34.033/1
EGH 110...112: Snímač relativní vlhkosti a teploty kanálový
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
Přesné snímání vlhkosti vzduchu pro efektivní regulaci technických zařízení budov a sledování
energetické spotřeby.
Oblasti použití
Měření relativní vlhkosti a teploty ve vzduchotechnických kanálech.
Základní znaky
•
Měření rychlým kapacitním senzorem
•
Aktivní snímání měřené hodnoty
•
Odolný vůči účinkům rychlosti proudění a normálnímu znečištění
•
EGH 111 a EGH 112 včetně měření teploty
Technický popis
•
Víko přístroje ze žlutého termoplastu
•
Přesnost ±10 % r.v. (možnost seřízení)
•
EGH 110 automaticky přepíná výstupní signál z 0(2)...10 V na 0(4)...20 mA při zátěži < 500 Ω
•
Trubka o ø30 mm z černého termoplastu vyztuženého skleněnými vlákny obsahující čidlo
•
Hloubka ponoru 50...156 mm
•
Upevňovací úhelník s těsněním pro montáž do kanálu a na stěnu
Typ
Vlhkost
Vlhkost
Výstup
Měřicí rozsah
pro 0...100 % r.v.
% r.v.
0...95
10...95
10...95
EGH 110 F002
EGH 111 F002
EGH 112 F002
0(2)...10 V 1)
0...10 V
0...10 V
Napájecí napětí
EGH 112
24 V~, ± 20 %, 50...60 Hz
EGH 110, 111
24 V~/=, ± 20 %
Příkon
cca 1,5 VA
Výstupní signál
EGH 110 1)
0(2)...10 V, zátěž > 500 Ω
EGH 111, 112
0...10 V, zátěž > 5 kΩ
Odporová charakteristika
DIN 43760 (Ni1000)
Vliv teploty
EGH 110, 112
± 0,05 % r.v./K
EGH 111
–0,15 % r.v./K
Časová konstanta v proudícím vzduchu (3 m/s)
vlhkost
cca 24 s
teplota
cca 2 min
Max. rychlost proudění
10 m/s
Teplota
Měřicí rozsah
°C
Teplota
Výstup
Hmotnost
–
–20...70
0...50
–
Ni1000
0...10 V
0,43
0,43
0,43
H%
Y03114
kg
– 20...70 °C
EGH 110 – 20...80 °C
Vlhkost okolí
5...95 % r.v.
EGH 110 0...100 % r.v.
bez kondenzace
Krytí (hlavice)
IP 40 (EN 60529)
s průchodkou Pg 11
IP 54
Bezpečnostní třída
III (IEC 60730)
H%
T
Teplota okolí
EGH 110 A03116
EGH 111 A02167
EGH 112 A02168
Rozměrový výkres
M02200
Montážní předpis
EGH 110 MV 505248
EGH 111, 112 MV 505249
Y02197
H%
T
Schéma zapojení
Y02196
Varianty provedení
EGH 111 F001 Víko čistě bílé (RAL 9010)
EGH 112 F001 Víko čistě bílé (RAL 9010)
Příslušenství
0370560 011
1)
Kabelová průchodka Pg 11, z plastu, pro kabel Ø 9...11 mm
Při zátěži < 500 Ω dochází automaticky k přepnutí na 0...20 mA, resp. 4...20 mA.
Sauter Components
71340332920 06
34.033/2 EGH 110...112
EGH 110
10 V-
20 mA
relativní vlhkost
100 %
EGH 111, 112
Funkce
Měření vlhkosti:
Relativní vlhkost je snímána rychlým kapacitním senzorem a měřicím zesilovačem převáděna na
jednotkový signál 0...10 V.
Měření teploty:
EGH 111: Teplotním čidlem Ni1000. Charakteristika dle DIN 43760.
EGH 112: Teplota 0...50 °C je převáděna na jednotkový signál 0...10 V.
Poznámky k projektování a montáži
V zařízeních, kde lze předpokládat kondenzaci (rosení), se nesmí snímač montovat v obrácené
poloze, tj. s trubkou obsahující čidlo směřující vzhůru. Vzhledem k dobré linearitě a konstantnosti
charakteristiky není nutné kalibrovat měřicí rozpětí. Při kontrolním měření je možné seřídit nulový bod
v rozsahu ± 10 % relativní vlhkosti. Měřicí systém v podstatě nevyžaduje údržbu a není ovlivňován
rychlostí proudění ani běžným znečištěním. Při dodání je snímač kalibrován z výroby.
Upozornění pro uživatele
Čidla vlhkosti podléhají zvýšenému stárnutí, pokud jsou použita v silně znečištěném vzduchu nebo
v agresivních plynech. Čidlo v těchto podmínkách je možno včas kalibrovat. Pokud je požadováno
přesné měření hodnot, kolísání nuly se vyrovná nastavovacím prvkem v rozsahu ±10%.
Při použití v prostředí se silně znečištěným vzduchem se na nutnost nového nastavení nuly nebo
případnou výměnu celého čidla nevztahuje záruka.
10 V-
Doplňkové technické údaje
relativní vlhkost
10 V-
100 %
Vlhkost EGH 110
Přesnost při 55 % r.v., 23 °C
Hystereze (střední hodnota)
Reprodukovatelnost Δ 30 % r. v.
Výstupní napětí
± 3 % r.v.
< 2 % r.v.
± 1,5 % r.v.
max. 13 V–
Vlhkost EGH 111, EGH 112
Přesnost při 55 % r.v., 23 °C
Hystereze (střední hodnota)
Reprodukovatelnost Δ 30 % r. v.
Výstupní napětí
± 3,5 % r.v.
< 3 % r.v.
± 2 % r.v.
max. 13 V–
Konformita dle:
směrnice EMV 2004/108/EG
EN 61000-6-1/ EN 61000-6-3
Teplota Ni1000
Přesnost při 20 °C
Vliv zatížení (senzor)
± 0,25 K (1/2 DIN)
0,29 K/mW
Teplota 0...10 V–
Přesnost při 20 °C
Výstupní napětí
± 0,8 K
max. 13 V–
Konformita dle:
směrnice EMV 2004/108/EG
EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2
EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4
Schéma zapojení
EGH 110
EGH 111
Sauter Components
EGH 112
71340332920 06
EGH 110...112
34.033/3
Rozměrový výkres
Sauter Components
Tisk v České republice
Změny vyhrazeny
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel
71340332920 06
Download

34.033/1 Sauter Components EGH 110...112: Snímač relativní