Katedra ekonomické statistiky, FIS VŠE Praha
a TREXIMA, spol. s. r.o.
pořádají 12. ročník odborného ekonomicko-statistického semináře
Statistika zaměstnanosti, příjmů a mezd
Datum a místo konání:
Čtvrtek 6. listopadu 2014 od 9.30 do 15.00 hod. v zasedací místnosti rektorky, Rektorát VŠE –
Nová Budova, 1. patro vpravo.
Adresa: Vysoká škola ekonomická, náměstí W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Program semináře budou tvořit cca 30 min. prezentace a krátké aktuality týkající se
statisticko-metodických otázek a výsledků ekonometrických analýz z oblasti zaměstnanosti,
příjmů a mezd.
Příspěvky budou tradičně zaměřeny na statistická šetření trhu práce:
 Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS)
 Šetření příjmů a životních podmínek (EU-SILC)
 Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)
 podnikové výkaznictví ČSÚ
Rádi uvítáme Vaše příspěvky a aktuality! Jejich zaměření a podobu prosím konzultujte do
29. října s Liborem Malenovským ([email protected], tel. 577 601 376) nebo
s Kristýnou Vltavskou ([email protected]).
Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem semináře potvrďte prosím svou účast co
nejdříve, nejpozději však do 3. listopadu, na e-mail [email protected]
V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto malé občerstvení.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D., [email protected]
Mgr. Libor Malenovský, [email protected]
Download

Katedra statistiky a pravděpodobnosti, FIS VŠE Praha