokolčí – Soběnov (kaple sv. Panny Marie s křížovou cestou) – Besednice – Sýkorův hamr
– Dobrkovská Lhotka (bouřka) – sedlo Kohoutu – Velké Skaliny – Dluhoště
Děkanské Skaliny
Sokolčí
Sokolčí
Soběnov
Dluhoště – U Svatré trojice/Trhové Sviny – Buškův hamr (prohlídka hamernictví, výborné klobásy) – Ločenice – Římov (křížová cesta kapličky) – Svatý Jan n/Malší – Besednice (déšť) – Soběnov – Velké Skaliny – Dluhoště
U Svatré trojice/Trhové Sviny
Svatý Jan n/Malší
Nesměň
Římov
(křížová cesta
– kapličky)
Dluhoště – Velký kámen – Myslivna Pod Kohoutem – Velké Skaliny – Dluhoště
Vysoký kámen
Myslivna Pod Kohoutem
NOVOHRADSKÉ HORY
Download

Novohradské hory