36.027/1
EGT 330...335: Snímač prostorové teploty
Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti
Snímání prostorové teploty pro efektivní regulaci technických zařízení budov a sledování energetické
spotřeby.
Oblasti použití
Měření teploty pro topná a klimatizační zařízení v suchých prostorách, např. v bytech, kancelářích a
obchodech.
Základní znaky
•
Pasivní snímání měřené hodnoty
•
Snímání teploty v suchých místnostech
•
Provedení s nastavováním žádané hodnoty, tlačítkem přítomnosti a stavovými LED diodami
•
Parametrování prostřednictvím systému SAUTER EY3600 nebo regulátoru řady Flexotron
(EGT 332)
•
Vestavěný odpor (EGT 333), který ve spojení s regulátory řady Equitherm upravuje žádanou
hodnotu s korekcí od prostorové teploty, nebo bez ní
T
Y04579
Technický popis
•
Niklové tenkovrstvé čidlo dle DIN 43760
•
Kryt z těžko hořlavého termoplastu čistě bílé barvy (RAL 9010)
•
Přívod kabelu na zadní straně, šroubovací svorky pro elektrická vedení do 1,5 mm²
Typ
Jmenovitá
hodnota
při 0 °C
Poznámka
Korekční
točítko
–
–
EGT 330 F021
200 Ω
–
–
EGT 330 F051
500 Ω
–
–
EGT 330 F101
1000 Ω
pro flexotron 2) + DDC
EGT 332 F101
1000 Ω
2,5 kΩ
1)
pro equitherm + RDT 7 . .
EGT 333 F101 1000 Ω
±4K
S tlačítkem přítomnosti a 3 LED diodami
pro DDC
EGT 335 F101
1000 Ω
2,5 kΩ
Hodnoty odporu dle
tolerance při 0 °C
Průměrný teplotní koeficient
Vliv zatížení
DIN 43760
± 0,4 K
0,00618 K-1
0,17 K/mW
Časová charakteristika v klidném vzduchu
doba průtahu
doba náběhu
50 s
18 min
Měřicí
rozsah
°C
Hmotnost
kg
–20...60
–20...60
–20...60
–20...60
–20...60
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
–20...60
0,1
Krytí
IP 30 (EN 60529)
Schéma zapojení
EGT 330
EGT 332, 335
EGT 333
Rozměrový výkres
Montážní předpis
EGT 333
A01632
A06951
A06952
M07634
MV 505479
MV 505530
Příslušenství
0303124 000* Krabice pod omítku
0313347 001* Krycí rámeček pro 76 × 76 mm
*)
Pod stejným číslem se nachází rozměrový výkres nebo schéma zapojení
1)
2)
1000 Ω při střední poloze korekčního točítka
Neplatí pro Flexotron 100
Funkce
Odpor niklového měřicího čidla se mění v závislosti na teplotě. Teplotní koeficient je stále pozitivní,
tedy odpor se zvyšuje s rostoucí teplotou. Viz tabulka hodnot (DIN 43760).
EGT 332:
Kromě měřicího čidla je vestavěn potenciometr 2,5 kΩ. Ve spojení s DDC nebo regulátorem řady
Flexotron je možné univerzálně parametrovat žádanou hodnotu.
EGT 333:
K měřicímu čidlu je do série zapojen potenciometr 47 Ω, kterým lze upravovat měřenou hodnotu o
± 4 K. Podle toho, ke kterému z regulátorů řady Equitherm je snímač připojen, lze tedy upravovat
žádanou hodnotu s korekcí od prostorové teploty, nebo bez ní.
EGT 335:
Jako EGT 332, navíc s tlačítkem přítomnosti,1 LED diodou (žlutou) pro indikaci provozu a 2 stavovými
LED diodami (zelené) pro indikaci stavů ½ a 1.
Má-li být odpojena kostra snímače, je nutné přerušit můstky BR1 a BR2. Při přerušení můstku BR3 se
změní kontakt S1 na beznapěťový.
Sauter Components
71360272920 06
36.027/2 EGT 330...335
Poznámky k projektování a montáži
Snímač teploty nesmí být vystaven přímému působení tepelných zdrojů, slunce nebo průvanu.
Dosahuje-li teplotní rozdíl mezi stěnou a vzduchem ve vzdálenosti cca 1 m hodnoty 5 K, chyba
v měření činí 1 K.
Doplňkové technické údaje
Konformita dle:
směrnice EMV 2004/108/EG
EN 61000-6-1/ EN 61000-6-2
EN 61000-6-3/ EN 61000-6-4
Schéma zapojení
EGT 330
1
EGT 332 (EGT 335)
EGT 333
4
2
3
0
T
1
2
Ni1000
0%
A01632
T
Xs
A06952a
34
Rozměrový výkres
60
76
37
3,3
3,7
3,7
60
76
M07634b
Sauter Components
71360272920 06
EGT 330...335
36.027/3
Příslušenství
313347
70,5
60
5
60
65
Ø 60
3,
2
303124
9
51
77
53
7
4,
2
85
3,7
M00815
M07579
Sauter Components
Tisk v České republice
Změny vyhrazeny
© Fr. Sauter AG, CH-4016 Basel
71360272920 06
Download

36.027/1 EGT 330...335: Snímač prostorové teploty Sauter