AIDA64 Extreme
Uživatelská příručka
v 1.2
30. 07. 2014.
AIDA64 Extreme je vyvíjen společností FinalWire s.r.o.
Copyright © 1995 - 2014 FinalWire s.r.o.
Tento dokument byl vytvořen společností ABSEIRA s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
Copyright © 2010 - 2014 ABSEIRA s.r.o.
Názvy skutečných společností a produktů zde uvedených mohou být ochrannými známkami jejich
příslušných vlastníků.
AIDA64 Extreme
Obsah
OBSAH
Úvod.................................................................................................................................................... 4
1
1.1
Požadavky na systém .................................................................................................................... 4
1.2
Uživatelské rozhraní ....................................................................................................................... 5
Nastavení ........................................................................................................................................... 6
2
2.1
Jazyk .............................................................................................................................................. 6
2.2
Všeobecné ..................................................................................................................................... 7
2.2.1
Obecné ...................................................................................................................................... 7
2.2.2
NetUpdate ................................................................................................................................. 8
2.3
Vzhled ............................................................................................................................................ 9
2.4
Stabilita .........................................................................................................................................11
2.5
Zpráva ..........................................................................................................................................14
2.5.1
Soubor se zprávou ..................................................................................................................16
2.5.2
Vzhled zprávy..........................................................................................................................17
2.5.3
Poznámky ...............................................................................................................................17
2.6
2.6.1
E-mail ...........................................................................................................................................18
SMTP ......................................................................................................................................18
2.7
Přehled .........................................................................................................................................19
2.8
Filtrování obsahu ..........................................................................................................................19
2.9
Zákaznické komponenty ..............................................................................................................20
2.10
Sledování hardware .....................................................................................................................20
2.10.1
Četnost aktualizací ..................................................................................................................22
2.10.2
Ikony snímačů .........................................................................................................................22
2.10.3
OSD ........................................................................................................................................23
2.10.4
Miniaplikace na plochu ............................................................................................................24
2.10.5
LCD .........................................................................................................................................25
2.10.6
SensorPanel............................................................................................................................26
2.10.7
Protokolování ..........................................................................................................................27
2.10.8
Externí aplikace.......................................................................................................................28
1
AIDA64 Extreme
Obsah
2.10.9
Chybové hlášení .....................................................................................................................31
2.10.10
Oprava ....................................................................................................................................32
3
Zobrazit ............................................................................................................................................33
4
Zpráva ...............................................................................................................................................34
Asistent zpráv ...............................................................................................................................34
4.1
4.1.1
Profily zpráv ............................................................................................................................34
4.1.2
Formát zprávy .........................................................................................................................35
4.2
Rychlá zpráva...............................................................................................................................35
4.3
Odeslat zprávu firmě FinalWire ....................................................................................................36
4.4
Náhled sestavy .............................................................................................................................36
5
Oblíbené ...........................................................................................................................................37
6
Nástroje ............................................................................................................................................38
6.1
Benchmark disku ..........................................................................................................................38
6.2
Benchmark cache a paměti..........................................................................................................39
6.3
Benchmark GPGPU .....................................................................................................................40
6.3.1
Uživatelské rozhraní panelu benchmark GPGPU ...................................................................42
6.4
Diagnostiky monitoru ....................................................................................................................43
6.5
Test stability systému ...................................................................................................................45
6.6
AIDA64 CPUID .............................................................................................................................45
Nápověda .........................................................................................................................................46
7
7.1
AIDA64 Nápověda .......................................................................................................................46
7.2
AIDA64 Online..............................................................................................................................46
7.3
AIDA64 Fórum..............................................................................................................................47
7.4
Kontakt .........................................................................................................................................47
7.5
Licence .........................................................................................................................................48
7.6
Proměnné .....................................................................................................................................48
7.7
Zadejte kód Product Key, Informace o licenci ..............................................................................49
7.7.1
7.8
Ztracený Registrační klíč ........................................................................................................49
Kontrola aktualizací ......................................................................................................................50
2
AIDA64 Extreme
7.9
O aplikaci......................................................................................................................................50
Nabídka stránky...............................................................................................................................51
8
9
Obsah
8.1
Počítač .........................................................................................................................................51
8.2
Základní deska .............................................................................................................................52
8.3
Operační sístém ...........................................................................................................................54
8.4
Server ...........................................................................................................................................55
8.5
Zobrazení .....................................................................................................................................56
8.6
Multimédia ....................................................................................................................................57
8.7
Nosiče dat ....................................................................................................................................58
8.8
Síť .................................................................................................................................................60
8.9
DirectX ..........................................................................................................................................61
8.10
Hardware ......................................................................................................................................62
8.11
Software .......................................................................................................................................63
8.12
Bezpečnost...................................................................................................................................64
8.13
Konfigurace ..................................................................................................................................65
8.14
Databáze ......................................................................................................................................66
8.15
Benchmark ...................................................................................................................................66
Kontakt .............................................................................................................................................68
3
Úvod
AIDA64 Extreme
1 ÚVOD
Nástroj AIDA64 Extreme, založený na oceněném enginu AIDA, je předním řešením pro poskytování
systémových informací, diagnostiku a benchmarky pro nadšence do PC. Poskytuje vyčerpávající analýzu
počítače, benchmarky optimalizované pro nejnovější technologie a pokročilý monitoring a diagnostiku
hardwaru.
Software můžete v domácím prostředí snadno nasadit podle instrukcí, které najdete v Příručce k nasazení
dostupné na našich webových stránkách.
POŽADAVKY NA SYSTÉM
1.1
Operační systémy:





Windows 95/98/Me
Windows NT4/2000
Windows XP
Windows PE
Windows Server 2003





Windows Vista
Windows Server 2008
Windows 7
Windows Server 2008 R2
Windows 8



Windows 8.1
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Procesor: Intel Pentium nebo novější
Paměť: 32 MB nebo více (nebo 128 MB, příp. vice pro spuštění benchmarků)
Potřebná kapacita na pevném disku: 40 MB
Systém AIDA64 je zcela nezávislý na dodavateli a je kompatibilní se všemi počítači běžícími na platformách
pro 32-bitové a 64-bitové operační systémy Microsoft Windows.
4
Úvod
AIDA64 Extreme
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
1.2
Hlavní funkce systému AIDA64 jsou přístupné z lišty Nabídka. Pod lištou Nabídka, najdeme panel nástrojů,
pomocí kterého je možné procházet jednotlivé stránky. V levém sloupci pod panelem nástrojů se nachází
nabídka Stránka, která zobrazí seznam hardwarových a softwarových kategorií. V pravé části se pak
zobrazující podrobnosti o vybrané komponentě.
Nabídka Stránka je seskupena do následujících kategorií:





Počítač
Základní deska
Operační systém
Server
Zobrazení





Multimédia
Nosiče dat
Síť
DirectX
Hardware





Software
Bezpečnost
Konfigurace
Databáze
Benchmark
Informační okno zobrazí konkrétní informace týkající se každé jednotlivé kategorie z nabídky Stránka. Kliknutí
pravým tlačítkem myši na jakoukoliv položku zkopíruje související stránku informací do schránky.
5
Nastavení
AIDA64 Extreme
2 NASTAVENÍ
Okno „Nastavení” lze otevřít z nabídky Soubor. V levém horním rohu okna je vyhledávací pole, které nám
pomáhá najít výsledky ve stromové struktuře. Vyhledávač zobrazí seznam nalezených stránek, jejichž titulek
nebo obsah obsahuje hledaný výraz.
2.1
JAZYK
První stránka v okně „Nastavení” zobrazuje všechny dostupné jazyky uživatelského rozhraní. Jazyk
uživatelského rozhraní lze změnit výběrem požadovaného jazyka ze seznamu a poté stisknutím tlačítka "OK".
Nicméně aby bylo zajištěno, že všechny prvky uživatelského rozhraní jsou aktualizovány a zobrazeny správně,
je doporučeno restartovat systém AIDA64 po změně jazyka uživatelského rozhraní. Systém AIDA64 v
současné době podporuje více než 35 jazyků, ale některé moduly - například CPUID panel, paměťové
benchmarky a diagnostika monitoru - jsou k dispozici pouze v angličtině.
6
AIDA64 Extreme
2.2
Nastavení
VŠEOBECNÉ
Na kartě Všeobecné můžeme najít obecné nastavení systému AIDA64. Například můžeme definovat, jakým
způsobem se software spustí nebo jak často bude vyhledávat aktualizace softwaru.
2.2.1
OBECNÉ
Všeobecné AIDA64 v ovládacích panelech
Pomocí této volby můžeme zobrazit ikonu AIDA64 v Ovládacích panelech systému Windows, takže můžeme
spustit systém AIDA64 přímo z Ovládacího panelu.
Nahrát AIDA64 při spuštění Windows
Při zapnutí této volby bude systém AIDA64 automaticky načten při spuštění systému Windows.
Všeobecné spouštěcí obrazovku AIDA64 při spuštění
Při zapnutí této volby se zobrazí úvodní obrazovka AIDA64 při spuštění softwaru.
Tlačítko "Minimalizovat" minimalizuje hlavní okno do oznamovací oblasti
Tato volba změní výchozí chování tlačítka „Minimalizovat” na zavření hlavního okna systému AIDA64 do
systémové lišty (místo hlavního panelu).
Tlačítko "zavřít" minimalizuje hlavní okno do oznamovací oblasti
Tato volba změní výchozí chování tlačítka „zavřít” na zavření hlavního okna systému AIDA64 do systémové
lišty.
Styl Ikon
Pokud je tato možnost nastavena na systém Windows XP nebo Windows 7, příslušné ikony 32-bitového alpha
kanálu (ve stylu Windows XP nebo Windows 7) se zobrazí v systému Windows XP a novějších operačních
systémů. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je alespoň jeden ze souborů AIDA_ICONSXP.DLL
nebo AIDA_ICONS7.DLL přítomný.
7
Nastavení
AIDA64 Extreme
Při spuštění AIDA64
Pomocí této volby můžeme nastavit chování hlavního okna systému AIDA64 po startu.
2.2.2
NETUPDATE
Kontrola aktualizací
Zde můžeme nastavit, jak často chceme, aby systém AIDA64 vyhledával aktualizace. Plně automatizovaná
on-line aktualizace je k dispozici pouze tehdy, pokud je systém AIDA64 aktivován pomocí platného kódu (Klíč
produktu) a pouze do uplynutí podporované doby. Během zkušební doby je to 30 dní - nebo je-li systém
AIDA64 aktivován s ne autentickým klíčem (Klíč produktu) - poté je odesláno pouze oznámení o nových
aktualizacích produktů. V takovém okamžiku je vyžadována i aktualizace příručky software.
Dostupné volby jsou:




Nikdy
Jednou denně
Jednou týdně
Jednou měsíčně
Typy aktualizace
Tato volba může být použita k výběru, které aktualizace chcete použít. Nedoporučuje se používat betaverze
pro systém AIDA64 Engineer. Stabilní aktualizace se uvolňují přibližně 5krát za rok.
Dostupné volby jsou:


Pouze stabilní aktualizace
Stabilní i beta aktualizace
Ulož aktualizaci do místní složky
Tato volba může být použita pro zálohování balíčků aktualizací systému AIDA64 do místní složky. Po úspěšné
aktualizaci softwaru je do určené složky uložen kromě balíčku aktualizace (ve formátu ZIP) také textový
soubor, který obsahuje informace o změnách.
8
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.3
VZHLED
S možnostmi, které jsou k dispozici na kartě Vzhled v okně Nastavení, můžeme konfigurovat uživatelské
rozhraní a rozvržení systému AIDA64.
Zobrazit stránku “ASPI”
Tato možnost zobrazí nebo skryje stránku Úložiště/ASPI, která zobrazuje informace o zařízení ASPI. V
některých velmi vzácných situacích, systém AIDA64 se může uzamknout nebo způsobit chybu aplikace, pokud
je stránka ASPI otevřena. V takových případech může zakázání stránky ASPI daný problém vyřešit.
Zobrazit stránku “Zvukové kodeky”
Tato volba zobrazí nebo skryje stránku Multimedia/Audio kodeky, která zobrazuje informace o dostupných
kodecích. Tato stránka není zapotřebí, pokud se provádí audit sítě nebo dálkového ovládání. A v takových
situacích její deaktivace může ušetřit až 10 MB systémové paměti.
Zobrazit stránku “DMI”
Tato možnost zobrazí nebo skryje stránku Počítač/DMI, která zobrazuje informace o systému BIOS, základní
desce, skříni počítače, kontrolerech, stejně jako slotech, konektorech a soketech integrovaných na základní
desce. Spolehlivost a přesnost DMI informací závisí na základní desce nebo výrobci počítače odpovědného
za poskytování těchto údajů. Doporučuje se, aby tato strámka byla deaktivovaná, pokud se údaje DMI zdají
být nepřesné.
Zobrazit stránku “OpenAL”
Tato volba zobrazí nebo skryje stránku Multimedia/OpenAL, která zobrazuje informace o rozhraní OpenAL.
OpenAL API volání mohou způsobit pád aplikace nebo operačního systému, pokud zvukový ovladač není plně
v souladu s přijatými normami.
Zobrazit stránku “OpenGL”
Tato volba zobrazí nebo skryje stránku Display/OpenGL, která zobrazuje informace o OpenGL rozhraní.
OpenGL API volání mohou způsobit pád aplikace nebo operačního systému, pokud ovladač videa není plně
v souladu s přijatými normami.,
9
Nastavení
AIDA64 Extreme
Zobrazit stránku “DirectX”
Tato volba zobrazí nebo skryje všechny stránky, které se nacházejí v nabídce DirectX.
Zobrazit stránku “Konfigurace”
Tato možnost zobrazí nebo skryje všechny stránky v nabídce Konfigurace, které zobrazují určité informace
související se systémem Windows.
Zobrazit stránku “Databáze”
Tato možnost zobrazí nebo skryje všechny stránky v nabídce Databáze, které zobrazují informace o
nainstalovaném softwaru pro správu databází, ovladačů a datových zdrojů.
Zobrazit stránku “Benchmark”
Tato možnost zobrazí nebo skryje všechny stránky v rámci kategorií Benchmark.
Nabídky a podnabídky uspořádat abecedně
Tato volba seřadí titulky v nabídce Stránka abecedně. Tato možnost může zjednodušit navigaci v nabídce
Stránka, pokud je povoleno hodně stránek.
Skrýt ikony a bubliny s textem v oznamovací oblasti
Tato volba zobrazí nebo skryje ikonu AIDA64 na systémové liště (také známé jako Oznamovací oblast). To
zahrnuje i zobrazení oznámení při určité akci v rámci systému Windows 2000 a novější operačních systémů.
Pamatovat si polohu hlavního okna
AIDA64 uloží a obnoví pozici hlavního okna, pokud je tato volba povolena. Hlavní okno systému AIDA64 se
zobratí vždy ve středu plochy, pokud je toto nastavení vypnuto.
Pamatovat si velikost hlavního okna
Systém AIDA64 uloží a obnoví velikost hlavní okna (šířku a výšku), je-li tato volba povolena. Hlavní okno
systému AIDA64 se zobrazí ve výchozí velikost okna 800x600, pokud je tato volba vypnuta.
Pamatovat si stav nabídky stránky
Systém AIDA64 uloží a obnoví stav nabídky stránek, pokud je tato volba povolena. Stav nabídky stránek
znamená rozbalení nebo sbalení každé položky nabídky v nabídce stránek.
Zapamatovat naposledy vybranou stránku
Systém AIDA64 zobrazí poslední vybranou stránku, pokud je tato volba povolena.
Skrýt nejlepší srovnávací výsledky benchmarku (užitečné u starých počítačů)
Pomocí této volby můžeme skrýt horní polovinu skóre v seznamu výsledků referencí benchmarku, které mohou
být užitečné na starších počítačích.
10
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.4
STABILITA
V této nabídce lze povolit nebo zakázat nízkoúrovňové moduly systému AIDA64 pro rozpoznávání hardwaru
- z nichž některé mohou ve výjimečných situacích způsobit zamrznutí systému. Pokud dochází k problémům
se stabilitou, tyto volby mohou být použity pro zajištění řádného chodu systému AIDA64.
Spustit jádrovy ovladač
Ve většině případů se lze problémům se stabilitou vyhnout tím, že se zabrání načtení ovladače jádra.
Nízkoúrovňové operace s MSR (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)
Zde můžeme vypnout MSR instrukce (RDMSR a WRMSR). Je-li tato volba vypnuta, nebudou k dispozici
detekce FSB a multiplikátor procesoru.
Nízkoúrovňové operace s PCI (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 používá nízkoúrovňové skenování sběrnice PCI,
což může způsobit zamrznutí systému v zastaralých systémech, typicky vybavených grafickými kartami S3
nebo Trident PCI. Je-li tato volba vypnuta, nebudou k dispozici informace čipové sady základní desky, sběrnice
základní desky, GPU, SPD ani senzoru.
11
Nastavení
AIDA64 Extreme
Nízkoúrovňové operace s SMBusem (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zdali systém AIDA64 používá nízkoúrovňové skenování SMB, které
může ve vzácných případech způsobit zamrznutí systému. Je-li tato volba vypnuta, nebudou dostupné
informace o SPD a senzoru.
Nízkoúrovňové operace se snímači (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové skenování senzoru, které
může ve vzácných případech vést k zatuhnutí systému, zobrazení varování, nebo způsobit, že ventilátor
procesoru se zastaví. Je-li tato volba vypnuta, nebudou poskytnuty žádné informace senzoru.
Rekonfigurace regulace ventilátoru (může být v konfliktu s MSI Core Cell a PC Alert-ben)
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 používá funkci rekonfigurace dělitele ventilátoru
modulu pro monitorování hardwaru. Rekonfigurace dělitele ventilátoru zajišťuje, aby mohl být stav všech
ventilátorů (včetně ventilátorů RPM) správně detekován. Nicméně aplikace MSI Core Cell a PC Alert kolidují
se softwarem, který provádí rekonfiguraci dělitele ventilátorů, proto může být systém AIDA64 použit současně
s těmito aplikacemi pouze tehdy, pokud je tato volba vypnutá.
Nízkoúrovňové operace SMART (může způsobit v ojedinělých případech spadnutí systému)
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové volání SMART disků,
která mohou ve vzácných případech způsobit zatuhnutí systému. Je-li tato volba vypnuta, nebudou poskytnuty
žádné informace o teplotě pevného disku a celkového stavu SMART disku.
Zjištění členů RAID
Pomocí této volby můžeme povolit nebo zakázat nízkoúrovňové volání výčtu jednotek pro RAID pole, která
mohou ve vzácných případech způsobit zatuhnutí systému. Je-li tato volba vypnuta, nebudou poskytnuty
žádné informace o ATA autodetekci nebo celkovém stavu SMART disku.
Podpora pro RAID SMART
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 používá nízkoúrovňové volání SMART disku pro
RAID pole, která mohou ve vzácných případech způsobit zatuhnutí systému. Je-li tato volba vypnuta, nebudou
poskytnuty žádné informace o teplotě pevného disku a celkovém stavu SMART disku pro RAID pole.
Přístup k nVIDIA GPU SMBusu prostřednictvím nVIDIA ForceWare
Tato možnost může být použita pro zlepšení stability odečtu údajů GPU sensoru pro grafické karty Asus s
nainstalovaným a spuštěným softwarem Asus SmartDoctor.
Přechod na 3D profil u grafické karty nVIDIA.
Pokud je tato možnost povolena, bude detekce modulu GPU systému AIDA64 přepnuta do 3D profilu. Tímto
způsobem může software změřit maximální taktovací frekvenci GPU. Nicméně pokud se video adaptér přepne
do 3D profilu, otáčky ventilátoru na GPU se mohou také zvýšit.
Přístup ke sběrnici SMBus přes ACPI (základní desky Asus)
Tato volba může být použita na základních deskách Asus, aby se zabránilo kolizím mezi monitorovacím
modulem hardwaru systému AIDA64 a vlastními aplikacemi firmy ASUS pro přetaktování a monitorování
hardwaru (např. Asus AI Booster, Asus AI Suite, Asus PC Probe II, Asus SixEngine, atd.). Tato možnost nesmí
být povolena na počítačích se základní deskou od jiných výrobců než je Asus.
12
Nastavení
AIDA64 Extreme
Podpora snímače Apple SMC
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty
a rychlosti ventilátoru chlazení pomocí Apple SMC senzorů. Ve vzácných případech může senzor zařízení
Apple SMC způsobit nestabilitu systému.
Podpora snímače Asus ATKEX (Asus ROG)
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty
a rychlosti ventilátoru chlazení pomocí volání ovladače Asus ATKEX na základních deskách Asus ROG. Tuto
volbu lze použít pouze tehdy, je-li nainstalován Asus AI Suite.
Podpora snímače Dell SMI
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty
a rychlosti ventilátoru chlazení prostřednictvím senzorů Dell SMI. Ve vzácných případech může senzor
zařízení Dell SMI způsobit zpomalení systému nebo zamrznutí.
Podpora snímače HID UPS
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro monitorování
výkonu a napětí baterie pomocí senzorů HID UPS. Ve vzácných případech mohou senzory HID UPS způsobit
zpomalení systému.
Podpora snímače Koolance TMS-200
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty
a rychlosti ventilátoru chlazení pomocí zařízení řady Koolance TMS-200. Aby se předešlo možným problémům
s kompatibilitou, je tato možnost ve výchozím nastavení zakázána. Měla by být povolena pouze tehdy, pokud
je zařízení Koolance TMS-200 připojeno k systému.
Podpora snímače T-Balancer
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty
a rychlosti ventilátoru chlazení pomocí senzorů zařízení T-Balancer.
Podpora teplotního snímače v DIMM
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty
paměťových moulů DIMM pomocí operací SMBus. Aby se předešlo možným problémům s kompatibilitou, je
tato možnost ve výchozím nastavení zakázána. Měla by být povolena pouze tehdy, pokud je nainstalován
paměťový modul tepelného senzoru.
Podpora snímače Toshiba TVALZ
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda AIDA64 systém využívá nízkoúrovňové funkce pro měření
rychlosti ventilátoru chlazení pomocí senzorů Toshiba TVALZ. Ve vzácných případech může senzor zařízení
Toshiba TVALZ způsobit nestabilitu systému.
Podpora snímače Volterra VT11xx
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty,
napětí a příkonu pomocí senzorových obvodů Volterra VT11xx GPU. Ve vzácných případech může senzorový
čip Volterra VT11xx způsobit nestabilitu systému při spuštění 3D her.
13
Nastavení
AIDA64 Extreme
Podpora snímačů GPU
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření teploty,
napětí a rychlost ventilátoru chlazení na grafických kartách AMD a NVIDIA. Ve vzácných případech mohou
senzory GPU způsobit zpomalení systému nebo zamrznutí.
Měření otáček ventilátoru GPU
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 využívá nízkoúrovňové funkce pro měření
rychlosti chladicího ventilátoru pro grafické karty AMD a NVIDIA. Ve vzácných případech mohou GPU
ventilátory způsobit nestabilitu systému nebo problémy při ovládání rychlosti ventilátoru.
Podpora více GPU
Pomocí této volby můžeme kontrolovat, zda systém AIDA64 používá multi-funkce GPU. Na konfiguracích AMD
CrossFireX (včetně grafické karty multi-GPU AMD, jako je např. Radeon HD 5970) funkce ULP úspory energie
ovladače grafické karty AMD Catalyst může způsobit různé problémy při spuštění systému AIDA64. V takových
případech má být podpora multi-GPU zakázána, aby byla obnovena stabilita systému.
Probuzení GPU zařízení při spuštění AIDA64
Pokud máme v počítači více než jeden grafický procesor, AIDA64 nemusí být schopna některá z těchto
zařízení, která jsou za běžných okolností deaktivována, rozpoznat (například na noteboocích vybavených
technologií NVIDIA Optimus). Pokud chceme v softwaru vidět všechny dostupné GPU, je třeba aktivovat tuto
možnost.
2.5
ZPRÁVA
Tato stránka popisuje několik možností, jak přizpůsobit proces vytváření sestav.
Titulek zprávy
Tato volba určuje první řádek sestavy.
Povolit záhlaví zprávy
Pokud je tato možnost povolena, zobrazí
se v horní části sestavy několik důležitých
informací o jejím vytvoření (jako je např.
verze systému AIDA64, typ sestavy, název
počítače,
uživatelské
jméno,
typ
operačního systému a verze, datum
vytvoření a čas). Doporučuje se, aby byla
tato volba v průběhu auditu sítě povolena.
Pokud jsou sestavy vytvořeny ve formátu
HTML a MHTML pro účely tisku, můžeme
si vybrat možnost zakázat záhlaví a zápatí
sestavy, abychom ušetřili prostor papíru.
Povolit zápatí zprávy
Pokud je tato možnost povolena, zobrazí se na konci HTML a MHTML souborů sestav krátká zpráva.
14
Nastavení
AIDA64 Extreme
Povolit nabídku HTML zprávy
HTML nabídka sestavy je rozevírací seznam rychlých odkazů do jednotlivých kategorií a podkategorií, které
činí vyhledávání informací v sestavách ve formátu HTML jednodušší. Tato možnost je ve výchozím nastavení
povolena.
Zahrnout ladicí informace do zprávy
Pokud je tato možnost povolena, objeví se na konci TXT, HTML a MHTML sestav výpis PCI registrů a BIOSu
videa. Informace o ladění jsou důležité při kontaktování technické podpory pro systém AIDA64 při probléch s
rozpoznáváním hardwaru. Proto se prosím ujistěte, že máte tuto možnost povolenou, před odesláním jakékoli
zprávy Technické podpoře.
Zobrazit jméno počítače v nadpisu první stránky zprávy
Pokud je tato možnost povolena, je název počítače zobrazen v titulku Počítač/Souhrn v sestavách. Tato volba
je užitečná, pokud jsou sestavy ve formátu HTML nebo MHTML tištěné nebo pokud je záhlaví sestavy
zakázáno.
Komprimovat zprávy před uložením do souboru
Pokud je tato možnost povolena, jsou sestavy komprimovány (použitím ZIP komprimace) před tím, než jsou
uloženy do souboru.
Komprimovat zprávy před odesláním jako E-mail
Pokud je tato možnost povolena, jsou sestavy komprimovány před tím, než jsou připojeny k e-mailu.
Celé jméno
Tato volba určuje jméno, které se zobrazí v položce "Od" v odchozích e-mailových zprávách.
E-mailová adresa
Tato volba určuje e-mailovou adresu, která se zobrazí v položce "Od" v odchozích e-mailových zprávách.
15
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.5.1
SOUBOR SE ZPRÁVOU
Složka pro ukládání
AIDA64 ukládá zprávy do adresáře, který na tomto místě vyberete. Můžeme použít následující proměnné pro
název výstupního adresáře i názvu souboru:

$HOSTNAME – vkládá název počítače

$USERNAME – vkládá aktuální uživatelské jméno

$DOMAIN – vkládá aktuální přihlašovací doménu

$IPADDR – vkládá primární IP adresu síťového adaptéru (aaa-bbb-ccc-ddd)

$MACADDQ – vkládá primární MAC adresu síťového adaptéru (AABBCCDDEEFF)

$MACADDR – vkládá primární MAC adresu síťového adaptéru oddělenou pomlčkami
(AA-BB-CC-DD-EE-FF)

$UUIDMAC – vkládá DMI System UUID. Pokud není k dispozici, vloží MAC adresu
(00000000-00000000-0000AABB-CCDDEEFF)

$MONTH – vkládá aktuální měsíc (MM)

$DATE – vkládá aktuální den (YYYY-MM-DD)

$TIME – vkládá aktuální čas (HH-MM-SS)
Název souboru
Tato volba určuje název souboru, který se má použít, jsou-li sestavy uloženy do souboru. Při auditech sítě,
buď v názvu výstupní složky nebo v názvu souboru, jedna z proměnných (uvedených výše) musí být použita,
aby se zabránilo počítačům přepsat soubory sestav.
Přípona souboru
Tato volba určuje příponu názvu souboru, která má být připojena k názvu souboru sestavy. Doporučuje se
nechat nastavenou výchozí volbu "Automaticky". Tato volba nemění formát sestavy, udává pouze příponu
názvu souboru.
16
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.5.2
VZHLED ZPRÁVY
Tato stránka nám umožňuje přizpůsobit vzhled sestav. Můžeme zvolit písmo, velikost písma a barvu, můžeme
použít styly (tučné, kurzíva) a změnit barvu pozadí sestav. Toto nastavení se používá pouze pro HTML a
MHTML sestavy.
2.5.3
POZNÁMKY
Do sestav můžeme přidat i poznámky. Tyto poznámky se objeví v horní části sestav.
Pokud do pole pro název počítače napíšeme "Všechny" nebo stiskněte tlačítko "Všechny", objeví se poznámky
v sestavách na všech počítačích. Přidáme-li jednotlivé počítače individuálně, poznámky se zobrazí pouze v
sestavách na uvedených počítačích.
V sestavách můžeme například uvést, proč jsme je potřebovali vytvořit.
17
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.6
E-MAIL
Chceme-li dostávat výstražná upozornění e-mailem o všech událostech, musíme nakonfigurovat nastavení emailu. Zde můžeme zadat e-mailovou adresu, na kterou chteme, aby systém AIDA64 posílal zprávy (adresy
do kolonek Komu:, Kopie: a Skrytá kopie:). Pokud uložíme naše sestavy do souboru ve formátu TXT a
zaškrtneme volbu "Vložit TXT zprávy do těla e-mailu", obsah sestavy bude součásí těla zprávy (a nebude
připojen do přílohy). Tlačítko „Test“ můžete použít k odeslání testovacího upozornění.
2.6.1
SMTP
Zde musíme přidat název obrazovky dle našeho výběru, naši e-mailovou adresu a adresu SMTP serveru, který
používáme. Pokud budeme používat jiný SMTP port než je ve výchozím nastavení (port 25), musíme jej zde
zadat. Budeme-li používat ověřování protokolu SMTP, můžeme přidat uživatelské jméno a heslo.
Chcete-li použít TLS pro Gmail, vyberte "smtp.gmail.com" jako server se SMTP portem nastaveným na
hodnotu 25 nebo 587.
18
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.7
PŘEHLED
Každý řádek na stránce Počítač / Přehled
může být buď zobrazen nebo skryt
zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí
políček v tomto seznamu. Software používá
tato nastavení pro vytváření sestav také. Zde
můžeme zvolit komponenty, které bychom
chtěli vidět v sestavách, které jsme vytvořili
pomocí volby "Pouze systémový souhrn" v
Průvodci sestavou nebo pomocí přepínače
/SUM příkazového řádku. To funguje stejným
způsobem jako vytváření sestav vybraných
stránek, které mohou být načteny později ze
souboru. Rozdíl je v tom, že nastavení
Přehled je uloženo spolu se všemi ostatními
nastaveními v souboru aida64.ini (pod
hlavičkou skupiny INI "[Sum]").
2.8
FILTROVÁNÍ OBSAHU
Systém AIDA64 má také přístup k protokolu událostí systému Windows, IE cookies a historii prohlížeče. Různá
nastavení jsou k dispozici pro jejich filtrování na stránce Filtrování obsahu v nabídce Nastavení. Ty mohou
přijít velmi vhod, pokud nechceme procházet celý protokol událostí, který obsahuje spoustu irelevantních
informací. V takovém okamžiku nás spíše zajímají záznamy o chybách a varováních.
Systém AIDA64 můžeme nastavit, aby zobrazil seznam všech událostí nebo jen událostí z posledních několika
dnů. (Pokud bychom vytvářeli sestavy na denní bázi, je doporučeno, aby zde byl vybrán pouze 1 den.) Můžeme
také zvolit typ událostí, který chceme vidět v seznamu. Chceme-li se zbavit několika stránek potenciálně
irelevantních informací, musíme zrušit zaškrtnutí voleb "Informace" a "Varování".
Pod hlavičkou "Filtrace IE cookies a historie prohlížeče" můžeme také vybrat časové období, pro které chceme
vidět informace. Můžeme také zvolit, aby se zobrazovaly položky file:// a http://.
19
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.9
ZÁKAZNICKÉ KOMPONENTY
Vlastní zákaznické komponenty mohou být použity k určení takových hardwarových komponent, které
nemohou být zjištěny pomocí konvenčních metod pro audit hardware. Informace o přednastavených
uživatelských komponentách se zobrazí na stránce Počítač/Souhrn. Můžeme přidat vlastní komponenty do
jednotlivých počítačů nebo do všech počítačích v síti najednou - pokud napíšeme "Všechny" v poli pro název
počítače nebo stiskneme tlačítko "Všechny".
2.10 SLEDOVÁNÍ HARDWARE
V tomto okně můžeme nastavit služby sledování hardwaru.
20
Nastavení
AIDA64 Extreme
Teploty displeje ve stupních Fahrenheit
Pokud je tato možnost povolena, budou teplotní hodnoty v miniaplikacích na ploše a v OSD panelu zobrazeny
ve stupních Fahrenheita (spíše než Celsia).
Povolit měření omezování CPU
Tato volba může být použita pro měření vynechávání taktu na procesorech Intel. Měření může způsobit
nestabilitu systému. Tento mechanismus ochrany procesorů Intel slouží proti fyzickému poškození z důvodu
přehřátí.
Počet desetiných míst napětí
Pomocí této volby můžeme nastavit počet desetinných míst, která mají být zobrazena u napěťových hodnot.
U moderních počítačů se doporučuje zvolit alespoň 3 číslice.
Počet desetiných míst frekvence
Pomocí této volby můžeme nastavit počet desetinných míst, která se zobrazí na taktovacích frekvencích, např.
hodiny procesoru, FSB hodiny a hodiny paměti.
Teplota Tjmax
Pomocí této volby můžeme nastavit teplotu Tjmax, která se používá k výpočtu základního měření teploty pro
procesory Intel. Je-li zvolena hodnota "Automaticky", systém AIDA64 použije výchozí hodnoty, jak je
definováno ve specifikacích digitálních teplotních čidel (DTS) procesorů Intel.
Frekvence zjišťování teploty disku
Pomocí této volby můžeme nastavit interval mezi měřeními teploty disku. Nastavením této volby na méně než
20 sekund může způsobit poškození dat u starších pevných disků. Pro moderní pevné disky a SSD disky je
bezpečné zadat libovolnou hodnotu dle vašeho výběru.
Symbol stupně
Pomocí této volby můžeme nastavit znak, který má být použit jako symbol pro hodnoty měření teplot.
21
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.10.1 ČETNOST AKTUALIZACÍ
Zde můžeme nastavit četnost aktualizace pro stránky Počítač/Sensor, Zobrazení/GPU, ikony sensoru, OSD
panel, miniaplikace na pracovní ploše, LCD Logitech, na panelu senzorů a funkcí externích aplikací. Dále také
můžeme nastavit interval logování pro monitorovací záznamy hardwaru a funkce upozorňování.
Při použití zařízení T-Balancer se důrazně doporučuje vybrat aktualizační frekvenci alespoň 2 sekundy.
2.10.2 IKONY SNÍMAČŮ
Zde můžeme aktivovat a nastavit ikony snímačů systému AIDA64 zobrazených v systémovém panelu systému
Windows. Povoliíme-li tuto funkci, vybrané ikony senzorů budou zobrazeny na hlavním panelu. Můžeme také
přizpůsobit barvu pozadí a barvu textu pro každou ikonu. Pokud jsou povoleny ikony senzoru, zobrazí se v
systémové liště zcela jiná ikona systému AIDA64.
22
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.10.3 OSD
Zde můžeme přizpůsobit OSD panel, který zobrazuje položky
senzorů zvolené uživatelem v okně na ploše systému
Windows.
Zobrazitpanel OSD
Zde můžeme povolit nebo zakázat OSD panel.
Zobraz ikony na OSD panelu
Pokud je tato možnost povolena, obojí text i ikony jsou
zobrazeny na OSD panelu. V opačném případě se zobrazují
pouze textové hodnoty senzorů.
Zobraz názvy na OSD panelu
Štítky jsou zobrazeny na OSD panelu, pokud je tato volba povolena.
Položky zarovnávat doprava
Pokud je tato možnost povolena, položky jsou zarovnány doprava na OSD panelu. V opačném případě jsou
položky zarovnány doleva.
Nastavit OSD panel jako okno vždy navrchu
Pokud je tato možnost povolena, je OSD panel zobrazen nad všemi ostatními okny. Tato funkce je také
nazývána "Vždy nahoře".
OSD panel barva pozadí
Zde můžeme přizpůsobit barvu pozadí OSD panelu. Barva pozadí by měla být zvolena tak, aby byla zajištěna
řádná čitelnost textu.
Průhlednost OSD panelu
Zde můžeme nastavit úroveň průhlednosti OSD panelu. Nastavení úrovně průhlednosti oken není
podporováno v systémech Windows 95, 98, Me a NT 4.0.
23
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.10.3.1 Položky OSD
Zde je možné vybrat položky, které chceme zobrazit na OSD panelu. Dvojitým kliknutím nebo výběrem položky
se zobrazí okno s nastavením pro položky, kde můžeme přizpůsobit jeho rozložení. Zde můžeme změnit
výchozí štítek (nebo ho obnovit), vybrat písmo a nastavit velikost písma, barvu písma a vlastnosti písma pro
zobrazený text.
2.10.4 MINIAPLIKACE NA PLOCHU
Zde můžeme zvolit zobrazení hodnot senzorů v miniaplikacích na ploše.
Miniaplikace jsou nativně podporovány v systému Windows Vista, Windows
Server 2008 a Windows 7. V systémech Windows XP a Windows 8 musí být
k tomu nainstalován balíček rozšíření ("Vista 5744 postranní panel pro XP" a
"8GadgetPack - miniaplikace pro Windows 8").
Je-li povolena volba "Použít HKLM v registru", systém AIDA64 ukládá
naměřené hodnoty teploty, napětí a hodnoty rychlosti ventilátoru do
kořenového klíče registru HKEY_LOCAL_MACHINE. V opačném případě
jsou hodnoty uloženy do kořenového klíče HKEY_CURRENT_USER.
Je možné přizpůsobit rozvržení miniaplikací pracovní plochy kliknutím na
ikonu klíče, která se zobrazí, když najedete myší nad miniaplikaci. Poté se
zobrazí okno s volbami, kde můžeme nastavit zarovnání textu a vybrat
možnost, zda chcete rozdělit dlouhý text do více řádků. Je-li druhá volba
vypnuta, dlouhé řádky nemusí být v miniaplikacích plně viditelné. Můžeme
také zapnout/vypnout záhlaví "AIDA64 Engineer" a štítky.
Je možné přizpůsobit barvy miniaplikací buď výběrem předdefinovaných barev motivu, nebo stanovením barvy
pozadí horní a dolní části okna, textu záhlaví a barvy ohraničení ručně.
2.10.4.1 Položky miniaplikace
Zde si můžeme vybrat položky, které chceme zobrazit v miniaplikacích na ploše. Dvojitým kliknutím nebo
výběrem položky se zobrazí okno s nastavením pro položku, kde můžeme přizpůsobit její rozložení. Zde
můžeme změnit výchozí štítek (nebo obnovit), vybrat font a nastavit velikost písma, barvu písma a vlastnosti
písma pro zobrazený text.
24
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.10.5 LCD
Systém AIDA64 je schopen zobrazovat údaje o monitorování hardwaru klávesnic vybavených LCD monitorem
značky Logitech. Stejně tak i na některých noteboocích a klávesnicích značky Razer. Podporované klávesnice
značky Logitech zahrnují také Logitech G15 a Logitech G19 klávesnice určené pro hry. Vzhledem k nedostatku
programovacích nástrojů a SDK, není klávesnice Logitech Cordless Desktop MX 5000 Laser podporována.
Systém AIDA64 také podporuje notebooky a klávesnice značky Razer vybavené SwitchBlade LCD. Tyto
výrobky obsahují herní notebook Razer Blade Pro, herní klávesnice Razer DeathStalker Ultimate a Razer
SWTOR (Hvězdné války: Stará republika).
Zde můžeme také nastavit barvu pozadí pro klávesnice s barevným LCD displejem (např. herní klávesnice
Logitech G19).
2.10.5.1 Položky LCD
Zde si můžeme vybrat položky senzorů, které chceme vidět na LCD displeji, stejně tak i jejich rozložení.
Můžeme přidat položky, které bychom rádi zobrazili na seznamu. Nebo také upravit, skrýt, kopírovat nebo
mazat položky stávající.
Pomocí šipek na pravé straně můžeme pohybovat a upravovat pozici položky na LCD displeji o jeden pixel v
daném okamžiku. Náhled LCD obrazovky se zobrazí v levém horním rohu okna. Pokud stiskneme tlačítko
"Použít", budou položky ihned zobrazeny na LCD displeji.
Systém AIDA64 je schopen zobrazovat několik - maximálně 4 - stránek položek senzorů na LCD displeji.
Jednotlivé stránky jsou přístupné kliknutím na kartu stránky v horní části seznamu položek sensoru.
Můžeme také přizpůsobit rozvržení položek senzoru, mimo jiné můžeme nastavit font a velikost písma a přidat
efekt stínu. Vzhledem k velmi malé čitelnosti malých fontů na LCD displeji, doporučená nejmenší velikost
písma je 8 pixelů.
Můžeme změnit výchozí štítek položky a přizpůsobit rozvržení štítků (barvu, styl písma, stín). Samozřejmě je
možné vybrat barvy pro zařízení vybavené barevnými LCD displeji, jako je například herní klávesnice Logitech
G19. Další možnosti konfigurace zahrnují nastavení zarovnání textu (LCD položky jsou ve výchozím nastavení
zarovnány vlevo) a zapnutí/vypnutí zobrazování měřících jednotek vedle hodnoty.
25
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.10.6 SENSORPANEL
V systému AIDA64 můžete zobrazit informace o senzoru na plně konfigurovatelném panelu, nazvaném
SenzorPanel, který může být nakonfigurováno zde.
Zobrazit SenzorPanel
Zde můžeme povolit/zakázat SenzorPanel.
SenzorPanel vždy navrchu
Pokud je tato možnost povolena, SenzorPanel je vždy viditelný v popředí nad všemi ostatními okny. Tato
funkce je také nazývána "Vždy nahoře". Panel není viditelný při zobrazení v režimu celé obrazovky 3D hry
nebo při přehrávání videa, a to i když je tato možnost vybrána.
Zamknout umístění panelu
Pomocí této volby můžeme uzamknout pozici SenzorPanelu na ploše systému Windows.
Zamknout velikost panelu
Pomocí této volby můžeme zamknout rozměry SenzorPanelu. Pokud je tato možnost vybrána, velikost panelu
nemůže být upravována s ukazatelem myši.
Povolit kontextovou nabídku
Pomocí této volby můžeme aktivovat kontextovou nabídku pravým tlačítkem myši na SenzorPanelu. Správce
SenzorPanelu, který poskytuje další možnosti úprav, lze spustit z kontextové nabídky.
Barva pozadí SenzorPanelu
Zde můžeme nastavit barvu pozadí SenzorPanelu. Pokud bychom vybrali obrázek na pozadí, který vyplní celý
panel, vybraná barva pozadí nebude vidět.
Transparentnost SenzorPanelu
Zde můžeme nastavit úroveň průhlednosti panelu. Nastavení úrovně průhlednosti oken není podporována v
systémech Windows 95, 98, Me a NT 4.0.
Velikost SenzorPanelu
Zde můžeme zadat rozměry SenzorPanelu v pixelech. První hodnota určuje šířku SenzorPanelu, zatímco
druhá hodnota určuje jeho výšku.
26
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.10.6.1 SenzorPanel manažer
Kliknutám pravého tlačítka myši na SenzorPanel
se zobrazí kontextová nabídka, odkud můžeme
otevřít Správce SenzorPanelu. To nám umožní
přidat nové položky do panelu, popřípadě upravit,
skrýt, duplikovat nebo odstranit položky stávající.
Položky v seznamu můžeme přesunovat nahoru
nebo dolů. Položky se zobrazují jako vrstvy na
SenzorPanelu, a tento seznam určuje pořadí
vrstev: nejvyšší položka v seznamu bude vrstva
pozadí, příští bude první vrstva, a tak dále. Ve
výchozím nastavení bude položka uvedená pod
jinou pokrývat alespoň části položek uvedených
nad ní, pokud se navzájem překrývají na panelu.
Kvůli tomu se vždy musíme ujistit, že se obrázek
na pozadí nachází na vrchní položce.
Kliknutím na tlačítko "Exportovat" můžeme uložit náš přizpůsobený SenzorPanel do souboru s příponou
.SENSORPANEL. Tento soubor obsahuje všechnu grafiku a nastavení použité v panelu. Díky tomu můžeme
sdílet náš SenzorPanel s přáteli, kteří ho mohou začít používat stiskem tlačítka "Importovat".
2.10.7 PROTOKOLOVÁNÍ
Se systémem AIDA64 můžeme uložit hodnoty senzorů do logovacího souboru. Hodnoty senzorů jsou ukládány
buď do HTML, nebo CSV souboru. Intervaly logování je možné nastavit na stránce Nastavení / Monitorování
Hardwaru / Frekvence aktualizací v sekundách.
Můžeme se rozhodnout, zda cheme, aby se logování provádělo při spuštění nebo ukončení procesů. Dále
můžeme určit počet hodin (mezi 1 a 72 hodinách), po kterých chceme otevřít nový logovací soubor.
Položky, které chcete zahrnout do logování lze vybrat pomocí zaškrtávacích políček v seznamu.
27
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.10.8 EXTERNÍ APLIKACE
AIDA64 nabízí následující možnosti ke sdílení získaných hodnot senzorů s externími aplikacemi: sdílená
paměť, registr, WMI (Windows Management Instrumentation) a RivaTuner OSD server.
Povolit sdílenou paměť
Jedním z nejčastějších způsobů, jak sdílet informace mezi aplikacemi Windows je sdílená paměť. Modul pro
monitorování hardwaru systému AIDA64 používá sdílenou paměť "AIDA64_SensorValues".
Sdílený obsah paměti je hodnota dlouhého řetězce končícího znakem 0x00, což je klasický PChar nebo char*.
Řetězec je tvořen z XML tagů, ale to není úplný XML dokument. Zahrnuje všechny hodnoty teplot, chladicího
ventilátoru a napětí, které lze v systému AIDA64 měřit. Teploty jsou vždy ve stupních Celsia, i když je vybrána
volba Fahrenheit v nabídce Nastavení. Štítky hodnot senzoru jsou vždy zobrazeny v angličtině, pokud nejsou
lokalizovány.
Velikost vyrovnávací paměti (velikost bloku sdílené paměti), musí být nejméně 10 KB. Typická velikost
vyrovnávací paměti je asi 1-3 kilobajty. Ale například pro desky na bázi Abit MicroGuru 2005 to může být
mnohem více.
28
Nastavení
AIDA64 Extreme
Pro čtení obsahu sdílené paměti lze použít kód podobný tomu následujícímu napsanému jako procedura v
jazyce Delphi:
Const
sharedmem_name = 'AIDA64_SensorValues';
Function ExtApp_SharedMem_ReadBuffer(bu:PChar;bu_size:DWord):Boolean;
Var
mappedData : PChar;
th : THandle;
Begin
Result:=False;
th:=OpenFileMapping(FILE_MAP_READ,False,sharedmem_name);
If th<>INVALID_HANDLE_VALUE Then
Begin
mappedData:=MapViewOfFile(th,FILE_MAP_READ,0,0,0);
If mappedData<>Nil Then
Begin
StrLCopy(bu,mappedData,bu_size);
If UnmapViewOfFile(mappedData) Then Result:=True;
End;
CloseHandle(th);
End;
End;
Zde je k dispozici příklad výstupu sdílené paměti:
29
Nastavení
AIDA64 Extreme
Povolit zápis hodnot snímače do registru
Pokud jsme se rozhodli sdílet hodnoty senzorů s externími aplikacemi pomocí registru systému Windows,
budou hodnoty senzorů zapsány v následující cestě registru systému Windows:
HKEY_CURRENT_USER\Software\FinalWire\AIDA64\SensorValues
Když je systém AIDA64 zavřen, odstraní cestu v registru a hodnoty, které z registru načetl. Teploty jsou vždy
ve stupních Celsia, i když je vybrána volba Fahrenheit v nabídce Nastavení. Štítky hodnot senzoru jsou vždy
zobrazeny v angličtině, pokud nejsou lokalizovány.
Zde je příklad toho, jak se hodnoty senzorů objeví v registru:
Povolit zápis hodnot snímače do WMI
Pokud jsme se rozhodli sdílet hodnoty senzorů s externími aplikacemi přes WMI, hodnoty senzorů jsou
zapsány v následující cestě WMI:
Root\WMI\AIDA64_SensorValues
Když je systém AIDA64 zavřen, odstraní cestu v registru a hodnoty, které z WMI načetl. Teploty jsou vždy ve
stupních Celsia, i když je vybrána volba Fahrenheit v nabídce Nastavení. Štítky hodnot senzoru jsou vždy
zobrazeny v angličtině, pokud nejsou lokalizovány.
Povolit zápis hodnot snímače do RivaTuner OSD Serveru
Pokud jsme se rozhodli pro tuto možnost, systém AIDA64 sdílí hodnoty senzorů (teploty, napětí a hodnoty
ventilátoru) se RivaTuner OSD serverem prostřednictvím sdílené paměti "RTSSSharedMemoryV2".
RivaTuner OSD Server je schopen zobrazovat tyto hodnoty na OSD panelu i v režimu celé obrazovky 3D her
nebo přehrávání videa.
30
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.10.9 CHYBOVÉ HLÁŠENÍ
Pomocí systému AIDA64 lze odeslat výstrahy upozornění pro několik problémů souvisejících s hardwarem.
Zde můžeme povolit upozorňování a určit, jak často chcete dostávat upozornění při opakovaném problému.
Druhá možnost je užitečná pro události, které přetrvávají, například když se ventilátor zastaví a nebude znovu
spuštěn.
Můžeme přidat nový spouštěč upozornění kliknutím na tlačítko "Nový" a upravit stávající spouštěč kliknutím
na tlačítko "Upravit". Můžeme definovat jednotlivé štítky pro každý spouštěč upozornění, ale musíme nastavit
prahové hodnoty pro každý vyplněním polí "Hodnota je menší než" a/nebo "Hodnota je větší než".
Můžeme zvolit způsob upozornění na kartě "Akce". Dostupné možnosti jsou: Zobrazení okna upozornění,
Vypnutí počítače, Přehrávání WAV souborů vybraných uživatelem, Spuštění programu nebo příkazu
vybraného uživatelem a Odeslání upozorňovacího e-mailu (pole předmětu je možné u každého přizpůsobit).
Pokud se rozhodnete odeslat e-mailové upozornění, musíte nastavit možnosti pro odesílání e-mailu v
Nastavení / E-mail.
31
Nastavení
AIDA64 Extreme
2.10.10
OPRAVA
Zde můžeme opravit zobrazené hodnoty senzorů.
Konfigurace
Můžeme přidat nové položky kliknutím na tlačítko "Nový", upravovat stávající položky stisknutím tlačítka
"Změnit" nebo dvojitým kliknutím na položky. Popřípadě mazat položky kliknutím na tlačítko "Smazat".
Poměr
Tato volba nastavuje poměr, který se použije na vybranou položku. Poměr 0,5 znamená půlení vstupní
hodnoty. Poměr 2,0 znamená zdvojnásobení vstupní hodnoty.
Ofset
Tato volba nastaví ofset, který se použije na vybranou položku. Ofset -10 znamená snížení vstupní hodnoty
10. Ofset +20 znamená přidání hodnoty +20 ke vstupní hodnotě.
32
AIDA64 Extreme
Zobrazit
3 ZOBRAZIT
V nabídce Pohled můžeme nastavit rozložení informačního okna a skrýt/zobrazit panely nástrojů a stavový
řádek. Můžeme také zvolit velikost ikon, rozbalit nebo sbalit všechny hlavní kategorie ve stromu nabídky
Stránka a aktualizovat informace na některých stránkách.

Panely nástrojů – Zobrazí nebo skryje panely nástrojů

Stavový řádek – Zobrazí nebo skryje stavový řádek v dolní části okna programu

Velké ikony – Zobrazí velké ikony v informačních oknech

Malé ikony – Zobrazí malé ikony v informačních oknech

Seznam – Položky jsou zobrazeny v seznamu v informačním okně

Podrobnosti – Položky s dodatečným popisem jsou zobrazeny v seznamu v informačním okně

Rozbalit – Rozbalí všechny hlavní kategorie ve stromu nabídky Stránka

Sbalit – Sbalí všechny hlavní kategorie ve stromu nabídky Stránka

Aktualizovat – Aktualizuje aktuální stránku
33
Zpráva
AIDA64 Extreme
4 ZPRÁVA
AIDA64 dokáže poskytnout vyčerpávající podrobnosti o hardwarových komponentech a softwarovém
prostředí. Dokáže také otestovat výkon systému a ze všech těchto informací vytvořit zprávy.
4.1
ASISTENT ZPRÁV
S Průvodcem sestavou můžeme snadno vytvářet
sestavy v systému AIDA64. Průvodce sestavou lze
spustit kliknutím na tlačítko Sestava na panelu
nástrojů nebo výběrem Průvodce sestavou v
nabídce Sestava. Průvodce sestavou vychází ze
standardního rozložení Průvodce Windows. První se
zobrazí úvodní stránka, pak na druhé straně
můžeme zvolit profil sestavy, který chceme použít.
Profil sestavy není nic jiného než seznam těch
stránek z nabídky Stránka, které budou zahrnuty v
sestavě.
Systém
AIDA64
nabízí
několik
předdefinovaných profilů sestav, který umožňuje
uživatelům rychle vytvářet standardní soubory
sestav, ale také nám umožňuje vytvořit profil vlastní
sestavy zvolením stránky, kterou chceme vidět v
sestavě nebo načtení dříve vytvořeného vlastního profilu.
4.1.1
PROFILY ZPRÁV
Všechny stránky
Tento profil sestavy obsahuje všechny dostupné
stránky
z
nabídky
Stránka
od
nabídky
Počítač/Souhrn do nabídky Databáze/ODBC zdroje
dat. Ačkoli tento profil poskytuje nejvíce informací,
měl by být používán s opatrností, protože soubor
výsledné sestavy bude velmi velký. Obvykle bude mít
velikost více než 2 MB.
Jen souhrnná zpráva o systému
Tento profil obsahuje v sestavě pouze stránky z nabídky Počítač/Souhrn. To je užitečné, pokud chceme rychlý
přehled o hardwaru a operačním systému, a nepotřebujeme žádné další informace o softwaru. Je možné zvolit
položky, které bychom chtěli vidět na stránce Souhrn nabídce v Nastavení/Souhrn.
Jen zpráva o hardware
Tento profil obsahuje všechny stránky, které obsahují informace o konfiguraci hardwaru. Hardwarové sestavy
obvykle neobsahují žádné důvěrné informace, s výjimkou výrobního čísla základní desky a seriového čísla
systému, IP a MAC adres.
Jen zpráva o software
Tento profil obsahuje všechny stránky, které obsahují informace o konfiguraci softwaru. Sestavy softwaru
obvykle obsahují velké množství důvěrných informací a měly by být odpovídajícím způsobem chráněny.
34
Zpráva
AIDA64 Extreme
Stránky s benchmarky
Tento profil obsahuje všechny stránky benchmarků z kategorie Benchmark, který je výsledkem všech
benchmarků pamětí a CPU. Zvolíme-li některou z podkategorií v nabídce Benchmark, můžeme schovat
referenční výsledky a/nebo výsledky uživatelů kliknutím na tlačítko Výsledky na panelu nástrojů.
Vlastní výběr
Tato možnost nám nabízí flexibilní způsob, jak vytvořit vlastní profil sestav, pomocí profilu Vlastní sestavy z
Průvodce sestavou. Profily vlastní sestavy mohou být uloženy do souboru profilu sestav (s příponou .RPF).
Načíst ze souboru
Tato možnost nám nabízí rychlý způsob, jak načíst dříve vytvořený profil vlastní sestavy (s příponou .RPF).
Tlačítko Procházet lze použít pro výběr souboru v Průzkumníku systému Windows.
4.1.2
FORMÁT ZPRÁVY
Zde můžeme zvolit formát, ve kterém bychom chtěli
uložit naše sestavy. Dostupné volby jsou:

Prostý text

HTML

MHTML
Po zvolení formátu sestavy, můžeme zahájit proces
vytvoření sestavy kliknutím na tlačítko "Dokončit".
Jelikož HTML a MHTML patří mezi uživatelsky
nejpřívětivější formáty zpráv, doporučujeme pro
domácí užití právě je.
4.2
RYCHLÁ ZPRÁVA
Můžeme vytvářet rychlé sestavy z aktuálně aktivní kategorie ve stromu nabídky Stránka. Jednotlivá shrnutí
můžete uložit do souboru formátu TXT, HTML nebo MHTML. Například, v případě, že je aktivní kategorie
Úložiště v nabídce Stránka, budou v rychlé sestavě zahrnuty pouze stránky z této kategorie.
35
Zpráva
AIDA64 Extreme
4.3
ODESLAT ZPRÁVU FIRMĚ FINALWIRE
Systém AIDA64 nám umožňuje posílat sestavy vývojářům přímo z aplikace. To se může hodit, když budeme
potřebovat podporu, nebo pokud chceme nahlásit problém nebo poslat zpětnou vazbu týmu AIDA64.
Pokud vybereme tuto volbu, rychlé sestavy se automaticky vytvoří pomocí předdefinovaného profilu sestav,
který neobsahuje citlivé informace, jako jsou licenční klíče nebo informace o nainstalovaném softwaru. Poté,
co byla sestava vygenerována, je třeba kliknout na tlačítko "Odeslat sestavu do FinalWire" v horní části okna
náhledu a dále zadat své jméno a e-mailovou adresu (a případné komentáře). Můžeme zahrnout i další
technické podrobnosti do zprávy, pokud se podíváme do schránek na Senzoru ladění, Vestavěné funkci Ctrl
a ACPI DSDT. Chcete-li poslat zprávu, stiskněte tlačítko "OK".
4.4
NÁHLED SESTAVY
Proces vytvoření sestavy začíná po výběru profilu sestavy a formátu sestavy. Poté co byly shromážděny
všechny informace, vygenerovaná systava se zobrazí v okně Náhled sestavy. V tomto okně lze sestavu
vytisknout, uložit do souboru sestavy nebo odeslat v e-mailu pomocí SMTP, MAPI nebo protokolu Outlook.
Systém AIDA64 může automaticky komprimovat sestavy před uložením nebo odesláním e-mailu. Tato funkce
může být aktivována v nabídce Nastavení / Sestava.
36
Oblíbené
AIDA64 Extreme
5 OBLÍBENÉ
V systému AIDA64 můžeme sloučit ty položky nabídky Stránka, které používáme nejčastěji do záložky
Oblíbené tak, aby byly snadno přístupné. Můžeme vytvářet sestavy našich oblíbených položek výběrem
Sestava / Rychlé sestavy na hlavní liště nabídky. Tato položka nabídky obsahuje odkazy na několik užitečných
webových stránek, včetně zpravodajských IT serverů, stránek recenzí hardwaru, stejně jako stránek o
BIOSech a aktualizích ovladačů.
37
Nástroje
AIDA64 Extreme
6 NÁSTROJE
V této nabídce můžeme přistupovat k modulům diagnostiky systému AIDA64.
6.1
BENCHMARK DISKU
S tímto modulem můžeme měřit výkon zařízení pro ukládání dat na počítač, včetně (S)ATA disků nebo SCSI
pevných disků, diskových polí RAID, optických disků, SSD disků, USB disků a paměťových karet. To nám také
umožňuje provádět testy pro zápis, což nám pomáhá odhalit vadné výrobky a chyby na zařízeních. Za účelem
dosažení spolehlivých výsledků, musíme se ujistit, že jsou všechny aplikace na pozadí zavřené.
Kliknutím na tlačítko "Uložit" můžeme uložit výsledky jako PNG obrázek, zatímco stisknutím tlačítka "Vyčistit"
vymažeme výsledky a obnovíme výchozí stav okna.
V nabídce Možnosti jsou k dispozici následující nastavení:
Block size (velikost bloku)
Zde můžeme zvolit velikost bloku, který stroj benchmarku používá k testování zařízení pro ukládání dat. Čím
menší je velikost bloku, tím více času je potřeba na dokončení testu.
Loop mode (režim smyčky)
V režimu smyčky se benchmark restartuje pokaždé, když bude dokončeno měření.
Display performance in KB/s (zobrazení výkonu v KB/s)
Můžeme změnit jednotku měření propustnosti dat z MB/s (výchozí nastavení) na KB/s.
38
Nástroje
AIDA64 Extreme
Write tests (testy zápisu)
Pokud bychom povolili testování zápisu, bude k dispozici následujících 6 dodatečných režimů testování:
Lineární zápis, Náhodný zápis, Vyrovnávací zápis, Průměrný přístup pro zápis, Lineární zápis + Ověření a
náhodný zápis + Ověření.
Při provádění testů zápisu budou všechna data na úložném zařízení ztracena. Sytém AIDA64 nás o tom bude
třikrát varovat při zahájení procesu.
Monitorování výkonu
Napravo od grafů můžeme najít tabulku zobrazující výsledky sledování výkonnosti. Tyto hodnoty můžeme
sledovat v reálném čase. Uvidíme zde aktuální, minimální, maximální a průměrné rychlosti čtení, stejně jako
aktuální, minimální, maximální a průměrné využití CPU v procentech. Dále také velikost bloku použitého při
testování.
6.2
BENCHMARK CACHE A PAMĚTI
Tento test měří propustnost a latenci vyrovnávací paměti procesoru a systémové paměti. Dvojitým kliknutím
na libovolný obdélník, sloupec nebo řádek v okně, můžeme spustit benchmark nebo typy benchmarků
individuálně. Například pokud jsme dvakrát klikli na položku "Paměť", budou spůštěny pouze benchmarky
systémové paměti pro čtení, zápis, kopírování a latenci. To znamená, že budou provedeny pouze operace v
dané řadě. Stejně tak, když jsme dvakrát klikli na položku "Čtení", pouze benchmarky pro čtení budou spuštěny
na všech typech pamětí. To znamená, že budou provedeny pouze operace v daném sloupci. Pokud bychom
klikli na libovolný obdélník, bude spuštěn pouze vybraný benchmark.
Kliknutím pravého tlačítka myši na tlačítko "Start Benchmark" se zobrazí kontextová nabídka, ve které můžeme
vybrat, zda chceme spustit všechny benchmarky nebo jen benchmark paměti nebo benchmark vyrovnávací
paměti.
39
Nástroje
AIDA64 Extreme
6.3
BENCHMARK GPGPU
Tento benchmarkový panel, který vyvoláte z nabídky Nástroje pomocí volby Benchmark GPGPU nabízí celou
sadu OpenCL benchmarků pro GPGPU. Jsou navrženy tak, aby otestovaly výpočetní výkon GPGPU
prostřednictvím různých OpenCL zátěží. Každý z benchmarků je možné spustit až na 16 GPU od výrobců
AMD, NVIDIA a Intel (libovolné kombinace). Plně podporovány jsou samozřejmě také konfigurace typu
CrossFire a SLI a také jednotky dGPU i APU. Pro konfigurace typu HSA momentálně poskytujeme pouze
předběžnou podporu. Obecně platí, že benchmark je možné provést na jakémkoliv výpočetním zařízení, které
je mezi OpenCL zařízeními označeno jako GPU.
Aktuální
OpenCL
benchmarky
nejsou
optimalizovány pro žádnou architekturu GPU.
AIDA64 OpenCL modul se spoléhá na OpenCL
kompilátor, který optimalizuje jádro OpenCL tak, aby
na daném hardwaru běželo co nejlépe. Jádra
OpenCL užívaná pro tyto benchmarky se za použití
ovladače OpenCL GPU kompilují v reálném čase.
Proto doporučujeme mít vždy všechny grafické
ovladače (Catalyst, ForceWare, HD Graphics apod.)
aktualizovány na nejnovější verzi. Při kompilaci se
kompilátoru
OpenCL
předávají
následující
parametry: -cl-fast-relaxed-math -cl-mad-enable.
Za účelem srovnání najdete na panelu Benchmark
GPGPU také údaje z měření výkonu CPU.
Benchmarky CPU sice nepoužívají OpenCL, ale jsou
vytvořeny v nativním strojovém kódu x86/x64,
přičemž využívají dostupná rozšíření instrukčních
sad, jako jsou SSE, AVX, AVX2, FMA a XOP. Tyto
CPU benchmarky jsou velmi podobné starým
benchmarkům AIDA64 CPU a FPU, tady však měří
maximální výpočetní výkon (FLOPS, IOPS). CPU
benchmarky
jsou
silně
vícevláknové
a
optimalizovány pro všechny CPU architektury
vydané od prvního Pentia.
Aktuálně jsou dostupné následující benchmarkové testy:
1.
Memory Read (Čtení z paměti): Měří šířku pásma mezi GPU zařízením a CPU, což je vlastně rychlost,
kterou GPU dokáže kopírovat data ze své vlastní paměti do systémové paměti. Také se někdy označuje
šířka pásma mezi zařízením a hostitelem. CPU benchmark měří rychlost čtení z paměti, což je hodnota,
která určuje, jak rychle může CPU načítat data ze systémové paměti.
2.
Memory Write (Zápis do paměti): Měří šířku pásma mezi CPU a GPU zařízením, což je vlastně rychlost,
kterou GPU dokáže kopírovat data ze systémové paměti do paměti vlastní. Také se někdy označuje jako
šířka pásma mezi hostitelem a zařízením. CPU benchmark měří rychlost zápisu do paměti, která určuje,
jak rychle může CPU zapisovat data do systémové paměti.
3.
Memory Copy (Kopírování v paměti): Měří výkon vlastní paměti GPU zařízení, což je vlastně rychlost,
kterou GPU dokáže kopírovat data z vlastní paměti na jiné místo v téže paměti. Také se někdy označuje
jako šířka pásma mezi zařízením a zařízením. CPU benchmark měří rychlost kopírování v rámci paměti,
která určuje, jak rychle dokáže CPU přesouvat data v systémové paměti z místa na místo.
4.
Single-Precision FLOPS (FLOPS s jednoduchou přesností): Měří výkon GPU při operacích MAD
(Multiply-Addition), který se také někdy označuje jako FLOPS (Floating-Point Operations Per Second) dat
s pohyblivou řádovou čárkou a jednoduchou přesností (32-bit, „float“).
40
Nástroje
AIDA64 Extreme
5.
Double-Precision FLOPS (FLOPS s dvojitou přesností): Měří výkon GPU při operacích MAD (MultiplyAddition), který se také někdy označuje jako FLOPS (Floating-Point Operations Per Second) dat
s pohyblivou řádovou čárkou a dvojitou přesností (64-bit, „double“). Ne všechny GPU podporují operace
s pohyblivou řádovou čárkou a dvojitou přesností. Například aktuální stolní i mobilní verze grafických
zařízení Intel podporují pouze operace dat s pohyblivou řádovou čárkou a jednoduchou přesností.
6.
24-bit Integer IOPS (IOPS s 24bitovými celými čísly): Měří výkon GPU při operacích MAD (MultiplyAddition), který se také někdy označuje jako IOPS (Integer Operations Per Second) dat složených z
24bitových celých čísel („int24“). Tento speciální datový typ je v OpenCL definován, protože celá řada
GPU je schopna provádět operace typu int24 v jednotkách pro výpočty s pohyblivou řádovou čárkou,
čímž se jejich výkon v této kategorii zvyšuje na trojnásobek až pětinásobek výkonu při operacích
s 32bitovými celými čísly.
7.
32-bit Integer IOPS (IOPS s 32bitovými celými čísly): Měří výkon GPU při operacích typu MAD
(Multiply-Addition), který se také někdy označuje jako IOPS (Integer Operations Per Second) dat
složených z 32bitových celých čísel („int“).
8.
64-bit Integer IOPS (IOPS s 64bitovými celými čísly): Měří výkon GPU při operacích typu MAD
(Multiply-Addition), který se také někdy označuje jako IOPS (Integer Operations Per Second) dat
složených z 64bitových celých čísel („long“). Většina GPU nemá dedikované zdroje pro provádění operací
s 64bitovými celými čísly. Tato zařízení emulují operace s 64bitovými celými čísly na zdrojích určených
pro operace s 32bitovými celými čísly. V obdobných případech může být výkon v této kategorii velmi
nízký.
9.
AES-256: tento GPGPU benchmark založený na OpenCL můžeme použít ke změření šifrovacího výkonu
(algoritmus AES-256) moderních grafických procesorů a APU.
10. SHA-1: tento GPGPU benchmark založený na OpenCL můžeme použít ke změření šifrovacího výkonu
(algoritmus SHA-1) moderních grafických procesorů a APU.
11. Single-Precision Julia (Julia s jednoduchou přesností): Měří výkon při operacích s pohyblivou
řádovou čárkou s jednoduchou přesností (32-bit, „float“) při výpočtech několika snímků oblíbeného Juliova
fraktálu.
12. Double-Precision Mandel (Mandel s dvojitou přesností): Měří výkon při operacích s dvojitou přesností
(64-bit, „double“) při výpočtech několika snímků oblíbeného Mandelbrotova fraktálu. Ne všechny GPU
podporují operace s pohyblivou řádovou čárkou a dvojitou přesností. Například aktuální stolní i mobilní
verze grafických zařízení Intel podporují pouze operace dat s pohyblivou řádovou čárkou a jednoduchou
přesností.
41
Nástroje
AIDA64 Extreme
6.3.1
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ PANELU BENCHMARK GPGPU
Pomocí zaškrtávátek můžete vybrat GPU zařízení nebo CPU, na kterých chcete benchmarky provádět.
Rozhraní si stav zaškrtávátek zapamatuje i po zavření panelu.
Benchmarky vybraných zařízení spustíte kliknutím na tlačítko „Start Benchmark“ (Spustit benchmark). Chceteli spustit všechny benchmarky, nicméně pouze na GPU, je třeba poklepat na nadpis sloupce GPU. Chcete-li
spustit pouze benchmark Memory Read na GPU i CPU, stačí poklepat na nadpis Memory Read. Chcete-li
spustit pouze Memory Read jen na GPU, pak je třeba poklepat na buňku, kde se po dokončení benchmarku
zobrazuje požadovaný výsledek.
Benchmarky se spustí současně na všech vybraných GPU za použití vícero vláken a násobného kontextu
OpenCL, přičemž na každém běží jedna fronta příkazů. CPU benchmarky se nicméně spustí až po dokončení
GPU benchmarků. Momentálně není možné spustit GPU a CPU benchmarky současně.
Pokud je v systému nainstalováno několik GPU,
první výsledkový sloupec zobrazí agregované
skóre všech GPU, které vznikne součtem
výsledků jednotlivých GPU. Nadpis sloupce bude
vypadat například následovně: „4 GPUs“. Pokud
si chcete prohlédnout jednotlivé výsledky, můžete
buď zaškrtnout pouze jedno GPU nebo kliknout
na tlačítko Results (Výsledky), pod kterým najdete
podrobnější informace.
Pokud máte dvě GPU zařízení a vypnete CPU
test zrušením zaškrtávátka, panel se přepne do
režimu dvou GPU, kdy v prvním sloupci uvidíte
výsledky GPU1 a ve druhém výsledky GPU2.
Chcete-li vidět sečtený výsledek obou GPU, stačí
po dokončení benchmarku zaškrtnout políčko u
CPU, čímž rozhraní přepnete do původní podoby.
42
Nástroje
AIDA64 Extreme
DIAGNOSTIKY MONITORU
6.4
Tato položka nabídky spustí Diagnostiky monitoru, které mohou být použity pro kontrolu funkcí a výkonu
zobrazení na LCD a CRT displejích. Tento modul používá 45 různých testovacích obrazovek, což nám pomáhá
odhalit případné problémy.
Testy jsou rozděleny do čtyř hlavních kategorií:




Kalibrační testy
Testy mřížky
Testy barev
Testy čtení
Udržováním ukazatele myši nad libovolným
testem, obdržíme tipy o cílech testu, stejně jako o
tom, čemu je třeba věnovat pozornost. Můžeme
zvolit, které testy nebo skupiny testů chceme
spustit. Tímto způsobem se můžeme zaměřit na
specifické problémy namísto spouštění všech
testů.
43
Nástroje
AIDA64 Extreme
Test může být spuštěn v automatickém nebo manuálním režimu. V automatickém režimu se vybrané
obrazovky testů zobrazí jeden po druhém, jako v prezentaci, dokud nebude stisknuta klávesa Esc. V
manuálním režimu můžeme přistoupit k další obrazovce testu stisknutím mezerníku nebo tlačítka Page Down.
V tomto režimu jsou tipy zobrazovány pro jednotlivé obrazovky při každém testu, bez ohledu na to, čemu je
třeba věnovat pozornost. Modul obsahuje předdefinované nastavení testu pro LCD displeje. Ten lze zvolit v
panelu nabídek: Výběr/Test pro LCD monitory.
V předvolbách můžeme zvolit možnost ukládání výběru testu při vypnutí v případě, že chceme spustit stejné
testy příště. Můžeme také určit, v jakém intervalu mají testovací obrazovky následovat po sobě. Dále také
můžeme zvolit režim násobného zobrazení. Na počítačích s více připojenými obrazovkami je možné testovat
jednotlivé obrazovky pomocí stejných zkušebních obrázků nebo pomocí jednoho zkušebního obrázku
roztaženého přes všechny obrazovky.
44
Nástroje
AIDA64 Extreme
6.5
TEST STABILITY SYSTÉMU
Test stability systému může být použit pro
zatížení všech hlavních komponent systému
(CPU, vyrovnávací paměti, systémové paměti,
pevných disků) najednou. A následným
nalezením případné nestability systému nebo
problémů chlazení. Jednotlivé procesy testování
mohou být spuštěny jeden po druhém nebo
najednou. A mohou být aktivovány/deaktivovány
kdykoliv během testu.
V logovacím okně můžeme vidět, kdy se
vybrané testy spustily a kdy se zastavily. Na
grafech můžeme sledovat využití procesoru a
teploty vybraných hardwarových komponent.
Můžeme nastavit různé parametry, které
bychom chtěli sledovat pomocí dostupných
záložek (Teplota, Chladicí ventilátory, Napětí,
Nabíjení). Na záložce Statistiky je zobrazeno
shrnutí s minimálními, maximálními a průměrnými hodnotami indikovanými u všech sledovaných parametrů.
Modul také zobrazuje stav baterie (je-li k dispozici), jakož i datum a čas, kdy byl test zahájen a uplynulý čas
od začátku.
Zátěžový test lze spustit a zastavit pomocí tlačítek "Spustit" a "Zastavit" v dolní části okna. Stisknutím tlačítka
"Vymazat" můžeme vymazat grafy, zatímco tlačítkem "Uložit" lze pořizovat snímky okna. Je možné odtud
spustit CPUID panel a otevřít nabídku Nastavení.
6.6
AIDA64 CPUID
Panel CPUID systému AIDA64 poskytuje podrobné informace v reálném čase o procesorech. Je-li k dispozici
více procesorů nebo procesorových jader, můžeme vybrat ten, jehož podrobnosti chceme vidět. Kliknutím na
tlačítko "Uložit", můžeme vytvořit snímek okna.
45
Nápověda
AIDA64 Extreme
7 NÁPOVĚDA
V této nabídce vedle souboru nápovědy najdeme odkazy na zdroje on-line podpory, licenční smlouvy
koncových uživatelů, informace o produktech a také zde můžeme zadat produktový klíč.
7.1
AIDA64 NÁPOVĚDA
"AIDA64 Nápověda F1" otevře hlavní stránku nápovědy/uživatelskou příručku systému AIDA64. Můžete si
vybrat témata na stránce obsahu nebo vyhledat některý termín.
7.2
AIDA64 ONLINE
Kliknutím na položku AIDA64 Online v nabídce Nápověda se otevře místní webovou stránku systému AIDA64
odpovídající vybranému jazyku uživatelského rozhraní. Není-li webová stránka v daném jazyce systému
AIDA64 k dispozici, bude načtena výchozí webová stránka v angličtině.
46
Nápověda
AIDA64 Extreme
7.3
AIDA64 FÓRUM
Kliknutím na fórum systému AIDA64 v nabídce Nápověda se otevře fórum podpory v anglickém jazyce.
Vývojáři softwaru jsou pravidelnými návštěvníky na fórech a rádi zodpoví technické dotazy a pomohou vyřešit
případné problémy.
http://forums.aida64.com/
7.4
KONTAKT
Pokud je nakonfigurován výchozí e-mailový klient (např. Outlook) v systému Windows, klepnutím na položku
Kontakt v nabídce Nápověda se otevře nová zpráva, která může být zaslána týmu na podporu systému
AIDA64.
47
Nápověda
AIDA64 Extreme
LICENCE
7.5
Tato položka nabídky zobrazí licenční smlouvy s koncovým uživatelem ve vyskakovacím okně. Pokud budeme
používat ZIP balíček systému AIDA64, potom automaticky přijmeme podmínky licenční smlouvy.
PROMĚNNÉ
7.6
S proměnnými můžeme používat dynamické cesty a názvy souborů v přepínačích příkazového řádku.

$HOSTNAME – Vloží název hostitele

$USERNAME – Vloží aktuální uživatelské jméno

$DOMAIN – Vloží aktuální přihlašovací doménu

$IPADDR – Vloží IP adresu primárního síťového adaptéru (aaa-bbb-ccc-ddd)

$MACADDQ – Vloží MAC adresu primárního síťového adaptéru (AABBCCDDEEFF)

$MACADDR – Vloží MAC adresu primárního síťového adaptéru oddělené pomlčkami
(AA-BB-CC-DD-EE-FF)

$UUIDMAC – Vloží DMI System UUID. Pokud není k dispozici, vloží MAC adresu
(00000000-00000000-0000AABB-CCDDEEFF)

$MONTH – Vloží aktuální měsíc (MM)

$DATE – Vloží aktuální datum (YYYY-MM-DD)

$TIME – Vloží aktuální čas (HH-MM-SS)
Mohou být také použity standardní proměnné prostředí systému Windows: tyto proměnné jsou uvedeny v
systému AIDA64 na stránce Nastavení/Prostředí. Pokud chceme tyto proměnné použít, musíme je uzavřít
mezi znaky procenta, například: %LOGONSERVER%.
48
Nápověda
AIDA64 Extreme
ZADEJTE KÓD PRODUCT KEY, INFORMACE O LICENCI
7.7
Při prvním spuštění nabídne AIDA64 uživatelům
30denní zkušební období s limitovanou funkčností (což
znamená, že místo některých údajů/hodnot se
zobrazuje nápis „TRIAL VERSION“). V této fázi můžete
také zadat klíč produktu, který po nákupu najdete v emailu.
Klíč produktu můžete během zkušebního období zadat
kdykoliv. Stačí v hlavní nabídce vybrat položku
Nápověda a následně Zadat klíč produktu.
Tento software může být aktivován i bez připojení k Internetu.
7.7.1
ZTRACENÝ REGISTRAČNÍ KLÍČ
Pokud nemůžeme najít náš registrační klíč, je třeba poslat e-mail na adresu [email protected] a poskytnout
následující informace:





Firma (pokud existuje)
Úplné jméno
E-mail address
Zakoupený produkt
Přibližné datum nákupu
49
Nápověda
AIDA64 Extreme
7.8
KONTROLA AKTUALIZACÍ
Kliknutím na tuto položku nabídky můžeme kdykoliv spustit kontrolu aktualizací. V opačném případě může být
systém AIDA64 nakonfigurován tak, aby se aktualizace automaticky vyhledávaly v pravidelném intervalu.
7.9
O APLIKACI
Na stránce O aplikaci AIDA64 najdete informace o datu zakoupení a vypršení platnosti licence. Dále také
odkaz na oficiální webové stránky, kde můžeme obnovit licenci.
50
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
8 NABÍDKA STRÁNKY
V nabídce Stránka jsou uvedeny jednotlivé hardwarové a softwarové komponenty, stejně jako některé další
položky v uživatelsky přívětivé jednoduché stromové struktuře. Hlavní kategorie jsou dále rozšiřitelné.
8.1
POČÍTAČ
Přehled
Stránka Přehled obsahuje hlavní hardwarové a softwarové komponenty daného počítače. Můžeme zvolit
jednotlivé položky, které zde chceme vidět a také můžeme přidat vlastní proměnné na stránku v Nastavení /
Přehled. Můžeme také přidat vlastní komponenty na stránce Přehled v nabídce Nastavení / Vlastní
komponenty a vlastní proměnné v nabídce Nastavení / Přehled.
Kliknutím na položky zvýrazněné modrou barvou se otevře kontextová nabídka, která poskytuje odkazy na
stránky výrobce obsahující informace o produktu, stejně tak i na webové stránky pro stažení BIOSu a
ovladačů.
Jméno počítače
Zde jsou uvedeny: název hostitele systému Windows, název NetBIOSu i DNS hostitele a názvy domén
počítače.
DMI
Zde systém AIDA zobrazuje DMI tabulku počítače v čitelném formátu. DMI je standard vyvinutý DMTF a je to
zkratka pro Desktop Management Interface. DMI informace zahrnují popisy hardwarových komponent jako je
BIOS, základní deska, procesor, paměťové řadiče, konektory portů, sloty systému atd. DMI informace by měly
být poskytnuty výrobci počítačů nebo komponent. Často mohou být neúplné a nepřesné.
51
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
IPMI
Zde zobrazují informace o logu systému IPMI (Intelligent Platform Management Interface) a informace
senzoru.
Přetaktování
Tato stránka zobrazuje vlastnosti procesoru, rychlost procesoru a informace o mezipaměti, základní desce,
chipsetu, BIOSu a o vlastnostech procesoru grafiky.
Řízení spotřeby
Řízení spotřebyTato stránka zobrazuje informace o zdroji napájení v počítači a baterii (pokud existuje). Pro
HID-schopné zařízení UPS jsou také k dispozici následující informace: teploty a kapacity monitorování, vstupní
napětí, výstupní napětí, výstupní proud a měření spotřeby energie.
Přenosný počítač
Tato stránka zobrazuje informace související mobilního počítače, stejně jako informace platformy Intel
Centrino.
Snímače
Tato stránka obsahuje informace o základní desce, procesoru a informace o senzoru HDD stejně jako o
ventilátoru RPM, napětí a hodnotách výkonu v reálném čase.
8.2
ZÁKLADNÍ DESKA
CPU
Tato stránka obsahuje informace související s procesorem včetně typu procesoru, taktovací frekvenci,
násobiči, velikosti vyrovnávací paměti a obalu. Pro procesory Intel je také k dispozici odkaz na webovou
stránku výrobce uvádějící potřebné specifikace. K dispozici je také využití dat CPU aktualizováno v reálném
čase pro každé jádro procesoru.
CPUID
Tato stránka zobrazuje informace o procesoru pomocí instrukcí CPUID. Dále také obsahuje informace o
dostupnosti rozšíření instrukční sady, zabezpečení, řízení spotřeby a virtualizačních funkcí.
52
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
Základní deska
Tato stránka zobrazuje informace o základní desce, včetně jména, o vlastnostech sběrnice FSB, o
vlastnostech sběrnice paměti, vlastnostech sběrnice čipové sady a informace výrobce.
Paměť
Tato stránka obsahuje informace o paměti, včetně fyzické a virtuální paměti, velikost odkládacího souboru a
rozšíření fyzické adresy (PAE). Stránka se aktualizuje dynamicky, což umožňuje kontrolovat využití paměti a
volné paměti v reálném čase.
SPD
Tato stránka obsahuje informace o nainstalovaných paměťových modulech, včetně taktování, časování a
napětí. Můžeme také získat podrobné informace o jednotlivých nainstalovaných modulech výběrem vhodného
DIMM slotu. V dolní části stránky jsou také informace o XMP, EPP a AMP paměťových profilech.
Čipová sada
Tato stránka poskytuje informace o čipsetu základní desky (severní a jižní můstek), včetně časování pamětí,
nainstalovaných paměťových modulech, podporovaných typech pamětí a integrovaných grafických a audio
řadičích.
BIOS
Tato stránka zobrazuje informace o BIOSu systému a videa. Asus ATK a Intel XTU se používají k poskytování
aktuálního nastavení BIOSu.
ACPI
Tato stránka zobrazuje tabulku vlastností ACPI (Advanced Configuration and Power Interface). V tabulce
SLIC, můžeme vidět informace o licenci systému Windows, zatímco ve spodní části tabulky DSDT můžeme
zkontrolovat certifikace NVIDIA SLI a Lucid Virtu.
53
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
8.3
OPERAČNÍ SÍSTÉM
Operační systém
Tato stránka zobrazuje informace o operačním systému, včetně verze systému Windows, licenčních informací,
produktovém klíči, statistikách relací, komponentách a funkcích operačního systému.
Běžící procesy
Tato stránka obsahuje seznam všech běžících procesů spolu s jejich vlastnostmi.
Systémové ovladače
Tato stránka obsahuje seznam všech ovladačů nainstalovaných v systému spolu s jejich vlastnostmi a stavem.
Služby
Tato stránka obsahuje seznam všech běžících a ukončených procesů. Zelená ikona na začátku každého řádku
indikuje, že proces běží, zatímco červená ikona je zobrazena u procesů, které byly zastaveny. Je možné
spustit nebo zastavit vybraný proces klepnutím na tlačítko Start/Stop na panelu nástrojů.
Soubory AX
Tato stránka obsahuje seznam všech nainstalovaných pluginů (kodecích) filtrů DirectShow. Chcete-li zobrazit
vlastnosti souboru, poklepejte na název souboru.
Soubory DLL
Tato stránka obsahuje seznam všech nainstalovaných DLL souborů. Chcete-li zobrazit vlastnosti souboru,
poklepejte na název souboru.
54
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
Doba provozu
Tato stránka obsahuje informace o době provozu systému Windows a statistikách "modré obrazovky".
Statistiky dostupnosti jsou založeny na protokolu událostí systému Windows. Zvýšením maximální velikost
souboru protokolu událostí, můžeme získat statistické údaje, které pokrývají delší časové období.
8.4
SERVER
Sdílení
Tato stránka obsahuje sdílené prostředky v síti (složky, tiskárny). Můžeme otevřít sdílené složky nebo odstranit
ty, které nepotřebujeme.
Otevřené soubory
Tato stránka obsahuje seznam souborů a složek otevřených lokálně nebo vzdáleně na počítači společně s
názvem uživatele, který je otevřel.
Bezpečnostní oprávnění
Tato stránka zobrazuje informace o nastavení zabezpečení a politice hesel používaných v doméně.
Přihlášení
Tato stránka obsahuje seznam všech uživatelů, kteří jsou v současné době přihlášeni.
Uživatelé
Tato stránka obsahuje seznam uživatelů domény. Pokud nebudeme používat doménu, budou zde uvedeni
místní uživatelé. Poklepáním na informační okno v horní části můžeme změnit uživatelské a skupinové
nastavení.
Místní skupiny
Tato stránka obsahuje seznam místních skupin. Poklepáním na informační okno v horní části můžeme upravit
nastavení skupiny.
55
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
Globální skupiny
Tato stránka obsahuje globální skupiny. Poklepáním na informační okno v horní části můžeme upravit
nastavení skupiny.
8.5
ZOBRAZENÍ
Zobrazení Windows
Tato stránka obsahuje seznam dostupných grafických adaptérů a informace o nainstalovaných ovladačích.
Poklepáním na grafický adaptér se načte okno zobrazení systému Windows Vlastnosti/Rozlišení obrazovky,
kde můžeme upravit naše nastavení pro zobrazení.
Zobrazení PCI / AGP
Tato stránka obsahuje seznam dostupných grafických adaptérů PCI, AGP a PCI Express.
Grafický procesor (GPU)
Tato stránka obsahuje detailní GPU informace jako je výrobce, GPU verze, GPU hodiny, počet
zpracovatelských jednotek, rychlost, paměti a využití. Pokud máme na našem počítači nainstalovaných více
GPU, můžeme vybrat ten, který nás zajímá. Stránka bude dynamicky aktualizována v reálném čase, což nám
umožňuje sledovat aktuální rychlosti a využití hodin. Odkazy na webové stránky ovladačů ke stažení jsou
uvedeny v dolní části stránky.
Monitor
Na této stránce můžeme zkontrolovat vlastnosti monitoru, včetně podporovaných režimů videa. Odkazy na
webové stránky ovladačů ke stažení jsou uvedeny v dolní části stránky.
Desktop
Tato stránka obsahuje seznam vlastností pracovní plochy, včetně rozlišení, hloubky barev, rozlišení písma,
obnovovací frekvenci, stejně jako jednotlivé efekty pracovní plochy.
56
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
Multi-Monitor
Tato stránka obsahuje seznam připojených monitorů. Pokud je k dispozici více monitorů, je indikován primární
monitor. Zobrazí se také rozlišení monitoru a hierarchie monitorů.
Video módy
Tato stránka obsahuje seznam všech dostupných možností rozlišení videa, barevnou hloubku a obnovovací
frekvenci.
OpenGL
Tato stránka obsahuje informace o podporovaných funkcích OpenGL.
GPGPU
Tato stránka poskytuje informace o dostupných frameworcích GPGPU, které umožňují výpočty na grafických
jednotkách (GPU). GPGPU modul systému AIDA64 podporuje nejnovější verze technologií AMD Streamu,
Microsoft Direct3D Compute Shader, NVIDIA CUDA, OpenCL a S3GP. Odkazy na webové stránky ovladačů
ke stažení jsou uvedeny v dolní části stránky.
Mantle
Na tomto místě najdeme podrobné informace o GPU, které podporují grafické rozhraní AMD Mantle. Například
jde o údaje o taktu GPU, počtu TMU, profilování, verzi API a podrobnosti o grafické paměti. Pro GPU z rodiny
Radeon GCN a GCN2 jsou také dostupné informace o frontě, paměti a enumeraci rozšíření zařízení.
Písma
Tato stránka obsahuje výčet všech nainstalovaných fontů.
8.6
MULTIMÉDIA
Zvuk Windows
Tato stránka obsahuje seznam zvukových zařízení, které jsou k dispozici v systému Windows.
Zvuk PCI / PnP
Tato stránka obsahuje seznam audio zařízení PCI / PnP.
HD audio
Tato stránka poskytuje informace o dostupných řadičích High Definition Audio a HD audio zařízení. Odkazy
na webové stránky ovladačů ke stažení jsou uvedeny v dolní části stránky.
OpenAL
Tato stránka zobrazuje vlastnosti technologie OpenAL a poskytuje informace o podpoře rozšíření OpenAL.
Poznámka: OpenAL API volání může způsobit chyby v aplikaci nebo v operačním systému, pokud není
zvukový ovladač plně v souladu s přijatými normami. Proto je doporučeno při provádění auditu sítě tuto stránku
zakázat.
57
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
Zvukové kodeky
Tato stránka poskytuje informace o dostupných audio kodecích. Poklepáním na libovolnou položku se otevře
okno "Zvuk".
Videokodeky
Tato stránka poskytuje informace o dostupných video kodecích. Poklepáním na libovolnou položku se otevře
okno "Zvuk".
MCI
Tato stránka obsahuje seznam zařízení Media Control Interface.
SAPI
Tato stránka poskytuje informace o syntéze řeči a vlastnostech rozpoznávání řeči nainstalované technologie
API Microsoft Speech (SAPI).
8.7
NOSIČE DAT
Paměťová média Windows
Tato stránka obsahuje seznam úložných zařízení nainstalovaných v systému, včetně řadičů SATA, IDE, SCSI
a připojených disků. Fyzické informace jsou poskytovány pro pevné disky, optické mechaniky a SSD.
Logické mechaniky
Tato stránka obsahuje dostupné místní a síťové disky s informacemi o souborovém systému, celkové velikost,
o volném místě a objemu.
58
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
Fyzické mechaniky
Tato stránka obsahuje seznam diskových jednotek, které používají tabulky rozdělení MBR nebo GPT.
Rozdělení je uvedeno pro vybrané jednotky.
Optické mechaniky
Tato stránka poskytuje informace optických disků (CD, DVD a Blu-ray disky), včetně virtuálních disků. U
většiny disků jsou rovněž uvedeny podporované formáty médií, stejně jako rychlost čtení a zápisu. Odkazy na
webové stránky firmwaru výrobců ke stažení jsou uvedeny v dolní části stránky.
ASPI
Tato stránka poskytuje informace o jednotkách Advanced SCSI Programming Interface.
ATA
Tato stránka obsahuje podrobné informace o pevných discích SSD, IDE a SATA. Kromě ATA autodetekce
dat, jsou také k dispozici informace o diskových jednotkách a o fyzikálních vlastnostech disků SSD (RPM,
flash paměti a typ SSD řadiče).
SMART
Tato stránka zobrazuje SMART informace o stavu atributů (vlastní monitorování, technologie Analýzy a
zasílání zpráv). Systém AIDA64 můžeme nastavit tak, aby posílal upozornění v případě výskytu chyb.
Spouštěče upozornění mohou být vybrány v nabídce Nastavení/Spouštěče upozornění.
59
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
8.8
SÍŤ
Síť Windows
Tato stránka obsahuje výčet nainstalovaných kabelových a bezdrátových síťových adaptérů, jako jsou
integrované řadiče WLAN, řadiče LAN integrované na základní desce a řadiče Bluetooth. Stránka obsahuje
vlastnosti síťového adaptéru, včetně informací o provozu v reálném čase. Odkazy na webové stránky výrobců
pro stažení ovladačů jsou uvedeny v dolní části stránky.
PCI / PnP síť
Tato stránka obsahuje výčet řadičů sítě PCI, PCI Express a PnP.
RAS
Tato stránka poskytuje informace o službách vzdáleného přístupu (RAS-Remote Access Services), jako jsou
vytáčené služby, ISDN a nastavení DSL.
Síťové zdroje
Na této stránce získáme přehled o celé naší síti, včetně pracovních skupin, domén, pracovních stanic a
serverů, které obsahují také sdílené složky a tiskárny.
IAM
Tato stránka poskytuje informace o e-mailových účtech používaných v nainstalovaných e-mailových klientech
(např. Outlook, Outlook Express).
Internet
Tato stránka poskytuje informace o aplikaci Internet Explorer a nastavení serveru proxy.
60
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
Směrování
Tato stránka obsahuje definované síťové trasy TCP / IP.
IE Cookie
Tato stránka obsahuje seznam souborů cookie v aplikaci Internet Explorer uložených na počítači. Poklepáním
na většinu cookies se otevře odpovídající webová stránka ve výchozím prohlížeči. Stisknutím tlačítka "Smazat
seznam" na hlavním panelu můžeme odstranit všechny soubory cookie uložené v počítači jediným kliknutím.
Historie prohlížení
Tato stránka zobrazuje historii prohlížení aplikace Internet Explorer. Poklepáním na některou položku se
otevře příslušná adresa URL ve výchozím prohlížeči.
8.9
DIRECTX
Soubory DirectX
Tato stránka obsahuje seznam všech nainstalovaných souborů DirectX. Poklepáním na některou položku se
otevře okno s vlastnostmi souboru.
DirectX Zobrazení
Tato stránka obsahuje informace o zařízení DirectDraw. Dvojitým kliknutím na ovladače se spustí nástroj pro
diagnostiku rozhraní DirectX. Odkazy na webové stránky výrobce ke stažení ovladačů grafické karty jsou k
dispozici v dolní části stránky.
DirectX Zvuk
Tato stránka obsahuje informace o zařízeních DirectSound. Poklepáním na některou z uvedených zařízení se
spustí nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX.
DirectX Vstup
Tato stránka obsahuje informace o zařízení DirectInput (jako např. o vlastnostech myši a klávesnice).
61
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
8.10 HARDWARE
Zařízení Windows
Tato stránka zobrazuje stejné informace jako Správce zařízení v systému Windows. Ale systém AIDA64 je
schopen rozpoznat zařízení, která nejsou identifikovaná systémem Windows (uvedená jako Neznámé
zařízení) a poskytnout o nich informace, což nám pomáhá najít vhodné ovladače.
Fyzická zařízení
Tyto stránky obsahují fyzická zařízení nalezené v počítači. Jsou zde uvedena všechna zařízení PCI, PCI
Express, AGP, PnP nebo USB, včetně těch integrovaných na základní desce.
PCI zařízení
Tato stránka obsahuje seznam zařízení PCI, PCI Express a AGP. A dále poskytuje podrobné informace o
AGP, HyperTransport, PCI Express a řadičích QPI. Odkazy na webové stránky výrobců ke stažení ovladačů
jsou uvedeny v dolní části stránky.
USB zařízení
Tato stránka obsahuje seznam dostupných řadičů USB a USB zařízení. Ikony řadiče USB jsou barevně
odlišené: USB řadiče 2.0 jsou zobrazeny ve fialové barvě, zatímco USB 3.0 řadiče jsou modré barvy.
Prostředky zařízení
Tato stránka obsahuje seznam prostředků (porty, IRQ, DMA, paměť) používaných zařízeními systému
Windows.
Vstupní zařízení
Tato stránka obsahuje seznam vstupních zařízení (klávesnice, myši, herní ovladače) a jejich vlastností.
62
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
Tiskárny
Tato stránka obsahuje seznam nainstalovaných místních a síťových tiskáren a faxů spolu s jejich vlastnostmi.
Odkazy na webové stránky výrobců ke stažení ovladačů jsou uvedeny v dolní části stránky.
8.11 SOFTWARE
Po spuštění
Tato stránka obsahuje seznam programů, které se spouští při startu systému Windows. Dvojitým kliknutím na
některou z těchto položek se otevře okno vlastností. Zatímco kliknutím na tlačítko "Odstranit" na panelu
nástrojů se položka odstraní ze seznamu (a nespustí se při startu Windows).
Plánovač úloh
Tato stránka obsahuje seznam naplánovaných úloh nakonfigurovaných v Plánovači úloh systému Windows.
Instalované programy
Tato stránka obsahuje seznam programů nainstalovaných v operačním systému. Programy lze odinstalovat
přímo ze systému AIDA64 pomocí dvojitého poklepání.
Licence
Tato stránka obsahuje seznam produktových klíčů pro nainstalovaný software (včetně Microsoft Windows a
Office).
Typy souborů
Tato stránka obsahuje seznam typů souborů registrovaných v systému Windows.
Miniaplikace na plochu
Tato stránka poskytuje informace o všech miniaplikacích pracovní plochy, které byly nainstalovány.
63
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
8.12 BEZPEČNOST
Zabezpečení Windows
Tato stránka poskytuje základní vlastnosti operačního systému, stejně jako informace o stavu nástrojů Řízení
uživatelských účtů (UAC-User Account Control) a Obnovení systému. Informace o podporovaných funkcí pro
Prevenci spuštění dat (DEP-Data Execution Prevention) jsou rovněž uvedeny.
Windows Update
Tato stránka obsahuje seznam aktualizací zabezpečení a oprav nainstalovaných v operačním systému.
Antivirus
Tato stránka obsahuje informace o všech nainstalovaných antivirových programech, jako je například číslo
verze a datum virové databáze.
Firewall
Tato stránka obsahuje informace o všech nainstalovaných programech brány firewall, jako je například číslo
verze a stav.
Anti-Spyware
Tato stránka obsahuje informace o všech nainstalovaných programech anti-spyware.
Anti-trojan
Tato stránka obsahuje informace o všech nainstalovaných programech proti trojským koním.
64
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
8.13 KONFIGURACE
Nastavení regionu a jazyka
Tato stránka obsahuje přehled regionálních nastavení v systému Windows (datum a časové pásmo, jazyk,
kraj, formát data atd.). Poklepáním na libovolnou položku se otevře okno nastavení "Region a jazyk".
Prostředí
Tato stránka obsahuje výčet proměnných prostředí, která jsou k dispozici v systému Windows. Ty mohou být
použity mezi znaky % ve skriptech nebo příkazech příkazového řádku.
Ovládací panely
Tato stránka obsahuje ty programy a služby, které jsou reprezentovány ikonou v Ovládacích panelech.
Poklepáním na ně se otevře jejich stránka nastavení.
Odpadový koš
Tato stránka obsahuje seznam Košů pro každý oddíl. Koše můžeme vysypat přímo poklepáním na ně.
Systémové soubory
Tato stránka obsahuje seznam systémových souborů a jejich obsah.
Systémové složky
Tato stránka obsahuje ty složky, které se vytvořily během instalace systému Windows (například: Program
Files, Users nebo AppData). Poklepáním na ně se otevře daná složka v novém okně.
Protokoly událostí
Tato stránka zobrazí protokol událostí systému Windows. Poklepáním na libovolnou položku se otevře okno
vlastností dané události.
65
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
8.14 DATABÁZE
Tyto stránky poskytují informace o nainstalovaném softwaru databází, jako jsou databázové servery a verze
ovladačů. Další informace o ovladačích (konkrétně ODBC a BDE ovladače), jsou uvedeny v příslušných dílčích
stránkách, kde můžeme také najít informace o zdrojích dat ODBC.
8.15 BENCHMARK
Vedle komplexních benchmarků popsaných v kapitole 6.1 a 6.2, systém AIDA64 nabízí specializované
microbbenchmarky, které jsou k dispozici v kategorii Benchmark v nabídce Stránka. Jedná se o syntetické
benchmarky, což znamená, že mohou být použity k měření teoretického maximálního výkonu systému. Šířka
pásma paměti, CPU a FPU benchmarky jsou postaveny na multivláknovém stroji pro benchmarky systému
AIDA64, který - od verze AIDA64 Engineer v4.00 - podporuje až 128 souběžných zpracování vláken a 2 skupin
procesoru.
Díky obrovské databázi referenčních výsledků systému AIDA64, mohou být výsledky benchmarků porovnány
s těmi z jiných konfiguracích. Kliknutím na tlačítko "Výsledky" na panelu nástrojů můžeme své výsledky
benchmarků ukládat a dále spravovat. Dále také můžeme skrýt referenční a uživatelské výsledky, které jsou
uvedeny na stránce s výsledky ve výchozím nastavení.
66
Nabídka stránky
AIDA64 Extreme
Čtení, zápis, kopírování a latence paměti
Paměťové benchmarky měří maximální šířku pásma, kterou lze dosáhnout při provádění vybraných operací
(čtení, zápis, kopírování). Benchmark latence paměti měří čas potřebný pro data, aby dorazila do
celočíselných registrů procesoru po vygenerování operace čtení.
CPU Queen
Tento jednoduchý celočíselný benchmark se zaměřuje na schopnosti predikce procesorů a na sankce chyb
této predikce. Vypočítává řešení pro klasický problém "Hádanka N královen" na šachovnici 10x10.
CPU PhotoWorxx
Tento celočíselný benchmark měří výkon procesoru pomocí algoritmů zpracování několika 2D fotografií. Test
se zaměřuje hlavně na zatížení při spuštění celočíselné aritmetiky jednotek SIMD procesoru a na paměťový
subsystém.
CPU ZLib
Tento celočíselný benchmark měří výkon kombinace subsystému procesoru a paměti pomocí veřejné
knihovny zlib pro kompresi.
CPU AES
Tento celočíselný benchmark měří výkon procesoru pomocí šifrování dat AES (Advanced Encryption
Standard).
CPU Hash
Tento celočíselný benchmark měří výkon procesoru pomocí hash algoritmu SHA1.
FPU VP8
Tento benchmark měří výkon komprese videa pomocí kodeku videa Google VP8 (WebM) verze 1.1.0.
FPU Julia
Tento benchmark měří výkon jednoduché přesnosti (nebo 32-bit) s plovoucí desetinnou čárkou pomocí
výpočtu několika fraktálních snímků "Julia".
FPU Mandel
Tento benchmark měří výkon s dvojitou přesností (nebo 64-bit) s plovoucí desetinnou čárkou pomocí výpočtu
několika fraktálních snímků "Mandelbrot".
FPU SinJulia
Tento benchmark měří výkon rozšířené přesnosti (nebo 80-bit) s plovoucí desetinnou čárkou pomocí výpočtu
jednoho snímku modifikovaného snímku "Julia".
67
AIDA64 Extreme
Kontakt
9 KONTAKT
SICONTACT GmbH
Jedleseer Straße 3
2. Stock, Tür 9
1210 Wien
Rakousko
www.aida64.de
[email protected]
Registrační číslo: FN 286883 , Handelsgericht Wien
Identifikační číslo pro DPH : ATU67037716
Provozní doba: od pondělí do čtvrtku mezi 9.00 a 16.00 CET , v pátek mezi 9.00 a 13.00 CET
ABSEIRA s.r.o. je mezinárodní distributor produktové řady AIDA64.
v 1.2 – první vydání
68
Download

AIDA64 Extreme