webové stránky
e-shopy
SEO
IT poradenství
projekty na míru
internetový marketing
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9
500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175
DIČ: CZ27530175
www.cofis.cz
„Vaše vize, naše řešení.“
Společnost COFIS CZ, s.r.o. je pro své zákazníky
níky spolehlivým a d
dlouhodobým partnerem
poskytujícím aktuální, kvalitní a relevantní služby v oblasti internetového marketingu,
webových aplikací na míru a IT poradenství.
Další informace můžete nalézt také na našich
šich webových sstránkách www.cofis.cz.
Vybrané reference
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
„Vaše vize, naše řešení.“
Obsah katalogu
Vybrané referen
ence ........................
......................................................................................................... 2
Co od nás získáte
zí
...................
................................................................................................................ 4
Na co
o jsme
js
hrdíí ...............
....................................................................................................................... 4
1. Poradenství a optim
optimalizace IT procesů ........................................................................................ 5
1.1. MY-OFFICE
CE.cz ............................................................................................................................ 5
1. 2. Smart
art Business Solution ........................................................................................................... 6
2. Rozsáh
áhlé webové aplikace a projekty ........................................................................................ 7
2.1.
2
1 Řešení pro firmy ......................................................................................................................... 7
2.2. Zákaznické projekty na míru ................................................................................................... 8
3. Internetové stránky ......................................................................................................................... 9
4. Elektronické obchody ....................................................................................................................
.....................
11
5. Marketing na Internetu ...................................................................................................................
......................
13
5.1. Reklamní PPC kampaně .........................................................................................................
.......................
13
5.2. Propagace na sociálních sítích ..............................................................................................
......................
13
5.3. Optimalizace pro vyhledávače .............................................................................................
........................
14
5.4. Zbožové srovnávače ...............................................................................................................
........................
14
Kontakty ...............................................................................................................................................
.........................
15
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
3
„Vaše vize, naše řešení.“
Co od nás získáte
• Na míru vytvořený kvalitní produkt - tuctové šablonové řešení není
ení to, co chceme klientům
nabízet
• Plnohodnotnou administraci na správu obsahu webových
ch stránek
• Základní optimalizaci pro vyhledávače a odbornou po
pomoc s propagací
cí na Internetu
• Osobní přístup a rychlou práci – řada našich klientů
ů je časově zaneprázdněna,
zaneprázd
proto máme
vytvořené postupy, jak celý projekt vyřešit rychle
e a bez zbytečných schůzek.
Vše je o vzájemné domluvě a Vašich potřebác
ách.
• Rozumnou cenu – nejsme nejlevnější na trhu,
u, ale naše práce nás baví a má svoji cenu
• Splátkový kalendářř v případě, že Vám to
o bude více vyhov
vyhovovat
• Do budoucna se staneme Vašimi partnery
ery v podnikání
Na co jsme hrdí
• Za správu webových stránek nám
m nic neplatíte, veškeré úpravy na webu si můžete dělat
sami. Pokud jste však časově vytíženi,
ženi, rádi Vám obstaráme i tyto služby.
• Webové stránky budou Vaším ma
ajetkem. Nesp
plníme-li co jsme slíbili, nebudeme Vám dělat
problémy při odchodu od nás (nicméně
nicméně pěvn
pěvně věříme, že se to nestane)
• Celkově Vám zpřehledníme navigaci
avigaci a orie
orientaci na webu, aby se zákazník dostal k infor macím, které mu chcete sdělit.
• Projekty vyvíjíme na běžně rozšířených
ířených technologiích
tech
(PHP, mySQL, jQuery).
Dodržujeme standardy, naše produkty
rodukty spus
spustíte snadno kdekoliv.
• Využíváme statistiky návštěvnosti (Google
e Analytics) a díky tomu dokážeme zhodnotit,
co na webu funguje a co ne.
• Máme rádi náročné klienty, kteří
teří ví, že v dn
dnešní době mít kvalitní internetovou prezentaci,
je stejně důležité, jako kdysi býtt v telefonním seznamu.
• Každé z našich řešení je optimalizováno
alizováno zákl
základně pro přístup z mobilních zařízení
(telefon, tablet).
4
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
„Vaše vize, naše řešení.“
1. Poradenství a optimalizace IT procesů
Specializujeme se na strategické IT partnerství. Záka
ákazníkům navrhneme a zrealizujeme
nástroje jak efektivněji využívatt informační systém
systémy a IT obecně. Naše řešení šetří čas
a náklady, a výstupy z něj mohou zákazníci dá
dále prodávat jako přidanou hodnotu svým
odběratelům. Snažíme se stavět na dlouhodo
dlouhodobé spolupráci.
1.1. MY-OFFICE.cz
lužba MY-OFFICE.cz
mobilní kancelářř budoucnosti. Vše potřebné pro efektivní chod firmy na jednom místě. Jednotlivé části systému jsou dostupné online odkudkoliv a kdykoliv.. D
Díky www.my-office.cz jste v kanceláři ihned a to pomocí mobilního telefonu, tabletu
un
nebo notebooku.
• Chytré mini-aplikace „COFIS Smart Business Solutions“
• Hostované informační systémy
• Sdílené dokumenty
• Synchronizace emailů, kalendáře a kontaktů
• Zálohování dat
• VoIP
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
5
„Vaše vize, naše řešení.“
1.2. COFIS Smart Business Solution
Soubor mini-aplikací pro firemní klientelu. Představuje chytré řeše
řešeníí pro optimalizaci pracovních procesů ve Vaší společnosti. Jednotlivé aplikace jsou
sou přístupné přes zabezpečené
webové rozhraní a fungují jako samostatné funkční moduly integrované do webového
w
rozhraní MY-OFFICE.cz.
Druhou možností je jejich implementace jako nástavbu na stávajíc
stávající informační systém
pro zkvalitnění a rozšíření jeho funkcí. Veškeré
ré námi připravené miniaplikace jsou plně
online a lze s nimi tedy pracovat i mimo kancelář,
ancelář, což Vám umožní
u
mít neustále detailní
přehled o probíhajících pracovních procesech
cesech ve Vaší spo
společnosti.
• Hromadné odesílání emailů
• Průzkum spokojenosti
• Reakce na nabídku
• Automaticky generované výstupy
stupy z informa
informačních systémů
• Vnitropodnikové nákupy
• Systém na rezervaci zdrojů
• Inteligentní tabulky
• Poznámkový systém
6
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
„Vaše vize, naše řešení.“
2. Rozsáhlé webové aplikace a projekty
Projektová řešení představují rozsáhlé
áhlé portály nebo firemní aplikace s napojením na informační systémy. Aplikace nahrazující
hrazující lidskou práci
prá počítačem, které šetří čas a peníze,
a mohou přinášet firmě další zis
zisky.
2.1. Řešení pro firmy
Retailová řešení
ení pro firemní kliente
klientelu vyvinutá naší společností ve spolupráci s vybranými
partnery.
Systém
stém na správu materiálových
ma
certifikátů pro obchodní společnosti a/nebo výrobce.
Certifikáty jsou přijím
přijímány v elektronické podobě a distribuovány jednotlivým zákazníkům
(odběratelům).
m).
Systém
tém CERSTOR denně automaticky stahuje a ukládá data z informačního systému
provozovatele. Zároveň automaticky zpracovává emailem přijaté materiálové certifikápro
ty (PDF, JPG, PNG, TIF, ZIP). Všechna přijatá data denně setřídí a uloží k dalšímu zpracování. Systém generuje denní statistiky provozu a upomínky na zodpovědné osoby.
Správce
ávce pohledávek
k - evidu
iduje aktuální pohledávky společnosti a podle nastavených
plánů automaticky upomí
upomíná dlužníky.
Systém obsahuje
uje k
kromě jiného tiskové sestavy, možnost počítání úroků a rozhraní pro call
centrum..
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
7
„Vaše vize, naše řešení.“
2.2. Zákaznické projekty na míru
ru.
Projekty lze propojit s interními i externími informačními systémy a naplno tak využívat
využíva
možností moderních technologií.
Portálové aplikace jsou vytvářeny dle specifi
ecifikace zákazníka
zákazníka. Při jejich tvorbě se řídíme
heslem „nic není nemožné“.
Reference
www.dopravci-sobe.cz
vnitropodnikový objednávkový systém
8
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
„Vaše vize, naše řešení.“
3. Internetové stránky
Webové stránky a prezentace firmy na Internetu nabízené v několika variantách
podle rozsahu. S designem a funkcemi
nkcemi na míru, vče
včetně podpory mobilních zařízení.
Reference
www.nopo.cz
www.praskateckapekarna.cz
www.919.cz
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
9
„Vaše vize, naše řešení.“
Reference
www.uzitecneseminare.cz
www.m-gruppe.cz
www.mirra.cz
www.nabytek-polo.cz
10
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
„Vaše vize, naše řešení.“
4. Elektronické obchody
Elektronické obchody (eshopy) jsou
u moderním způsob
způsobem prodeje zboží přes Internet, který
umožňuje nabízet vaše zboží nepř
epřetržitě 24 hodin denně,
d
7 dní v týdnu
• možnost více jazykových mutací a více měn
• napojení do porovnávačů
čů zbožíí (např. www
ww.zbozi.cz nebo heureka.cz)
• možnost propojení s účetním, informačním
informační nebo skladovým systémem
• věrnostní zákaznické
ké systémy, slevové akce
• platební brány (bankovní aplikace
aplikace, platební karty, PayPal a další)
• automaticky
y generované výstupy
výstup v XML, nebo PDF
Reference
www.ms-protetik.cz
www.bazen-obchod.cz
www.velvetsound.net.cz
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
11
„Vaše vize, naše řešení.“
Reference
www.elplasthk.cz
www.altradbaumann.cz
www.kondom.cz
www.autojh.cz
12
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
„Vaše vize, naše řešení.“
5. Marketing na Internetu
nalezení nových zákazníků a zviditelnění značky, produktu nebo celého webu slouží
internetový marketing. Proč používat
oužívat internetový m
marketing? Webové stránky slouží jako
prezentace vašich produktů a služeb. Čím více n
návštěvníků na Vaše stránky přijde, tím větší
je šance, že se z některých z nich stanou Vaši zzákazníci, kteří vás nakoupí nebo investují svoje
peníze.
5.1. Reklamní PPC kampaně
• Vedení a optimalizace PPC (platba za klik) reklam
reklamních kampaní
(Sklik, AdWords, Facebook)
• Kampaň osloví potenciální zákazn
níky ve chvíli, kdy
k hledají konkrétní službu,
nebo produkt pomocí internetového
vého vyhledáv
vyhledávače
• Návrh a tvorba reklamní grafiky (bannerů)
5.2. Propagace na sociálních sítích
• Moderní forma
a propagace a levné
né seznámení potenciálních klientů s Vaší značkou
• Správa a vedení firemního pro
profilu na sociálních sítích:
• Propojeníí sociá
ociálních sítí s webem (přihlášení zákazníka, diskuze, výpis aktualit apod.)
• Poradenstv
enstvíí internetové komunikace s návštěvníky webových stránek
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
13
„Vaše vize, naše řešení.“
5.3. Optimalizace pro vyhledávače
Máte web a chcete zvýšit jeho návštěvnost? Nebo máte esho
shop a rádi byste měli více
objednávek? Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je způsob,
ůsob, jak toho dosáhnout. Dobře
optimalizované stránky se v internetových vyhledávačích
čích (Seznam, Google, Bin
Bing a další)
umísťují na předních pozicích. Dobře provedená optimalizace zajistí, že se ve výsledcích
vyhledávání Vaše stránky zobrazí před stránkami
mi konkurentů.
k
Nabízíme optimalizace pro fulltextové vyhle
hledávače s garan
rancí domluvených výsledků
a pozic na zvolená klíčová slova. Pokud nedosáhneme na domluvené pozice, nic nám
neplatíte.
5.4. Zbožové srovnávače
Zbožové srovnávače (Zboží.cz, Heureka.cz,
ureka.cz, Google Nákupy a další) jsou místem, kde
lidé hledají konkrétní zboží a porovnáv
vají jeho ceny v různých eshopech. Tento prodejní
kanál je z pohledu eshopu velmi důležitý
itý, protože přivád
vádí zákazníky, kteří chtějí danou
věc koupit a utratit za ni své peníze.
• Registrace do zbožových srovnávačů a jejich
ch propojení s eshope
eshopem
• Vedení reklamní kampaně, optimalizace nákladů
adů
• Statistiky návštěvnosti ze zbožových srovnávačů
14
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
„Vaše vize, naše řešení.“
Kontakty
Kancelář Hradec Králové
COFIS CZ, s.r.o.
Kollárova 1115/3
500 02 Hradec Králové
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
web: www.cofis.cz
GPS: N 50°12.84497‘,
97‘, E 15°48.85085‘
Sídlo (kontaktní adresa)
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9
500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175
DIČ: CZ27530175
vedeno Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C
C, vložka 24336
COFIS CZ, s.r.o.
Ve Stromovce 644/9, 500 11 Hradec Králové
IČ: 27530175, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24336.
www.cofis.cz
tel.: +420 491 610 155
email: [email protected]
15
„Kvalita je to,
když se vrací zákazník
a ne zboží.“
W. Edwards Deming
Download

katalog webových služeb ke stažení