2
2
1100
4
6
1000
8
m n. m.
2
6
8
900
800
700
600
2
4
Čertův vrch
U Rozhledny
Nová Rudná
m n. m.
10
4H 0 km
chata Brano
Pod Vápennou
Karlov, Moravice
900
700
2
4
6
6,8 km
Karlov - Mravencovka - Karlovtrasa 4H
1200
1100
trasa 4E
0 km
1000
800
Vodárna Václavov - Smrčiny - Čertův Vrch - Vodárna Václavov 6 km
700
Rudná p. Pradědem
Pod Ztracenými kameny
1100
4
1200
trasa 4G
1200
1000
900
800
Karlov, Moravice
4E 0 km
4
Mravencovka
1000
600
2
Hotel Praděd - Velká Kotlina - rozcestí Pod Vápennou - chata Brano
6 km
trasa 4D
800
0 km
12
Karlov, rest.
6,5 km
900
trasa 4F
Karlov, Moravice
m n. m.
1100
0 km
4
10
700
1200
5 km
8
m n. m.
1100
4
1300
900
6
Stará Ves, pila
16
4
Alfrédka
2
1000
14
2
900
700
Mravencovka - dále po zelené tur. značce - Alfrédka - Stará Ves pila
9 km
1200
0 km
Pod Josefinkou
Alfrédka
Mravencovka
m n. m.
Nad Karlovem
0 km
1000
800
4G 4D Parkoviště hotel Praděd Karlov pod Pradědem rozcestí nad Karlovem - Mravencovka
- Vyhlídka Nová Ves
trasa 4B
800
trasa 2E
800
1100
m n. m.
6
900
Železniční stanice Rudná p. P. - penzion Mariana - Čertova hora Čertův vrch
4 km
1200
vodárna Václavov
12
1000
Čertův vrch
10
800
1100
Pod Ostružnou
8
900
600
4B 6
1000
16
Malá Morávka
14
700
12
8 4km
Anenská myslivna
Malá hvězda
12
m n. m.
sedlo Hvězda
10
1300
1200
4F trasa 4C
1400
Smrčiny
2
8
Mravencovka - odbočka Malý Kotel - Alfrédka - Pod Ztracenými
kameny
11 km
vodárna Václavov
0 km
Anenský vrch - Anenské myslivny a zpět
6
4C Restaurace Kovárna (Malá Morávka) - kolem fotbal. hřiště nad
sjezdovkami v Karlově
2,8 km
trasa 4A
Firma zodpovědná za úpravu tras a kontaktní osoba
Kontaky/Contacts/Kontakte
Sportovní klub při Gymnáziu ve Vrbně pod Pradědem o. s.
Ĕ 554 751 086 (ing. Jitka Krätschmerová),
[email protected], www.sgvrbno.cz
Janovice
Růžová
4
10
4
Informieren Sie bei einem Unfall unverzüglich die Bergwacht.
Halten Sie sich an die Empfehlungen der Bergwacht.
Richten Sie sich nach den Warn- und Hinweistafeln.
Unterschätzen Sie nicht mögliche Wetterumstürze.
Überschätzen Sie nicht Ihre Kräfte und Fähigkeiten.
Informieren Sie sich über die Bedingungen
und Anforderungen Ihrer Wandertour.
7. Bewegen Sie sich nur auf markierten Wanderwegen, im
Winter auf den Kämmen nur entlang der Stangenmarkierung.
8. Gehen Sie in Gruppen von mindestens
drei Personen auf Wanderung.
9. Statten Sie sich mit ausreichender Bekleidung aus.
10. Tragen Sie sich vor der Wanderung im "Tourenbuch" ein.
Mravencovka
800 8
6
Vrbno pod Pradědem
900
Malá hvězda
m n. m. Anenský vrch
1000
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
délka trasy (v km)
1100
0 km
trasa 3C
ZEHN GRUNDSÄTZE FÜR SICHERES
BEWEGEN IM GEBIRGE
m n. m.
4
1100
4A 800
700
www.ostrava.cz
www.ostravainfo.cz
Opavské Slezsko
• Śląsk Opawski •
Nová Ves
2
1200
Trasa Průběh trasy
Mravencovka
0 km
1300
Anenská myslivna
500
Pod Šindelnou
700
Vrbno pod Pradědem
start
cíl
m n. m.
Dolní Moravice
Franz-Franz
Nová Ves
m n. m.
m n. m.
m n. m.
Skřítek
Žďárský potok
800
600
700
0 km
2
4
6
8
6
6
10
Firma zodpovědná za úpravu tras a kontaktní osoba
Kontaky/Contacts/Kontakte
Lyžařský oddíl Budišov nad Budišovkou
Ĕ 556 315 013, 602 584 617 (Milan Švidra)
[email protected]
12
14
16
0 km
2
4
6
8
10
12
14
Firma zodpovědná za úpravu tras a kontaktní osoba
Kontaky/Contacts/Kontakte
Lyžařský areál Figura
Ĕ 554 779 023-4, 602 749 232, 724 708 084 (Josef Figura)
[email protected], www.figura.cz
SK BUS
1,2 km
Profil 8C
900
800
700
600
500
700
600
500
0 km
1
9C 2
SK BUS
cíl
2
10B
4
Propojovací trasa v délce 2 km okolo Rýmařovských okruhů
trasa 10F
Na úpatí kopce Špičák
1000
800
700
600
0 km
3,5 km
trasa 10C
2
SK I BUS
600
4
0 km
1
2
6
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
h p m veo a an po cz www connexmo ava cz nebo u vyb aných pa ne ů
h p m veo a an po cz www connexmo ava cz o a se ec ed pa ne s
57
jedejede
odjiné
25.12.09
do 5.4.10
jede
po
jinézastávkou
traseprojíždí
spojprpr
ˇíslušnouzastávkou
zastávkouprojíždí
projíždí
spoj
jede
po
jiné
trase
〈
〈 Mospoj
spoj
poabou
trase
jiné trase
spojy mo
[email protected]
po jiné
〈 trase
spoj
po jiné
potrase
jiné trase
 〈 〈
spojspoj
pr
spoj
ˇíslušnou
pr
ˇíslušnou
zastávkou
 projíždíspoj prˇíslušnou zastávkou

spoj
projíždí
pr
spoj
ˇíslušnou
prˇíslušnou
zastávkou
zastávkou
projíždí
jede
po
jiné
trase
 projíždí
spoj
ˇíslušnou
V ce n o mac o sk busech k bu y mo [email protected] a an po cz
e njede
o mapo
on
he sk 〈 bus k bu
a〈 anspoj
po jede
cz jede
spoj
příslušnou
zastávkou
projíždí
〈
spoj
jede
po
jiné
trase

spoj
pr
ˇ
íslušnou
zastávkou
projíždí
Nalince
lincepodmínkách
platí
tarif
vyhlášený
Veolia
Transport
Morava
Informace
tarifu
smluvních
ˇepravních
podmínkách
jsou
zver
ˇejne
ˇnyve
vevozidlech
vozidlechna
nalince.
lince.
Na lince
Na
platí
tarifng
vyhlášený
tarif
Veolia
Veolia
Transport
NaTransport
linceMorava
platíMorava
tarif
a.s..
vyhlášený
a.s..
Informace
Na
Informace
lince
Veolia
Naolince
platí
tarifu
Transport
o platí
tarif
tarifu
a smluvních
vyhlášený
tarif
a smluvních
Morava
vyhlášený
prˇVeolia
epravních
a.s..
prˇVeolia
epravních
Informace
Transport
podmínkách
Transport
oMorava
tarifu
Morava
jsou
aa.s..
smluvních
zver
jsou
a.s..
Informace
ˇejne
zver
Informace
ˇny
pr
ˇejne
ˇepravních
ve
oˇny
tarifu
vozidlech
ve
o tarifu
vozidlech
apodmínkách
smluvních
a
na
smluvních
lince.
na pr
lince.
ˇa.s..
jsou
epravních
pr
ˇzver
epravních
ˇejne
podmínkách
ˇny
ve
vozidlech
zver
jsou
na ˇlince.
ejne
zver
ejne
ve
ˇny
vozidlech
vepodmínkách
vozidlech
na lince.
najsou
lince.
nebo e e on cky na č s e Ĕ 844 555 888
o lince
by caplatí
Ĕvyhlášený
+420
844
555
888
Na
platí
tarif
vyhlášený
Veolia
Transport
Morava
a.s..
Informace
oopodmínkách
tarifu
aajsou
smluvních
prpr
ˇˇny
epravních
zver
ˇejne
ˇny
Na
lince
platí
tarif
vyhlášený
Veolia
Transport
Morava
a.s..
Informace
o
tarifu
a
smluvních
pr
ˇ
epravních
podmínkách
jsou
zver
ˇ
ejne
ˇny
ve
vozidlech
na
lince.
Autobusy d a narc arzy – tzw sk busy
P atzreserv erung n Sk bussen
Moż wość eze wac m e sc w sk busach h p m veo a an po cz
h p m veo a an po cz www connexmo ava cz
www connexmo ava cz o az u wyb anych pa ne ów
ode be ausgewäh en Pa ne n
W ęce n o mac o na c a sk ch au obusach k bu y mo [email protected] a an po cz
We e gehende n o ma onen übe d e Sk busse
a bo e e on czn e pod nume em Ĕ +420 844 555 888
k bu y mo [email protected] a an po cz
ode e e on sch un e de Numme Ĕ +420 844 555 888
10
9 1 km
10B
800
700
2
4
6
8
10
Sdružen provádě c úpravu yžařských běžeckých ras v Jesen kách na územ
O omouckého kra e nen podporováno Moravskos ezským kra em
Jesen ky – Sdružen ces ovn ho ruchu
K adská 1 787 01 Šumpe k
Ĕ $ 583 283 117 608 119 092
www esen ky ou sm cz
nformačn centra
890727 O910129
omouc
–ˇRýmařov
–ˇM
Morávka
Kar
ov
910129
Ostrava
– Opava
– Bruntá Morávka,Karlov– Ma á Morávka KarMorávka,Karlovov
850864 Krnov – Malá Morávka, Karlov
890727 Olomouc-Rýmar
890727ˇov-M.Morávka,Karlov-M.Morávka,Ovc
Olomouc-Rýmar
890727 Olomouc-Rýmar
ˇov-M.Morávka,Karlov-M.Morávka,Ovc
ˇov-M.Morávka,Karlov-M.Morávka,Ovc
árna
toc
na
SKIBUS
ˇ árna
tocˇ na Ostrava-Opava-Bruntál-Malá
SKIBUS
ˇ árna
tocˇ na
SKIBUS
910129
Ostrava-Opava-Bruntál-Malá
nformat on centre
910129
Ostrava-Opava-Bruntál-Malá
Morávka,KarlovOstrava-Opava-Bruntál-Malá
910129
Ostrava-Opava-Bruntál-Malá
910129
Morávka,KarlovMorávka,Karlov910129
Ostrava-Opava-Bruntál-Malá
Morávka,Karlov850864
Krnov-Malá
Morávka,Karlov-Malá
Morávka,Ovc
ˇárna
árna Platí
toc
ˇna
na13.prosince
Platíod
od13.prosince
13.prosince2009
2009
850864
850864
Krnov-Malá
Krnov-Malá
850864
Morávka,Karlov-Malá
Morávka,Karlov-Malá
Krnov-Malá
850864
850864
Morávka,Karlov-Malá
Krnov-Malá
Morávka,Ovc
Krnov-Malá
Morávka,Ovc
Morávka,Karlov-Malá
ˇMorávka,Karlov-Malá
árna
árna
toc
Morávka,Ovc
ˇtoc
naˇ naOvčárna
Morávka,Ovc
ˇ árna
Morávka,Ovc
Platí
toc
Platí
od
ˇ 13
na
13.prosince
odˇ13.prosince
árna
ˇ árna
toc
2009
ˇ12
toc
2009
na
ˇ na
Platí od 13.prosince
2009
Platí
od
od 13.prosince
2009
2009
890727
Olomouc-Rýmar
ˇ
ov-M.Morávka,Karlov-M.Morávka,Ovc
ˇ
árna
toc
ˇ
na
SKIBUS
P
a
od
13
pros
nce
2009
P
a
od
13
pros
nce
2009
P
a
od
13
pros
nce
2009
850864
Krnov-Malá
Morávka,Karlov-Malá
Morávka,Ovc
ˇ
toc
ˇ
Platí
–
M
Morávka
Ovčárna
točna
–
Ma
á
Morávka
Ovčárna
–ˇMalá
Morávka,
točna
890727 Olomouc-Rýmar
ˇ
ov-M.Morávka,Karlov-M.Morávka,Ovc
ˇ
árna
toc
ˇ
na
SKIBUS
P
at
od
12
2009
do
11
2010
Malá
Morávka,Ovc
ˇ
árna
SKIBUS
at 12
od
1311.prosince
12 13.prosince
2009 do
do 11
11 12
12
2010 do 11.prosince 2010
Malá
Morávka,Ovc
árna
SKIBUS
do11.prosince
11.prosince2010
at od
12SKIBUS
2009 do 11
P at
12 ˇod
2010
13 12 toc
2009
P ˇatna
do
od11
1312
122010
2009 do
11
2010
Malá Morávka,Ovc
Malá
ˇdoárna
Morávka,Ovc
Malá
Morávka,Ovc
ˇdoSKIBUS
árna
ˇ árna
do
do
11.prosince
2010
2010
do 11.prosince
do 11.prosince
2010
2010
od
nce
2009
11Morávka,Karlovpros nce
2010
11 pros
nce 2010
do 11SKIBUS
pros nce 2010
PP at
od
13
12
2009
2010
Malá
Morávka,Ovc
ˇˇPárna
do
910129
Ostrava-Opava-Bruntál-Malá
n2010
ocen rum Jesen ky Kar ov
850864
Krnov-Malá
Morávka,Ovc
árna
Platí
od
2009
P aaSKIBUS
od 13
13Ppros
pros
nce13
2009
910129
Ostrava-Opava-Bruntál-Malá
Morávka,Karlov890727
Olomouc-Rýmar
ˇov-M.Morávka,Karlov-M.Morávka,Ovc
ˇšárna
ˇap597827140
na
P at od 13
12 2009
do 11toc
12
2010SKIBUS
P PPatep
od
13
12
2009
11Morávka,Karlov-Malá
12Mo
2010
Platí
od55 PSC
13. 12. 2009
do
11. 12. 2010
do
11
pros
nce
2010
avu
za
šš3133
u
eeavská
Veo
aado
TT 00
anspo
ava
aa ava
ssV5 PSC
Os
ava
Mo
avská
Os
ava
V
kov
cká
3133
702
00
ppe ov
Os
ava
V
kov
cká
55 ee
597
827
530
ax
596
623
539
F6
Ka
ov 793 36 Ma á Mo ávka
ˇ
do
11.prosince
2010
do
11
pros
nce
2010
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ep
avu
za
u
Veo
anspo
Mo
ava
Os
ava
Mo
avská
Os
ava
V
kov
cká
3133
PSC
702
00
ov
Os
ava
V
kov
cká
597
827
530
ax
596
623
539
Pr
ˇ
epravu
zajišt’
u
je
:
Veolia
Transport
Morava
a.s.,
Ostrava
Moravská
Ostrava,
Vítkovická
3133/5,
PSC
702
00,
(
prov.Bruntál,
Žlutý
kopec
23,
tel.554
716
320,
fax
554
716
320
)
P
ep
avu
za
u
e
Veo
T
P
anspo
ep
avu
Mo
za
ava
š
u
a
e
s
P
Os
Veo
ep
ava
avu
a
T
za
anspo
Mo
š
avská
u
e
Mo
Os
Veo
ava
ava
a
s
T
V
anspo
Os
kov
ava
cká
Mo
Mo
ava
5
a
PSC
s
Os
702
ava
V
Mo
p
kov
ov
avská
Os
cká
3133
ava
Os
kov
V
cká
kov
702
5
cká
00
e
3133
597
p
ov
827
5
Os
PSC
530
ava
702
ax
V
00
596
kov
p
623
cká
ov
5
539
Os
e
ava
597
V
827
kov
530
cká
ax
5
596
597
623
827
539
530
ax
596
623
539
P ep avu za š u e
Veo a T anspo
P ep avu
Mo ava
za šause V kov
Veocká
aP
T3133
ep
anspo
avu
5 702
za
Moš00
ava
u eOs
a s Veo
ava
V kov
aMTOs
cká
anspo
ava
3133Mo
p5 ov
ava
702
O
a
omouc
00
s
Os
V
kov
Ro
ava
sbe
cká
M
ská
Os
3133
66
ava
5
e
702
ov
00
O
Os
omouc
ava
ax
Ro
585313880
M
sbe
Os
ská
ava
66
p
ov
e
O
597827140
omouc
Ro
ax
sbe
585313880
ská
66
e
597827140
ax
585313880
Pr
ˇ
epravu
Pr
ˇ
epravu
zajišt’
zajišt’
u
je
u
:
je
Veolia
:
Veolia
Transport
Transport
Pr
Morava
ˇ
epravu
Morava
a.s.,
zajišt’
a.s.,
Ostrava
u
je
Ostrava
:
Veolia
Moravská
Pr
ˇ
epravu
Moravská
Pr
Transport
ˇ
epravu
zajišt’
Ostrava,
zajišt’
u
Ostrava,
Morava
je
Vítkovická
u
:
je
Veolia
a.s.,
Vítkovická
:
Veolia
Ostrava
Transport
3133/5,
Transport
3133/5,
Moravská
PSC
Morava
PSC
702
Morava
a.s.,
00,
702
Ostrava,
(
a.s.,
Ostrava
00,
prov.Bruntál,
(
Ostrava
Vítkovická
prov.Bruntál,
Moravská
Žlutý
Moravská
3133/5,
Žlutý
kopec
Ostrava,
PSC
kopec
Ostrava,
23,
Vítkovická
702
tel.554
23,
00,
Vítkovická
tel.554
716
(
prov.Bruntál,
3133/5,
320,
716
3133/5,
320,
fax
PSC
554
fax
Žlutý
PSC
702
716
554
00,
kopec
702
320
716
(
00,
prov.Bruntál,
)
320
23,
(
prov.Bruntál,
)
tel.554
716
Žlutý
320,
Žlutý
kopec
fax
kopec
23,
554
tel.554
716
23,
tel.554
320
716
)
320,
716
320,
fax
554
fax
716
554
320
716
)
320
)
ˇ
P
ep
avu
za
š
u
e
Veo
a
T
anspo
Mo
ava
a
s
Os
ava
Mo
avská
Os
ava
V
kov
cká
3133
5
PSC
702
00
p
ov
Os
ava
V
kov
cká
5
e
597
827
530
ax
596
623
539
Prˇepravu zajišt’uje : Veolia Transport Morava a.s., Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3133/5, PSC 702 00, ( prov.Bruntál, Žlutý kopec 23, tel.554 716 320, fax 554 716 320 )
od
13 12 2009 do 11 12 2010
MaláMorávka,Ovc
Morávka,Ovc
árnaP a od 13 pros nce
SKIBUS
2009
PPatat
od
Malá
ˇ ˇárna
SKIBUS
1
2
km
Tc13 12 2009 do 11 12 2010
n ocen um@ esen ky com www n ocen
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
8
F rma zodpovědná za úpravu ras a kon ak n osoba
Kon aky Con ac s Kon ak e
TJ Soko Lomn ce u Rýmařova
Ĕ 602 521 057 p Pecha
obec omn [email protected] ck cz
3
Firma zodpovědná za úpravu tras a kontaktní osoba
Kontaky/Contacts/Kontakte
Tělovýchovná jednota Horní Město
Ĕ 554 281 149, 602 544 348 (Josef Kincl)
[email protected]
PP ep
avu
Veo
ava
cká
3133
5km
702
00
ava
M
Os
ava
ov
O
Ro
ská
66309e 597827140
ax
585313880
2
km Tc
309
1
1 Os
2 km
2
1 pkm
2 Tc
km
Tc
Tc
km
Tc
km
Tc za
3
309
ˇ 00, ( prov.Bruntál,
306
3sbe
3611†
309
3 Tc
3
309
306 fax
306
10
306 306
10
10
km Tc
km Tc Mo
km
km
ˇkm
ˇ309
Tcˇkmkopec
Tc
ˇ
do
pros
nce
2010
ˇ Tc
33kmŽlutý
309
km
Tc
ˇ10ˇ 71610320 )
Pr
ˇepravu
je
: Veolia
Transport
a.s.,
Ostrava
-Tc
Moravská
Ostrava,
Vítkovická
3133/5,
PSC
702
23, tel.554
716 320,
554
ep
avu
za ššeuuee Veo
Veo aa Tanspo
T anspo
anspo
Moava
ava aasss V
V kov
kov
ckáMo
3133
511
702
00ava
Os
ava
Mcká
Os
ava
pzajišt’
ovTc
Ouomouc
omouc
Rosbe
ská
597827140
ax
585313880
62†
Mo
Os
ava
avská
Os
kov
3133
PSC
702
ovOs
Os
kov
cká
597827
827
530
623539
539
†66 VeVMorava
6 †a a
6 ava
† V Vkov
6 ††5 5
†596623
6 †
†
†
†avuzazaš šu u
†avská
57
6†6ava
†ava
6666
††
57 57
57
57 57
57
57
57ax6ax596
57 57 6 †
P Pepepavu
e
Veo a aT Tanspo
Mo
ava
s Os
ava
Mokm
Os
cká
3133
PSC
702
0000 p pov
kov
cká
5 5 e e597
530
57
Tc
66
3
309
306
10
66
66
km
Tc
km
Tc
ˇ
66
66
66
66
66
66
30
...
...
Krnov,aut.st.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
od
...
...
pr
ˇ
0
...
46
46
46
46
46
46
1
...
7
66
66
30
...
30
...
30
...
Krnov,aut.st.
...
Krnov,aut.st.
30
.
.
.
...
.
30
.
.
.
...
...
.
.
.
.
...
...
.
0
.
.
1
.
...
.
.
.
.
Krnov,aut.st.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
Krnov,aut.st.
.
.
.
.
Krnov,aut.st.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
.
.
.
.
...
...
.
.
10
.
.
.
...
.
10
.
.
...
.
.
.
.
.
.
...
...
...
10
...
...
...
10
7
17
17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
17
17
17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
od
...10
0
0
...
...
...
...
...
...
...
pr
ˇ
od
od
1
1
...
...
... 7 6 35
...
prˇ . ....
odÚAN
ˇ pr7ˇ 300 ...1 0 ...1 ... ...
7
7 Osodava
7
P ep avu za š u e
Veo a T anspo Mo ava a s V kov cká 3133 5 702 00 Os ava M Os ava p ov O omouc Ro
axTc
585313880
. . . ....
. . . . ..... . . . . . . . . . . prˇ ... ... ... ... ...
... ...  ... ...p ... pr...
1sbe ská
2
... prˇ ... 0 1 od Krnov,aut.st.
......
†† 66 e 597827140
† od
kmTc
05...
18
0...
km
35
05
635
18
0†...111 od
Os
ava
ÚAN
57
35 Os p
35
Os 7
ava
ÚAN
05
05
0 16 od
1......od ......
.....
.. .. .....
.....
.. .. ....
.....
.. ..17
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ↑↑...
p48
Os ...ava
ÚAN
p7od
ava
 3217
...
...
 46
0 1 od O omouc16pau
6
60 1 od O omouc au nád6
0 1 od 6O35omouc
66
18
au nád
p 17
0...
7
32
3218
Krnov,Slévárna
Krnov,Slévárna
7y...
32
. .7...
....
32
. ...
. .18
.......
. 05
. . ...
.1MHD
. ...
.2. ...
.
....
Krnov,Slévárna
. ...
..... .18
.↑...
....
. ...
....
. ...
....
. ...
. Krnov,Slévárna
. . ...
.17
. ...
.05
. ...
..... ...
. ....
........
. ....
........
. .1.117
....
.2.08.
17
....57
....Krnov,Slévárna
.08Krnov,Slévárna
. ...
. ...
. . . ...
.↑...
. . ...
...0
...1
...
...
...
............17
......08
... ÚAN
...
p.p↑. ...
Os
ava
ÚAN
...
...26 ...
... ...
... ...
...176...
...
...
...
...0 1...od ...
......
...08
1
...
...p
. ...
2...
2......
...............
 ava
1 ...
1. ...
...
...
...
↑... ....
↑
Sv
2. ....
2. Krnov,Slévárna
...
↑773232...
. ...
. .. .08
. .. ...
...
† nád
†...
......17...
...
46
......
...
2...
51
Os
nov
mos
ho
n
zas
7

2

km
Tc
6
†
6
†
46
46
6
48
MHD
17
51
Os
ava
Sv
nov
mos
y
ho
n
zas
7...
...
Krnov,aut.st.
....zas
.˚ m
.17
........
.....
. ...
.....
..3.. ...
..
.....
.↑
.....
.....
.. .17
....
....
. ...
...
...
10
...
...
17
...
od
...
pr
...
03
...
13......
...
48
48 ...
MHD
51
MHD
51
Sv...
mos
y7ho2...
nzas
Osp ava
Sv
nov
Os
y ho...
ava
n zas
Sv
y32ho
n17
zas
7...7
 Osauava
 ......
↑2...
↑
↑
MHD
mos
Po
˚m
m. ....
.....
.. ..17
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
...
...
...
7
74 2  O omouc T žn ce p7ocha4 2  O omouc T↑
176...
žn ce
......
3
630
48
17
Os
mos
ho 7...
n...
2  6O48omouc T žn ce
ocha
↑ p17
↑...
7...

...
7
3417
34
7
34
Krnov,Kostelec,kult.du
Krnov,Kostelec,kult.du
7y...
34
34
.51
˚.. m
.↑.....
Krnov,Kostelec,kult.du
˚ ...
. ...
. Krnov,Kostelec,kult.du
. . ...
.17
. ...
.51
. ...
..... ...
. ....
.......
m
. ˚.3m
. 17
....
.3.05.
........Krnov,Kostelec,kult.du
.05Krnov,Kostelec,kult.du
. ...
. ...
. . . ...
....
. . ...
...mos
...
...
...
...
...
...
............17
......05
...
...
...
...nov
... ...
...
...
...nov
...
...
...
...
... ...
...
...
...
...2
...
...
...
... ˚...
...
......
...nov
...05
3
...
...
...
......
...
. ...
3...
...............
ava
3 ......
3...
......
...
...
...
...
...
˚...
Sv
3 ...
3mKrnov,Kostelec,kult.du
...
7ˇ73434
66
66
. ...
. .. .05
. .. ...
66 p 4ocha
17
......17...
......
...
00 1 od7 O26omouc
3...
nád
6
53...
Os
ava
uba
vozovna
..3MHD
46
10
...
†
66
66
17
6
53
Os
ava
Po
uba
vozovna
17
46
1
od
O
omouc
au
nád
p
10
3

7
32
17
08
Krnov,Slévárna
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
↑
...
1
...
6
53
6
53
Os
ava
Po
uba
6
53
vozovna
10
3
Os
ava

Po
uba
vozovna
Os
ava
Po
uba

vozovna
17
46

17
46
17
46
2
...
10
10

3


3



7
39
Brantice,obecní
úr
ˇ
ad
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
7†
7
7
25
3
17
17
17
L
ove
au
s
...
25 3  L ove au s
ava
uba
...
17

 35 7 25 3  L ove au s0 1 od 4Os2 ava
...
10

3953
77
39 Os
Brantice,obecní
Brantice,obecní
7 ...
39u
úrˇ7ad
39
. ˇ.ad
.......
. ...
. ....
.7...
....
.4. ...
.
....
.....
Brantice,obecní
....
..... ...
úr4ˇad
. ...
....
. . Brantice,obecní
. . ...
.17
. ...
.46
. ...
..... ...
. úr
....
ˇ....
ad
....
ˇ....
ad
.......
. .7.716
....
.4.58.
16
........Brantice,obecní
.58. ...
. ...
. . . ...
....
. . ...
... ...... ...... ......18 ...
......
...
...
...
............16
......58
...
...
...hova
...17
...
...
... ... ... p ... ↑ 7
...
...
...
... ....
......
...58
...
...
. ...
4......7ká
4...Po
......... ...
7 ...
7...
...
...39 ...67
......34 ...
...
... úr
úr
Po
...... ...
4. Brantice,obecní
...
7 39...
05
6
ˇad
..... . ...
. ...
..... .16
. . 58
. . ...
. ...
. . ....
. ......
...úr
ÚAN
......16...
......
...
 ÚAN
O
omouc
TT žn
ce
pp...
ocha
4...
02...
37
Ve
om
U
LLvozovna
17
46
46
05U...
6 35
18
0 s 1 od
p
Os
ava

7
17
7
02
17
37
Ve
ká
Po
om
U
hova
u
4
2
O
omouc
žn
ce
ocha
↑
17

4

7
34
Krnov,Kostelec,kult.du
˚
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
17
05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
7
02
7
02
7
02
17
4
17
37
17
37
17
37
...
...
Ve
ká
Po
om
U
L
hova
u
Ve
ká
Po
om
U
L
hova
Ve
u
ká
Po
om
L
hova
u
...

...
3
...
17
3
...
17

4


4


7
7 4  Un cov au s
7 34 4  Un cov au
16
16
16
s
Brantice,rozc.k
žel.st.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
41
...
...
...
...
...
...
...
...
...
34
34
...
7
02
17
37
Ve
ká
Po
om
U
L
hova
u
...
...
4



Un
cov
au


...
...

9
...
17

4
5
...

7
41
41
7
41
Brantice,rozc.k
Brantice,rozc.k
7
41
žel.st.
7
41
žel.st.
.
.
.
.
.
.
9
.
.
5
.
.
.
.
.
Brantice,rozc.k
.
.
.
žel.st.
.
Brantice,rozc.k
.
.
.
.
Brantice,rozc.k
.
.
.
.
.
.
.
.
.
žel.st.
.
.
žel.st.
.
.
.
.
.
16
.
.
.
55
.
16
.
.
.
55
.
.
.
.
.
.
.
.
16
55
16
55
16
55
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
 ...
5 9abyne
... ... ... ... ... .........
 5  obecn...ú ad...
... ...
... 5 9 H
 žel.st.
6 48 7
17
51 20
Osava
novmos
mos
zas MHD
17Os
..... . . ..... . . . . . . . . ....
.  ...
... ... ... 
MHD ↑ ↑ ...  ...
25
...  ... 9 5  Brantice,rozc.k
33ava
SvSv
LLnov
ove
au
sys yhohon nzas
... ... ... 7 419 ...5 9 ...5  ... ...
77 07
17
32...
67
au nádadn
6p48
17
51 ...17
7 72 2
adn
17
07
17
32
H
abyne
obecn
ú
ad
25
au

20

5

7
39
16
58
Brantice,obecní
úr
ˇ
ad
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
07
07
5...
17
32
17
32
17
32
Hvozovna
abyne
ú ad20
H abyne
obecn
ú
ad
H
abyne
obecn
ú
ad
...
...
...
...

...
...
...
...

20
...
7
20

5
 ...

57 ove

4
...

70 15od ODomouc
7 ce43 5  D ouhá Loucka
1634
167...
16
7
43
Zátor,škola
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
43
43 ce5  7D07ouhá Loucka
7
07
17
32
H
abyne
obecn
ú
ad
...
...
...
...
 53 77adn
...
ouhá Loucka
ce
... obecn
...
...
...

20
...
...


5
11

...
6
...
7
43
43
7
43
Zátor,škola
Zátor,škola
.
7
.
43
.
.
.
7
.
43
.
.
.
.
.
.
.
11
.
.
.
6
.
.
.
.
.
Zátor,škola
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Zátor,škola
.
.
.
.
Zátor,škola
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
.
.
.
53
.
.
.
.
53
.
.
.
.
.
.
.
.
16
53
16
53
16
53
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
11
11
...
...
...
...
...
...



6
6
...
...

11
11
...
...
...
...
...
...


...


6
6
...

6
Os
ava
Po
uba
17
46
10
16

3
7
43
Zátor,škola
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
4

...
...
...
...
...
Un
cov
au
s

... ... 11 6 
... ......
... ... ... ...

77 17
17
22
Opava
Komá
ov
Komas
28
6 ... 17
78
omouc
žn ce
p 8ocha55 6 ↓ Rýma ov6↑
53
Os
ava
PoUn
vozovna
 28
17
46ov
ov17
3 e
16
17
17
22
Opava
Komá
ov
Komas
34
auhova
s ...uKomá
28
728
žel.st.
.. ...
.....
..7.. ...
..
.....
.
.....
.....
.. .17
....
....
. ...
16
55
...
...
...
17
7uba
17
7...
17
22
Opava
Komas
Opava
ov
Opava
Komas
...
...
...
...

28
cov
6
...

 ...
6om

...
922
84 26 ↓ ORýma
e ov
16
16ov
16
Ond
55
17
Komá
ov
Komas
 02 e77ov55 6 ↓ 7Rýma
45
.
.. .. .....
.....
.. .. .....
.....
.. .. ....
.....
.. ..16
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
ovTOnd
ov10Ond
...
...
...
...
7
4517
7
45 Opava
Zátor,Iktus
Zátor,Iktus
. ....
7....
45
. . .7...
....
45
....
. .17
.......
. 22
. ..12
......
Zátor,Iktus
.12
....
....
....
. ...
....
. ...
. Zátor,Iktus
. . ...
.17
. ...
.22
. ...
..... ...
. ....
........
. ....
........
.12
.12
. 16
....
.7.51.
........Zátor,Iktus
.51Zátor,Iktus
. ...
. ...
. . . ...
....
. . ....
...741
...Komas
...
...
...
...
...
...
...
...
............16
......51
...
...
... Komá
...17
...
.... ...
...
...ce
......
...
...28
...
...
...
...
......
...
...
...676 ...
...
...
... 6...
...
. ...
...51
12
12
...
...
...
...
...
. ...
7...
...............
 57......
...
...
...
...45Komá
......

 ...Brantice,rozc.k
7.12
7. Zátor,Iktus
...
7.745
7
37
Ve
káPo
Po
UL L
17
43
54

DD
ouhá
Loucka
adn
....
. ...
. .. .51
. .. ...
 ...
......16...
......
...
7...
7
27...
12
Opava
Teš
nská
32
78
25
7od
02
17
37 ...16
Ve
ká
om
U
hova
u...Teš
17174 4od


7
16
7
27
17
12
Opava
Teš
nská
43
5

ouhá
Loucka
adn
ce
32

7

7
27
7
27
7
27
32
7
17
12
17
12
17
12
Opava
nská
Opava
Teš
nská
Opava
Teš
nská
7
43
Zátor,škola
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
53
...
...
...
...
...
...
...
...
32
...
...
...
...
...
...
32

7
...
...


...
...
...
7


...


...
...
...
...

...
11
...
8 3 p L ove au s
8
16
16
16
6
...
7
27
17
12
Opava
Teš
nská
p
p
od
ˇ.minovy,UNEKO
.....
.. ..16
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
52
...
32

17
Nové
Nové
Her
ˇminovy,UNEKO
. .17
. ...
....
.8. ...
.
....
.....
Nové
....
..... ...
ˇminovy,UNEKO
. ...
. Nové
. Her
. ...
.17
ˇ.minovy,UNEKO
.07
Her
. ...
....
ˇ.minovy,UNEKO
. ....
.......
. . 16
....
.8.45.........Nové
.45Nové
. ...
. ...
. .Her
.Her
....
5235...
7
52 Opava
...Her
7ˇminovy,UNEKO
52 7...
52
... ...... ...... ...
... 8......
...
...
...
...
...
............16
......45
...
...
.........
...
...16
...
...
...
...
.........
...
...
...
......
...45
17
17
...
...
...
 ...
8...
...............
17
...... ...
...52 ...7
......78 ...
...
... ...
 ............
 ......
Her
817
8 Nové
...... ...
7 07
17
32
abyne
obecnú
úad
ad e ov ... ... ... ...  ...  7
7752
5 16H55Habyne
66 ↓↓ obecn
Rýma
ov
Ond
ˇ.minovy,UNEKO
. ...
. .. .45
. .. ...
...... ...
......16...
......
...
17
8...
......
Nák
adn
35
...
7
34
 Un
cov au
s s
au
07 s 88 58 7 — 7Rýma
17
32
2020
5
e
ov
16
7
35
17
07
Opava
Nák
adn
55
Rýma
ov
Ond

35
8

35
7
35
7
35
35
8
17
07
17
07
17
07
Opava
Nák
adn
Opava
Nák
adn
Opava
Nák
adn
35
7
45
Zátor,Iktus
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
51
...
...
...
...
...
...
35

...
8
...


8

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...

Rýma
ov au
58 7 — Rýma ov7—
...
12
...
7
...
58 47 —
7
35
17
07
Opava
Nák
adn
ov
au
s
—
—
35

8
7
58
Oborná,pož.zbroj.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...

21
...
9
...
7
58
58
7
58
Oborná,pož.zbroj.
Oborná,pož.zbroj.
7
58
7
.
58
.
.
.
.
.
.
.
21
.
.
.
9
.
.
.
.
.
Oborná,pož.zbroj.
.
.
.
.
.
.
.
Oborná,pož.zbroj.
.
.
.
.
Oborná,pož.zbroj.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
.
.
.
39
.
.
.
.
39
.
.
.
.
.
.
.
.
16
39
16
39
16
39
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...  ... od...
...
 ...
921ké9He
... ... ... ... ...... .........
7 17 8
17
22 16
21 ...921...9  ... ... ...
Opava
KomáovovKomas
Komas
... 9 21
 ......
 ... 21 9  Oborná,pož.zbroj.
 a... ce...
... 7 58
ppKomá
. . ....
..... . . ..... . . . . . ...
. . . ....
.  ...
... ...... ... 
... ...
... ... 16
77ce
50
16
52...
Ve
au
ss...
48
... 16
78
43
7p17
17
22
Opava
28286 6p 16
8
16
50
16
52
Ve
ké
He
aNové
ce...
au
od
48
9
50 s48
9...
52
16
52
52
Veau
kép ...
He a...
ce7...
au
Ve
ké
He16
a
au
s
Ve
ké
He
a
ce
au
s
48Teš
 ov
9
 ...

97 50

Her
ˇ
minovy,UNEKO
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
748
...
16
45
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8 5 od D ouhá Loucka adn8 ce
16
16

...
...
...
...

...
17
8
752
50
16
52
...
Ve
ké
He
a
ce
au
s
od
od 7 50
48

9

〈
Bruntál,žel.st.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

〈
...
10
...
〈
〈
〈
Bruntál,žel.st.
Bruntál,žel.st.
〈
.
.
.
〈
.
.
.
.
.
.
.
.
〈
.
.
10
.
.
.
.
.
.
Bruntál,žel.st.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bruntál,žel.st.
.
.
.
.
Bruntál,žel.st.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
〈
.
.
.
.
〈
.
.
.
.
.
.
.
.
.
〈
〈
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
7
27
17
12
Opava
nská
〈
...
...
...
...
...



10
10
...
...

〈
〈
...
...
...
...
...
...


...
32


10
10
...
Rýma
s

7

58
7
—
—
〈
Bruntál,žel.st.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... 〈 10 
 ... ... ... ......
77ce
54
16
48...
Ve
ké
He
aa ce
Ma
é He
aa ...es
51
a 16
10
88
e ov 8 64 8  Ma á Š áh
55
ováh
Ond
727
17
12
Opava
Teš
nská
32e 7ozc
 16
Rýma
s a...
54...
16
48
Ve
ké
He
ce...
Ma
He
58
7—
51
10
54 á Š áh
7
54
54 é51
48
Veau
ké↑...
He
ce7...
Ma
He10a...
Ve—
a
é...
Ve
Heké
a17
ce
He
es
51
51
adnov
es...
 ...
10


78
Oborná,pož.zbroj.
.........
.. ..23
.. ...
..11
.. .. ...
..
.....
.
.....
.....
.. .16
....
....
. ...
16
39
...
...
...
Ma á Š
e ozc
...
8 68 ↓ Rýma
16
...
...
...
...

...

...
64
54
16
21
Ve
He
ce
Ma
es
↑e 35ozc8 64 8  7Ma
9...
...
51
...
00
.....
.. .. ....
.....
.. ..16
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
...
...
...
11
0016
0010
0011
Bruntál,nemocnice
Bruntál,nemocnice
00 a
00
.es
.16
.48
......
Bruntál,nemocnice
. ...
. Bruntál,nemocnice
....
. ...
. Bruntál,nemocnice
. . ...
.16
. ...
.48
. ...
..... ...
. ....
.......
.23
.23
. 11
....
. .37.
........Bruntál,nemocnice
.37Bruntál,nemocnice
. ...
. ...
. . . ...
....
. . ...
8
8
8He
8......
16
... éé...
...758
...Ma
...Hees
...48
...
...
...
...
...
...
...
...
............16
......37
...
...
...
...
...
...
...11
...
...16
...
...
...Ma
...
...
... ...
...
...a...
7
07
Opava
Nák
...
...
...
...
...
... ....
...
...
11
...37
23
23
...
...
...
. ...
358 8↑
11
...............
16
ké
23
......
...
...
...He
...é10
16
...
 ............
voa...
...
8800
od
ppké
. ...
. .. .37
. .. ...
......23
......
...
......16...
7
58...
44
Ho
n
Ž
ce
ozc
......
...
54
11
88
35
17
07......
Opava
Nák
adn
35av


8
16
7
58
16
44
Ho
n
Ž
vo
ce
ozc
od
54

11

7
58
7
58
7
58
54
11
16
44
16
44
16
44
Ho
n
Ž
vo
ce
ozc
Ho
n
Ž
vo
ce
ozc
Ho
n
Ž
vo
ce
ozc
54
54

11


11


8 9p  Do n Mo av ce ozc
8 67 9  Do n Mo7od
Do
n
Mo
ce
ozc
16
16
16
av
ce
ozc
〈
Bruntál,žel.st.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
〈
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

67
67
7
58
16
44
...
Ho
n
Ž
vo
ce
ozc
9
...

...
...
...




...
〈
...
10
54
...

11

02
.. .. .....
.....
.. .. ....
.....
.. .. ....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
...
...
12
0203...
8
0212
Bruntál,Dukelská
Bruntál,Dukelská
8 ...
02 .em
8...
....
02
. ...
. ....
.......
. ...
. .24
. ...
.12
. . ...
.
.........
Bruntál,Dukelská
....
..... ...
.24
....
. ...
. Bruntál,Dukelská
....
. ...
. Bruntál,Dukelská
. . ...
.16
. ...
.39. ...
..... ...
. ....
........
. ....
...........
.24
.24
. 12
....
.. .........
Bruntál,Dukelská
. Bruntál,Dukelská
. ...
. ...
. . . ...
....
. . ...
...... ...
......
... mes
... ...... ...... ...
...n
...
...
...
...
............ ......
... ... ... ... ...  ... ↑ 8
...
...
...16
...
...12
...
7 50 8
52
Ve
ace
auses ozc
...16
...Benešov
...
. 12
489 9  Ve
ááce
Šau
áh
...
24
24
...
...
. ...
12
...............
24
...
...02 8...8
......
...
... ...

 ......
...... ...
...
64
88kéHe
8802
HeaMa
....
. ...
. .... .. ...
......
...
...
Ho
pod
...
58
...
12
ov au
58
7 — Rýma
7ávka
50
16
52......
ké
48
Ma
Š
áh
e
ozc
8
16
8
03
16
39
Ho
n
Benešov
pod
mes
em
64
↑
58
12

8
03
8
03
8
03
58
12
16
39
16
39
16
39
Ho
n
Benešov
pod
mes
em
Ho
n
Benešov
pod
mes
Ho
n
em
Benešov
pod
mes
em
58
58

12


12


8
8 10
Ma á Mo
ávkas zas8 70 10  Ma á Mo—
16
16
16
Ma
á
Mo
ávka
zas
00
Bruntál,nemocnice
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
37
8
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
70
70
8
03
16
39
...
Ho
n
Benešov
pod
mes
em
10
...

 54 zas
...
...
...
...



...
...
...
...
...

58
...
23
...

12

11
...

Bruntál,bazén
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

24
...
13
...



Bruntál,bazén
Bruntál,bazén

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
24
.
.
13
.
.
.
.
.
.
Bruntál,bazén
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bruntál,bazén
.
.
.
.
Bruntál,bazén
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
35
.
.
.
.
35
.
.
.
.
.
.
.
.
35
35
35
16
16
16
16
7
16
48
...
...
...
Ve
ké
He
a
ce
Ma
é
He
a
es
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...n Opavou
... ... ...
...
...16
...
...
... ...
51
nn Ma
Mo
av
ce
8
... ...  ...  ...
... ... ozc
13
24
24
... ...
 ... ... ...
... ... ......... ...... .........
......
...... ...... ...... ... 
67
99 He
.... ....

 aDo
...  24 13
....
. . ....
..... . ...
. ..... . ...
. . . . ...
. . . ....
. ... ...
...24
88 10
16
32... ... ... ...
M
oo13...
ce
... ...
64
......... 16
...13
13
24 13  ... Bruntál,bazén
88
54
16
48......
Ve
é
aozc
es ...
 16
1010u
Do
Mo
av
ce
16
10... ozc
16
32 ...... ...... ...
M
ce
nOpavou
Opavou
ozc
67
64
13 ...
10 á Mo51
8ce
10
10 ozc
64
16
32
Mávka
oHe
ce
nozc
Opavou
M o ...
ce
n864
Opavou
M o......
ce n...
Opavou

13

8 11od Ma á Mo ávka u Rych
8 y71 11  Ma á Mo7pávka
16
ávka
yké
Bruntál,Dukelská
.........
.. ..25
..14
.. .. ...
..
.....
.
.....
.....
.. ....
....
....
. ...
Bruntál,aut.st.
802
10
16
...
71
71 11y  8Ma
...
...
...
M
o
ce
 58 u88Rych

...
...
...

64
...
13
...

...
24
12
04
.....
.. .. .....
.....
.. .. ....
.....
.. ..16
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
...
...
...
14
7
16
44
Ho
nŽ64
vo
ce
ozc
0416
0413
0414
Bruntál,aut.st.
Bruntál,aut.st.
04
. . .8...
....
04
.......
. ..16
.32
......
Bruntál,aut.st.
....
.25
....
. ...
. Bruntál,aut.st.
....
. ...
. Bruntál,aut.st.
. . ...
.16
. ...
.32
. ...
. . ...
. ....
. ....
. ....
........
.25
.25
. 14
16
....
. .33.
16
........
.33Bruntál,aut.st.
. ...
. ...
. . . ...
....
. . ...
8
8
8 ...
... ozc
...
... ......
...
...32
...
...
...
...
...
...
...
...
............16
......33
...
...
...
54
...
...
.... 14
...
Ma
ááozc
Mo
zas
...168...
...
16
11Rych
...
...16
...
.... .....
...
...
...
...
...
...
... 13...
...
. 14
...33
25
25
70
...
...
... ...
...
10
Ž
. ...
14
...............

25
...
...
...
...
...ozc
...
...

nže
...
8804
.. MHD
8
18...
24
B
un
áá
ss ...
. ...
. .. .33
. .. ...
...
...
69
......16...
14
...
......
...
Ma
á
Š
áh
e
ozc
88
64
8

7
58
16
44
↑
Ho
n
vo
ce
54
11
8
Ma
Mo
ávka
zas
16
8
18
MHD
16
24
B
un
že
70
10

69

14




8
18
8
18
8
18
69
14
MHD
MHD
16
24
MHD
16
24
16
24
B
un
á
že
s
B
un
á
že
s
B
un
á
že
s
69
69

14


14



8 12  Ma á Mo ávka Ka 8ov SPD
72 12  Ma á Mo ávka
ov12
SPD
ov71Ho
SPD
...
16
72
B
á...
že...Bruntál,bazén
s ...... ...
 Ma á Mo ávka
 03 Ka
88
....
.. .....
.........
.. ..26
..15
.. .. ...
..
.....
.
.....
.....
.. ....
....
..... ...
35
16
 16
...
...
...
...
...
...
...16
69
...
...

...

...
24
07
.....
.. .. .....
.....
.. .. ....
.....
.. ..16
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
...
...
15
8
39
nBenešov
pod
mes
em
8
0718
8
0715
Bruntál,Seliko
Bruntál,Seliko
8 ...
07
. . .8...
....
07
. ...
. ...
......
Bruntál,Seliko
....
.26
....
. ...
. Bruntál,Seliko
....
. ...
. Bruntál,Seliko
. . ...
.16
. ...
.24
. ...
..... ...
. ....
........
. ....
........
.26
.26
. 15
16
....
. .31.
........Bruntál,Seliko
.31Bruntál,Seliko
. ...
. ...
. . . ...
....
. . ...
58
88 72
Ma
áá Mo
ávka
uuem
Rych
yy ...
... ......
... ...
...un
...
...
...
...
...
...
............16
......31
...
...
12Ka
...16
... ......
.... 15
...
...16
...
...
...
.... .....
... ...
...
...
...
...
11
...
... ...
Benešov
. 15
...31
26
26
...
...
...  ...
. ...
15...
...............
13
26
...
...
...  ...
...07168...
...14
...


...
8807
21...
..MHD
21
B
un
áá
Se
ko
. ...
. .. .31
. .. ...
......
...
71
...
15
...
......16...
...
...
ce Ka
ozc8ov es
88
16
67
9  Do
16
39......
03
Ho
n
pod
mes
58

12
16
Ma
Mo
ávka
Rych
8
21
16
21
B
un
Se
ko
71
11
71
15

8
21
8
21
8
21
71
15


16
21

16
21
16
21
B
un
á
Se
ko
B
un
á
Se
ko
B
un
á
Se
ko
71
71

15


15


8 13
73 13
16
16
16
Ka
ov
es
P
aded
Maná Mo
Mo av
ávka
P aded
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
es
P
aded
8
21

16
21
B
un
á
Se
ko
73
73
13
 Ma á Mo8ávka




04
Bruntál,aut.st.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
33
8
71
...
...
...
...
...
...
...
...

15
...
...

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

...
25
...
14
...
10
.....
.. .. ....
.....
.. ..16
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
...
.... ...
...
8 10 8
32 16
Mo12ocecen nOpavou
Opavou
ozc
16
...ˇsto,škola
64
Ma
áá Mo
ávka
Ka
ov
1037...
8
1016
Staré
Staré
Meˇsto,škola
8 ...
10 8...
....
10
. ...
. ....
.......
. ...
. .29
. ...
.16
. . ...
.
.........
Staré
....
..... ...
Me
....
. ...
. Staré
....
. ...
. Staré
. Me
. ...
.16
ˇsto,škola
. ...
.05
Me
. .ˇsto,škola
. ....
........
. ...............
.29
.29
. 16
16
....
. .28.........Staré
.28Staré
. ...
. ...
. . Me
.Me
.ˇsto,škola
.ˇsto,škola
. ...
...Meˇsto,škola
... ...... ...... ...
...16
...
...
...
...
...
............16
......28
...
...
...
...16
...
...16
...
... SPD
...
72
... ... ...  ...  8
...
......
. 16
...28
29
29
...
...
. ...
...............
29
......
...10 ...8
......
...
... ...

 ávka
...
...
8810
Ma
áá...
Mo
zas
84
...
16
. .. .....
. ...
. .. .28
. .. ...
......
......29
...
...
......16...
...
88
70
16
32......
10
M
ozc
 16
1313Ka
8 74
16
Ma
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
8
37...
16
05...
Ma
Mo
ávka
zas
72
12

84
16

37 á Mo64
8
37
8
37
84
16
16
05
16
05
16
05
Ma
á
Mo
ávka
zas
Ma
á
Mo
ávka
zas
Ma
á
Mo
ávka
zas
84
84

16


16


8 10
74 14  Ma á Mo8ávka
16
16
16
ov14
SPD
MaááMo
Moávka
ávkazas
Ka 8ov SPD
ávka
ov
SPD
8
37
16
05
Ma
á
Mo
ávka
zas
74
14  Ma
 8Ma
 18 Ka


84

16
8
07
Bruntál,Seliko
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
16
31

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
26
...
15
...
Rudná
p.Prad.,dolní
I
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...


8
MHD
16
24
B
un
á
že
s
33
...
17
...
69
8
16
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
es
P
aded

14

Rudná
Rudná
p.Prad.,dolní
p.Prad.,dolní
I ....
.......
.I . .33
. ...
.17
. . ...
.
. .....
Rudná
....
. . ...
....
. . Rudná
. . p.Prad.,dolní
.16
. ...
.02
. p.Prad.,dolní
. . ...
. ....
. ...
.33
I . . 17
.......
. .22. ........Rudná
.22. ...
. ...
. . . p.Prad.,dolní
....
. . ...
1538...
8
1517
8 ...
15
15
16
...
... ...... ...... ...
...á
...
...
...
...
.........16
......22
...Ka ov
...
...
13
...
žeMa
... 24...... 16
...
...17
... es...PMHD
...
...
...
...
... ... ...  8
......
I17
...22
33
33
...
. ...
17
......... ...
33
...... I ...
...15 ...8
......
...
... ...
I .... .......
 ávka
...p.Prad.,dolní
...
8 15
Ma
Mo
u...
Rych
yy 8......
85
...
17
..... . ...
. ...
..... .16
. . 22
. . ...
. ...
. . ....
. ... ...
......
...
...33
...
.... Rudná
...16...
...
88
16
71
16
18
B73
un
á85
Rych
14 u
á Mo
Mo
ávka
aded
817
38...
16
02...
Ma
á...
Mo
ávka
uRych
Rych
73
13
85
17y...
.....
38 á Mo69
8sko
38
8u...
38
85
16
02á
16
02
16
02
Ma
á Mo
ávka
Rych
y17...
Maá...
Mo
ávka
u
Rych
May ...
á...
Mo...
ávka
u 16
Rych
85

 ...

17


8 11
8 yy75 15  Ma á Mo8ávka
15
15
15
MaááMo
Moávka
ávkauuRych
Rych
ávka
y14
810
38
16
02
Ma
Mo
ávka
u
y
75
75 15y  8Ma
15  Ma
 21 u88Rych
85

17

8
Staré
Me
ˇsto,škola
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...

...
29
16
Rudná
p.Prad.,kult.du
˚
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
8

16
21
B
un
á
Se
...
...

...
...

34
...
71
Ma
á
ávka
Ka
ov
SPD
18

...
15
74

Rudná
Rudná
p.Prad.,kult.du
p.Prad.,kult.du
˚
m
.
˚
.
m
.
.
.
.
.
.
.
.
Rudná
.
.
.
p.Prad.,kult.du
˚
m
Rudná
.
.
.
Rudná
.
.
p.Prad.,kult.du
.
.
.
.
p.Prad.,kult.du
.
.
.
.
.
˚
m
.
˚
.
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
16
16
8
16
8
16
8
16
34
18
16
21
21
16
21
16
21
16
21
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
34
34
...
...
...
...
...
...



18
18
...
...

34
34
...
...
...
...
...
...


...


18
18
...

8
40
16
00
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
86

18
 ... 16...00 8 16 ... ... ... ...
Rudná
p.Prad.,kult.du
˚
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

34
18
89
16
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
72
12

8
21

16
21
B
un
á
Se
ko

71

15

8
16
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
8
40
16
00
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
74
14


86

18
8
40
8
40
8
40
86
18
16
00
16
00
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
Ma
SPD
á
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
86
86

18


18



9
9
81
16
15
15
15
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
815
16
Ma
Mo
Ka
SPD
81 16 ↓
↓
 37 8 81 16 ↓
...
86
p.Prad.,dolní
IRudná
.. ...
..19
.. .. ...
..
.....
.
.....
.....
.. ....
....
....
. ...
16
22
...
...
...
...
...
...
...15
...
...
...
...
...

...

...
33
Rudná
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
19
...
... aded
8
05
Ma
Moávka
ávka
zas
....37
...
84
Ma
áázas
Mo
ávka
uu Rych
16Ma
3719
16
 ...
75
15

 ...
Rudná
p.Prad.,Nová
Rudná
......
Rudná
p.Prad.,Nová
Rudná
. . p.Prad.,Nová
.15
. ...
.00
. p.Prad.,Nová
..... ...
. ....
.......
Rudná
.19
. .17.
........Rudná
.17Rudná
. ...
. ...
. . . p.Prad.,Nová
.p.Prad.,Nová
. . ...
8
19 8...
1940
8
1919
8
19 es
8......
19
16
... ov
...
... ......
... ...
...á17
... p.Prad.,Nová
...
...
...
...
...
...
...
...
............16
......17
...
...
...
...16
...
... ......
...
...19
...
... yy ...
...
...
...
...
... ...
... ...
...
...
...
...
......
...
... Rudná
... ...
...Rudná
19
...17
37
37
...
... ......
...P
...
 ......Rudná
19
...............
37
......
.... ..16
...
...Mo
...18
...
...
Rudná
 ávka
......
8
42...
58
Ma
áá...
Mo
ávka
Ka
ov
P
8819
87
es
19
. .. .17
. .. ...
......
...
......37
...
...
......Rudná
......16...
.........
...
37
89
ov
aded
73
37
16
05......
á áMo
84

16
8
15
Ma
Mo
ávka
Rych
8
42
15
58
Ma
Mo
ávka
Ka
ov
es
P
aded
75
15
87

19
8
42
8
42
8
42
87
19
15
58
15
58
15
58
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
es
aded
Ma
á
ávka
Ka
ov
Ma
es
á
Mo
P
ávka
aded
Ka
ov
P
aded
87
87

19


19


9 13
9 es
87P17
15
15
15
Ovcá
na
ocna
MaááMo
Moávka
ávkaKaOvcá
na
ocna
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
8
42
15
58
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
es
P
aded
87
87
17 p Ma
17
p Ma á Mo8ávka
p
od
od
od
87

19

Rudná
p.Prad.,kult.du
˚
m
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
16
16
21
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
34
...
8 38 9
02 15
Ma
á ↓Moávka
ávka
uRych
Rych
.....
.. .. ....
.....
.. .. ....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
...
Ma
á Mo
ávka
sys an
ce
Hvezda
...
20
81
16
 ...
Malá
Malá
Morávka,pila
Morávka,pila
. ...
. ....
.......
. ...
. . ...
.20
. . ...
.
.........
Malá
....
..... ...
Morávka,pila
. ...
. Malá
....
. ...
. Malá
.Morávka,pila
. ...
.15
. ...
.Morávka,pila
. ..... ...
. . ........
. . ...........
. . 〈. ....
.〈. .........
. Malá
. ...
. ...
. .Morávka,pila
.Morávka,pila
....
. . ...
〈88 44
〈...20
〈.......
〈. ...
〈Malá
〈 ...... ...
〈 ......
...
...
...
...
...
...
...
...
............ ......
...
...... ...... ...... ...
...
...
...
...16
...
...
...
...
...
...
...
...SPD
......
. 20
...
〈56
...
...  ...
...
. ...
20
...............
56
18
......
...〈Mo ávka
...
...〈...
Ma
á
Mo
Ka
ov
SPD
... ...

 ávka

...
〈 〈 〈...20
88

20
. .. .....
. ...
. ..〈.. .. ...
......〈....
...
...
......
8
74 14  Ma á Mo ávka Ka ov SPD
838
16
02......
á
8585
1717 16Ma
9
15
Ma
Mo
ávka
an
cena
Hvezda
44...
15
56... ... ... ... ... ...〈 20
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
81
16áMo
↓ 20
88
20
8 44
8 44
8
44
88
20
15
15
56
15
56
Ma
áyMo
ávka
Ka
ov
Ma
á
Ka
ov
Ma
SPD
á
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
88
88
ááuMo
20




8
44
15
56
Ma
á
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
88

20

Rudná
p.Prad.,Nová
Rudná
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
19
16
17
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...

37
...
19
...
8
40
16
00
Ma
Mo
ávka
Ka
ov
SPD
Malá
Morávka,zast.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
21
8
...
...
...
...
...
9
15
86
Ma
ávka
Ovcá
ocna
...
...
...
...

18
...

...
...

...
...

87
39
17
...
p
od
21
...
Malá
Malá
Morávka,zast.
Morávka,zast.
. . ....
.......
. . .39
. ...
.21
. . ...
.
. .....
Malá
....
. . ...
Morávka,zast.
. . Malá
....
. . Malá
.Morávka,zast.
. ...
.15
. ...
.Morávka,zast.
. . . ...
. . . ...
. ..... .......
.39
. . 21
.......
. .14. ........Malá
.14. ...
. ...
. .Morávka,zast.
. ...
....
. . ...
21 ...8
2146...
2121
21
21
8
8
8 ...
16
...
... ...... ...... ...
...á
...
...
...
.........16
......14
...Ovcá
...
...
... 00...... 15
...
...21
... na
...
...
...
...
...y21... ...
......
. 21
...14
54
39
39
Ma
Mo
u...
Rych
yy 8......
...
. ...
21
......... ...
39
....... ....
...Mo
......
...
... ...

 ávka

...
89
...
21
8 21
..... . ...
. ...
..... .16
. . 14
. . ...
. ...
. . ....
. ... ...
......
...39
...
...
...16...
...
...54 ...
15
Ma
á28
Mo
u29
y10
75
 ne
40
16
Ma
Mo
ávka
ov
SPD
09
86
912
Ma
ávka
ocna
821
46...
15
54... ... ... ...
Ma
á...
Mo
ávka
uRych
Rych
87
p12
89
21y...
817
46
817
46
8u...
15
15
Ma
áov
Mo
Rych
Ma
á...
u
Rych
May ...
á...
Mo...
ávka
u 89
Rych
89
áKa
18
21


46
15
Ma
Mo
us...
yHvezda
46
ne ede od 13 12 09 8do 24
10 13
do 12
11 09
1246
1015
aké
09
12
09
30
12
09
3113312
10
16
2ede
102009
2od
10
18
20919
10
209
10
ne 09
ede
od
1209
2009
do
24
318
2010
11á17
2010
46 12 09 od
ne 29
ede3 od
do
24 ede
12
09
ede
od
od
2912
13
3ávka
10
12do
09Rych
11
do12
24
12
ede
od
aké
29
2810
128
do
11
29
12
10
0912
30
12
aké
09
28
3129
12
1287
09
29
1519
12
2do
10
30
1612
2Mo
10
09
31
2Mo
12
10
09
18
15
2
10
2 ávka
10
19
16
2aded
10
246
1089
17 2...
10
2od
10
19 ávka
289
10
↓...
Morávka,pila
........
.. ..40
.. ...
..22
.. .. ...
..
.....
.
.....
.....
.. .15
.
..... ...
〈88
〈Malá
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

...
〈54
...
815
422
58
Ma
ávka
Ka
Paded
Rychty
.....
.. ..16
....
.. .12
.. ...
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
22
...
15
...40
...Malá
...
...16...
...
......
40
Malá
Morávka,u
Morávka,u
Rychty
Rychty
.54
......
Malá
Morávka,u
Rychty
. ...
. Malá
.Morávka,u
. ...
.15
. ...
.54
Morávka,u
. ...
..... ...
. .Rychty
.......
.40
. .22
.22
. .12.
........
.12Malá
. ...
. ...
. .Morávka,u
.Morávka,u
....
. . ...
8
22
8
22
8
2222
8 ...
22
8......
22
16
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
............16
......12
...
...
...
...
...15
...
...
...22
...
...
...
...
...
...
...
...
... Rychty
...
...
56...
44
Ma
á
Mo
ávka
an
ce
...
...
...
... ...
...
...Malá
22
...12
40
40
...
... . ....
...
. ...
22
...............
á20
40
...
...
...
...Mo
...21
...
94
...
 Rychty
22
 ávka
......
8822
.
.
.
......
...
......
...
...
...
...
...
...
9
81 16 ↓ Ma á Mo ávka s an ce Hvezda
842
15
58......
Ma
á áMo
ávka
Ka
ov
eses
P
87

19

8
56
15
44
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
94
↓
22
8
56
8
56
8
56
94
22
15
44
15
44
15
44
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
Ma
á
ávka
s
an
ce
Ma
Hvezda
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
94
94
↓
22
↓
↓
22



8
56
15
44
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
94
↓
22
Morávka,zast.
. ..41
.. ...
..23
.. .. ...
..
.....
.
.....
.....
.. ....
.
..... ...
21
14
16
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

...
39
...
8 09
44 29
15
56
Ma
Moávka
ávka
Ka
ovSPD
SPD
12 12
2009
30 29
123 2009
31
2009
15
2aké
2010
46na ede
neaké
ede28od12
13 2009
1244
do 24
09 od
10
do
1112
12
10
ede
28
12ov
09
29
12...
30
12 ...
09 31
12
15...
224108...16
2...
10 17
2 10
18...
2...
10
19
2...
88
15Ma
20
 09
.. ..16
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
24
...
...
...
41
Malá
Morávka,Karlov,SPD
Morávka,Karlov,SPD
. .....
Malá
Morávka,Karlov,SPD
. Malá
.Morávka,Karlov,SPD
. ...
.15
. ...
.Morávka,Karlov,SPD
. ...
..... ...
. ....
.......
.23
.23
. .10.
........Malá
.10Malá
. ...
. ...
. .Morávka,Karlov,SPD
.Morávka,Karlov,SPD
....
. . ...
8
2410
2423
8 ...
24
8...
24
16
...
...
...
...30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
............16
......10
...
...
...
...
...
...
...23
...
9
30
...09
...
...
Ma
áá...
Mo
Ovcá
na
ocna
...
...
...
...
... ...
...
...
...
...
...
...
.......30
...
... ...
...
...Malá
23
...10
41
41
100
...
... ......
...
...
p8
23
 ......
23
...............
od
21
41
......
...
...
...Mo
...10
...
...
 .........
 ávka
......
8824
....
. .. .10
. .. ...
......
......41
......15
......Malá
......16...
...
41
9
Mavásobo
Mo ávka
Ovcá
ocna
...
87 17 p ede
15
56......
á áMo
Ka
88
20

9
10
15
30
Ma
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
46
ne
ede
od 138od
12
09
do
24
12
09
od
29
3
10
do
11
12
10
ede
aké
28
12
09
29
12
09
30
12
09
31
12
09
15
2
10
16
2
10
17
2
10
18
2
10
19
2
10
100
p
23
od
9
10
9
10
9
10
100
23
15
15
30
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
Ma
á
ávka
Ovcá
Ma
na
á
ocna
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
100
100
p
23
p
p
23
od
od
od
ede v sobo u
ede v sobo u
u
† 16
ede
v
nede
a
ve
s
á
em
†
uznané
svá
ede
ky
v
nede
a
ve
s
†
á
em
uznané
ede
svá
v
nede
ky
a
ve
s
á
em
uznané
svá
ky
9
10
15
30
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
100
p
23
od
Malá
Morávka,u
Rychty
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
22
16
12
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
8 46
54
40
Ma
Moávka
ávkau uRych
Rychy...y ... ... ... ...  ...
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
26
......
...
4224
24
Malá
Morávka,Karlov,rest.Prade
Morávka,Karlov,rest.Prade
ˇd ...
....
ˇd
. ....
Malá
....
..... ...
Morávka,Karlov,rest.Prade
Morávka,Karlov,rest.Prade
ˇd
Morávka,Karlov,rest.Prade
. ...
..... ...
. ....
.......
. ˇd
.Malá
. ...
. ...
. .Morávka,Karlov,rest.Prade
.Morávka,Karlov,rest.Prade
....
. . ...
8
8
2624
8 ...
26 8...
26
16
08
08
...22
...
...
......24
...
...
...ˇd
............16
......08
...
...15
...24
...
...
...ˇd08. ...
...
...
...
.........42
2 2010 17 2 82010
...
24
...08
42
42
...
......
 ......Malá
24......
...............
42
...... ...
... ...
...26 ...26 ...... ...... ...... ...
...... ...
...
... ...
 .........
 ......

...... ......... 16
8826
Malá
ˇd
......
...
......42
...... ...
......Malá
......16...
......
...
42
...... ...
46 18 2 2010 19 2 2010
15
54...... ...
á áMo
8989
2121  Ma
Malá
Morávka,Karlov,SPD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
24
16
10
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

8
56
15
44
...
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
...
...
...

...
41
...
23
ede
v
sobo
u
†
ede
v
nede
a
ve
s
á
em
uznané
svá
ky
...
94
↓
22

Malá
Morávka,Karlov,ubytovna
.
.
.
.
.
.
.
.
8
28
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

42
...
25
66
od
25
12
do
30
12
09
od
11...10
do
33 10
Malá
Morávka,Karlov,ubytovna
Morávka,Karlov,ubytovna
.
. . ....
Malá
....
. . ...
Morávka,Karlov,ubytovna
Morávka,Karlov,ubytovna
.Morávka,Karlov,ubytovna
. ...
. . ...
. ....
. ...
. ...
. Malá
. . ...
. ...
. .Morávka,Karlov,ubytovna
. ...
....
. . ...
8
28
28
8
2825
8 ...
28 8...
28
16
07
...
...
... 22...
...25......
...
...
......25. ...
......07. ...
.........16
......07
...od
...
...
...
...
...25
...
......
...
... 28
...
.... 07
...
...
...
...
...... 42
...
25
...07
42
42
...
...
......
 ... Malá
......... ...
42
...... ...
...
...
......
...
... ...
 ... ......
 ......

...... ......... 16
8 28
. . ...
. ...
. . ....
. ... ...
......
.... ...
...42
... ...
... Malá
...16...
...
42 25
...... ...
44...
ádo
Mo
ávka
an12
ce09Hvezda
46
13ášený
12 09 Veo
do 24Na
09 od
10
do
10 nce
12
09
30
12
31
09
15
2nod
16
2ve
17
10
18
222
10
19
2Ma
10
94
vnkách
sobo
uuvn
†1
ede
vede
nede
a252009
ve
sdo
á09
em
svá
ky
66
ede
od
12
do
30
12
09 ...
od
10
do
28
10
25
12
09
do
66
12
09
od
ede
2
1
10
25
66
12
28
09
3busu
do
10
ede
od
25
12
2...
09
10
do
do
30voz
28
12
10
od
212nce
1
10
28
3uznané
10
ede
v09
obo
usm
Na nce pnea ede
a odvyh
a 12
T anspo
nce
p a29
Moa3ava
vyh
a ášený
s11n12
o Veo
Na
mace
aede
oT panspo
aaaké
u a28
sm
Mo
vyh
uvn
ava
ášený
cha29ps 12
Veo
epn 09
oavn
amace
Tch
anspo
podm
oede
a66
uMo
a12
ava
sou
a8ede
s56
zve
ch
p10
oeep
mace
neny
avn
o10
ch
avoz
podm
ud2a30
ech
sm
nkách
na
uvn
nce
ch
sou
p↓zve
M
ep
sod
avn
eenku
neny
ch
do
podm
ve
sk
voz
nkách
ds30
ech
sou
na
nce
zve
eocna
M
neny
s enku
ve
do
sk
d309
ech
busu
na
M
s09
enku
do
sk
busu
66
ede
od
25
12
09
do
30
12
09
od
22...
115
10
do
28
328
10
ede
od
25
do
30
12
2009
od
1
2010
do
3
2010
Malá
Morávka,Karlov,rest.Prade
ˇd
.
.
.
.
.
.
8
26
16
08
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
9
10
15
30
...
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
na
...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
42
100
...
p
23
24
...
od
Malá
Morávka,Karlov,garáž
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

43
...
26
...
Malá
Malá
Morávka,Karlov,garáž
Morávka,Karlov,garáž
.
.
.
.
.
.
.
Malá
.
.
.
Morávka,Karlov,garáž
Malá
Malá
Morávka,Karlov,garáž
.
.
.
.
Morávka,Karlov,garáž
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
30
30
8
30
8
30
8
30
43
26
16
05
05
16
05
16
05
16
05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
43
43
...
...
...
...
...
...



26
26
...
...

43
43
...
...
...
...
...
...


...


26
26
...

... ... ... ... ... ... 8 30 ... ... ... ... ... ... ... 43 26  Malá Morávka,Karlov,garáž . . . . . . . . . .  ... ... ... ......
9 10auvn
15
30
Ma
á cu
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
100
pch
23
od
ze zakoup p os edn c v m n e ne
zeuzakoup
na ad ese
p ossmedn
veoc av manspo
nzeezakoup
ne cz
u na
nebo
ad
p os
vese
sedn
smc uvn
veo
v m ch
an Na
epanspo
ne
ode
u
cu
na
cz
ad
B
nebo
žš
ese
n
v
sm
o
s
mace
veo
sm
o
p
anspo
ovozu
ch
p
ode
sk
cz
busu
cu
nebo
B
z
žš
v
ská
s
n
e
sm
o
na
mace
uvn
ad
ese
o
p
p
www
ovozu
ode
veo
sk
B
busu
a
žš
anspo
n
z
ská
o
mace
e
cz
na
o
ad
p
ovozu
ese
www
sk
busu
veo
a
z
ská
anspo
e
na
ad
cz
ese
www
veo
a
anspo
cz
Morávka,Karlov,ubytovna
.....
.....
.. ....
.v
.ak
. 
8...28
16
07
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

nce
ppa
aav nede
vyh
ášený
aa T
anspo
Mo
aa ss nn oo mace
oo aa uu aa sm
uvn ch
pp ep
avn
ch
d ech
na
M
do
sk
busu
...
...
...
42
...
...
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
32
...p
4427
6ch
v sou
sobo
u32eeneny
es
na
27
...
Malá
Morávka,Karlov,ubytovna
.p...
.
..... .up
....
Malá
Morávka,Karlov,ubytovna
Morávka,Karlov,ubytovna
. ...
.Morávka,Karlov,ubytovna
. ...
..... ...
. ....
.......
. ...
. Malá
.Malá
. ...
. ...
. .Morávka,Karlov,ubytovna
.Morávka,Karlov,ubytovna
....
. . ...
8
32 ve
8
32
8na
32 8...
32
16
04
...voz
...
...
...
...
...
......27
...
...
...04.
...
............16
......04
...
...
...
...
...
...
...27
...
...
...
......
...
...
...ss enku
...
.... .04
...
...
... ...
... podm
......
......
...
...
...es...
...
.........44
...
... ...
... nkách
...nce
27
...04
44
44
...
... ......
...obo
...
......
 ......Malá
27
27
...............
v25
44
......
... 16
...
...
......
...
 .........
 ...Malá
......
ede
vede
u zve
8832
v sobo
† 888
ede
a veá svVeo
ásobo
em
uznané
kyava
. .. ...
......
......
......44
...... ...
......Malá
......16...
...
44
ede
va pnedě
a ve
em
uznané
vásvá
ky
Na
nce
vyh
ášený
T
anspo
Mo
ava
ch...
ep
avn
podm
nkách
sou
zve
ve
voz
ech
na
nce
M
enku
do
sk
busu
ede
sobo
es
na
v...
ak...
6 os
610
ede
v mace
sobo6cz
u nebo vsm
ede
v sobo
up
pneny
up
nauznané
vdzak
p
up
ak
p es
up ...
v 8ak
nebo na ede
e e onn
m cus e 844 555 nebo
888 na e e onn m c s e 844nebo
555 888
na e e onn m c s e 844
555
66
ede
sobo
uup34
pmožnos
ves
ede
2512edn
12
30
od
110
do28
28
310
Malá
Morávka,Karlov,garáž
.....
.. up
.up
.....
..na
..p....
.
.ak
8...es
30
16
05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
ccede
vvdo
m
nVeo
ee12
ne
uuuod
na
ad21ese
sm
veo
aa10anspo
ss uvn
sm
uvn
ode
cu
BB...
žš
nn oovvvmace
o...
busu
ská
ee na
ad
ese
www
veo
ana
anspo
cz
...
...
...
...

...
...
...

...
...
26
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
34
......
...
ede
nede
ve
ss áásk
em
svá
ky
MHD
na
mes
skou
omadnou
dop
avu
4428
...
28
....upu
Malá
Malá
Morávka,Karlov,rest.Prade
Morávka,Karlov,rest.Prade
ˇd
ˇd
Malá
Morávka,Karlov,rest.Prade
Malá
Morávka,Karlov,rest.Prade
ˇd
Morávka,Karlov,rest.Prade
. ...
....
.dop
. ....
....
. ˇd
.Malá
. ...
. ...
. .Morávka,Karlov,rest.Prade
.Morávka,Karlov,rest.Prade
....
. . ...
8
34
8
3428
8 ...
34
44
16
02
02
...
...
...
...
...
...
...
...
...es
...
...
...
...ˇd
...
............16
......02
... ch
...
...
...
...
...
...
...
...
......
...
...
...
...
...
...
...
...ˇd02. ...
...
...
... ...
...
......
...upu
...
...
...h omadnou
...
.........mes
...
... ...
...uznané
...
...

...02
44
44
...
... ......
...
......
hhh......

28
...............
44
......
... 16
...
...
...
...
...
 .........
 avu
28
28
......

Malá
ˇd
88na
34
......
...
......44
...... MHD
......Malá
6666 ze
ede
odod
25os
0909
do
30
12
0909
do
3 ede
......16...
...28

...
44
...
ze zakoup
zakoup
edn
m
ne
sm
veo
anspo
uvn
chsvá
pve
ode
žšede
o
paaovozu
ovozu
sk
busu
ská
na
ad...
ese
www
veo
a43
anspo
cz
ede
vmace
nede
ve
em
uznané
svá
ky
MHD
možnos
p. es
es
upu
na
mes
skou
omadnou
avu
†ponn
ede
vn555
nede
ana
ve2ad
s áese
†em
uznané
svá
v nede
ky †cza nebo
ve s ávede
emsm
vuznané
nede
a...
ky
s††...
ácuem
svá
MHD
ky
možnos
puznané
eszvá
upu
na
MHD
mes
skou
možnos
p
MHD
es
dop
na
možnos
mes
skou
p34es
h ...
omadnou
upu
na
dop
skou
avu
h.....
omadnou
dop
avu
ede
v
nedě
a
ve
á
em
uznané
ky
†
v
nede
a
ve
s
á
em
svá
ky
možnos
p
upu
mes
skou
omadnou
dop
avu
Malá
Morávka,Karlov,ubytovna
.
.
.
.
.
.
8
32
16
04
...
...
nebo
na
e
e
m
c
s
e
844
888
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...

...
44
...
27
...
Malá
Morávka,Karlov,SPD
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
36
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

45
Malá
Morávka,Karlov,SPD
Morávka,Karlov,SPD
. ...
.29
. . ...
.
. . ....
Malá
....
..... ...
Morávka,Karlov,SPD
.Morávka,Karlov,SPD
. ...
. . ...
.Morávka,Karlov,SPD
. ...
. . ...
. ....
. ...
.29
.29
. .00. ........Malá
.00. ...
. ...
. .Morávka,Karlov,SPD
. ...
....
. . ...
8
3629
8 ...
36 8...
36
16
...29......
...
...
...
...
...
.........16
......00
... ... ... ... ... ... 8
...
...29
...
...
...
...
...
...
...... .45
29
...00
45
45
...
......
 .... Malá
......... ...
45
...... ...
...36 ...36 ...... ...... ...... ...... ...... ...
...... ...
...
... ...
 ... ......
 ......

...... ......
8 36
Na nce p a a vyh ášený Veo a T anspo Mo ava a s n o mace o a u a sm uvn ch p ep avn
podm
nkách
neny
ve voz d ech na nce M s enku do sk busu
..... .16
. . 00
. . ...
. ...
. . ....
. ... ...
......
...45
... ...
... Malá
...16...
...
45
...... ...
nebochna
eve sobo
onn
mucsou
s e zve
844 e555
888
6
ede
p
es
up
na
v
ak
Malá
Morávka,Karlov,rest.Prade
ˇd
.
.
.
.
.
.
8
34
16
02
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...

...
44
...
28
...
p
e
up
na
v
ak
Malá
Morávka,u
Rychty
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
38
...
...
...
...
...
Na
nce
p
a
a
vyh
ášený
Veo
a
T
anspo
Mo
ava
a
s
n
o
mace
o
a
u
a
sm
uvn
ch
p
ep
avn
ch
podm
nkách
sou
zve
e
neny
ve
voz
d
ech
na
nce
...
...
...
...
...
...
...

...
...

46
...
30
...
Malá
Morávka,u
Morávka,u
Rychty
Rychty
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Malá
.
.
.
Morávka,u
Rychty
Malá
.
.
.
Malá
.
Morávka,u
.
.
.
.
Morávka,u
.
.
.
.
.
Rychty
.
Rychty
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
38
38
8
38
8
38
8
38
46
30
15
57
15
57
15
57
15
57
15
57
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
46
46
...
...
...
...
...
...



30
30
...
...

46
46
...
...
...
...
...
...


...


30
30
...
8
ze zakoup p os edn c v m n e ne u na ad ese sm veo a anspo cz nebo v s sm uvn
cu vBsobo
žš
nunce
o mace
o pa ovozu
sk
busuVeo
z Na
skáa ence
na
ada eseaMo
www
veo
a anspo
czanspo
6 ch p ode
ede
pch
es
up
na
v ch
ak
Malá Morávka,u Rychty . . . . . . . . . . . . . .  ... ... ... ......
38eeneny
... na
... ve
...ddech
...
...
...
...
...
...

...
...
46
...
30
...
Na
nce
p
a
a
vyh
ášený
Veo
a
T
anspo
Mo
ava
a
s
n
o
mace
o
a
u
a
sm
uvn
ch
p
ep
avn
ch
podm
nkách
sou
zve
neny
ve
voz
ech
na
nce
Na
p
a
vyh
ášený
T
anspo
p
vyh
ava
Na
ášený
a
nce
s
n
Veo
p
o
a
mace
a
a
T
vyh
o
a
ášený
u
Mo
a
sm
Veo
ava
uvn
a
s
T
anspo
p
n
ep
o
mace
avn
Mo
o
ava
podm
a
a
u
s
a
nkách
sm
n
o
uvn
mace
sou
ch
zve
p
o
ep
a
e
avn
neny
u
a
ch
sm
ve
podm
uvn
voz
ch
d
nkách
ech
p
ep
na
avn
sou
nce
ch
zve
podm
e
neny
nkách
ve
voz
sou
d
ech
zve
na
e
neny
nce
ve
voz
d
ech
na
nce
Na
nce
p
a
a
vyh
ášený
Veo
a
T
anspo
Mo
ava
a
s
n
o
mace
o
a
u
a
sm
uvn
ch
p
ep
avn
ch
podm
nkách
sou
zve
voz
nce
edev vnede
nedea aveves sá áem
emuznané
uznanésvá
svákyky
MHD
možnos
pes...
es
upu
names
mes
skou
h
omadnou
dop
Malá
Morávka,Karlov,SPD
..
.....
.uvn
.....
..ch
. ....
.
.ode
. ...
8mě
36
16
00
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...

...
45
...
29......
Malá
.....
.. .. ....
.....
.. ..15
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
841
41
M
enku
do
sk
busu
ze
ppanspo
os
edn
c nebo
v...
m
nnv...
eavu
ne
uavu
na
ad
ese
sm
veo
anspo
cz
nebo
pp
B
žš
n...
mace
pp...
ovozu
sk
busu
zz.47
ská
ad
...
...
...
......
...

...
31
...
Malá
Morávka,škola
Morávka,škola
.nebo
....
.p
.B
. vv.47
.ss...
.31
. .sm
.sm
. .....
Malá
Morávka,škola
....
. ...
. ...
.eMalá
.Morávka,škola
.o...
.Morávka,škola
. ...
..... ...
. ....
.sk
............
.47
. 31
....
.e
.54
........Malá
.54
. ...
.ese
. .Morávka,škola
.Morávka,škola
....
. . ...
41
41
8
41
8ch
41 8...
41
15
15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
............15
......54
...
...
...
...
...
...
...
...zakoup
...
...
...
...
...
...
... ...
...snssanspo
......
...
...
...
...
...
...
... ....
...
...
n31
...54
47
47
...
...
...
...
...

31
...............

47
47
......
...
...
...
......
...

ssk
...
cu
nebo na e e onn m c s e 844 555 888
††
ede
na
skou
h
omadnou
dop
avu
. ...
. .. .54
. .. ...
8cu
......
...
...ad
...
......15...
...
možno
pad
ebusu
kou
hos
omadnou
dop
enku
do
sk
ze
zakoup
edn
m
ne
na
ad
ese
sm
veo
anspo
cz
nebo
v...
sm
ch
ode
cu
B31
žš
n. ...
mace
o....
ovozu
busu
ská
e.na
na
ad
ese
M s enku
do sk busu
ze zakoup
M sp enku
os edn
do cskvbusu
m nMeze
sne
enku
zakoup
u nado
adsk
pese
os
busu
edn
smzeveo
c...
vMHD
m
aM
e
p
nemožnos
os
udo
na
cz
edn
nebo
cpese
vupu
m
v8
supu
sm
nnazakoup
ezakoup
sm
veo
ne
uvn
u...
a
na
ch
ad
p...onn
ese
ode
cu
cz
sm
veo
žš844
a
nsne
o
anspo
sm
mace
uvn
o
cz
ch
p46
nebo
ovozu
p31
ode
v
cu
busu
sm
B aaa
žš
uvn
zanspo
ská
n...
o...
e
mace
p na
ode
o
cu
ese
ovozu
žš
mace
z.. oská
p...
ovozu
e na
ad
sk
ese
busu
zo.ooMalá
ská
na
ese
M
enku
sk
busu
ze
os
edn
cc...
vvB
m
n
ee
uu888
na
ad
ese
sm
veo
cz
uvn
B
žš
mace
p..ad
ovozu
sk
busu
Morávka,u
Rychty
..32
.. n
.sk
..o
..busu
..uvn
.....
.....
.ch
.
.ode
8...
38
15
57
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
www
veo
aa888
anspo
cz
ee
m
s...
555
.....
.. ..15
....
.. ...
.. .. .....
.. ...
. ...
44
...

...
48
32
.... ...
Malá
Morávka,obchod
Morávka,obchod
.......
. ...
. .48
.s...
. ...
Malá
....
. .p
Morávka,obchod
....
. ...
. Malá
.Morávka,obchod
.o...
....
.Morávka,obchod
. ...
..... ...
. ....
.......
.z48
.ská
.32
....
. e.51.na
........ad
.51Malá
. ...
.ese
. .Morávka,obchod
.Morávka,obchod
....
. . ...
8
44 nebo
44 na
8
4432
8 ...
44 8...
44
15
... peee...
...
...30
...
...
...
...
...
...
...
...
............15
......51
... m
...
...
...
...
...onn
...32
...
...
...
...
...
...
...
...
... ...
...844
......
...
...
...
...
...
... ...
...
32
...51
48
48
...
.... .. ....
... anspo
...
......
. ...
32......
...............
48
......
...
...c s e...
...
......
...
...
 ..........
 ...Malá
......
8844
Malá
. ...
. .. .51
. .. ...
......
......48
......
......Malá
......15...
...
...
www
veo
anspo
cz
nebo
na
onn
mdccc...
seee844
844
555
888
www
veo
a Veo
anspo
cz
nebo Mo
na
www
e eveo
onn
amnanspo
cos mace
e 844
www
czo555
nebo
veo
888
na
a sm
anspo
ee
onn
cz
cnebo
s www
e
nach
555
epodm
e aonn
m...
844
555
888
veo
cz
nebo
na
e
m
s
555
888
Na
nce
p
a
a
vyh
ášený
a
T
anspo
ava
a
s
a
u
a
uvn
ch
p
ep
avn
nkách
sou
zve
e
neny
ve
voz
ech
na
nce
Malá
Morávka,škola
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
41
15
54
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...

...
47
31
...
Malá
Morávka,horní
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
46
...
...
...
...
...
...
57
...
...
...
...
...
33
... ...
Malá
Morávka,horní
Morávka,horní
.......
. . .48
. ...
.33
. . ...
.
..... ....
Malá
....
..... ...
Morávka,horní
. . Malá
....
. . Malá
.Morávka,horní
. ...
. . ...
.Morávka,horní
. ...
. . ...
. ....
. ...
.48
.48
. 33
....
. .49.........Malá
.49. ...
. ...
. .Morávka,horní
. ...
....
. . ...
8
8
4633
8 ...
46 8...
46
57
57
15
...voz
...33...57
57
...
...
...
.........15
......49
... p ep
......
...
...
...... 57
57 ve
...33
... avn
...57
...
...
...
...
...ch ...
......
...
......na......nce
33
57
...49
48
48
...
......
. ...
57
48
...... ....
... sou
...46zve...46
...... ...
...
... ...
 ............
 ......

57
8 46
Na nce p a a vyh ášený Veo a T anspo Mo ava a s n o mace o a u a sm uvn ch
podm...nkách
e neny
d ech
..... . ...
. ...
..... .15
. . 49
. . ...
. ...
. . ....
. ......
......
...48
.... ....
57
...15...
...
...
M
s
enku
do
sk
busu
ze
zakoup
p
os
edn
c
v
m
n
e
ne
u
na
ad
ese
sm
veo
a
anspo
cz
nebo
v
s
sm
uvn
ch
p
ode
cu
B
žš
n
o
mace
o
p
ovozu
sk
busu
z
ská
e
na
ad
ese
Malá
Morávka,obchod
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
44
15
51
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

...
...
...

...
48
...
32
...
Malá
Morávka,stanice
Hve
ˇ
zda
.
.
.
.
.
.
.
.
9
00
00
...
...
...
...
...
...
15
...
...
...
...
...
↓
...
...

51
...
34
...
Malá
Malá
Morávka,stanice
Morávka,stanice
Hve
ˇ
zda
Hve
ˇ
zda
.
.
.
.
.
Malá
.
.
.
Morávka,stanice
Hve
Malá
ˇ
zda
Malá
Morávka,stanice
.
.
Morávka,stanice
.
.
.
.
.
.
Hve
ˇ
zda
Hve
ˇ
zda
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
9
00
9
00
00
00
9
00
00
9
00
9
00
00
51
00
34
45
45
15
45
45
45
15
45
45
45
15
45
15
45
15
9
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
15
15
15
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
↓
9
...
51
51
...
...
...
...
...
...
...

↓
↓
34
34
9
...
↓ e na
51 34
5115
... . . . . . . . .  ... 9 ... ... ......
... cu B žš n o mace o p ovozu...
 ... 9 Hveˇzda
↓ ad ese ...
... 9 00
3400 ... ... ... ...  ... 51 34 ↓ Malá Morávka,stanice
M s enku do sk busu ze zakoup p os edn c v m n e ne u na ad ese sm veo a anspo cz nebo v s sm uvn ch p ode
sk busu z ská
...
...
...
...
...
...
wwwveo
veoa a anspo
anspo czcznebo
nebonanae e
onnmmc cs e
s e844
844555
555888
888
Morávka,horní
.15
. 15
. 35
. ˇ..na
..pr
..ˇ...
.. .....
.....
.....
.. ....
.Morávka,Ovc
..... ...
15
49
...
...
...
...
...
15
...
9915
57
48
ˇ árna
toc
ˇ na
.. ...
.. .. .....
.. ...
. od
15
15
...
od...
57
35
Malá
Morávka,Ovc
Morávka,Ovc
ˇ...
árna
ˇ...
árna
toc
ˇ.57
na
toc
Malá
ˇ...
árna
Malá
toc
ˇ na
Malá
Morávka,Ovc
. ...
.Morávka,Ovc
. ...
..... ...
. ....
....
ˇ ...
árna
ˇ...
árna
toc
ˇ na
toc
ˇpr
.ˇna
.ˇ ...
. Malá
.Malá
. ...
. ...
. .Morávka,Ovc
.Morávka,Ovc
. ...
. . ...
9
15 15
9
1535
15
9 ...
15 9...
15
15
9
30
9
30
15
30
30
9...
30toc
15
9 ...
30
30
...
...1515
...15 ......
... ......
...pr33
...
...
...
...
...
...
...
...
......30
... ...
...
...
... ......
......
...35
...
...
... ...
...57
...
...
... ...
.... .30
...
...
... ...
... ...
...Malá
...
...
... ...
...
...
...
... ...
pr
ˇ351515
...30
57
57
......
...
... ...
......
od
pr
ˇ......
ˇ35
57
......
...
... ...
...15 89...46
......
...
od
od
pr
ˇ ...Malá
od
www
e eonn
od
ˇ árna
ˇ...
na
. .. ...
15
......
......
......57
......9......
......15
......15
......
......15...
...
pr
......
...
57
35
...
... bus
... 15 00on...a sk
... ...
... ... ... 51 34 ↓ Malá Morávka,stanice Hveˇzda . . . . . . . .  ... ... ... ... ... ... ... 9 45 ... 15 45 ... ... ... ... ... ...
... 9 00 space
Možnost rezervace m st ve sk busech
Poss... b ...ty ...to reserve
Malá
Morávka,Ovc
ˇ
árna
toc
ˇ
na
.
.
.
.
.
.
.
.
9
15
15
15
9
30
15
30
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
pr
ˇ
...
...
...
od
57
...
35
...
57 jede od
jede
od
25.12.09
do5.4.10
57 57 jede jede
od 25.12.09
od 25.12.09
do 5.4.10
do 5.4.10
57
jede od 25.12.09
57 do
575.4.10
jede jede
od 25.12.09
od 25.12.09
do 5.4.10
do 5.4.10
57
jede
25.od
12.25.12.09
2009 dodo
5.
4.5.4.10
2010
Lomn ce
Kamenec
Pro
600
500
0 km
900
8
4
1–5 km
5 ok uhů běžeckých as v oko Spo ho e u Ku zovn
F rma zodpovědná za úpravu ras a kon ak n osoba
Kon aky Con ac s Kon ak e
Wacha s r o
Ĕ 602 411 113 Ed a Go ová
go [email protected] ho e ku zovn cz ed e @spo ho e ku zovn cz
Luč nka – Ty ov – Nová P áň – Hvozdy
900
1000
6
2
11
dé ka asy v km
1000
2 km
800
4
Lomn ce
mn m
600
500
0 km
700
0 km
700
Trasa P ůběh asy
c
start
Kamenná
hora
2
800
sa
Tvrdkov
start
Tvrdkov
m n. m.
m n. m.
Skály
9F 0 km
8 8 km
Lomn ce – Luč nka – Kamenec
Lomn ce
Pro – 10A
1000
900
3 km
trasa 10E
1100
900
Firma zodpovědná za úpravu tras a kontaktní osoba
Kontaky/Contacts/Kontakte
Klub Biatlonu Břidličná
Ĕ 554 286 116, 602 402 914 (Vítězslav Volek),
[email protected], www.bridlicna.cz/biatlon
800
700
10
6 km
10A
4
dé ka asy v km
Nová P áň
800
900
Běžecké trasy v oko Sporthote u Kurzovn
Trasy b egowe w oko cy Spor ho e Kurzovn
Cross coun ry ra s around Spor ho e Kurzovn
Lang au o pen n der Umgebung Spor ho e Kurzovn
Trasa P ůběh asy
mn m
900
2
8
cíl
1
6
Horní Město
0 km
1000
2
Běžecké trasy Lomn ce
Trasy b egowe Lomn ce
Cross coun ry ra s Lomn ce
Lang au o pen n Lomn ce
Propojovací trasa ke Kamenné hoře
1000
trasa 10B
Tvrdkov
600
500
4
0 km
1100
Propojovací trasa v okolí obce Tvrdkov, okolo Špičáku
m n. m.
700
9B 2
Dobřečov
900
800
cíl
16
0 km
1,3 km
600
3,5 km
Pod Výhledy
Skalské rašeliniště
Dobřečovská hora
Stříbrné Hory
Skály
m n. m.
cíl
start
m n. m.
Červenohorské sedlo
800
700
6
Profil 8B
8C
16
900
trasa 10D
Platí
od
13. 12. 2009
11. 12. 2010
km
Tc
do
nce
ˇVŽPSC
ˇŽ2010
P
ep
avu
šOaTMo
uaan
eaaO
Veo
aado
anspo
ava
Os
Os
ava
kov
cká
3133
5
702
00
ptel.554
ov
B
un
á320,
Ž
u ý320
kopec
23
e 554
716 320 ax 554 716 320
epravu
eVeo
a
ˇepravu
Veo
eVeo
aaa
zajišt’
TuMo
je
Veo
uMo
:po
je
Veolia
aaa
:a
Veolia
aTransport
po
aaa
Transport
Mo
O
aO
Morava
Morava
aaáaa.s.,
O
Mo
Ostrava
aaáaoá
Ostrava
Mo
a
áoáMoravská
VO3133
a
Ostrava,
a oá00
V
Ostrava,
3133
Vítkovická
5 avská
á00
PSC
Vítkovická
3133
702
5un
00
PSC
pB
702
00
702
00,
702
pBope
á
oun
(Ž00,
prov.Bruntál,
Bope
u
un
(554
ope
á
Ž ope
u
23
Žlutý
ope
e554
554
Žlutý
kopec
23
716
kopec
e23,
320
23,
716
a tel.554
554
320
716
716
716
a 320
554
320,
fax
716
554
fax
320
716
554 320
716 )320
)
an
eep
Veo
au Pr
Tua
po
aˇan
au Pr
Tu
Mo
po
an
ekm
a azajišt’
Tu
Mo
po
aan
po
aan
aa
O
aza
T
aan
po
Mo
Mo
a
O
Mo
a
aaáaa
Mo
a
áT
aa
O
Mo
aO
a
VOaaáaoa.s.,
Mo
a
VOMo
a
VO
3133
a-áaoáMoravská
VOa
3133
5a-s
PSC
a
5
a oáPSC
V
702
3133
5ava
PSC
702
5 oMo
á00
PSC
p702
3133
o
pB
702
o
5un11
00
PSC
pB
á3133/5,
o
Žpros
pB
702
á
u3133/5,
o
un
ŽPSC
00
ope
á
uoun
pBope
á
u23
oun
u
e23
554
á
e23
716
Žprov.Bruntál,
u
e23
320
716
554
ePSC
320
716
a554
23
320
716
a
716
e554
320
a554
320
716
554
716
a554
320
716
554
320
320
716
a 320
554
716
†
†
kmTc
Tc
56
56
56
†
56
56
††
Tcˇep
19 a19
231 ava
231
1
1
233 Os
233 ava
303 V303kov323
3055 305
325
337
307
309
309
311B
311
327 á327
313
315
315
329 329
17
17
35 56
35
341716
341
343320
343
21 ax
21
339
339716 320
Tkm
Tcˇkm
P
avu
za702
š u00
e pVeo
aun
T anspo
Mo
ava
s e Os
Mo
avská
cká3233133
PSC325
702337
00 307
p ov
un
Ž u313
ý kopec
23
e
554
km
Tc
56
56
56554
56 36 1556
†
56
56
56
ov
cká
3133
5
PSC
ov
B
á
Ž
u
ý
kopec
23
554
716
320
ax
554
716
320
0
Ka
ova
S
udánka
do
n
pa
kov
š
e
†
36
36
36
†
10
12
14
15
1
od
8
36
9
†
†
6 † 36
6 †
†
†
†
†
†
56
56
56
56
††
56
56
56
† 36
0
Ka
ova
SSudánka
udánka
do
nn pa
kov
šš ee 56 56 56 56 56
36
36
36
†
10
12
14
15
36
1
15
od
8
36
9
56
565612
56 1436
56 1636
56
56
56
km
Tc
656
6 † 14
565656
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
†
56
†
†
56
56
56
56 56
56 56
56 56
56 56
56 56
5656††56
565656
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
†
†
56
†
†
†
56
56
56
56
56
56
0
Ka
ova
udánka
do
pa
kov
36
36
36
36
36
10
12
14
15
36
1
15
od
8
36
9
1
Ka
ova
S
es
Hube
us
†
8
9
10
12
16
16
9
10
16
16
2

8
56
56
56
56
† 16
56
56
56
1
Ka
ova
S
udánka
es
Hube
us
†
8
9
10
12
14
16
16
16
9
10
12
14
16
16 †
16
2

8
0
Ka
ova
S
udánka
do
n
pa
kov
š
e
†
36
36
36
36
36
†
10
12
14
15
36
1
15
od
8
36
9
† 16
0
0
a
ova
Ka
udánka
ova
Karlova
Karlova
do
udánka
Studánka,dolní
pa
Studánka,dolní
do
pa
eudánka
parkovište
parkovište
ees
ˇHube
. . .ˇ . . ....
. . † ...
11nS
... † ...
...8† ...
...836
†7 ...
...
†
...8†
52
...
52
36369
36
52
36
36
52
36
52
36
36
...
...
36
52
36
52
36
36
...
...
36
52
36
52
36
36
58
36
58
36
58†1536
5814
...† ...
10
10
10
12
10
12
14
1214
14
15
14
14
15
3615
36
6 † 615
1nS
15
od
od
od
...8† ...
...836
836
8†
36
810
36
952
36
36
936
936
nka
va
udánka
o
Ka
do
pa
udánka
ova
kov
do
pa
š
kov
do
pa
udánka
e nS↓
š
kov
pa
en
škov
do
en
škov
pa
e nš
kov
škov
es šan
† ...
36
368...
36
36...
36
3636...
36
36
36
3612
3612
36
36
36
36
36
36
36
36
36
†36
36
†12
†15
† 36† 15
9 67
9366 ...
10
10
10
12
12
10
12
12
14
14
14
15
14
15
15
15
15
36
15
36
3615
36†15
15
15
15
15
d 1nS
36
936 ...
36
98
936
8
Ma
á
Mo
ávka
ce
Hvezda
9
10
11
13
16
9
10
11
13
16
16
17
17
2
3
†
Ka
ova
S
us
†
8
9
10
12
14
16
16
16
9
10
12
14
16
16
16
2
8
0
Ka
ova
Sávka
udánka
do
nHvezda
pa
kov
š †e ...†8 6...†8 6 ...†887 ...88 ...889 7...889†9 ...
†910
36
36
36
36 ...16
36 16
†
10
12
14
15
36
1
15
od
8
36
9
8
Ma
á
Mo
s
an
ce
9
10
11
13
15
16
16
9
10
11
13
17
17
8
12
14
3
↓
Soe1
Ka
2
o
Karlova
a
a
S
Karlova
e
udán
Studánka,rest.Hubertus
Hube
a
Studánka,rest.Hubertus
e
u
Hube
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
†
8
8
54 8...
9
54
54
10
54
9
54
9
10
54
54
10
12
54
54
10
54
54
12
54
12
14
54
12
54
54
14
16
54
14
54
14
16
16
54
54
16
54
0016
16
16
00
0056
16
00
00
16
16
00
00
16
00
5515
16
55
5516
55
...
...
...
...
9
...
...
10
9
9
10
9
10
12
10
...
12
...
12
14
12
...
14
...
16
14
14
16
16
16
16
16
16
...
16
16
16
16
aa2Hube
aa2

8
8
8
8
udán
Soe1
Ka
udán
uudán
Hube
S
e
u
udán
Hube
u
a
e
u
Hube
u
†
†
†
†
10
9
10
9
10
10
9
12
12
10
12
12
14
14
12
14
16
14
16
16
16
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
9
10
9
10
9
10
9
12
12
10
12
12
14
14
12
14
16
14
16
16
16
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
aa2Hube
8
1
Ka
ova
S
udánka
es
Hube
us
8
9
10
12
14
16
16
16
9
10
12
14
16
16
16
2

8
56
56
56
†
56
56
56
m
n.
m.
Ma
ááHve
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
77 ...
8
7...
8856
9
915
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
16
16
17
17
8
432an
p56
56
56
56
56
†
56
Ma
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
9
10
11
13
15
16
16
9
10
11
13
15
16
16
17
17
7
8
12
14
↓
1
Ka
ova
S
udánka
es
Hube
us
†
8
9
10
12
14
16
16
16
9
10
12
14
16
16
16

8
7
8
8
8
8
aan
Mo
Ma
ávka
32
á
Malá
Mo
s
Malá
ávka
Morávka,stanice
ce
Hve
Morávka,stanice
s
an
da
ce
Hve
Hve
da
ˇ
zda
Hve
ˇ
zda
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
.
.
00
8
00
00
00
10
9
10
10
9
9
10
9
00
9
10
9
00
10
9
00
10
9
11
00
10
10
11
00
10
10
11
00
00
10
11
11
13
00
00
11
11
13
00
00
11
13
00
00
13
13
15
00
00
13
13
15
00
00
13
15
16
00
00
15
15
16
00
00
15
15
16
16
00
00
15
16
16
16
00
05
16
16
16
17
05
05
16
16
16
17
05
05
16
16
17
05
05
16
17
17
05
00
17
17
00
00
17
00
7
7
7
7
2
2
7
...
...
7
...
...
...
8
8
8
...
...
...
...
...
...
...
12
12
12
14
12
14
14
14
...
...
3áHve
3áHve
↓cean
↓
↓
8
8
8
8
8
Mo
s
vka
Ma
ávka
s
da
Mo
sce8
an
Hve
da
ávka
ce
Hve
da
s
an
da
ce
da
9
8
9
9
9
9
9
10
9
10
9
10
9
10
10
11
10
10
9
11
11
10
11
11
10
11
11
13
10
11
13
13
11
13
13
11
13
13
15
13
15
15
13
15
16
13
15
15
16
16
15
16
16
16
15
16
16
16
16
15
16
16
16
17
16
16
16
17
17
16
16
17
17
16
17
17
16
17
17
17
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
7
8
8
8
12
12
12
12
14
14
12
14
14
14
↓ce
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
7
8
7
8
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
16
16
16
16
17
17
4
p
8† 36 98
Ma ááova
MoSávka
ávka
s9 ando
ce
936
1036 11
1136 12
1336 14
1536 16
9
10
11 11
13 13
15 15
16 1636 16
16 1636 17
17 17
17†
2 41
7 36 1588
7
12 13
14 15
3 8pod
↓ Ma
0
Ka
udánka
nHvezda
pa kov
še
10
12
14
15
15
9 10
36
3610
†11
15
36
na
7
88
99
10
ana
Ma
ávka
48
áMalá
Mo
Ovcá
Malá
ávka
naKa
Morávka,Ovc
Ovcá
ocna
na
ˇS
árna
ˇ árna
toc
na
toc
.na
.ce
7.7
.Hvezda
.10
7us
7
.88. 36
7788
15 7...
7815
7889
15 7...
8815
8899
25 8...
810
925
87
810
910
911
25 ...
910
15
9
10
911
15
10
911
15
10
9
11
15
10
11
15
10
10
11
12
15
15
10
11
11
13
15
15
11
12
13
15
15
11
12
13
14
15
15
12
13
13
15
15
15
13
13
14
15
15
15
13
14
15
16
15
15
14
15
15
16
15
15
15
15
16
16
15
15
16
16
16
15
2016
16
16
17
20
2016
16
16
17
20
20
16
16
17
20
2014
16
17
1720
1017
1710
1017
...
...
...
...
...
...
...
...
...10 ...16
4á8
4†á8
pMo
pr
ˇ na
pr
ˇocna
Mo
Ovcá
vka
Ma
ávka
Ovcá
ocna
na
Mo
Ovcá
ocna
ávka
nap
Ovcá
ocna
naá
7Mo
ocna
7ocna
77 ˇOvcá
7an
7 ˇes
8.Hube
7.ocna
7ocna
8. . ....
89 12
936
97
914...
10
910
925
10
911
11
10
11
12
11
12
13
10
11
12
13
1310
11
12
13
13
14
11
13
13
14
15
12
13
14
15
15
13
14
15
15
16
13
15
15
16
16
14
15
16
16
16
15
16
16
16
16
15
16
16
16
17
16
16
16
17
17
16
16
17
1715
16
17
17
16
17
17
17
Ma
Mo
ávka
s
10
11
13
15
16 16
16 16
9
10
11
13
15
16 16
16 16
17
17
2
7
8
12
3
↓Morávka,Ovc
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
na
7
8
7
8
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
15
15
17
17
8
4
1
ova
udánka
†
8
9
10
12
14
9
10
12
14
16
16
16
2

8
opacný
8sme
9
12 12 7
147 14 168 16 168 16 16
9na 10
16
8 ávka Ovcá
Ma
ocna10
9
10
8
4
opacný
Ma á
á 9Mo
Mo ávka10
s an10
ce
Hvezda
9
10 11
11 12
13 14
15 16
16 16
16 17
9 17 9
10 10
11 11
13 13
15 15
16 16
16 16
17 17
17
2 ˇrsme
12 13
14 15
3 9pˇr
↓sme
opacný
sme
a me
opac
n 8ˇný
me
opac
sme
ˇný
11 11 12 13 13 7 14 157 15 168 16 168 16 17
km
opacný
Ma á 9Mo ávka10
Ovcá
na 11
ocna11 20 1220 13
7 214 2 157
8 34016 342168342 16
9 326
9 306
10308
10
11
11
12 316
13330
1318
14
15
15 16 16 16 16 17
17
8Tc
4 9p sme
Tc
8ˇkmkm
10
13
15
16
17
17
Skály
Tc
ˇ
338
338
24
24
326
336
336
308
310
310
312
312
334
334
330
18
228
228
22
22
232
232
340
304
304
306
314
314
316
Tkm Tc
opacný
sme
†
†
km
Tc
††
††
km Tc
6 †
†
†
†† †† †† ††† †† 6 †56
† 6 †† 6 † 36
56
36
56
36
†
†
56
36
56
opacný
km
Tc sme
† 56
†566 56
†
†36
56
36
56
56
36
56
3656
3656
36
56
56
36
36††56
36
56
56
36
††56
36†† 36†† 6 †† 6 †† 656
† 6 36
†
56
56
36
36
36
36
56
56
36
36
36
†
† 56
† 56
† 56
† 56
36
56
36 56
56 36
56 36
36 56
56 56
56
36 36
56
36
56
36 56
36 56
56
5636
3656
36
56
36
56
36
56
36
36
56
36 56
56
36† 56
36
36†36
56
36††36
566 56
36 56
56
36
56
36
36
36
36
36
36
56
56
36
36
56
36
36
†
56
36
56
36
56
36
†
†
56
36
56
36
56
36
†
†
á
ocna
11
12
13
16
10
10
14
15
15
16
17
8
8
9
9
0
4
56
36
56
56
36
†† 17
††
56
36
56
36
56
36
Mo
Ma
ávka
4áMalá
Mo
Ovcá
Malá
ávka
Morávka,Ovc
naMa
Morávka,Ovc
Ovcá
ocna
na
ˇ árna
ocna
ˇ árna
toc
na
toc
. 7na
.78. . . 7
.78. . ....
77
.88. ...
7788
30 7...
30 7...
...
30 8...
...
30
30
30
308
...
30
30
...
30
...
30
12
30
30
11
13
30
30
11
12
30
30
11
12
13
30
30
12
13
30
30
13
30
30
16
30
30
30
30
16
17
30
3015
16
30
3016
17
30
30
17
3014
17
30
3017
...36
30
...
7830
7888
10
10
10
10
10
14
14
14
15
14
14
15
14
14
15
15
15
16
15
15
16
17
16
16
1730
17
8830
8810
8...
810
810
810
4á0
4á0
od
od
od
8830
8888
8830
888†
8...
910
910
911
910
911
911
9
Mo
Ovcá
vka
Ma
ávka
Ovcá
ocna
na
Mo
Ovcá
ocna
na
ávka
ocna
naod
Ovcá
ocna
na
ocna
12 ...
12
13 9
12
13
12
13
11
13
12
13
16
16
16
17
16
17
17
16
17
17
887
9
10
14
10
14
1410
14
14
15
14
14
15
15
14
15
15
14
15
15
16
14
15
16
15
16
17
15
16
1714
17
16
17
17
89 7
dana
7Mo
7ávka
77 ˇOvcá
77 ˇ.na
88 ...
99 ...
98
9
9 ...
910
911
911
† 10
†10
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
11
12
13
16
17
7
10
10
14
14
15
15
16
17
8
8
od
7
8
8
9
9
0
4
†
56
36
56
36
56
36
56
36
56
36
56
36
km
Tc
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
11
12
13
16
17
7
10
10
14
14
15
15
16
17
8
8
od
7
8
8
9
9
0
4
Ma
áHve
Mo
ávka
szda
an
ce
Hvezda
7 ...
7...
8945
8
8
911
914
10
10
11
12
13
14
1556 15
1536 16
16 16
16 † 17
17 17
17 †

6
3anHve
aan
Mo
Ma
ávka
30áHve
Malá
Mo
sce
Malá
ávka
Morávka,stanice
Hve
Morávka,stanice
scean
da
ce
Hve
Hve
da
Hve
. ce
. 7.7na
. . 7.7ocna
77
.88. ...
7788
45 7...
7845
7888
45 7...
8845
8888
45 8...
8845
87889
45
8845
8810
810
910
45
810
45836
810
910
911
45
10
910
45
10
911
45
911
45
10
911
12
45
45
10
10
11
13
45
45
10
11
12
14
45
45
12
13
14
45
45
12
13
14
15
45
45
13
14
15
45
45
14
14
15
16
45
45
15
15
16
45
45
15
15
16
17
45
4515
16
16
17
45
4516
16
17
45
45
16
17
1745
4514
17
1756
45
4517
6
6
...
...
...
...45
...
3áHve
3áHve
cean


Mo
s
vka
Ma
ávka
s
da
Mo
sce6
an
da
ávka
da
scean
da
7Mo
da
7ávka
77ˇs
77ˇ zda
8. Hvezda
8. . ....
88 ...
887
89 7
99 ...
98
9 ...
910
911
12 ...
911
12
13 9
10
12
13
1410
10
12
13
14
1410
13
14
14
15
12
14
14
15
15
13
14
15
15
16
14
15
15
16
16
14
15
16
16
17
15
16
16
17
17
15
16
17
1714
16
17
17
16
17
17
17
ce
† 8...
56
36
36
56
36
568...
56
36
Ma
á
an
8
8
8
9
9
10
10
11
12
13
14
14
15

3
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
11
12
13
16
17
10
10
14
14
15
15
16
17
8
8
od
7
8
8
9
9
4
† 10
†1014
Soe7
Ka
26
o
Karlova
a
a
S
Karlova
e
udán
Studánka,rest.Hubertus
Hube
a
Studánka,rest.Hubertus
e
u
Hube
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
...
8
...
...
8
8
8
50 8...
8
8
50
8
50 8...
8
8
50
8
50
8
8
9
50
8
508
8
9
9
50 ...
10
9
50 9
10
9
50
9
50
10
10
9
50
50
10
50
50
10
...
14
50
...
...
14
14
...
...
15
14
14
...
15
5014
14
15
16
50
5014
15
15
16
50
5015
15
16
50
5015
16
16
50
48
16
16
48
48
16
...
48 14
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
↓aa2Hube
↓aa7
↓
udán
Soe7
Ka
udán
uudán
Hube
S
e
u
udán
Hube
u
a
e
u
Hube
u
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8
9
9
9
8
10
9
9
10
10
9
10
9
10
9
10
10
10
9
10
14
10
14
14
14
14
15
14
15
15
14
15
15
16
14
15
15
16
16
14
15
16
16
15
16
16
15
16
16
16
↓aa2Hube
Ka
ova
S
udánka
es
Hube
us
8
8
8
9
9
10
10
14
15
15
16
16
↓
2
†
†
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
7
7
8
8
8
8
9
9
10
10
11
12
13
14
14
15
15
16
16
17
17

3
Ma
á
Mo
ávka
Ovcá
na
ocna
12 ... 13
16
7
10
10
14
14
15
15
16
8
8
7 8852 8...852
8
8
9
0
4 Sod
Ka
ova
udánka
8
8
99
10
10
15
↓
2
á
Mo
ávka
ce
789† 36
8568...
836
856
8
956
9
10
1036 11
11
13...
14
14
1556 15
1536 16
16 16
16† 17
17 17
17†

6nSova
56
56 14
36
36
a
ova
Ka
udánka
Karlova
Karlova
do
udánka
Studánka,dolní
pa
Studánka,dolní
do
nS
š
e
parkovište
š an
parkovište
ees
ˇHube
.Hvezda
.pa
.36
ˇ . . kov
.us
.8.56š
17
88 ...
88 7...
...
...
89 ...
810
952
...
...
9 ...
10
9†52 9
52
...14
...14
52
10...
52
14
15 14
15
...
52 15
...
52 ...
...12...
...8e 36
...
...
...
...
...
...
...
...
... 14
...
...
...
8
8
...
...
...
...
...
...
...
...
...36 ...
1nS
ppa
pr
ˇ7
pr
ˇe3 np
nka
va
udánka
o 1nS
Ka
do
udánka
ova
kov
do
pa
š
kov
do
pa
udánka
š↓
kov
pa
en
šMa
kov
do
en
škov
pa
e
kov
škov
e s56
8
8
88 ...
9 56
98
10
10
9 8
10
10
1410
15
14
15 ...
159
14
15 14
155214
Ka
ova
Spa
udánka
do
n
852
8...
999
10
14
15
8
1
56
36...
†10
56
36
36
Ka
ova
S
udánka
es
Hube
us
88
88
88
88
99
10
10
14
14
15
16
Ma
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
7
7
10
105215...11
14
14
15 15
15 16
16

6
3
udánka
do
n
pa
š 10
e
8
9
15
8
Ka á
udánka
es
Hube
us
↓ Ka
7 12
2p
Ma
áova
MoS
ávka
Ovcá
na
ocna
11 12
12 13
13 14
16 16
17 17
10
10
14
14
15
15
16 17
17
8
8 16 17
9 10
11 12 7 13 14 7 14 15888
10
8pod
8
8ede
9
9do8kov
Ka
ova
S
udánka
do
n
pa
kov
šš ee
88
99
80
14
ova
udánka
es
Hube
us
8 15 168
8
8 17
8
9
9 10
10 10
10 11 12 13 14
14 14
14 15
15 15
15 16
16 16
16 17 17
↓od
7
2
ede
36
od
36
ne
25
ede
nejede
09
od
nejede
do
od
512
25.12.09
4Ka
od
09
10
25.12.09
do
od
58
31
do
4S
10
5do
5.4.10,
10
do
od
5.4.10,
od
29
5do
31.5.10
8do
10
od
10do
31.5.10
29
29.8.10
10
do 29.8.10
o509
512
42509
10
od
31
5
10
29
10
od
ne
do
512
do
4
09
od
10
512
do
425
od
10
512
31
425
09
10
5do
31
10
do
od
5do
5831
10
4
29
10
5do
10
29
od
10
831
29
105do
831
10
10
29
8Hvezda
10
Ka
ova
S
udánka
n
pa
kov
p
8
1
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
7
7
8
8
8
9
9
10
14
15

6
3
36
ne
ede
od
25
12
09
do
5529
4do
10
od
31
5e31
10 5do
do
2912
8 do
10 13
8do
85p
8do
95do31
929
10
112010
ne
ede
od
25
12
2009
410
2010
od
29 814201014 1588 15 168 16 1788 17 8
Ka
ova
udánka
do
n
pa
kov
š 10
9
14
8
1
de
56
od
25
56
ede
od
ede
do
jede
od
512
25
429
od
09
10
12
25.12.09
do
od
09
5
31
4
10
5do
5S
10
do
4udánka
od
10
5.4.10,
od
29
810
od
10
5do
31.5.10
10
8
10
do
8
29.8.10
1031
425
10
od
31
5512
10
do
831
10
12
do
09
ede
512
4
09
od
10
512
do
425
od
10
31
425
od
09
10
31
10
do
od
5do
5
10
4
29
10
5do
8
10
29
od
10
831
29
10
5do
831
10
10
29
8
10
36
ne
ede
od
25
12
09
do
4
od
5
10
29
8
10
Ka
ova
S
es
us
9
9 10
10 10
14 14 15
15 15 16 16
↓
709
2
36
ne
ede
25
do
5eHube
4H
10
od
31
5Hve
10
do
29
8po
10
56
ede
od
25
12
09
do
5du
4e5
10
od
31
5
10
do
29
8ˇíjezdu
10
8aá305
8
8Mo
909
10
10
14
15
o
á305
spoj
á305
eaáááMa
á
a
vyc
ááMa
aeod
e
vH
Ma
eH
ada
á12
Ma
á
á
Malá
H
ada
á
Morávka,stanice
a
p
an
H
e
Hda
e10
p
po
da
edo
ˇzda
ppo
7e
du
e
n pr
po
e
7e850862
enspoje
7e850862
850862
po
n 2010
7e14
linky
25ne
n850862,
po
ee
850862
espoje
n25
850862
n25
linky
850862
e16
m850862
ne
me n5 m n5 min.
epo
áá56
Mo
aáááMa
an
e
H
e
pan
eMo
du
po
7an
n
850862
po
25
n850862
ne
5 ne
m
n25
5a
á305
áMa
epo
Ma
a
epo
áááMa
Mo
e
Mo
a
Mo
an
e
aáˇká
an
ada
ááázastávce
Mo
e2009
á
epan
H
a
da
eMo
ep
an
p
po
du
e9
eod
po
7du
da
n
e
p
po
7du
850862
n
e31
7du
850862
850862
po
7du
e
po
25
n
n
850862
po
25
25
850862
n850862
po
ee
850862
25
npo
515
ne
m
e
850862
n5 ne
m
e
n5 ne
m
n5 ne
en516
men5nejvýše
ede
od
25
12
09
5
4
10
31
5
29
8
10
36
ne
ede
od
25
12
09
do
4eda
10
od
31
5950104
10
do
29
8
10
ede
od
25
12
do
55Morávka,stanice
4H5da
2010
od
5ndu
2010
do
29
8nn22
Ka
ova
S
udánka
do
n
pa
kov
š
e
8
8e 25 nky 850862 ne9výše 5 m n 10
14
15
paáan
8
1áaáá305
spo
305
vycká
v
zas
ávce
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
p
ezdu
spo
e
7
nky
850862
spo
8
9
10
14
15
oe á1Ma
po
á 56
1
po
a
1
spoj
e
1
Ma
á
a
vyc
á
ˇká
á
Mo
a
e
v
á
á
zastávce
Ma
e
a
á
Ma
Mo
an
á
á
Malá
Mo
H
a
á
e
an
a
p
an
H
e
du
H
da
e
p
po
Hve
da
e
ˇzda
p
22
e
n
pr
po
du
ˇ
íjezdu
e
950104
po
22
e
spoje
n
22
ne
950104
linky
950104
e
5
ne
m
950104
n
ne
e
5
nejvýše
m
e
n
5
m
n
5
min.
Mo
á
a
e
H
e
da
p
e
du
po
e
22
n
950104
ne
e
5
m
n
po
a
á eáá1Ma
a
e
á
á
Ma
Mo
á
e
á
Ma
Mo
a
á
á
á
Mo
an
e
a
á
Ma
e
an
H
a
á
Mo
e
an
H
da
á
e
p
H
a
da
e
e
p
an
du
da
p
po
du
e
po
22
du
da
e
n
p
po
22
e
950104
n
22
du
n
po
ne
950104
22
ne
e
n
5
ne
m
e
950104
n
5
m
e
n
5
ne
m
n
e
5
m
n
ede
od
25
12
09
do
4
10
od
31
5
10
do
29
8
10
Hornoměstská
36
ne
ede
od
25
12
09
do
5 10
4Ma
10
od
31
5 10
do
29
8Hvezda
10
spo
305
vycká
v
zas
ávce
á
Mo
ávka
s
an
ce
p
ezdu
spo
e
7
nky
850862
spo
e
25
nky
850862
ne
výše
5
m
n
56
ede
od
25
12
09
do
5
4
od
31
5
10
do
29
8
10
o
á233
a
spoj
áspo
233
eede
á
avyc
áˇká
á
Mo
aean
e
vH
Ma
eH
ada
ázas
Ma
á
Malá
H
ada
áe
Morávka,stanice
ep
an
aH
da
H
e
du
Hda
enp
po
Hve
da
ˇzda
24
e
npr
po
du
íjezdu
ee
950104
24
espoje
n24
ne
950104
n24
linky
950104
eezdu
m950104
ne
n5nky
m 950104
n5850862
min. nespo
epo
ááMa
Mo
an
e
e
e
du
po
24
ne
e
5ˇce
m
n
3a
á233
áMa
a
á233
epo
a
epo
áááMa
Mo
á233
eaáááMa
Mo
a
aáááMa
Mo
an
eH
aod
áMa
ada
ááázastávce
Mo
e12
á
epan
H
aá
da
eMo
ep
an
du
po
du
po
24
du
da
np
po
24
24
du
npan
po
ne
950104
24
ne
npo
5 ne
m
e
950104
n5p
mp
e
npezdu
5 ne
m
n5 ne
en5
nky
spo
1305
vycká
ávce
Ma
Mo
ávka
se950104
an
ce
Hvezda
spo
eme22
22
nky
výše
525m
m nky
nnky850862
po
305
vyčká
vpan
ávce
áeááenpan
Mo
ávka
ce
Hvězda
ezdu
po
en5eenejvýše
7m77enky
po eee 25
850862ne
nevýše
vý e55 5m
vycká
vMo
zas
ávce
Ma
ááe950104
Mo
ávka
sdu
an
Hvezda
spo
nn n
56
25
09
do
5
4Ma
10
od
31
5e950104
10
do
29
8ce
10
spo
1
vycká
vvza
zas
ávce
Mo
ávka
an
ce
Hvezda
ezdu
spo
e
950104
nespo
výše
5
n
zatáčka
spo
305
vycká
v zas
zas
ávce
Ma
Mo
ávka
sdo
an
Hvezda
ezdu
spo
nky
850862
25
nky
850862
ne
výše
mm
36
ne
ede
od
25
12
09
do
5Ma
4Ma
10
od
31
5ss10
29
8Hvezda
10 pp pp
spo
233
vycká
v
ávce
á
Mo
ávka
s
an
ce
ezdu
spo
e
24
nky
950104
ne
výše
5
m
n
spo
1
vycká
v
zas
ávce
Ma
á
Mo
ávka
an
ce
Hvezda
ezdu
spo
e
22
nky
950104
ne
výše
5
m
n
spo
305
vycká
v zas
zas
ávce
Ma
Mo
ávka
s an
an
ce
ezdu
spo
7ede
nky
850862
pouobo
v za
Ma
á10Ma
Mo
ávka
an
Hvězda
ezdu
endne
22
950104
vývýše
5m
n n 850862 ne výše 5 m n
spo
233
vycká
vávce
ávce
áá
Mo
ávka
sce
ce
Hvezda
pphpezdu
eendne
ne
5mnky
m
spo
1
vycká
v
zas
ávce
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
spo
22
nky
950104
ne
výše
5
n
e ede
6
ede
uobo
jede
v1ede
sobotu
uvyčká
ede
aeede
op
p
h
dne
anky
jede
oph
an
h950104
v opracovních
h ndne
dne
hspo
dnech
hee 25
uobo
uobo
uobo
ede
ede
pHvezda
a ede
oppn
apede
o
n
dne
a ezdu
op
hn
dne
h
apo
ede
op
hspo
h
h
h
a24
onky
n
h
dne
h hne
56ede
od
25
12
09
do
5
4
od
31
5
10
do
29
8
10
cíl
spo
233
vycká
vnané
zas
ávce
Ma
á Mo
ávka
s an
ce
Hvezda
ezdu
spo
e 24
nky
950104
ne
výše
55 m
nn
spo
1
vycká
vuza
Ma
áMo
Mo
ávka
s an
ce
Hvezda
pp ppezdu
spo
e e22
nky
950104
nespo
výše
5em
nm
e
nede
†ede
a
ede
nede
jede
áunede
a
v233
eáem
anané
áˇli
anané
á
ve
uáem
státem
nané
uznané
áávce
áMa
svátky
em
ede
a†ede
áue
em
a
nané
áue
nede
em
nané
áue
áem
a
nané
eáem
nané
áunede
ueáem
ázas
233
24
nky
950104
výše
spo
305
vycká
v
zas
ávce
Ma
á
Mo
ávka
s
an
ce
Hvezda
ezdu
spo
e
7
nky
850862
e
25
nky
850862
ne
výše
5
m
n
po
vyčká
v
ávce
á
ávka
an
ce
Hvězda
ezdu
po
24
nky
950104
ne
vý
m
n
edenky
sobo
u vnezas
ede
pn acovn
acovn ch
ch dnech
dnech
ky 850862 spo e 25
850862
výše
5 mMa
n á Mo ávka s an ce Hvezda p ezdu spo e 24 nky 950104 ne výše
spo
vycká
ávce
5 nm
ede
vvv233
sobo
u
vv p
vycká
vaanTove
zas
ávce
Ma
á
Mo
ce
phnnpaháep
ezdu
spo
eeh22
ne
výše
5ede
m
ede
uznané
svá
ky
yeoáp950104
ne
výše
5spo
nVeo
ede
v1vaanTnede
sobo
ede
n
a
Na
pnVeo
Na
a
hT
e†
álince
p
aen
ahTMo
a
Veo
haTMo
áa
tarif
aede
en
TMo
ápo
vyhlášený
po
Veo
auma
an
Veolia
aea
po
aaema
as
po
noMo
oa
aanoMorava
a
non
oaep
ma
a.s..
u
eu
ma
Informace
m
ae
un
u
hHvezda
onun
p
m
un
n
un
hsmluvních
h
podm
n
npr
aeh
ˇepravních
ánen
nou
podm
h
podm
ou
ndenky
áeo
podmínkách
en
hdena
á950104
nen
ou
ou
nen
e
zver
e
nen
ˇejne
e
o
ev
ve
d
na
eacovn
nch
naednech
lince.
Veo
en
a
hTeáan
aen
an
Veo
po
áplatí
an
a
en
po
an
Veo
aan
Mo
oaan
aa
nTMo
po
oau
Mo
oan
oMo
uá
ma
aa
u
m
ae
uma
n
u
m
oaaeuma
h
p
u
m
euávka
hnon
p
m
aoaep
n
hosn
p
u
ahan
ep
podm
hon
p
m
ahaa
ep
un
podm
atarifu
ha
áep
podm
hh
nm
pahaáep
ou
podm
n
ou
eh
npa
ehep
ánen
ou
podm
eh
ee
n
áo
nen
ee
h
nen
ou
e
eo
ehehdenna
eo
nen
eeehdenjsou
na
eo
eehd
n
na
oeeh
dnna
eo
eˇny
hdnna
eh nnae ch
ede
vaham
obo
†po
ede
vaen
nede
ama
ve
sanTransport
áoaaeem
em
uznané
svá
ky
sobo
u
ede
vehp
pnvozidlech
acovn
dnech
spo
233
vycká
v zas
ávce
Ma á Mo
ávka
s an ce Hvezda p ezdu spo e 24 nky 950104 ne výše
5m
n
nky 950104
5m
n
†† ne výše
ede
v
nede
a
ve
s
á
em
uznané
svá
ky
ede
v
sobo
u
ede
v
p
acovn
ch
ede
v nede
a veá sVeo
á em
uznané
svá
kyava a s n o mace o a u a sm uvn ch p ep avn ch podm nkách sou zvednech
ede
v
nedě
a
ve
em
uznané
vá
ky
Na
nce
p
a
a
vyh
ášený
a
T
anspo
Mo
† nce p ede
ede
nede
a ve sVeo
á ema uznané
kyava a s n o mace o a u a sm uvn ch p ep avn ch podm
Na
a avvv sobo
ášený
T ansposváMo
sou ch
zve e
e neny
neny ve
ve voz
voz d
d ech
ech na
na nce
nce
u
edenkách
v p acovn
ede
p vyh
acovn
ch dnech
Na
vyh
ášený
Veo aa T
ava a s n o mace o a u a sm uvn ch p ep avn ch podm
nkách
sou zvednech
e neny ve voz d ech na nce
edeppede
vaa p avaacovn
dnech
Na nce
nce
vyhch
ášený
T anspo
ansposváMo
Mo
†
nede
a ve s Veo
á em uznané
ky ava a s n o mace o a u a sm uvn ch p ep avn ch podm nkách sou zve e neny ve voz d ech na nce
Na nce p a a vyh ášený Veo a T anspo Mo ava a s n o mace o a u a sm uvn ch p ep avn ch podm nkách sou zve e neny ve voz d ech na nce
p a nkách
a vyhsou
ášený
a Tve
anspo
Mo ava
a s n o mace o a u a sm uvn ch p ep avn ch podm nkách sou zve e neny ve voz d ech na nce
ch p ep Na
avn nce
ch podm
zveVeo
e neny
voz d ech
na nce
8
4
1000
9E 850885
Karlova
Studánka-Malá
Morávka,Ovc
ˇˇ árna
P
a
13
pros
nce
2009
850885
Karlova
Studánka-Malá
Morávka,Ovc
P
a od
od
13
pros
nce
2009
SK
I BUS
850885
Karlova
Studánka-Malá
Morávka,Ovc
ˇˇárna
árna
P
od
13
pros
nce
2009
do
11
2010
850885
Karlova
Studánka-Malá
Morávka,Ovc
árna
P aa do
od 11
13 pros
pros nce
nce 2010
2009
850885
Karlova
Studánka-Malá
Morávka,Ovc
ˇ
árna
P
a
od
13
2009
do
11
pros
nce
2010
850885 Karlova
Studánka
–
Malá
Morávka,
Ovčárna
do
11
pros
nce
2010
5
50885
850885
Karlova
850885
Karlova
Karlova
Studánka-Malá
Karlova
Studánka-Malá
Studánka-Malá
Studánka-Malá
Morávka,Ovc
Morávka,Ovc
Morávka,Ovc
Morávka,Ovc
ˇ
árna
ˇ
árna
ˇ
árna
ˇ
árna
P
a
od
P
13
a
Platí
p
od
os
Platí
13
od
nce
p
13.prosince
od
os
2009
13.prosince
nce
2009
2009
2009
rlova
885
va
Studánka-Malá
arlova
Studánka-Malá
Karlova
Studánka-Malá
Studánka-Malá
Studánka-Malá
Morávka,Ovc
Morávka,Ovc
Morávka,Ovc
Morávka,Ovc
ˇ
Morávka,Ovc
árna
ˇ
árna
ˇ
árna
ˇ
árna
ˇ
árna
P
a
P
od
a
P
13
od
a
P
p
13
od
a
os
p
13
od
nce
os
P
p
13
nce
a
2009
os
p
od
nce
os
2009
13
nce
2009
p
os
2009
nce
2009
P850885
ep avu
avu za
za šš u
u Karlova
e
Veo a
aT
T anspo
anspo
Mo ava
ava a
a ss Os
Os ava
ava Mo
Mo
avská Os
Os ava
ava V
V kov
kovˇcká
cká
3133 5
5 PSC
PSC 702
702 00
00 p
p ov
ov B
B un
un á
á Ž
Žu
u ýý kopec
kopec 23
23 e
e 554
554 716
716
320
ax 554
554
716 320
320
do
11
pros
nce
2010
Studánka-Malá
Morávka,Ovc
árna
P
a
od
13
2009
P
ep
e
Veo
Mo
avská
3133
320
ax
716
do
p11
do
os
do
nce
p11.prosince
do
os
2010
11.prosince
nce
2010
2010
2010320 ax 554 716 320
do 11
dop11
do
osp11
do
nce
osp11
nce
2010
osp11
do
nce
os
2010
nce
2010
p11
os
2010
nce
2010
cˇárna
P a avská
od 13 pros
nce
20093133 5 PSC
P
Veo
km
Tc avu
P ep
ep
avu za
za šš uu ee
Veo aa T
T anspo
anspo Mo
Mo ava
ava aa ss Os
Os ava
ava Mo
Mo avská Os
Os ava
ava V
V kov
kov cká
cká 3133 5 PSC 702
702 00
00 pp ov
ov B
B un
un áá Ž
Ž uu ýý kopec
kopec 23
23 ee 554
554 716
716 320 do
ax 11
554pros
716 320
nce 2010
6
14
1200
700
500
8 km
V obci Skály kolem Dobřečkovské
trasaskály
10A
600
8B
12
9A cíl
4
10
2
start
8
0 km
800
délka trasy (v km)
1100
cíl
1100
6
600
500
m n. m.
4
700
start
2
Skalní tabule
Švýcárna
Praděd
2
900
800
Kolem Tvrdkovské přehrady a úpatí Mirotínského vrcholu
900
Trasa Průběh trasy
4,2 km
Profil 8A
m n. m.
0 km7
trasa
Červenohorské sedlo
Firma zodpovědná za úpravu tras a kontaktní osoba 1400
Kontaky/Contacts/Kontakte
1300
Lyžařské běžecké tratě Suchá Rudná
1200
Ĕ 554 737 341, 602 760 265 (ing. Jan Peřinka), [email protected]
Tři okruhy běžeckých tras vedou na severním okraji města Břidličná
8A
1000
2 a 2,5 km
1700 trasu
Lyžařský stadiónek Suchá Rudná - nástup na turistickou
Suchá Rudná
1,6 km
1600
1500
Pod Pradědem
1100
Skalní tabule
6C Petrovka
10
2 okruhy Suchá Rudná (žlutý 2 km a červený 2,5 km)
U Barborky
1200
Švýcárna
6B Ovčárna
Ranná
m n. m.
8
1300
délka trasy (v km)
Tvrdkov
Firma zodpovědná za úpravu tras a kontaktní osoba
Kontaky/Contacts/Kontakte
SPS-STAS s. r. o. Malá Morávka
Ĕ 554 273 095, 604 997 799 (Ondřej Holub)
[email protected]
6
1400
1000
0 km
3
4
1500
8
500
2
2
1600
Petrovka
700
Červený kopec
800
Guntramovice
900
0 km
9D Běžecké trasy v okolí Horního Města
Trasy biegowe w okolicach gminy Horní Město
Cross-country trails around Horní Město
Langlaufloipen in der Umgebung Horní Město
Trasa Průběh trasy
délka trasy (v km)
Ovčárna - chata Barborka - Sporthotel Kurzovní - Praděd - Švýcárna Slatě - Petrovka - Červenohorské sedlo trasa 7
15 km
Praděd
6
Běžecké trasy v okolí Břidličné
Trasy biegowe w okolicy Břidličné
Cross-country trails around Břidličná
Langlaufloipen in der Umgebung Břidličná
1700
Pod Pradědem
4
U Barborky
2
Ovčárna
0 km
Dolní st. vleku - Červený kopec - Pekelný vrch - Dvorce - Zadní pole
- Stráž - Dolní st. vleku
14 km
trasa 5B
1000
m n. m.
Karlov, rest.
700
Guntramovice
16
800
m n. m.
500
900
Stará voda
600
1100
Morgenland
700
1200
7 10 km
trasa 6C
1000
Trasa Průběh trasy
délka trasy (v km)
Rudná - Ranná - Stará voda - Malá hvězda
m n. m.
800
6A Guntramovice
900
16
Zlatá lípa
14
Budišovka
12
Trasa Průběh trasy
trasa 5A
Guntramovice
10
Běžecké trasy v lokalitě Malá Morávka - Ovčárna
Trasy biegowe na terenie Malá Morávka - Ovčárna
Cross-country trails in the locality of Malá Morávka - Ovčárna
Langlaufloipen in der Umgebung Malá Morávka - Ovčárna
Malá hvězda
Dolní st. vleku SKI areálu v Horních Guntramovicích - Červená hora Červený kopec - Dolní st. vleku
8 km
Zadní pole
5A délka trasy (v km)
Rudná
Trasa Průběh trasy
m n. m.
8
Lyžařské stopy v okolí Suché Rudné
Ścieżki narciarskie w okolicach Suché Rudné
Cross-country trails around Suchá Rudná
Langlaufloipen in der Umgebung Suchá Rudná
600
1
900
900
start
0 km
1000
700
800
0 km
trasa 3A
11 km
1000
Ostravsko • Okolica Ostrawy •
Ostrava und Umgebung:
www.tesinske-beskydy.cz
www.karvina-info.cz
Běžecké trasy v lokalitě Malá Morávka - Karlov pod Pradědem
trasa 3C
m n. m.
600
Kamenná hora
Běžecká trasa Guntramovice
Trasa biegowa Guntramovice
Cross-country trail Guntramovice
Loipe Guntramovice
Ranná
U Školky
sedlo Hvězda
6
cíl
700
start
m n. m.
800
900
600
trasa 4K
900
2
délka trasy (v km)
Místní tréninkový okruh - FIT kolečko v nejbližším okolí
Vrbna p. Pradědem
1100
5 km
700
Vnitřní FIT okruh - parkoviště Myšák u LV - vlek obecního úřadu tábořiště Karlov - chata Soliter
2,5 km
1000
Rýmařov
1000
3A 6
3B Nová Ves - Avalanche
1100
1000
14
1100
0 km
4
6
trasa 2D
800
600
2
Firma zodpovědná za úpravu tras a kontaktní osoba
Kontaky/Contacts/Kontakte
SK Policie Olomouc
Ĕ 731 059 298, 585 391 047 (JUDr. Jan Pečínka)
[email protected]
4
700
2C 1100
4K 900
0 km
1100
www.moravskekravarsko.cz
www.regionpoodri.cz
4
Ranná
12
1000
4 km
Pekelný vrch
10
8
2. nástupní místo na trať pod vrcholem Stráň
Malá Morávka
4
U Školky
sedlo Hvězda
Bělokamenný potok
8
6
2
800
5 km
Trasa Průběh trasy
1200
Poodří - Moravské Kravařsko
• Dolina Odry - Morawskie
Krawarzsko • Odergebiet:
Těšínské Slezsko •
Śląsk Cieszyński •
Teschener Schlesien:
Trasy biegowe na terenie Malá Morávka - Karlov pod Pradědem
Cross-country trails in the locality of Malá Morávka - Karlov pod Pradědem
Langlaufloipen in der Umgebung Malá Morávka - Karlov pod Pradědem
Nad Karlovem
10
5B 6
4
Stará Ves
2
600
2
2
0 km
Nová Ves - Janovice
1100
Malá Morávka
0 km
700
0 km
trasa 4J
2B 4 km
Bělokamenný potok
800
600
900
Anenská myslivna - Malá hvězda - Hvězda nad Karlovou studánkou
a zpět
14,5 km
1300
Beskydy • Beskidy • Beskiden:
www.infocentrum.opava.cz
Die Herrichtung von Loipen verläuft unter der Unterstützung
der Mährisch-Schlesischen Region.
Karlov
8
800
1000
3C Běžecké trasy v okolí Vrbna pod Pradědem
Trasy biegowe w okolicy miejscowości Vrbno pod Pradědem
Cross-country trails around Vrbno pod Pradědem
Langlaufloipen in der Umgebung Vrbno pod Pradědem
1100
700
2 km
Pod Vápennou
m n. m.
900
0 km
900
5 km
trasa 2F
1200
trasa 2C
1. In case of injury, immediately inform
Horská služba (Alpine Service).
2. Adhere to the recommendations of Horská služba.
3. Comply with warning and information signs.
4. Do not underestimate possible weather changes.
5. Do not overestimate your own strengths and abilities.
6. Be informed of the conditions and difficulties of routes.
7. Move only along marked touring paths; in winter
on ridges according to pole markings.
8. Travel in groups of at least three persons while on a tour.
9. Wear sufficient clothing.
10. Before setting out on a tour, enter yourself
into the “Touring and Outing Log”.
Troppauer Schlesien:
www.beskydy.com
www.beskydy-valassko.cz
Avalanche
6
1200
1000
8 km
Firma zodpovědná za úpravu tras a kontaktní osoba
Kontaky/Contacts/Kontakte
SKI klub RD Rýmařov
Ĕ 775 295 599 (ing. Pavel Kolář), [email protected]
Pod Vápennou (přístupný od hotelu Kamzík) - po „kapitánské“
- směr Hvězda - U školky - přes Rannou (možná těžba dřeva) na Malou Morávku
16 km
trasa 4J
1100
1100
10
cíl
1G Nové Pole
Rýmařov
m n. m.
4J 700
Nová Ves - okruhy
délka trasy (v km)
Nová Ves - Dolní Moravice
m n. m.
Strálecký
potok, rozc.
Pod Strálkem
start
m n. m.
900
800
600
trasa 1D
1000
9,5 km
900
Nové Pole
1000
2
m n. m.
1
Rýmařov - Stará Ves
600
8
Pod Výhledy
cíl
m n. m.
start
0 km
4
700
6
trasa 1F
1100
2
800
4
Odbočka z trasy 1D z osady Nové Pole - Pod Výhledy Žďárský potok
600
Spojnice mezi trasou 1A, 1B
1D Žlutý potok
600
1F 600
1C 2A 2
2D Běžecké trasy v Nové Vsi u Rýmařova
Trasa Průběh trasy
TEN RULES FOR SAFE TRAVEL IN THE MOUNTAINS
Jeseníky • Jesioniki • Gesenke:
www.jeseniky.net
www.europraded.cz
TOURISMUS
Maintenance of cross-countra trails proceeds with assistance
of Moravian-Silesian Region.
Trasy biegowe Nová Ves
Cross-country trails at Nová Ves
Loipen bei Nová Ves
1000
trasa 1B
0 km
Mährisch-Schlesische Region liegt im östlichsten Teil der Tschechischen
Republik. Die sehr vielfältige und bunte Region hat ihren Besuchern
viel Interessantes zu bieten. Der Bezirk wird von den Gebirgen Beskydy
(Beskiden) und Jeseníky (Gesenke) umschlossen, die die wichtigsten
Winterurlaubsgebiete sind. Hier finden Sie etwa von Mitte Dezember
bis Ende März gute Wintersportbedingungen. Das breite Angebot an
Unterkünften, Pisten, Skilifts und Langlaufstrecken in den bekannten
Wintersportorten wird sie sicher nicht enttäuschen.
Auskünfte über den Tourismus finden Sie auf den Internetseiten
des Bezirks: www.kr-moravskoslezsky.cz
Nová Ves
800
0 km
Okruh v lyžařském areálu (ve Stráleckém údolí na počátku
přírodního parku Sovinecko)
500
Stará Ves
m n. m.
900
trasa 1A
1000
4
1000
700
800
700
Žďárský Potok
1100
Osvětlený okruh městským parkem na Sokolovské ulici v Rýmařově
1 km
800
Moravian-Silesian Region is located in the easternmost part of the
Czech Republic. This is a very diverse and varied region that can
offer much of interest to visitors. The territory is bordered by the
Beskydy and Jeseníky mountain ranges, which are prime areas for
winter recreation. You will find good conditions here for winter
sports roughly from the middle of December until the end of March.
The broad assortment of accommodation, ski lifts, tows and ski runs
in well-known centres will certainly not disappoint you.
You can find more tourist information at the region’s website:
www.kr-moravskoslezsky.cz
9 km
Stará Ves - horské sedlo Skřítek
trasa 1E
délka trasy (v km)
900
Okręg Morawsko-Śląski znajduje się w najdalej na wschód wysuniętej
części Republiki Czeskiej. Jest regionem bardzo zróżnicowanym,
mozaikowym, który może zaoferować wiele ciekawego dla
zwiedzających. Kraj ograniczają masywy górskie Beskidy i Jesioniki,
które są głównymi terenami rekreacji zimowej. Mniej więcej od
połowy grudnia do końca marca znajdą tu Państwo dobre warunki
dla sportów zimowych. Szeroka oferta zakwaterowania, stoków
zjazdowych, wyciągów i tras narciarskich we znanych ośrodkach
na pewno nie zawiedzie.
Informacje o ruchu turystycznym można znaleźć na stronach
internetowych kraju: www.kr-moravskoslezsky.cz
1200
Trasa Průběh trasy
1B TOURISM
Nová Ves
1E Trasy biegowe Rýmařov
Gross- country trails in Rýmařov
Langlaufloipen in Rýmařov
500
RUCH TURYSTYCZNY
Zagospodarowanie tras narciarskich dla nart biegowych jest
realizowane przy wsparciu Okręgu Morawsko-Ślaski.
1. W razie wypadku trzeba natychmiast zawiadomić
Służbę Górską (Horská služba).
2. Dotrzymywać poleceń Służby Górskiej.
3. Kierować się znakami informacyjnami i ostrzegawczymi.
4. Nie lekceważyć możliwych zmian pogody.
5. Nie przeceniać swoich sił i zdolności.
Lyžařské běžecké tratě - Rýmařov
700
Fläche: . .......................................................................................... 5 427 km2
Einwohnerzahl: ...........................................................................1 249 897
Anzahl der Gemeinden: . ...................................299, davon 40 Städte
Einwohnerreichste Stadt: ....................Ostrava, 316 700 Einwohner
Höchster Punkt: .......................... Praděd (Altvater), 1 492 m ü. d. M.
Tiefster Punkt:
................... Zusammenfluss von Oder und Olše, 195 m ü. d. M.
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BEZPIECZNEGO
PORUSZANIA SIĘ W GÓRACH
Moravskoslezský kraj se nachází v nejvýchodnější části České
republiky. Jedná se o region velice pestrý a různorodý, který může
návštěvníkům nabídnout mnoho zajímavého. Území ohraničují
pohoří Beskydy a Jeseníky, která jsou hlavními oblastmi zimní
rekrace. Zde najdete dobré podmínky pro zimní sporty zhruba
od půlky prosince do konce března. Široká nabídka ubytování,
Informace k jednotlivým turistickým oblastem:
Informacje o pojedyńczych obszarach turystycznych:
Information about particular tourist areas:
Informationen über die einzelnen Touristengebiete:
Area: ............................................................................................... 5 427 km
Population: ...................................................................................1 249 897
Number of towns: ......................................299, of which 40 are cities
City with the largest number of inhabitants:
...............................................................Ostrava, 316 700 inhabitants
Highest elevation point: .............Praděd, 1 492 m above sea level
Lowest elevation point: . ...........................................................................
...confluence of the Odra and Olše Rivers, 195 m above sea level
sedlo Hvězda
V případě úrazu informujte neprodleně Horskou službu.
Dodržujte doporučení Horské služby.
Řiďte se výstražnými a informačními značkami.
Nepodceňujte možné změny počasí.
Nepřeceňujte své síly a schopnosti.
Informujte se o podmínkách a náročnosti túry.
Pohybujte se jen po vyznačených turistických cestách,
v zimě na hřebenech podle tyčového značení.
8. Na túru choďte ve skupině nejméně tří osob.
9. Vybavte se dostatečným oblečením.
10. Před odchodem na túru se zapište do „Knihy vycházek a túr“.
HAUPTDATEN
2
Anenská myslivna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BASIC FACTS
Malá hvězda
DESATERO BEZPEČNÉHO POHYBU V HORÁCH
TURISTICKÝ RUCH
900
Powierzchnia: . ............................................................................ 5 427 km
Ilość obywateli: . .........................................................................1 249 897
Ilość gmin: . .............................................................. 299, w tym 40 miast
Najludniejsza gmina: . ............................ Ostrava, 316 700 obywateli
Najwyżej położony punkt:
.................................................... Pradziad (Praděd), 1 492 m n.p.m.
Najniżej położony punkt:
..........................................ujście rzeki Olzy do Odry, 195 m n.p.m.
2
Úprava lyžařských běžeckých tras probíhá za podpory
Moravskoslezského kraje.
1A PODSTAWOWE FAKTY
jeseniky in der Loipe
Mährisch-Schlesische Region
Malá hvězda
Rozloha: ......................................................................................5 427 km
Počet obyvatel: ........................................................................ 1 249 897
Počet obcí: ............................................................. 299, z toho 40 měst
Obec s největším počtem obyvatel:
. ....................................................................Ostrava, 316 700 obyvatel
Nejvýše položený bod: ................................. Praděd, 1 492 m n. m.
Nejníže položený bod:
............................................. soutok řek Odry a Olše, 195 m n. m.
2
jeseniky mountains Cross-Country
Skiing – Moravian-Silesian Region
Anenská myslivna
ZÁKLADNÍ FAKTA
6. Zaznajomić się z warunkami i stopniem trudności szlaku.
7. Poruszać się wyłącznie po znakowanych
szlakach turystycznych, w zimie na grzbietach
górskich wzdłuż znakowania tyczkami.
8. Wychodzić na trasy w grupie co najmniej trzech osób.
9. Zabrać ze sobą odpowiednie ubranie, też zapasowe.
10. Przed wyruszeniem na szlak wpisać się do tzw.
Księgi Wycieczek - „Kniha vycházek a túr“.
jesioniky na biegówkach
Okręg Morawsko-Śląski
m n. m.
sjezdovek, vleků a lyžařských tras ve známých střediscích vás určitě
nezklame.
Informace o cestovním ruchu naleznete na webových stránkách
kraje: www.kr-moravskoslezsky.cz
Jeseníky na běžkách
Moravskoslezský kraj
306
306
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
10
10
57
57
171010 ......
......... ......... ...
17
170808C8
......... ......... ...
17
......
170505 ......
......... ......... ...
17
16
58
...
......... ...... ...
16 58 ......
165555 ......
......... ......... ...
16
165353 ......
......... ......... ...
16
165151B3
......... ......... ...
16
......
164545 ......
......... ......... ...
16
16
39
......... ......... ...
16 39 ......
......... ......... ... 〈 〈 ......
163737 ......
......... ......... ...
16
......... ......... ...  A7
......
163535 ......
...
...
...... ...... ...
16
16
33
......... ......... ...
16 33 ......
163131 ......
......... ......... ...
16
162828 ......
......... ......... ...
16
162222F2
...
...
...... ...... ...
16
......
162121 ......
......... ......... ...
16
161717 ......
......... ......... ...
16
......... ......... ... 〈 〈 ......
161414 ......
...
...
...... ...... ...
16
161212E4
......... ......... ...
16
......
161010 ......
......... ......... ...
16
160808 ......
......... ......... ...
16
160707 ......
......... ......... ...
16
160505H5
......... ......... ...
16
......
160404 ......
......... ......... ...
16
160202 ......
......... ......... ...
16
160000 ......
......... ......... ...
16
155757 ......
......... ......... ...
15
155454C2
......... ......... ...
15
......
155151 ......
......... ......... ...
15
15
49
...
57...... ...
...57
15 49 ......
154545 ......
...994545......... ...
15
153030 ......
...993030......... ...
15
Ośrodk nformacy ne
nformat onszentren
um esen ky com
n......ormačn
......rum
......
...... ......cen
... 71
Ho
793
...... ......
......čov
......ce ...
......
...... um
...... ...... [email protected]
n......
ocen
cz
... ...
...
... ...ho cov
... ... ... ... ...
... ...... ...... ...... ......
n...
ormačn cen rum
...... ...... ...... ...... ......
obecn
ázně 790 61
...... L pová
...... ......ú ad
......
......396
...... cz......
...... ......
www
pova......azne
...
...
...
...
...
... ... ... ... ...
......rum
......
...... ......cen
n......
ormačn
...... ...... ...... ...... ......
Bez
učova
144
Z
a
é...Ho y 793 76
...... ...... ...... ...... ...
... www z a eho y cz
muzeum
cz
...... y ...
...... ...... @z
......a eho
...... ...... ...... ...... ......
......rum
......a kn hovna
...... ......cen
n......ormačn
...... ...... 25
...... ny 788 15
...... Ve......
Lázeňská
ké
Los
...
...
...
...
... ... ... ... ......
...
...
n......o os......
ny@......
os ny
cz
www
os ny cz
... ...
...... ...... ...... ...... ......
n......ormačn
......rum
......e ek rárny D ouhé S ráně
...... ......cen
...... ......nad Desnou 788 12
......ho......
...... Loučná
Re
ce 75
...
...
...
...
... ... ... ......
n...
[email protected]
...... www
......
...... ene go s cz
...... go
...... s cz
...... ...... ...... ...... ......
...
...
n......ormačn
cen
rum
...
... ... ... ......př měs ském muzeu
... 795 01
...... ...
...... ...
nám
M... u...6... Rýma
ov
... ...... ...... ...... ......
n...
o@
yma
ov
cz
www
yma ov cz
...... ...... ...... ...... ......
...... ...... ...... ...... ......
n......ormačn
...... sko
......
...... ......s řed
Os
...... 25
...... ......
...... užná
...... 788
...... ...... cz
......os ......
......
ou
[email protected]
...... ...... ...... ...... ......
...
...
...
...
... ...... cen rum
... ... ...n ormačn
Lázeňské
...... ...... ...... ...... ......
& 603 795 709
& 554 644 134
& 584 452 200
& 584 425 329
HS pro oblast Jeseníky
HS Červenohorské sedlo
HS Dolní Morava
HS Karlov
HS Ovčárna
HS Ramzová
HS Skřítek (so + ne)
HS Velké vrbno (so + ne)
e-mail: [email protected], www.jeseniky-praded.cz,
Pohotovostní telefon Emergency phone & 583 248 361
& 583 235 091
& 554 212 381
& 583 230 072
B4 P essn zova 12 99 esen k 790 27
n ocen [email protected] essn z cz www p essn z cz
& 584 491 470
Měs ské n ormačn cen rum Brun á
G8 náměs M u 7 B un á 792 01
m [email protected] un a cz www b un a m c cz
& 554 713 099
& 554 772 004
Tur s cké n ormačn cen rum
esen cká V bno pod P adědem 793 26
n o@ esen ky p aded cz www esen ky p aded cz
& 554 751 585
& 583 295 111
& 583 295 111
& 465 634 139
& 554 273 112
& 554 779 020
& 583 230 075
& 583 237 104
& 583 294 110
www.jeseniky.org
Telefon alarmowy
Bereitsschaftstelefon
& +420 602 666 603
www.kr-moravskoslezsky.cz
Vaše přání a stížnosti týkající se úpravy lyžařských běžeckých tras
posílejte na:
Prosimy o wysyłanie Państwa propozycji albo skarg ws.
zagospodarowania tras narciarskich dla nart biegowych pod adres:
Please email your requests and complaints of cross-country trails
to address:
Ihre Wünsche und Beschwerde, die die Herrichtung von Skipisten und
Loipen betreffen, senden Sie auf die Email-Adresse:
[email protected]
JESENÍKY na běžkách
Tur s cké n ormačn cen rum
E6 Ka ova S udánka 793 24
n o@ esen ky p aded cz www esen ky p aded cz
D7
Horská služba Stacja ratunkowa GOPR
Mountain Rescue Service Bergrettungsdienst
1 : 60 000
Vydal: Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: +420 595 622 222
e-mail: [email protected], www.kr-moravskoslezsky.cz
Zpracoval: SHOCart, spol. s r. o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice, tel.: 577 687 204, www.shocart.cz
Překlady: M. Lanc, P. Tapper, G. Brehmer
Vytiskl: Česká Unigrafie, a. s.
Vydáno: 2009
© Cartography: , spol. s r. o., 2009
Zakázka č.: 4993
Veškeré reprodukce map nebo jejich částí jakoukoliv formou jsou možné pouze s předchozím písemným souhlasem vydavatele.
Download

Jeseníky 1